suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 25 - Maart - 2006           Suri Magazine no. 88In deze uitgave:

KIT Tropentheater schenkt lespakketten
Suriname nog steeds achter One-China politiek
Meerjaren Ontwikkelings Programma
Calcutta operations in gebruik genomen
Ambassade van India plaatst rectificatie
Informatiebijeenkomst NGO sector in Suriname
Zesde productie Lisibeti Music Performing Arts
Call centrum in Suriname groot succes
Vogelgriepvirus H5N1 kan overwaaien naar Suriname
Veiligheidsgevoel in gemeenschap moet terug
Vrijwilligerswerk dat vaak heel zwaar is
Verbranden kaf is een gevaar voor de gezondheid
Workshop over gevolgen klimaatsverandering
Overleg Suriname en Frans-Guyana afgesloten
Stedenband Paramaribo - Antwerpen meer diepgang
Wederom belofte SWM oplossing drinkwaterprobleem
Stroomtarieven EBS gaan omhoog
Nationaal Platform Wan Mama Pikin
Paramaribo Zoo is niet meer veilig
Suriname geteisterd door griepgolf
3000 jongeren nemen deel aan loop
Coronianen moeten ophouden met bonu- en wintipraktijken
Project Certificering Saramacca Operations
Bestemming drugsvliegtuigen wordt bepaald
15.000 jongeren gemotiveerd en bewust van problemen
Ritfeldschool winnaar van leespiramide 2005
Defensie heeft tekort aan manschappen
Kinderboekenfestival Paramaribo is afgesloten
Iedereen moet er gebruik van kunnen maken
Hooghart tegen de monopolie van het AZV
Kinderen krijgen basislessen gedichten
Mensen helpen om zichzelf te helpen
Hoogste punt Kantongebouw is bereikt
Realisatie Algemene Ziektekosten Verzekering
Aanklacht tegen de zogeheten 100-procentcontrole
Federale Braziliaanse politie in Suriname
Speciale politieoperatie biedt zichtbare resultaten
4 - jarige Lennox Jacott 14e verkeersdode
Romano Lapar 13e verkeersdode
Surinaamse Fotografen Vereniging start met nieuwe cursus
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Sranan Tori Academia - Workshops en voorstellingen
KIT Tropentheater schenkt lespakketten

Op het kinderboekenfestival was een stand waar scholen die het festival bezochten, een lespakket van het hoorspel Jaalani en het slot kregen. Dit lespakket kan gebruikt worden als ondersteuning bij de geschiedenislessen op de basisschool.

Het hoorspel Jaalani en het slot is vorig jaar door het KIT Tropentheater geschonken aan Suriname voor het onderwijs. Er is een speciale handleiding, prentenboek en een audiocassette, die bij het lespakket horen.Suriname nog steeds achter One-China politiek

Suriname staat nog steeds achter de One-China politiek. Dit bevestigde de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse zaken Faiz Nurmohamed. The One-China politiek houdt in dat China op de voorgrond treedt als eenheid en dat Taiwan onderdeel is van die eenheid. De leiders van beide landen onderschrijven deze eenheidsgedachte en staan op hun aparte gouvernementele rechtsgeldigheid.

De positie van Taiwan is daarentegen op de achtergrond komen te staan doordat de Volksrepubliek China internationaal hoog wordt aangeslagen. Suriname is op verschillende gebieden een samenwerking aangegaan met China zoals het verkrijgen van technische ondersteuning bij verschillende projecten en ondersteuning bij de bouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Van Surinaamse zijde wordt ondersteuning gegeven in de politiekvoering van China, One China Policy. China heeft zich ook bereid verklaard ondersteuning te geven aan de regering van Suriname om de Surinaamse economie verder te ontwikkelen. Ons land bezit namelijk vele rijkdommen die goed benut kunnen worden. De bestaande banden kunnen verder verbreed worden, doordat er reeds goede banden bestaan tussen beide landen bestaan.Meerjaren Ontwikkelings Programma

Het concept Meerjaren Ontwikkelings Programma, MOP, is af. De minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Rick van Ravensway, overhandigde het MOP aan vice-president Ramdien Sardjoe. Het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, heeft de deadline gehaald, om binnen zes maanden het MOP gereed te hebben.

VP Sardjoe zei dat het MOP een Plan en strategie voor duurzame Ontwikkeling voor Suriname is en tijdens de Raad van Ministers besproken zal worden. Daarna zal het plan in het hoogste college van staat worden besproken. Er zijn verschillende onderwerpen in het beleidsplan opgenomen. Verder gaf hij aan dat ook De Nationale Assemblee het MOP krijgt ter bestudering en goedkeuring. De uitvoering van het MOP is afhankelijk van de beschikbare middelen.Calcutta operations in gebruik genomen

De Calcutta operations is in gebruik genomen. Dit gebeurde met de onthulling van het naambord. Naast het Tambaredjoveld is het Calcutta-olieveld het tweede grote olieproducerend veld van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. De algemeen directeur van Staatsolie, Marc Waaldijk, zegt dat het bedrijf moet uitgroeien tot een volwaardige energiemaatschappij en een belangrijke speler moet worden in het opwekken van energie.

Staatsolie ontdekte het Calcuttaolieveld in 2003 als resultaat van haar exploratie-inspanning. Calcutta ligt in het district Saramacca en is overwegend zwampgebied. Na evaluatie van de testen en de uitgebreide studies werd besloten dit veld volgens het natte model te ontwikkelen. Dit houdt in dat de zwamp niet ingepolderd zal worden. De voordelen van dit model zijn, dat het kostenbesparend is.

Verder kan het gebied sneller in productie worden gebracht, en het milieu kan zo goed mogelijk in stand worden gehouden. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory Rusland, zei dat dit jaar een uitzonderlijk jaar is voor wat de olie prijzen betreft. Met de ingebruikname van Calcutta Operations heeft de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. nu twee olievelden in productie.Ambassade van India plaatst rectificatie

De ambassade van de republiek India heeft in De Ware Tijd een rectificatie geplaatst op de advertentie die maandag jongstleden in het ochtendblad was opgenomen. In die advertentie worden alleen Surinaamse burgers van hindostaanse origine opgeroepen te reageren om in aanmerking te komen voor een studiebeurs in India. Het DNA-lid, Jiwan Sital, heeft in de vergadering van De Nationale Assemblee opgemerkt dat de Indiase ambassade buiten zijn boekje gaat.

Sital vindt dat de regering een duidelijk standpunt kenbaar moet maken aan de Indiase diplomatieke missie in ons land. Hij vroeg zich ook af wat er in Suriname zal gebeuren indien de ambassades van Indonesie, China en eventueel in de toekomst Ghana ook dergelijke advertenties plaatsen.Informatiebijeenkomst NGO sector in Suriname

Veel mensen in Suriname leven nog in armoede. Dit zei minister Rick van Ravenswaay, van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, PlOS, bij de opening van een informatiebijeenkomst Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van de NGO sector in Suriname. Het ministerie van PLOS heeft in samenwerking met een delegatie van de Europese Commissie in Suriname deze informatiebijeenkomst gehouden.

Het Europees Ontwikkelings Fonds is in de periode van 16 maart tot 8 april bezig met een studie ter voorbereiding van het project Institutionele versterking en capaciteitsopbouw van de NGO-sector in Suriname. Lesley Abdela en Thera van Osch zijn onafhankelijke adviseurs van IBF-International Consulting uit Brussel die het onderzoek doen. De gesignaleerde problemen zijn besproken.

Daarbij kwamen ook de sterke- en zwakke punten van NGO's en samenwerking met andere organisaties naar voren. De bewindsman zei ook dat de regering de belangrijke rol van de NGO's erkent in het proces van duurzame ontwikkeling van Suriname. Dat NGO's ware partners van de overheid moeten zijn werd ook door de bewindsman aangehaald. De verduurzaming van de ontwikkelingsrol van NGO's en het vergroten van hun bijdrage aan de nationale ontwikkeling zien wij dan ook als een taak die wij samen delen.Zesde productie Lisibeti Music Performing Arts

Het is het zesde jaar op rij dat Lisibeti Music Performing Arts haar productie BHP Biliton Klassiek presenteert. Ook dit jaar biedt BHP Billiton de Surinaamse gemeenschap een muziekproductie die tot doel heeft de Surinaams gerelateerde musici en muziek te stimuleren.

De productie van dit jaar heet Vocal, String en Steelpan Quartets. Musici uit Suriname en Guyana brengen er klassiekers uit zowel de volksmuziek als de klassieke muziek en de hedendaagse muziek. Op het programma staan twee concerten die in het gebouw van de Centrumkerk aan het Kerkplein plaatsvinden. De afgelopen week konden studenten en senioren uit tehuizen gratis het programma bijwonen.Call centrum in Suriname groot succes

De Surinaamse medewerkers in het callcenter dat zijn eenjarig bestaan vierde, zijn enthousiast. Met een korte assertiviteitstraining en enige andere Nederlandse woordkeuzen doen de medewerkers van het callcentrum niet onder voor die in Nederland.

Dit zei Jeroen ten Haave, directeur van Unamic-Nederland, die speciaal voor de viering van het eenjarig bestaan van de Suriname vestiging aanwezig was. De Unamic-topman zei nog dat hij op de lange termijn mogelijkheden ziet om het aantal arbeidsplaatsen nog meer uit te breiden.

Binnen drie tot vijf jaar zou het callcentrum duizend arbeidsplekken kunnen hebben en werkgelegenheid geven aan tweeduizend mensen. De medewerkers van het callcentrum vierden feest in besloten kring. Op de uitnodiging stond aangegeven dat dit wordt gedaan vanwege de interne Unamic-teambuilding.Vogelgriepvirus H5N1 kan overwaaien naar Suriname

De heersende vogelgriep kan zich bij mutatie ontwikkelen tot een influenza epidemie. Dit rapporteert de Wereld Gezondheids Organisatie,WHO. De onderdirekteur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, Wim Bakker, zegt dat de vogelgriep tien jaar terug in Oost-Azie de kop op stak.

Het virus waaide over naar Europa en Afrika en heeft al vele levens gekost. De WHO vreest dat het vogelgriepvirus H5N1 kan omslaan in een ernstige vorm van griep bij de mens. Dit betekent dat ook mensen elkaar zouden kunnen besmetten.

Het BOG heeft een draaiboek klaar liggen als nationale response op dit probleem. In verband met de vogelgriep die zich verspreidt en de influenza epidemie die mogelijk opkomst is, heeft het BOG een commissie samengesteld.In de commissie zijn vertegenwoordigd de veterinaire dienst, het leger en de Pan American Health Organization. Het doel is de gemeenschap voor te lichten, waardoor preventief kan worden opgetreden.

Het is niet exact aan te geven binnen hoeveel tijd de vogelgriep kan overwaaien naar Zuid-Amerika, maar volgens Wim Bakker is het zeker dat het zal gebeuren. Het is dus zaak dat ook surinamers die kippen en vogels kweken die in de gaten houden.Veiligheidsgevoel in gemeenschap moet terug

Het beleidsplan van het ministerie van Justitie en Politie is door de raad van ministers goedgekeurd. Dit werd door minister Chandrikapersad Santhoki bevestigd in de Nationale Assemblee. Hij zegt dat sociale en psychische faktoren de oorzaak zijn van criminaliteit. In het beleidsplan wordt een nationale en internationale aanpak voorgesteld.

Minister Santhoki weet dat de samenleving zich onveilig voelt door de recente gevallen van roofmoord en verkrachting . Het Korps Politie Suriname heeft veertig rechercheurs vrij gemaakt, die zich speciaal bezig houden met ernstige delicten.De politie heeft de surveilliance opgevoerd, maar dit is volgens de minister niet genoeg om de criminaliteit in te dammen. De nieuwe aanpak van het ministerie van Justitie en Politie moet het veiligheidsgevoel in de gemeenschap terugbrengen.Vrijwilligerswerk dat vaak heel zwaar is

In ons land zijn er ruim 25 duizend mantelzorgers. Deze groep wordt op Wereld Gezondheids Dag in de Congreshal gehuldigd. Mantelzorgers vormen een belangrijk deel van onze gezondheidszorg: de overheid kan de verantwoordelijkheid voor zieken, gehandicapten of ouderen niet alleen dragen. Daarom zal het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO en maatschapelijke organisaties mantelzorgers huldigen.

Deze groep stille zorgers bestaat voor ruim 60 procent uit vrouwen. Working for health is het internationaal thema van de Wereld Gezonheids Dag dit jaar. Het thema voor Suriname is De Mantelzorgers. Cornelly Olivieira, die namens de samenleving sprak, zei dat Mantelzorgers waardering verdienen. Ze doen vrijwilligerswerk dat vaak heel zwaar is.Verbranden kaf is een gevaar voor de gezondheid

Het verbranden van kaf, vormt in Nickerie een gevaar voor de gezondheid. Bewoners die dichtbij de verbrandingsbedrijven wonen, hebben vaker bij diverse instanties geklaagd over luchtvervuiling. In de Nationale Assemblee hebben verschillende leden van het college hierover hun stem laten horen.

De rijstpelmolenaars zijn al door het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu aangepakt, zegt het lid Carmelita Ferreira. Zij kan zich nog herinneren dat bij de vorige begrotingsbehandeling van het ministerie van ATM,minister Clifford Marica hierover had gesproken. Ook had Ferreira met een van de districtscommissarissen van Nickerie een gesprek over de kafverbranding.

Vice-president, Ramdien Sardjoe, zei dat de oplossing van dit probleem niet eenvoudig is. De beslissingen die genomen zullen worden, moeten volgens hem gefundeerd zijn.Workshop over gevolgen klimaatsverandering

Het is moeilijk vast te stellen wanneer extreme temperatuurstijgingen, natuurrampen of overstromingen zich zullen voordoen. De negatieve effecten die hieruit kunnen voortvloeien, zijn ook moeilijk in beeld te brengen. Dit zei de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM),Clifford Marica bij de opening van de klimaatsworkshop. Tijdens deze workshop werd het huidig kustprofiel van de districten Paramaribo en Wanica geschetst.

De workshop wordt gehouden in het kader van de uitvoering van het klimaatprogramma, Netherlands Climate Change assistance programme, fase 2 en is een vervolg op de klimaatworkshop van 5 juli vorig jaar. Het behouden van het levensonderhoud in het kustgebied van Suriname, waarbij nadruk wordt gelegd op Paramaribo en Wanica, is een van de onderwerpen tijdens deze klimaatsbijeenkomst.

De studie beperkt zich tot de twee districten die de meeste schade zullen ondervinden, wanneer het zeeniveau met een meter stijgt. Minister Clifford Marica, zegt dat de studies noodzakelijk zijn, om een juist beeld te krijgen.

Een klimaatsverandering voor Suriname zou kunnen inhouden, een wijziging in het neerslagpatroon en een stijging van het zeeniveau. Studies hebben uitgewezen dat de laagst liggende delen van de kustvlakte bij een relatief zeeniveau van 1 meter zullen stijgen, terwijl andere delen grote schade zullen ondervinden vanwege verhoogde grondwaterstand,zoutwater indringing en erosie. Paramaribo zal hierbij het meest getroffen worden.

Tijdens deze workshop wordt nagegaan hoe dit probleem aangepakt moet worden. Met de hulp van het Nederlandse Klimaat assistentie programma fase 2(NCAP-2) en met inzet van lokale experts en professionals wordt getracht een antwoord hierop te formuleren.Overleg Suriname en Frans-Guyana afgesloten

De drie daagse workshop over de samenwerking tussen de Openbare Ministeries van Suriname en Frans-Guyana werd afgesloten met een persbriefing. Minister Chandrikapersad Santhoki van Justitie en Politie en de Franse ambassadeur in Suriname, Jean-Marie Bruno, waren tijdens de briefing aanwezig.

Het doel van de workshop was de samenwerking tussen de twee landen te bespreken, waarbij de criminaliteitsaanpak centraal stond. Er is ook gewerkt aan het samenstellen van een rechtshulpverdrag. Procureur Generaal, Subhaas Punwasi en Claire Lanet, de Frans-Guyanese Procureur Generaal, hebben de sessies geleid.

De punten waarover er nog geen overeenkomst is bereikt, worden in een later stadium besproken, zei Claire Lanet, de Frans-Guyanese Procureur Generaal.Stedenband Paramaribo - Antwerpen meer diepgang

De stedenband tussen Paramaribo en de stad Antwerpen krijgt steeds meer diepgang. Onder leiding van Eva Notteboom is weer een delegatie naar Suriname gekomen. Met de delegatie is ook een container met schoolboeken en meubilair aangekomen. De afgelopen week vond de distributie van de schenking plaats. Verschillende scholen en instellingen kwamen in aanmerking voor schoolboeken en meubilair.

Mevrouw Notteboom zegt dat door de stedenband er steeds meer personen willen meewerken om de stedenband te versterken. Het is de tweede keer dat de stad Antwerpen een container heeft gestuurd. Ook heeft de stad Antwerpen in samenwerking met het CCS en de stichting Buurtwerk Latour een gedichtenweek en een workshop voor leerlingen en leerkrachten gehouden.Wederom belofte SWM oplossing drinkwaterprobleem

Met de uitvoering van het project korte termijn investeringsprogramma drinkwaterprojecten hoopt de Surinaamse Waterleiding Maatschappij de hoognodige problemen op te lossen. Het project, dat gefinancierd wordt uit de verdragsmiddelen, behelst het boren van 28 nieuwe bronnen, het verbeteren van de distributie en er zal een waterzuiveringsprogramma worden uitgevoerd.

Met de uitvoering van dit project zal het waterprobleem niet in zijn geheel worden opgelost, omdat er nog financiering ontbreekt. Een andere bijkomstigheid is dat de SWM water levert tegen een te lage prijs en een tariefsaanpassing noodzakelijk zal worden, zegt de PR-man van de SWM. De bewoners van Kwatta en omgeving hebben al geruime tijd last van een lage waterdruk of vuil water uit de kraan. Verschillende huishoudens in dit gebied kampen met een tekort aan water en men slaat water op in emmers, teilen en flessen zodra de waterdruk toeneemt.

Edmond Blufpand, Public Relations Officer van de SWM, zegt dat de verbruikersgroep in deze omgeving in de afgelopen 30 jaar sterk is toegenomen. De hoofdleiding te Leysweg die richting Kwatta loopt, is niet berekend op het aantal gebruikers. Het vuile water dat uit de kraan komt, is afkomstig van het ijzer en mangaan dat in het grondwater zit.Stroomtarieven EBS gaan omhoog

De stroomtarieven gaan omhoog. President Ronald Venetiaan heeft gezegd dat de regering de berekeningen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) afwacht. Het staatshoofd sprak ter gelegenheid van de start van het 161 kv-transmissieproject van de EBS in Menckendam.

Het was feest in Menckendam waar het EBS-onderstation staat. De genodigden hebben genoten van het optreden van de brassband. Onder hen bevonden zich de president, vice-president Ramdien Sardjoe, DNA-voorzitter Paul Somohardjo, de ministers van het kabinet, de ambassadeur van India en ook de arbeiders van het project.

De 161 kv-transmissielijn is hoofdzakelijk bedoeld om het netwerk van Paramaribo en omgeving van elektriciteit te voorzien. Het ontwerp en de engineering is een samenwerking tussen EBS en Larssen en Toubro uit India. Met een creditline van 13 miljoen US dollar van de republiek India is dit betaald. Waarnemend directeur van de Energie Bedrijven Suriname, Oemar Chiragally, gaf een uiteenzetting over de voordelen van de transmissielijn.

Het netwerk loopt van Paranam naar Menckendam en van daaruit vindt de distributie over geheel Paramaribo plaats. President Venetiaan zei in zijn toespraak dat voor de verdere ontwikkeling van het elektriciteitsnet iedereen een steentje zal moeten bijdragen. President Ronald Venetiaan opende ook een mini-expo van het energiebedrijf in Menckendam. In de tentoonstelling is te zien hoe het onderstation Menckendam tot stand is gekomen.

Er is voldoende politiek draagvlak gevonden om een nieuw management team bij de EBS aan te stellen. Wie hierin zullen zitten, wilde president Ronald Venetiaan niet zeggen, omdat hij de organen die hierover gaan niet voor het hoofd wil stoten. Hij zei verder: met het realiseren van de transmissielijn en het onderstation in Menckendam is de basis gelegd door het team onder leiding van de president-commissaris, Oemar Chiragally, die ook de functie van directeur waarneemt.

Opgemerkt mag worden dat het staatshoofd Oemar Chiragally aansprak met president-commissaris en Freddy Watson met waarnemend directeur.Nationaal Platform Wan Mama Pikin

Vijf regionale organisaties hebben zich gebundeld tot een Nationaal Platform Wan Mama Pikin. De samenbundeling kwam tot stand tijdens een bijeenkomst die werd gehouden in samenwerking met het Bureau Forum NGO's. De regionale organisaties Heepi un See, Mau ku Mau, Orkansi Sidon Libi, Ana Makandi en Meenie un See zijn hierin vertegenwoordigd.

Het Platform moet leiden tot een versterkte eenheidspositie, waardoor onderhandelingen met beleidsmakers over de ontwikkeling van het binnenland beter verlopen. De netwerkbijeenkomst werd afgesloten met een seminar, waarbij zes ministers waren uitgenodigd.

Alleen minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling gaf gevolg aan de uitnodiging. De ministers van Volksgezondheid (uitlandig), en van Transport, Communicatie en Toerisme stuurden vertegenwoordigers, terwijl de overige ministers dat niet deden. Dit viel niet in goede aarde bij de seminarbezoekers, het gaf hen een gevoel van onverschilligheid met betrekking tot het belang van de binnenlandbewoners. Zo meldt het Bureau Forum NGO's in een persbericht.

De aanwezigheid van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VIDS, die zich wil aansluiten bij het platform, werd positief ervaren. Het ingenomen standpunt is, dat binnenlandse gemeenschappen als volwaardige gesprekspartners willen worden erkend bij het nemen van beslissingen die hen direct of indirect aangaan.Paramaribo Zoo is niet meer veilig

De Paramaribo Zoo is niet meer zo veilig. Dit zei de nieuwe directeur van de Zoo, John Altenberg. Altenberg is begin van dit jaar aangesteld als directeur. Het dierenbestand is over een periode van 20 jaar teruggelopen van 380 tot 180 dieren. In de jaren negentig was het aantal bezoekers per jaar 80.000. Dit is nu verminderd tot de helft.

Directeur Altenberg zei ook dat er maar een wachter is die voor de veiligheid verantwoordelijk is. Dit is lang niet voldoende als gekeken wordt naar de grootte van het complex. John Altenberg wil binnen een jaar verbetering hierin zien.

Er is een masterplan in voorbereiding waarmee de Zoo binnen tien jaar weer in zijn oude glorie hersteld moet zijn. Een van de projecten is, dat de Zoo een moderne biotopische tuin moet worden. Voor het realiseren van het masterplan is ruim 500.000 euro nodig.Suriname geteisterd door griepgolf

De overgang van de droge tijd naar de regentijd veroorzaakt een griepgolf. Zowel bij volwassenen als kinderen zijn de griepsymptomen merkbaar. Dit is volgens de kinderarts, Arti Jessurun, een normaal verschijnsel. De ouders van kinderen die griep krijgen, moeten wel alert zijn. Dengue-symptomen lijken vaak op die van een gewone griep. Een gewone griep kan in combinatie met het Rota-virus, ofte wel buikgriep, een probleem worden.

Volgens Jessurun is er geen tekort aan medicijnen voor zieken. De zieke moet koel worden gehouden. Kinderen moeten niet warm gekleed worden en het is goed hen vooral veel te laten drinken. Ook kan de temperatuur gedrukt worden door natte lappen op het kind te leggen.

De kinderarts benadrukt dat ouders alert moeten zijn en hun kind op tijd naar de doktor moeten brengen. Als een lichaamstemperatuur boven de veertig graden gemeten wordt, is het volgens Jessurun tijd om naar de dokter te gaan.3000 jongeren nemen deel aan loop

Naar aanleiding van de internationale dag tegen discriminatie en racisme heeft er een loop plaatsgevonden in de straten van Paramaribo. Eerder op de ochtend vond er een kranslegging plaats. Voordat de loop startte op het terrein van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel, brachten de ambassadeur van Venezuela en de minister van Onderwijs en Ontwikkeling, Edwin Wolf een bezoek aan de deelnemers. Hij was vol enthousiasme over dit initiatief.

De organisatie verliep perfect. Er was een groot aantal scholen aanwezig waaronder zelfs enkele van Nickerie. Allemaal deden ze mee aan de tocht mee met een drankstop. Dit jaar was de opkomst groter dan het afgelopen jaar. Meer dan 3000 jongeren namen deel. Ook heeft de uitreiking plaatsgevonden voor de meest verdienstelijke Surinamer tegen discriminatie en racisme.Bestemming drugsvliegtuigen wordt bepaald

Minister Chandrikapersad Santhoki van Justitie en Politie heeft deze week een commissie in het leven geroepen die zich gaat buigen over in beslaggenomen drugsvliegtuigen. Deze commissie heeft de taak om de status van de in beslag genomen voertuigen te controleren en er advies over te geven. Naar aanleiding van klachten over de vliegtuigen heeft men deze ook onder deze commissie gebracht.

De leden staan onder leiding van advocaat-generaal Roy Baynathpanday. Andere leden van de commissie zijn onder andere vertegenwoordigers van het Nationaal Leger, het Korps Politie Suriname en de Luchtvaartdienst. Na de status van de vliegtuigen te hebben geanalyseerd, is het verplicht een direct en goed uitvoerbaar advies te geven aan de minister.

De commissie is ingesteld voor zes maanden en zal al na twee maanden verslag moeten uitbrengen aan de minister. Het doel is om een structurele oplossing te geven aan de regering om de bestemming van de in beslag genomen drugsvliegtuigen te bepalen.Project Certificering Saramacca Operations

Het ISO 9001:2000 kwaliteitsmanagementcertificaat werd door een vertegenwoordiger van Det Norske Veritas (De Noorse Waarheid) overhandigd aan de directie van de Staatsolie Maatschappij Suriname NV, Marc Waaldijk.

Het doel van deze organisatie is het stellen van internationale eisen voor integrale kwaliteitszorg. Het project Certificering Saramacca Operations begon medio juli 2004. In juni en december werd een intern accountsonderzoek verricht en in augustus een extern grondlijn-accountsonderzoek.

De tekortkomingen in het systeem werden ontdekt en gecorrigeerd. Hierna was de organisatie gereed voor het certificeringsaccountsonderzoek verricht door een team van Det Norske Veritas (DNV). Op basis van de uitkomsten werd Staatsolie voorgedragen voor het ISO 9001:2000 certificaat. Met het afronden van dit project wordt verder invulling gegeven aan het bedrijfsbreed invoeren van integrale kwaliteitszorg.Coronianen moeten ophouden met bonu- en wintipraktijken

De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Edwin Wolf heeft een bezoek gebracht aan de Tata Colinschool te Coronie. Al geruime tijd heerst er een ongewone situatie op deze school. Volgens een plaatselijke bewoner is het een bakru die onrust zaait. Ouders hebben tijdens een vergadering nadrukkelijk gezegd dat deze kwestie om een culturele oplossing vraagt.

Minister Wolf zei dat hij naar Coronie is afgereisd om met de aanwezigen tot een oplossing van dit probleem te komen. Truus End, schoolleider van de Tata Colinschool wilde niet veel kwijt aan de pers. Zij zei aan onze verslaggever dat deze situatie al lang speelt en hoopt dat er spoedig een oplossing in deze zaak komt. In tegenstelling tot eerdere berichten is de Tata Colin nooit gesloten.

Met de minister zijn meegereisd: de directeur van Onderwijs Adiel Kallan, Richenel Trustfull, directeur van de afdeling Jeugdzaken, de geestelijken Leendert Pocornie en Erik Tjin Kon Kiem.

Steve Meye, voorganger van de gemeente Godsbazuin, heeft besloten niet naar Coronie af te reizen. Meye zegt dat Coronianen moeten ophouden met bonu- en wintipraktijken als zij een oplossing willen hebben in de slepende situatie van de Tata Colinschool.

Over de kritiek die vanuit de gemeenschap is gekomen als zou minister Wolf van Onderwijs de Volle Evangelie op zijn reis naar Coronie hebben meegenomen, zegt Meye het volgende: Ik sta volledig achter de geestelijke Erik Tjin kon Kiem, en de Coronianen moeten zich bekeren tot Jezus Christus want anders, zegt Meye, is het dweilen met de kraan open.

De meerderheid van de ouders van leerlingen van de Tata Colinschool vindt dat door gebed de boze machten op de school verdreven moeten worden. De gebeden moeten onder deskundige leiding van geestelijken plaatsvinden. Verschillende ouders hebben op verzoek van de onderwijsdelegatie, onder leiding van minister Edwin Wolf, oplosingsmodellen aangedragen. Eerder is zonder resultaat gebeden op school. Tijdens de dienst raakten twee leerlingen in trance.15.000 jongeren gemotiveerd en bewust van problemen

De afgelopen week was het de internationale dag tegen discriminatie en racisme. Deze dag is net als de internationale dag van de vrouw door de Verenigde Naties in het leven geroepen. De Caricom-jeugdambassadeurs zijn de initiatiefnemers van de recente activiteiten.

De activiteiten richtten zich vooral op jongeren. Ook willen de initiatiefnemers het probleem bij de overheid aankaarten. Zo is er een krans gelegd en een loop gehouden tegen discriminatie en racisme door Paramaribo. Jongeren zijn de toekomst en zij moeten er voor zorgen dat discriminatie overal in de wereld verdwijnt.

Het is al het derde achtereenvolgende jaar dat de Caricom-jeugdambassadeurs activiteiten organiseren. Over deze periode hebben ze al 15.000 jongeren weten te motiveren en bewust gemaakt van het probleem. De activiteiten werden afgesloten met de uitreiking van awards aan mensen die zich sterk ingezet hebben tegen discriminatie en racisme.Ritfeldschool winnaar van leespiramide 2005

Het Leespiramide-project van de Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs is voor de zesde keer in Suriname van start gegaan. De leespiramide is een educatief competitiespel om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Het spel richt zich op leerlingen van klasse 5 van de lagere school, die in groepjes van 5 een pakket van 25 boeken moeten lezen.

Na de vijfde leesronde zal het spel op 28 juli worden afgesloten met een speurtocht. De school met de hoogste score wordt uiteindelijk winnaar van de Leespiramide 2006. Het thema van Leespiramide 2006 is vriendschap.
De W. Ritfeldschool is de winnaar van de leespiramide 2005. Het Leespiramide-project gaat uit van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Nederland. Verschillende scholen in de districten doen ook hieraan mee. De Stichting Projecten PCOS is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.Defensie heeft tekort aan manschappen

Ruim 600 personen hebben zich geregistreerd om militair te worden. De afgelopen week was de laatste gelegenheid om te solliciteren. Het ministerie van Defensie heeft een tekort aan manschappen, zegt Derrick Beeldsnijder, hoofd van de afdeling voorlichting.

De sollicitanten moeten zich onderwerpen aan een medische en psychologische test. Een antecedentenonderzoek evenals een drugstest maken ook deel uit van de screening van reflectanten. De geselecteerden zullen opgeleid worden tot matroos of tot infanterist.Kinderboekenfestival Paramaribo is afgesloten

Het Kinderboekenfestival Paramaribo in het Flamboyantpark is afgesloten. Duizenden kinderen hebben er in schoolverband of met hun ouders een bezoek gebracht. Het festival is georganiseerd door de Stichting Projecten Protestants Chistelijk Onderwijs Suriname in opdracht van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival. Het thema is het milieu en de slogan is Een gezond tropisch regenwoud is een grote schat voor jong en oud.

In de verschillende stands werd de slogan belicht met een boekenactiviteit en creatieve of inhoudelijke activiteiten. Het hoofddoel van het festival is het bevorderen van het lezen. Dit is het zevende Kinderboekenfestival dat behalve in Paramaribo ook in het district Para werd gehouden. In mei wordt het kinderboekenfestival in het district Saramacca afgesloten.

Water is erg belangrijk voor de mens. Het speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Derde Wereld. Meestal wordt onderwijs als belangrijkste factor gezien, maar water is een niet te verwaarlozen middel om bij te dragen aan het succes van dit onderwijs.

Op het kinderboekenfestival met als thema Een gezond tropisch regenwoud is een grote schat voor jong en oud, werden kinderen ook gewezen op de functie van goed en gezond water. Para Springs draaide zowel een educatief als een creatief programma met de kinderen af. De kinderen die de Para Springs stand bezochten, weten nu meer over soorten water en over het bottelen ervan.Iedereen moet er gebruik van kunnen maken

Suriname heeft op het gebied van de Volksgezondheid een achterstand op de landen in het Caribisch gebied. Dit zei de algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis, Eddy Joemankhan, tijdens een discussie over het AZV in verband met het 25-jarig bestaan van het Staatsziekenfonds.

Kinderarts Robby Roemer was het oneens met Joemankhan. Hij vond dat Joemankhan te bescheiden was in zijn bevindingen. Roemer vindt dat wij niet onderdoen ten opzichte van de landen in het Caribisch gebied en dat alles op het gebied van gezondheidszorg in Suriname te verkrijgen is.

De regering zal meer wettelijke maatregelen moeten treffen voor de Algemene Ziektekosten Verzekering. Dit zei minister Alice Amafo van Transport, Communicatie en Toerisme bij de sluiting van het tweedaagse seminar van het Staatsziekenfonds. Minister Amafo vertegenwoordigde de minister van Volksgezondheid Celsius Waterberg, die rond die tid in het zuiderbuurland was voor andere werkzaamheden.

In haar toespraak zei minister Amafo dat iedereen in Suriname gebruik moet kunnen maken van gezondheidsdiensten. Bij het samenstellen van het basispakket voor de Algemene Ziektenkosten Verzekering zal met iedereen rekening gehouden moeten worden. Ze gaf aan dat een goed draagvlak ontwikkeld moet worden door de overheid, zodat de Algemene Ziektekosten Verzekering een succes kan worden.Hooghart tegen de monopolie van het AZV

CLO-voorman Ronald Hooghart heeft op de tweede dag van het tweedaagse SZF-seminar zich tegen de monopolie van het AZV uitgesproken. Hooghart zegt dat als men meer wil dan het SZF te bieden heeft, men er zelf op uit moet gaan om meer te vinden.

De vakbondsleider zei verder in zijn inleiding dat het SZF voor een groot deel gefinancierd wordt door ambtenaren, maar dat juist die ambtenaren een derderangsverzekering genieten. Jaarlijks besteedt de Staat ruim SRD 400 miljoen aan volksgezondheid.Kinderen krijgen basislessen gedichten

De gedichtenweek op Latour is afgesloten. 80 leerlingen van de HPG Latourschool 1, de Herman Jozefschool, de Lidwinaschool en de Openbare School Majo namen deel aan de gedichtenweek. De kinderen kregen basislessen om te leren hoe gedichten moeten worden geschreven en hoe te rijmen.

Daniella Marien is stagiaire van de Pestalozzi Hogeschool te Antwerpen en doet mee aan een uitwisselingsproject. Er is ook ondersteuning van het team van de Stichting Buurtwerk Latour, Stibula en het Cultureel Centrum Suriname, CCS. Door de stedenband Paramaribo en Antwerpen is de gedichtenweek Latour mogelijk gemaakt, gericht op de bibliotheek en het archiefwezen in Suriname.Mensen helpen om zichzelf te helpen

Brokopondo en Sipaliwini worden opgenomen in het Low Income Shelter Program. Hierover heeft de organisatie een werkbijeenkomst gehad. De organisatie wil met andere instellingen nagaan hoe zij samen een bijdrage kunnen leveren aan de armoedebestrijding in de districten Brokopondo en Sipaliwini.

Het gaat hierbij niet alleen om het bouwen van huizen, maar ook om het bieden van hulp aan huishoudens om hun woon- en leefomstandigheden te verbeteren. Judith Brielle, directeur van het Low Income Shelter Program, zei dat het motto van LISP is Mensen helpen om zichzelf te helpen. Volgens de minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisi, is het betrekken van deze districten bij het programma geen eenvoudige opgave. Ze worden gerekend tot het binnenland en daar denken de mensen anders over huisvesting.

Judith Brielle gaf aan wat de mogelijkheden zijn voor de districten om mee te doen aan het LISP. Er zijn niet alleen mogelijkheden om mee te doen met het programma. Ook de nodige obstakels moeten worden overbrugd om te opereren in het binnenland. Het hangt van de uitkomst van de besprekingen af of binnen een a twee maanden de eerste huizen van het pilotproject in de districten kunnen worden opgezet, aldus Judtih Brielle.Hoogste punt Kantongebouw is bereikt

Het hoogste punt van het Kantongebouw is bereikt. De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, overhandigde de vlag van Suriname aan een werknemer om op de top van het gebouw te plaatsen. De ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden Henk Soeters, overhandigde ook een bloemstuk.

Op 30 september vorig jaar werd de eerste steen gelegd voor de bouw van het Kantongebouw. De Nederlandse regering is blij dat nu, na een lange voorbereidingstijd, een begin werd gemaakt met de bouw van het Kantongebouw. Nederland schonk bij de viering van 25 jaar onafhankelijkheid van Suriname in het jaar 2000 een bedrag van 3,7 miljoen Euro voor de bouw. Hierdoor is het mogelijk het gerechtsgebouw te herbouwen, op dezelfde plaats en in dezelfde stijl als het in 1989 door brand verwoeste gebouw der Kantongerechten.

Dit gebouw was een monument, dat vele bestemmingen heeft gekend. Vanwege de bouw in oude stijl, past het nieuwe Kantongerecht in het historisch hart van de stad. Het is ook belangrijk dat het nieuw gebouw bijdraagt aan de verbetering van de huisvesting van de rechterlijke macht. Het is de bedoeling dat de opening van het Kantongebouw op 22 december plaatsvindt.

Na de oplevering is het ministerie van Justitie en Politie verantwoordelijk voor het gebouw. Er komen vijf rechtszalen. Er zullen een grote en vier kleine rechtszalen in het nieuwe bouwwerk komen te staan. President Venetiaan zei dat met het bereiken van het hoogste punt een mijlpaal is bereikt.Realisatie Algemene Ziektekosten Verzekering

De stappen naar de realisatie van een Algemene Ziektekosten Verzekering zijn door het Staatsziekenfonds gemaakt. De afgelopen week bestond de zorgverzekeraar 25 jaar. In verband met deze viering is een tweedaagse seminar gehouden. Het thema was: Algemene Ziektekosten Verzekering, een verplichting naar het volk toe, Staatsziekenfonds zet de eerste voorzichtige stappen.

In de Royal Conference Room van Queens Hotel werd de opening verricht door de vice-president, Ramdien Sardjoe. Diverse inleiders kwamen hierna aan het woord en belichtten een Algemene Ziektekosten Verzekering en vanuit verschillende invalshoeken. De conclusies en aanbevelingen zullen aan de regering worden aangeboden ter realisering van de Algemene Ziektekosten Verzekering.Aanklacht tegen de zogeheten 100-procentcontrole

President Ronald Venetiaan bereidt een aanklacht op het allerhoogste niveau voor tegen de zogeheten 100-procentcontrole van Surinaamse passagiers op de luchthaven Schiphol. Zowel individuele werkers als verantwoordelijke instanties moeten volgens hem worden aangeklaagd voor aanranding en verkrachting.

Dit zei president Venetiaan in een vraaggesprek met Radio ABC. Suriname heeft over deze wijze van controleren al het een en ander laten horen, maar het moet nog forser gebeuren. Hij noemde de 100-procentcontrole onmenselijk, barbaars en primitief.

Het geval van de Surinaamse vrouw die in november naar eigen zeggen een miskraam kreeg als gevolg van de controle op Schiphol, vindt hij een zeer ernstig incident. Naar dit voorval doet het Openbaar Ministerie in Haarlem onderzoek. Maar ook bij gevallen waarbij er zich geen ongelukken voordoen, moet de gang van zaken als onmenselijk en barbaars worden gekwalificeerd, aldus president Venetiaan.Federale Braziliaanse politie in Suriname

De Federale politie van Brazilie (BoaVista) verleent in het kader van de criminaliteits aanpak ondersteuning aan het Korps Politie Suriname, waaronder het opsporen van gezochte en mogelijk ontvluchte (afgestrafte) verdachten.

Deze ondersteuning biedt ook versterking van de politie contacten en uitwisseling van gegevens in lopende onderzoeken, waarbij wordt aangegeven dat in het zuiden van ons land enige geweldsdelicten vooralsnog onopgelost zijn gebleven.

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft van de hem door de Braziliaanse ambassadeur geboden gelegenheid voor ondersteuning aan het Korps Politie Suriname goed gebruik gemaakt. Een speciaal team van het Korps Politie Suriname participeert in deze samen met haar Braziliaanse collegae.

Ook de gewelddadige dood van de 30- jarige adspirant- agent van politie, Bartho Karwafodi (september 2005), krijgt hierbij ruime aandacht.Speciale politieoperatie biedt zichtbare resultaten

In het kader van het Criminaliteitsbeheersingplan van het Korps Politie Suriname blijkt uit gepresenteerde cijfers van het KPS aan de minister van Justitie en Politie dat de politieoperatie goede resultaten opleverde.

Resultaten:

Roofmoord 4 personen aangehouden, Moord / Doodslag 1 persoon aangehouden, Poging moord / zware mishandeling 2 personen aangehouden, Diefstal middels geweldpleging 18 personen aangehouden, Wederrechtelijke vrijheidsberoving 1 persoon aangehouden, Vuurwapenwet 1 persoon aangehouden, Diefstal 1 persoon aangehouden.

Inbeslaggenomen werden:

6 pistolen, 3 Geweren, 8 Cellulaire telefoons, 4 Voertuigen, 1 Bromfiets, 5 balen +/- 105 kg Cocaine, 1 Rijbewijzen 1 Gascilinder

Voorlopig resultaat van zaken in onderzoek:

Aanhouding -Heave- Valentijn. Bekende 20 berovingen en aantal verkrachtingen,
Inzake roofmoord Moengo: 4 verdachten aangehouden,
Inzake beroving Alkmaar: alle verdachten aangehouden,
Cocainezaak Commewijne: Harpal en Kishoor aangehouden,
Vier uit cellenhuis Geyersvlijt ontvluchte zware criminelen aangehouden,
Beroving van Dijk, Kernkampweg: verdachten aangehouden,
Cocainezaak Nickerie: 5 verdachten aangehouden en bij de
Beroving Cambio Meerzorg: 3 verdachten aangehouden.

Dit politieoptreden wordt gecontinueerd en in samenwerking met de korpsleiding van het Korps Politie Suriname en het parket van de Procureur-generaal regelmatig besproken en - indien noodzakelijk - bijgesteld op basis van feiten en/of omstandigheden.
 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 52.473

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.minerva

Afgelopen week bezocht de Minerva II Suriname.
Aan boord bevonden zich 600 passagiers en 300 bemanningsleden.
Het grooste cruiseschip dat Suriname ooit heeft aangedaan, kwam op dinsdagmorgen aan en koos dezelfde avond het ruime sop.Surinaamse Fotografen Vereniging start met nieuwe cursus

De Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov), geeft regelmatig cursussen, waar ook niet leden van harte welkom zijn. Een ieder, dus ook een aankomende fotograaf, kan betere resultaten boeken bij het fotograferen.

Sufov heeft zich daarom ten doel gesteld om een ieder in de gelegenheid te stellen de basiskennis van de fotografie op te doen. Na een intensieve voorbereidings- periode, is de Sufov gestart met een cursus Basisfotografie voor Beginners.

Deze cursus, Basisfotografie voor Beginners bestaat uit 6 lessen van 2 uur elk. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere: De geschiedenis van de fotografie, de lenzen, compositie en belichting en digitale fotografie. Cursisten krijgen regelmatig opdrachten mee die op de volgende uitvoerig besproken zullen worden.

Tevens krijgen de deelnemers uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen aan de inleiders.

Het cursusgeld is 100 SRD voor leden, terwijl dat voor niet leden 150 SRD bedraagt. Er zijn geen speciale vereisten om te kunnen meedoen aan deze cursussen, anders dan een goedwerkende fotocamera en een redelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Basisfotografie voor Beginners wordt op dinsdag 11 april afgesloten met de uitreiking van certificaten en een gezellig samenzijn.

Contactpersonen:

Hubert Hermelijn (voorzitter) tel. 400461 cell. 08853688,

Richenel Coulor (secretaris) tel. 08620551

en Rudi Moeridjan, (penningmeester) tel. 475141 cell. 08895703stvs


De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA
Politieberichten

Burgerpersoneel gedecoreerd

De Bond Burgerpersoneel bij het Korps Politie Suriname heeft 16 personeelsleden, die 25, 30 en 35 jaar lang trouw en eerlijk hebben gediend, gedecoreerd. Zij met 25 dienstjaren kwamen in aanmerking voor een zilveren speld, terwijl de groep van 30 jaar en langer goud opgespeld kregen. De gedecoreerden kregen voorts een bouquet aangereikt.

Korpschef Delano Braam, die kort het woord tot de onderscheiden personeelsleden richtte, onderstreepte het belang van het burgerpersoneel binnen de politieorganisatie. Hij maakt daarbij de vergelijking dat zij de brandstof vormden in de motor van de organisatie en deze zonder deze brandstof onmogelijk zou kunnen functioneren.

Rita Ommel – van Gom bracht namens het bestuur van de bond Burgerpersoneel felicitatie over en wenste de groep heel veel succes verder in haar werk.

Onderscheiden werden:

Bhagwati Orie – Dhawtal
Helouise Carbin
Emy Power–t Zand
Sieuwkoemarie Ramlal
Soejata Ramnath
Rita Ommel–van Gom
Joyce Blokland–Wijnstein
Johanna Monkou
Annie Sosemito–Kartoredjo
Lores Nelson
Romaline Resida–Babel
Saraswatie Hira
C.S. Sylvester
Mavis Sahebali – Asruf
Rasien Azadhan – Moennoe en
Kamlawatie Algoe–RamjiawanOPROEP

In het mortuarium van het Academisch ziekenhuis ligt het stoffelijk overschot opgebaard van een meisje, genaamd:

Diana Carla Choemilal, geboren in Paramaribo op 16 augustus 1993, gewoond hebbende in de mr. Huber-stichting, Nidhastraat 20. Zij overleed op maandag 6 maart 2006.

Familieleden worden hierbij opgeroepen om in contact te treden met de directie van de mr. Hubert-stichting, telefoonnummer 432570, of het mortuarium van het Academisch ziekenhuis.Bromfietsen in beslag genomen

De politie van Jarikaba heeft de afgelopen week een jeugdbende opgerold. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de 17- jarige hoofdverdachte M.W. zich op verschillende dagen en tijdstippen schuldig heeft gemaakt aan diefstal van een drietal dames- Yamaha bromfietsen. Deze bromfietsen gaf hij aan vijf andere mededaders, om die ten verkoop aan te bieden.Bekendmaking

De politie van het ressort Geyersvlijt maakt bekend dat in het kader van een schoon milieu een aantal activiteiten zullen worden ontplooid in Paramaribo – Noord. Deze activiteiten zijn:

Opruiming autowrakken Op grond van artikel 33 a van het Rijbesluit en artikel 73 van de Politiestrafwet zal de politie alle autowrakken op of langs de openbare weg in samenwerking met het Directoraat Milieubeheer op kosten en risico van de eigenaar verwijderen en op een plaats van berging worden gesteld.

Opruiming grofvuil Het is de politie gebleken dat personen er een gewoonte van maken om op of langs de openbare weg grofvuil en / of tuinafval te storten.

Ingevolge artikel 70 van de Politiestrafwet zijn deze personen in overtreding. In samenwerking met Milieubeheer zullen tegen deze overtreders gepaste maatregelen getroffen worden.

Opschonen van niet onderhouden percelen Het is de politie gebleken dat in Paramaribo – Noord percelen staan welke niet onderhouden worden en onder hoog wied staan.

Ingevolge artikel 70 van de Politiestrafwet zijn de eigenaren hiervan in overtreding. In samenwerking met Milieubeheer zullen tegen deze overtreders volgens de geldende rechtsregels gepaste maatregelen worden getroffen.

Controle van alle ondernemingen en / of bedrijven De politie van Geyersvlijt zal in samenwerking met de Bestuursdienst, het BOG en het ministerie van T.H.I., binnenkort starten met de controle van alle ondernemingen en/of bedrijven, zoals fabrieken, winkelzaken en bar – restaurants, gelegen in Paramaribo – Noord.

De politie doet dan ook een dringend beroep op bewoners en belanghebbenden in Paramaribo – Noord, om ter voorkoming van ongerief hun zaken in orde te maken. De gelegenheid hiertoe wordt geboden met ingang van de datum van publicatie tot uiterlijk 31 maart 2006. Na deze periode zal de politie genoodzaakt zijn strenge maatregelen tegen overtreders te treffen.Oproep tot solliciatie

Het Korps Politie Suriname draagt zorg voor de handhaving van de openbare orde en rust binnen de gemeenschap, spoort strafbare feiten en daders op en is mede verantwoordelijk voor de veiligheid in de samenleving.

Jongemannen en vrouwen, die willen meehelpen deze edele doelstellingen te realiseren, kunnen, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen, solliciteren, om opgeleid te worden tot aspirant-agent van politie.

Gegadigden dienen aan de volgende eisen te voldoen:

Surinamer zijn en in het bezit zijn van:

tenminste een Mulo- diploma,
of een overgangsrapport van 1e naar 2e klasse VWO,
of een overgangsrapport van 1e naar 2e klasse AMTO,
of een overgangsrapport van 2e naar 3e klasse IMEAO,

blootsvoets een lengte hebben van niet minder dan:
heren: 1.67 mtr.
dames: 1.65 mtr.,

van onbesproken levensgedrag zijn,
tenminste 18 jaar of ten hoogste 35 jaar oud zijn.

Verder dient men met gunstig resultaat:

het sollicitatiegesprek,
het psychologisch onderzoek,
het geneeskundig onderzoek,
het milieu- en antecedentenonderzoek en
een H.I.V. en drugstest hebben ondergaan.

Wanneer aan al deze vereisten is voldaan worden zij toegelaten tot de elementaire politieopleiding.

Gegadigden kunnen zich vanaf 27 maart tot uiterlijk 10 april 2006, tussen 16.00 uur en 20.00 uur, persoonlijk aanmelden op het hoofdbureau van politie, Duisburglaan 43 – 45, met medeneming van het betreffende diploma en/of andere relevante bescheiden, alsmede een eigenhandig geschreven sollicitatiebrief, gericht aan:

De korpschef van het Korps Politie Suriname,

Hoofdcommissaris van politie, D.W.D. Braam.Aanhouding overvaller

Een 25- jarige man is kort na een overval nabij de Wijdenboschbrug te Meerzorg aangehouden en in verzekering gesteld. De verdachte was bezig met de uitvoering van een overval op een Chinese winkel. Een politieman die toevallig voorbijreed zag het delict en was genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden, waardoor de verdachte geraakt werd.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de verdachte de dag hiervoor een inbraak bij zijn ouderlijke woning had gepleegd en daarbij het jachtgeweer had weggenomen. Bij hem trof de politie ook nog tien belkaarten van USD. 5 en SRD. 125,- aan.Zwaar geweld tijdens overval

De 38- jarige Sharda Sewmangal – Orie, is bij een overval in haar woning aan de Nieuwe Grondweg dodelijk geraakt door schotverwondingen. Zij liep hoofd- en heupletsel op. Het delict vond vanochtend omstreeks 05.00 uur plaats. Drie met vuistvuurwapen en een five- shooter gewapende gemaskerde mannen drongen de woning binnen, waarop zij de aanwezige familieleden bedreigden, mishandelden en beschoten met de vuurwapens.

De echtgenoot van mevrouw Sewmangal liep een schotwond aan het hoofd en linkerbovenbeen op. Zijn zoon en dochter werden geslagen. De slachtoffers zijn onmiddellijk na de overval naar de Spoedeisende hulp vervoerd, waar mevrouw Sewmangal omstreeks 06.15 uur overleed. Haar echtgenoot is voor verdere medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen, terwijl de dochter ter observatie op de SEH ligt.

De rovers maakten ongeveer SRD 1300 en 400 euro buit. Tevens trachtte men een onder het huis geparkeerd staande auto weg te nemen, hetgeen werd voorkomen. Hierop vluchtten de daders.4 - jarige Lennox Jacott 14e verkeersdode

Het 4- jarige voetgangertje Lennox Jacott is onderweg naar zijn school, aangereden en kort daarna komen te overlijden. De peuter was onder begeleiding van zijn vader, die met zwaar letsel in het ziekenhuis werd opgenomen.

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Langatabiki- en de Asidonhopostraat. Een 18- jarige bestuurder van een personenauto, die een linkse bocht in de richting van de Cocobiacoweg beschreef, verloor op een bepaald moment de controle over het stuur van zijn auto. In plaats dat de autobestuurder afremde, trapte hij kennelijk op het gaspedaal en kwam in de rechterberm terecht.

Vader Jacott en zijn zoontje Lennox, die beiden onderweg waren naar school, werden aangereden en meegesleurd.Romano Lapar 13e verkeersdode

De 17- jarige bromfietser Romano Lapar is na een aanrijding op de Albertlaan, ter hoogte van de Jules Fernandesschool aan de gevolgen van het opgelopen letsel in het ziekenhuis overleden. Lapar kwam hierbij met een andere bromfietser in botsing.

Volgens de andere bromfietser reed hij vanuit de mr. J. Lachmanstraat naar de Franchepanestraat, terwijl Romano uit tegenovergestelde richting aanrijden. Romano heeft vermoedelijk de controle over de besturing van zijn bromfiets verloren, waardoor hij op de andere rijhelft kwam en de botsing ontstond.

Met ernstige verwondingen werd hij vervoerd naar de Spoedeisende hulp, waar hij op de afdeling Intensive Care werd opgenomen.


suriname holidays


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 25 maart 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,70
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,232
U koopt:          3,328

POUND STERLING
U verkoopt:    4,678
U koopt:         4,817

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,70
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,222
U koopt:         3,338

POUND STERLING
U verkoopt:    4,645
U koopt:         4,827

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,501
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van SurinameSchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 20 maart kunt u luisteren naar een interview van Ismene Krishnadath met Menno Hartman van het Fonds der Letteren uit Nederland. Menno Hartman bezocht ons land gedurende het festival Werelden in Ontmoeting om schrijvers te ontmoeten. Het Fonds der Letteren heeft onder bepaalde voorwaarden ook subsidies ter beschikking voor Surinaamse schrijvers. Hij vertelt daarover in het programma. Foldertjes zijn ook te verkrijgen via Schrijversgroep 77.
Tel 520513.

SRS 96.3 FM om 21.15 uALA DI...

(Ondertussen...
In the mean time...
Entretanto...)

Op een conferentie van Surinaamse ego-psychologen, gespecialiseerd in de problematiek en behandeling van liefdesrelatiecomplexen, introduceren twee therapeuten ieder een speciaal geval uit hun praktijk. Dr. Anton Treurniet presenteert een geval van opmerkelijk zelfbedrog aan de hand van het liefdespaar-in-problemen JANE en JOHN, 19 en 25 jaar oud en Dr. Ramona Lichtman presenteert een ander stel, RENE en ANGELA, 31 en 28 jaar, als een speciaal geval van een soortgelijke, maar toch weer andere vorm van zelfbedrog. Een hypnose-sessie onthult tenslotte de ware aard van een van de jonge geliefden-in-problemen, en zorgt ook voor flink wat ontnuchteringen bij het voorbeeldige psychologenechtpaar Treurniet/Lichtman.

Deze eerste productie van Fundasi de Surinaamse Film Academie en haar werkplaats United Film en Video Pilots Paramaribo wordt gepresenteert tijdens het aanstaande Filmfestival op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april telkens van 17.30 – 20.00 u. De spelers zijn allen cursisten van de SFA.

Regie: SFA-collectief o.l.v. Leonard Retel Helmrich en Pim de la Parra Sr.
Camera/Geluid: Leonard Retel Helmrich

Land en Jaar: Suriname, 2006
Speelduur: circa twee-en-een-half-uur (150 minuten)
Productie: Borger Breeveld en Annemarie Hermelijn voor Fundasi de S.F.A.
Medium: Kleur, digitale video

Kaarten zijn verkrijgbaar via (400802 / 401906)Marilyn Simons wint tweemaal

Marilyn Simons, die met haar verhaal De thuiskomst als winnares uit de bus kwam van de verhalenwedstrijd voor gevestigde schrijvers tijdens het literatuurfestival Werelden in Ontmoeting was georganiseerd, is ook een van de vier winnaars van de verhalenwedstrijd stedenband Antwerpen / Paramaribo. Er waren hier ongeveer dertig inzendingen. De inzenders die niet in de prijzen zijn gevallen, kregen elk een boekenbon als troostprijs. De prijswinnaars zullen bezoeken een bezoek brengen aan Antwerpen en hun verhalen komen uit in een geillustreerd kinderboek. Van Marilyn Simons verscheen tijdens het kinderboekenfestival ook een prachtig door Steve Ammersingh geillustreerd kinderboek met als titel Edo een-shirt en potje pindakaas. Het boek is uitgegeven door de Stichting Klimop die zich bezig houdt met de voorschoolse ontwikkeling van kinderen. De stichting is gevestigd aan de Prinsenstraat 45.
Tel 472372Kerst in het zanderijbos ook op het KBF

Het nieuwste boek: Kerst met de dieren in het Zanderijbos van de jongste schrijfster in Suriname, Cyiza Wills is 14 maart op het zevende Kinderboeken- festival uitgekomen. Cyiza heeft met dit boekje geschiedenis geschreven. Het is het eerste, echte Surinaams kinderkerst boek. Elk jaar, rond kerst komt de Hoge Commissaris, Kobi Kaaiman met zijn gezin naar het Zanderijbos om kerstfeest te vieren. Maar dit jaar vergeet Sara de Uil, zijn vervangster, om de voorbereidingen te treffen. Dan stuurt ze met spoed 200 brieven typen rond. Een ieder is blij met de uitnodiging. Een kleine worm is zo blij dat ze zegt: Ik wens dat het al kerstfeest is, dan kan ik mijn trouwjurkje aantrekken. Een kleine slang zegt: Houd op, je bedoelt je mooie witte of rode kerstjurk en..........

Het boek is te koop bij de familie Watson. Bel naar: 530707 of 465542 of 08749501 en u kunt u boeken halen of ze worden geleverd.
Een boekje kost maar SRD 15,-. Scholen kunnen voor de leerlingen bestellen. Indien de school 20 boeken heeft verkocht, krijgt de school SRD 10,- tbv de schoolkas.Sranan Tori Academia - Workshops en voorstellingen

In het kader van de derde verjaardag van de Sranan Tori Academia biedt de STA vanaf 31 maart tot 10 april een reeks workshops en twee voorstellingen aan. Plaats: Studio Anansi, Celinastraat 30. Tevens maakt de STA bekend dat twee nieuwe collectieven zijn opgericht, te weten, het vertelcollectief Tori-makandra en het schrijverscollectief Makuba.

Tori-makandra is bedoeld om nieuwe storytellers te stimuleren in hun ontwikkeling en bij te dragen aan het behoud en de herwaardering van de orale traditie. Tori Makandra biedt haar leden diverse voordelen zoals: kortingen op workshops, internet service, digitale coaching, raadpleging van de Sta vertel-bibliotheek, een eigen pagina op de Storyworld website, plus een maal per maand in Studio Anansi een vertelbijeenkomst waarbij de leden vertellend verhalen kunnen uitwissen met elkaar om op deze wijze de nodige ervaring op te doen en hun vertelling aan te scherpen.

Makuba, dit schrijvers collectief wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de schrijverij in het algemeen en richt zich met name op de jonge schrijversgroep die mede onder invloed van de Stedenband Antwerpen-Paramaribo is ontstaan naar aanleiding van de schrijfworkshops die vanaf 2005 met regelmaat worden aangeboden.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA