suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 14 - Oktober - 2005           Suri Magazine no. 66In deze uitgave:

Bouterse voelt zich in het nauw gedreven
Schenking van fietsen gecombineerd met leerproject
Minister Wolf neemt spellingsproducten in ontvangst
Kasjoetelers willen kennis opdoen in buitenland
EBS wil gefaseerde verhoging van de stroomtarieven
Onderzoek naar gezondheid van jongeren
245 jaar bevrijding van blanke overheersing
Niet laten leiden door beschikbare begroting
Vice-president Ramdien Sardjoe 70 jaar
Bewustwording behoud van het tropisch regenwoud
Communicatie mogelijkheden moet verbeteren
Leren samen te werken en gedisciplineerd te werken
Beveiliging omgeving dierentuin is verbeterd
Boek over Architect Nagel aangeboden
BWO houdt spoed algemene ledenvergadering
Op traditionele wijze in het huwelijk getreden
Fakkel doorgegeven aan tieners uit Venezuela
Grote partij smokkelwaar in beslag genomen
SORES Men Cook-Out in het Mata Gauri-centrum
Professor onder de indruk van Surinaamse journalisten
Kade Nieuwe Haven dringend aan revisie toe
Bergbeklimmers beschadigen wereldnatuurreservaat
Sharmiladebi Hardin 55ste verkeersdode
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Bouterse voelt zich in het nauw gedreven

In het centrum OCER van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft Desi Bouterse in zijn toespraak ter gelegenheid van de viering van zestigste verjaardag dreigende taal gesproken.

Hoewel hij geen feest wilde heeft zijn partij een groot feest voor hem gehouden en daar was hij blij mee, zei de zestigjarige. Het hoogtepunt van de viering was de toespraak van Desi Bouterse, die ook rechtstreeks door een lokaal radiostation werd uitgezonden. Voor journalisten, de rechterlijke macht en anderen in de samenleving had Bouterse een duidelijke boodschap, dat hij zich niet zomaar zal overgeven. En dat het consequenties zal hebben. Niet ik alleen heb familie toch, aldus Bouterse

Bouterse riep zijn gehoor ook op, op straat te komen en mee te doen aan het naar huis sturen van de regering. Aan het adres van de regering stuurde het jarige DNA-lid de volgende verkapte uitdaging: "Wi e wer mi ede. Ef yu wan wer mi strati, dan seki (Jullie zeuren aan mijn hoofd. Als jullie het mij moeilijk willen maken, schudt dan maar). Tot zover NDP-voorzitter, Desi Bouterse, gisteren in OCER waar hij zijn verjaardag vierde.Schenking van fietsen gecombineerd met leerproject

Er komen zo'n 200 fietsen, gereedschap voor een fietswerkplaats, een docent en lesmateriaal naar Paramaribo. De gemeente Den Haag is de afzender en heeft dit educatieve fietsproject opgezet in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de stichting Vooruitgang door Zelfwerkzaamheid.

De stichting Moments of Joy heeft eveneens een financiele bijdrage geleverd voor de aanschaf van het gereedschap. Het Haagse leerwerkcentrum Willem Dreespark traint in ons land docenten rijwielherstel op een school voor voortgezet speciaal onderwijs en helpt mee met de opbouw van een professionele werkplaats.

De verzonden fietsen worden verstrekt aan schoolgaande jeugd, studenten en ambtenaren. Op de geselecteerde school in Paramaribo zitten leerlingen met een verstandelijke of fysieke handicap. Aan de hand van meegebrachte praktijkkaarten, visueel lesmateriaal dat ontwikkeld is voor leerlingen met taal- of leerproblemen, wordt leerlingen het vak van fietsenmaker geleerd.

Dit fietsenplan draagt bij aan de mobiliteit van Surinamers en de opbouw van een fietscultuur zodat er een goed alternatief is voor de auto als vervoermiddel. Daarnaast bevordert het project de scholing en zelfwerkzaamheid van kleine ondernemers. Kansarme leerlingen kunnen met dit fietsenplan een vak leren.

Als dit pilot project aanslaat zal de gemeente Den Haag vergelijkbare projecten helpen opzetten op scholen voor speciaal onderwijs in richtingen die de Haagse leerwerkcentra ook hebben, zoals houtbewerking, metaalbewerking, bouw en metselen.Minister Wolf neemt spellingsproducten in ontvangst

Minister Wolf nam afgelopen week in Den Haag, samen met Minister van der Hoeven, de eerste spellingsproducten voorzien van het spellingslogo van de Taalunie in ontvangst. Samen met de Woordenlijst wordt ook een spellingslogo van de Taalunie gepresenteerd. Een publicatie die dit logo draagt, is afgestemd op de officiele spelling. Het logo kan gezien worden als een keurmerk en vormt een belangrijke garantie voor de taalgebruikers.

niba - niba suri magazine niba - niba suri magazine

In het vervolgtraject vraagt de Taalunie de Regeringen van de betreffende landen om de regelgeving van de spelling van de Nederlandse taal in hun interne rechtsorde op te nemen. De spelling wordt voorgeschreven aan overheid en onderwijs.

Voor Nederland en Vlaanderen betekent de nieuwe editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal een actualisering van de spelling van 1995 met een beperkt aantal veranderingen. In Suriname zijn de veranderingen van 1995 nog niet officieel doorgevoerd. Dit betekent dat er een inhaalslag nodig is. In de komende periode zal Minister Wolf (MINOV) overleg plegen met deskundigen in Suriname en medewerkers van de Nederlandse Taalunie om een goed stappenplan uit te werken voor de invoering van de nieuwe spelling voor de overheid en het onderwijs in Suriname. Het streven is om in 2006 een belangrijke voortgang geboekt te hebben.

Daarnaast zal er verder gewerkt worden aan een volledige beschrijving van de Surinaamse varieteit van het Nederlands. In de nieuwe editie van de Woordenlijst zijn ruim 500 Surinaams-Nederlandse woorden opgenomen. Onderzoek moet leiden tot een uitputtende beschrijving van het Surinaams-Nederlands. Voor een volgende editie van de Woordenlijst, maar ook voor woordenboeken en andere naslagwerken, kan hiervan gebruik gemaakt worden.

In de Nederlandse Taalunie voeren de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken.Kasjoetelers willen kennis opdoen in buitenland

De Associatie van Kasjoetelers in Suriname wil contacten leggen met instanties in Brazilie en India. Deze contacten willen ze leggen om kennis op te doen, teelt - en verwerkingstechnieken en hoogwaardig plantmateriaal te verzamelen. Ons land biedt veel mogelijkheden voor het planten van kasjoe.

Er wordt al jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de kasjoeteelt in Suriname. Voor het bevorderen van dit gewas in Suriname is er speciale aandacht geschonken aan de Inheemse en Marron-gemeenschappen in het binnenland.EBS wil gefaseerde verhoging van de stroomtarieven

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) wil de gefaseerde verhoging van de stroomtarieven door de regering onder bepaalde voorwaarden. Dit zei de waarnemend directeur tevens president-commissaris van de EBS, Oemar Chiragally, in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag.

Hij was te gast in dit programma samen met de voorzitter van de stichting Gebruikersraad Suriname, Robert Ameerali. Nita Ramcharan vroeg aan de EBS-topman of zijn aangekondigde vijftig procent verhoging ook door de regering wordt ondersteund.

Aan de redacteur Ramcharan gaf Chiragally het jaarverslag van de EBS over het boekjaar 2003. Bij het energiebedrijf werken achthonderd vijf en veertig mensen waarvan zevenhonderd zes en zestig man en negen en zeventig vrouw zijn.

De EBS heeft ruim honderd vijf duizend verbruikers waarvan negen en half duizend commerciŽle en vier en negentig duizend huishoudelijke verbruikers zijn. Het bedrijf zag haar winst in 2002 van circa 1,2 miljard Surinaamse gulden omslaan naar een verlies in 2003 van circa zeven en tachtig miljoen Surinaamse gulden.Onderzoek naar gezondheid van jongeren

Het ministerie van Volksgezondheid start met een onderzoek naar gezondheid van jongeren. Dit werd tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Het onderzoek zal in vijf gebieden worden uitgevoerd. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en met financiele ondersteuning van de United Nations Fund for Children(UNICEF) en de United Nations Population Fund(UNFPA), begint Prohealth op 20 oktober met het steekproefonderzoek.

Het doel van het project is de kwaliteit van de gezondheidsdiensten aan jongeren te verbeteren en eventueel uit te breiden. Het veldonderzoek wordt uitgevoerd in de periode oktober tot november 2005. Tijdens het onderzoek zullen vooral gegevens verzameld worden over attitude, gedrag en kennis bij jongeren met betrekking tot diverse prioriteitsvraagstukken die hun gezondheid kunnen bedreigen zoals, drugs, Hiv/aids, geweld, seksualiteit en partner-relaties, ongewenste zwangerschap en instabiele gezinssituaties.

De verzamelde gegevens zullen na het veldonderzoek worden gepresenteerd. Daarna zullen met de belangrijke doelgroepen van jongeren en dienstverleners actieplannen worden ontwikkeld en uitgevoerd.245 jaar bevrijding van blanke overheersing

De Surinaamse marrongemeenschap herdacht op 10 oktober 245 jaar bevrijding van de blanke overheersing. Op 10 oktober 1760 sloot het Nederlandse koloniale bewind een vredesverdrag met de gevluchte marrons in het Surinaamse binnenland.

Het traktaat van 1760 ziet deze groep als erkenning van de bosnegers als bevolkingsgroep. Door deze erkenning hebben marrons titel op de gronden waar zij woonachtig zijn. De Marrondag is de eerste vorm van georganiseerde strijd tegen de koloniale overheersing, zei Felisi. De Marrondag heeft de basis gelegd voor alles wat erna volgde.

In verband met de herdenking van Marrondag werden er zowel bij het "Plein van 10 oktober 1760" als te Nieuw Lombe plengoffers gebracht. Volgens de traditie vond het eerste plengoffer plaats om zes uur 's morgens.Niet laten leiden door beschikbare begroting

Het meerjarenprogramma voor het ministerie van Justitie & Politie moet binnenkort een feit zijn. Om dit te concretiseren heeft het ministerie recentelijk een workshop gehouden die tot 13 oktober duurde. Het thema was "Beleidsplan, Rechtsbescherming en Veiligheid".

De minister van Justitie & Politie, Chandrikapersad Santhoki, was bij de opening van de workshop aanwezig. Het is de bedoeling dat het sectorplan Rechtbescherming en Veiligheid wordt geintegreerd in het meerjarenprogramma van de regering.

De minister benadrukte dat de participanten bij het formaliseren van het sectorplan zich niet moeten laten leiden door een beschikbare begroting, maar dat gewerkt moet worden met beleidsinzichten van het ministerie die onder meer zijn opgenomen in de sectoranalyse.

De minister deed een beroep op zijn gehoor zich bij het identificeren van prioriteitsgebieden voor de korte termijn binnen het sectorplan, te laten leiden door die prioriteiten, aangegeven door het ministerie en opgenomen in het jaarplan 2006.Vice-president Ramdien Sardjoe 70 jaar

Op het kabinet van de vice-president vierde het personeel afgelopen maandag feest met de jarige vice-president Ramdien Sardjoe, die 70 jaar was geworden. Hij werd met een traditionele muziekfanfare verrast.

De VP bracht die dag samen met zijn gezin een bezoek aan het kindertehuis Tyltyl. Ook daar werd hij feestelijk ontvangen. Samen met de bewoners van het tehuis genoot de VP van een feestmaaltijd. Tientalen vrienden, politici en overige belangstellenden kwamen naar het kabinet van de VP om hun felicitaties aan te bieden.

President Ronald Venetiaan kwam ook en sprak de jarige toe. Ramdien Sardjoe had geen woorden genoeg om zijn blijdschap te uiten. Hij gaf aan zeer verrast te zijn en bedankte eenieder.Bewustwording behoud van het tropisch regenwoud

"Bewustwording met betrekking tot behoud van het tropisch regenwoud door middel van kunst", is de doelstelling van het "Rain Forest Kunstfestival 2005" dat later deze maand wordt gehouden op het KKF-jaarbeursterrein in Paramaribo. Het thema is: "Ontmoetingen in het Tropisch Regenwoud".

Het evenement is gericht op jongeren en het is de bedoeling dat het festival twee keer per jaar wordt gehouden, telkens onder een ander thema. Verschillende culturen, kunstuitingen en kunstdisciplines zullen elkaar op het festival ontmoeten.Communicatie mogelijkheden moet verbeteren

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), vindt dat de informatie- en communicatietechnologiemogelijkheden in de subregionale gebieden moeten worden verbeterd.

Er werd van 12 tot 14 oktober een workshop gehouden met als thema "Toegang tot informatie en kennis in toenemende mate leerpatronen, culturele uitingen en sociale participatie bepalen en voorzien in mogelijkheden voor ontwikkeling, effectievere armoedebestrijding en het behoud van vrede".

Minister Maikel Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) verrichtte de opening van deze workshop. Hij neemt momenteel voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling waar als minister ad interim, vanwege uitlandigheid van minister Edwin Wolf. De workshop is een samenwerking van de UNESCO en de Surinaamse regering.

Er is tijdens de workshop naar voren gekomen dat een aantal multimediacentra zullen worden opgezet in de subregionale gebieden. Op 23 september is in Galibi een computer multimedia center geinstalleerd. In enkele subregionale gebieden zoals Galibi, Apoera en Gunzi zijn er radiostations die door de UNESCO worden gesponsord.

Het opzetten van computer multimedia centers door de UNESCO in deze gebieden gebeurt in samenwerking met het Education and Communication Network Suriname (EDUCONS). De presentaties van deze workshop zijn gehouden door Max Ooft, lokaal vertegenwoordiger van de UNDP, Thea Smith, onderdirecteur bij het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, Glenn Geerlings van de stichting EDUCONS en Alton Grizzle van UNESCO.Leren samen te werken en gedisciplineerd te werken

De meeste middelbare scholen hebben ontgroeningsactiviteiten rond het begin van het nieuwe schooljaar. Van de groentjesleiders moeten de groentjes allerlei opdrachten uitvoeren. Ook studenten van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) houden deze jaarlijkse activiteit voor studenten. Roberto Malone, groentjesleider, gaf aan dat door deze ontgroeningsactiviteiten aan de jongeren wordt geleerd om samen te werken en gedisciplineerd te werken.Beveiliging omgeving dierentuin is verbeterd

De Paramaribo Zoo bestaat op 28 mei 2006 veertig jaar. Momenteel wordt er aan verschillende projecten gewerkt, zegt de nieuwe directeur, Michael Hiwatt. Hij gaf ook aan dat de beveiliging in de omgeving van deze dierentuin is verbeterd.

Het Korps Politie Suriname heeft namelijk de surveillance in de omgeving opgevoerd. De Paramaribo Zoo werkt aan het uitbreiden van de dierencollectie. In de afgelopen vakantie werd de zoo druk bezocht.Boek over Architect Nagel aangeboden

President Ronald Venetiaan ontving uit handen van Aranka Zielhuis het architectuurboek getiteld "Achteraf bekeken". De overhandiging vond plaats op het kabinet van de president. In het boek zijn de vele gebouwen opgenomen, die Peter Nagel in Suriname heeft ontworpen.

niba - niba suri magazine       niba - niba suri magazine
President Ronald Venetiaan tijdens de overhandiging van het architectuurboek "Achteraf bekeken" door Aranka Zielhuis.

Architect Nagel liet het proces van bouwen tot aan de afwerking fotograferen en uit deze informatie heeft zijn weduwe, Maria Nagel, het boek samengesteld. Zielhuis is de kleindochter van Nagel. Nagel hield zich behalve met het ontwerpen van de gebouwen ook met de decoratie en het interieur bezig. Nic Loning, destijds tekenleraar bij o.m. het middelbaar onderwijs, kreeg van hem de opdracht voor het ontwerpen van de gevelversiering van het postkantoor aan het Kerkplein.

Erwin de Vries maakte de gevelversiering van een Handelsvrouw op het gebouw van de destijds bekende HBU, de Hollandse Bank Unie, eveneens bij het Kerkplein. Deze bank is tegenwoordig in handen van de RBTT (Royal Bank of Trinidad & Tobago), onder de naam RBTT-Bank Suriname. Bij de overhandiging van het boek was Zielhuis vergezeld van haar echtgenoot Teun Plegt en Myra Strijk-Winter.BWO houdt spoed algemene ledenvergadering

De Bruynzeel Werknemers Organisatie (BWO) hield een spoed algemene ledenvergadering. Deze werd gehouden op het complex van het houtbedrijf. BWO-leden en gepensioneerden van het bedrijf waren hiervoor uitgenodigd. Om de werknemers de garantie te bieden van een baan, zullen maatregelen worden getroffen om hen in een nieuw op te zetten houtbedrijf te werk te stellen, aldus Chin A Loi, voorzitter van de BWO.

Hoewel de voorstellen door de leden werden goedgekeurd, was de directie niet aanwezig om hen te woord te staan. Vorige onderhandelingen om deze zaken verder uit te diepen liepen tot twee keer toe op niets uit, aldus Chin A Loi. Na de vergadering trachtte onze nieuwsdienst waarnemend directeur Patrick Peneux te spreken. Deze was echter niet aanwezig.Op traditionele wijze in het huwelijk getreden

Jeanine en Jerry Piersouw zijn op traditionele wijze in het huwelijk getreden. Ze kozen unaniem voor een Saramakaans ritueel in het dorpje Dan Paati aan de Surinamerivier. Het idee voor een traditioneel Saramakaans huwelijk is ontstaan tijdens een vakantie in Suriname waarbij beiden verliefd raakten op deze plek.

Jeanine en Jerry hebben elkaar in Nederland ontmoet tijdens een avondje stappen in de stad Groningen. Aafke, moeder van Jeanine, heeft zich jaren ingezet voor een sociaal zorgproject aan de Surinamerivier ten behoeve van bejaarden.

Een 13-tal familieleden en vrienden zijn overgevlogen om het huwelijk bij te wonen. De ceremonie werd geleid door de kapitein van Dan Paati. Aan het eind van het ritueel sprak de kapitein zijn zegeningen uit over het paar en de hoop dat ze voor altijd bij elkaar zullen blijven. Jeanine ontving cadeaus van Jerry en daarna werden de gasten bedankt.Fakkel doorgegeven aan tieners uit Venezuela

In verband met Run4unity hebben tieners van Suriname de fakkel doorgegeven aan de tieners uit Venezuela via een rechtstreekse telefoonverbinding. Op elke plaats waar Run4unity wordt georganiseerd komen tieners aan het woord en wisselen ervaringen uit.

Wat is Run4unity? Duizenden tieners uit honderden steden van 182 landen uit de vijf werelddelen bouwen aan vrede in de wereld. Daarom hebben zij een wereld-estafette gehouden met als thema Run4unity. De estafette vond plaats van 11.00 uur tot 00.00 uur in alle tijdszones.

Het is de eerste estafette rond de wereld om de inzet van tieners voor de eenheid en de vrede te laten zien. De tieners dragen zoveel mogelijk blauw als symbool van de regenboog van vrede.Grote partij smokkelwaar in beslag genomen

De politie van het ressort Geyersvlijt heeft een grote partij smokkelwaar in beslag genomen te Leonsberg. In totaal zijn er 600 dozen ŗ 12 flessen King George whisky en 1000 dozen met elk een inhoud van 24 blikken "Amsterdam Bier" in beslag genomen die in drie boten vervoerd waren.

niba - niba suri magazine    niba - niba suri magazine
Foto: Korps Politie Suriname

Van de 19 mannen die in verband met de vangst van deze smokkelwaar aangehouden waren, zijn na verhoor drie in verzekering gesteld. Het gaat in deze om twee Surinamers en een Guyanees. De drie boten zijn in beslag genomen alsook vier vrachtwagens die gebruikt zouden worden om de smokkelwaar te verplaatsen.SORES Men Cook-Out in het Mata Gauri-centrum

De vereniging "Societeit Republiek Suriname" SORES hield een Men Cook-Out in het Mata Gauri-centrum. Verschillende Surinaamse Organisaties plannen activiteiten in verband met 30 jaar Srefidensie op 25 november dit jaar. Om al deze activiteiten te kunnen financieren worden fundraisingprojecten gehouden.Professor onder de indruk van Surinaamse journalisten

Een grote groep Surinaamse journalisten heeft zich aangemeld voor de training die werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassade. Hiervoor werd professor Stephan Coon uitgenodigd die onmiddellijk positief reageerde. Stephan Coon heeft heel wat grootheden uit de journalistiek opgeleid van NBC en ABC, de twee meest bekende nieuwsmedia in Amerika.

De inhoud van de training omvatte verschillende onderdelen: interview technieken, presentatie, opbouw en indelen van items, het indelen van het journaal, en ook praktische opdrachten zoals discussies en straatinterviews. De professor was onder indruk van de Surinaamse journalisten en tevreden over het verloop van de training.

De journalisten spraken eveneens met lof over de professor en de leerstof. Aan het eind van deze intensieve training werd aan alle participanten een certificaat uitgereikt.Kade Nieuwe Haven dringend aan revisie toe

De ruim 34 jaar oude kade van de zogeheten Nieuwe Haven van Paramaribo is dringend aan revisie toe. De 520 meter lange steiger is op sommige plekken reeds doorgezakt, wat voor een uiterst gevaarlijke situatie zorgt bij het lossen en laden van schepen.

Omdat een 30 miljoen euro financiering van de Europese Unie maar niet loskomt, is de NV Havenbeheer volgens directeur John Defares dringend op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. Aan het einde van haar orientatiebezoek aan de Haven van Paramaribo benadrukte minister Alice Amafo van Transport Communicatie en Toerisme, dat haar ministerie alle aandacht heeft voor de dringende rehabilitatie van de havenfaciliteiten. Die vormen trouwens de basis voor het toekomstbeeld van het havenbedrijf.

Tijdens het bezoek van minister Amafo kwam verder naar voren dat de NV Havenbeheer openstaat voor plannen van het ministerie van TCT om op het havencomplex een nieuw hoofdkantoor te bouwen. Het hoofdkwartier van TCT is sinds de oprichting van het ministerie in 1991 gehuisvest in een huurpand aan de Prins Hendrikstraat.

Bij de realisatie van het nieuwe TCT-gebouw op het terrein van de NV Havenbeheer kunnen de staatsbedrijven die onder TCT ressorteren volgens havendirecteur Defares een handje helpen bij de financiering. Na een korte uiteenzetting van directeur Defares over de dagelijkse activiteiten en de toekomstplannen van het havenbedrijf kreeg de TCT-minister per bus een rondleiding op het havencomplex, dat bij elkaar een oppervlakte van circa 6 ha beslaat. Bij de afsluiting van het oriŽntatiebezoek nam de minister een schilderij in onvangst. Het kunstwerk is van de hand van een collectief van havenarbeiders.Bergbeklimmers beschadigen wereldnatuurreservaat

De Nederlandse bergbeklimmer Ronald Naar en zijn twee collega's, Gerke Hoekstra en Martin Fickweiler hebben na hun prestatie in het Surinaamse oerwoud het UNESCO-natuurreservaat beschadigd. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid heeft ontdekt dat het gebied aan de voet van het Duivelsei dat door de bergbeklimmers is bezocht, in brand heeft gestaan.

Het resultaat van het onderzoek wordt gedeponeerd bij procureur-generaal Subhaas Punwasi. De touroperator, de reisorganisatie en ook de sponsors die de reis van de bergbeklimmers mogelijk maakten, zouden mede aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade aan het UNESCO-natuurreservaatSharmiladebi Hardin 55ste verkeersdode

De 32-jarige Sharmiladebi Hardin gehuwd Balesar, die deze week na een aanrijding aan de Magentaweg ter plaatse overleed, is de 55e verkeersdode van het jaar. Het slachtoffer was duorijdster op een bromfiets die over genoemde weg reed naar de Nieuw Weergevondenweg. Onderweg was er een rookmassa, waardoorheen de bestuurder van de bromfiets genoodzaakt reed.

Op een bepaald moment werd de bromfietser van achteren aangereden door een bestelbus die met een vrij hoge snelheid reed. De duorijdster viel en kwam onder de bestelbus terecht die haar ruim tien meter meesleurde. Door de slag en opgelopen verwondingen is zij kort daarna komen te overlijden. Vervolgens werd de bromfiets ook nog aangereden door een personenauto die in dezelfde rijrichting reed. De bestuurder van die personenauto reed door, maar de politie van Santo Boma is hem reeds op het spoor. De bestuurder van de bestelbus was niet onder invloed van alcohol en kwam met de schrik vrij.

Zijn rijbewijs is voorlopig ingevorderd. De bestuurder van de bromfiets klaagde over pijn en is na medische behandeling bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heengezonden. Het ontzielde lichaam van Sharmiladebi zal na sectie aan de familie worden afgestaan. De politie wijst automobilisten nogmaals erop ter voorkoming van aanrijdingen volgens de regels te rijden. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 49.367

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.UNIEKE LEZING

Op zondag 16 Oktober wordt er een speciale lezing gegeven, met de titel:

VAN GAMELAN TOT POP JAWA

In de lezing zal aandacht worden besteed aan de Javaanse muziekcultuur in Nederland, IndonesiŽ en Suriname. En welke rol hebben onder andere de vedetten zoals Ragmad Amatstam, Eddy Asan, Silvie Singoredjo, Oesje Soekatma en Stanley Rabidin hierin gespeeld?

De lezing zal worden verzorgd door de bekende muziekkenner en programmamaker Jo Moestadja van onder meer Radio Surjadjati, Den Haag FM 95.9.

Voorts zullen tijdens de lezing, muziekfragmenten van bekende Surinaamse artiesten ten gehore worden gebracht. U maakt op interactieve wijze, een reis door de geschiedenis van muziek. Van de zoete en mystieke tonen van de Gamelan uit de groene gordel van smaragd tot en met de warme vertolking van de tropische Pop Jawa klanken.

Meer informatie kunt u vinden op de website Suriname :

www. suriname. nu of www.surjadjati.com


niba - niba suri magazine


Bedrijfsongeval

Een arbeider van een visverwerkingsbedrijf aan de Saramaccastraat is bij een bedrijfsongeval zijn hand kwijt geraakt. Op hetzelfde terrein is er ook een ijsfabriek. De arbeiders waren bezig middels een wormtransporter ijs vanuit de fabriek te transporteren. Daarbij zou het latere slachtoffer met een cup ijs uit een vakje halen. De cup kwam uit zijn hand te vallen en hij probeerde deze uit het vakje te krijgen. Zijn hand kwam tussen de schroef van de wormtransporter vast te zitten met het noodlottige gevolg dat zijn arm tot de schouder werd weggerukt.

Arrestant tijdens vluchtpoging dodelijk geraakt

De 21 jarige arrestant die opgegeven heeft te heten Mario Apensa of Noordzee is donderdagmiddag tijdens een vluchtpoging uit het cellenhuis van politie bureau Latour dodelijk geraakt. Apensa kwam kort na aankomst bij de Spoedeisende Hulp te overlijden. Hij zou op een bepaald moment door een politieambtenaar in de boeien worden geslagen. Een cup inhoudende pap die hij bij zich had, heeft hij toen in het gelaat van de politieman gegooid. Er ontstond een worsteling en de arrestant heeft zich kunnen losrukken. Hij zette het op een lopen en waarschuwingsschoten van de politie hebben hem niet tot andere gedachte kunnen brengen. De politie was toen genoodzaakt gericht op hem te schieten. Apensa werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd en kwam kort na aankomst om het leven. Aangezien bij de politie geen vaste woon- en of verblijfplaats van de overledene bekend is, doet zij een beroep op de familie contact op te nemen met de politie van station Latour.

Duim afgehakt

De duim van een dief die vanmorgen omstreeks negen uur een woning aan de Drambrandersgracht binnen drong, is door een huisbewoner afgehakt. De dief was gewapend met een vuistvuurwapen. Hij werd verrast door een huisbewoner die niet aarzelde en met een kapmes op de indringer in hakte, met het gevolg dat een duim van de dief werd afgehakt. De dief loste een schot af in de richting van de bewoner en vluchtte vervolgens met achterlating van zijn duim. De bewoner is gelukkig niet geraakt. De duim is door de politie in beslag genomen. De Technische Opsporing- en Herkenningsdienst van de politie zal een dactyloscopisch onderzoek op de duim verrichten, ten einde na te gaan of de dief voorkomt in de criminele administratie van de politie.

Jeugdige rovers en verkrachters in de kraag gevat

In de afgelopen dagen heeft de recherche van het bureau Geyersvlijt twee jongemannen van 18 en 19 jaar aangehouden die bekend hebben ongeveer 2 tot 3 maanden geleden aan de Badoella- en de Ellenweg berovingen te hebben gepleegd, waarbij zij op deze lokaties ook vrouwen hebben verkracht.

De recherche van het bureau Geyersvlijt gaat na of deze criminelen meer op hun kerfstok hebben en doet een beroep op overige slachtoffers, belanghebbenden of getuigen om voor informatie contact op te nemen met de recherche.

Jeugdige criminelen bekennen reeks berovingen

Twee jeugdige criminelen van 18 en 19 jaar die op dinsdag 11 oktober door de politie aan de Hiraweg zijn aangehouden, hebben inmiddels 23 gevallen van straatberovingen bekend bij de recherche van Geyersvlijt. Deze twee jeugdige rovers waren bezig een vrouw te beroven aan de Hiraweg. Zij hadden er een gewoonte van gemaakt in de vroege morgen voetgangers op de openbare wegen in het gebied Nieuwweergevondenweg en Pontbuiten te beroven van hun geld en andere kostbaarheden.

Man bekent 13 straatberovingen

Een zekere E. heeft bij de recherche van het bureau Geyersvlijt bekend dat hij in de afgelopen periode 13 personen heeft beroofd in de omgeving Nieuwweergevondenweg en Pontbuiten. E. muntte het voornamelijk op personen van hindostaanse komaf onder wie taxichauffeurs.

Familie bestolen door pseudoagenten

De familie B. van de Saron Kolonieweg is slachtoffer geworden van twee criminelen die zich voordeden als politieambtenaren. De criminelen hielden de slachtoffers voor, dat zij op zoek waren naar een zekere "Tjokkie". Volgens bekomen informatie moest Tjokkie zich bij hen in huis bevinden.

Terwijl een der criminelen de man des huizes buiten de woning hield, ging zijn comparant met de vrouw des huizes de slaapkamer binnen, waarna hij gouden sieraden, en een geldbedragen in Surinaamse en Amerikaanse dollars uit het huis wegnam. Na hun snode daad verlieten de criminelen de woning. De politie van bureau Nieuwe Haven is met het onderzoek belast.

Verkeersongeval

De 19-jarige bromfietser Chinnoe Moreno is op zaterdag 8 oktober jl. tegen een elektrische mast aan de Fredericistraat opgereden. Moreno was op slag dood. Het lijk is na sectie ter begraving aan de familie afgestaan.

De 32-jarige Guyanees Sjon Parker is op vrijdag 7 oktober bij een auto-ongeval aan de Ing. Atta Oelaweg te Groot Henar (Nickerie) om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam met de auto in een langs de weg lopende trens terecht.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 17 oktober kunt u lusteren naar Arlette Codfried en Deborah Pinas (beiden van S 77) die praten met de Belgen Leen van den Berg en Jan de Kinder.

Zij waren in Paramaribo voor het verzorgen van een schrijf- en illustratieworkshop. De workshop werd verzorgd bij Sranan Tori Academia en heeft twee weken geduurd. Tijdens de workshop hebben de deelnemers elk een kinderverhaal geschreven en de illustratoren hebben tekeningen hierbij gemaakt.

De workshop was mogelijk door de ondersteuning vanuit de stedenband Paramaribo-Antwerpen. Het gesprek is reeds eerder uitgezonden op 12 september, maar wordt op verzoek herhaald.

Hedendaagse Surinaamse Literatuur In Andres Bello

De Surinaamse literatuur wordt veelal in talen geschreven die in overig Zuid-Amerika niet gesproken worden. Het is dan ook geen wonder dat onze literatuur bij Zuid-Amerikanen nauwelijks bekend is. Toch is er wel belangstelling voor. Om vooral de spaanssprekenden in deze groep tegemoet te komen verzorgt Ismene Krishnadath op 20 oktober een presentatie getiteld La literatura contemporanea de Suriname in Centro Andres Bello. Uiteraard is de presentatie ook toegankelijk voor andere geinteresseerden. Naast de presentatie is er een kleine expo van Surinaamse boeken. De presentatie moet ook gezien worden als voorbereiding op de deelname van Suriname aan La Feria Internacional de Libros en Caracas in november 2005. Ismene Krishnadath en Soecy Gummels zijn afgevaardigden naar deze beurs.

Schrijffestijnen Werelden In Ontmoeting

In verband met het vierde internationaal literatuurfestival 2006 dat als thema draagt: "Werelden in ontmoeting" en o.a. tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de intellectuele, emotionele en artistieke literaire vorming van de Surinaamse samenleving in het algemeen, en de jonge en/of opkomende schrijvers, dichters en vertellers in het bijzonder, heeft de commissie "Werelden in ontmoeting" van Schrijversgroep 77 besloten een schrijffestijn uit te schrijven voor jonge en/of opkomende schrijvers.

Zie voor meer informatie de website:

www.s77.suriname.NU


AGENDA

28/29 oktober - (I)
Lailat el Qadr / Herdenking van de nacht waarin de profeet Mohammed de eerste boodschap van de engel Gabriel ontving.

1 november - (H)
Divali - Maha Lakshmi puja - / Lichtjesfeest / Overwinning van goede op het kwade, van het licht op de duisternis / gewijd aan Laksmi, godin van het geluk en licht, rijdom en voorspoed.

3 november - (I)
Ied Ul Fitre / Ramzan id / Feest van de verbreking van de vastenperiode / Suikerfeest

20 november (A)
Universele dag van de rechten van het kind

25 november (A)
30 jaar Onafhankelijkheid

25 november (A)
Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

8 december (A)
Herdenking van de wrede en zinloze moord op 16 weerloze vooraanstaanden van de Surinaamse samenleving

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = SurinameDe Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 14 Oktober 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,279
U koopt         3,376

POUND STERLING
U verkoopt    4,773
U koopt         4,914

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,269
U koopt         3,386

POUND STERLING
U verkoopt    4,739
U koopt         4,924

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††