suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 9 - April - 2005           Suri Magazine no. 40 


Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Met in deze uitgave:

Cursus Vermeerdering van Plantmateriaal afgesloten
A.T.M. wil genetisch gemanipuleerd voedsel weren
Sanfika trekt record aantal bezoekers
Drie generatoren zullen het tekort niet opheffen
Politie bevrijdt gijzelaar
Surinaamse gemeenschap tekent masaal condoleanceregister
Persconferentie Ministerraad
Nieuw economieleerboek van Dew Maikoe
Together We Can van het jeugd-Rode Kruis
Gesontu Mama, Gesontu Pikien Sranan Gudu
Radio Radika tijdelijk het zwijgen opgelegd
Eerste steenlegging nieuw sportcomplex Flora
Namen sollicitanten ordehandhaving ter inzage bij Politie
Brokopondo krijgt als eerste een nucleuscentrum
Kunst billboards sieren Paramaribo
Basic Life Skills voor positieve gedragsverandering bij jongeren
Barnes ontvangt deelnemers criminaliteitsbestrijding
De Nationale Assemblee
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De wisselkoersen
Cursus Vermeerdering van Plantmateriaal afgesloten

De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Geetapersad Gangaram Panday, heeft de cursus "Vermeerdering van Plantmateriaal" afgesloten. 53 landbouwers, fruit- en siertelers en andere belangstellenden deden mee. Het doel van de cursus was ondermeer om aan de participanten plantvermeerderings-technieken en vaardigheden bij te brengen. De training bestond uit een theoretisch- en praktisch gedeelte. De cursisten hebben ondermeer geleerd hoe zaad te winnen en planten te- verzorgen en bemesten. Minister Gangaram Panday heeft de participanten geadviseerd zich in een werkgroep te bundelen en waar nodig het ministerie van L.V.V. om assistentie te vragen.A.T.M. wil genetisch gemanipuleerd voedsel weren

Het Biosafety project dat in 2003 is gestart, heeft tot nu toe geresulteerd in een rapport dat is overhandigd aan minister Clifford Marica van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu. De coŲrdinator van dit project, Gwendolien Smith-Emanuels deed de overhandiging. Het rapport is onderdeel van Suriname's streven om te komen tot ratificatie van het Cartagena Protocol over Biosafety. Biosafety gaat voornamelijk over het gevaar van genetisch gemanipuleerd voedsel.

Minister Marica gaf aan dat manipulatie van voeding schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Uit het buitenland komen er producten waarvan wij niet weten hoe betrouwbaar die zijn, zegt de bewindsman. Zijn ministerie wil ervoor zorgen dat dit soort producten ons land niet meer binnenkomen. Aldus minister Clifford Marica van A.T.M.Sanfika trekt record aantal bezoekers

niba - niba suri magazine      De tentoonstelling "Sanfika" van de kunstenaar Marcel Pinas heeft een record aantal bezoekers getrokken. In Galerie Ready Tex worden 58 kunstwerken geŽxposeerd waarin de Marroncultuur centraal staat. Pinas draagt een indringende boodschap uit met zijn werk. Hij beijvert zich voor het behoud van de Marroncultuur. Met het gebruik van het Afakaschrift in zijn werk verwijst Pinas naar een oude vorm waarin men met elkaar communiceerde en die hij zich hedentendage eigen heeft gemaakt; ook signeert hij zijn werken in het Afakaschrift.

Met de verschillende totems benadrukt Pinas de overdraagbaarheid van cultuur in het algemeen. In deze objecten heeft de kunstenaar de oude en nieuwe cultuuruitingen gesymboliseerd.
De in zijn werk voorkomende lepels staan symbool voor de waarden en normen in de cultuur die dreigen onder de rode lijn af te glijden. Met zijn installatie van een authentieke Marronkeuken laat Pinas zien hoe belangrijk de keuken in de Marronhuishouding is. Met deze grensverleggende tentoonstelling "Sanfika", prikkelt Marcel Pinas wederom het publiek om stil te staan bij de schoonheid van de Marroncultuur in Suriname.Drie generatoren zullen het tekort niet opheffen

De E.B.S. heeft de eerste uit een bezending van drie nieuwe generatoren ontvangen. De komende weken zal deze generator worden geÔnstalleerd in de centrale aan de Saramaccastraat. De machine heeft een vermogen van 8,4 Megawatt. De volgende generator wordt in mei verwacht en in juli de derde. De machines zullen draaien op Staatsolie-diesel.

Volgens Kenneth Profijt, pr-officer bij de E.B.S., zullen de drie generatoren het tekort aan electriciteit niet volledig opheffen. Momenteel levert de elektriciteitscentrale aan de Sarramaccastraat ongeveer 22 Megawatt met 6 oude generatoren die zullen worden gereviseerd. Met de nieuwe machines erbij zal ongeveer 45 Megawatt beschikbaar zijn, wat volgens Profijt niet genoeg is om aan de vraag te voldoen.Politie bevrijdt gijzelaar

Door snel optreden en een perfecte samenwerking tussen de verschillende dienstonderdelen van Korps Politie Suriname, is het gelukt om de gijzelaar (L.) in korte tijd te bevrijden en vier van de vijf criminelen aan te houden, die zondagochtend 3 april jl. omstreeks 01.00 uur L. gijzelden.

L. werd in zijn auto door de vijf mannen in een bestelwagen klem gereden en overmeesterd. Zij namen hem vervolgens mee naar zijn woning alwaar hij onder groot fysiek geweld, waarbij onder andere een doorgeladen pistool tegen het hoofd van zijn kind werd gedrukt, geld en sieraden afstaan. Hierop reden zij met het slachtoffer weg.

Enige tijd later belde L. naar huis en gaf aan zijn vrouw te kennen dat zijn gijzelnemers een groot bedrag eisten om hem zijn vrijheid weer te geven. Voorts dat de vrouw het geld op een locatie aan de Johan Bodegravenlaan moest bezorgen. De vrouw van L. schakelde toen de politie in en op instructies van de recherche van het politiebureau Geyersvlijt en het arrestatieteam (AT) ging zij naar de afgesproken locatie aan de Johan Bodegravenlaan.

Twee gijzelnemers kwamen het losgeld toen ophalen in een personenauto. Bij die gelegenheid greep de politie in. Een van die twee gijzelnemers, een zekere Reit, kon snel ter plaatse worden aangehouden terwijl de andere, O. Boldewijn, in de auto probeerde weg te komen. Door een uitstekende coŲrdinatie bij de achtervolging kon hij aan de Hoogestraat door de politie worden klem gereden en aangehouden.

Op aanwijzing van Boldewijn en Reit werd de gijzelaar L. gekneveld aangetroffen in een kamp in het gebied Leonsberg. De twee criminelen die L. daar bewaakten, vluchtten al schietend weg toen zij de politie zagen. Hierdoor hadden de agenten geen ander keus dan het vuur van de gijzelnemers te beantwoorden. Daarbij werd een dader dodelijk geraakt. Het betreft een zekere Pinas op wie de politie een vuistvuurwapen van het merk Glock en 19 scherpe patronen heeft aangetroffen.

Op de andere gijzelnemer, een zekere Belfor, heeft de politie twee vuistvuurwapens aangetroffen, respectievelijk van de merken Glock en Browning, en een aantal scherpe patronen. De vijfde gijzelnemer is nog niet aangehouden. Deze zaak is in onderzoek bij de recherche van het bureau Geyersvlijt.Surinaamse gemeenschap tekent masaal condoleanceregister

In verband met het overlijden van paus Johannes Paulus II kon het condoleanceregister worden getekend. Dat gebeurde in de Kanselarij van het bisdom Paramaribo aan de Henck Arronstraat. Eerder op de dag werd het register getekend door president Ronald Venetiaan, de gehele ministerraad, de ambassadeurs en andere belangstellenden.

De volgende dag werd ook het publiek in de gelegenheid gesteld het condoleanceregister te tekenen, en wel van tien uur 's morgens tot en met drie uur 's middags. Het lichaam van de paus is niet, zoals zoveel gestorven pausen voor hem, bovengronds bijgezet in de crypten, maar hij is begraven in de aarde onder St. Pieterskerk.Persconferentie Ministerraad

Tijdens de wekelijkse ministerraad stond vice-president Jules Ajodhia de pers te woord. Een van de besproken onderwerpen was het probleem dat er in het binnenland een groot aantal oproepingskaarten niet wordt uitgereikt. Bij de verkiezingen van 25 mei moet dit zoveel mogelijk worden voorkomen. Tijdens de vergadering zijn ook twee ontwerpwetten aangenomen, waarvan de wet op kansspelen er een is.

De V.P. kondigde aan dat een instituut in het leven zal worden geroepen, om de regering te adviseren en de naleving van de wet te controleren. Aan de vice-president werd gevraagd of er een verhoging komt van de brandstofprijs omdat de prijs van ruwe olie blijft stijgen. Volgens Ajodhia zal de huidige prijs worden gehandhaafd.

Ajodhia wees verder alle beschuldigingen van de hand, dat hij bij aanbestedingen frauduleuze handelingen zou hebben gepleegd. Als voorzitter van de onderraad die in het leven is geroepen om gunningen van de overheid van werken en of diensten aan de staat te beoordelen heeft hij slechts een puur coŲrdinerende taak.

Het is de complete Raad die beslist of het voorstel kan worden toegekend. Volgens Ajodhia worden alle voorbereidende werkzaamheden op de ministeries zelf gedaan. Ook hierop zou hij geen invloed kunnen uitoefenen. Aldus vice-president Ajodhia.Nieuw economieleerboek van Dew Maikoe

De minister van Onderwijs, Walter Sandriman, heeft uit handen van de auteur Dew Maikoe, economiedocent, een exemplaar van het economie 1 boek voor het VWO in ontvangst mogen nemen. Dit nieuwe economieleerboek zal de plaats moeten innemen van het economie 1 boek dat nu wordt gebruikt op het VWO, aldus Maikoe.

De leerstof is aangepast aan de Surinaamse situatie en aan de nieuwe munteenheid, de SRD. Volgens hem is de nu gebruikte methode Nederlands georiŽnteerd en voldoet niet aan de belevingswereld van de Surinaamse student. Hij heeft eerder vijf economieboeken geschreven voor middelbaar en mulo-onderwijs.Together We Can van het jeugd-Rode Kruis

Het jeugd-Rode Kruis is donderdag gestart met het programma "Together We Can (T.W.C.)". Dit programma moet jongeren van het Rode Kruis opleiden tot trainers. Zij zullen anderen voorlichten over HIV/Aids en Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI). Ook seksualiteit, gender, stigmatiseren en discriminatie komen aan de orde tijdens de training. De T.W.C.-training is ontwikkeld door het Jamaicaanse en het Amerikaanse Rode Kruis.

Vanwege het succes op Jamaica is het programma uitgebreid naar de rest van het Caribische gebied. Anne-Marie Guicherit is directeur van het Surinaams Rode Kruis. Diverse ambassades ondersteunen de T.W.C.-training. De Nederlandse ambassade financiert de vertaling en het drukken van de handleiding, terwijl de Amerikaanse ambassade betaalt voor posters en instructiemateriaal. Met het "Together We Can"-programma krijgen jongeren voorlichting, door middel van spel, discussie en groepswerk.Gesontu Mama, Gesontu Pikien, Sranan Gudu

In 's Lands Hospitaal, de oudste ziekeninrichting in Suriname, werd speciaal stilgestaan bij de Wereldgezondheidsdag, die over de hele wereld op donderdag 7 april werd gevierd. De directeur van 's Lands Hospitaal, Cynthia Rozenblad, verwelkomde de aanwezigen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) organiseert met haar verschillende werkarmen in de wereld, zoals met de PAHO in Suriname, diverse activiteiten.

Door de WHO is het thema van de Wereldgezonheidsdag voor dit jaar: Gezonde Moeders en Kinderen. Minister Rakieb Khudabux opende donderdagmorgen in 's Lands Hospitaal een speciale beurs die is ingericht voor vrouwen die een kind verwachten. Hij benadrukte in zijn toespraak het belang van het sectorplan Gezondheidszorg.
niba - niba suri magazine      Het thema voor Suriname is "Gesontu Mama, Gesontu Pikien, Sranan Gudu". First lady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg had een duidelijke boodschap voor de gemeenschap. Mevrouw Venetiaan-Vanenburg trok een lijn op de grafiek, die de millenniumgoal zou moeten aangeven in 2015.
Hiermee werd symbolisch aangegeven dat de moeder- en kindsterfte zal afnemen. In Suriname is de sterfte rond zwangerschap en geboorte onacceptabel hoog in vergelijking met andere landen in de regio.
Een van de doelstellingen voor Wereldgezondheidsdag in Suriname is dan ook vrouwen te stimuleren om eerder en vaker voor prenatale controle naar de gyneacoloog, huisarts of vroedvrouw te gaan.
NOG

45 dagen

www.verkiezingensuriname.com
Radio Radika tijdelijk het zwijgen opgelegd

De 100 meter hoge mast van het radio- en televisiestation Radika, is donderdagmiddag omstreeks twee uur omgevallen. Exact drie jaar geleden werd de installatie in gebruik genomen, omstreeks hetzelfde uur. Op ongeveer 8 meter hoogte is de structuur geknapt, vermoedelijk omdat de ijzeren constructie niet bestand was tegen rukwinden, die de omgeving rond die tijd teisterden.

De mast kwam gedeeltelijk terecht op het huis van de familie Badloe, die naast het station woont. Dakplaten werden van hun plaats gerukt en er ontstond een gat in de muur, maar niemand raakte gewond. De directrice van Radika, Roshnie Radhakisoen, was niet aanwezig toen de mast neerkwam. Zij gaf aan dat de mast ongeveer 35.000 US dollar heeft gekost en feitelijk bestand zou moeten zijn tegen Surinaamse rukwinden.

De mast is onherstelbaar vernield. De directrice hoopt over drie weken de uitzendingen te hervatten met een noodoplossing. "In ieder geval zijn wij vůůr de verkiezingen weer in lucht", zei directrice Radhakisoen zelfverzekerd.Eerste steenlegging nieuw sportcomplex Flora

niba - niba suri magazine    De voorzitter van de Stichting Ressort Ontwikkeling Flora, SROF, Wim Bakker, heeft de eerste steen gelegd voor een nieuw sportcomplex. Het nieuwe sportcomplex komt te staan aan de Fajadjanstraat te Flora. Behalve Wim Bakker legden ook enkele jongeren uit de buurt een steen voor het nieuwe sportcomplex, dat bedoeld is voor jong en oud. Echter is het complex primair voor jongeren bedoeld.

Met de bouw van het sportcomplex gaat voor de stichting Ressort Ontwikkeling Flora een lang gekoesterde wens in vervulling. De stichting heeft dit project kunnen realiseren met financiŽle ondersteuning van het Community Development Fund Suriname (CDFS), de Inter American Development Bank (IADB), de Surinaamse overheid, en de Agence FranÁaise de Developpement (AFD). Voor het nieuwe sportcomplex levert de gemeenschap van Flora een bijdrage in de vorm van arbeid en materiaal.

Wim Bakker kondigde ook aan dat het buurtcentrum aan de Adroestraat zal worden gerenoveerd als onderdeel van het project "Verbetering Sportfaciliteiten te Flora" van de stichting.Namen sollicitanten ordehandhaving ter inzage bij Politie

De lijsten van sollicitanten van de districten Paramaribo en Wanica die in aanmerking zijn gekomen als ordehandhavers bij de verkiezingen van 25 mei aanstaande, liggen ter inzage bij het Politie Opleidingscentrum aan de Commewijnestraat. Het gaat om een aantal van 1500 personen, aldus inspecteur John Jones, hoofd van de afdeling voorlichting en publiciteit van het Korps Politie Suriname.

De sollicitanten zullen nog gescreend worden en daarna getraind in sociale vaardigheden, wetgeving en in de werkzaamheden waarvoor ze ingezet zullen worden. De training voor de Orde Dienst in Paramaribo en Wanica zal op maandag 11 april beginnen en duurt tot 14 april aanstaande. Ook zullen er trainingen zijn in Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para en Brokopondo.Brokopondo krijgt als eerste een nucleuscentrum

Het district Brokopondo is de eerste plaats in het binnenland waar een aanvang is gemaakt met de bouw voor een nucleuscentrum om het onderwijs dichter bij de bevolking te brengen. Minister Walter Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling en zijn delegatie werden maandag 4 april feestelijk onthaald in het centrum van Brokopondo. De bewindsman heeft er de eerste steen gelegd voor de bouw van het nucleuscentrum nadat de traditionale smeekbede was gedaan.

In aanwezigheid van verschillende dignitarissen van het district, metselden Hugo Pinas, districtscommissaris en de directeur Onderwijs, Adiel Kallan, ook stenen op het fundament. Adiel Kallan legde zijn gehoor uit dat de bouw van een nucleuscentrum niet nieuw is maar dat hij het idee niet eerder heeft kunnen uitvoeren. Toen hij in 1979 met het idee kwam, volgde in 1980 de militaire staatsgreep en in de periode daarna was het onmogelijk om een dergelijk centrum in Brokopondo te bouwen.

Het programma dat in het nucleuscentrum zal worden uitgevoerd, behelst onderwijsondersteuning en activiteiten waarmee de bevolking sociale vaardigheden kunnen worden bijgebracht. Er zal in het centrum ook volksgezondheidsvoorlichting worden gegeven, zei de onderwijsdirecteur.

Districtscommissaris Hugo Pinas was zeer vereerd met de keuze van zijn district. Behalve Brokopondo zullen er nog vijf nucleuscentra voor de ontwikkeling van het binnenland worden gebouwd. Tot zover districtscommissaris Hugo Pinas van Brokopondo bij de eerstesteenlegging van het eerste nucleuscentrum in zijn district.Kunst billboards sieren Paramaribo

De kunstenaar George Struikelblok heeft samen met studenten van het Nola Hatterman Instituut schilderijen vervaardigd die geplaatst zijn op door Heineken beschikbaar gestelde billboards. Deze billboards staan op de kruising van de Kleine Waterstraat en Van Roseveltkade.

Een tweede doek is bij het hoofdkantoor van Telesur aan het Valliantsplen geplaatst. Met deze samenwerking wil het Nola Hatterman Instituut laten zien dat film en kunst voldoende raakvlakken hebben.Basic Life Skills voor positieve gedragsverandering bij jongeren

De workshop "Basic life skills education in University and Teacher Training Colleges" is geopend door minister Walter Sandriman van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het ministerie wil dat de lessen "life skills based" worden ontwikkeld en verzorgd in het onderwijscurriculum op alle niveaus.

Docenten zullen "basic life skills"-gericht les moeten geven om studenten die vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om zich te kunnen handhaven in elke samenleving. Volgens minister Sandriman zullen docenten in de toekomst een meer begeleidende rol vervullen, terwijl van de studenten een grotere inzet wordt verwacht. De docent zal de student daarbij eerder bijstaan in het vinden van oplossingen, omdat het Basic Life Skills-educatieprogramma gericht is op positieve gedragsverandering bij jongeren.

Het programma biedt aan leerkrachten en docenten de kans om als rolmodel te fungeren. Minister Sandriman zei dat deze workshop essentieel is, omdat docenten voortaan lessen zullen moeten transformeren naar meer competentiegerichte vorming. Tijdens de workshop bleek dat het noodzakelijk is dat op de universiteit, de opleiding van leraren en pedagogische instituten een curriculum wordt ingevoerd, gericht op "Basic Life Skills Educatie". Het ontwikkelen van een curriculum betekent dat leerkrachten vanaf de lagere school getraind moeten worden om anders les te geven. Het Basic Life Skills-programma in Suriname wordt ondersteund door de Unicef.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

email adres: surinamevandaag@suriname.NUBarnes ontvangt deelnemers criminaliteitsbestrijding

De Amerikaanse ambassadeur Marsha Barnes heeft onlangs een deel van de participanten aan de verschillende criminaliteitsbestrijding trainingen in haar residentie ontvangen. De samenwerking op het gebied van de criminaliteitsbestrijding tussen de regeringen van Suriname en de Verenigde Staten, heeft de afgelopen jaren duidelijk vruchten afgeworpen, zei Barnes. 146 wetshandhavers hebben sinds 2002 deelgenomen aan door de Verenigde Staten gefinancierde trainingen.

De functionarissen vertegenwoordigen alle gebieden van ordehandhaving in Suriname, inclusief de misdaad onderzoekende eenheden. Verder ook leden van de anti-narcotica brigade, de militaire politie alsook ambtenaren van de ministeries van financiŽn, Arbeid en Volksgezondheid. Gedurende de laatste 4 jaar heeft de VS meer dan 1 miljoen US dollar aan materiaal geschonken en trainingen verzorgd, ter versterking van de wetshandhaving in Suriname. De Verenigde Staten hoopt dat veel meer personen zullen participeren in de opleidingen. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 37.455

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....

niba - niba suri magazine

AGENDA

09 / 04:  Navratri
17 / 04:  Ramnavmi
23 / 04:  Milaad Un Nabi
24 / 04:  Hanuman
               JaynantiNationale Assemblee

Beleefdheidsbezoeken Ambassadeurs

De aangestelde ambassadeurs van Zweden en Egypte brachten op donderdag 7 april afzonderlijke beleefdheidsbezoeken aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe.

Zowel de Ambassadeur van Zweden, H.E. Margareta Winberg als Z.E. Mohammed Abdel Fattah Abdalla van Egypte hebben als standplaats BraziliŽ.

Eerder op de dag hadden zij hun geloofsbrieven aangeboden aan de President van de Republiek Suriname. De Voorzitter heette hun welkom in ons land en gaf hen wat meer informatie over ons parlementair systeem.

niba - niba suri magazine

De Zweedse ambassadeur was verder geÔnteresseerd in de draagvlak van de politieke partijen. De parlementsvoorzitter vertelde over de breekpunten en gevoelens die hij ervaarde tijdens zijn Co -presidentschap van de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, met Zweden in verband met hun toetreding tot de Europese Unie.

niba - niba suri magazine

De Ambassadeur van Egypte benadrukte de relaties op internationaal niveau maar er moet ook gedacht worden aan de versteviging van de parlementaire relaties tussen beide landen. Voorts vroeg de excellentie van Egypte de steun van Suriname aan Egypte voor een zetel in te Security Council (Veiligheidsraad) van de Verenigde Naties.

Beide ambassadeurs wensten de voorzitter sterkte en succes toe bij de komende verkiezingen.
De assembleevoorzitter sprak de hoop uit dat de ambassadeurs hun missie kunnen volbrengen en dat de relaties met de verschillende landen verder verstevigd zullen worden.

De Informatie en Voorlichtingsdienst van
De Nationale Assemblee

Politieberichten

Bevorderingen

Een groep van 22 politiemannen zijn op het Hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan in naast hogere rangen bevorderd:

niba - niba suri magazine

Twaalf (12) inspecteurs van politie 2de klasse zijn bevorderd tot inspecteur van politie 1ste klasse.

Twee (2) agenten van politie 1ste klasse en ťťn (1) agent van politie 3e klasse die hun Meester in de Rechten titel hebben behaald op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, zijn bevorderd tot Onder Inspecteur van politie.

Zes (6) Agenten van politie 1ste klasse zijn tot brigadiers

niba - niba suri magazine

En ťťn (1) hulpagent van politie is bevorderd tot aspirant agent van politie.

Verkeersdode in Nickerie

De 66-jarige voetganger Kariembuks, Mobienbaks staat genoteerd als de negentiende verkeersdode van 2005. Het slachtoffer liep op maandag 4 april omstreeks 19.00 uur op de Fredericiweg in het district Nickerie en werd ter hoogte van oud-plantage Waterloo van achteren aangereden door de 19-jarige bromfietser S.D. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat S.D. bij het inhalen van het slachtoffer niet voldoende naar rechts was uitgeweken. Kariembuks kwam ten gevolge van de opgelopen inwendige letsels te overlijden.

Aanhouding
De politie van station Uitvlugt heeft vorige week vrijdag met assistentie van het arrestatieteam (AT) de ontvluchte gedetineerde Oswald Cairo in een woning te Zorg en Hoop opneiuw aangehouden.

Cairo zag op 8 februari van dit jaar kans uit de strafinrichting Santo Boma te vluchten. Hij moet terzake diefstal met geweld een gevangenisstraf van 5 jaar uitzitten. Een andere voortvluchtige vuurwapengevaarlijke verdachte "Aka" is daarbij ook aangehouden. Aka had een maand geleden een man op het Floraproject met een vuistvuurwapen neergeschoten en daarna het hazenpad gekozen. Het slachtoffer was ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

Bedrijfsongeval

Een arbeider van een bedrijf aan de Duisburglaan is de vorige week vrijdag tijdens werkzaamheden gewond geraakt. Zijn rechterarm kwam op een transportbaan terecht en raakte daarbij tussen de belt en een deel van een kap beklemd. De arbeider werd als gevolg van de opgelopen verwondingen naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Na medische behandeling mocht hij naar huis.


niba - niba suri magazine


Schrijversgroep 77

Radionieuws

In het programma Skrifiman Taki kunt u luisteren naar een interview van Ismene Krishnadath met Sylvia Singh. Sylvia is geboren op Trinidad, maar heeft een groot deel van haar jeugd in Suriname doorgebracht. In Nederland bezocht zij de Vrije Akademie voor schilderkunst in Rotterdam. Publicaties van haar hand zijn: Vrouwen in diaspora (1997), Feelings (1981) en Flowers and Sympathy (1982). Sylvia is actief bij vele literaire ontmoetingen, zowel in Suriname als in het buitenland. Dit programma wordt uitgezonden op maandag 11 april via de Stichting Radio Omroep Suriname (SRS) om kwart over negen 's avonds

Surinaams-Nederlandse presentatie jeugdliteratuur

"Groeten uit Paramaribo" is een boek met elf verhalen voor de jeugd. Vier Nederlandse en zeven Surinaamse auteurs werkten eraan mee. Op 19 april organiseert Schrijversgroep '77 in samenwerking met de Stichting Boekids uit Den Haag een avond over jeugdliteratuur, waarbij speciale aandacht zal zijn voor dit boek. Sanne de Bakker, Arend van Dam en Joyce Pool komen speciaal over uit Nederland. Van Suriname participeren Monique Pool, Arlette Codfried, Willy Alberga en Ismene Krishnadath. Els Moor, die in het boek debuteert als jeugdauteur, wordt vertegenwoordigd door Hilde Neus. Met het verhaal "De familie Persaud" van Monique Pool zullen drie leerkrachten Nederlands laten zien hoe literatuur leuk voor leerlingen kan zijn. Onder de kundige leiding van Robert Wijdenbosch zullen de auteurs met behulp van sleutelwoorden vertellen wat zij belangrijk vinden in verhalen voor kinderen. Ook is er een talkshow gepland waarbij auteurs en publiek kunnen discussiŽren over vragen als Waarom schrijf je voor kinderen? en Welke verschillen zijn er tussen Suriname en Nederland als het op schrijven en publiceren van kinderboeken aankomt? Het boek wordt op 19 april aangeboden aan de buurkinderen van Tori Oso. Verder is het de komende twee weken bij diverse gelegenheden in Paramaribo en Nickerie gratis te krijgen.


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 9 April 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,435
Verkoop    3,525

POUND STERLING
Aankoop    5,009
Verkoop    5,140

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,425
Verkoop    3,525

POUND STERLING
Aankoop    4,974
Verkoop    5,150

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname


  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††