suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 10 - December - 2004          SuriMagazine no. 25 Met in deze uitgave:

Speciale dienst 8 december moorden
8 december houdt de gemeenschap nog steeds bezig
Cementschaartse door certificering haven
Kunstenaars vieren overleving met expositie
Nuttige vrijwilligerswerk voor het voetlicht
Sectorfonds Gezondheidszorg binnenkort operationeel
Nederland verruimt budget cultureel erfgoed
Hulpserveerders gediplomeerd
Delegatie verbaasd over levensomstandigheden
Minister Plos legt verantwoording af
Fouten niet opnieuw maken, zegt VP Jules Ajodhia
Opslag gezocht voor tweedehandskleding
Nederland wil veelzijdigheid van cultuur propageren
Handicap Surinaamse ondernemers is kleinschaligheid
Problemen agrarische sector worden aangepakt
Moengonezen blij met prikcentrum
Donner relaxt en viert zijn verjaardig in Suriname
Stichting Projecten PCOS treft voorbereidingen
Pertjajah Luhur toont haar kracht
Verkeerssituatie Paramaribo gewijzigd
Madzen van GTST geeft uitleg over soap succes
Eťn dag directeur Paramaribo Zoo inzet van kinderspel
Rosebell betaalt 36% over commerciŽle winst
Namenlijst van gedecoreerden
Voorlichting Brandweer voor afsteken van vuurwerk
Nieuws van Schrijversgroep 77
De wisselkoersen SRD
Speciale dienst 8 december moorden

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) hield een druk bezochte dienst ter gelegenheid van 8 december 1982. Tientallen nabestaanden, vrienden en kennissen waren in de Petrus en Paulus Parochie hiervoor bijeen.

Bij de dienst waren ook buitenlandse gasten aanwezig, waaronder de ambassadeur Cultuur Internationale Samenwerking, Jan Hoekema, die werd vergezeld van de zaakgelastigde van Nederland in Suriname, Harry Verweij en de diplomaten Hans de Voogd en echtgenote. Minister Siegfried Gilds en de waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch waren ook aanwezig. Pater Karel Choennie leidde de dienst.8 december houdt de gemeenschap nog steeds bezig

Foto's: Radio Nederland Wereldomroep

Waarom werden 15 tegenstanders van het militaire regiem onder leiding van Desi Bouterse standrechterlijk van het leven beroofd?

niba - niba suri magazine     Deze vraag houdt de Surinaamse samenleving ook vandaag na 22 jaar nog bezig.

Niet alleen de 15 tegenstanders werden toen vermoord, ook werden de fundamenten van de vrije meningsuiting en de vrijheid om het journalistieke werk te doen onmogelijk gemaakt.

Suriname was geschokt omdat sinds de staatsgreep in februari 1980 er reeds bewijzen opdoken dat de machthebbers het niet nauw namen met de eerbiediging van mensenrechten.

Politieagenten werden vernederd en moesten zich in onderbroek met de handen omhoog overgeven, burgers werden zonder pardon opgesloten omdat ze hun afschuw toonden voor de handelingen. De gewelddadige strijd om de democratie terug te laten keren in Suriname, zorgde voor nog meer menselijk leed.

Het brute en zeer gewelddadige optreden maakte velen wanhopig. MateriŽle schade aan eigendommen, vooral in het oosten van Suriname, heeft een zware wissel getrokken op de ontwikkeling van onze jonge zelfstandige samenleving.

Wie zich rond die tijd in en nabij de leidinggevenden bevond, werd verplicht mee te doen, anders werd je publiekelijk uitgemaakt voor contra. De moorden die 22 jaar geleden zijn gepleegd, maken het voor het volk van Suriname niet gemakkelijk om zich standvastig en zonder emotie in te zetten en te werken aan de waarachtige democratie.

Persvrijheid behouden, is een opgave voor alle journalisten in deze nog steeds broze democratie. De vrees om je mening te uiten over 8 december 1982 is nog steeds een delicate kwestie. Echter mag het democratiseringsproces niet verstoord worden.

Het gerechtelijke proces tegen de schuldigen van de 8 december moorden is in uitvoering. Wanneer de eerste zitting zal plaatsvinden is een vraag, die nog niet beantwoord kan worden omdat we zullen moeten wachten wat de onafhankelijke rechtspraak besluit.

Wat is persvrijheid en waarom is het uiten van je vrije mening over 8 december een gevoelig onderwerp? De schuldigen lopen nog steeds vrij rond.Cementschaartse door certificering haven

Er is in de explosieve bouwactiviteiten in en nabij de hoofdstad een kentering opgetreden, omdat er schaarste aan cement zou zijn. Het ministerie van Handel en Industrie informeerde onze nieuwsdienst over de ontstane situatie.

Er is inderdaad een cementschaarste. Het ministerie is druk met het inventariseren van de lokale cementbehoefte. Echter is de schaarste niet binnenkort verholpen. Perkash Ramsaran, verantwoordelijk voor de cementimport van een lokale importeur deelde onze nieuwsdienst het volgende mede.

Sinds de certificering van de Haven is het voor veel rederijen uit de regio onmogelijk geworden om met hun schepen Suriname aan te doen. De schepen voldoen namelijk niet aan de gestelde eisen. Indien alles volgens plan verloopt, zal vanuit Trinidad en Tobago op dinsdag 14 december aanstaande een schip met 3000 ton cement naar Suriname varen.Kwatta zit al een week zonder drinkwater

De bewoners van Kwatta, omgeving Soekhanstraat krijgen sinds vorige week nauwelijks of geen water uit de kraan. Hoewel zij contact hebben opgenomen met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, is er nog geen verbetering in de situatie opgetreden.

De voorlichting van de SWM heeft wel bericht dat er weinig water uit de kraan komt in de omgeving Kwatta. Sedert vorige week kampt de SWM met een vrij groot aantal uitgevallen bronnen op diverse produktiestations. Hierdoor is de totale produktie voor Paramaribo en omstreken ernstig terug gevallen. In de gebieden waar de druk normaal reeds vrij laag is, vanwege de afstand van de produktiestations tot zo'n gebied, is dit het eerst te merken. In de omgeving Kwatta heeft in de laatste jaren een enorme toename van de bewoning plaatsgevonden door de vele verkavelingsprojecten.

Dit gebied, dat vanuit het station Leysweg gevoed wordt met enige ondersteuning vanuit het William Kraanplein, ligt vrij ver afgelegen van deze stations. Hierdoor is de druk in dit gebied al enige tijd vrij laag, maar nu, door het uitvallen van onder andere vier bronnen op het William Kraanplein, is de situatie ernstig te noemen.

Inmiddels is een bron alweer onderhouden en in gebruik genomen. In het weekend zal worden doorgewerkt aan een tweede bron. De SWM zegt er alles aan te doen de situatie zo spoedig mogelijk te normaliseren.

Overigens wordt het komend jaar een ambitieus plan uitgevoerd ter verbetering van de drinkwatervoorziening in grote delen van de kustvlakte. Hierbij zullen ook gebieden die van drinkwater voorzien worden door de Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen worden aangepakt. In totaal zal voor bijkans 16 miljoen euro worden geinvesteerd in verbetering van de drinkwatervoorziening.Kunstenaars vieren overleving met expositie

niba - niba suri magazine
Scholieren bekijken aandachtig het werk van Anand Binda
   "Omdat we twintig jaren lang kans hebben gezien om als club te overleven, wilden we dit heuglijk feit groot vieren", zei beeldend kunstenaar Anand Binda.

Naar aanleiding hiervan heeft de Associatie voor Beeldende Kunstenaars in Suriname (ABKS) een Jubileumtentoonstelling georganiseerd in het Surinaams Museum.

De ABKS werd opgericht in 1984 door de kunstenaars Paul Woei, Ron Flu en Soeki Irodikromo. Hiermee wilden ze de kunst in Suriname beÔnvloeden.

De Jubileumtentoonstelling werd op vrijdag drie december geopend door de directeur van Cultuur, John Pawiroredjo. Dit gebeurde onder grote publieke belangstelling.

Vanaf dat moment kan het publiek daar dagelijks de tentoongestelde schilderijen, houtsculpturen en keramiek bekijken.

Ook leerlingen en studenten van verschillende scholen bezoeken in klasseverband het museum. Zo bezochten enkele studenten van het Albert Cameron Instituut (ACI) de tentoonstelling.

   niba - niba suri magazine
Ardie Setropawiro geeft uitleg
De ABKS telt nu zeven leden, die eens in de twee jaar een gezamenlijke tentoonstelling houden.Nuttige vrijwilligerswerk voor het voetlicht

Behalve kinderdag werd op 5 december ook de Internationale Vrijwilligersdag herdacht. Enkele organisaties hebben het initiatief genomen om het nuttige vrijwilligerswerk dat gedaan wordt in Suriname, voor het voetlicht te plaatsen. Als thema van de vrijwilligersdag is gekozen voor de 8 Millennium Ontwikkelingsdoelen, de MDG's, met concrete streefresultaten die uiterlijk in het jaar 2015 bereikt moeten worden.

In het Milieuhuis, het Nimosgebouw, was er een mini-informatie- en demonstratiebeurs. Dit om een grotere publieke bekendheid te geven aan de bijdragen van vrijwilligers in de realisatie van de MDG's en hoe het vrijwilligersinitiatief te vergroten. De Surinaamse vrijwilligersorganisaties die participeren in deze activiteit zijn: het Vrijwilligersprogramma van de Verenigde Naties, het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, de Vrijwilligerscentrale van het Bureau Forum, NGO's, het Surinaamse Rode Kruis, Canadian Crossroads International, Stichting Jongerenwelzijn en de Interreligieuze Raad in Suriname.

Tot de 8 MDG's behoren duurzame armoedebestrijding, vermindering van moeder- en kindersterfte, terugdringen van overdraagbare aandoeningen zoals HIV/Aids en malaria, gendergelijkheid, onderwijs voor alle kinderen, milieubehoud, rechtvaardige handelsbetrekkingen, effectieve ontwikkelingshulp en vermindering van schuldenlasten.Nederland verruimt budget cultureel erfgoed

Op de Nederlandse ambassade werd een gemeenschappelijke verklaring inzake het gemeenschappelijk Nederlands-Surinaams cultureel erfgoed ondertekend. Het stuk werd ondertekend door de directeur van Cultuur, John Pawiroredjo, namens de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walter Sandriman, terwijl de Nederlandse ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking, Jan Hoekema, ook zijn handtekening plaatste.

In deze gemeenschappelijke verklaring wordt teruggeblikt op het grotendeels succesvolle verloop van de samenwerking tusen beide landen. Hierin zijn er afspraken gemaakt over de kaders waarbinnen de samenwerking in de toekomst zal plaatsvinden.

De gemeenschappelijke verklaring vormt de afsluiting van het bezoek van de Nederlandse ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking aan Suriname. Het bezoek van de ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking is het begin voor verdere verdieping van de culturele samenwerking tussen Nederland en Suriname.Hulpserveerders gediplomeerd

"Nu kan ik professioneler overkomen naar gasten toe", zei een participant tijdens de certificaatuitreiking van de introductietraining "Hulpserveerders". Deze training is een initiatief van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). In verband met de voorbereiding voor de reguliere opleiding "Horeca en Toerisme" is deze training verzorgd.

De 32 participanten van de training konden hun certificaat in ontvangst nemen. De training duurde drie weekenden en was bestemd voor mensen die reeds actief zijn in de horecabranche; een upgrading dus. VoedselhygiŽne, werkzaamheden in een hotel, dranken en glazen en serveermethodes waren onder meer onderwerpen die tijdens de training aan de orde kwamen.

Op vijf november jongstleden is er een overeenkomst getekend tussen de SAO en de "Surinam Food and Beveredges Association (SUFOBAS)".Pertjajah Luhur toont haar kracht

Foto's Pertjajah Luhur

De politieke partij Pertjajah Luhur bestaat 6 jaar.

niba - niba suri magazine
Een trotse en uitbundige Somohardjo
   De partij had het afgelopen weekend een massameeting in haar centrum aan de Verlengde Gemenelandsweg.

Partijtoppers, sympathisanten en anderen trokken in optocht met vlaggen en muzikale begeleiding naar het partijterrein voor de feestvergadering.

Ook de totale fronttop was aanwezig en het ziet er naar uit dat de combinatie ongewijzigd de verkiezing van 25 mei tegemoet gaan.

Salam Paul Somohardjo was trots op de ouderen in zijn partij. Hoewel in de afgelopen jaren niet iedereen tevreden is gesteld met de bereikte doelen, wees hij erop dat bij de voortzetting van deze regeringscoalitie de ontevreden groep ook tevreden gesteld kan worden. Er is heel veel werk aan de winkel.

niba - niba suri magazine   niba - niba suri magazine
Vele duizenden aanhangers wilden er allemaal bij zijn. Alle straten in de omgeving van het partijgebouw stonden vol met mensen die hun leider Somohardjo wilden feliciteren

Ramdien Sardjoe, de voorzitter DNA, tevens de leider van de Vooruitstrevende Hervormde Partij (VHP), wees de duizendkoppige aanhang op de verantwoordelijkheid die ze heeft. Het politieke werk moet niet onderschat worden, want dat wordt te vaak door politici gedaan en de ontwikkeling van ons land stagneert hierdoor.

President Ronald Venetiaan was in zijn felicitatieboodschap onomwonden duidelijk dat voor de voortzetting van de regeringscoalitie precieze afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken komen er op neer dat elke partner in het Nieuw Front-verband elkaar de politieke steun geeft die noodzakelijk is om de samenwerking voort te zetten. Het staatshoofd is namens de Frontpartners aanwezig als voorzitter en geeft leiding aan de besprekingen die moeten leiden tot voortzetting van deze politieke combinatie.

Ramdien Sardjoe zei dat de keuze op Venetiaan wordt ondersteund door alle partners en er geen twijfel over bestaat dat Venetiaan deze zware taak kwalitatief zal kunnen uitvoeren.Delegatie verbaasd over levensomstandigheden

Een 4 man sterke delegatie vanuit de Republiek IndonesiŽ was in ons land voor een werkbezoek, om de bilaterale samenwerking tussen IndonesiŽ en Suriname te bevorderen. De delegatie stond onder leiding van Sugiarto Sumas, directeur van een van de Indonesische departementen van het Ministerie van Arbeid en Transmigratie. Het bezoek is een vervolgbezoek op de "Second Joint Commission Meeting" in Yogyakarta, eerder dit jaar.

De delegatie heeft zich georiŽnteerd op het beleid van de Surinaamse overheid, met betrekking tot de ongeveer 35.000 contractarbeiders en hun afstammelingen, op de suikerplantages vanaf 1890. Met dit bezoek aan Suriname is ook een start gemaakt met de voorbereidingen voor de viering van 100 jaar transmigratie van de IndonesiŽrs in december 2005.

Op de residentie van de Indonesische ambassade werd een overeenkomst ondertekend tussen de Surinaamse vereniging Sifa, en de Indonesische vereniging Patri voor het opstellen en implementeren van uitwisselingsprogramma's tussen beide landen; vooral op het gebied van beroepsopleidingen.

IndonesiŽ zal een aantal activiteiten organiseren in verband met 100 jaar Transmigratie, zoals seminars, workshops, tentoonstellingen, discussiedagen en lezingen. Er zullen 2 Surinamers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten. Volgend jaar wordt 115 jaar Javaanse Immigratie herdacht.

Na een rondleiding te hebben gehad door Javaanse wijken in het district Commewijne en Wanica, is de delegatie verbaasd door de levensomstandigheden waarin de ex-arbeiders te MariŽnburg verkeren. Ongeveer 1500 mensen leven daar onder de armoedegrens.

De bevindingen uit deze oriŽntatie moeten resulteren in een programma voor verbetering van de levensomstandigheden van de gemeenschap. De delegatie heeft al een ontmoeting gehad met minister Kermechand Raghoebarsing van Plos, minister Clifford Marica van ATM, minister Walther Sandriman van Onderwijs en de districtscommissarissen van Wanica en Commewijne.Minister Plos legt verantwoording af

Minister Kermechand Raghoebarsingh van Planning en Ontwikkelingssamenwerking heeft in De Nationale Assemblee namens de regering vragen beantwoord en de bijdrage geleverd tijdens de algemene beschouwingen inzake de begrotingsbehandeling 2005.

De bewindsman had graag tijdens zijn toespraak het inflatiecijfer voor dit jaar willen geven, maar de berekeningen hiervoor zijn nog niet af. Hij kon wel een indicatie geven, namelijk dat de inflatie onder de 10% zal zijn. Voor de regering is het een goed jaar geweest omdat voor het volk de belofte van stabiliteit en economische groei is waargemaakt. De goudvoorraad bij de Centrale Bank van Suriname is in 2003 gegroeid met 221 procent.

De export van goederen is met 23 procent toegenomen, zei de bewindsman. Maar ook de wederuitvoer groeit. Dat zijn goederen die eerst in Suriname zijn ingevoerd, die na een bewerkt te zijn, weer worden uitgevoerd. Er is dus sprake zijn van toename in de ontwikkeling van industriŽle grondstoffenverwerking en de handel van eindproducten tussen Suriname en de wereld.

De stabiele economische situatie in ons land en de daaruit voortvloeiende particuliere initiatieven, stemmen de PLOS-bewindsman tevreden.

Minister Raghoebarsingh haalde ook aan dat de ontwikkeling in de bouwsector mede mogelijk is geworden door het 'Low Income Shelter Programma' voor de lagere inkomensgroepen en de 7% rente regeling ingesteld door de Centrale Bank van Suriname voor de middenklasse. Voor de komende jaren wordt er ten behoeve van de meerjarenhuisvestingssector een programma ontwikkeld met een bedrag van 18 miljoen euro.

Er werd door de PLOS-minister ook verteld dat er ruim 130.000 mensen in aanmerking zijn gekomen voor de sociale kaart waarmee hun gezondheidszorg gewaarborgd is. Voor de volledige Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV) komen 38.000 mensen in aanmerking.

Tot zover minister Kermechand Raghoebarsingh van Planning en Ontwikkelingssamenwerking tijdens de Algemene Beschouwingen Begroting 2005 in De Nationale Assemblee.Fouten niet opnieuw maken, zegt VP Jules Ajodhia

De regering heeft in de eerste ronde geantwoord op vragen van het parlement tijdens de algemene beschouwingen inzake de behandeling van de vaststelling van de begroting van uitgaven voor het dienstjaar 2005.

De vice-president wil natuurlijk terugkijken omdat de fouten uit het verleden niet wederom moeten worden gemaakt, hield hij het parlement voor. Tevens, zei hij, is terugblikken belangrijk om de juiste conclusies te kunnen trekken en de harde feiten onder ogen te zien.

Het moeizaam opgebouwde sociale stelsel en de monetaire stabiliteit in ons land, is door alle niet-Frontregeringen om zeep geholpen. Vice-president Jules Ajodhia zei verder dat de bouw van de bruggen door de vorige regering niet een geweldige daad is omdat de wijze waarop die tot stand is gekomen de samenleving heeft getart. Ook stond de vice-president stil bij de bereikte doelen.Nederland wil veelzijdigheid van cultuur propageren

Minister Ronald Assen ontving als minister van Buitenlandse Zaken ad interim de Nederlandse ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking, Jan Hoekema. Ambassadeur Hoekema informeerde minister Assen tijdens deze gelegenheid dat Nederland met een achttal landen in de wereld een bijzondere culturele samenwerkingsrelatie heeft.

Het doel van deze samenwerking is om onder meer het Nederlands cultureel erfgoed zoals musea en archieven te helpen preserveren in deze landen, waarmee Nederland al eeuwenlang bijzondere banden heeft. Het gaat hierbij onder andere om de landen India, Sri Lanka, Ghana, IndonesiŽ en Suriname.

Daarnaast wil Nederland via deze culturele samenwerking ook de veelzijdigheid van de hedendaagse Nederlandse cultuur propageren met name op het vlak van design, mode en architectuur. Ambassadeur Hoekema gaf aan minister Assen te kennen dat hij tijdens zijn missie in Suriname wil nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van een in 2001 overeengekomen cultureel samenwerkingsverband tussen Suriname en Nederland met betrekking tot het behouden van gemeenschappelijk erfgoed.

Minister Ronald Assen informeerde ambassadeur Hoekema hierop dat vooral de samenwerking voor wat betreft het preserveren van archieven, succesvol verloopt. De bewindsman stelde dat nu bekeken moet worden hoe voor dit project en de overige overeengekomen projecten een 'follow-up' kan worden ingebouwd.

Minister Assen gaf ten slotte aan dat ons land ook belangstelling heeft voor samenwerking met Nederland bij de restauratie van koloniale militaire objecten zoals het Fort Zeelandia, Fort Nieuw Amsterdam en de Memre Boekoe Kazerne. Dit vanwege het feit dat deze objecten ook deel uitmaken van het gemeenschappelijk Surinaams-Nederlands erfgoed.Problemen agrarische sector worden aangepakt

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een injectie gehad om uit de verwaarloosde toestand te komen. Jarenlang heeft LVV niet de nodige aandacht die het verdient, gehad. Op het ministerie zijn 3 uitvoeringsovereenkomsten ondertekend.

Het gaat om de agrarische projecten "Experimentele waterschappen", "Institutionele versterking van de Afdeling Landbouwstatistiek van het ministerie van LVV" en de "Veehouderij ontwikkeling in Suriname met mogelijkheden voor de export". De projecten zijn beraamd op 2,5 miljoen euro en gefinancierd uit het Startfonds. Bij de uitvoering van deze projecten zijn de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Planning en Ontwikkelingssamenwerking betrokken.

De problemen in de agrarische sector hebben vooral te maken met de subsidies die westerse landen geven aan hun agrarische producten, zeggen de bewindslieden. Per dag wordt er meer dan 1 miljard subsidie verstrekt aan de agrarische sector. De experimentele waterschappen zullen in Nickerie te Sawmillkreek en Para te Reeberg/Rijsdijk opgezet worden.

Dit project is bedoeld om de decentralisatie van het waterbeheer op gang te brengen door de waterschappen te heractiveren. Het doel hiervan is toename van de productie in de rijstsector en de veeteeltsector te bewerkstelligen. De ontwikkeling van de veeteelt zal erop gericht zijn een dierziektebewakingssysteem op te zetten.

Dit moet garantie bieden voor voedselzekerheid en -veiligheid met exportmogelijkheden. Het project landbouwtelling en statistiek moet de economische ontwikkelingen in de landbouwsector evalueren op betrouwbare en actuele gegevens. De afdeling Landbouwstatistiek zal institutioneel versterkt worden en in het district Commewijne zullen de proef landbouwtellingen worden gehouden.Stichting Projecten PCOS treft voorbereidingen

In verband met kinderdag waren er verschillende activiteiten voor kinderen. Zo hadden de kinderen van de Bethaniakerk te Tammenga een ontspannen maar tevens een educatieve dag.

De kinderen die zich voorbereiden op het kinderboekenfestival van februari volgend jaar stimuleren elkaar in het lezen en het tekenen en kleuren aan de hand van hetgeen is voorgelezen. Het onderwerp voor het volgende kinderboekenfestival is "Het milieu" en daarom hadden de kinderen allemaal boeken uitgekozen die iets met het milieu te maken hadden. De kinderen zijn van de zondagschool die bij de kerk hoort en daar worden de kinderen niet alleen geestelijk gevormd maar wordt hen ook gewezen op het belang van lezen.

De Stichting Projecten PCOS is in opdracht van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival bezig voorbereidingen te treffen voor de organisatie van het Kinderboekenfestival 2005. Dit jaarlijks terugkerend evenement is erop gericht kinderen van de basisschool en de laagste klassen van het VOJ het belang en het plezier van lezen bij te brengen door middel van toepassing van creatieve verwerkingsvormen.

Het thema van het Kinderboekenfestival dat voor 3 jaar is vastgesteld is "Het milieu". Elk jaar zullen verschillende aspecten binnen dit thema aan de orde gesteld worden. De slogan voor 2005 is "Waar je woont of waar je komt, houd de aarde steeds gezond."Moengonezen blij met prikcentrum

Foto: Monica Anomtaroeno SY-Productions

Bewoners van Moengo, Albina en de omliggende gebieden kunnen vanaf deze week gebruik maken van de diensten van prikcentrum MyLab, dat op Moengo is gevestigd. Het is het eerste particuliere prikcentrum in Marowijne, waar iedereen terecht kan voor het doen van bloed- en urine-onderzoek.

niba - niba suri magazine
De Algemeen directeur, dokter Jim Rasam onthult persoonlijk het naambord
    De openstelling van het prikcentrum werd door de bewoners van Moengo verwelkomd. Zij waren erg blij dat zij nu de mogelijkheid hebben hun bloed- en urine-onderzoek dicht bij huis te kunnen doen.

Voorheen waren zij aangewezen op laboratoria in Paramaribo, en vaak moesten zij voor dergelijke onderzoeken de lange en vermoeiende reis naar de stad en terug in ťťn dag maken.

"Bovendien moest je een week wachten op het resultaat," zegt een hunner desgevraagd.

Nu hoeft men niet meer zo lang te wachten. Het bloed wordt door de deskundige laboratoriumassistenten afgenomen in speciaal daarvoor vervaardigde vacuŁmtubes van de fabrikanten Becton-Dickinson (USA) en Terimo (Japan). Vervolgens wordt het in speciale koelboxen vervoerd door chauffeurs, die de bloedmonsters dezelfde dag naar het centraal laboratorium van MyLab aan de Anton Dragtenweg brengen. Daar worden ze onmiddellijk getest. De huisarts op Moengo krijgt dezelfde dag nog het resultaat binnen via fax of e-mail.

Het prikcentrum te Moengo was de tweede van 25 prikcentra, die landelijk zullen worden opengesteld. In de afgelopen dagen zijn meerdere prikcentra geopend, onder meer bij Joshua Medical Centre te Rainville en de poli van dr. Gooswit te Lelydorp.

Zo is ook op de poli van dr. Voight te Charlesburg een nieuw prikcentrum in gebruik genomen. Kiran Sewgobind, operations manager van MyLab, zegt dat onder meer voor Moengo is gekozen omdat MyLab de prikcentra dichter bij de patiŽnten wil brengen. Zij hoeven de lange reis naar de stad niet meer te maken. Dit systeem is patiŽntvriendelijk en kostenbesparend.

De priksters op Moengo hebben een intensieve training van enkele weken gevolgd om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. MyLab legt bij haar dienstverlening grote nadruk op kwaliteit en betaalbaarheid. Zo zijn laboratoriumapparatuur, reagentia en de technische service die gebruikt worden afkomstig van de fabrikant Human GmbH (Human Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH) in Duitsland, dat al 150 jaar apparatuur exporteert naar 150 landen.

De meerwaarde van MyLab voor Suriname ligt dus niet alleen in het gebruik van kwaliteitsproducten en instrumenten van wereldklasse, maar ook in een uitstekende service naar patiŽnten en artsen toe, tegen een betaalbare prijs. De tarieven van MyLab zijn ongeveer 15 tot 20% lager dan de huidige tarieven van poliklinische medische laboratoriumverrichtingen.Donner relaxt en viert zijn verjaardig in Suriname

De romanschrijver, econoom en jurist Walther Donner is in Suriname. Het doel van zijn bezoek aan Suriname is dat hij de viering van 29 jaar Onafhankelijkheid van ons land wilde meemaken, zijn 75ste verjaardag in zijn geboorteland wil vieren en om te relaxen.

Van zijn hand verschenen verschillende werken waaronder "Een rechter is ook maar een mens", "De politici", "Het bloed kruipt", "Leve de onafhankelijkheid een politieke komedie", "De rampspoed oftewel Het is lood om oud ijzer", "Zeg nooit, nooit: kroniek van een verwoest leven" en "Enige Juridische Aspecten van de Slavernij". Zijn romans worden in veel landen gelezen en zijn vertaald in het Engels, Spaans en Nederlands.

Prof. mr. Donner is de eerste hoogleraar geweest aan onze universiteit, toen nog de Universiteit van Suriname. Voorts is hij in verschillende Caraibische en Midden-Amerikaanse landen als gasthoogleraar werkzaam geweest. Hij heeft namens Costa Rica deelgenomen aan verschillende conferenties in Mexico, Honduras en Guatemala.

Hij is ook vertegenwoordiger van de Groot Loge van Nicaragua in West-Europa. Namens de VVD heeft hij deelgenomen aan conferenties van de Liberale Internationale in Canada. Dit is een internationale organisatie waar het beleid van alle liberale partijen over de hele wereld wordt bepaald. Prof. mr. Donner blijft tot 13 december aanstaande in Suriname.Eťn dag directeur Paramaribo Zoo inzet van kinderspel

In verband met kinderdag heeft het Onder-directoraat Jeugdcentra van het Minov kinderen uit de centra Nw. Amsterdam, en Tamanredjo een gezellige dag bezorgd in de Paramaribo Zoo. De kinderen mochten het educatief ganzenbordspel uitvoeren.

Eigenlijk is het een directeurenspel, waarbij de kinderen de problemen van de dierentuin moeten oplossen. Hierbij worden de spelregels van het ganzenbordspel gehanteerd, en wie als eerst de finish heeft bereikt, wordt voor ťťn dag directeur van de Paramaribo Zoo.

Het Onder-directoraat Jeugdcentra heeft voor transport van de kinderen gezorgd. Het ganzenbordspel werd geÔntroduceerd en de organisatoren zullen de bevindingen evalueren om het te perfectioneren. Het is de bedoeling dat vooral kinderen van de basisscholen zoveel mogelijk gebruik maken van deze educatieve activiteiten van de Zoo.

Ook de kinderen van de Zondagschool van Reeberg brachten een bezoekje aan de Paramaribo Zoo in verband met kinderdag. Voor de meeste kinderen betekent het naar de dierentuin gaan een leuk uitje, zegt Nona van Dijk, leidster van de zondagsschool.

Voor een spreekbeurt in de klas is "de educatieve dag in de dierentuin" ook een onderwerp, waarover kinderen kunnen praten.Madzen van GTST geeft uitleg over soap succes

De afgelopen week werd er op initiatief van filmregisseur Pim de La Parra een druk bezochte workshop/lezing door Olga Madzen gehouden. Madzen is de creative-producer van de eerste Nederlandse soapserie Goede Tijden Slechte Tijden (GTST).

niba - niba suri magazine
Olga Madzen en de directeur van de Surinaamse Televisie Stichting,
Kenneth Oostburg
    Op uitnodiging van haar en Pim de La Parra kreeg een groep personen, die in Suriname met film en televisie bezig is, de "ins and outs" van het ontstaan van de soap in Nederland.

Daarbij verduidelijkte Madzen dat een soap alleen kan slagen indien het verhaal ingebed is in de cultuur en overige maatschappelijke normen en waarden van het land.

Om een soap te kunnen bedenken en produceren is veel schrijven van het script nodig, omdat in korte tijd tussen de 18 tot 20 karakters moeten worden neergezet. Het eist enorme fantasie, want een soap is niets anders dan een naÔef verteld verhaal door dialoog, de onwaarschijnlijkheid die via dialoog als werkelijkheid wordt ervaren.

Madzen hield haar gehoor verder voor dat er voor een goede soap drie bedenkers noodzakelijk zijn. Twee personen kunnen het vaak eens zijn over het soapverhaal maar de derde zorgt voor een kritische beoordeling, vindt Olga Madzen. Initiatiefnemer Pim de La Parra was zeer ingenomen met de opkomst.Rosebell betaalt 36% over commerciŽle winst

Als het aan minister Humphrey Hildenberg van FinanciŽn ligt, zal er binnenkort speciale aandacht worden geschonken aan de pensioenen en de Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV). De bewindsman kwam in De Nationale Assemblee aan het woord tijdens de eerste ronde van beantwoording door de Regering inzake de begroting 2005.

De economische situatie van Suriname is thans verbeterd, maar dat was niet het geval toen deze regering aantrad, zei minister Hildenberg. Hij krijgt vaak de vraag of de situatie werkelijk is verbeterd en die vraag kan hij alleen beantwoorden met harde feiten. Daarom vroeg hij via de Assembleevoorzitter, Ramdien Sardjoe, het college bijzondere aandacht voor zijn uiteenzetting.

Ook internationale instellingen maakten gewag van de verbeterde economische situatie in Suriname.

Minister Humphrey Hildenberg van FinanciŽn verduidelijkte ook de overeenkomst die is gesloten met Rosebell Gold Mines N.V., omdat in de samenleving verschillende vormen van uitleg circuleren. Ook nadat de overeenkomst in De Nationale Assemblee is behandeld, blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de inkomsten voor de Staat.

Minister Hildenberg benadrukte dat de overeenkomst is gesloten ten tijde van de toen geldende goudprijs, maar dat dit niet geldt voor de duur van de overeenkomst. Ons land heeft goede afspraken gemaakt.

Hij gaf hieromtrent de volgende toelichting. Als er dit jaar meer verschepingen van goud plaatsvinden, dan wordt er meer geld gestort. Tevens wordt een kwart procent van de winst gestort in een fonds waarmee het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen het Delfstoffen Instituut kan financieren. Er wordt voorts een belastingafdracht over de commerciŽle winst geheven van 36%, aldus Hildenberg.
 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
Tenzij anders aangegeven
Vormgeving: Phillip Lutz

Als u NIBA zonder foto's ontvangt, dus alleen met tekst, dan kunt u de volledige uitgave hier vinden:  NIBA 25

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....Onderscheidingen

President Ronald Venetiaan heeft traditiegetrouw personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt en dat nog doen, gedecoreerd op de 29ste Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname.

Dit gebeurde in aanwezigheid van vice-president Jules Ajodhia en leden van het kabinet, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee, Ruth Wijdenbosch, de districtscommissarissen, andere genodigden en familieleden.

De volgende personen zijn onderscheiden met de

Eremedaille in goud verbonden aan de ereorde van de palm

1. Ghatidjan Abdullah
2. Victor Ferdinand Albitrouw
3. Christiaan Martinus
     Altenberg
4. Abedaiso Asabina
5. Legijem Asmowiredjo-
     Singosari
6. Edgar Baal
7. Selita Gertruida van Dams
8. Rambalie Ghiraw
9. Adjidjan Ilahi-Dahoe
10. Pokhai Jagesar
11. Mohanlal Kalicharan
12. Julius Henry Lingaard
13. Jozef David Menig
14. Dhanwatie Ramcharan-
      Jagesar
15. Odinarain Ramadhin
16. Johanna Adolphina Read
17. Karmin Resopawiro
18. Humphrey
       Himmenpersad
       Sewdajal
19. Heline Louise Tol-van
       Ommeren
20. Frederik Koepiart
       Troenokarijo
21. Marinem Wirodikromo
22. Andolphina Antoinette
       Zwennicker

Eremedaille in goud verbonden aan de ereorde van de gele ster

1. Jolanda Judith
     Wassenaar

Ridder in de ereorde van de palm

1. Willy Frederika
     Koenradina Alberga-
     Simons
2. Juanita Altenberg
3. Ali Hoessein Islam baboe
4. Tierlokinath Bhawanibhiek
5. Mohamed Jacoeb Bholai
6. Harrypersad Boedjawan
7. Bertholine Livia Caffe-
     Rozenblad
8. Johannes Henricus
     Otmar Cats
9. Rinaldo Oswald cordu
10. Eric Ramon Cronie
11. Rawindrenath Dihal
12. Robby Choen Lien Fung
13. Tjandersain Gangadin
14. Therecia Cecilia Halfhide
15. Henricus Hubertus
       Heijkers
16. Henry Jacobus Hennep
17. leonie ho
18. Mahadewpersad
       Kalipdewsing
19. Mohamed Barodjie
       Kertosentono
20. Malkoeladjiedj Sabbier
       Ketwaru
21. Li, Yan Lin
22. Mohamed Ajoeb Madhar
23. Henricus Petrus
       Johannes Mallens
24. Kaulesar Matai
25. Jan Eduard Sniphout
26. Eugene van Wind

Ridder in de ereorde van de gele ster

1. Rahman Abdoella
2. Ewald Achaibersing
3. Paul Alfarez
4. August Baumgart
5. Henry Ceuppens
6. Johanna Calor-Dulos
7. Armand Cramer
8. Stanely Derby
9. Mohamed Abdoelgamal
     Dinmohamed
10. Julien Dompig
11. Jules Donk
12. John Fung Loi
13. Chandrikapersad
       Goeldjar
14. Alex Gopali
15. John Graskamp
16. Arthur Hasselbaink
17. Ann Hermelijn
18. Wilhelm Jap a Joe
19. John Jones
20. Emeline Irma Leerdam
21. Robby Levens
22. Alfonsius Lont
23. Benny Monsanto
24. Dennis Nelom
25. Arwin Ng-a-tam
26. Ewald Ong a kwie
27. John Pawiroredjo
28. Gerard Peelen
29. Helmond Proeve
30. Harold Ramdhani
31. Rosita Sewbaran-Joeglal
32. Stanley Sidoel
33. Iwan Soe-agnie
34. Nell Stadwijk-Kappel
35. Kenneth Tielak
36. Grietje Tjoe
       Ny- van der Ley
37. Henk Tjon tam paw
38. Chas Warning


Officier in de ereorde van de palm

1. Andre Brands
2. Ninon Brunings
3. August Hermelijn
4. Eduard Julius Karsters
5. Ordwin Edmund Kemble

Officier in de ereorde van de gele ster

1. Glive Ramlal
2. Mohamed Oemar
     Saboerali

Commandeur in de ereorde van de palm

1. Ramsaroep Bansradj
2. Henri Albert Maria Guda
3. Franklin Iwan Robles

Commandeur in de ereorde van de gele ster

1. Johannes Theodorus
     Nelom


niba - niba suri magazine


Opslag gezocht voor tweedehandskleding

Het Leger des Heils is dringend op zoek naar extra opslag- en sorteerruimte. Hiervoor doet de organisatie een beroep op de gemeenschap om voor onbepaalde tijd een geschikte ruimte ter beschikking te stellen. De noodzaak voor opslagruimte is ontstaan door het opzetten van de zogenaamde kringloopwinkels eerder dit jaar. De respons van de samenleving op de oproep om goede tweedehandskleding en andere bruikbare goederen te donoren, is overweldigend.

Gedurende de afgelopen twee maanden zijn er ruim 500 zakken tweedehandskleding van goede kwaliteit ontvangen. De binnengekomen kleding wordt gesorteerd in A-, B- en C-kwaliteit. A-kwaliteit is zeer goede kwaliteit tweedehandskleding die tegen een gering bedrag verkocht wordt. B-kwaliteit vertoont lichte vlekken of slijtage, maar kan nog goed gedragen worden. Deze kleding wordt gratis geschonken aan instellingen en/of personen. C-kwaliteit is niet meer bruikbaar.

Ongeveer 20 procent van de kleding is C-kwaliteit en 2/3 deel A-kwaliteit. Naast kleding worden er ook allerlei andere artikelen aangeboden, zoals huishoudelijke artikelen, meubilair, apparatuur, etc. Het Leger des Heils maakt uit het winkelbezoek op dat er een grote behoefte bestaat aan dit initiatief.Sectorfonds Gezondheidszorg binnenkort operationeel

Het sectorfonds Gezondheidszorg is met ingang van 1 januari 2005 operationeel. Het fonds bestaat uit middelen uit de nationale begroting en verdragsmiddelen en is ingesteld voor de financiering van het sectorplan Gezondheidszorg.

De totale bijdrage uit de verdragsmiddelen bedraagt tien miljoen honderdduizend euro voor de duur van vijf jaar. Met het instellen van het sectorfonds Gezondheidszorg wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de gezondheidszorg van de Surinaamse bevolking.

Het accent wordt daarbij gelegd op strategische programma's, die moeten leiden tot duurzame ontwikkeling van de gezondheidssector. Er zijn verschillende projecten in de sector die deel uitmaken van deze programma's. De ondertekening van de bijdrageovereenkomst voor de instelling van dit fonds heeft plaatsgevonden.

Minister Kermechand Raghoebarsingh van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en minister Humphrey Hildenberg van FinanciŽn tekenden deze overeenkomst voor Suriname. Namens de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking tekende Harry Verweij, de tijdelijk zaakgelastigde ad interim van de Nederlandse ambassade.

Verkeerssituatie Paramaribo gewijzigd

De verkeerssituatie op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat, voorheen Wanicastraat, en de Henck Arronstraat, voorheen Gravenstraat, is veranderd. Op de kruising werd een dwangzuil geplaatst. De bedoeling van de dwangzuil is om het makkelijker te maken voor autobestuurders. Zij die de linkerbaan op de Pengelstraat hebben gekozen, zullen rechtdoor moeten indien ze de Nieuwe Charlesburgweg op moeten of naar de Anniestraat.

De bestuurders op de rechterbaan van de Pengelstraat kunnen hun weg zoals vanouds vervolgen op de Arronstraat richting Letitia Vriesdelaan. De bocht naar de Henck Arronstraat is hiervoor verbreed.

De verbetering van deze verkeerssituatie kwam tot stand door samenwerking van het ministerie van Openbare Werken, Justitie en Politie en de Wegenautoriteit Suriname. Reeds enige weken geleden werden de voorbereidingen hiertoe getroffen. Het asfalt van de Henck Arronstraat in de bocht van de Johan Adolf Pengelstraat werd verwijderd, waardoor de bocht een stuk breder is geworden.

De verkeerspolitie wil hiermee bereiken dat automobilisten vanuit de Pengelstraat makkelijker kunnen inschuiven op de banen van de Henck Arronstraat. Volgens informatie vanuit het Korps Politie Suriname moet dit leiden tot een verbetering van het verloop van het verkeer omdat de weggebruikers nu langer met de bocht kunnen meerijden.


Handicap Surinaamse ondernemers is kleinschaligheid

"Ondernemers moeten goed clusteren, elkaar ondersteunen en elkaars sterkte aanvullen", zei Ivette Smit tijdens de "Fusion in Culture" presentatie gehouden in Hotel Torarica. Ze is directeur/eigenaar van Icana N.V. en de motor achter dit jaarlijks evenement.

De show, die een jaarlijks tweedaags evenement is, werd dit jaar voor de zesde keer gehouden. Deze keer waren de participanten de jonge kunstenaar Michael Wong Loi Sing, Sampa Suriname N.V., Y2K, Intervast Suriname N.V., Max Chin A Sen Manufacturing Jewelers, SAB Suriname en de Surinaamse Bierbrouwerij N.V. Het doel van deze samenwerking is het versterken van de bedrijven hun vormgeving en hun productie.

"Een handicap van Surinaamse ondernemers is kleinschaligheid", zei Ivette Smit. "Dus als je elkaar ondersteunt, kan je tot grotere capaciteiten komen en kan je elkaars technieken aanvullen, waardoor een groter en creatiever geheel onstaat." Dit jaar werd het geheel groter aangepakt. De artistieke kunst van Michael Wong Loi Sing werd verwerkt in de producten van de bedrijven. Zo waren er filekasten bespoten. Lampen, kleding en potten van de Karinja's had de jonge kunstenaar beschilderd.

niba - niba suri magazine

Heel bijzonder gisteravond was het "Tableau Vivant", het levende schilderij. Tijdens deze mini-kunst-fashionshow toonden modellen kleding, waarvan de stoffen bewerkt waren door Michael Wong Loi Sing, kunstenaar en tevens medecoŲrdinator van de afdeling Beeldende Vorming aan het IOL. Hij heeft er maanden over gedaan, vertelde hij aan onze nieuwsdienst. Voordat hij begint te werken, mediteert hij. Hierdoor kan hij de diepere waarde van de "beelden" doen ontstaan. Voor het volgend jaar is een nog groter geheel gepland met meer kunstenaars en een grotere diversiteit.
niba - niba suri magazine
De nationale zenderVoorlichting Brandweer voor afsteken van vuurwerk

Via radio en televisie start de volgende week een boodschappencampagne. Voor het eerst zal de brandweer zich specifiek richten op de schoolgaande jeugd die een van de belangrijkste risicogroepen is. De schoolhoofden krijgen de komende week een document toegezonden met informatie voor de laatste klassen van de lagere school en de eerste klassen van de MULO.

De groothandel neemt de voorlichting van de brandweer ook serieus, dat merkten wij toen wij een groothandel binnenstapten die bezig is met voorbereidingen voor de verkoop.We spraken de heer Lieuw On die zegt dat je moet denken aan je eigen veiligheid en dat van anderen en daarom moet je maatregelen treffen.Schrijversgroep 77

Ware verhalen project

Zonder verhalen weten we niet waar we waren, waar we zijn en waar we naartoe gaan. En het mooie is: iedereen heeft een verhaal - over de eerste schooldag, dat bijzondere buurmeisje of de zenuwen voor het rij-examen.

Dat begreep ook de auteur Paul Auster toen hij enkele jaren geleden voor de Amerikaanse radio het National Story Project begon. Toch was hij verrast door de enorme hoeveelheid inzendingen (meer dan vierduizend) en de kwaliteit van de verhalen.

Elke week las hij er enkele voor in het radioprogramma Weekend All Things Considered en uiteindelijk werden er eind 2001 een kleine 180 geselecteerd voor het boek True tales of American life.

Uitgaande van dezelfde gedachten organiseert de Nederlandse Stichting Schrijven in samenwerking met dagblad Trouw en KRO's radio- programma DolceVita het project "Ware verhalen - echt gebeurd?" Luisteraars en lezers mogen hun eigen waargebeurde verhalen opschrijven en opsturen.

De redactie van Schrijven, Trouw en KRO's DolceVita selecteren de beste verhalen. Elke week wordt er ťťn verhaal voorgelezen in DolceVita (op donderdag), ťťn gepubliceerd in Trouw (op vrijdag) en ťťn op de website van Schrijven geplaatst. Enkele andere verhalen komen in tijdschrift Schrijven, dat eens in de twee maanden verschijnt. In 2005 wordt een groot aantal van deze verhalen gebundeld in een boek.

Hoe doe ik mee?

Schrijf een verhaal over een ware gebeurtenis in uw leven.

Stuur dit verhaal (het mogen er meerdere zijn) naar wareverhalen @schrijven.org of naar stichting Schrijven, o.v.v. "Ware verhalen", Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam.

Zet uw adres, telefoonnummer en mailadres bovenaan uw verhaal in het bestand of in uw printout.

Vermeld in uw mail of brief in welk jaar (of in welke periode) het belangrijkste deel van het verhaal zich afspeelt.


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen
per 11 December 2004


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,535
Verkoop    3,628

POUND STERLING
Aankoop    5,115
Verkoop    5,249

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,525
Verkoop    3,638

POUND STERLING
Aankoop    5,079
Verkoop    5,259

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††