suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 17 - December - 2005           Suri Magazine no. 75In deze uitgave:

Nieuwe leden Staatsraad benoemd
Leger des Heils kerstpakketten actie
Politiek topoverleg kabinet President
34 personen gehuldigd voor trouwe dienst
Vuurwerk verkoop vanaf 23 december
Nieuwe aansluitingen waterleidingnet
Bachelor of Economics studie afgerond
Training Communicatieve Vaardigheden voor CLAD
Twee politiefunctionarissen aangehouden
Echtpaar Mo Tin Sung vermoord
5e medische missie naar Bogota
Emma Josephina Liesdek 105 jaar
Eerste steenlegging voor mediatheek
Eddy Jharap gehuldigd en gedecoreerd
Digitale archivering noodzakelijk
Burgerparticipatieplan Wanica gepresenteerd
Caribische maritieme-informatietraining
Basis gelegd voor Modern Academisch Onderwijs
Start van het project Seksuele Vorming
Stimuleren van integratie genderperspectief
Dood prominent internist schok voor gemeenschap
Vernieuwde basisschool Johannes Kwami opgeleverd
Van Raavenswaay terug in Suriname
Nieuwe driekoppige leiding Godo benoemd
Nieuwe advocaten beŽdigd
Politieactiviteiten in Brokopondo-gebied
Korte berichten
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Nieuwe leden Staatsraad benoemd

Er zijn 6 personen door president Ronald Venetiaan benoemd om zitting te nemen in de Staatsraad. De benoeming vond plaats op het kabinet van de president. Bij wet is de president voorzitter van de Staatsraad. President Venetiaan zegt blij te zijn met deze dag.

De zittingsperiode van de vorige raad is eind september afgesloten. Volgens de wet moet een nieuwe raad binnen enkele maanden na de laatste zitting worden aangesteld. De leden Robert Baptista, Harold Ramdhani, Flip de Vries, Rick Mack Donald, Henna Djosetiko en Paul Abena zullen een aanvang maken met de werkzaamheden. Er moeten nog negen leden worden benoemd.

Om zitting te kunnen nemen, zegt het staatshoofd, wordt er op een aantal zaken gelet. De staatsraad is een orgaan dat adviezen moet uitbrengen over wetten en staatsbesluiten. Het wegwerken van restricties om als land te functioneren binnen de Carribbean Single Market and Economy, CSME, is hoofdagendapunt van de raad, zegt het staatshoofd.

1 januari 2006 moeten alle Caricom-lidlanden CSME-ready zijn. Henna Djosetiko is door Pertajah Luhur voorgedragen om zitting te nemen in de raad. Zij is tot nu toe de enige vrouw. De president zegt geen termijn te hebben verbonden aan het voordragen van personen om zitting te nemen in de raad. Als er te lang wordt gewacht, zullen er maatregelen moeten worden getroffen.Leger des Heils kerstpakketten actie

Meer dan 200 mensen hebben een kerstpakket van het Leger des Heils gekregen. Zij, die in aanmerking zijn gekomen konden hun kerstpakket met daarin de eerste levens behoeften afhalen. Op 11 november jongstleden is het Leger des Heils van start gegaan met de jaarlijkse kerstcollecte actie.

Het is de organisatie gelukt om het afgelopen jaar SRD 28.000 in te zamelen. Ook zullen 50 gezinnen het district Nickerie een kerstpakket krijgen. Leger des Heils wil dit jaar ruim 1.000 kerstpakketten schenken aan sociaal zwakkeren in de samenleving.Politiek topoverleg kabinet President

We moeten de zaken niet buiten de percepties plaatsen, zei minister Alice Amafo van Transport Communicatie en Toerisme bij het betreden van het kabinet van de president. De bewindsvrouw nam vandaag deel aan het politieke topoverleg van de partijen NPS, VHP, SPA en A Combinatie.

De voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid, Siegfried Gilds, vertoeft momenteel in Hong Kong waar hij de WTO vergadering bijwoont. Daarom werd voor dit overleg Roy Adama uitgenodigd, die niets vooraf wilde zeggen over het belangrijkste agendapunt.

Op de vraag waarom de SPA nog geen voordacht heeft gedaan voor de Staatsraad, zei hij het volgende: Dat voor het einde van de maand de voordracht van zowel de SPA als de vakbeweging duidelijk zal zijn. Aan het politieke topoverleg namen verder alle belangrijke partijvoormannen deel.Personen gehuldigd voor trouwe dienst

Het 's Lands Hospitaal heeft 34 personen gehuldigd vanwege hun trouwe dienst. De Minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg was aanwezig bij de huldiging. De bewindsman is zich ervan bewust dat het werk dat de jubilarissen hebben gekozen niet eenvoudig is.

Ook de directeur van het 's Lands hospitaal, Cynthia Rozenblad, kreeg een geschenk van het personeel. De jubilarissen kregen elk een oorkonde en een souvenir. Darmin Karto ťťn van de jubilarissen heeft 40 jaar gewerkt.

Op het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden meer dan 70 jubilarissen van het Directoraat Milieubeheer gehuldigd. Minister Hassankhan gaf tijdens de huldiging aan dat hij de komende vijf jaren de binnenstad mooier wil maken. De jubilarissen kregen een oorkonde en een geschenk van het Ministerie.

Het Ministerie van Defensie heeft 159 personen gehuldigd. De minister van Defensie, Ivan Fernald is blij met de wijze hoe het personeel de afgelopen jaren gewerkt heeft voor land en volk. Met name prees hij de personen die werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden hebben moeten verricht. De jubilarissen ontvingen een certificaat en geschenken van het Ministerie van Defensie.Vuurwerk verkoop vanaf 23 december

Het verkopen en afschieten van vuurwerk begint pas op 23 december. Hiertoe heeft de raad van ministers toestemming gegeven. De commissie vuurwerk had een voorstel hierover gedaan. In de beschikking van 18 augustus 1994 staat voor het verkopen en afschieten een periode aangegeven van 15 december tot en met 5 januari.

De stichting Man Mit Man, kerkelijke instellingen, het Korps Brandweer Suriname en de afdeling jeugdzaken van het KPS richtten op 12 oktober van dit jaar een brief aan president Ronald Venetiaan om deze periode vanaf 27 december te laten ingaan.

Volgens de organisaties worden kerkdiensten verstoord door het lawaai. Bij ongevallen en incidenten veroorzaakt door vuurwerk, moeten de brandweer en politie vaker uitrukken dan noodzakelijk.

Minister Chandrikapersad Shanthoki van Justitie en Politie bevestigt dat vuurwerk vanaf 23 december verkocht mag worden. Vanaf die datum zal er strenge controle worden uitgeoefend op de veiligheid bij het opslaan, verkopen en afschieten van vuurwerk. De justitie-minister doet een beroep op de gemeenschap om de instructies van de brandweer en politie op te volgen.Nieuwe aansluitingen waterleidingnet

Met de ondertekening van twee contracten op het ministerie van Regionale Ontwikkeling moet er goed, schoon en gezond drinkwater beschikbaar komen voor de bewoners van Tout Lui Faut Middenweg en Gobajo- en Groenhartlaan.

Het gaat om projectenaanvragen die bij het Community Development Fund Suriname, CDFS, voor financiering zijn ingediend. De contracten werden ondertekend door de minister van Regionale Ontwikkeling, Michel Felisie, de voorzitter van het CDFS-bestuur Joyce van Varsseveld, de CDFS-directeur, Roland King en de waarnemend SWM-directeur Steven Sjauw Koen Fa.

Deze drinkwatervoorzieningsprojecten worden door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, SWM, uitgevoerd. Het CDFS financiert de projecten.Bachelor of Economics studie afgerond

De eerste groep van 12 studenten van het Institute for Development Planning and Management, IDPM, dragen de titel "Bachelor of Economics". Deze studenten hebben de opleiding bedrijfseconomie met succes afgerond. Aan zeven studenten is eerder dit jaar deze titel ook toegekend. Zij maakten ook deel uit van deze groep.

Naast de opleiding bedrijfseconomie bestaat de mogelijkheid aan dit instituut accountancy en Management, Economie en Recht, MER, te volgen. In samenwerking met de Hogeschool INHOLLAND worden deze opleidingen verzorgd. Propedeusediploma's zijn tijdens de avond uitgereikt aan 40 studenten die alle drie opleidingen hebben gevolgd.

Lilian Callender is de directeur van de Hogeschool INHOLLAND. Humphrey Amattamsir is de best geslaagde. Voor de propedeusefase is Vanessa Kappel als beste uit de bus gekomen.Training Communicatieve Vaardigheden voor CLAD

Het ministerie van FinanciŽn heeft de training "Communicatieve Vaardigheden" afgesloten. 98 medewerkers van het ministerie van FinanciŽn en de Centrale Landsaccountants, CLAD, namen hun certificaten in ontvangst. De onderwerpen tijdens deze training waren onder andere gespreksvoering, klantvriendelijk handelen en onderhandelen, assertiviteit, effectief vergaderen en presentatie.

De training "basisniveau" werd door 15 medewerkers van de CLAD en 26 medewerkers van FinanciŽn gevolgd. Adelien Wijnerman, directeur van het ministerie van FinanciŽn, sprak de cursisten toe.

Verder is aangehaald dat het ministerie de afgelopen 3 jaar veel heeft geÔnvesteerd in het verzorgen van diverse trainingen zoals management voor leidinggevenden en computercursussen. Deze trainingen waren mogelijk door financiering vanuit het project Institutionele Versterking Ministerie van FinanciŽn.Twee politiefunctionarissen aangehouden

Brigadier van Politie V.D. is een van de twee agenten die afgelopen week zijn aangehouden in de zaak waarbij onderzoek wordt gedaan naar diefstal van wapens uit het politiedepot. Brigadier V.D. is wapendeskundige bij het Korps Politie Suriname. Het onderzoek wordt geleid ddor procureur-generaal Punwasi zelf.

V.D. diende in de functie van brigadier en was pas overgeplaatst naar het Arrestatieteam. Hij droeg een van gestolen wapens bij zich op het moment van zijn arrestatie. Dit werd bevestigd door een voorlichtingsfunctionaris van de politie. Het is onbekend of de andere drie wapens zijn teruggevonden. De beveiliging van politiedepots zal worden opgevoerd.

Geconcludeerd mag worden dat deze kwestie niet voorkomen had kunnen worden. De snelle reactie en arrestatie geeft echter wel aan, dat het Politie Korps Suriname alert is op dit soort zaken en er niet voor schroomt de hand in eigen boezem te steken. Complimenten gaan uit naar de politieambtenaar die zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd door aangifte van de diefstal te doen.

Deze zelfregulatie en inzet om rotte appelen uit het Korps te verwijderen begint succes af te werpen. Politiefunctionarissen staan zeker niet boven de wet. Met de arrestatie van V.D. en zijn collega wordt het vertrouwen dat de burger in de politie heeft versterkt.Echtpaar Mo Tin Sung vermoord

De politie hoopt spoedig klaarheid te brengen in de gruwelijke moord op het het echtpaar Mo Tin Sung. Het echtpaar Mo Tin Sung, geliefd en gerespecteerd door de bewoners van Blauwgrond, was eigenaar van een bromfietsonderdelen winkel aan de Louis Goveastraat op Blauwgrond.

Harry Moi Tin Sung kwam op achttienjarige leeftijd naar Suriname en werd 25 mei 1943 geboren in Kwantung - China. Helen, zijn echtgenote kwam ook uit Kwantung en is geboren op 18 februari 1949. De buurt kende hen als "meneer en mevrouw Harry". Het echtpaar stond bekend als sociaal en was nauw betrokken bij de buurtgemeenschap.

De politie wilde verder geen mededelingen doen hangende het onderzoek. Een functionaris van de politie gaf aan dat er naar aanleiding van de bevindingen in het onderzoek er een persconferentie zal worden belegd, waarbij de bewoners van Blauwgrond meer informatie zullen krijgen over de toedracht.

Iedereen die relevante informatie heeft over de moorden, wordt verzocht deze aan de politie door te geven. Geruchten dat bepaalde personen betrokken zouden zijn bij de moord konden niet bevestigd worden. Een ieder en vooral de pers wordt dan ook dringend verzocht geen valse geruchten te verspreiden en de politie in alle rust haar werk te laten doen.5e medische missie naar Bogota

De 5e medische missie naar Bogota, Colombia, is uitgevoerd. Dit deelde waarnemend Staats Zieken Fonds-directeur Harold Ramdhanie onze nieuwsdienst mee. De groep bestaat uit personen met hartklachten en kankerpatiŽnten.

De patiŽnten die voor medische behandeling in aanmerking komen, worden door medische specialisten in Suriname geselecteerd en nadat de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid heeft gescreend, kunnen de patiŽnten voor behandeling vertrekken.

Het Staatsziekenfonds is belast met de algehele coŲrdinatie. Met het vliegtuig waarmee de nieuwe groep patiŽnten vertrok, is een groep uit Colombia teruggekeerd. Volgens Harold Ramdhanie zijn de patiŽnten tevreden over de behandeling.Emma Josephina Liesdek 105 jaar

Aan de Gongrijpstraat 64 bij de familie Liesdek werd een dankdienst gehouden voor Emma Josephina Liesdek. Zij vierde op donderdag 15 december haar 105e verjaardag. Tijdens deze dankdienst waren verschillende gasten en familieleden aanwezig. First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg kwam de jarige ook feliciteren. Dominee Marjorie Slagtand leidde de dankdienst en las Psalm 105 voor de jarige.

niba - niba suri magazine
De jarige Emma Liesdek in gesprek met verslaggever Henry Strijk voor Suriname Vandaag

Emma Liesdek heeft zes kinderen, 30 kleinkinderen en 45 achterkleinkinderen. Zij volgt elke dag een vast schema. De dag begint met ochtendgymnastiek in bed, gevolgd door theeceremonie vůůr het ontbijt. Het ontbijt van Emma Liesdek bestaat uit brood met gevarieerd broodbeleg. Liesbeth Perotie was er ook bij en deed de zangdienst.Eerste steenlegging voor mediatheek

In een tijd van globalisatie is een mediatheek een noodzaak voor elke school. Dit zei Inderwatie Adhin- Alakhramsing, directeur van de Sarasvatischool bij de opening van de mediatheek. De Sarasvatischool is voor Mulo- en LBGO-studenten en telt meer dan 500 leerlingen.

Op 17 maart 2005 vond de eerste steenlegging voor de bouw van de mediatheek plaats. Ook vierde de school op die dag haar 40-jarig bestaan. De districtscommissaris van Wanica, Ramdjes Soekharnsingh, en de ondervoorzitter van Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, Ganesh Jadoenathmissier, openden de mediatheek.

Roy Narain, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, adviseerde de leerlingen gebruik te maken van de mediatheek. De kosten voor de mediatheek zijn beraamd op 20.000 euro. In de mediatheek zijn een hoekje voor natuurkundepracticum en een bibliotheek ingericht, met computers en een kopieermachine.Eddy Jharap gehuldigd en gedecoreerd

In verband met 25 jaar Staatsolie werd op 13 december een monument onthuld door de directieleden op het Staatsolie-terrein te Flora. Het monument is vervaardigd door de kunstenaar Erwin de Vries. De scheidende directeur, Eddy Jharap, en overige directieleden van Staatsolie onthulden het kunstwerk.

Minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen en gasten uit binnen- en buitenland woonden de plechtigheid bij. Volgens Mark Waaldijk, directielid van Staatsolie, geeft dit kunstwerk in detail aan wat er in 25 jaar is opgebouwd. Het gaat niet alleen om wat er is bereikt, maar ook om de verworvenheden van het bedrijf.

Jharap werd tijdens deze bijeenkomst ook in de bloemetjes gezet door directie, staf en personeel. Voor zijn verdiensten kreeg hij een oorkonde uitgereikt. Als apart aandenken, is er een kop van Eddy Jharap gemaakt door Erwin de Vries. Het is bijzonder, zei minister Rusland, wanneer een persoon op zo'n wijze wordt geŽerd.

Bondsvoorzitter Lloyd Read, benadrukte dat door de ijzeren wil van Jharap zijn bedrijfsidealen bereikt. In een periode waar het voor Suriname onmogelijk leek, heeft hij het bedrijf opgezet. Eddy Jharap kreeg heel veel loftuitingen. Hij zei zeer ontroerd te zijn door deze giften. Ze zijn niet alleen voor mij bestemd, zei Jharap, maar voor alle Staatsolie-personeelsleden.

Het werd een bijzondere avond op 15 december voor de algemeen directeur Eddy Jharap van Staatsolie. Hij sloot met een receptie in het hoofdkantoor de dag af waarop hij door president Ronald Venetiaan in de hoogste ereorde werd gedocoreerd voor de verdiensten aan land en volk.

De decoratieplechtigheid werd bijgewoond door first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, vice-president Ramdien Sardjoe, de voorzitter van De Nationale Assemblee, Paul Somohardjo, verschillende ministers, de Raad van Commissarissen en directieleden van Staatsolie, en familieleden van de gedecoreerde. Een geŽmotioneerde Eddie Jharap sprak na de decoratie een dankwoord.

Jharap heeft na 25 jaar de regering laten weten dat hij met pensioen gaat maar Staatsolie altijd met raad en daad zal willen bijstaan. Van hoog tot laag was naar de Dr. Ir. H. S. Adhinstraat te Flora gekomen om de scheidende algemeen directeur te groeten en tegelijkertijd het 25-jarig jubileum van Staatsolie te vieren.Digitale archivering noodzakelijk

's Lands archief moet overgaan tot digitale archivering. Tot deze bevinding is de commissie van rapporteurs gekomen. De commissievoorzitter, Sharmila Mangal-Mansaram, heeft vandaag tijdens de openbare vergadering de Assembleeleden hierover ingelicht.

Volgens Mangal-Mansaram worden stukken nog steeds op de oude manier opgeslagen. Ingekomen stukken worden handmatig genoteerd en verwerkt. Er moet binnen korte termijn een data-archiefbeleid worden opgesteld, zegt zij. Door technologische ontwikkelingen in de wereld is het van essentieel belang dat aan digitale archivering wordt gedaan.

De voorzitter van de commissie van rapporteurs voor deze ontwerpwet is het DNA-lid, Sharmila Mangal-Mansaram. Verder bestaat de comissie uit de Assembleeleden Andrť Misiekaba, Kail Lee, Rabin Parmessar, Carmelita Ferreira, Yvonne Raveles-Resida en August Bado.Burgerparticipatieplan Wanica gepresenteerd

Het burgerparticipatieplan van het district Wanica is door de voorzitter van de commissie burgerparticipatie, Ilse Kohinor, gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de districtsraadsvergadering Wanica van afgelopen woensdag.

Het plan werd in 2004 door de vorige burgerparticipatiecommmissie samengesteld, met ondersteuning van een locale consultant. De DR-leden zullen het plan bestuderen en waar nodig aanvullingen plegen. De instelling van de commissie en het samenstellen van een burgerparticipatieplan zijn onderdeel van het decentralisatieprogramma dat wordt uitgevoerd.Caribische maritieme-informatietraining

De Caribische maritieme-informatietraining is begonnen. Dit is de eerste training die de Caribbean Maritime Information Centre, CMIC, organiseert. Havencontroleurs van 12 Caricom-lidlanden, waaronder Suriname, doen hieraan mee.

De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, organiseert deze training in samenwerking met de Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control, CMOU. Om het Caribisch computersysteem op te zetten, wordt het Canadees transportcomputerprogramma de participanten aangeleerd.

Leighton Bennett is de trainingscoŲrdinator. Informatie over schepen en getransporteerde goederen worden in het Caribisch gebied handmatig verwerkt, zegt Bennet. Met de ingebruikneming van dit nieuwe systeem wordt de informatieverwerking gemoderniseerd. Havens in de regio kunnen informatie doorsturen en met de rest van de wereld contacten onderhouden.

Het doel van deze CMIC-training is de veiligheid binnen en rondom de havens aan te pakken, zegt Bennett. De verkregen informatie moet de havens op het juiste tijdstip bereiken om calamiteiten te voorkomen.

Het CMIC kantoor is op 18 oktober 2005 in Suriname geopend en is onderdeel van de CMOU. Deze organisatie is al operationeel, zegt Marlene Harris, waarnemend directeur van de MAS. Door de training kunnen de werkzaamheden van CMIC-leden beter worden uitgevoerd. Tijdens deze training wordt er ook een seminar havencontrole verzorgd. Drie aspirant-Caricom-landen doen ook mee aan de training die tot woensdag duurt.Basis gelegd voor Modern Academisch Onderwijs

Met het uitvoeren van het project "Faculty of Graduate Studies, Anton de Kom University Suriname" is de basis gelegd voor Modern Academisch Onderwijs. Dit zei minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling bij de start van het project.

Het gebouw is een geschenk van de Staatsoliemaatschappij Suriname N.V. in verband met haar 25-jarig jubileum. De officiŽle naam van het gebouw is "Staatsolie Building, Faculty of Graduate Studies Anton de Kom University Suriname". De algemeen directeur van Staatsolie, Eddie Jharap, die zijn actieve dienstperiode afsluit, gaf het startsein voor de bouw.

In het gebouw zal de Anton de Kom Universiteit haar nieuw op te zetten faculteit voor MSc (master) en PhD (doctor) studies onderbrengen. De kosten voor het gebouw zijn geraamd op 1,2 miljoen US Dollars. De oplevering moet in oktober 2006 plaatsvinden.Start van het project Seksuele Vorming

Het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is in samenwerking met stichting Lobi in Koewarasan gestart met een voorlichtingsproject "Seksuele Vorming". Tientallen jongeren waren aanwezig bij de start van het project.

Het directoraat Jeugdzaken wil met dergelijke voorlichtingsprojecten bereiken dat de jeugd bewust wordt gemaakt over wat de gevolgen kunnen zijn van seksualiteit. Bij de uitvoering van het project worden aan jongeren door middel van een managementtraining vaardigheden geleerd, zodat ze zelf initiatieven kunnen nemen om vervolgvoorlichtingsprojecten uit te voeren.Stimuleren van integratie genderperspectief

Er is een breed draagvlak nodig voor effectieve en efficiŽnte planning, uitvoering en monitoring van het nationaal gezondheidsbeleid. Dit kwam naar voren tijdens de cursus "Health Sector Reform and Public Policy in health and their implications for Women's Comprehensive Health".

Het belang van deze cursus, die reeds in 12 Latijns-Amerikaanse landen is opgezet, wordt mede in verband gebracht met het proces van health sector reform dat de overheid heeft ingezet, en de ontwikkeling van een sectorplan gezondheidszorg.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde kwamen zijn "het stimuleren van de integratie van een genderperspectief in de health sector reform door het versterken van leiderschap en advocacy vaardigheden". Tevens "het versterken van relevante belanghebbenden in het bijzonder vrouwenorganisaties en gezondheidswerkers, in het ontwikkelen van strategieŽn voor actieve participatie in de besluitvorming over gezondheidsbeleid".Dood prominent internist schok voor gemeenschap

Satish Nannan Panday, internist en oud-voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname is de afgelopen week vrij plotseling overleden. Zijn overlijden heeft niet alleen de medische wereld geschokt maar de hele samenleving. Het stoffelijk overschot van de medisch specialist werd gecremeerd in het crematieoord Weg naar Zee. Satish Nannan Panday werkte al tien jaar als internist in het 's Lands Hospitaal en is 44 jaar geworden.

Satish Panday was bezig met medische consulten, toen hij plotseling door hevige pijnen in de onderbuik werd getroffen. Zijn jongere broer Rajen die zelf cardioloog is, bracht hem naar huis. Omdat de pijnen niet ophielden, werd hij voor nader onderzoek overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis. De situatie van Satish verergde, waarop de volgende dag besloten werd een operatieve ingreep te doen. Deze werd door zijn andere broer, chirurg Teddy Panday uitgevoerd. Tijdens de operatie kreeg Satish een hartstilstand, maar kon met succes gereanimameerd worden. Een tweede hartstilstand, na de operatie werd hem echter fataal. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter.

Bij de plechtigheid van zijn afscheid waren honderden mensen aanwezig om de laatste groet te brengen. Vice-president Ramdien Sardjoe en parlementsvoorzitter Paul Somohardjo waren ook aanwezig.Vernieuwde basisschool Johannes Kwami opgeleverd

De vernieuwde basisschool Johannes Kwami, in Nieuw Koffiekamp, is opgeleverd. De oude school die reeds 40 jaar oud was, moest vanwege de deplorabele staat waarin het zich bevond, worden gesloopt. Het nieuwe schoolgebouw werd gefinancierd door het het Micro Projecten Programma, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Met de nieuwe bassischool te Nieuw Koffiekamp in Brokopondo moet het onderwijs in dit gebied een nieuwe impuls krijgen.

De school heeft zes lokalen, een kantoor en een goed ingerichte bibliotheek. Voor de monitoring van het project zorgde het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Na overleg tussen de plaatselijke gezagsdragers, Rosebel Gold Mines N.V. en het bureau microprojecten is opdracht gegeven aan het constructiebedrijf Techman van de lokale ondernemer Errol Mando, die ook werkzaamheden voor Rosebel gold Mines uitvoert, om het oude vervallen gebouw af te breken en een compleet nieuw gebouw op te zetten.

De werkzaamheden zijn in februari 2005 aangevangen en het schoolgebouw is in augustus 2005 opgeleverd. Door het bedrijf Techman is dit project tevens gebruikt om ongeveer 20 lokale jongemannen te trainen in bouwvaardigheden zoals o.a. timmeren, metselen en schilderen. Tevens heeft het bedrijf zich gecommitteerd om deze jongemannen in dienst te nemen bij het uitvoeren van andere werkzaamheden.

De totale kosten voor dit schoolproject bedroegen 250.000 USD, waarbij Rosebel Gold Mines 180.000 USD heeft gefinancierd, microprojecten 60.000 USD en de lokale bevolking 10.000 USD. Tevens zijn het volledig schoolmeubilair en andere voorzieningen gefinancierd.

Rosebel Gold Mines en microprojecten feliciteren de lokale autoriteiten en de inwoners van Nieuw Koffiekamp met hun nieuwe school, waarbij de kinderen verzekerd zijn van betere leeromstandigheden waardoor hun toekomstperspectief zal worden verbeterd.Van Raavenswaay terug in Suriname

Na zeven dagen afwezig te zijn geweest, is de minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Ricardo van Raavenswaay, in Suriname teruggekeerd. Van Raavenswaay woonde de afgelopen week een Cariforum-EU-top bij in BelgiŽ.

Hij besprak er de nieuwe mogelijkheden van Suriname op de Europese bananenmarkt. Behalve dit onderwerp besprak de bewindsman ook de lopende projecten zoals de veerverbinding Suriname-Guyana en de weg naar Southdrain in het district Nickerie. Minister van Ravenswaay kwam aan kort nadat ook vice-president Ramdien Sardjoe van een Caricom-staatshoofden ontmoeting terugkeerde in Suriname.Nieuwe driekoppige leiding Godo benoemd

De oprichter en directeur van de spaar en kredietcoŲperatie Godo, Carlo Wijdh, heeft de nieuwe driekoppige leiding van het bedrijf bekendgemaakt. Wijdh hield een receptie ter gelegenheid van zijn pensionering en hij draagt de leiding van Godo over.

In de toespraken van de raad van commissarissen, bestuur en leden werd telkens de goede ontwikkelingsvisie van de scheidende directeur gememoreerd. Een van de sprekers zei dat Godo de "gekte van Wijdh" genoemd kan worden.Nieuwe advocaten beŽdigd

Tijdens een buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie zijn vier advocaten beŽdigd. De juristen Shanti Bikharie, Rosita Zwevel, Natasia San A Jong en Robby Denz, mochten in handen van waarnemend hofpresident John Von Niesewand de eed afleggen als advocaat.

"Met het oog op het nijpend tekort aan rechters wordt op hen een dringend beroep gedaan gebruik te maken van artikel 12 van de Ereregelen, waarin zij worden aangespoord een zaak in der minne voorkeur te geven", aldus Baarh, die ook bij de plechtigheid aanwezig was. Baarh gaf de pas beŽdigde advocaten verder mee dat zij met de aanvaarding van hun ambt, de taak op zich hebben genomen het recht te verwezenlijken en te vervolmaken.

Indien zij echter hun taak als raadsman naar behoren willen doen, zullen zij steeds het vertrouwen van hun cliŽnt moeten genieten. Baarh adviseerde de nieuwe leden daarom dan ook de geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hen in die hoedanigheid door de cliŽnt is meegedeeld, goed in acht te nemen. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in artikel 1930 van het Burgerlijk Wetboek als in artikel 98 van het Wetboek van Strafvordering.

Advocaten hebben op grond van de genoemde artikelen de plicht te zwijgen indien zij in rechte als getuige gedagvaard zijn door zich te verschonen van het afleggen van getuigenis. Verder vond hij het noodzakeleijk de nieuwe leden er op te wijzen, dat in artikel 5 sub c, staat dat de advocaat zich buiten de andere advocaat om niet in verbinding mag stellen met diens cliŽnt betreffende een aangelegenheid welke door die advocaat wordt behandeld, aldus Baarh.Politieactiviteiten in Brokopondo-gebied

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media, waarin werd gesteld dat de mate van politieversterking in het gebied Brokopondo onvoldoende zou zijn, is voor de juiste beeldvorming het volgende van belang.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen zijn door de politie, vroeg in de maand november, de volgende extra veiligheidsmaatregelen getroffen in het district Brokopondo:

inzet van een Ondersteuningsteam vanuit Paramaribo;

inzet van het Quick Response Team;

maandelijks achtereenvolgend personele versterking van de politie-eenheid in Brokopondo, vanuit Paramaribo;

gezamenlijke surveillance, opsporing van strafbare feiten en het opzetten van roadblocks, door politie- en militaire eenheden, die ook in de avonduren worden uitgevoerd. Deze acties hebben onder andere geresulteerd in de aanhouding van illegaal hier verblijvende Brazilianen.

De activiteiten vinden vanaf Kraka plaats, naar het Afobakkagebied en Brownsweg, bij toerbeurt, terwijl in Sipaliwini de surveillance tot Atjonie met grote regelmaat plaatsvindt. Uit rapportages is gebleken dat in november 2005 1 beroving in het district Brokopondo heeft plaatsgevonden, waarvan de verdachten zichtbaar zijn gemaakt en aan hun opsporing gewerkt wordt.

Met betrekking tot de vorige week te Alimonie, in het district Sipaliwini gepleegde beroving, waarover in de media bericht werd, is door een gezamenlijke eenheid van politie en militairen ter plaatse een onderzoek ingesteld en werd onmiddellijk verhoogde surveillance verricht en opsporing ingesteld. Daarnaast wordt door politie-eenheden in het gewest Para gesurveilleerd in het gebied tussen Paranam en Kraka. Thans is er een gemengde eenheid van politie en militair personeel op B.B.Z speciaal belast met de surveillance en controle op de weg van Paranam naar Atjonie, alsook in omliggende woongebieden.

De korpsleiding is er alles aan gelegen, om samen met het beschikbare en in Brokopondo gestationeerde en gedetacheerde militair personeel, de veiligheid voor de burgers in Brokopondo, maar ook op de wegen en verbindingen in en naar Sipaliwini te kunnen te garanderen. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.733

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

niba - niba suri magazine

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.niba - niba suri magazine


Korte berichten

Het bruggenbouw- programma van de regering vordert gestaag, zegt minister Ganeskhumar Kandhai van Openbare Werken. De afgelopen week was hij aanwezig bij het heien van de eerste paal van de brug over de spoorsloot, die evenwijdig loopt aan de Indira Ghandiweg.Het Nationaal Jeugd Instituut, NJI, heeft in een teach-out de vorming van de mensenvlag op Srefidensidag geŽvalueerd. Tijdens de evaluatie in het Cultureelcentrum Andres Bellos keken de aanwezigen naar slightshots van de gymnastrade. De NJI heeft ook een bijdrage geleverd bij de viering van 30 jaar Srefidensi. Aan de vorming namen duizenden leerlingen van 28 VOJ scholen deel.Stichting Wiesje hield een open dag voor belangstellenden. De organisatie kreeg bezoek van de first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg. Het werk van de stichting Wiesje startte in oktober en dat houdt in dat dementerende oudere mensen een dagopvangmogelijkheid hebben. Het dagverblijf wil voorlopig 20 dementerende ouderen dagelijks opvangen, zodat de dagopvang rendabel wordt.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 19 December 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,235
U koopt         3,331

POUND STERLING
U verkoopt    4,776
U koopt         4,918

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,226
U koopt         3,341

POUND STERLING
U verkoopt    4,742
U koopt         4,928

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


Opening Joannes Kwameschool

Foto's: Public Relations
Rosebel Gold Mines N.V


niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

Officiele opening van een nieuwe lagere school der EBGS te Nieuw Koffiekamp, door Onderwijs Minister Edwien Wolf en Kapitein Wijnerman van Nieuw Koffiekamp

niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMAPolitie berichten

De politie zoekt nog enkele onbekende slachtoffers Door de politie van station Rijsdijk zijn op 8 en 12 december vier jongemannen gearresteerd, die zich hebben schuldig gemaakt aan meerdere overvallen en berovingen. De slachtoffers waren voornamelijk taxichauffeurs. Maar ook twee mannen werden op een avond op de Dr. Sophie Redmondstraat het slachtoffer.

Een aantal van hen hebben tot nu toe verzuimd aangifte te doen, waaronder:

een taxichauffeur, die de bende van Lelydorp naar Para vervoerde en in Para beroofd werd. Deze man reed in een witte Toyota Mark II;

een taxichauffeur van gemengd ras, die een bruine auto bestuurde, waarin de daders een rit maakte van Latour naar de Ormosiastraat te Motonshoop, die daarop beroofd werd van SRD 100;

en een taxichauffeur van gemengd ras die een blauwe auto bestuurde, waarop in Tourtonne geprobeerd werd de chauffeur te beroven, hetgeen mislukte.

Van de twee tot nu toe niet achterhaalde slachtoffers is bekend dat de ene van zijn fiets beroofd werd en de ander - op een ander moment - van SRD 100, op het moment dat de man zijn geld bij een bushalte aan het tellen was.

Een van de verdachten bleek 12 verzekeringsstickers, respectievelijk 3 voor bromfietsen en 9 voor auto's van 2005, voorhanden te hebben. De verdachten zijn overgedragen aan de recherche van bureau Nieuwe Haven. Om een beeld te kunnen krijgen van de door de daders gepleegde delicten worden de hiervoor aangeduide slachtoffers verzocht contact op te nemen met de recherche van het bureau Nieuwe Haven.

Vete beslecht met jachtgeweer

Woensdagavond omstreeks 20.00 uur raakte een man te Bronsweg, in het district Brokopondo, ernstig gewond, doordat een ex-werknemer met een jachtgeweer op hem schoot. De verdachte, een oud bekende van de politie, is na de schietpartij in een blauw voertuig vertrokken. Volgens het voorlopige onderzoek is het motief een oude vete. Het slachtoffer is per ontboden ambulance naar Paramaribo vervoerd en in precaire situatie in het ziekenhuis opgenomen.

Overval in woning

Drie met pistolen gewapende mannen hebben de familie B. in hun woning in de Slangenhoutstraat overvallen. De daders kwamen via de openstaande schuifdeur in de woning. Twee bewoners, die op dat moment in de woonkamer naar de televisie keken, werden overrompeld. Door hun verzet werd een aantal schoten gelost, maar men bleef ongedeerd.

De heer K.B., die in diepe rust was, schrok wakker door een luide knal en ontdekte dat hij geraakt was. Hij liep daarbij zes schotverwondingen op, aan zijn rechter- en linkerdijbeen en linkerknie. Het slachtoffer is voor medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen en verkeert buiten levensgevaar. De daders zijn gevlucht met medeneming van een zilveren halsketting, 1 mobiele telefoon, SRD 300 en US $ 200. Het onderzoek in deze zaak wordt door de recherche van bureau Nieuwe Haven ingesteld.

Slachtoffer gestoken tijdens straatroof

De heer E.Z. werd in de buikstreek gestoken tijdens een straatroof. De beroving vond plaats in de Abrasastraat. E.Z. was op bezoek bij kennissen en stond tijdens zijn vertrek buiten, bij de poort, te praten met een dame. Plotseling werden beiden door twee Creoolse mannen overvallen. Een van hen was gewapend met een mes en de ander met een vuistvuurwapen.

Bij de dame hadden de daders het voorzien op haar gouden halsketting, die werd weggenomen. E.Z., die de vrouw te hulp kwam, raakte in gevecht met de daders. Bij die gelegenheid werd ok zijn gouden halsketting weggerukt. Daarbij werd het slachtoffer ook door de met het mes bewapende crimineel in zijn buik gestoken.

Voorvluchtige verdachte aangehouden

De politie van Para heeft gistermiddag de 19-jarige voortvluchtige P.P. aangehouden. Hij zag kans in 2004 uit het politiecellenhuis te Rijsdijk te vluchten. P.P. was terzake een reeks berovingen middels geweldpleging ingesloten.

In de periode dat hij ontvlucht was, heeft hij zich wederom schuldig gemaakt aan een aantal berovingen, in de omgeving van Tourtonne, Lelydorp en Paramaribo centrum. Voetgangers werden door deze straatrover van hun sieraden beroofd en taxichauffeurs werden ook het slachtoffer van deze jonge bandiet.

Zij die denken door deze 19-jarige P.P. te zijn benadeeld, kunnen alsnog aangifte doen bij de recherche van bureau Nieuwe Haven.

Overledene in woning aangetroffen

Het ontzielde lichaam van de 37-jarige Albert Kastiel is in zijn woning in de Richard Vouillairestraat aangetroffen. Tekenen van een mogelijk plaatsgevonden misdrijf zijn vooralsnog niet aangetroffen. Ten behoeve van nader te verrichten onderzoek is het stoffelijk overschot in beslag genomen.Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 19 december kunt u luisteren naar Rappa die praat met Pim de la Parra, een van de directeuren van de onlangs opgerichte Surinaamse Film Akademie. De Akademie is van start gegaan met zoín zestig studenten die zich in verschillende disciplines specialiseren, zoals scenario schrijven, acteren voor de camera, cameratechnieken etc. De academie wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van het filmwezen in Suriname.

Op maandag 26 december, tweede kerstdag is er geen uitzending van Skrifiman Taki.

Arlette Codfried, coŲrdinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

Shrinivasi ontvangt odo-cd voor 79ste verjaardag

Shrinivasi vierde dit jaar op 12 december zijn 79 ste verjaardag. De zanger, componist, gitarist Dave MacDonald feliciteerde hem al zingend en bood hem een odo-cd aan. De cd bevat 14 liedjes, allemaal gebaseerd op een odo. De meeste teksten zijn door Dave zelf geschreven, maar ook Guillaume Pool, Robert Wijdenbosch en Celistine Raalte hebben een liedtekst geschreven. De sranantekst en de nederlandse vertaling daarvan zijn ingesloten bij de cd.

29 december 2005 Puwema Neti

Bukutori organiseert samen met De Bron een Puwema Neti. Op deze avond zullen literaire voordrachten gehouden worden. Opgave voor deelname bij Ruth San A Jong (532 182) en Tieneke Sumter (434 665 of 534 094)

Samen zullen wij het jaar op "literaire" wijze afsluiten met een lekkere borrel en daarna een flinke pagara! Geen analyses van teksten, gewoon een leuke fatu! De tijd geven wij in samenspraak met u door. Doe gezellig mee en haal die krabbels uit de lade!

Stichting Bukutori zal het komend jaar een programma opzetten t.b.v. (aankomende) schrijvers van kinder- en jeugdboeken. Als voorloper op dit traject doen zij een klein onderzoek om het animo en de specifieke behoeften te peilen. GeÔnteresseerden kunnen onderstaande vragen beantwoorden en sturen naar Stichting Bukutori, Borretstraat 4 - Paramaribo, Suriname.
De training is specifiek bedoeld voor (aankomende) schrijvers van kinder- en jeugdboeken en zal ongeveer 8 weken duren in de tweede helft van 2006. Er zullen niet meer dan 20 deelnemers kunnen participeren. De sluitingsdatum voor opgave deelname is 31 maart 2006.

Schrijf op niet meer dan anderhalf A4

1. Titel en korte samenvatting van het verhaal waarmee u aan de slag wilt tijdens de workshops.

2. Korte motivatie waarom u mee wilt doen aan de workshops.

3. Welke sfeer heeft uw verhaal (bijvoorbeeld spannend, komisch, luchtig, onheilspellend, sprookjesachtig) en hoe bereikt u dit effect/bent u van plan dit effect te bereiken?

4. Met welk gevoel zal de lezer achterblijven na het verhaal te hebben gelezen en waarom? (in een of twee zinnen beantwoorden s.v.p.)

5. Heeft u eerder uitgegeven/ geschreven voor een krant/blad/ kinderkrant e.d.?

6. Heeft u al eerder meegedaan aan dergelijke workshops? Indien ja, welke?


niba - niba suri magazine

Nieuw op de website:

Naar   Internet Radio luisteren terwijl u gewoon doorsurft op het internet.

Door ons systeem wordt de verbinding niet verbroken, als u naar een andere pagina gaat.

In het radiovenster kunt u uit verschillende Surinaamse en Nederlandse stations kiezen. Overschakelen gaat gemakkelijk met keuzemenu.


AGENDA

25/26 december (K)
Kertfeest / Geboorte van Christus

26 december (J)
Chanuka / Herdenking van de herinwijding van de Tweede Tempel, in 165 B.C.

1 januari (A)
Nieuwjaar in de westerse samenleving

1 januari (A)
Internationale dag van de vrede

9 januari (I)
Begin van de Hadj, jaarlijkse bedevaart naar Mekka, die iedere volwassen moslim, die daartoe de middelen heeft, ten minste eens zijn leven moet verrichten.

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest
Op deze dag vieren de moslims het grote feest. ook wel Hari Raja Haji, of Aid al Kabir, of Kurban Bayrami

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

29 januari (C)
Chinees Nieuwjaar
Het jaar van de hond breekt aan. Volgens de Chinese jaartelling leven we dan in het jaar 4703.

31 januari (I)
Aal Hijra
Islamitisch Nieuwjaar
Datum van de verhuizing dat Mohamed de stad Mekka verliet. Beginpunt van de Islamistische jaartelling in 622 (AD)

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††