suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 25 - November - 2005           Suri Magazine no. 72

30 jaar SREFIDENSI

De viering van 30 jaar Srefidensi is voor velen een dag om niet te vergeten. Jong en oud hebben de verschillende Srefidensi-activiteiten bijgewoond.In deze uitgave:

Eigen buitenlands beleid belangrijke verworvenheid
Premier Balkenende benadrukt belang samenwerking
C.B.S. schenkt schilderij aan de Republiek Suriname
Diorama's na 200 jaar terug in Suriname
Srefidensi Expositie Creative Minds
Srefidensi activiteiten op de scholen
30-jarig bestaan Poliklinisch Revalidatiecentrum
Granman Aboikoni volgens juiste regels gekozen
John Hardjoprajitno wil zijn naam zuiveren
Goede samenwerking tussen Suriname en Frankrijk
NGO's bezinnen zich tijdens conferentie
Belangrijk dat jongeren nadenken over onderwijs
126 burgers gedecoreerd voor hun verdiensten
Wens Trefossa in vervulling gegaan
Historische Suriname Vandaag Special
Venetiaan spreekt partijvergadering toe
Feestelijke activiteiten in verband met Srefidensi
Strey-boto gehouden op de Surinamerivier
Lespakket Jalaani en het slot aangeboden
Srefidensi Expo in Fort Zeelandia
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Eigen buitenlands beleid belangrijke verworvenheid

Het voeren van een eigen buitenlands beleid is een van de meest belangrijke verworvenheden van onze onafhankelijkheid op 25 november 1975. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De herdenking van 30 jaar onafhankelijkheid valt samen met het 30-jarig bestaan van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname.

Het ministerie is in samenwerking met onder andere de Commissie Herdenking 30 jaar Onafhankelijkheid belast met de coördinatie en voorbereiding van de komst van de buitenlandse delegaties naar Suriname. Op uitnodiging van de regering zullen vertegenwoordigers van verschillende buitenlandse mogendheden en internationale organisaties de herdenking van 30 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname bijwonen.

De gasten van de diverse buitenlandse delegaties zullen van de gelegenheid gebruikmaken om besprekingen te voeren met onder meer vice-president Ramdien Sardjoe en ministers van het kabinet.Premier Balkenende benadrukt belang samenwerking

Jan Peter Balkenende, minister-president van Nederland, is in Suriname voor de viering van 30 jaar onafhankelijkheid. De bewindsman is naar Suriname gekomen, op uitnodiging van president Ronald Venetiaan.

President Ronald Venetiaan en premier Jan Peter Balkenende hebben een gezamenlijke persconferentie gehouden waarbij de Nederlandse en Surinaamse pers aanwezig waren.
Premier Balkenende benadrukte hoe belangrijk de samenwerkingsrelatie is voor beide landen. In 1975 zijn de landen hun eigen weg opgegaan, zei hij, maar er is nog steeds sprake van gebondenheid. In de toekomst moet de relatie zakelijker worden.

Deze verbinding uit zich in mijn komst naar Suriname, aldus Balkenende. Personen kunnen alleen vreedzaam samenleven als er geen spanningen zijn. De Nederlandse senaat, zegt hij, werkt nu ook aan een oplossing om een binding onder de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland te bewerkstelligen.

Tijdens de brand in het dententiecentrum te Schiphol zijn twee Surinamers omgekomen. De Surinaamse regering heeft hierover opheldering gevraagd. Op de vraag of Suriname al een reactie heeft ontvangen, antwoordden de bewindslieden dat het contact aanwezig is.C.B.S. schenkt schilderij aan de Republiek Suriname

Een schilderij van de hand van Obentiye pseudoniem van Dennis Boodoe is een geschenk voor de Republiek. De governor van de Centrale Bank van Suriname, André Telting, heeft namens de bank dit geschenk aangeboden aan president Ronald Venetiaan, in verband met 30 jaar Srefidensi. Het schilderij is ingelijst in een fraaie houten bewerkte lijst. Bezoekers van de volksreceptie vandaag, konden het kustwerk in de hal van het paleis bewonderen.Diorama's na 200 jaar terug in Suriname

De eerste dag van verblijf van de Nederlandse premier in Suriname begon met een bezoek aan president Ronald Venetiaan. Na het gesprek schonk premier Balkenende drie diorama's van de Surinaamse kunstenaar Gerrit Schouten (1779-1839) aan de staat. Diorama's zijn driedimensionale schilderingen op doorzichtig materiaal die alleen van de voorkant bekeken kunnen worden. Ze laten Surinaamse historische taferelen zien.

niba - niba suri magazine

Als cadeau wordt er in samenwerking met het Nederlands Cultuurfonds, HGIS-Cultuurmiddelen ook een jongerentheatergezelschap opgezet met Surinaamse kunstenaars, verenigingen, acteurs, en regisseurs. Dit gezelschap zal de voorstelling Land of Ame, Fountain of Life in mei 2006 presenteren. De bedoeling van deze twee geschenken is om inhoud te geven aan de wederzijdse geschiedenis van kunst en cultuur.Srefidensi Expositie Creative Minds

De Srefidensi Expositie "Creative Minds" moet een stimulans zijn voor anderen om hun creativiteit te benutten en door te gaan met het verbeteren van de eigen kwaliteit. Een groep van acht vrouwen exposeert kunstwerken, huisvlijt, craft en souvenirs.

Er zijn werken zoals textiel, panyi's, handgemaakte sieraden, sierplanten, poppen en schilderijen. Initiatiefneemster Chaka de Vries zegt dat de groep gevarieerd is en uit acht dames bestaat die exposeren. Zo zijn er hobbyisten, personen die hieraan verdienen en studenten van de Academie voor Hogere Kunst en Cultuur Onderwijs, die beeldende kunst als studierichting hebben.

De participanten in de expo zijn Grace de Mees, Lotje Leysner, Wiwi Wens, Clarisse Hermelijn, Sita Josafat, Lydia Hermelijn en Ivy Vos. De expositie duurt tot en met 3 december 2005.Srefidensi activiteiten op de scholen

In verband met dertig jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname hebben verschillende middelbare scholen activiteiten ontplooid. Op de Algemene Middelbare School (AMS), werd een Mansma Bori Dey (Mannen Kookdag) gehouden.

Deze activiteit had een tweeledig doel, namelijk fundraising voor de diploma-uitreiking en viering van 30 jaar Srefidensi. Behalve het kookgedeelte waren er ook verschillende optredens. Er werd een kort toneelstuk opgevoerd door enkele studenten. Het stuk handelde over het leven van de slaven en hun meesters op de plantages.

Het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) had vandaag ook activiteiten. Het instituut vierde zijn 25-jarig bestaan samen met het feest van dertig jaar Srefidensi. Het SPI bestond 25 jaar op 1 oktober 2005.

Op het HAVO-III werden er ook activiteiten ontplooid. De activiteiten hadden een educatief karakter. Hierbij werd er een inleiding verzorgd door Walter Tjon A Tjieuw over dertig jaar onafhankelijkheid. Daarna was er een paneldiscussie over dertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Het panel werd gevormd door de inleider, enkele docenten en studenten van de school.30-jarig bestaan Poliklinisch Revalidatiecentrum

Het Poliklinisch Revalidatiecentrum vierde haar 30-jarig bestaan. Op 24 november 1975 werd het Poliklinisch Revalidatiecentrum officieel in gebruik genomen onder beheer van de stichting Beheer Revalidatiecentrum.

Het centrum is een huwelijksgeschenk geweest van het volk van Suriname aan koningin Beatrix en prins Claus. In 1982 is het beheer van het centrum overgedragen aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De minister van Volksgezondheid, Celcius Waterberg, is blij met de wijze waarop het personeel met de patiënten omgaat.

Het centrum biedt revalidatie aan kinderen en volwassenen met het doel hen, ondanks de lichamelijke beperkingen, weer binnen de maatschappij te laten functioneren. In het centrum zijn er verschillende diensten aanwezig zoals fysiotherapie, een opvang voor kinderen met een handicap en er is ook een orthopedisch instrumentenmaker. De kinderen van de Mytylschool hebben ook een bijdrage geleverd aan deze feestdag.Granman Aboikoni volgens juiste regels gekozen

Granman Belfon Aboikoni is volgens de juiste regels gekozen. Dit werd gezegd tijdens een persconferentie in theater Unique. Een deel van de 12de Lo, Amina, is het niet eens met de verkiezing van Granman Belfon Aboikoni. Zij wilde namelijk een andere Granman. Te Dangogo vond zijn eerste inwijding plaats, waarna te Asidonhopo de tweede werd voltrokken. Hierna werd de Granman op zaterdag 29 oktober in de stad beëdigd door president Ronald Venetiaan. Volgens hoofdkapitein Albert Aboikoni, die vergezeld was van de overige kapiteins, zijn de juiste procedures gevolgd voor het kiezen van een Granman.John Hardjoprajitno wil zijn naam zuiveren

Omdat het een onterechte beschuldiging is, die diep ingrijpt in het sociale leven van mij en mijn familie ben ik naar Suriname gekomen, aldus ex-legerofficier John Hardjoprajitno, een van de militairen die betrokken zou zijn bij de 8 decembermoorden in 1982.

Hij maakte deel uit van de groep van zestien die in februari 1980 een staatsgreep pleegde in Suriname. Hardjoprajitno wil zijn naam zuiveren omdat hij in tegenstelling tot getuigenverklaringen niet in Fort Zeelandia was toen vijftien tegenstanders van het regime werden vermoord.

Zijn bezwaarschrift stond voor behandeling gepland op de zitting van de Krijgsraad van donderdag 24 november. John Hardjoprajitno woont sinds 1996 in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit.Goede samenwerking tussen Suriname en Frankrijk

Een groep politie en militaire politie heeft de cursus Arrestatietechnieken en Schieten gevolgd. De cursus werd afgesloten met het uitreiken van certificaten. Door de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk werd deze cursus verzorgd.

Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie was aanwezig. Hij zei dat zijn ministerie er alles aan zal doen om de veiligheid te garanderen. De politie en de militaire politie hebben een goede band van samenwerking, aldus de minister. Ook de minister van Defensie, Ivan Fernald, en de Franse ambassadeur, Jeann Marie Bruno waren tijdens de certificaatuitreiking aanwezig.NGO's bezinnen zich tijdens conferentie

De relatie tussen NGO's en de overheid moet worden versterkt. Dit kwam naar voren tijdens de conferentie van verschillende NGO's. Tijdens de driedaagse conferentie, kwamen NGO's voor het eerst bijeen.

De NGO's hebben tijdens de conferentie een moment van bezinning in acht genomen, om zich te beraden over de toekomst. Welke bijdrage moeten en kunnen de NGO's leveren aan de ontwikkeling van Suriname? Het NGO Netwerkoverleg is een platform waarin zes netwerken van NGO's samenkomen. Samen vertegenwoordigen deze netwerken meer dan 500 organisaties verspreid over geheel Suriname.

De NGO's streven ernaar om de beleving van de rechten en vrijheden van de mens te vergroten, alsmede het verwijderen van de structurele obstakels die dit beperken, zoals armoede, onvrijheid en ongelijkheid. Het doel van het NGO netwerkoverleg is deze ontwikkelingsvisie uit te dragen en te realiseren.Belangrijk dat jongeren nadenken over onderwijs

Minister Edwin Wolf wil de rapportage van het debat over 30 jaar onderwijs dat het Jeugdparlement en de Caricom-jeugdambassadeurs hielden zo snel mogelijk hebben. Hij vindt het belangrijk dat jongeren nadenken over onderwijsvraagstukken. De minister die de discussie afsloot, zei dat hij de verschillende standpunten met zijn staf zal bespreken. De panelleden benadrukten dat er veranderingen nodig zijn.

Twee groepen middelbare scholieren verdedigden de stelling dat na 30 jaar onafhankelijkheid niets is bereikt qua studiemogelijkheden. Want er zijn nog steeds studenten die naar het buitenland vertrekken, alleen omdat ze hier niet verder kunnen. De panelleden Monique Essed-Fernandes, Hans Breeveld en Edward Troon vonden deze stelling ongelukkig, omdat niet gesteld kan worden dat er niets is bereikt.

De politicoloog Hans Breeveld benadrukte dat het belangrijk is om samen te werken. Er wordt onvoldoende met elkaar samengewerkt, waardoor het niet gemakkelijk is om problemen op te lossen. De fotojournalist Edward Troon wees erop dat er veel aandacht wordt besteed aan middelbaar en hoger onderwijs. Hij wees zijn gehoor erop dat de samenleving ook in stand wordt gehouden door arbeiders, landbouwers en lager kader.126 burgers gedecoreerd voor hun verdiensten

Voor bijzondere verrichtingen en verdiensten in de Surinaamse samenleving zijn 126 burgers gedecoreerd door president Ronald Venetiaan. De plechtigheid vond plaats in het presidentieel paleis. Ridder in de Ere-Orde van de Palm, eremedaille in goud verbonden aan de Ere-Orde van de Palm en ridder in de Ere-Orde van de Gele Ster zijn enkele onderscheidingen die werden opgespeld.

Frits Pengel werd benoemd tot commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster. Pengel was de eerste directeur van de Surinaamse Televisie Stichting, STVS. Hij was ook de oprichter van het televisiebedrijf en heeft ongeveer 30 jaar leiding daaraan gegeven. Soekramsingh Akkal is benoemd tot officier in de Ere-Orde van de Gele Ster. Hij heeft de STVS ook helpen opzetten. Deze onderscheiding, zegt Akkal, is een bekroning na jaren arbeid.

Surinamers in Nederland komen met vakantie om de festiviteiten rond 30 jaar onafhankelijkheid mee te maken. Letitia Vriesde is niet alleen daarvoor afgereisd, maar is gedecoreerd tot commandeur in de Ere-Orde van de Gele Ster. André Telting, governor van de Centrale Bank van Suriname, werd benoemd tot drager van het groot lint in de Ere-orde van de Palm. Dit is de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt toegekend. Het is een hele eer om de drager hiervan te zijn, zegt Telting.Wens Trefossa in vervulling gegaan

Met de onthulling van het grafmonument en het bijzetten van de urnen met as van Henny Frans de Ziel en zijn echtgenote Hulda de Ziel-Walser, heeft de grote Surinaamse dichter een rustplaats in eigen land gekregen.

Trefossa, pseudoniem van Henri Frans "Henny" de Ziel , schreef het Sranantongo couplet van het volkslied van Suriname, "Opo! Kondreman un opo, Sranan gron e kari un". Hij verhief het Sranan Tongo tot universele poëzietaal.

Door alle Surinamers één taal te geven, wilde hij eenheid in het land brengen. De boodschap die Surinamers te vertellen hadden, moest worden gehoord. En ze moest worden uitgesproken in een "eenheidstaal" die alle verschillende bevolkingsgroepen met elkaar zou verbinden.

Trefossa maakte duidelijk dat de Surinaamse taal, het Sranantongo, meer was dan een soort Negerengels, slaven- of markttaal. Hij maakte er literatuur mee, verdichtte de werkelijkheid in het Sranan en bedacht nieuwe literatuur. Trefossa overleed dertig jaar geleden in Haarlem, Nederland. Het was zijn wens in Suriname begraven te worden.

De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, was op 21 november bij deze speciale plechtigheid aanwezig. Ook de zus van Trefossa, die met urnen met as afreisde naar Suriname, was aanwezig. Na de ceremonie sprak zij een dankwoord uit.Historische Suriname Vandaag Special

niba - niba suri magazine

In verband met de Srefidensi-viering was er een bijzondere Suriname Vandaag Special. Het werd een prachtige marathonuitzending, die tot na 1.00 uur 's nachts duurde en waarin veel uniek historisch materiaal te zien was. Als gast redacteur/presentator was Roy Khemradj van Zorg en Hoop uitgenodigd.Venetiaan spreekt partijvergadering toe

Jongeren in Suriname moeten goed nadenken wat zij met hun land willen. President Ronald Venetiaan wenste in zijn partijcentrum als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) de bevolking een goed Srefidensi-feest toe.

Deze vergadering was belegd door de voorzitter van afdeling Paramaribo van de partij, Erwin Lelie. Hij vertelde dat de leden van de partij er behoefte aan hebben. Ook moet de NPS-voorzitter het contact met de mensen in de buurten en wijken van stad en district aanhalen.

De mensen willen weten hoe de voorzitter van de NPS denkt de problemen aan te pakken waarmee men worstelt. Als de NPS de presidentskandidaat heeft voortgebracht, dan heeft onze partijvoorzitter een dubbele verantwoordelijkheid en daar hebben we hem aan herinnerd. Minister Humphrey Hildenberg van Financiën was net als zijn collega's Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen, Ivan Fernald van Defensie en Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken op de vergadering verwacht. Minister Humphrey Hildenberg van Financien was er echter niet.

Minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen legde uit dat de Energie Bedrijven Suriname (EBS) nog steeds geld nodig hebben om het bedrijf te exploiteren. Maar de samenleving kan zo kort op de brandstofprijsaanpassing niet nog eens een verhoging absorberen. Daarom heeft de EBS geen toestemming gekregen om verhogingen van tarieven door te voeren.

Met Staatsolie is een afspraak gemaakt om de energiebehoefte van de EBS voor drie maanden over te nemen waardoor er geen uitgaven hoeven te worden gedaan en de EBS haar energieleveringsverplichting kan nakomen.

President Ronald Venetiaan was voor deze gelegenheid gestoken in een NPS-overhemd, de traditionele partijkleding wanneer zijn afdeling hem roept om te komen vergaderen. In de media worden de maanden januari en februari 2006 omschreven als zeer spannende tijden, zei de NPS-voorman.

Waarop deze verwachtingen gestoeld zijn doet gissen. Hij wees er in zijn toespraak op dat alle ondemocratische krachten het pad van destructie moeten verlaten. Over de protesten van de afgelopen weken heeft hij geen goed woord. In het programma van de regering dat nog niet is geopenbaard, staan maatregelen om de bereikte politieke en economische stabiliteit verder uit te bouwen.

De oppositie misbruikt de situatie waarin sommige groepen in de samenleving verkeren. Maar de maatregelen die de regering nemen moet kunnen niet in een keer genomen worden. Ondanks deze scherpe bewoordingen had de NPS-voorzitter voor de bevolking een slotboodschap.

Dertig jaar onafhankelijkheid willen de pessimisten in de samenleving aangrijpen om negativisme te propageren dat Suriname niets heeft bereikt. Hij wees dit naar het rijk der fabelen.Feestelijke activiteiten in verband met Srefidensi

De feestelijke activiteiten in verband met de viering van de dertigste verjaardag van de Republiek Suriname zijn in volle gang. President Ronald Venetiaan ontstak op donderdag jongstleden het Srefidensi-vuur op het Onafhankelijkheidsplein en luidde het feest in.

In de Palmentuin kon het publiek zich vermaken. Leden van de regering hebben hun agenda's afgestemd zodat ze bij zoveel mogelijk activiteiten kunnen zijn, die de coördinatiecommissie Viering Dertig Jaar Onafhankelijkheid heeft georganiseerd.

Zo was er in de Congreshal op het Onafhankelijkheidsplein een scholierenmusical. Behalve first lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg waren er ook de ministers Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken, Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling en Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken aanwezig.

De scholieren speelden onder meer de vergadering van de Staten van Suriname na, die cruciaal is geweest voorafgaande aan de datum van de onafhankelijkheid van Suriname.Strey-boto gehouden op de Surinamerivier

In verband met de viering van 30 jaar onafhankelijkheid werd er een Strey-boto gehouden op de Surinamerivier. Vijf groepen hadden zich opgegeven om het tegen elkaar op te nemen. De start van de Strey-boto, een van de srefidensiactiviteiten, liep aan het begin van de dag niet zoals het moest. De winnaars mochten een trofee in ontvangst nemen.Lespakket Jalaani en het slot aangeboden

Als het aan de ministers Edwin Wolf van Onderwijs en Maurits Hassankhan ligt, kan het lespakket van "Jalaani en het slot" worden opgenomen in het curriculum van het onderwijs. Op de binnenplaats van het Surinaams Museum in het Fort Zeelandia kregen de bewindslieden van de directeur van het Tropentheater van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Wieb Broekhuijsen, een exemplaar van het lespakket.

"Jalaani en het slot" is een theaterproductie van het KIT en gaat over een jongetje dat op zijn tiende verjaardag als cadeau een oud verroest slot krijgt. Het verhaal achter dit slot is zijn familiegeschiedenis. De rode draad door het theaterstuk is het thema "fu sab' pe ye go, i mus' sabi pe yu komopo".

Rond de viering van de onafhankelijkheid in 2004 voerde het Tropentheater dit stuk op in Thalia. Deze productie was een samenwerking met NAKS. Het lespakket bestaat uit een hoorspel, prentenboekje en een docentenhandleiding. Voor de distributie en de begeleiding zorgt de stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname (PCOS), die op haar eerstvolgende kinderboekenfestival in het district Para met de promotie start.

Wieb Broekhuijsen van het Tropentheater van het KIT zei in haar speech dat het de missie is van het instituut om door kennisoverdracht leren te stimuleren. Namens de stichting PCOS nam bestuurslid Rudy Strijk het lespakket in ontvangst en benadrukte het belang ervan. Zijn organisatie zal er handig gebruik van maken omdat er door PCOS een landelijke leesbevorderingscampagne wordt gevoerd. Hij bedankte het KIT en de Nederlandse ambassade, die het project heeft gefinancierd.

De kinderen van NAKS voerden een kort stuk op uit de workshop die vorig jaar door de regisseur en acteur van "Jalaani en het slot", Jurgen Tjon A Fong is gegeven. Tijdens deze workshop werkte Tjon A Fong nauw samen met zijn producer Pearl Dias van het Tropentheater.

Zij kregen na afloop een blijvende herinnering aan de avond uitgereikt door Udia Kolf, die het materiaal voor het lespakket heeft geschreven. De presentatie van de avond werd gedaan door Agnes Ritfeld van het managementteam van PCOS, die voor deze gelegenheid de boeki woekiboom speelde.Srefidensi Expo in Fort Zeelandia

De Srefidensi Expo is in feestelijke sfeer geopend door minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling. Dit gebeurde onder grote publieke belangstelling in het Fort Zeelandia Complex.

Stanley Sidoel lid van de Commissie Viering 30 jaar Onafhankelijkheid, richtte een welkomstwoord tot de aanwezigen. Hij zei dat hij blij is dat er dit jaar ter gelegenheid van 30 jaar Srefidensi een kunst- en cultuurprogramma wordt gepresenteerd, in de vorm van een Srefidensi Expo.

In dit programma zijn opgenomen schilderwerken van leerlingen van het Nola Hatterman Instituut, culturele en creatieve vormen en attracties op culinair gebied. Minister Edwin Wolf zei in een korte toespraak dat het is goed om terug te blikken op de prestaties die wij in 30 jaar onafhankelijk hebben geleverd.

Kinderen zongen het volkslied en de jongerendansgroep Kartika Budaya onder leiding van Marlene Saimo, gaf een optreden genaamd de "Unity in Diversity dans". Kunstenaar Marcel Pinas presenteerde een ruimtelijk kunstwerk, bestaande uit 10 koko lampu's (olielampen), waarvan de eerste door Minister Edwin Wolf werd aangestoken. Hij riep alle burgers op massaal deel te nemen aan de activiteiten die georganiseerd zijn ter gelegenheid van 30 jaar Srefidensi. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.367

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.

Suriname Discovered
nieuw fotoboek in groot formaat

niba - niba suri magazine

In een gezamenlijke inspanning van Surinaamse ervaring en Nederlandse techniek is een groot formaat foto- en tekstboek gemaakt, dat terecht een streling voor het oog genoemd mag worden. De uitgave is letterlijk van kaft tot kaft gevuld met prachtige grote foto's, gemaakt door Marco de Nood.

niba - niba suri magazine

Uitgeverij Scriptum in Nederland, Vaco in Suriname en de andere medewerkers hebben alles op alles gezet om in "Suriname Discovered", een van de mooiste landen ter wereld op een gepaste wijze te presenteren. Naast de mooie natuur en omgeving staat in dit boek vooral de mens in Suriname centraal.

Hennah Draaibaar, Gré Ploeg en eindredacteur Toon Fey interviewden 20 personen die zij spontaan tegenkwamen.

Bekende en onbekende personen vertellen in "Suriname Discovered" hun eigen verhaal. U maakt daarmee op een correcte manier kennis met de Surinaamse bevolking en proeft ook de sfeer en ambiance van alle dag.

Als u nog nooit in Suriname bent geweest, is het een zeer goede voorbereiding van uw reis. Misschien zelfs wel noodzakelijk. Maar ook mensen die Suriname al kennen, of er al geweest zijn, zullen aangenaam verrast worden en plekken en gezichten ontdekken die zelfs voor hen nieuw zijn.

Het is een prachtig SREFIDENSI geschenk waar iedereen zich in zal kunnen vinden en Suriname bijzonder trots op kan zijn.

Suriname Discovered, 168 pagina’s in full color, formaat 31 x 31 cm, met ongeveer 230 foto’s, kost slechts 35 Euro (in Suriname 33 euro) en is in twee talen geschreven, Nederlands en Engels.

ISBN no. 90 5594 402 5niba - niba suri magazine


Totale opbrengst kunstveiling voor Parelhuis in Paramaribo

Op 1 december zal in Hotel Arena-Amsterdam in Nederland een speciale veiling worden gehouden van meer dan 90 kunststukken van ongeveer 75 artiesten, onder leiding van Ronny Wooter en Milan Veld van het zeer bekende veilinghuis Sotheby's.

Schilderijen, litho's, foto's, sculpturen, glaswerk en mode van meer dan 70 kunstenaars: Christian Witkin, Erwin de Vries, Henk & Louise Schiffmacher, Patricia Steur, George Heidweiller, Aatje & Venus Veldhoen, Def P, Fabrice, Spin, Sacha de Boer, Mylène de la Haye, Gary Christmas, Hugo Metsers jr., Petra Hart, Kamiel Proost, Guillaume Lo-A-Njoe, Judith Wiersema, Jan Zwart, Arthur X, Dominic Davis, Rik Braune, Menno Kok, Lon Hendriks, Selwyn Senatori, Mark van Holden, Raymond Hoogendorp, Anna Maria Kroes, Beatriz Aguiar, Chris Tap, Hélène Terlien, Erik Suidman, Ron Amir, Dennis Duijnhouwer, Krystyna Ziach, Lisette Verkerk, Karen Steenwinkel, Jacqueline Zegers, Svetlana Jovanovic, Zan van Alderwegen, Júlia dos Santos Baptista, Elisabeth Egon Viebre, Erik Suidman, Tessa van der Voort, Anton Martens, Kitty Bakker, René Rikkelman, Bianca Jonkers, Anton Martens, Menno Baars, Moritz Ebinger, Erik Suidman, Ingeborg Smit, Evert Robles, Eveline Braak, Esther Sluiter, Walter Simon, Silvester Peperkamp, Maarten Kuurman, Rebeca Louis Claves, Cees van Veelen, Ruud Dubel, Leida Blom, Roos Schuring, Melanie Rijkers, Freddy Wissink, Daan de Jong, Jasper Geers, Laerke den Dulk Nissen, Egbert Lieveld, Mavis Lieveld & Eunice Lieveld.

Van 22 tot 30 november zijn alle kunstwerken te bezichtigen in Hotel Arena. De volledige opbrengst komt ten goede aan het Parelhuis in Paramaribo. Dit is een opvanghuis voor weeskinderen in Suriname die aan aids lijden. Op dit moment ontfermt oprichtster Annie Bischop zich over dertien kinderen met aids of HIV in een gewoon woonhuis.

Maar er is opvang nodig voor wel 80 tot 100 kinderen. Daarom wordt naast het Academisch Ziekenhuis een stuk grond gekocht, waar de kinderen en hun begeleiders gaan wonen. Er ontbreekt nog 50.000 euro. De organisatie hoopt met de veiling genoeg geld op te halen voor dit goede doel.

De avond begint met de poging een wereldrecord te vestigen met een gigantisch eetbaar schilderij van verse pasta. Een immens eetbaar kunstwerk van FABRICE en SPIN, met hulp van topkoks en jongeren van Maatwerk. De aanwezigen kunnen zich te goed aan dit kunstwerk. Na afloop van de veilng kunt u dansen op een spetterend feest met top-dj's als: Egbert Jan Weeber, Wanna Be a Star + Miss B-Have, Victor Coral, Frankie D, DJ Cowboy, Brian S, Ricky Rivaro en Alex Pi.niba - niba suri magazine


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 25 November 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,181
U koopt         3,276

POUND STERLING
U verkoopt    4,655
U koopt         4,793

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,172
U koopt         3,286

POUND STERLING
U verkoopt    4,622
U koopt         4,803

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA

Schrijversgroep 77

Nieuws van Stichting Bukutori

Workshop: Goed gestemd voor mijn vak/beroep
Datum: 12 december 2005
Tijd: 17.30 pm

Bukutori probeert middels haar workshops enkele tools te geven om de kwaliteit van het voorlezen en eventueel vertellen te verbeteren. Het volgende onderdeel waarop wij ons gaan richten is het juiste gebruik van de stem, bekeken vanuit de invalshoek van een logopedist (spraakleraar).

Deze workshop is bestemd voor beroepsmatige sprekers waaronder vertellers, leerkrachten, omroepers, leiders van groepen kinderen en volwassenen. Bibliotheekmedewerkers zijn hierbij ook uitgenodigd. Helga Esajas, logopediste en docent Logopedie aan de PABO (Pedagogisch Instituut) in Nederland, zal deze workshop verzorgen. Tarief voor deelname: 35 srd

Workshop:

Voorlezen en vertellen; het belang van een goede taalontwikkeling voor lezen en vertellen
Datum: 13 december 2005
Tijd 17.30 pm

Deze workshop is bestemd voor een ieder die daar interesse voor heeft, maar in het bijzonder voor leerkrachten. Wij nodigen graag bibliotheek-medewerkers en vertellers uit zich op te geven voor deelname. Ook deze workshop wordt verzorgd door Helga Esajas. Tarief voor deelname: 35 srd

29 december 2005 Puwema Neti

Bukutori organiseert samen met De Bron een Puwema Neti.. Op deze avond zullen literaire voordrachten gehouden worden. Opgave voor deelname bij Ruth San A Jong (532 182) en Tieneke Sumter (434 665 of 534 094)

Samen zullen wij het jaar op "literaire" wijze afsluiten met een lekkere borrel en daarna een flinke pagara! Geen analyses van teksten, gewoon een leuke fatu! De tijd geven wij in samenspraak met u door. Doe gezellig mee en haal die krabbels uit de lade!


AGENDA

29 november (A)
Moi Wana, in 1986 werden op die dag werden 39 mensen vermoord

8 december (A)
Herdenking van de wrede en zinloze moord op 16 weerloze vooraanstaanden van de Surinaamse samenleving

8 december (J)
Chanuka / Feest van de inwijding van de Tempel van Salomon

10 december (A)
Internationale dag van de mensenrechten

11 december (H)
Gita Jayanti

12 december (C)
Dong Zhi / Winterzonnewende / langste dag van het jaar

25/26 december (K)
Kertfeest / Geboorte van Christus

26 december (J)
Chanuka / Herdenking van de herinwijding van de Tweede Tempel, in 165 B.C.

1 januari (A)
Nieuwjaar in de westerse samenleving

1 januari (A)
Internationale dag van de vrede

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname


niba - niba suri magazine
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA