suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 16 - April - 2005           Suri Magazine no. 41 


Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Met in deze uitgave:

Baby gekraakt in persvuilwagen
Surinaams Bureau voor Standaarden in startfase
Overlast Hogerhuysstraat wordt aangepakt
Ingewikkelde operaties in Suriname uitgevoerd
Zelfstandige unit in ressort Houttuin
Eerste burger krijgt oproepkaart en stemkaart
Donorendag moet rechtstreeks informeren
Interne Controle doet onderzoek op LVV
Vladimir Lvovtich Tyurdenev brengt beleefdheidsbezoek
President naar officiŽle instelling CaraÔbisch Hof
Suriname krijgt eigen luchtvaart examen testbank
Sabi Du Wojo in district Brokopondo
Bouw Volksmuziekschool bereikt hoogste punt
Amateur-fotografen lezen handleiding niet
Training orde handhavers gestart
TELESUR kiest voor Nortel Networks Corporation
Surinaamse Rode Kruis actie brengt U$ 33.253,30 op
Suriname niet tevreden met de huidige overeenkomst
Voorzitter Parlement Thailand in Suriname
Ibu Kartini een vrijheidsstrijder
Dit jaar doen 23 scholen mee aan vijfde Leespiramideprojekt
Agenda
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Baby gekraakt in persvuilwagen

De vuilophaaldienst van Milieubeheer stuitte tijdens haar werkzaamheden op een babylijkje. Rond half negen 's morgen werden er zakken vuil uit een container gehaald die in de kraakperswagen werden gedaan. Deze zakken werden opgehaald in de omgeving van Cindy's Pretpark aan de Kernkampweg.

Aangezien de kraakpers van de wagen automatisch in werking treedt wanneer de wagen in beweging komt, werden de zakken samengeperst. De vuilophalers zagen toen bloed en ingewanden uit ťťn van de zakken komen. De kraakpers werd stopgezet en de politie van het station Uitvlugt werd ingeschakeld. Deze stelde samen met de technische dienst van het Korps Politie Suriname vast dat het inderdaad om bloed en ingewanden ging.Er werd ook een arts bijgehaald. Die stelde vast dat het lijkje in ťťn van de zwarte zakken van een baby moet zijn geweest diezelfde ochtend moet zijn geboren.Surinaams Bureau voor Standaarden in startfase

Het Surinaams Bureau voor Standaarden kan opgestart worden. Minister Michael Jong Tjien van Handel en Industrie en de vertegenwoordiger van de Inter Development Bank, Pablo Adam, tekenden een overeenkomst die de startfase mogelijk maakt. Er werd door de minister en de IDB overeengekomen dat er een bedrag van 150.000 Canadese dollars kan worden uitgegeven uit het Canada IDB Trade Fund. Met gelden uit dit fonds kunnen projecten worden gefinancierd. Dit project behelst het samenstellen van een strategische handelsstudie en er komt een consultant naar Suriname om de opzet van het Surinaams Bureau voor Standaarden te begeleiden.

Daarnaast zullen er vier workshops worden gehouden en voorziet de overeenkomst ook in de betaling van een jaar contributie van de ISO. ISO is de afkorting van International Standards Organization, waar ons land lid van moet worden als onderdeel van de standaarden infrastructuur.Overlast Hogerhuysstraat wordt aangepakt

De wegenautoriteit zal vanaf de komende week de van 't Hogerhuysstraat aanpakken. Dit volgens het aannemingscontract dat op 1 april jongstleden werd getekend. De werkzaamheden zullen in opdracht van de wegenautoriteit door het aannemingsbedrijf A.G.W.W. worden uitgevoerd. Het fietspad , de bermen en de riolering zullen worden aangepakt. Volgens het contract zullen de werkzaamheden ongeveer 120 werkbare dagen duren en is een onderhoudstermijn van 6 maanden na de eerste oplevering vastgesteld.

Het project wordt gefinancierd uit het wegenfonds en bedraagt bijna 1 miljoen Surinaamse Dollar. Door de werkzaamheden zal er wat ongerief ontstaan voor buurtbewoners en overige burgers, waardoor de wegenautoriteit voor een vlot verloop medewerking van een ieder vraagt.Ingewikkelde operaties in Suriname uitgevoerd

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de neurochirurg Saskia Peerdeman, en de kaakchirurg Pieter Steinmetz in Suriname. Deze Nederlandse medische specialisten, hebben de afgelopen week de neurochirurg Rudy Tjong Tjin Joe en de kaakchirurg Roy Orna bijgestaan, die de enige specialisten zijn op hun vakgebied in Suriname. Zij kunnen sommige zeldzame, ingewikkelde operaties niet uitvoeren, bij gebrek aan een gekwalificeerd team. De neurochirurg Saskia Peerdeman zegt, dat bij gecompliceerde ingrepen, het vereist is dat meerdere chirurgen aanwezig zijn.

Het team heeft in totaal negen operaties uitgevoerd. Het vorig jaar waren dat zeven. Het ligt in de bedoeling dat deze missie een jaarlijks terugkerend karakter krijgt, omdat het goedkoper is dan de R.L.A. regeling. Ook is het voor de patiŽnt prettiger om te herstellen in zijn eigen omgeving. De Nederlandse specialisten brengen voor zover dat kan, hun eigen apparatuur mee. Zij zijn hier op persoonlijke titel. Een deel van hun onkosten is gesponsord door particuliere instanties.Zelfstandige unit in ressort Houttuin

niba - niba suri magazine
     "Dit is een belangrijke stap die wij zetten in de richting van invulling van ťťn van de beleidspunten die wij als ministerie van Regionale Ontwikkeling wensen te realiseren in deze regeerperiode".
Dat zei minister Romeo van Russel bij de ingebruikname van een zelfstandige unit van het districtscommissariaat Wanica in ressort Houttuin. DC Ramdjesh Soekarnsingh memoreerde de periode waarbij de bewoners van Houttuin via haast onbegaanbare wegen voor allerhande zaken naar het B.O.- kantoor te Livorno moesten.
"Deze situatie behoort nu tot het verleden. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de dienstverlening dichterbij het volk is."

Het DNA-lid Radjkoemar Randjietsingh zei bij deze feestelijke gelegenheid dat terwijl deze regering zich uitslooft om condities te scheppen voor een stukje welvaart en welzijn ten behoeve van de bevolking, er anderen zijn die vinden dat deze regering de afgelopen periode niets heeft kunnen realiseren. Randjietsingh raadde de aanwezigen aan om zich heen te kijken om zelf te zien welke vooruitgang er geboekt is en hoeveel er is veranderd sinds het jaar 2000.

Vice - president Jules Ajodhia verzekerde de bevolking dat de regering door zal gaan met het brengen van ontwikkeling in dit land. Ook na 25 mei zal dat gebeuren. Er is veel gedaan zei de vp, maar wij zijn er nog niet.Eerste burger krijgt oproepkaart en stemkaart

In het presidentieel paleis namen Ronald Venetiaan, president van de republiek Suriname, en zijn echtgenote, Liesbeth Venetiaan-Vanenburg de afgelopen week hun oproepkaart tevens stemkaart in ontvangst. Hiermee kunnen zij hun stem uitbrengen tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei.

De districtssecretaris van het gebied Paramaribo zuid-west, Wilgo Truideman, maakte de bescheiden gereed voor zijn districtscommissaris, Djoremi Martodikromo. Bij de overhandiging was ook de distriktscommissaris, Rudy Vyent van Paramaribo- Noord, aanwezig. De aanbieding van de oproepkaart/stemkaart vond plaats in het deel van district Paramaribo waarvoor hij verantwoordelijk is.Donorendag moet rechtstreeks informeren

Het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) organiseerde een donorendag. Met deze donorendag wil het NJI veel organisaties rechtstreeks informeren over de mogelijkheden die fondsen bieden voor projecten.

De Jeugdparlementarier van Saramacca, Suradj Jogi, is lid van de mediacommissie. Hij zegt dat het Nationaal Jeugdparlement met een dergelijke dag zijn voordeel zal behalen. Het NJI deelde nog mede dat de donorendag bestaat uit een formeel en een informeel gedeelte, terwijl de donoren zowel nationaal als internationaal aanwezig zullen zijn.Interne Controle doet onderzoek op LVV

Er wordt een financieel onderzoek ingesteld op het ministerie van LVV. Minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vorige week de directeur van het ministerie gevraagd een onderzoek in te stellen naar financiŽle transacties op het onderdirectoraat Visserij. De directeur van het ministerie heeft inmiddels het hoofd van de afdeling Interne Controle gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Het ministerie kwam tot dit besluit naar aanleiding van berichten over ondoelmatig gebruik van financiŽle middelen in de visverwerkingsindustrie. Enkele bedrijven die zich met de uitvoering van visverwerking bezighouden leveren een financiŽle bijdrage aan het ministerie . Zij dragen bij aan de kosten die gemaakt worden ten behoeve van activiteiten die visverwerkingsbedrijven ten goede moeten komen. Het onderzoek zal zich daarom richten op de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de naleving van de ingewikkelde regelgeving van de WTO op het gebied van kwaliteit en hygiŽne bij visexporten.

Ook de middelen die ingezet zijn om de vis-industrie te promoten en de duurzaamheid van de visserij te bevorderen zullen in het onderzoek worden betrokken. De gelden werden op verzoek van de bedrijven beheerd door het Onderdirectoraat Visserij.Vladimir Lvovtich Tyurdenev brengt beleefdheidsbezoek

De Ambassadeur van de Russische Federatie, Z.E. Vladimir Lvovtich Tyurdenev heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe. Bij dit bezoek was ook aanwezig de griffier van De Nationale Assemblee, Edmund Bleau. De Ambassadeur heeft zijn standplaats in Brasilia. Hij sprak de hoop uit dat de diplomatieke relatie die reeds decennia lang bestaat verder uitgebouwd zal worden.

De Excellentie probeert de contacten met Suriname te onderhouden via BraziliŽ, maar verzocht de voorzitter hem algemene informatie te verschaffen over Suriname. De voorzitter legde uit dat de diversiviteit aan culturen en religiŽn nog steeds een feit is. De policy is dat in vrijheid en vrede met elkaar wordt geleefd. In deze steeds kleiner wordende wereld is partnerschap en coŲperatie met buitenlandse mogendheden een 'must.' De bilaterale banden met het buitenland en buitenlandse organisaties worden hierdoor verstevigd. De voorzitter van de Assemblee informeerde de ambassadeur ook over het voorzitterschap van Suriname van de Caricom.

De Ambassadeur merkte op dat Suriname op weg is naar verdere stabilisering van de economie, de politiek en de democratie. Hij wenst ook de parlementaire banden tussen Rusland en Suriname te verstevigen via het Lager Huis in het Russische Parlement. De DNA-voorzitter is de mening toegedaan dat de vertegenwoordigers van volkeren hen tot elkaar moeten brengen door de banden te verstevigen met andere parlementen.President naar officiŽle instelling CaraÔbisch Hof

President Ronald Venetiaan is vrijdagochtend naar Trinidad vertrokken. Daar zal hij de officiŽle instelling van het CaraÔbisch Hof, CCJ, bijwonen. Het hof zal optreden bij handelsgeschillen en criminele en civiele zaken. De noodzaak voor een CaraÔbisch Hof kwam naar voren bij de vorming van de Caricom Single Market and Economy ( CSME ). Regionale regeringen zagen met de totstandkoming van de CSME de noodzaak voor een instituut om handelsgeschillen tussen de landen te beslechten.Suriname krijgt eigen luchtvaart examen testbank

De reguliere conferentie over de veiligheid in de luchtvaart is afgesloten met een succesvol resultaat. Minister Guno Castelen van Transport Communicatie en Toerisme opende deze bijeenkomst in Hotel Toraica. De directeur van Casas, Vivian Hanenberg, was voorzitter van de conferentie.

De ter beschikking gestelde gelden zullen onder meer gebruikt worden om een examen testbank op te richten. Er zullen ook luchtvaartinspecteurs en overig personeel van het Caraibisch Gebied worden getraind.Sabi Du Wojo in district Brokopondo

Het ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu, heeft van van 12 tot en 15 april de 'Sabi Du Wojo' georganiseerd in het district Brokopondo. De Wojo die het karakter had van een beurs, werd gefinancierd door de U.N.D.P. en zal nog diverse dorpen in Brokopondo aandoen. De plaatselijke bevolking zal hierbij haar kunnen tonen, door exposities van kunst en cultuur.

Het hoofddoel van deze aktiviteit is om erachter te komen wat de mensen kunnen, en waarin zij verder willen worden geschoold. Ewald Ceder, de Directeur van de Stichting Productieve Werkeenheden (S.P.W.E) coordineert het project namens het ministerie van A.T.M. Voor personen die vanuit de stad het evenement wilden bijwonen waren er bussen beschikbaar. 'Sabi Du Wojo' zal dienen als een pilot project die indien geslaagd ook in andere districten zal worden geintroduceerd.Bouw Volksmuziekschool bereikt hoogste punt

De officiŽle handeling voor het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de Volksmuziekschool werd in aanwezigheid van minister Walther Sandriman, het Directoraat Cultuur, vertegenwoordigers van het bestuur van het Community Development Fund Suriname CDFS , genodigden en belangstellenden, verricht door Firstlady Liesbeth Venetiaan - Vanenburg.

Na het plengen van het bier en een rondleiding door het gebouw werd de plechtigheid afgesloten. Op zondag 24 mei aanstaande zal de Volksmuziekschool officieel worden geopend met een openingsconcert van het Eddy Snijders orkest. In oktober- tien jaar nadat de brand de school verwoestte - zal de Volksmuziekschool weer in gebruik worden genomen.Finales van Fosten Prey zullen op 30 april

De voorrondes van de "Fosten Prey" competities zijn het afgelopen weekend afgerond. Deze spelen worden in diverse wijken gehouden, met de bedoeling jongeren in de paasvakantie van de straat te houden. Vermoedelijk zal deze recreatie vorm, een jaarlijks terugkerend karakter krijgen De Rotary, het B.O.G. , het directoraat Sportzaken en de Paho hebben dit project voor de tweede keer georganiseerd.

De kinderen worden oude spelen geleerd, zoals " Dyul" en 'Bat en Bal. Goedkope spelen die ook thuis op het erf kunnen worden beoefend. De finales van "Fosten Prey" zullen worden gespeeld op 30 april op het Wil Axwijck sportcentrum.Amateur-fotografen lezen handleiding niet

De Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov) heeft een tweedaagse workshop afgesloten. Het onderwerp van de workshop was digitale fotografie. Aan de participanten werden technische vaardigheden bijgebracht over het gebruik van een digitale camera. Veel praktische tips werden gewisseld, zoals het gebruik van oplaadbare batterijen in een digitaal fototoestel, in plaats van Alkaline batterijtjes. Kenny Wong Atsoi, pr.-man van de Sufov, zegt dat in de praktijk veel amateur-fotografen de handleiding van hun camera niet lezen. Het gevolg is dat foto's vaak niet uitkomen zoals de fotograaf dat wil. De Sufov hoopt met deze workshop een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de doelstelling van de vereniging, namelijk het bevorderen van de fotografie in Suriname. Aan het eind van de workshop kregen de 100 deelnemers, een certificaat.Training orde handhavers gestart

De training voor orde handhavers bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande is de afgelopen week gestart in het Politie Opleidings Centrum. Het betreft hier een groep van ongeveer 1500 personen die belast zullen worden met het handhaven van orde op de verkiezingsdag, aldus het hoofd van de afdeling voorlichting en publiciteit van het Korps Politie Suriname. Het aantal personen dat wordt getraind is voldoende, aldus de inspecteur. Ook zullen er trainingen zijn in Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne Para en Brokopondo.TELESUR kiest voor Nortel Networks Corporation

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, TELESUR, heeft gekozen voor Nortel Networks Corporation om zijn nationale telefoonnetwerken en draadloze netwerken uit te breiden en te upgraden. Hiermee wil het bedrijf zijn capaciteit vergroten, de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en in staat zijn een grote verscheidenheid aan geavanceerde diensten te leveren. De uitbreiding zal Telesur in staat stellen zijn bereik te vergroten en diensten aan te bieden, zoals hoge snelheid mobiele web browsing, personal messaging en multimedia applicaties. Nortel Networks Corporation heeft meer dan 300 draadloze netwerken in meer dan 70 landen ontworpen, geÔnstalleerd en gelanceerd en heeft in 2003 een jaaromzet gehaald van 9.81 miljard US Dollar. Het hoofdkantoor van deze multinational staat in Ontario, Canada.Surinaamse Rode Kruis actie brengt U$ 33.253,30 op

Drie maanden na de start van de inzamelingsactie voor de slachtoffers in Zuid - Oost AziŽ bericht het Surinaamse Rode Kruis dat de actie U$ 33.253,30 heeft opgebracht Enthousiast is er door de gemeenschap aan deze inzamelingsactie bijgedragen. Een speciale vermelding verdienen de scholen die op initiatief van het Jeugd Journaal een geweldige bijdrage hebben geleverd. Ook de collectebussen van het Rode Kruis waren keer op keer goed gevuld.

In deze zelfde periode werd bericht dat ons eigen binnenland bedreigd werd door een ernstige droogte. Gevreesd werd dat door de lage waterstand in de rivieren, basisbenodigdheden onder andere levensmiddelen de dorpen niet zouden kunnen bereiken. Ook de vooruitzichten op een normale oogst en het in voldoende mate beschikbaar zijn van veilig drinkwater, zagen er niet goed uit. Er werd besloten dat wij als Surinamers zeker een bijdrage moesten leveren voor de slachtoffers in Zuid - Oost AziŽ maar dat wij ook in eigen land hulp behoren te bieden. De opbrengsten zouden daarom verdeeld worden over beide actiegebieden. Mede door de inspanning van de overheid om de noden als gevolg van de droogte in het binnenland het hoofd te bieden, alsmede het vallen van de regen, was het niet nodig hulp te bieden.Suriname niet tevreden met de huidige overeenkomst

De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij,(L.V.V.) Geetapersad Gangaram Panday, heeft de visserij bespreking tussen Suriname en Venezuela geopend. De bewindsman heeft aangegeven dat de visserij sector voor ons land van groot belang is. Ons beleid is erop gericht om optimaal, maar duurzaam gebruik te maken van de visrijke wateren voor onze kust. Reeds tientallen jaren vissen Venezuelanen in onze territoriale wateren. Tussen beide landen is in de jaren tachtig een verdrag getekend die om de twee jaar wordt geŽvalueerd.

Frederik Boekstaaf die voorzitter is van de Surinaamse sectie bij de besprekingen, gaf aan dat Suriname niet tevreden is met de huidige overeenkomst. Surinaamse vissers zouden in een nadelige positie zijn ten opzichte van Venezuelaanse, omdat de exploitatiekosten van hun boten hoger liggen. Het is de bedoeling dat zaken nu worden gecorrigeerd.

Het ministerie van L.V.V. biedt aan 100 Venezuelaanse boten de mogelijkheid, om in Surinaamse territoriale wateren te vissen op Red Snapper en Makreel. De vissers zijn verplicht hun vangst in Suriname te verkopen. Surinaamse vissers maken, voor zover het Boekstaaf bekend is, geen gebruik van hun mogelijkheid om voor de Venezuelaanse kust te vissen.De Nationale Assemblee

De Nationale Assemblee is in openbare vergadering, bijeen gekomen. Verschillende ontwerpwetten werden besproken, waaronder de zaadwet. Deze wet stelt regels vast voor de productie, kwaliteit, certificering en verkoop van zaad. Het Assembleelid Chan Tilakdharie vindt dat kwalitatief goed zaad bij de teelt van gewassen, de landbouwsector ten goede komt en een basisingredient is bij elke productie activiteit.

Het assembleelid, Otmar Rodgers, plaatste een aantal kanttekeningen bij de huidige ontwerpwet. Volgens hem moet ook spoedig een aanvullende kwekerswet worden samengesteld. Rodgers merkte op dat de ontwerpwet niet voorziet in regelgeving voor biotechnologische vermeerderingsmethoden, terwijl dit in de wereld niet vreemd meer is. Andere opmerkingen die hij had, betroffen fouten die zijn gemaakt tijdens het opstellen van de wet. Hij is het niet eens, met de wijze waarop taken zijn verwoord van een dienst die belast zal worden met het inspecteren van zaden, de zogenaamde zaadinspectie.

De behandeling van de zaadwet werd tot nader order uitgesteld, zodat de regering in de gelegenheid is om de gemaakte opmerkingen te betrekken bij de besluitvorming. Na het bespreken van de ontwerp zaadwet, kwamen aan de orde de ontwerp-wetten tot vaststelling van de sloten van de begrotingsrekeningen, betreffende de dienstjaren 1988 tot en met 2000. Bij deze sloten gaat het erom om wettelijk precies vast te leggen, hoeveel de regering heeft uitgegeven, en hoeveel geld is ontvangen. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Adiel Kallan, zegt dat deze ontwerpwetten niet met een hamerslag kunnen worden afgehandeld. Tot zover het assemblee lid Adiel Kallan.Ibu Kartini een vrijheidsstrijder

Kartini was een vrouw van Indonesische adel, die als eerste vrouw in Indonesie een diploma haalde. Ze was een bevlogen schrijfster over ontwikkeling van het volk en deelname van de vrouw daarin. Na haar dood werden haar ideeŽn herkend, overgenomen en deels door de Overheid uitgevoerd

Raden Ajeng Kartini, heldin en vrijheidsstrijder, voorvechter van de emancipatiebeweging, riep op om de vrouw onderwijs te geven omdat zij een heilige taak had. Als vrouwen onderwijs kregen was de vooruitgang van de vrouw slechts een kwestie van tijd. De gedachten van Kartini om de Indonesische vrouwen vooruit te laten komen is vastgelegd in haar verzameling brieven "Van duisternis tot licht." Die brieven waren tussen 1899 - 1904 geschreven en gingen over het leven van de familie, de zeden en gewoonten, de achterstand van de vrouw, de ideeŽn over het geluk van haar volk. Zij stierf in 1904, 24 jaar oud.

Zij had een Europese school bezocht en veel Nederlandse boeken gelezen. Als jonge vrouw had zij veel gecorrespondeerd met vrienden, in Indie zelf, maar ook in Nederland. Een van de laatstgenoemden was Stella (Estella) Zeehandelaar, die zij nooit persoonlijk heeft ontmoet, maar met wie zij correspondeerde na een door haar geplaatste advertentie in een damestijdschrift.Voorzitter Parlement Thailand in Suriname

Voorzitter Thais Parlement bij DNA Voorzitter De Voorzitter van het Thais Parlement, de heer Bhokin Bhalakula was vergezeld van een handelsdelegatie op bezoek bij Assembleevoorzitter, Ramdien Sardjoe.

De Voorzitter van De Nationale Assemblee stelt de sympathie en liefde van de zijde van de delegatie op prijs. Middels sympathie en liefde voor elkaar wordt ondersteuning naar elkaar toe steeds vergemakkelijkt. Het is vooral de taak van de ondernemers om initiatieven te ondernemen voor mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van verschillende sectoren in een land.

Thailand heeft namelijk goede banden met de Europese Unie vooral op het gebied van de bloementeelt. Suriname heeft deze relaties in ACP-EU verband. De banden met Thailand kunnen via de ACP-EU dus verder worden versterkt.

niba - niba suri magazine

De Voorzitter van het Thais Parlement is de mening toegedaan dat de uitwisseling van kennis en goederen evenals de uitbreiding van de handel zeer belangrijk is. Thailand probeert met verschillende landen en organisaties in de wereld banden aan te gaan, zodat de ideeŽn en relaties naar elkaar toe kunnen groeien. Voor Suriname als klein land met een kleine economie zijn de regionale banden een grote steun om bilaterale banden aan te gaan. Via bijvoorbeeld de EU, Nafta, Caricom, Mercosur, FTAA etc zal het mogelijk zijn banden met verschillende landen te versterken en te verdiepen.

De Assembleevoorzitter wenste de delegatie succes toe met hun missie en hoopt dat dit bezoek aan Suriname een vruchtbaar bezoek mag zijn.Dit jaar doen 23 scholen mee aan vijfde Leespiramideprojekt

niba - niba suri magazine      Voor de vijfde keer gaat in Suriname het Leespiramideprojekt op maandag 18 april van start. In verband hiermee organiseerde de Stichting Projekten woensdag jl. een informatiebijeenkomst voor leerkrachten van de deelnemende scholen.

De Leespiramide is een educatief competitiespel om het leesplezier te vergroten.
Het spel is gericht op leerlingen van klasse 5 van de lagere school, die in groepjes van 5 een pakket van in totaal 25 boeken lezen. De mooi geillustreerde boeken zijn gevarieerd wat inhoud betreft en elk boekenpakket bevat informatieve boeken, sprookjes, stripverhalen en realistische verhaalboeken.

In vijf leesronden van drie weken worden alle boeken gelezen, waarna de deelnemers middels vragen en aanwijzingen het piramideboek moeten vinden. Ter afsluiting van het projekt wordt in augustus een speurtochtdag in Ons Erf georganiseerd, waarbij de deelnemers die het piramideboek geraden hebben, kunnen deelnemen aan een spannend speurdersspel met interessante opdrachtjes. De school met de hoogste score wordt uiteindelijk winnaar van De Leespiramide 2005.

Het Leespiramideprojekt gaat uit van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Nederland. De Stichting Projekten PCOS is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Leespiramideprojekt op scholen in Suriname. De kostbare boekenpakketten worden jaarlijks beschikbaar gesteld door het Zeister Zendingsgenootschap, die ook de uitvoerings- en begeleidingskosten van het projekt op Surinaamse scholen financiert. Behalve de Surinaamse scholen doen jaarlijks meer dan honderd Nederlandse scholen mee aan de Leespiramide.

In het jaar 2000 werd dit leesbevorderingsprojekt voor het eerst in uitgevoerd. Aan het pilotprojekt deden 5 scholen mee. Daarna is het aantal deelnemende scholen jaarlijks gestegen. Dit jaar doen 23 scholen in Paramaribo en in de distrikten Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo, Coronie en Nickerie aan het projekt mee.

Onder de deelnemende scholen zijn scholen van de Evangelische Broedergemeente, Openbare scholen, Rooms Katholieke scholen, scholen van de Methodisten Gemeenten en scholen van de Stichting Scholen met de Bijbel. Na afloop van het projekt wordt het boekenpakket in de schoolbibliotheek geplaatst, zodat de boeken door de hele schoolgemeenschap gelezen kunnen worden. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 37.688

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....AGENDA

17 April:
Ramnavmi

21 April:
Ibu Kartini dag

23 April:
Milaad Un Nabi

24 April:
Hanuman Jaynanti

25 t / m 27 April:
Braziliaanse handels- missie bezoekt Suriname

25 April:
Seminar Doing Buisiness with Brazil

27 April t / m 1 Mei:
Agro beurs "Made in Suriname"

30 april
Finales Fosten Prey

1 Mei:
Dag van de Arbeid


niba - niba suri magazine

Politieberichten

De zesjarige Oeralime Debie is dodelijk aangereden door een lijnbus op de Commissaris Weytingweg. Uit onderzoek is gebleken dat Debie de straat voor een stilstaande staatsbus wilde oversteken. Op het moment dat zij de weg op liep, werd zij door de lijnbus geschept. Debie was vrijwel op slag dood. Zij was op dat moment onder begeleiding van haar vader.De 23-jarige Sandra Dhoeki is door haar concubine Rabindernath Jainandunsing om het leven gebracht, waarna hij een verdelgingsmiddel innam. Rabindernath, die in kritieke toestand in het Academisch Ziekenhuis was opgenomen, is omstreeks 18.00 uur overleden. Dit drama vond plaats aan de Paragrasweg in Paramaribo. Sandra en haar man waren alleen thuis toen hij haar vermoedelijk door wurging om het leven bracht. Toen haar moeder omstreeks 12 uur 30 thuiskwam, trof zij Sandra en Rabindernath in de afgesloten woning aan.De 57-jarige Ronald Vaandja is op de 0ost-Westverbinding, ter hoogte van kilometerpunt 65 om het leven gekomen, nadat de autobus die hij bestuurde, tegen een boom was gereden en Vaandja ernstig letsel had opgelopen. Volgens verklaring van een bijrijder moet Vaandja achter het stuur in slaap zijn gevallen, met het gevolg dat de autobus van de weg raakte en tegen een boom langs de weg reed.Buurtbewoner voorkomt diefstal Een buurtbewoner van Domburg heeft een diefstal in een woning aan de Sir Winston Churchillweg voorkomen. De inbrekers forceerden omstreeks 02.00 uur een deur en een raam en verschaften zich daarop de toegang tot de woning. Nagenoeg alles in het huis werd overhoop gehaald. Allerhande huishoudelijke artikelen en dranken waren klaargezet om weg te dragen. Een buurtbewoners die bepaalde bewegingen had gevolgd sloeg alarm. De daders zijn vermoedelijk hierdoor gestoord en op de vlucht geslagen, met achterlating van de goederen. Uit het voorlopig onderzoek worden vooralsnog geen goederen vermist.De 30-jarige Fila Jongaman is afgelopen zaterdag omstreeks 08.30 uur dood aangetroffen in een trens in de omgeving van Charlesburg. 0p grond van de aangetroffen verwondingen op en aan het lichaam is het voor de politie duidelijk dat Fila door misdrijf om het leven is gebracht. Het slachtoffer, schoonmaakster, verliet haar woning op vrijdag 8 april omstreeks 11.30 uur, om naar het werk te gaan.

Toen haar familie merkte dat ze niet thuis kwam, meldden zij dat op vrijdagavond aan de politie van het bureau Geyersvlijt. De volgende ochtend, zaterdag 9 april, werd het ontzielde lichaam van Fila ongeveer 400 meter verwijderd van haar woning in een trens ontdekt door haar familieleden.

Uit het onderzoek is gebleken dat Fila op de bewuste vrijdag niet op het werk was verschenen. Haar stoffelijk overschot is ten behoeve van obductie door de politie in beslag genomen. Deze zaak is in onderzoek bij de recherche van het politiebureau Geyersvlijt.De 22-jarige jongeman Marlon Komisie werd op donderdag 8 april, omstreeks 21 uur, dodelijk getroffen bij een schietincident op de Fredrikshoopweg. Volgens het voorlopig onderzoek, door de politie van station Latour, zat Komisie als passagier in een personenauto die op de Fredrikshoopweg reed.

Op een gegeven moment heeft de bestuurder van de auto waarin Komisie zat het voertuig tot stilstand gebracht. Komisie zou vervolgens uit de auto zijn gestapt om een bestuurder die hinderlijk achter hen reed om rekenschap te vragen. Terwijl Komisie de bestuurder om rekenschap vroeg zou de bestuurder, die later een militair (MP) bleek te zijn, zijn vuurwapen te voorschijn hebben gehaald, waarna hij op het slachtoffer zou hebben geschoten. Komisie rende vervolgens naar de auto waarmee hij gekomen was, nam daarin plaats, waarna men wegreed. De militair vervolgde al schietend het voertuig waarin Komisie zat.

De inzittenden reden met het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. Het voertuig waarin Komisie met drie vrienden zat, vertoonde kogelinslagen. De verdachte militair heeft zich intussen gemeld bij de Militaire Politie, die hem in verzekerde bewaring stelde. De Militaire Politie is met technische ondersteuning van de reguliere politie met het verdere onderzoek belast.De 37-jarige bromfietser Sewaran Bisambhar is op 7 april jl. als gevolg van een aanrijding in het ziekenhuis overleden. Bisambhar reed op 26 maart omstreeks 15.00 uur een hond aan op de Soekaramsingweg, in de Van Pettenpolder (Nickerie). Uit het onderzoek is gebleken dat het latere slachtoffer in beschonken toestand verkeerde.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

NOG

38 dagen

www.
verkiezingensuriname
.com


TENTOONSTELLING
Zusters uit Suriname

Vanwege de grote tekorten in de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren vijftig, werden er krachten in het buitenland gezocht.

niba - niba suri magazine

Surinaamse vrouwen en ook mannen voelden zich geroepen en reageerden op de advertenties. Onder grote publieke belangstelling is in Fort Zeelandia de tentoonstelling Zusters uit Suriname geopend.

niba - niba suri magazine

Op de tentoonstelling wordt deze geschiedenis door foto's en ander materiaal in de herinnering naar boven gehaald. Onder de aanwezigen bevonden zich ook gepensioneerde verpleegsters die zowel in Suriname als in Nederland wonen.

niba - niba suri magazine

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van vier instituten in Suriname en Nederland. Die zijn de Nederlandse Museum Verpleging en Verzorging in Zetten, het Museon in Den Haag, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Stichting Surinaams Museum.

De tentoonstelling geeft een beeld van naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging. Hilde Neus van de Educatieve Dienst van het Surinaams Museum heeft een aanvulling op de tentoonstelling gemaakt met stukken uit het depot en bruiklenen van medische instellingen en particulieren.

Met deze aanvulling bestaat de tentoonstelling uit twee delen namelijk: Zusters uit Suriname en Van Roeping naar Beroep.


niba - niba suri magazine


Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 18 april kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar een interview van Ismene Krishnadath met Ellen van Heijningen, directeur van de Stichting BOEKIDS uit Den Haag.

Het belangrijkste doel van de Stichting Boekids is bevordering van het lezen. Reeds drie jaar heeft Boekids een relatie met Suriname in de vorm van participatie aan het kinderboekenfestival, uitwisseling van kinderboekenschrijvers en boekgeschenken.

Lustrumconferentie Capnet

Caribische uitgeversorganisatie CAPNET viert haar eerste lustrum met een conferentie in Montego Bay, Jamaica van 29 mei t/m 2 juni. Grote motor achter dit geheel is de Jamaicaanse uitgever Ian Randle, die ten tijde van de Caricom Heads of States-meeting in Suriname was.

De conferentie bestaat uit verschillende onderdelen waarbij het centrale thema Publishers against Aids is. De week wordt afgesloten met CAPNET's 5th Anniversary Banquet and Awards Evening.

Voorafgaand aan deze uitgeversconferentie is het steeds groeiende Calabash Literary Festival gepland, eveneens in Jamaica.


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 16 April 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,449
Verkoop    3,539

POUND STERLING
Aankoop    5,057
Verkoop    5,189

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,438
Verkoop    3,549

POUND STERLING
Aankoop    5,021
Verkoop    5,199

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††