suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
Suriname

 29 - Juli - 2006           Suri Magazine no. 105In deze uitgave:

MOP voor prijsschommelingen
Maatregelen om voedselbederf te voorkomen
DNA neemt MOP in behandeling
Petflessen worden opgeruimd
AZP personeel ontvangt trainingscertificaat
Verhoogde ouderbijdrage niet doorgevoerd
Amerikaanse ambassadeur gedecoreerd
Energielevering binnenland voorlopig veiliggesteld
Parlementariers vragen aandacht voor zeedijken
Surinamer worden gemakkelijker
Verhoogde melkproductie problematisch voor MC
Emma Liesdek 105 jaar geworden
Landbouwers krijgen invoerrechtenvrije ureum
Col wil ander actie model
DEA nu ook in Suriname actief
Huwelijkswet in strijd met internationale verdragen
Marronorganisaties gezamenlijk aan de slag
Dag van de inheemsen nationale vrije dag
Schoon drinkwater voor Godo Olo
Parlement wil fonds voor werkeloze arbeider
Brandweer Zorg en Hoop weer aan het werk
Bewoners Bernarddorp willen nieuw bestuur
Bewustwording agrarische cultuur bij jongeren stimuleren
Minister Rusland legt binnenland beleid uit
Speciaal jongerenprogramma voor Carifesta
Nederlandse marron jongeren op zoek naar roots
Nieuwe coördinator voor NAP
Reactie minister op petitie reactivering doodstraf
Wisselkoersen
Schrijversgroep 77
MOP voor prijsschommelingen

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) moet prijsschommelingen opvangen. In het plan staat dat de overheid een ontwikkelingsfonds moet instellen als vangnet voor prijsschommelingen.

Het plan is aan de media gepresenteerd door het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Rick van Ravenswaay wil hiermee voorkomen dat er verkeerde informatie wordt gepubliceerd over het ontwikkelingsplan.

niba - niba suri magazine

Hij overhandigde symbolisch het MOP aan de media door de directeur van de STVS, Kenneth Oostburg, het eerste exemplaar aan te bieden. De financiering van het MOP is opgedeeld in: 17% door de overheid, 34% door het bedrijfsleven en 48% door buitenlandse investeringen.

Ook het decentralisatie en financieel beheer van de districten wordt in dit document uitgewerkt. De Millennium Development Goals zijn ook in het plan opgenomen en geven het MOP een internationaal karakter. Het stuk is stuk door de RvM, de Staatsraad en de president bekeken. Bij de laatst gehouden vergadering hebben alle parlementariers een exemplaar van het MOP ter bestudering ontvangen.

Minister Ravenswaay gaat vol vertrouwen de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingplan (MOP) donderdag in De Nationale Assemblee tegemoet. Er is door zijn ministerie en een brede laag van deskundigen maandenlang gewerkt aan het ruim 200 pagina's tellende ontwikkelingsplan.

Met dit MOP zal de economie met 6 procent per jaar groeien. In het plan staat hoe er doelmatig gewerkt zal worden aan de economie en hoe de hulpbronnen het best gebruikt zullen worden. Het doel is om armoede tegen te gaan. Er wordt volgens de minister niet alleen gepland maar er wordt ook aan ontwikkeling gewerkt.

Het MOP is voor de komende vijf jaar en het geld moet worden opgebracht door de overheid, investeringen van het Surinaamse bedrijfsleven en buitenlandse donoren en bedrijven.Maatregelen om voedselbederf te voorkomen

De douane zorgt ervoor dat goederen die in de haven liggen en aan bederf onderhevig zijn, kunnen worden gelost. Enkele douaniers zijn bereid gevonden om dit soort goederen af te handelen. De leiding van de douane wil hiermee voorkomen dat er een schaarste ontstaat aan levensmiddelen en de bevolking de dupe wordt van de actievoerende douaniers.

Bondsvoorzitter Romeo Chin A Loi zegt echter dat het lossen ongecontroleerd plaatsvindt. Er is slechts 2000 SRD gestort op de belastingrekening, terwijl bij een normale situatie per dag duizenden dollars voor het land verdiend worden.

De leiding van de Douane staat niet achter deze actie. Volgens de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, August van Hamme worden de problemen elke maand doorgesproken met de bond en de directeur van de Belastingen, Roy May.

De leden van de bond willen echter een andere overlegstructuur. Problemen worden niet opgelost, waardoor de douaniers hun werkzaamheden niet op de juiste manier kunnen doen. De douanebond geeft aan dat zij de acties zullen verscherpen.DNA neemt MOP in behandeling

De Nationale Assemblee is afgelopen donderdag begonnen met de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP). De leden van de commissie van rapporteurs opende de rij der sprekers met hun visie over het MOP. Coalitie heeft 25 uren en oppositie 25 uren om zich uit te spreken over het MOP.

Er waren geen interrupties omdat die tijd van de spreektijd afgetrokken zal worden. Het lid Winston Jessurun benadrukte de ontwikkeling die dit plan biedt. Punten die hij aanhaalde gingen over een goed investeringsklimaat, de visserijsector, watervoorziening, toerisme, de sociale en menselijke ontwikkelingen.

Jessurun zei verder dat investeringen noodzakelijk zijn voor vooruitgang. Kerninvesteringen moeten voornamelijk in de mijnbouwsector, visserijsector, watersector en toerisme gepleegd worden.

Andere investeringen die gedaan moeten worden zijn: lokale infrastructuur, kwaliteit van het onderwijs, wetgevende kader, bereikbaarheid via lucht- en watertransport. Hij vroeg ook aandacht voor de begroting van het dienstjaar 2006. In het MOP staat dat er gewerkt zal worden aan een algemene ziektekostenverzekering om betaalbare gezondheidszorg aan te bieden.

De dagtarieven van de ziekenhuizen zullen aangepast moeten worden. Dit zal goed gecalculeerd moeten worden want het is de enige financieringsbron van de ziekenhuizen.

Tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan maakte de tweede spreker, Jiwan Sital verschillende opmerkingen. Hij vroeg de overheid om te maken welke projecten van het MOP 2001 – 2005 wel of niet zijn uitgevoerd, wat de begroting is van de uitgevoerde projecten.

Ook wilde hij weten hoe groot de bijdrage is van de verschillende donoren in het vorige MOP. Sital zegt het huidige MOP met de vorige vergeleken te hebben en concludeert daaruit dat er geen ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar is geweest.

Ook het lid Randjietsingh pleit evenals het lid Jessurun voor een beter investeringsklimaat. Hij zegt dat er van alles in Suriname wordt geimporteerd. Het bedrijfsleven moet gestimuleerd worden, waardoor er meer geproduceerd kan worden en economische groei mogelijk wordt.Petflessen worden opgeruimd

Te Latourproject is de dienst Milieubeheer de afgelopen week begonnen, petflessen langs de straten op te halen. De actie zal in verschillende buurten uitgevoerd worden. De petflessen zorgen verstoppen de rioleringen waardoor in de regentijd het water niet weg kan lozen en de buurten met onhygienische toestanden te maken krijgen.

Mahadewsing, zegt dat de buurtbewoners door een geluidswagen en strooifolders gemobiliseerd zijn om mee te werken aan de actie. Op de scholen zullen publiciteitsmensen bezig zijn om ook de leerlingen te motiveren en mee te doen met de actie.

Met de buurtmanagers en de milieupolitie is er een goede samenwerking. Aan deze actie zijn er maatregelen verbonden indien de bewoners hun omgeving blijven vervuilen met petflessen. Gillion Wielzen, hoofdcontroleur, zegt dat met de buurtbewoners vaker is gepraat over het schoonhouden van de buurt.

De gesprekken hebben niet mogen baten, daarom moeten harde maatregelen getroffen worden om de mentaliteit te veranderen. De arbeiders van Milieubeheer zijn begonnen met de schoonmaak en de buurtbewoners hebben alle medewerking toegezegd. Te Latourproject zal de actie een maand duren.AZP personeel ontvangt trainingscertificaat

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft met succes de training medische terminologie afgesloten. 80 personeelsleden hebben hun certificaat in ontvangst genomen. Het leerdoel tijdens de cursus, was het leren van 1500 medische termen.

Volgens de directeur van het AZP is scholing en bijscholing een noodzaak om de kwaliteitszorg te garanderen. De cursus medische terminologie is na 12 jaar weer gehouden en duurde negen maanden.

Met deze cursus is een brug geslagen om met medici te communiceren in het ziekenhuis en daarbuiten. Gieta Kalika en Sarwan Kirpal zijn de best geslaagden van de cursus.Verhoogde ouderbijdrage niet doorgevoerd

De stichtingsbesturen van het bijzonder onderwijs moeten de door hen gewenste verhoging voor ouderbijdragen aanhouden. Het gaat om de besturen van het RKBO, de EBGS, de stichting scholen met de bijbel, Arya Dewaker, Sanathan Dharm, AMEC, de Evangelische Methodisten Gemeente en de Surinaamse Islamitische Stichting.

Dit heeft minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling meegedeeld. De bijzondere schoolbesturen willen een verhoging van de ouderbijdrage en/of het inschrijfgeld, omdat zij vinden dat het subsidiebedrag van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling achterhaald is en niet regelmatig wordt overgemaakt.

Ouders wezen journalisten erop dat hoewel de meeste bijzondere scholen een verhoging wensen, slechts de Rooms-katholieke scholen aan leerlingen brieven hebben gegeven waarin de verhoogde ouderbijdragen van SRD 90 voor de basisschool en SRD 105 voor het voj en lbgo wordt gevraagd.

Daarnaast werd ook door verschillende ouders naar voren gebracht dat de meeste Rooms-katholieke scholen ouderverenigingen hebben, die heel veel bijdragen in reparatie, onderhoud en het in stand houden van de school, waardoor zij niet bereid zijn de drastische verhoging te betalen.Amerikaanse ambassadeur gedecoreerd

De scheidende ambassadeur van Amerika, Marsha Barnes, is gedecoreerd. Zij is benoemd tot "Drager van het Groot lint in de ere orde van de Palm". President Venetiaan zei dat ambassadeur Barnes veel heeft gedaan om de goede samenwerking tussen Amerika en Suriname te verstevigen.

niba - niba suri magazine

Hij haalde ook aan dat zij haar medewerking heeft verleend aan het uitvoeren van verschillende projecten in de afgelopen drie jaar. Bij de decoratie waren aanwezig first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg en de ministers Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken en Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie.Energielevering binnenland voorlopig veiliggesteld

De energielevering aan de bewoners in het binnenland is voorlopig geregeld. Dit heeft minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen bevestigd tegenover parlementariers, die de bewindsman hierom vroegen in de vergadering van De Nationale Assemblee van 25 juli jongstleden.

De minister gaf aan dat het huidige budget hiervoor niet genoeg is. Maar dank zij de donatie van Venezuela kan het ministerie het binnenland voorlopig van genoeg diesel voorzien. Minister Rusland gaf in het antwoord op vragen in het parlement ook een toelichting over de soepele betalingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de olieovereenkomst met Venezuela.

De bewindsman sprak ook over het waterprobleem in de gebieden Leidingen en Kwatta. Hij hoopt dit probleem na augustus opgelost te hebben.Parlementariers vragen aandacht voor zeedijken

De zeedijken van Coronie en Nickerie hebben de aandacht van de regering. Minister Rick van Ravenswaay van Planning, Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) bevestigde dit in het parlement. De parlementariers van Coronie, Frankel Brewster en Remie Tarnadie, vroegen de minister over de financiering van de zeedijk van Coronie.

De minister verwees naar zijn collega's van Openbare Werken en Financien voor verdere details en vertelde hoe ver zijn ministerie is met de behandeling hiervan. Het ministerie van Openbare Werken onderhoudt regelmatig de dam van Coronie. Dit helpt niet echt veel want de zee spoelt bij elke vloed stukken land van Coronie weg, zei Brewster. De afvoerkanalen functioneren slecht, waardoor Coronie met wateroverlast kampt.Surinamer worden gemakkelijker

De herziene vreemdelingenwet van 2005 maakt het gemakkelijker voor vreemdelingen om de Surinaamse nationaliteit te krijgen. Bij het parlement liggen er drie lijsten van ruim 100 personen, die wachten om genaturaliseerd te worden. Om genaturaliseerd te worden moet de vreemdeling minimaal vijf jaar in Suriname wonen.

Over naturalisatie wordt door het parlement beslist. Minister Santokhi zegt dat er nu nieuwe lijsten worden gemaakt van personen die een aanvraag voor naturalisatie hebben ingediend.Verhoogde melkproductie problematisch voor MC

De melkproductie is in de afgelopen vier jaar verhoogd. Dit brengt grote problemen met zich mee voor de Melk Centrale (MC). De overheid heeft de Melk Centrale verplicht alle melk van de lokale melkveeboeren op te kopen. Het bedrijf kwam vorig jaar in financiele problemen, toen de opkoopprijs van een liter melk hoger werd dan de verkoopprijs.

Met de verhoogde productie zijn ook de kosten omhooggegaan en raken de melkveeboeren in financiele problemen. Zij hebben dit aan het parlement voorgelegd. Er zijn voorstellen gedaan door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de invoerrechten op te heffen voor bepaalde producten die de melkveeboeren nodig hebben.

Minister Kermechend Raghoebarsing zegt, dat er met de ministers van Financien en Handel en Industrie over deze kwestie gesproken wordt en dat hiermee een lastenverlichtende maatregel voor de melkveeboeren in zicht komt.Emma Liesdek 105 jaar geworden

De 105-jarige Emma Josephina Liesdek - Stadwijk is dinsndag 25 juli 2006 op Nieuw Vrede en Arbeid begraven. Zij stierf op maandag 17 juli. Tijdens een uitvaartdienst in Ons Erf werd afscheid van oma Emma genomen. December vorig jaar vierde zij haar 105de verjaardag.

niba - niba suri magazine

Emma Liesdek kreeg zes kinderen, en laat 30 kleinkinderen en 45 achterkleinkinderen achter. Met haar 105 jaar was zij niet de oudste bewoner van Suriname. Volgens het Centraal Bureau voor Burgerzaken zijn er nog twee personen van 106 jaar.Landbouwers krijgen invoerrechtenvrije ureum

Binnenkort zal de kunstmest ureum invoerrechtenvrij geimporteerd worden. Dit heeft minister Clifford Marica van Handel en Industrie gezegd tijdens de openbare DNA-vergadering van afgelopen dinsdag 25 juli. Landbouwers betalen veel voor ureum.

Volgens de parlementarier Soedeshchand Jairam is de boeren in het vooruitzicht gesteld: teruggave van de heffing, op basis van 125 liter brandstof per hectare. Maar rapporten van deskundigen wijzen uit dat het brandstofverbruik van de kleine landbouwers minimaal 160 liters per hectare bedraagt.

Jairam vindt dat de staat de boeren steeds verwijst naar hun gebrekkige organisatie als het gaat om de vele problemen in de sector, terwijl de staat zelf geen ontwikkeling stimuleert. De minister van Handel en Industrie heeft ook bekendgemaakt dat de president de handelsovereenkomst met Brazilie al erkend heeft. Bij de volgende oogst zal er rijst naar Brazilie geexporteerd worden.Col wil ander actie model

De Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, COL, zal het pad van overleg verlaten. Binnen een paar dagen zal de confederatie tot actie overgaan. Wilgo Valies, een van de voorzitters, is van mening dat de regering voldoende tijd en ruimte heeft gehad om met de Col te onderhandelen over een wensenpakket.

De heer Valies stelt zich op het standpunt dat de overheid zich moet houden aan de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO. De ILO-conventie 98 verplicht werkgevers om te onderhandelen. De regering heeft deze conventie bekrachtigd. De federatie heeft een brief gestuurd naar de president en de vice-president.

Hierin vraagt de COL dat de minister van Binnenlandse zaken, tot de orde geroepen wordt. De heer Valies verduidelijkt dat de COL een houding heeft getoond waaruit blijkt dat ze overleg willen en geen calamiteiten. De COL wil dat de overheid de confederatie als partner ziet en niet als vijand.DEA nu ook in Suriname actief

Suriname krijgt ondersteuning van de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration, DEA. In de loop van de week komt er een team van deskundigen dat samen met het Korps Politie Suriname zal werken aan aanpak van de drugsproblematiek.

niba - niba suri magazine

De verklaring voor deze ondersteuning werd afgelopen week op het ministerie van Justitie en Politie getekend. De ambassadeur van de VS, Marsha Barnes, en minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie plaatsten beiden hun handtekening onder het document.

De minister gaf aan dat de samenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en Suriname goed verloopt en dat de band tussen de landen hechter wordt. De DEA zal onder supervisie staan van procureur-generaal Suhbaas Punwasi.

Ambassadeur Barnes is blij met de ondertekening van de verklaring. Na een ambtstermijn van 3 jaar in Suriname is zij afgelopen week vertrokken naar Kroatie.Huwelijkswet in strijd met internationale verdragen

De in 2003 herziene huwelijkswet is nadelig voor vrouwen en ook in strijd met internationale verdragen. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen. De stichting heeft een sociologisch-juridisch onderzoek verricht naar de huwelijkswetgeving in Suriname.

Uit dat onderzoek blijkt dat de huwelijkswetgeving die in 2003 is aangepast, niet is afgestemd op de Surinaamse samenleving. De herziening houdt in dat er nu maar een algemene huwelijkswetgeving is, en ook maar een echtscheidingsgrond, namelijk de duurzame ontwrichting. Met de herziening van de huwelijkswet kunnen mensen gemakkelijker scheiden.

In de praktijk blijkt echter dat de vrouw hiermee in een slechtere positie terecht is gekomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de wet niet in overeenstemming is met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het gebied van gender-gelijkheid en de internationale verdragen die zijn getekend.

Het is de bedoeling de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen, aan te bieden aan De Nationale Assemblee (DNA) en de minister van Justitie en Politie. De stichting Ilse Henar- Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen zal een voorhoederol spelen om de wet wederom te wijzigen of te vernieuwen.Marronorganisaties gezamenlijk aan de slag

Het platform van samenwerkende regionale organisaties van het binnenland "Wan Mama Pikin" wil in collectief verband de belangen van binnenlandbewoners behartigen. De organisatie overhandigde op dinsdag 25 juli jongstleden aan minister Michel Filisie van Regionale Ontwikkeling een manifest en een projectvoorstel.

Het platform wil de politiek-maatschappelijke en de sociaal-economische besluitvorming van de dorpsgemeenschappen in het binnenland beinvloeden om de welvaarts- en welzijnssituatie van arme en kwetsbare groepen te verbeteren. De organisaties Ana Makandi, Mau Ku Mau, Heepi U Seei en Ocanisi Sidon Libi zijn in het platform gebundeld.Dag van de inheemsen nationale vrije dag

Suriname krijgt er een nationale vrije dag erbij. Door president Ronald Venetiaan is op 25 juli jongstleden in het parlement 9 augustus verklaard tot Dag van de Inheemsen. Hiermee telt Suriname 15 nationale vrije dagen. Vóór de bekendmaking vroeg Sylvia Kajoeramari om erkenning van deze dag.

niba - niba suri magazine

Ze zei dat de Inheemsen de eerste bewoners zijn van Suriname en dat zij recht hebben op een nationale dag. Haar collega Ricardo Panka vindt dat er te veel vrije dagen zijn en dat ze samengevoegd moeten worden. De president zal een Salomonsoordeel moeten vellen.

Twee besturen van de Organisatie van Inheemsen in Suriname hebben zich bij hem aangemeld voor erkenning. De president zegt dat hij nog geen oordeel hierover kan vellen en dat hij de weg van Salomon zal volgen om hieruit te komen. Hij vindt dat er geen ruzie in de Inheemse gemeenschap hierover hoeft te komen.Schoon drinkwater voor Godo Olo

Godo Olo beschikt vanaf zaterdag 22 juli jongstleden over schoon drinkwater. Hiermee is een grote wens van de bewoners van dit dorp in vervulling gegaan. Het waterleidingproject is uitgevoerd door het ministeries van Handel en Industrie en Regionale Ontwikkeling, en niet-gouvernementele organisaties.

Een delegatie onder leiding van minister Michel Felisi van Regionale Ontwikkeling reisde naar Godo Olo om het waterproject officieel in gebruik te nemen. De minister die geboren is in dit dorp, drukt de bewoners op het hart zorgvuldig om te gaan met het water.

Hij wijst erop dat het water uit de kraan alleen bedoeld is als drinkwater. De bewoners van Godo Olo hebben een belangrijke bijdrage geleverd tijdens de wording van het project.Parlement wil fonds voor werkeloze arbeider

Assembleeleden van coalitie en oppositie pleiten voor een sociaal fonds voor arbeiders. Ruth Wijdenbosch benadrukt dat de ontslagwet hierin niet voorziet. Wanneer een bedrijf failliet gaat, kan dit fonds de arbeiders opgevangen. Rashied Doekhie was het eens met Ruth Wijdenbosch en vindt dat de regering hierover met het bedrijfsleven moet praten.

Deze opmerkingen werden een week geleden gemaakt tijdens de behandeling van het wetsontwerp Suriname Business Forum in het parlement. Minister Clifford Marica, die eerder het ministerie Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu heeft geleid, legde de parlementsleden uit waarom deze kwestie niet opgenomen is in het ontwerp.

Het adviescollege van het ministerie van ATM had al met de vakbeweging en het bedrijfsleven over het sociaal fonds gesproken. Het bedrijfsleven was nog niet zo ver waardoor het sociaal fonds niet is opgenomen in het ontwerp.Brandweer Zorg en Hoop weer aan het werk

De brandweer van Zorg en Hoop heeft het werk hervat. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft de brandweer tot eind augustus de tijd gevraagd om aan een oplossing te werken. De personeelsbond besloot het ministerie de gevraagde ruimte te geven.

De brandweerbond en de directeur van TCT zullen bij elkaar komen om oplossingen te zoeken voor de knelpunten. De bond ging vorige week donderdag in actie omdat er na twee jaren praten geen resultaten waren bereikt voor de knelpunten van de brandweer Zorg en Hoop.

Het korps vraagt naar reddingsgereedschap, kleding, een garage en meubilair. Dagelijks worden gemiddeld veertig vluchten uitgevoerd vanaf vliegveld Zorg en Hoop maar de brandweer beschikt niet over voldoende middelen om bij een ongeluk effectief hulp te bieden. Volgens de voorzitter van de Brandweerbond, John Seedorf, was de staking niet nodig geweest als het ministerie van TCT eerder aandacht besteed had aan de problemen.Bewoners Bernarddorp willen nieuw bestuur

De bewoners van Bernarddorp willen verkiezingen voor een nieuw dorpsbestuur. Een aantal bewoners is ontevreden over de manier waarop kapitein Ronald Karwofodi de belangen van de bewoners behartigd. De kapitein eist duidelijkheid over de kritiek die een deel van het dorp op hem heeft.

Een paar weken terug heeft een aantal bewoners een petitie aangeboden aan minister Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling. Hiermee toonden de bewoners hun misnoegen over de manier waarop het dorpsbestuur en de kapitein leiding geven. De tegenkandidaat van kapitein Karwofodi is Jerry Gijsberg. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal de verkiezing voor een nieuw dorpsbestuur organiseren.Bewustwording agrarische cultuur bij jongeren

United Youth Commewijne vindt dat de interesse voor de agrarische cultuur onder jongeren gestimuleerd moet worden. Deze organisatie heeft in samenwerking met het Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) een seminar gehouden in het district Commewijne.

De jongeren zijn toegesproken door de IICA-representative in Suriname, Michelet Mascary, en de groente- en fruitspecialist Hesdy Ormskerk. Michelet Mascary zei onder meer dat de agrarische sector de voedselvoorziening in een samenleving garandeert. De jongeren die belangstelling toonden, worden verder getraind door de IICA.

Deze jongeren moeten op hun beurt de Suriname Agriculture Forum for Youth vormen. Het uiteindelijke doel is om deel uit te maken van de Caribbean Agriculture Forum for Youth (CAFY). De CAFY is een jongerenorganisatie in de agrarische sector en heeft in ongeveer 14 Caribische landen dependances.Minister Rusland legt binnenland beleid uit

De werkzaamheden van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in het binnenland, zullen binnenkort duidelijker te zien zijn. Dit heeft minister Gregory Rusland gezegd tijdens een orientatiebezoek op donderdag 27 juli 2006 aan verschillende dorpen in het binnenland.

niba - niba suri magazine

Tijdens het bezoek waren aanwezig vertegenwoordigers van de EBS en de Dienst Watervoorziening van NH en beleidsadviseurs van dit ministerie. De bewindsman bracht een bezoek aan de dorpen Godo Holo, Drietabbetje, Mooitaki en Loabi. Tijdens een Krutu met granman Matodja Gazon, kapiteins en basja’s van verschillende dorpen werden verschillende problemen naar voren gebracht. Het energieprobleem was een van de onderwerpen die besproken werd.

Minister Rusland zei ook dat in de loop van de week alle 98 elektriciteitscentrales in het binnenland voorzien zullen worden van diesel. De diesel is afkomstig van een schenking van Venezuela en zal genoeg zijn voor ongeveer drie tot zes maanden. Daarna zal een ander model worden toegepast om de dorpen van energie te voorzien.

Minister Rusland zei dat zijn ministerie meer geld nodig heeft om de verschillende problemen aan te pakken zoals het vervangen van elektriciteitspalen en het aanleggen van nieuwe huisaansluitingen.Speciaal jongerenprogramma voor Carifesta

Suriname stelt een speciaal jongerenprogramma samen voor de negende editie van Carifesta. De commissie voorbereiding en participatie Carifesta is met het directoraat Jeugdzaken bezig met de uitwerking van dit project. Dit pilotproject wordt binnenkort aangeboden aan het Caricom-secretariaat.

Het staat vast dat Suriname zal participeren aan verschillende activiteiten die nieuwe artiesten de gelegenheid biedt zich te introduceren. De commissie zal drie leden naar Trinidad en Tobago sturen voor orientatie en voorbereiding. Er staan ontmoetingen op het programma met coördinatoren, managers en Trinidadiaanse organisaties die deelnemen aan Carifesta. De drie leden zullen ook een bezoek brengen aan de Surinaamse ambassadeur in Trinidad en Tobago.Nederlandse marron jongeren op zoek naar roots

Nederlandse jongeren, gebundeld in de groep "Koni Marron Mi" (Wijze marronjongeren), zijn in Suriname, op zoek naar hun roots. Zij willen een videoreportage maken over hun culturele identiteit.

Ook wil de groep weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen Surinaamse en in andere culturele omgeving opgegroeide leeftijdsgenoten. De groep bracht afgelopen week een beleefdheidsbezoek aan first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg.

Aan de presidentsvrouw werd een cd overhandigd met resultaten van een onderzoek dat de jongeren gedaan hebben naar marronfeesten, gerechten en dansstijlen. De first lady kreeg ook een dvd, die gaat over hoe de marrons in Suriname zich zelf vrijgevochten hebben uit de slavernij.

Dit is hun eerste filmproductie. Koni Maron Mi is twee jaren geleden opgericht. De jongeren in de groep zijn tussen 10 en 18 jaar. Zij zullen tijdens hun onderzoeksproject samenwerken met een groep Surinaamse marronjongeren van de stichting Biinga Ku I Seepi (Streef naar Zelfontplooiing).

De resultaten willen zij doorgeven aan anderen. De jongeren van Koni Marron Mi hoorden dat het niet zo goed gaat met het onderwijs in het binnenland, en brachten daarom een bezoek aan minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.Aardappelprijs stijgt

De prijs van aardappelen zal in de loop van deze week met ruim 30 dollar cent stijgen. Dit zei Ramdath Ramsoedit, directielid van Combemarkt. Combemarkt importeert wekelijks 2000 balen aardappelen uit Nederland en heeft nu geen aardappelen in voorraad. Er zijn nog vijf andere importeurs die ook aardappelen importeren.

Ramsoedit legt uit dat de oogst in Nederland is mislukt en daarom de aardappelen duurder worden. De aardappelprijs kan na ongeveer twee tot drie maanden dalen. Knoflook en uien liggen nu goed in de markt. De prijs zal binnen twee weken lager worden dan de huidige prijs. Dit heeft onder andere te maken met de goede oogst van China.Nieuwe coördinator voor NAP

Het ministerie van Volksgezondheid heeft Milton Castelen benoemd tot coördindator van het Nationaal AIDS Programma. Castelen is de opvolger van Sonja Caffe, die het N.A.P. vanuit de Pan-Amerikaanse Gezondheids Organisatie (PAHO) blijft ondersteunen.

Milton Castelen is jurist en werkt sinds 2002 als advocaat. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van HIV/AIDS-bestrijding en begeleiding van personen met HIV/AIDS. Internationaal vertegenwoordigde hij Suriname bij diverse HIV/AIDS-conferenties. Castelen adviseerde de afgelopen jaren onder meer het ministerie van Volksgezondheid en de Stichting Maxi Linder.

In de juridische aspecten van de HIV/AIDS-problematiek heeft Castelen zich bijzonder verdiept. In CARICOM-verband was hij dan ook betrokken bij de ontwikkeling van modelwetgeving op het gebied HIV/AIDS.

De nieuwe coördinator begint enthousiast aan zijn nieuwe taak. "Het Nationaal AIDS Programma heeft gemotiveerde medewerkers die in de afgelopen jaren succesvolle campagnes hebben gevoerd. Maar er is nog veel werk te verzetten.

De komende maanden wil ik de banden strakker aantrekken met de werkrelaties van het NAP. In goede samenwerking zijn wij in Suriname in staat om de toename van het aantal HIV-infecties een halt toe te roepen. Daarvan ben ik overtuigd. En daarin ligt voor mij de grote uitdaging van deze nieuwe functie."

Kort na het aantreden van de nieuwe coördinator is het Nationaal AIDS Programma verhuisd naar de Tourtonnelaan 7, waar het ministerie van Volksgezondheid een eigen onderkomen heeft laten bouwen. Het nieuwe pand kwam tot stand met financiele steun van het Global Fund. Het gebouw staat bij de inrit van de Dermatologische Dienst en is goed bereikbaar. De telefoonnummers zijn 470412 en 470416.Reactie minister op petitie reactivering doodstraf

Minister Santokhi van Justitie en Politie heeft onlangs van de initiatiefgroep "criminaliteitsbestrijding en reactivering doodstraf" onder leiding van mevr. Djwalapersad, een petitie ontvangen. Deze petitie, ondersteunt door 10.223 burgers, omvat ondermeer een negental voorstellen die suggereren criminaliteit te kunnen in dammen, waaronder eventuele reactivering van de doodstraf.

In antwoord op de petitie heeft de bewindsman van Justitie en Politie gisteren, maandag 24 juli 2006, onderstaand schrijven aan de initiatiefneemster, mevrouw I.M. Djwalapersad voornoemd verzonden:

"U heeft mij namens de initiatiefgroep "criminaliteitsbestrijding en reactivering doodstraf" een petitie doen toekomen. Deze petitie is ondersteund door tienduizend tweehonderd en drieentwintig burgers. U heeft deze petitie ook aangeboden aan onze President van de Republiek Suriname, de heer drs. R. R. Venetiaan.

Middels deze brief bevestig ik allereerst de ontvangst van uw petitie. Ten tweede wil ik u feliciteren met uw initiatief en het feit dat uw initiatiefgroep zo veel handtekeningen heeft weten te verzamelen. Ik heb daar bewondering voor.

U heeft een mooi middel gebruikt om een bepaalde visie met betrekking tot de criminaliteitsbestrijding en eventuele reactivering van de doodstraf die u en uw initiatiefgroep hebben, onder de aandacht te brengen.

Zoals u weet is criminaliteitsbestrijding voor mij, als Minister van Justitie en Politie, en gelukkig ook voor de hele Raad van Ministers, een zeer gewichtige en voor de gehele Surinaamse gemeenschap noodzakelijke activiteit, die hoog op de agenda staat.

Zonder een veilige samenleving, waarin criminaliteit tot een absoluut minimum is teruggebracht, is het zowel maatschappelijk als economisch niet goed verblijven in Suriname. Indachtig uw petitie heeft u het ook nog over de zwaardere en georganiseerde vormen van criminaliteit.

De strafmaat moet hoger voor door u geschetste delicten als "verruwde vormen van criminaliteit in het algemeen en in het bijzonder de steeds toenemende brute roofmoorden, gepaard gaande met verkrachting en verminking".

Laat duidelijk zijn dat ik vind dat deze vormen van criminaliteit onder geen voorwaarde in een samenleving acceptabel zijn. Deze delicten dienen binnen de mogelijkheden van de wet en het recht met alle middelen te worden bestreden, met het accent op voorkoming daarvan.

Over de criminaliteitscijfers, die concluderen toe- of afname van de criminaliteit, zal ik het niet hebben. Mijnerzijds zijn activiteiten uitgezet om tot reductie en voorkoming van de door u geschetste vormen van criminaliteit te komen.

Uw negen voorstellen terzake criminaliteitsbestrijding worden door mij, samen met andere deskundigen, dan ook serieus bekeken. Het zou te ver voeren in deze brief zaken met betrekking tot het rechtssysteem en het systeem van criminaliteitsbestrijding de revue te laten passeren.

Bekend is dat geleerden terzake het met elkaar niet volledig eens zijn over toe te passen straffen en de effecten daarvan, zeker als het levenslange gevangenisstraf of de doodstraf regardeert. Een enkele vraag daarbij is onder andere: leiden zwaardere straffen ook tot de door mij beoogde voorkoming van criminaliteit?

Mijns inziens moet er adequaat gestraft worden en moeten wij in de Republiek Suriname veel meer doen om tot voorkoming van criminaliteit te komen. Uw voorstellen worden in dat kader goed bekeken.

Ik ben als Minister van Justitie en Politie niet de enige die over soort straffen, strafmaat etc., iets te zeggen heeft. Het opleggen van deze straffen is voorbehouden aan een onafhankelijk orgaan, de rechterlijke macht. Het maken van wetten in formele zin, zoals het maken van een nieuw Wetboek van Strafrecht, is voorbehouden aan de Assemblee.

Tot slot wijs ik u erop dat een Nieuw Wetboek van Strafrecht in de maak is, waarvan uiteindelijk de behandeling in de Assemblee van de Republiek Suriname van groot belang is. Een discussie, zoals u en uw initiatiefgroep middels uw petitie aangegeven, zal daar zeker worden gevoerd.

Ik spreek de hoop uit u met deze brief vooralsnog voldoende te hebben geinformeerd en spreek nogmaals mijn waardering uit voor uw initiatief." Aldus de Minister van Justitie en Politie, Ch. Santokhi
 

Kosteloos internet Magazine

Hoofdredacteur:
Henry Strijk

Eindredactie:
Clifford Brathwaite
John Brouwer de Koning

Fotoredactie:
Myra Winter

Copyright foto's :
Rikky Doekhi
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving:
Phillip Lutz

Uitgever:
Stichting Suriname

Oplage: 55.017

U kunt NIBA ook printen en op die manier doorgeven aan anderen.Aanmelding

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU

www.andasuriname.com

Suriname

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op aanmelden en daarna op versturen.

U ontvangt een binnen 24 uur bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw aanmelding verwerkt worden.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van NIBA)Afmelding

U kunt zich afmelden via onze website.

Vul uw e-mailadres en naam in en klik op afmelden en daarna op versturen.

U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van ons.

Let op !
Stuur deze bevestiging aan ons terug, door op beantwoorden of reply te klikken. Alleen dan kan uw afmelding verwerkt worden.
niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine
niba - niba suri magazine
niba - niba suri magazine

Politieberichten


Kinderverkrachter aangehouden

Na een ingekomen melding kon de 36- jarige G.K., alias Bruce Lee, door de politie van Leiding 9A in zijn woning worden aangehouden.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat deze verdachte zich moet hebben vergrepen aan zijn vierjarige stiefdochter J.P. De verdachte is met bloedsporen op zijn korte broek aangehouden en in verzekering gesteld. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken.

Laffe autobestuurder kiest hazenpad na aanrijding

Een autobestuurder heeft een voetganger op het voetpad op de kruising van de Zonnebloemstraat en de Verlengde Gemenelandsweg aangereden.

Na het ongeval reed de bestuurder door, maar werd door leden van de buurtwacht die het geval gezien hadden achterna gezeten.

De buurtwachtleden zagen de veroorzaker een perceel aan de Agilaan oprijden en schakelden de politie van Uitvlugt in.

De bewoners van het pand weigerden in eerste instantie de wetsdienaren de toegang tot de woning, ter aanhouding van de man. Toen de politie toegang tot de woning kreeg, bleek de verdachte zich niet meer op dat adres te bevinden.

Uit het onderzoek is gebleken dat het om de 32- jarige M.Z. gaat, die daar woonachtig is. Deze bestuurder is niet in het bezit is van een rijbewijs.

De aangereden voetganger mocht na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De auto is hangende het onderzoek in beslag genomen.

Man met gestolen diepvriezer aangehouden

Na een melding van een oplettende burger kon de 48- jarige I.D. door leden van het Quick Response Team van de politie in de Saralaan worden aangehouden.

De verdachte sjouwde een diepvriezer met zich mee en gaf aan dat hij het goed in een trens aan de Johan Bodegravenlaan had gevonden. Een onderzoek ter plaatse wees uit dat de diepvries inderdaad uit voormelde trens kon zijn gehaald.

Omstanders gaven toen aan dat de dag ervoor een inbraak was gepleegd in de Maria Hartmanschool aan de Zonnebloemstraat, waarbij heel wat spullen zouden zijn weggenomen.

Op voornoemde school gaf het schoolhoofd aan dat onder de ontvreemde spullen zich ook een diepvriezer bevond. De in beslag genomen diepvriezer herkende de directrice als het eigendom van de school. I.D. is overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven, die zich verder met het onderzoek zal belasten.

Valse noot tijdens proefrit met bestelbus

In maart 2006 werd een bestelbus door een radiostation te koop aangeboden. Een zekere N.P., met de artiestennaam "King Salomo", die zich in het radiostation bevond ter promoting van zijn liederen, gaf aan geinteresseerd te zijn.

De artiest vroeg of hij een proefrit met de bus mocht maken, dat hem werd toegestaan. N.P. reed voor de proefrit weg en keerde niet terug met de bestelbus. Het betreft een witte bus, kenteken 44-97 AV. Intussen is bij het politiebureau Nieuwe Haven aangifte gedaan tegen deze proefritrijder.

Inbrekers aangehouden

De 18- jarige O.E. is door de recherche van bureau Nieuwe Haven aangehouden en in verzekering gesteld, op grond van het vermoeden dat hij samen met twee andere mannen, op 30 juni 2006 in de vroege ochtend een inbraak had gepleegd in een woning aan de Hanna’s Lustweg.

Daarbij waren zij gewapend met een vuistvuurwapen, een mes en een verstelbare sleutel. Nadat zij het ter plaatse woonachtige echtpaar gekneveld hadden namen zij ongeveer SRD 900,- en gouden sieraden vanuit de woning weg.

De twee comparanten van O.E. zijn vooralsnog voortvluchtig.

De 27- jarige A.A. is op 19 juli 2006 aangehouden door de recherche van het bureau Nieuwe Haven, op verdenking dat hij op 5 februari 2005 en op 12 juni 2006 twee woningen, respectievelijk Tammengastraat 48 en de Floralaan 41A is binnengedrongen, waarbij hij, gewapend met een mes, twee vrouwen van hun gouden sieraden en cellulair toestellen had beroofd.

Beide jonge vrouwen hebben bij een confrontatie A.A. herkend als de dader. Daar het vermoeden bestaat dat A.A. meerdere slachtoffers heeft gemaakt wordt een ieder opgeroepen om contact te maken met de recherche, indien zij de afgelopen maanden in hun woning zijn overvallen door slechts een man, gewapend met een mes.

Doodgestoken bij verkeerstwist

De 26- jarige Clifton Marvin Apensa is neergestoken met een mes, waarna hij op de afdeling Spoedeisende hulp van het Academisch ziekenhuis is overleden.

Clifton, die op die bewuste ochtend in een auto reed, werd aangesproken door de 25- jarige O.C., die van mening was dat Apensa niet correct reed. Dit vond plaats op de kruising van de Afi Jabaweg en de Gemenelandsweg, ter hoogte van winkel Rudisa.

De opmerking van O.C. viel niet in goede aarde bij Apensa en er ontstond een woordenwisseling, gevolgd door een worsteling. Daarbij werd Apensa door O.C. met een mes in zijn borst en linkerbovenarm gestoken.

In de vooravond van dezelfde dag is het de recherche van bureau Nieuwe haven gelukt om O.C. te achterhalen, aan te houden en in verzekering te stellen. Het lijk van Apensa is voor het verrichten van een gerechtelijke sectie in beslag genomen.

Commissie Casinobeleid goedgekeurd

De raad van ministers heeft onlangs haar goedkeuring verleend aan de 'Commissie Casinobeleid'. Deze commissie heeft ondermeer tot taak om ordening te brengen In het casinowezen in ons land.

Binnen het Korps Politie Suriname wordt de roep om concrete maatregelen tegen overtreders van hazardspelen steeds luider. Dit signaal is niet voorbijgegaan aan de aandacht van de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi. Daartoe heeft de bewindsman gisteren met leden van deze commissie een werkvergadering belegd.

De commissie heeft als opdracht om binnen een maand:

de stand van zaken op dit gebied te inventariseren;

bestaande wettelijke regelingen te evalueren en de vergunningvoorwaarden aan een nader onderzoek te onderwerpen;

het Casinobeleid aan te passen en aan te scherpen.

Uit bevindingen van het Korps Politie Suriname blijkt dat een vergunninghouder het recht heeft om een zaak in Paramaribo-Noord te beginnen, maar, in tegenstelling tot de oorwaarden, hiervan afgeweken wordt en de vergunning gebruikt voor exploitatie in het centrum van Paramaribo.

De Voorlichtingsdienst van JusPol wijst er in deze op dat de in de vergunning genoemde voorwaarden betrekking hebben op de locatie waarvoor de vergunning verleend is. Een dergelijke constatering levert dus een overtreding op.

De commissie Casinobeleid staat onder voorzitterschap van de Advocaat-generaal mr. Roy Baijnath-Panday, aangevuld met vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, Korps Politie Suriname en de afdeling Wetgeving van het Ministerie van Justitie en Politie.

Tussentijds verslag Slachtofferhulp

De Commissie Institutionalisering Slachtofferhulp heeft de afgelopen dagen aan minister Santokhi van Justitie en Politie een tussentijds verslag aangeboden, waarin de korte en lange termijn maatregelen zijn vervat, teneinde slachtoffers op een professionele manier hulp te kunnen bieden.

De voorzitter van de commissie is psychiater drs. Rudi Dwarkasing, terwijl de overige commissieleden verschillende disciplines vertegenwoordigen.

Hulpverlening aan slachtoffers wordt conform internationale afspraken verdeeld in twee categorieen:

* hulpverlening in juridisch zin, d.w.z. dat het slachtoffer geholpen is als zijn positie binnen het strafrecht verbeterd is en een slachtoffervriendelijk beleid wordt gevoerd;

* sociaal- maatschappelijke bijstand/hulpverlening, waarbij het slachtoffer geholpen wordt bij de verwerking van de hem overkomen gebeurtenis.

Volgens de commissie gaat het om:
* slachtoffers van geweldsmisdrijven (directe en indirecte)

* getraumatiseerden a.g.v. verkeersongevallen
* slachtoffer van huiselijk geweld, w.o. seksueel misbruikten

* mensen die zich onheus behandeld voelen door de politie

* slachtoffers van seksuele misdrijven

Inmiddels heeft de commissie stakeholders geidentificeerd en recentelijk een bijeenkomst met hen gehad. Op deze bijeenkomst is gebleken dat de bestaande hulpverlening bestaat uit hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, w.o. ook de gevallen van seksueel misbruik van kinderen binnen het gezin / de familie. Vermeldt wordt dat de commissie ook een concept werkwijze slachtofferhulp heeft geformuleerd, welke intern zal worden getoetst aan de realiteit.

Korte termijn voorstel slachtofferhulp.

Doelgroep: verkeersslachtoffers (direct/indirect) en geweldsslachtoffers (direct/indirect) Het doel is om - materiele/immateriele - professionele hulp aan deze groep van slachtoffers te bieden.

Dit verslag zal door de bewindsman binnen zijn kabinet bespreekbaar worden gemaakt, waarna stappen zullen worden gezet ter implementatie van de gedane voorstellen.

Bron: KPS SurinameDe Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze

Surinaamse Dollar

per 29 Juli 2006 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,71 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

De Surinaamse dollar is gekoppeld aan de US dollar

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt:   2,71
U koopt:          2,78

EURO
U verkoopt:     3,432
U koopt:          3,521

POUND STERLING
U verkoopt:    5,028
U koopt:         5,158

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt:    2,71
U koopt:         2,78

EURO
U verkoopt:    3,422
U koopt:         3,531

POUND STERLING
U verkoopt:    4,993
U koopt:         5,168

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt:    1,507
U koopt:         1,563

Bron: Centrale Bank van Surinameniba - niba suri magazine

Schrijversgroep

77

Radionieuws

Op maandag 31 juli kunt u luisteren naar een uitzending waarin Ismene Krishnadath praat met de schilder Ludwig Ijzer.

Ludwig heeft op 8 augustus de opening van zijn expositie Communicatie in Tori Oso.

De drum en de mata zijn centrale elementen in zijn werk. De drum geeft communicatie weer en de mata de werklust die volgt als de communicatie goed is. De drum en de mata samen leveren productie waarmee wij onszelf kunnen opbouwen.

De opening wordt verricht door Hans Breeveld. Verder treden verschillende dichters op zoals Alphons Levens, Sombra, Djintie en Arlette Codfried. De muzikale begeleiding is van Bongo Charley.

SRS 96.3 FM om 21.15 u

LIBER AMICORUM VOOR ANDRÉ LOOR

Het Instituut voor de Opleiding voor Leraren zal op zaterdag 29 juli aan Dr. Andre Loor een Liber Amicorum (vriendenboek) aanbieden.

Het behoeft nauwelijks betoog welk een uitzonderlijke persoon hiermee wordt geeerd. Zowel het geschiedenis-onderwijs als de historiografie zouder er zonder de bijdragen van Andre Loor heel anders uitzien.

Studenten, vrienden, kennissen en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om dit samen met Andre Loor mee te maken.

Plaats: Surinaams Museum, Commewijnestraat 18

( tegenover het Opleidings-centrum Politie )

Datum: Zaterdag 29 juli 2006

Tijd: 18.00 uur

Kleding: casual/feestelijk


Op deze avond zal het boek tegen de speciale prijs van SRD 60,= worden verkocht


MATOEKOE THEATER

Matoekoe is een centrum waarbij door jongeren met een verstandelijke beperking veel creatiefs wordt gepresteerd.

Deze jongeren brengen de theatervoorstelling 'Ik ben mijn land: Mi na mi kondre'.

In een zelfportret laten zij de vorm van een landkaart zien en uit de lijnen, kleuren en tekens wordt een beeld zichtbaar waarin het klimaat, het landschap en de volksaard, de gevaren, de wetten, de gebruiken, de geschiedenis en de bewoners zelf hun plaats krijgen.

Er zijn twee voorstellingen:

Donderdag 27 juli om 19.00u in de St. Michaelszaal
van de Stg Matoekoe

Vrijdag 28 juli om 19.00u in Theater Unique in Paramaribo

Iedereen is van harte welkomniba - niba suri magazine


Archie Sumter is niet meer.

Dat schrijf je standaard op wanneer een dierbare van je komt te overlijden.

Voor mij en nog honderden, neen, duizenden mensen die hem van naam of persoonlijk kenden, heeft hij een blijvende herinnering nagelaten.

Ik leerde Archie Sumter ook kennen als een senior Surinamer, die zijn sporen had verdiend in Nederland als journalist. Zijn naam klonk vaak wanneer ik met andere journalisten sprak maar ik had de man nog nooit gezien. Tot ik bij de Vereniging Ons Suriname (VOS) eind jaren negentig actief werd. Hij, Archie, kende de VOS natuurlijk wel. Mijn inspanning om meer leden te werven voor de oudste organisatie van Surinamers in Nederland viel Archie Sumter op.

Op een van de activiteiten, die ik met Myra Winter, ontplooide stapte hij binnen in het Hugo Olijfveldhuis. Stelde zich aan mij voor en vanaf dat moment ontstond er over en weer een vriendschap waar hij zeer trouw en zorgvuldig in was.

Hij wist mij op de goede momenten te bereiken, legde zijn twijfelingen aan mij voor wanneer hij een stuk voor De Ware Tijd wilde schrijven.

Zijn integriteit was van het zuivere soort. Toen hij in verband met zijn boek "Een persgeschiedenis van Suriname" mij benaderde mocht ik er niet over praten met derden, want hij had nog geen uitgever.

Later zou hij mij weer benaderen maar dan met iets dat hem dwars zat over vanaf welk moment hij vond dat hij schrijven moest over het ontstaan de geschreven journalistiek in Suriname. De uitgever deed hierover moeilijk en Archie wist dat ik de Suriname adviseur ben van de uitgever. Indien hij zijn been stijf wilde houden, en dat zou hij doen, wilde hij mij niet voor het hoofd stoten, dus lichtte hij me even in.

Natuurlijk was ik het roerend met hem eens. Opschrijven zoals het is.

Hij bedankte hiervoor pas jaren later tijdens zijn laatste bezoek aan Suriname…..ik kreeg een van zijn exemplaren uit zijn pettencollectie.

Dag Archie.

Henry Strijk

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA