suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 26 - Februari - 2005           Suri Magazine no. 34 


Met in deze uitgave:

Bouterse niet goed geÔnformeerd over operatie Ficus
Nederlanders willen zich persoonlijk oriŽnteren
Tweede Kamer delegatie praat met parlementariŽrs
Suriname leverde geweldige economische prestatie
Caricom Staatshoofden Vergadering afgesloten
Suriname zal zelf zijn ontwikkeling bepalen
Zonder licentie onmiddellijk stoppen
Monument ter nagedachtenis "Oliva" Oostburg
Minister niet schuldig zegt Ajodhia
NDP had twee jaar nodig na vertrek Wijdenbosch
Illegale straatventers met spoed verdwenen
Aan de Boekie-Woekie-boom hangen verhaalboeken
Militairen leren overleven en vechten in jungle
Ondanks ondermaatse waardering toch trouwe bondgenoot
Nieuw HIV-virus moet nader onderzocht worden
Interne meeting politie m.b.t. het aanwenden van geweld
SPA en VHP komen zetelruil overeen
Politieke combinatie noodzakelijk en realiteit
Afscheid oud-korpschef Paul Monsels
Brandblusapparaat en EHBO-kit voor lagere school
Suriname kan over toerisme leren van Barbados
Positie vrouw nog niet wat het wezen moet
De Nationale assemblee
Politieberichten
Schrijversgroep 77Bouterse niet goed geÔnformeerd over operatie Ficus

De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, is niet goed geÔnformeerd waarom operatie Ficus is gestart. Operatie Ficus is niet bedoeld om Surinaamse staatsburgers te ontvoeren en deze handeling te rechtvaardigen door goedkeuring van de Surinaamse regering.

Minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie heeft dit gezegd in het STVS actualiteitenprograma "Suriname Vandaag". De NDP-voorzitter maakte woensdag jongstleden op zijn persconferentie bekend dat er een operatie Ficus bestaat en waarschuwde meteen Nederlandse justitie voor de onderdanen hier in Suriname.

De bewindsman reageerde op de waarschuwing van Desi Bouterse aan het adres van de Nederlandse justitie. Hij vindt dat Bouterse moet ophouden om dergelijke dreigementen te uiten, aldus Minister Siegfried Gilds.Nederlanders willen zich persoonlijk oriŽnteren

Hoe moeten de laatste middelen van het Verdrag worden besteed en hoe lang moet dat duren? Welke sectoren krijgen aandacht en wat gebeurt er daarna? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer in Suriname. Acht parlementariŽrs die belast zijn met Buitenlandse Zaken brachten een beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van de Nationale Assemblťe, Ramdien Sardjoe. Daarna werd de delegatie onder coŲrdinatie van Arnold Kruisland begeleid naar het Kabinet van de President, waar zij werd ontvangen door president Ronald Venetiaan.

De parlementsleden willen zich persoonlijk oriŽnteren over hoe de Surinamers zelf denken de pariteitsmiddelen te besteden; hoe Surinamers aankijken tegen de toekomstige relatie Suriname - Nederland, en waar de Nederlanders van kunnen leren. Hun inventarisatie zal worden meegenomen in het debat in Nederland dat gaat over de relatie Suriname en Nederland. De Nederlandse minister Agnes van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking was vorige maand ook in ons land voor het ministeriŽel overleg waarbij de afronding van de brede ontwikkelingsrelatie Nederland-Suriname op de agenda stond.

Hierover voerde zij gesprekken met president Ronald Venetiaan en minister Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS). Met de beleidsnotitie 'Een rijke relatie - Suriname en Nederland, heden en toekomst' kiest Nederland voor een ontwikkelingsrelatie met Suriname die op nieuwe leest wordt geschoeid. Volgens delegatieleider Henk de Haan, heeft hij het gevoel dat Surinamers over het algemeen snel over het geld wil beschikken. De delegatie had een werkbespreking met de ministers van PLOS, Buitenlandse Zaken (BuZa), Justitie en Politie, alsook de minister van Defensie. Er zijn ook gesprekken gevoerd met werkgevers, vakbonden, instituten en NGO's.Tweede Kamer delegatie praat met parlementariŽrs

De delegatie van de Tweede Kamer in Nederland had een werkbespreking met leden van de Nationale Assemblee. De parlementariŽrs spraken onder meer over hoe de laatste middelen van het ontwikkelingsverdrag kunnen worden besteed en hoe lang dat moet duren. Zij bespraken ook welke sectoren aandacht krijgen.

De parlementsleden hadden op donderdag 24 februari ook een ontmoeting met een delegatie van het Jeugd Parlement.

niba - niba suri magazine

Voorzitter Melvin Bouva informeerde ons dat de ontmoeting constructief was. Het gesprek ging over hoe Surinaamse studenten aankijken tegen studiemogelijkheden in Nederland en de ontwikkelingsrelatie Suriname-Nederland.

De delegatie van het jeugdparlement bestond uit tien leden onder wie de voorzitter van de Vaste Commissie Nationale/Internationale Jeugdbetrekkingen, Vanessa Tjokrodimedjo, en de griffier.Suriname leverde geweldige economische prestatie

Waar de Nederlandse parlementaire delegatie met een zekere nervositeit en spanning naar Suriname afreisde, is nu een doorbraak in hun emotionele toestand gekomen. Dit kwam aan de orde op de persconferentie in de Nationale Assemblee. De voorzitter van de Nationale Assemblťe, Ramdien Sardjoe, gaf een verslag van het verloop van de besprekingen. De verschillende gesprekken die zijn gevoerd, hadden tot doel een denkproces op gang te brengen en onderwerpen te identificeren, waar samengewerkt kan worden tot verbetering van de economieŽn. Er werd dus gewerkt aan een pragmatische agenda voor de toekomst, waar beide landen belang bij hebben.
niba - niba suri magazine
Henk de Haan
   Henk de Haan, voorzitter van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken Tweede Kamer, zei niet meer te willen praten over een ontwikkelingsrelatie maar over een samenwerkingsrelatie die pragmatisch is.
De Nederlandse delegatie kreeg de indruk dat de economische stabiliteit weer hersteld is.

Het is nog niet wat het wezen moet, maar het is een geweldige prestatie, dat de Surinamers de economie behoorlijk op orde hebben gebracht, zei De Haan.
"Het is een kracht van inspiratie om te zien hoe de verschillende etnische groepen in Suriname met elkaar samenleven", zei Boris Dittrich nog bij de afsluiting.Caricom Staatshoofden Vergadering afgesloten

President Ronald Venetiaan, Caricom-voorzitter, heeft de 16de Tussentijdse Caricom Staatshoofden Vergadering in de Congreshal afgesloten. Hij werd daarbij geflankeerd door secretaris-generaal Edwin Carrington, premier Ralph Goncales van St. Vincent en the Grenadines, Peter Compton, minister van Buitenlandse Zaken van Saint Lucia, en Desiree Field-Ridley van het Caricom-secretariaat.

Met betrekking tot het Jeugdbeleid is het Regionaal Strategisch Plan aan de staatshoofden gepresenteerd. Omdat in dit plan de HIV/Aids-problematiek ook is opgenomen, ontving de president een speld van premier Denzil Douglas van St. Kitts en Nevis. Alle agendapunten zijn behandeld. De Caricom is een belangrijk handelsblok om vooral de economie van de lidlanden te versterken. De export van bananen naar de EU-landen, verkeert momenteel in een moeilijke positie, zegt premier Ralph Goncales, van St. Vincent en the Grenadines, belast met de bananenexport, over het actieplan van de Caricom.

Het streven is om The Caribean Court of Justice (CCJ) op 16 april 2005 in Port of Spain, (Trinidad en Tobago) operationeel te maken. De CCJ is het lichaam van de Caricom dat de disputen tussen de lidlanden moet oplossen. De CCJ moet ook bewerkstelligen dat de Caricom Single Market and Economy een feit wordt. Vooralsnog participeert Suriname niet in de "appellant jurisdictie" maar wel in de originele jurisdictie, zei president Venetiaan. Met betrekking tot het natuurrampenplan is overeenstemming bereikt: de aanname van het Kyoto-protocol. Edwin Carrington gaf aan dat de solidariteit van de Caribbean Community duidelijk zichtbaar was.Suriname zal zelf zijn ontwikkeling bepalen

De Nederlandse parlementaire delegatie, die voor overleg met Surinaamse collega's in Suriname vertoefde, bracht werkbezoeken buiten Paramaribo. De districten Coronie en Sarammacca stonden op het programma. De bezoeken aan Staatsolie Maatschapppij Suriname NV en Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) zullen zeker een positieve bijdrage leveren aan het debat in Nederland volgende maand in de Tweede Kamer over de relatie Suriname-Nederland.

Het bezoek van de Vaste Commissie Buitenlandse zaken van de Tweede Kamer had tot doel zich te oriŽnteren op de ontwikkelingen in Suriname. Hoog op de agenda stond dan ook hoe de afbouw van de pariteitsmiddelen, 136 miljoen euro, eruit zal zien.

De vriendschapsband tussen Suriname en Nederland zal blijven bestaan, zei parlementariŽr Arnold Kruisland. Voorzitter van de Nederlandse delegatie
niba - niba suri magazine
Arnold Kruisland
Foto DNA
   Henk de Haan was verrast over de Surinaamse ontwikkelingen na het bezoek aan Staatsolie en SBBS. Arnold Kruisland zei dat Suriname duidelijk projecten heeft aangegeven, waar het geld aan besteed kan worden. Een project dat prioriteit geniet is bijvoorbeeld dat van de energievoorziening. De parlementariŽr benadrukte dat Suriname zelf zal bepalen hoe zijn ontwikkeling moet plaatsvinden.Zonder licentie onmiddellijk stoppen

"Geen enkel land kan op zichzelf alleen staan", zei Henk de Haan, parlementariŽr van de Tweede Kamer in Nederland. De delegatie werd tijdens het bezoek aan de Stichting Behoud Bananensector, geconfronteerd met de problemen in de bananenexport. Suriname heeft als land geen licentie om bacoven rechtstreeks te exporteren. Hiervoor heeft de Europese Unie operators aangesteld, die misschien nog nooit een banaan hebben gezien.

Suriname zal straks 9 miljoen euro per jaar aan licentie betalen om te kunnen exporteren. Er is al 17 miljoen Euro geÔnvesteerd in de bananensector. Als Suriname niet in aanmerking komt voor een licentie, kan ons land liever onmiddellijk hiermee stoppen, zei Arnold Kruisland, DNA-lid. Eerder op de dag had de delegatie ook al een bezoek gebracht aan de zeewering in het district Coronie.Monument ter nagedachtenis "Oliva" Oostburg

niba - niba suri magazine
     Aan de Letitia Vriesdelaan op het terrein van Oliva Dorp werd een monument onthuld ter nagedachtenis van mevrouw Maria Jacoba Paulina Oostburg-Cop, de oprichtster van de Gidsen, de meisjespadvinderij in Suriname. Bij de onthulling was first-lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg aanwezig.
Maria Oostburg-Cop was een inspiratiebron voor alle padvindsters van die tijd en werd OLIVA genoemd, dat staat voor Onze Leidster Is Vol Animo.

Oudgedienden, die in Nederland wonen, namen het initiatief om haar op deze wijze te gedenken. Haar dochter, Helena Oostburg, kreeg een persoonlijk aandenken en was hierdoor zeer ontroerd.

In het dorp zijn nog de oude barakken te zien. Met de onthulling van het monument hopen de initiatiefnemers dat de meisjespadvinderij verder geÔnspireerd wordt om ook de komende jaren voort te gaan.
     niba - niba suri magazine
Helena OostburgMinister niet schuldig zegt Ajodhia

Volgens vice-president Jules Ajodhia is de minister van Openbare Werken (OW) niet schuldig aan datgene wat hem momenteel in de schoenen wordt geschoven. De vice-president hield op woensdag zijn wekelijkse persconferentie waarbij hij de pers opriep voorzichtig om te gaan met informatie van derden.

Minister Balessar van OW verdedigde zich door de stellen dat de aantijgingen aan zijn adres nodeloos zijn, omdat comptabel alles in orde is. Hij somde alle beschuldigingen op die over hem in de pers zijn verschenen. Te beginnen met de koop van een auto voor zichzelf met staatsgelden. Volgens hem zijn zestien auto's aangeschaft voor de verschillende asfalteringsprojecten. Twee auto's zijn bestemd voor de staf van zijn ministerie. Deze voertuigen zijn echter betaald door aannemingsbedrijven en bestemd voor de diverse consultants betrokken bij de asfalteringsprojecten.

Met staatsfondsen zijn maar twee auto's gekocht. In het district Nickerie zou bij de renovatie van drie dienstwoningen zijn gefraudeerd. Ook deze aantijging ontkende de minister. Een derde punt waarop werd ingegaan, betrof de levering van schelpzand. Ook met betrekking tot deze kwestie zei de minister dat alles correct is gegaan. Volgens hem waren twee aanbestedingen nodig om de levering mogelijk te maken.

Nadat in de pers melding was gemaakt dat er met het project -schoonmaak van Paramaribo- zaken verkeerd waren gegaan, startte de bewindsman een onderzoek op zijn ministerie. Over de perikelen rond zijn persoon zei minister Ballessar dat corruptie een fenomeen is dat vaker op het ministerie van O.W. voorkomt.NDP had twee jaar nodig na vertrek Wijdenbosch

De Nationale Democratische Partij (NDP) hield een persconferentie. Op de bijeenkomst is de voorzitter van de partij, Desirť Bouterse, ingegaan op wat genoemd wordt, 25 jaar Revolutie. Ook werd ingegaan op "De NDP op weg naar de verkiezingen". Voor aparte interviews was er die dag geen ruimte, deelde Desi Bouterse mee. Hij heeft geen enkele vrees dat Suriname geÔsoleerd zal worden wanneer hij de verkiezingen zou winnen.

De afscheiding van de groep onder leiding van Jules Wijdenbosch kostte de NDP twee jaren om de partij weer op orde te krijgen. Het belangrijkste wat de NDP uit de geschiedenis heeft geleerd is, dat je sterk moet zijn in het organiseren. Daarop concentreert de NDP zich. Om aan informatie te komen over wat zich achter de schermen afspeelt, is voor Bouterse geen probleem. Zo is Operatie Ficus bij hem bekend. Volgens de NDP-voorzitter houdt deze operatie in dat Surinamers kunnen worden ontvoerd om daarna gelegaliseerd te worden door de regering.Illegale straatventers met spoed verdwenen

Het Korps Politie Suriname, het Korps Brandweer Suriname en Hi-Jet hielden een "emergency- en ontruimingsoefening" in hartje Paramaribo. De oefening vond plaats in opdracht van de Hakrinbank NV en was bedoeld om te kijken hoe het reactievermogen van de "diensten" is bij een calamiteit; maar ook om te oefenen hoe snel een reddingsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook een evacuatieplan werd uitgevoerd als onderdeel van de oefening.

"Oefening baart kunst", zei inspecteur Wilgo Sullivan. Hij was van mening dat het "afvoeren van slachtoffers" sneller moet gebeuren. Op enkele paniekerige illegale straatventers na, die bij het zien van de politie met de meeste spoed verdwenen, verliep de operatie veilig en rustig, merkte hij verder op.Aan de Boekie-Woekie-boom hangen verhaalboeken

niba - niba suri magazine
De Boekie-Woekie-boom
   "Waar je woont of waar je komt, houd de Aarde steeds gezond" is het thema van het Kinderboekenfestival 2005. Dit jaarlijkse festival wordt gehouden van 20 tot en met 26 februari in het Flamboyantpark.
Door middel van een speciale Boekie-Woekie-boom, wordt aandacht besteed aan het belang van een gezond milieu. De vruchten die aan de Boekie-Woekie-boom hangen zijn verhaalboeken. Hoe meer boeken er gelezen worden, hoe meer vruchten er in de boom komen te hangen. Er is nog meer door de organisator van het boekenfestival bedacht om het lezen bij kinderen te stimuleren. In 2004 werden ongeveer 30.000 bezoekers bij het boekenfestival geteld.
PCOS gaat ook naar enkele districten. Het is nu reeds bekend dat Moengo en Nickerie zullen worden bezocht.Militairen leren overleven en vechten in jungle

Nederlandse militairen zijn begonnen aan een jungletraining in het Surinaamse oerwoud. Het gaat om mariniers van de Koninklijke Marine en leden van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. De militairen zullen in vier en een halve week leren overleven en vechten in het dichtbegroeid junglegebied.

Het Nationaal Leger Suriname geeft ondersteuning aan deze oefeningen. Nederlandse militairen hebben de taak onder alle geografische en klimatologische omstandigheden inzetbaar te zijn. Suriname biedt voor het houden van jungletrainingen ideale mogeljikheden. De Surinaamse regering heeft met het Nederlandse ministerie van Defensie afgesproken om per jaar twee jungletrainingen in Suriname te houden. Op 27 maart zullen alle Nederlandse militairen Suriname weer hebben verlaten.Ondanks ondermaatse waardering toch trouwe bondgenoot

De voorzitter van de VHP, Ram Sardjoe, zegt in een gesprek met een onze nieuwsdienst dat Pertjajah Luhur (PL) zetels opteert die sinds 1991 aan de VHP behoren. In Paramaribo zou ook nog gevraagd zijn om een extra plaats, terwijl in Nickerie de P.L. de derde zetel zou opeisen die volgens de VHP haar toekomt.

Het VHP-onderhandelingsteam is in overleg getreden met partijstructuren. Hierbij is door de VHP-achterban aangegeven om de onderhandelingen voort te zetten, en geen concessies te doen voor wat betreft de afgesproken zetelverdeling. Aldus de VHP-voorman.

niba - niba suri magazine
Paul Somohardjo
     Pertjaja Luhur kwam in een structurenvergadering bijeen. In een motie waarmee mandaat wordt verleend, staat aangegeven dat men niet tevreden is met de voorlopige plaatsen op de verschillende kandidatenlijsten.

Ondanks deze, wat wordt genoemd ondermaatse waardering, werd besloten om zich als trouwe bondgenoot van het Nieuw Front te blijven opstellen. Aan de PL-voorzitter is mandaat verleend om de onderhandelingen voort te zetten, gericht op het bereiken van maximaal partijpolitiek rendement.Interne meeting politie m.b.t. het aanwenden van geweld

De korpsleiding heeft met commandanten uit verschillende werkgebieden van gedachten gewisseld over het thema aanwenden van geweld.

Het is de leiding namelijk gebleken dat het aantal klachten waarbij de politie anders dan volgens het politiehandvest, geweld zou hebben aangewend, is toegenomen. De functionarissen hebben de koppen bij elkaar gestoken om na te gaan hoe samen te werken aan een gedragsombuiging voor wat betreft het toepassen van geweld.

Er werd een link gelegd met de afdeling O.P.Z., waar er aangifte wordt gedaan tegen politieambtenaren. Het hoofd van de afdeling, heeft daarbij enkele zaken aangehaald die bij hem gedeponeerd zijn. Er zijn besluiten genomen die in fasen zullen worden uitgevoerd. Zo zal b.v. elke commandant als individu moeten nagaan, wat hij kan doen om dit probleem op zijn bureau terug te dringen.

Er zal intensiever aandacht worden besteed aan politiemensen die een afwijkend gedrag vertonen en die, indien nodig, voor psychische begeleiding worden voorgedragen. Training en begeleiding zijn ook hulpmiddelen die zouden moeten leiden tot het terugdringen van het probleem.Nieuw HIV-virus moet nader onderzocht worden

Berichten dat een nieuw HIV-virus de kop heeft opgestoken in het Caribisch gebied, met name in Trinidad, zijn nog geen reden tot paniek, zei de voorzitter van de Caricom, president Ronald Venetiaan. Amerikaanse onderzoekers maakten bekend dat in New York een nieuw virus ontdekt is, veel agressiever dan het oude.

Deze zeldzame variant is resistent voor de zogeheten Aids-remmers. Voorzitter president Venetiaan maakte zaterdagavond bekend dat de Caricom-conferentie reeds geruime tijd bezig is met het HIV/Aids-probleem in het Caribisch gebied. Dat er een nieuw virus is, moet nader onderzocht worden, zei hij. Er is geen reden tot paniek. Wel is het belangrijk dat de HIV/Aids-voorlichting zeer ernstig genomen wordt.SPA en VHP komen zetelruil overeen

Ook de leiding van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) heeft haar achterban geÔnformeerd en gevraagd om mandaat voor het voortzetten van de besprekingen in Nieuw Front-verband.

Voorzitter Siegfried Gilds vertelde hoe deze vergadering verliep, en dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden op de kandidatenlijst voor een DNA-functie. Ook haalde hij aan dat de heer Guno Castelen de vierde positie voor de SPA zal invullen. Ook met de VHP is een zetelruil overeengekomen.Politieke combinatie noodzakelijk en realiteit

Honderden NPS partijaanhangers waren naar het partijcentrum getogen om te luisteren naar het verslag van de voorzitter, Ronald Venetiaan. De NPS riep deze congresvergadering bijeen om de stand van zaken te vernemen. Via de media kregen de NPS-ers onvoldoende inzicht in de voortgang en de werkelijke hindernissen tijdens de besprekingen in Nieuw Front verband.

Voorzitter Ronald Venetiaan zei onder andere het volgende: Niet iedere partner van de Nieuw Front-combinatie begreep het politieke spel van geven en nemen. De NPS-voorman weet deze opstelling aan onervarenheid van een van de partners. Er bestaan verschillende opvattingen over de homogene samenstelling van de NPS. Venetiaan maakte zijn achterban duidelijk dat de partij niet bestaat uit een bepaalde etnische groep. Het is een misvatting.

De NPS zal echter niet alleen de verkiezingen ingaan. Voorzitter Ronald Venetiaan vindt het vormen van een politieke combinatie noodzakelijk, omdat de realiteit niet anders wenst. Hij deelde zijn gehoor nog mede dat een nieuwe vorm van politiek zijn intrede heeft gedaan in Suriname, namelijk die van lijsttrekker en lijstduwer. In het district Nickerie is, net als in Paramaribo, voor de NPS niets veranderd.

Het congres heeft het hoofdbestuur van de NPS mandaat gegeven om de besprekingen en de onderhandelingen voort te zetten en te besluiten wat voor het land het belangrijkste is, namelijk democratie en ontwikkeling.Afscheid oud-korpschef Paul Monsels

Het Korps Politie Suriname heeft in aanwezigheid van een afgevaardigde van de minister van Justitie en Politie, korpschef Delano Braam, hoofdofficieren, officieren, genodigden, familie en vrienden afscheid genomen van ex-korpschef, hoofdcommissaris Paul Monsels.

niba - niba suri magazine
     Monsels heeft het politiekorps gedurende zeer moeilijke periodes gediend. Korpschef Delano Braam haalde in zijn toespraak enkele markante gebeurtenissen aan gedurende zijn ambtsperiode, namelijk: de grote stakingen en ongeregeldheden van 1973; de periode voor en tijdens de onafhankelijkheid in 1975; de staatsgreep van 1980 met de voor hem persoonlijke vernedering van detentie, en de gebeurtenissen van 1982 alsook de binnenlandse oorlog vanaf 1986.

In zijn carriŤre als politiechef heeft hij de basis gelegd voor de huidige structuur van het korps.

Bekende afdelingen die door hem werden ingesteld zijn o.a. Onderzoek Personeelszaken (OPZ), Voorlichting en Publiciteitsdienst en het Centraal Inspectieorgaan met het oog op vergroting van de integriteit.
Paul Monsels was van 1983 tot en met 1986 waarnemend korpschef. Van 1986 tot en met 1 januari 1994 was hij korpschef en opperbrandmeester. Van 1994 tot en met 1996 fungeerde hij als beleidsadviseur van de minister van Justitie en Politie. Van 1996 tot aan zijn pensionering was hij manager bij het Korps Brandweer Suriname en op 2 februari 2005 is hij officieel met pensioen.
     niba - niba suri magazine
Erewacht voor Paul MonselsBrandblusapparaat en EHBO-kit voor lagere school

In het kader van het 100-jarig bestaan van de Rotary in Suriname is het Rotary Centennial Community Project gelanceerd. Dit project is landelijk en houdt in dat elke lagere school in Suriname voorzien wordt van een brandblusapparaat en een EHBO-kit.

De joint venture partners NV BHP Billiton Maatschappij Suriname en Suralco L.L.C. hebben in het kader van hun veiligheidsnormen besloten dit project voor een bedrag van USD 50.000 te financieren. De partnership tussen Rotary, het ministerie van Onderwijs en beide maatschappijen is bekrachtigd door het tekenen van een overeenkomst.Suriname kan over toerisme leren van Barbados

Suriname en Barbados zien graag een verhoogde intentie van culturele uitwisseling tussen beide landen. Door het Memorandum of Understanding (MOU) te tekenen en het uitdiepen van de bilaterale relatie Suriname en Barbados wordt dit bekrachtigd. Het MOU handelt over uitwisseling van cultuur, onderwijs en sport.

Suriname kan veel over het toerisme leren van Barbados waar de toerismesector de grootste inkomstenbron is. President Ronald Venetiaan zei dat het uitvoeren van deze overeenkomst voor beide landen een bijdrage is om hun economie te ontwikkelen. Premier Owen Arthur van genoemd eiland en president Venetiaan kijken uit naar het moment waarop de definitieve overeenkomst kan worden ondertekend.Positie vrouw nog niet wat het wezen moet

"Mannen die het andere geslacht niet als gelijkwaardige partner zien, moeten die mentaliteit veranderen", aldus Chan Choennie, die politicologie en wetenschapsfilosofie heeft gestudeerd en promoveerde in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn lezing "Veranderende man-vrouwverhoudingen in Suriname" kwam de positie van de vrouw en de cultuur, en hoe er in een bepaalde gemeenschap over haar wordt gedacht, aan de orde. In het verleden was het zo dat vrouwen een laag opleidings- en maatschappelijk niveau hadden, zegt Choennie.

Dat is nu aan het veranderen; het opleidingsniveau van vrouwen is gestegen, maar de maatschappelijke positie van de vrouw is nog niet wat het wezen moet. Het is daarom relevant dat ook de cultuur verandert. De mentaliteit moet veranderen, vervolgde hij. Anders krijg je een situatie, waarbij vrouwen vaak hoger geschoold zijn voor de functies, die ze nu bekleden. Vrouwen behoren ook in functies te werken, waarvoor ze hebben gestudeerd. Gezien de veranderende positie van vrouwen ten opzichte van vroeger, moet er nu een evenwicht komen tussen cultuur en emotionele verhouding tussen mannen en hun vrouwen. 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 29.331

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....

niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

Suriname Vandaag had de afgelopen week onder andere te gast:

Bert Koenders van de PvdA en Theo Brinkel van het CDA, Nederlandse tweede kamerleden.


Nationale Assemblee

Vooronderzoeken ontwerpwetten

Er zijn de afgelopen week in De Nationale Assemblee enkele commissie- vergaderingen belegd. De Nationale Assemblee heeft de ontwerpwet houdende bijzondere regels tot aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand 2005 ter goedkeuring ontvangen.
Het gaat in dit wetsontwerp om aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand voor de personen die in het binnenland zijn geboren of overleden, maar waarvan de akte niet is verleend.

Als de wijzigingen nu vlak voor de verkiezingen zullen worden doorgevoerd, kan dat voor enige verwarring zorgen, omdat deze niet zullen gelden voor de aanstaande verkiezingen. Daarom zal de commissie van rapporteurs voor deze ontwerpwet in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering aanbevelen het ontwerp voor onbepaalde tijd aan te houden.

De commissie zal intussen ernaar toe werken meer duidelijkheid te krijgen over enkele zaken die in deze wet zijn opgenomen. Er zijn bijvoorbeeld gevallen van verschrijvingen van naam, adres en geboortedatum. De commissie wil weten wat de procedure is om zulke gevallen op te lossen. Het DNA-lid Mahinder Rathipal is de onder voorzitter van de commissie.

De commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet tot nadere wijziging van de Wet op Bieraccijns, de Heffing op Uitvoerrecht van Hout en de Postwet vergaderde ook.

Voor de ontwerpwet houdende het postvervoer werd enige informatie ingewonnen van deskundigen van het Surinaams Postbedrijf (Surpost). Deze wet beoogt namelijk de liberalisatie op gang te brengen betreffende postvervoer. De belangrijkste vraag van de zijde van de commissie was of er voldoende interesse bestaat bij anderen.

De deskundigen deelden mee dat de liberalisatie- gedachte inhoudt dat ordening zal worden gebracht in het postverkeer. Er zijn duidelijke regels vastgesteld voor bedrijven die de markt willen beheersen, zodat de post overal kan worden bezorgd, zonder dat de deelnemers slechts op winst uit zijn.
Met deze wet wordt dus getracht de monopolie te doorbreken op basis van het Verdrag van Chaguaramas. Voor wat de ontwerpwet tot heffing op uitvoerrecht van hout betreft, werd naar voren gebracht dat uitvoer van hout naar Caricom-landen heffingvrij moet worden gehouden. Echter dient men wel te waken voor doorvoer via de Caricom-lidlanden naar andere landen.

De wijziging van de wet op de bieraccijns was noodzakelijk omdat gebleken is dat een heffing o.g.v. de groothandelsprijs maakt dat importbier soms goedkoper op de markt verschijnt dan ons eigen bier. Hierdoor ontstond een oneerlijke concurrentie tussen Parbo bier en andere biersoorten. Accijnsheffing o.g.v. promillage alcohol brengt een eerlijke concurrentie teweeg.

Voor alle ontwerpwetten heeft de commissie van rapporteurs die onder voorzitterschap van het lid Adiel Kallan staat, een pre-advies opgesteld. Dit zal in de komende huishoudelijke vergadering worden gepresenteerd.Werkbezoek delegatie uit de Tweede Kamer aan Suriname

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal vertoefden van 20 t/m 25 februari in Suriname.
Het doel van de missie was een werkbezoek om eigen inzichten te vergaren met betrekking tot de standpunten over de toekomstige relatie Suriname - Nederland.

niba - niba suri magazine

Er werd met collegae uit het Surinaams parlement, leden uit het Jeugdparlement en een deel van de Regering van gedachten gewisseld over de invulling en inhoud van de toekomstige relatie tussen beide landen.

Tijdens de werkbespre- kingen gehouden in De Nationale Assemblťe werd heel duidelijk naar voren gebracht dat Suriname een gelijkwaardige partner wil zijn van Nederland. Ook van de zijde van de Nederlandse parlementaire delegatie werd geuit dat de banden met Suriname moeten blijven bestaan echter met respect voor elkaars belangen. Beide delegaties waren het eens dat de relatie zakelijk, doch betrokken moet zijn.

Tijdens de persconferentie op donderdag 24 februari 2005 werd de rode draad nog eens duidelijk aangekaart door de voorzitter van De Nationale Assemblťe. Hij gaf aan dat tijdens de besprekingen de aanzet is gegeven voor het verder voeren van debatten in de Tweede Kamer. Hiervoor zijn enkele indicatoren waaronder de besteding van de pariteitsmiddelen, de 100% controle kwestie, onderwijs - en stagemogelijkheden, steun in de grenskwestie, de toescheidingsovereenkomst, het luchtvaartverdrag, de verdere integratie in de Caricom en de EU, en de taal en cultuur.
De duidelijke stelling van Surinaamse zijde was, dat middels zakelijke relaties de belangen van beide landen moeten worden geÔdentificeerd. De beslissing moet echter bij Suriname liggen, omdat Suriname bekend is met de situatie.


niba - niba suri magazine

Politieberichten

Voorlichting en publiciteit KPS - Sjaam Bhoelan

Drugsvernietiging

Het Korps Politie Suriname heeft op woensdag 23 februari 2005 onder leiding van de officier van Justitie, Mr. Mahadew en leden van de Narcoticabrigade 52 kg cocaÔne, 28 kg marihuana en 4 kg hasj vernietigd. Deze drugssoorten waren de afgelopen drie maanden bij drugscriminelen in beslag genomen.ME-bussen voor het KPS

Na maanden op de Haven te hebben gestaan, zijn de vorige week vier Mobiele Eenheid (ME) bussen voor het Korps Politie Suriname ingeklaard. Deze voertuigen zijn door de Politie van Amsterdam -Amstelland aan de Surinaamse politie geschonken. De officiŽle overdracht zal binnenkort door een delegatie vanuit Amsterdam plaatsvinden.

De politie Amsterdam-Amstelland heeft via het KPS ook nog 75 computers geschonken aan de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) alsook 25 stuks aan de Militaire Politie (MP). Het afgelopen jaar hebben deze twee instanties hetzelfde aantal computers als schenking ontvangen. Binnen niet al te lange tijd worden voor de tweede maal computers aan de douane geschonken. In de maand maart van dit jaar zal het politiekorps Amsterdam-Amstelland 40 computers schenken ten behoeve van diverse Surinaamse kindertehuizen. Voor dit doel zal eveneens een politiedelegatie naar Suriname afreizen.Delegatie politie Rotterdam-Rijnmond op bezoek

Het KPS heeft deze week een drie man sterke delegatie van de politie Rotterdam-Rijnmond op bezoek. Met dit korps heeft de Surinaamse politieorganisatie een samenwerkingsverband. In dit kader zal meer personeel dat betrokken is bij politiewerk te water, worden getraind. De twee politieboten die in een eerder stadium waren geschonken, zullen hierbij een grote servicebeurt krijgen. Ook nieuwe uitrusting en materieel zullen ten behoeve van de politieboten worden geschonken.NOG

86 dagen

www.
verkiezingensuriname
.com

niba - niba suri magazine


Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 28 februari praat de historicus Jerry Egger met politicoloog Hans Breeveld. Het gaat over de Wim Bos Verschuur, een man wiens leven grondig door Hans is bestudeerd. Hij vond het de moeite waard er een boek over te schrijven. Verschuur was tekenleraar, politicus, nationalist. Hans Breeveld geeft zijn visie op de betekenis van Wim Bos Verschuur voor Suriname.Rouť Hupsel presenteert "Blinde muren"

Op vrijdag 18 maart presenteert Rouť Hupsel zijn roman Blinde Muren in de Hermitage Mall bij Faranaz Literair. Blinde Muren heeft veel aandacht getrokken in Nederland en nu zullen ook de Surinaamse literatuur- liefhebbers de gelegenheid krijgen meer te weten te komen over het boek en de schrijver. Naast commentaren door bekende Surinamers zal er een publiek interview zijn met de schrijver.Tori Oso avond met Clark Accord

Op woensdag 30 maart is Clark Accord in Suriname. Hij zal praten over realiteit en romanfictie, uiteraard naar aanleiding van zijn nieuw boek "Van Apoera tot Oreala". Het echte verhaal van een bewoner van Apoera is omgezet tot een boeiend en romantisch boekverhaal.


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 26 Februari 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,528
Verkoop    3,620

POUND STERLING
Aankoop    5,115
Verkoop    5,249

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,518
Verkoop    3,630

POUND STERLING
Aankoop    5,079
Verkoop    5,259

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Douanekoers:

Bron: Centrale Bank van Suriname  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††