suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 26 - November - 2004          SuriMagazine no. 23 

 
Met in deze uitgave:

SURINAME - WIJ ZIJN ER TROTS OP
Dirigent Nelom Commandeur gedecoreerd
Oefening Amerikaanse soldaten is oké
HIV/AIDS Expo is kickoff activiteiten
Suriname heeft nu ook Qualitymasters
Minister Marica in TsjechiŽ
650.000 SRD voor verbetering infrastructuur
Oliepalm Industrie krijgt nieuwe impuls
Kinderen centraal in Documentaire Filmfestival
Talentvolle ontwerpers en modellen gezocht
Jongeren tonen interesse voor de landbouw
Oeververbinding in IIRSA-programma
Sranan Tori groot succes in Belgie
We zijn onderdeel VN Millennium Development Goals
COID leent onderwijshulpmiddelen aan leerkrachten
Nieuw onderstation is geen energiecentrale
De meeste kinderen kennen hun rechten niet
IED en DEVALI - broodopbrengst naar goed doel
Oud-basketballers spelen voor sporthal
Jalaani en het Slot
Dader van dodelijke aanrijding schoolhoofd gepakt
Ambassadeur van Canada op bezoek
Volkswoningbouw weer onder de aandacht
Caricom bepreekt gespannen situatie in HaÔti
Goedkeuring 200.000 US Dollar ter ondersteuning
SURINAME - WIJ ZIJN ER TROTS OP

SURINAME 29 JAAR ONAFHANKELIJK


niba - niba suri magazine        "Trots hoort bij deze dag waarop alle Surinamers, terug mogen zien op de door ons Volk afgelegde weg in de afgelopen negenentwintig jaar.

Veel zijn de tegenslagen geweest, maar nog veel meer waren de successen,

zodat tenslotte gesproken kan worden van een positieve balans: wij zijn door diepten heengetrokken, maar wij zijn er steeds in geslaagd de weg omhoog te vinden, op eigen Surinaams kompas". Woorden van de president Ronald Venetiaan, ter gelegenheid van de 29-ste verjaardag van de onafhankelijke Repubbliek Suriname.

De president vervolgde met :

"In de afgelopen 29 jaar hebben wij onze weg weten te vinden in de wijde wereld, in bilaterale verhoudingen en in multilaterale structuren die de wereldgemeenschap beheersen.
       niba - niba suri magazine

Nationaal staan wij nu op het kruispunt, om te kiezen of niet te kiezen, voor de weg die ons versneld verder leiden zal naar welvaart en voorspoed. Deze keuze vraagt niet slechts om een belijden met de mond.

In het verlengde van onze keuze om commerciŽle actie aan het particulier bedrijfsleven over te laten, past nu een beroep op onze ondernemers om inderdaad aan de slag te gaan, om aan te geven welke facilitering zij van de Overheid wensen, voor het creŽren, van meer werkgelegenheid, meer productie, voor export en voor importvervanging, aan de hand van aangetrokken investeringen door binnenlandse en buitenlandse bronnen van kapitaal".

Aldus de president vanmorgen tot de aanwezigen die de felicitaties kwamen aanbieden in verband met de 29-ste onafhankelijkheids- dag.Dirigent Nelom Commandeur gedecoreerd

President Ronald Venetiaan heeft traditiegetrouw personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt en dat nog doen, gedecoreerd. De gebeurde in aanwezigheid van vice-president Jules Ajodhia en leden van het kabinet, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch, de districtscommissarissen, andere genodigden en familieleden.

Een groep van 28 bloeddonoren werd gedecoreerd met de "Ridder in de Ereorde van de Gele Ster", terwijl er twee de versierselen in ontvangst mochten nemen behorende bij de decoratie "Officier in de Ereorde van de Gele Ster".

Verder werden ook de "Eremedaille in goud verbonden aan de ereorde van de Palm" uitgereikt en de "Eremedaille in goud verbonden aan de ereorde van de Gele Ster". Tijdens deze plechtigheid, in verband met de onafhankelijkheidsdag op 25 november, werden ook anderen uit de samenleving gedecoreerd met de "Ridder in de Ereorde van de Palm", "Commandeur in de Ereorde van de Palm". "Officier in de Ereorde van de Gele Ster" is dit jaar aan niemand toegekend.

De hoogste onderscheiding werd dit jaar uitgereikt aan dirigent Nelom. Hij werd "Commandeur in de Ereorde van de Gele Ster".

57 mannen en 20 vrouwen werden onderscheiden.Oefening Amerikaanse soldaten is oké

Minister Ronald Assen van Defensie deelde onze nieuwsdienst mee dat alle problemen met de Amerikaanse militairen met betrekking tot de jungle trainingen en het wel of geen wapen dragen buiten het militair oefengebied zijn opgelost.

Het enige punt waarover zij geen overeenstemming hebben kunnen bereiken is dat ook de persoonlijke bagage van de Amerikaanse militairen die Suriname binnen komen aan een inspectie moet worden onderworpen. Dit zou moeten gebeuren door de douane of door de Militaire Politie.HIV/AIDS Expo is kickoff activiteiten

Een grootst opgezette HIV/AIDS Expo 2004 is de kickoff voor activiteiten in het kader van Wereld AIDS Dag dit jaar. De tentoonstelling wordt op maandag 29 november geopend in het Milieuhuis (Nimos) aan de Onafhankelijkheidsplein en zal tot en met 5 december duren.

Het doel is tweeledig: naast informatie zal de gemeenschap ook getuigen kunnen zijn van de progressie die de verschillende Surinaamse AIDS Service organisaties maken in de strijd tegen het verderfelijke virus. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders zijn voor de opening uitgenodigd.

"We merken dat we in Suriname vooruitgang boeken op het gebied van HIV/AIDS. We zijn gelukkig veel beter geinformeerd deels door de niet-aflatende inzet van partners in de ngo-sector, bij de overheid, de private sector en de internationale gemeenschap", zegt SHAN-mentor Monique Essed.Maria Hartmanschool viert 45 jarig jubileum

"De school is 45 jaar en geen 45 dagen, dus dit laat je niet zo voorbij gaan", zei Marcelyne de Mees, schoolleidster van de Maria Hartmanschool. Na een maand van voorbereiding werd dit 45-jarig bestaan vandaag groots gevierd. Eigenlijk was de school op 2 november jongstleden jarig.

Toen werd besloten dat samen te vieren met "25 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname". Aan het eind van het programma was er een verrassing, namelijk een optreden van een brassband. Zo waren er onder meer ook toneel, dans, zang, een culturele show en een odo-presentatie, waar de genodigden van konden genieten. Leerlingen, leerkrachten, oud-leerkrachten en -schoolhoofden en ouders waren aanwezig.Suriname heeft nu ook Qualitymasters

In het gebouw van Quality Masters zijn onlangs certificaten uitgereikt. Het betrof Interne Auditors Quality Management systemen. Het certificaat geeft aan de gecertificeerden de bevoegdheid na te gaan of hun bedrijf werkt volgens de maatstaven van het ISO 9001 - 2000 systeem.

Dit kan worden nagegaan wanneer de productieprocessen binnen het bedrijf volgens het ISO 9001 - 2000 systeem worden uitgevoerd. Het behalen van het ISO 9001 - 2000 kwaliteitsmanagementsysteem-certificaat is het hoogst haalbare op internationaal niveau. De Qualitymasters moeten het kwaliteitsniveau binnen de bedrijven helpen bewaken. De trainers zijn van mening dat hiermee de gemeenschap ervan op aan kan, dat de betekenis en kwaliteit die haar wordt aangeboden door de verschillende bedrijven gewaarborgd is.Minister Marica in TsjechiŽ

Minister Clifford Marica van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu is de afgelopen week in Praag, TsjechiŽ aangekomen voor deelname aan de 16e ontmoeting van de Conferentie van de Partijen voor het Montreal Protocol. Er zullen amendementen geratificeerd worden waar Suriname ook achter staat en die het land dus ook zal ratificeren. Hierdoor komt Suriname ook in aanmerking voor fondsen ten behoeve van projecten die voortvloeien uit deze amendementen.

De milieuminister zal tijdens deze meeting ondersteund worden door Margret Kerkhoffs-Zerp, milieudeskundige en beleidsmedewerker op het ministerie van ATM.We zijn onderdeel VN Millennium Development Goals

Met de opening van een tentoonstelling op het Hoofdkwartier van de United Nations in New York, waarin ook aandacht zal worden geschonken aan Suriname, is op maandag 22 november het startsein gegeven voor de MDG (Millennium Development Goals) Global Watch. Zo zijn onder andere mooie foto's en info over de initiatieven in ons Land van zowel Overheid als de civil Society m.b.t. de implementie van de MDGs te zien.

De tentoonstelling zal tot 3 december voor het publiek toegankelijk zijn. De Friendship Club van de UN ondersteunt dit initiatief door de ruimte voor de tentoonstelling en andere activiteiten op het hoofdkwartier van de UN beschikbaar te stellen. Het thema is "Millennium Development Goals: Making it Happen", terwijl het thema van de paneldiscussie is "Millennium Development Goals: Four Years After".650.000 SRD voor verbetering infrastructuur

De oplevering van de 4,8 km lange Bastieweg en de 2 gerestaureerde bruggen te Henarpolder in het district Nickerie vond de afgelopen week plaats. Voorts werd het startsein gegeven voor de reconditionering van de Dheliweg.

Behalve de plaatselijke bevolking waren ook aanwezig vice-president Jules Ajodhia, minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling en leden van de Nationale Assemblee. Volgens de vice-president maakt Nickerie positieve ontwikkelingen door op het gebied van de infrastructuur. Daarbij zullen ook de sluizen worden aangepakt. Deze werkzaamheden kosten in totaal 500.000 SRD.

Ook in het district Coronie vinden positieve ontwikkelingen plaats. Daar werd ook het startsein gegeven voor de reconditionering van de wegen, de schoonmaak van de hoofdlozingen en de trenzen. Deze zullen voorzien worden van duikers. De werkzaamheden zullen verricht worden onder supervisie van de Civiel-Technische Afdeling van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. De werkzaamheden in het district Coronie kosten de staat in totaal 150.000 SRD.Oliepalm Industrie krijgt nieuwe impuls

In het perscentrum van het kabinet van de president is de Stuurgroep Ontwikkeling Oliepalm Industrie geÔnstalleerd. De oliepalmindustrie is het grootste landbouwproject van Suriname waarvoor een externe investeerder is gevonden. Voordat het oliepalmindustriebedrijf kan worden opgezet, zal er eerst aan ontbossing moeten worden gedaan. De lokatie wordt het district Marowijne.

President Ronald Venetiaan zei dat er bij dergelijke grote ontwikkelingen in ons land altijd een dispuut ontstaat over met name de vraagstukken of alle belangen goed zijn overwogen. Het staatshoofd zei dat met de overeenkomst, die is gesloten terdege rekening is gehouden met alle belangen.

In de Stuurgroep hebben verder zitting vertegenwoordigers van de ministeries Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Handel en Industrie (HI), Regionale Ontwikkeling (RO) en Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Voor het Kabinet van de President hebben twee leden zitting in deze Stuurgroep.Kinderen centraal in Documentaire Filmfestival

Stichting The Back Lot Festivals begint op 29 november aanstaande met het Internationaal Documentaire Filmfestival 2004. Het bijzondere tijdens dit derde filmfestival is het educvatieve programma, dat uit zes in Suriname zelf gemaakte producties bestaat. De producties zijn gemaakt aan de hand van ideeŽn van zes Surinaamse kinderen. Deze zullen op maandag 29 november aanstaande in theater Thalia in premiŤre gaan. Met de documentaires hebben zes beginnende regisseurs de gelegenheid gehad om een korte documentaire samen met kinderen te maken. Zij werden begeleid door Mirjam Marks, programmamaakster van de televisiestichting VPRO in Nederland.

De zes documentaires zullen vertoond worden aan 10.000 scholieren van het basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs voor Junioren, VOJ, uit Groot Paramaribo en omgeving. De Surinaamse jonge sterren zullen tijdens de opening extra aandacht krijgen. De afgelopen drie jaar zijn al 55.000 kinderen naar de bioscopen gebracht. Volgens Stichting Backlot is film bij uitstek het medium dat een bijdrage kan leveren aan de culturele identiteit en algemene ontwikkeling van mens en maatschappij.Talentvolle ontwerpers en modellen gezocht

niba - niba suri magazine
Een van de sieraden door Dore ontworpen
     Surinaamse modellen en mode-ontwerpers kunnen nu regionaal dan wel internationaal doorbreken. The Pulse Entertainment Group, de organisatie achter de Caribbean Fashion Week (CFW), heeft interesse voor Suriname.

Deze interesse is gekomen door Judith en Henk Uiterloo, van atelier Dorť, die dit jaar met hun exotische sieraden deelnamen aan deze fashion week in juni.

Hun werk bestaat uit unieke zilveren handgemaakte sieraden, die afgemaakt zijn met steentjes en kralen. Hiermee vestigden zij dan ook de aandacht op Suriname.

Uit de 50 landen werd daarom Suriname gekozen voor het promoten van de Caribbean Fashion week 2005, die in Barbados zal worden gehouden.

De Caribbean Fashion week wordt al bijkans 25 jaar georganiseerd. Behalve grote designers, zijn er ook topmodellen ontdekt die het op het wereldforum hebben gemaakt. Ook daarom is Romať Gordon in ons land. Ze is op zoek naar talent op het gebied van ontwerpen en naar nieuwe talentvolle modellen die potentie hebben.

Wie weet kunnen we over een paar jaar met trots zeggen dat het topmodel van bij voorbeeld Donatella Versace afkomstig is uit Suriname, of dat Naomi Campbell een gewaad aan heeft van een van onze eigen designers, aldus Romať Gordon.Jongeren tonen interesse voor de landbouw

Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij is in het district Brokopondo ook heel actief. De afgelopen week konden boeren hun producten laten zien tijdens een landbouwtentoonstelling in de recreatiezaal te Brownsberg.

Minister Geetapersad Gangaram Panday heeft het als prettig ervaren dat jongeren interesse toonden voor de landbouw in het district. Vooral omdat het doel van de tentoonstelling was informatie en kennis over te dragen aan landbouwers en scholieren over de verschillende landbouwgewassen, de voorkomende ziekten en plagen bij gewassen. Voorts werd de nadruk gelegd op, het aanbieden van plantmateriaal voor de verkoop. Afzet van de producten is vaak een probleem in het district.

Gelet op het kostenaspect, deed de minister een beroep op de landbouwers om zich beter te organiseren en collectief hun producten naar de stad te transporteren en ter verkoop aan te bieden. De LVV-Minister heeft de gemeenschap van Brokopondo, landbouwgereedschap, een kettingzaag en een cassaveraspmachine, beloofd. Met betrekking tot twee rijstpelmolens en een ploegmachine zal de landbouwminister met zijn collega, de minister van Regionale Ontwikkeling, overleg plegen.Oeververbinding in IIRSA-programma

In het kader van de fysieke integratie van de landen in Zuid-Amerika, is een ministeriŽle delegatie naar Lima, Peru, vertrokken. De delegatie zal daar "the 6th meeting of the Executive Steering Committee van de IIRSA" bijwonen.

Namens het ministerie van Openbare Werken nemen de minister Dewanand Balesar en de onderdirecteur Civiel-technische Werken Mahinder Hoebba, deel aan de besprekingen. Deze besprekingen zijn een follow-up van het in april 2004 gehouden tweedaagse seminar in Paramaribo omtrent de aan te dragen projecten van Suriname in IIRSA-verband. Deze aangedragen projecten zijn meegenomen in het IIRSA-programma, waarbij vooral de rehabilitatie van de Oost-West verbinding alsmede een vaste oeververbinding met Frans-Guyana de ondersteuning genieten van de IIRSA-gemeenschap.

De ministeriŽle meeting van de IIRSA kan gezien worden als afstemmingsvergadering, waarbij de verdere stappen met betrekking tot het financieren van projecten zullen worden besproken.Sranan Tori groot succes in Belgie

Onlangs keerde een afvaardiging van de Sranan Tori Academia terug in Paramaribo na een werkbezoek aan de stad Antwerpen, waar in de periode 16 oktober t/m 16 november jl. verschillende activiteiten ontplooid werden in het kader van de Stedenband Antwerpen- Paramaribo.

De eerste activiteit was op 16 oktober in bibliotheek Arena te Deurne en betrof de medewerking aan een verhalenmiddag. Hier vonden de zogenaamde "Zuiderse" activiteiten plaats onder de naam Villa Cabral. Deze activiteiten vloeiden voort uit een samenwerkingsverband tussen bibliotheken, wijkverenigingen en andere organisaties waarbij de ontmoeting tussen de verschillende culturen centraal stond.

De organisatie van de stedenband heeft dit in haar evaluaties meegenomen en zal in de toekomst ook de mogelijkheid onderzoeken van uitwisseling tussen vertellers die in Antwerpen zijn opgeleid en vertellers die in Paramaribo zijn getraind. De workshops werden verzorgd door "professor Anansi" - Paul Middellijn, hij werd hierbij geassisteerd door Luanda Landveld. Beiden zien in Antwerpen een nieuwe kweekvijver voor toekomstige professionele vertellers die zowel op de nationale podia van BelgiŽ, als in het onderwijs en op de maatschappelijke werkvloer inzetbaar kunnen zijn.

In alle opzichten was het bezoek aan Antwerpen zeer geslaagd, leerzaam en bijzonder inspirerend te noemen."Suriname Vandaag" zeer goed bij publiek ontvangen

De STVS is gestart met het actualiteitenprogramma "Suriname Vandaag". Het programma behandelt behalve achtergronden bij het nieuws ook actuele onderwerpen waarbij niet dagelijks wordt stilgestaan. De actualiteitenrubriek duurt twintig minuten en zal twee keer per week worden uitgezonden.

niba - niba suri magazine

De presentatoren Nita Ramcharan en Henry Strijk ontvingen Gwendolyn Emanuels, een biotechnoloog. Genetisch gemanipuleerd voedsel was het onderwerp dat in de eerste uitzending behandeld werd.COID leent onderwijshulpmiddelen aan leerkrachten

Het Centrum Onderwijsinformatie en Onderwijsdocumentatie, COID, heeft een informatiedag op het Albert Cameron Instituut gehouden, waar onderwijzeressen-a worden opgeleid. In het COID kunnen studenten van de pedagogische scholen en andere onderwijsinstellingen, onderwijshulpmiddelen lenen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma.

Leerkrachten en toekomstige leerkrachten krijgen de gelegenheid op creatieve manier les te geven aan kinderen. Heel vaak wordt er alleen gebruik gemaakt van de beschikbare middelen op school: bord, krijt, schrift en boek. Door gebruik te maken van aanschouwelijk materiaal kan de les interessanter en begrijpelijker gemaakt worden voor de leerlingen. Nu bestaat de mogelijkheid voor leerkrachten om bij hun taal-, reken- of natuuronderwijs gebruik te maken van deze hulpmiddelen taalspelletjes, puzzels, stempeldozen, letterdozen, breukensets, klokken, informatieboeken en andere lespakketten.

Ondanks dat het COID ruim twee jaar bestaat, is het centrum niet zo bekend bij onderwijsinstituten en onderwijsgevenden. Het Centrum is een initiatief van de Stichting Projecten Protestants-Christelijk Onderwijs Suriname. Deze stichting zet zich vooral in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De studenten van het ACI hebben geleerd hoe op een prettiger manier les kan worden gegeven. Ook kwam tijdens de informatiedag aan de orde dat de meeste materialen zelf gemaakt kunnen worden. Aan de andere kant hangt het ook van de leerkracht af, om zo spontaan en creatief mogelijk de lessen in de klas te presenteren. Voor de aanwezigen bij de informatiedag is het Centrum een grote uitkomst.Nieuw onderstation is geen energiecentrale

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft op de hoek van de Henck Arronstraat en de Tourtonnelaan een begin gemaakt met de bouw van de tweede fase van het EPAR 36 kV kabelproject. Daarbij waren behalve president Ronald Venetiaan en vice-president Jules Ajodhia ook de ministers Rakieb Khudabux en Franco Demon aanwezig.

Volgens Freddy Watson, de onderdirecteur van de EBS, moesten de bewindslieden Khudabuks en Demon ervan overtuigd worden dat dit nieuwe onderstation geen centrale is. Er wordt een gebouw neergezet met daarin een gesloten schakelinstallatie, die datacommunicatie door middel van een glasvezelverbinding naar het besturingscentrum aan de Saramaccastraat zal versturen. Daarnaast komt er op het terrein een transformator te staan.

De waarnemend directeur van de EBS, president-commissaris Oemar Chiragally, zei in zijn toespraak dat het energiebedrijf zal voortgaan op de ingeslagen weg om te investeren om de energielevering te garanderen. Het EPAR fase 2 project zal volgens planning moeten worden opgeleverd medio mei-juni volgend jaar, aldus Oemar Chiragally.

Minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen is verantwoordelijk voor energie. Hij is het ermee eens dat er door te blijven investeren een verbetering kan worden verwacht in de energieproblematiek. De onaangekondigde stroomuitval richt niet alleen schade aan apparaten aan maar wekt ook irritatie op in de gemeenschap. De bewindsman is zich hiervan terdege bewust.

Na het officiŽle gedeelte metselden president Ronald Venetiaan, vice-president Jules Ajodhia en de NH-bewindsman de eerste stenen voor de bouw van het onderstation.De meeste kinderen kennen hun rechten niet

De Internationale Dag voor de rechten van het kind was op 20 november. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om kinderen bewust te maken van hun rechten. In Stibula was er ook een activiteit, georganiseerd door de Stichting Jongeren Welzijn in samenwerking met de Stibula Jongeren. Volgens Rinaldo Dors van de jongerenorganisatie Stibula kennen de meeste kinderen hun rechten niet en daarom heeft zijn organisatie ervoor gekozen de jongeren daarover op een luchtige manier in te lichten.

Er was entertainment zoals zang en dans, maar er waren ook informatiestands. De meeste deelnemende organisaties hebben hun medewerking pro deo aan deze activiteit verleend. Mefferick Kromosoetoe van de Stichting Jongeren Welzijn organiseert activiteiten voor jongeren over heel Suriname en zegt dat zij op deze manier de jongeren bewuster hebben willen maken van een aantal zaken, dus niet alleen over die dag. De participerende organisaties waren Stichting Mamio Namenproject, Buro Alcohol en Drugs, Stinasu, Youth Avocacy Movement, De Stem en de Jeugdpolitie.IED en DEVALI - broodopbrengst naar goed doel

In het kader van 29 jaar Srefidensi heeft de Lions Club Kwatta verschillende instanties en individuen bedacht. Deze personen en bedrijven hadden in een eerder stadium een beroep gedaan op de Lions Club Kwatta om de helpende hand toe te steken.

De Club is in staat geweest deze verzoeken te honoreren, door de verkoop van IED en DEVALI - broden. Lion Jadnanansingh deed een beroep op de gemeenschap activiteiten van service clubs te steunen, omdat alle gelden terugvloeien naar diezelfde gemeenschap.

De Lions heeft ondermeer geldsbedragen geschonken aan een familie wiens woning afbrandde, een familie wiens woning aan renovatie toe is, aan het Academisch Ziekenhuis ter ondersteuning van hun diabetes onderzoeksproject en aan de St.Vincentiusschool als bijdrage in hun renovatie project.

De Os Garnizoenspad en de Sri Vishnuschool die ontvingen elk een computer ter ondersteuning van hun mediatheek. De ontvangers van de verschillende giften waren de Lions Club Kwatta zeer erkentelijk.Oud-basketballers spelen voor sporthal

De voorbereiding in het kader van de eerste grote fundraising ten behoeve van de renovatie van de Ismay van Wilgen Sporthal, vordert. Om deze hal in een aanvaardbare staat terug te brengen, hebben vrienden van Ismay van Wilgen, oud-sporters en sympathisanten zich verenigd in een initiatiefgroep.

Deze initiatiefgroep wil een spectaculaire start van de campagne en heeft in Nederland en Suriname betrokkenen gemobiliseerd. De afgelopen week kwamen oud-basketballers in Suriname aan. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven werden de oud-sporters toegesproken door Edwin Watson.

Watson is coŲrdinator in Suriname van het evenement met onder andere een basketbalkrachtmeting tussen de oud-spelers uit Nederland en die in Suriname. De oud-basketballers zijn ervan overtuigd dat zij met hun sportieve bijdrage de benodigde fondsen bij elkaar kunnen krijgen om de Ismay van Wilgen Sporthal te renoveren. Door zelfwerkzaamheid van iedereen die de verworvenheden van een gezond lichaam door middel van sport kent, hoopt de fundraisingsorganisatie de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.Jalaani en het Slot

Het Theaterstuk 'Jalaani en het Slot' is de afgelopen week in Thalia gepresenteerd. De presentatie van dit stuk is een samenwerking van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT, Urban Myth en Naks.

Jalaani en het slot handelt over een Nederlands-Surinaamse jongen die de geschiedenis van zijn familie leert kennen.

Deze geschiedenis heeft alles te maken met de slaventijd.
     niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine
Het jonge publiek zat de hele voorstelling letterlijk aan de stoel gekluisterd
     Het stuk moet gezien worden als een manier om het onderwerp slavernij op een voor de jeugd verteerbare manier aan te bieden.

Op verzoek van het KIT maakte theatermaker JŲrgen Tjon A Fong dit stuk.

Zijn inspiratiebron is geweest het boek 'Jalaani and the lock ' een prentenboek van Lorenzo Pace, die het boek voor zijn zoon in elkaar had gezet.

Verschillende personen en scholen hebben de voorstelling gezien en de reacties waren uiteenlopend. Leuk, spannend, nieuw, fris, onbegrijpelijk, reacties van voornamelijk jongeren. Wieb Broekhuizen, directeur van het KIT Tropen Theater, gaf ook nog aan dat er met dit stuk een voedingsbodem is gelegd om ander materiaal te ontwikkelen dat eventueel een bijdrage kan zijn bij het Onderwijs in zowel Nederland als in Suriname.
 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
Tenzij anders aangegeven
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Politieberichten

Dader van dodelijke aanrijding schoolhoofd gepakt

De recherche van het bureau Nieuwe Haven heeft in verband met de aanrijding op de Kwattaweg, waarbij Elisabeth Gelebrecht om het leven kwam, een 23-jarige verdachte aangehouden.

De verdachte werd positief herkend door meerdere getuigen.

Volgens het onderzoek had hij de auto aan de Waterkant gestolen. Op de Zwartenhovenbrugstraat veroorzaakte hij eerder een aanrijding, gevolgd door de aanrijding op de Kwattaweg.

De verdachte werd ook herkend door mensen in de omgeving waar hij na de aanrijding op de Kwattaweg om water had gevraagd. Verder herkenden getuigen hem in de buurt waar hij naar een vluchtweg zocht.

niba - niba suri magazine
Het slachtoffer Gelebrecht

De aanrijding vond destijds plaats voor de woning van Gelebrecht. Ook een vriendin, met wie zij in de berm stond, raakte daarbij zwaargewond.

Vooralsnog blijft de verdachte ontkennen enige bemoeienis met deze aanrijding te hebben.
niba - niba suri magazine
De nationale zender


Ambassadeur van Canada op bezoek

Foto's: DNA

Zijne Excellentie, Bruno Picard niet-residerende ambassadeur van Canada voor de Republiek Suriname, bracht een beleefdheids- bezoek aan de waarnemend Voorzitter van De Nationale Assemblee, mevrouw mr. Ruth Wijdenbosch.

Dit vond plaats op dinsdag 23 november 2004 in het gebouw van De Nationale Assemblee. Hij was vergezeld van de Honorair Consul van Canada, de heer Anton Smit.

De standplaats van de ambassadeur is Georgetown, Guyana. Hij bood op maandag 22 november 2004 zijn geloofsbrieven aan, aan de President van de Republiek Suriname.

niba - niba suri magazine

De ambassadeur vertelde dat in het vak van de diplomatie, de parlementariŽrs een grote rol spelen. Er is nl. een internationale beweging gaande van activiteiten van overheden en van parlementariŽrs. Daarom moeten parlementariŽrs zowel nationaal, regionaal als internationaal breed georiŽnteerd zijn. Op zijn vraag hoe De Nationale Assemblee fungeert en de werkwijze, gaf de waarnemend Voorzitter een uiteenzetting van de systematiek van het parlement en ons kiesstelsel. Zij benadrukte dat zowel de Voorzitter als de Vice-Voorzitter van het parlement stemrecht hebben. Ook was de ambassadeur geÔnteresseerd in de wijze waarop de president en de parlementsvoorzitter worden gekozen. De ambassadeur zei dat in Canada de parlementsvoorzitter een volledig onafhankelijke positie inneemt en geen stemrecht heeft.

niba - niba suri magazine

De waarnemend Voorzitter vertelde verder dat ons parlement lid is van verschillende internationale parlementaire organisaties zoals de COPA, de FIPA en de IPU. Mevrouw Wijdenbosch gaf aan dat wij grote voorstander zijn van de toetreding van ons land tot het Internationaal Strafhof. Ook de situatie in HaÔti kwam aan de orde. De ambassadeur deelde mee dat de Canadese premier een dag op bezoek was in HaÔti om zijn bijdrage te leveren aan het herstel van de democratie en de rechtstaat. Hiermee heeft hij alle strijdende partijen in dat land bij elkaar gekregen. De waarnemend Voorzitter wenste de ambassadeur succes toe in zijn loopbaan en sprak de hoop uit dat hiermee de banden tussen beide landen verder versterkt zullen worden.


Kwestie volkswoningbouw weer onder de aandacht

De kwestie van de volkswoningen blijft de waarnemend Voorzitter van De Nationale Assemblee Mr. Ruth Wijdenbosch, zorgen baren. Zij gaat van het standpunt uit dat er geen politiek bedreven moet worden met de noden van de samenleving maar dat er gericht oplossingen gezocht moeten worden waar alle partijen baat bij hebben. In de serie besprekingen welke Wijdenbosch heeft gevoerd met de verschillende vertegenwoordigingen van de volkswoningbouw projecten, was het op vrijdag 26 november 2004 de beurt aan de groepen van de projecten van Helena Christina I en Flora.

niba - niba suri magazine

Wijdenbosch gaf aan dat zij samen met de parlementariŽrs Tamsiran, Ferreira en Sumter gesprekken heeft gevoerd met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waarbij ook de hele staf aanwezig was. Ook was de directeur Brielle aanwezig van het Low Income Shelter Program (LISP).

Zij gaf de procedure aan hoe men in aanmerking kan komen voor een ondersteuning vanuit de LISP. Er moet eerst een formulier worden gekocht waarin precies wordt aangegeven waarvoor de aanvraag dient hetzij nieuwbouw, renovatie, uitbreiding of afbouw. Het is een project welk wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de overheid en de Inter American Development Bank. Voorwaarde is wel dat men in het bezit moet zijn van een stuk grond. Ook kwam naar voren dat er achterstanden zijn in de betalingen van de huur bij de projecten. De waarnemend Voorzitter en de overige parlementsleden drongen er bij de minister op aan om bij de aangekondigde verhoging van de huur het sociaal karakter dat ten grondslag ligt aan de volkswoningen niet verlaten wordt.

De financiele draagkracht van de huurders van de woningen zal bepalend zijn voor de hoogte van de te betalen huur. Thans worden de woningen van de projecten Helena Christina I en II getaxeerd waarna overgegaan kan worden tot de verkoop van de woningen. Dit geldt ook voor de woningen en bewoners van het Floraproject.

De vertegenwoordigers gaven dat de achterstanden kunnen zijn ontstaan doordat zij vele reparaties aan de huizen moeten verrichten. Dit werd aangegeven waarom enkelen niet op tijd aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen.

Staande de bespreking heeft de waarnemend voorzitter van het parlement een afspraak gemaakt met de heer Djojo van BEO. Afgesproken werd dat op dinsdag 30 november a.s. een bespreking zal zijn met de bewoners van het project Helena Christina I en dat hiervan verslag zal worden gedaan aan Wijdenbosch.

Het gesprek werd afgesloten met het advies van de waarnemend Voorzitter dat degenen die een achterstand hebben in betaling van de huur, een regeling moeten treffen met het ministerie van Sociale Zaken.

De Surinaamse natie wordt alsnog gefeliciteerd met de herdenking van 29 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.
Caricom bepreekt gespannen situatie in HaÔti

Minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken en de overige ministers van Buitenlandse Zaken van de Caricom zijn in Barbados tijdens een spoedberaad bijeen gekomen om de uiterst gespannen situatie in HaÔti te bespreken. Aan deze vergadering heeft ook de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Celso Amorim, deelgenomen.

Tijdens de spoedbijeenkomst is nagegaan hoe vanuit de Caricom kan worden bijgedragen aan het helpen oplossen van de gespannen politieke situatie in HaÔti, een van de vijftien Caricom-lidstaten.

Gevreesd wordt voor het uitbreken van gewelddadige confrontaties tussen aanhangers van de voormalige president Jean Bertrand Aristide en aanhangers van de huidige interimleider van het land, minister-president Gerard Latortue. Daar BraziliŽ recentelijk te kennen heeft gegeven als intermediair te willen optreden in deze kwestie, is door de Caricom-ministers van Buitenlandse Zaken ook het Braziliaans voorstel besproken in nauw overleg met hun Braziliaanse collega.

Momenteel heeft onze zuiderbuur troepen gestationeerd in HaÔti als onderdeel van de Internationale Stabilisatie Macht van de VN, die moet helpen om de situatie in HaÔti, na vertrek van president Aristide, te normaliseren.

Mede vanwege de rol van BraziliŽ als intermediair hopen de Caricom en BraziliŽ een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van escalatie van de situatie in HaÔti.Goedkeuring 200.000 US Dollar ter ondersteuning

De Inter - American Investment Corporation , IIC, heeft deze week goedkeuring gehecht aan een investering van US$ 200.000 ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven in Suriname en Guyana. Met deze fondsen worden ondernemingen gefinancierd en worden er diensten voor hen ontwikkeld.

Het "Development Finance Limited South America" wordt de vierde dochtermaatschappij van het Caribisch financieringsinstituut DFL Caribbean dat gevestigd is in Trinidad en Tobago. Het Multilateraal Investeringsfonds , MIF, neemt ook deel aan deze transactie via een lening van US$ 2,5 miljoen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese Investeringsbank eveneens participeren met voorkeursaandelen en een lening in euro's. De transactie is onderdeel van het beleid gericht op de economische ontwikkelingsdoelen die IIC heeft voor het Caribisch gebied en Latijns - Amerika. Het DFLSA biedt ondersteuning aan micro-ondernemingen, en kleine en middelgrote bedrijven die een behoorlijk groeipotentieel hebben maar geen toegang tot geschikte financieringsbronnen.

Met deze investering wil het IIC fondsen mobiliseren via andere investeerders. De ondersteuning zal ten goede komen aan tenminste zestig kleine en middelgrote bedrijven en ruim 2.500 micro-ondernemingen. Het gaat in deze vooral om ondernemingen in fabricage, verwerking van landbouwproducten en het toerisme.Schrijversgroep 77

S77 nieuws Verhaal Charles Chang geselecteerd Onlangs ontving S77 bericht dat door de literaire organisatie GSK uit Nederland, werk is geselecteerd van Charles Chang voor opname in de verhalenbundel LIEVER DICHTBIJ.

Het verhaal van Charles, "Echo's uit mijn land", is samen met 85 andere inzendingen geselecteerd uit ruim 175 die waren ingezonden voor de verhalenwedstrijd LIEVER DICHTBIJ. De bundel zal gepubliceerd worden in samenwerking met uitgeverij Kontrast uit Oosterbeek, Nederland.

Charles Chang is juwelier, lid van Schrijversgroep 77. Charles Chang schrijft ook wekelijks artikelen voor een Surinaams blad.


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen
per 30 oktober 2004


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,574
Verkoop    3,667

POUND STERLING
Aankoop    5,108
Verkoop    5,241

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,564
Verkoop    3,677

POUND STERLING
Aankoop    5,073
Verkoop    5,251

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††