suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 18 - December - 2004          SuriMagazine no. 26 Beste lezer,

Dit is de laatste NIBA van dit jaar. De volgende NIBA zal in de eerste week van januari verschijnen.

Wij willen daarom van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder te bedanken voor uw vertrouwen, inzet en steun in het afgelopen jaar. Mede door uw bijdrage komen er elke week weer enkele honderden abonnees bij.


De redactie van NIBA wenst al haar lezers en symphatisanten een gezegende Kerst, een goede Jaarwisseling en een zeer voorspoedig 2005 toe.
Met in deze uitgave:

Erwin de Vries 75 jaar
Brand verwoest deel van woning
Ontwerpbegroting 2005 goed gekeurd
St. Ignatiusschool in gerenoveerd schoolgebouw
Verkeersbrigadiers leuke ochtend aangeboden
Gronduitgiftebeleid in 2006 efficiŽnt
Eerste steenlegging onderstation Paranam - Paramaribo
Veel groente en fruit naar Familie in Nederland
Training levert bijdrage in diabeteszorg
Huldiging burgerpersoneel en politieambtenaren
Verhitte DNA debatten begroting
Ronald Hooghart voorzitter CLO
Occupatie is sluipende anarchie
JomaÔra Vijber Little Miss Suriname
Suriname als officieel lid toegelaten
Onderzoekscommissie brengt verslag uit
Tentoonstelling gewijd aan Erwin de Vries
Nieuw Front partners tekenen verklaring
Nu ook prikcentrum in Saramacca
CBB spoort niet geregistreerde kiezer op
ShrinivŠsi gehuldigd
Comitť Nieuwbouw Sophia's Lust bij vice-voorzitter DNA
Eerste Bukuwosu officieel geopend
Afscheidsbezoek ambassadeur OAS
Politieberichten
CocaÔne verborgen in dubbele bodem van aluminiumpan
Douane recherche treft cocaÔne in (kerst)brood aan
Moiwana kunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers
Schrijversgroep 77
Vitas van Dijk en Janique Jessurun Tennissterren 2004
niba - niba suri magazine

Foto's: Myra Winter

De ons allen bekende beeldend kunstenaar Erwin de Vries viert op 21 December a.s. zijn 75ste jaardag.

niba - niba suri magazine     Ter gelegenheid hiervan is er een tentoonstelling in het Fort Zeelandia met de titel: KRUDERI.

Deze tentoonstelling is de persoonlijke keus van Erwin uit de collectie beeldende kunst van het Surinaams Museum.

Het is dus een beetje de omgekeerde wereld.

Niet een overzichtstentoonstelling van de jubilerende kunstenaar is samengesteld maar de persoonlijke smaak en daarmee de kijk van de kunstenaar op anderen wordt gepresenteerd.

Behalve de tentoonstelling in het Fort Zeelandia zal op:

Suriname (www.suriname.NU) beknopte achtergrond- informatie over Erwin de Vries en een beeldenroute worden gepresenteerd.

niba - niba suri magazine    niba - niba suri magazine    niba - niba suri magazine


Aan de hand van een plattegrond kan men zelf de route samenstellen en de beelden, gevelversieringen en diefijzer van Erwin bewonderen.Ontwerpbegroting 2005 goed gekeurd

De regering Venetiaan - Ajodhia kan het beleid in 2005 voortzetten. Gisteravond keurde De Nationale Assemblee met algemene 28 stemmen de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2005 goed. De oppositie schitterde van afwezigheid. Het goedkeuren van de begroting is van eminent belang, omdat de Overheid hierdoor uitgaven kan doen, die door het hoogste controlerend orgaan, DNA, verantwoordelijk geacht worden.

Sinds het aantreden van deze regering is het speerpunt van beleid geweest om uitgaven te doen nadat de begroting door het parlement is goedgekeurd. Hoewel niet alle wensen van de samenleving in vervulling zijn gegaan, is het parlement tevreden met de ontwerpbegroting. Die vertoont, vanwege het strakke economische en sociale beleid van de regering, goede perspectieven voor 2005.

President Ronald Venetiaan sprak de hoop uit dat met de goedgekeurde begroting succesvol het gehele jaar 2005 kan worden gewerkt. Het Staatshoofd sprak bijzondere waardering uit voor de bijdrage van De Nationale Assemblee.

De regering mocht hierna de felicitaties in ontvangst nemen van DNA-leden.Brand verwoest deel van woning

Een vlammenzee die ineens ontstond, is voor de eigenaar van deze woning een verschrikking geworden. De houten bovenverdieping brandde uit en alleen de benedenverdieping bleef gespaard.

Glenn Cooman van de public relation/voorlichting van de Brandweer deelde ons mee dat de oorzaak door de politie wordt onderzocht. De eigenaar van de woning is de onderinspecteur van Politie, Malgie. Hij vertelde dat zijn dochter in de achterkamer van de bovenverdieping de brand ontdekte. Pogingen om de brand zelf te blussen haalden niets uit.

De gealarmeerde brandweer arriveerde met twee brandblusvoertuigen en was de brand in 11 minuten meester. Ondanks het feit dat de brandweer met een uitslaande brand te maken had, is erger voorkomen. In verband met de voorlichting van de brandweer waarschuwt Cooman dat in de woning gascylinders stonden: dit is levensgevaarlijk. Gelukkig werden die op tijd ontdekt en tijdens de bluswerkzaamheden uit de woning gehaald.

Dit jaar zijn er reeds honderd woningbranden gemeld, meldde Glenn Cooman.St. Ignatiusschool in gerenoveerd schoolgebouw

"Helemaal verguld en van geluk vervuld zijn onze dromen toch eindelijk uitgekomen", staat op de uitnodiging van de St. Ignatiusschool. De oplevering van de renovatie en de overdracht van deze school werden de afgelopen week heugelijk gevierd.

Het feestprogramma begon met een gebed, waarna van dans en drama kon worden genoten. Tevens was deze dag een gelegenheid voor de leerlingen om de genodigden te laten zien wat ze naast het "lessen leren" ook aan creatieve expressie doen.

De St. Ignatiusschool telt 280 leerlingen en heeft een lerarenkorps van 18. In 2002 werd een aanvang gemaakt met de renovatie van het schoolgebouw. Op acht oktober jongstleden werd dit opgeleverd.

Tegelijk met het opknappen van het gebouw, werden een kantoor, mediatheek en een toilettengroep bijgebouwd. De St. Ignatiusschool zag er vůůr de aanvang van de renovatie onaantrekkelijk uit. Pater Gerard Gijskens heeft ervoor gezorgd dat het geld voor de renovatie en uitbreiding ter beschikking kwam. Hiervoor putte hij uit binnenlandse en buitenlandse fondsen.Verkeersbrigadiers leuke ochtend aangeboden

De schoolbrigadiertjes van Paramaribo en de districten kregen een film-kerstochtend aangeboden. Het Korps Politie Suriname, afdeling Voorlichting zorgde ervoor dat de schoolbrigadiertjes de documentaires over Surinaamse kinderen konden zien. Dit is mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven, Stichting The Backlot en anderen die het werk van de verkeersbrigadiertjes zeer waarderen.

Alle brigadiertjes kregen ook een veiligheidsvestje zodat ze er altijd verzorgd uit kunnen zien. Deze jongens en meisjes staan elke morgen voor aanvang van de school en elke middag, wanneer de school uit gaat, het verkeer tegen te houden, zodat hun schoolkameraden veilig kunnen oversteken.

Behalve schoolkinderen, helpen zij ook andere voetgangers die gebruikmaken van het zebrabad, de straat oversteken. De verkeersbrigadiertjes doen dit gratis.Gronduitgiftebeleid in 2006 efficiŽnt

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Franco Demon, garandeert dat "het ongenoegen zal worden weggenomen, dat er in de samenleving bestaat met betrekking tot grondaanvraag". Dit kan als er mensen worden opgeleid die met het Grondregistratie en Landinformatie Systeem (Glis) kunnen werken.

Daarom werden er negen personeelsleden van de Dienst der Domeinen opgeleid. Na hun training van drie weken succesvol te hebben afgerond, kregen ze een certificaat uitgereikt door de NH-minister. Hij gaf aan dat de middelen, zoals geld, voor dit systeem ter beschikking zijn. Het Glis kan meer vorm krijgen als er meer mensen worden ingezet.

Zo kan door efficiŽnter te werken de duur van grondaanvraag-procedures worden verkort. De training was onderdeel van het "Noodprogramma Domeinen". De achterstand is ontstaan vanwege het huidige handmatig systeem. Deze verouderde methode vergt veel tijd. Aanvragen die vanaf 1990 werden ingediend, zijn nu ingevoerd.

"Nu zitten we in een proces, waarbij de bereidsverklaringen gereed worden gemaakt", vertelde de directeur van de Project Management Unit (PMU) Glis, Eric Schalkwijk. Daarna zal gewerkt worden aan het verstrekken van de definitieve beschikkingen. In 2006 moet het Glis volledig zijn opgezet.Eerste steenlegging onderstation Paranam - Paramaribo

Het startsein voor de bouw van het "161 kV Transmissielijn en Onderstation Project Paranam - Paramaribo" werd feestelijk gegeven. De President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, deed de eerste steenlegging, gevolgd door de voorzitter van de Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe, de residerend Indiase Ambassadeur, Om Prekash, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Franco Demon en anderen.

Dit gebeurde op de hoek van Menckendam en de Martin Luther King, Highway. Dit project is gefinancierd uit de 50 miljoen USD Creditline van India, een 100% financieringsovereenkomst.

De President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, zei dat van dit podium gebruik kon worden gemaakt om op de politieke tour te gaan. Maar dat het nog belangrijker is om antwoord te geven op de uitdagingen die de regering, is aangegaan. Voor economische groei van een land is energie van eminent belang en de regering is zich hiervan bewust, aldus de President.

De Energie Bedrijven Suriname, EBS, is het enige bedrijf dat het land voorziet van energie. Het bedrijf heeft dit jaar ongeveer vijftig miljoen USdollar geÔnvesteerd, wat neerkomt op de grootste investering in zijn geschiedenis.

Minister Demon zei dat het niet zo is dat men geen oplossing had voor de voortdurende stroomonderbrekingen. Maar het lag al die tijd aan het niet beschikken over geld voor de nodige acties, zodat de ellendige toestand, van zitten zonder stroom, tot het verleden kon behoren.

Met dit project zullen 1500 nieuwe huishoudens aangesloten kunnen worden op het energie-net van de EBS.Veel groente en fruit naar Familie in Nederland

niba - niba suri magazine
Foto: Myra Winter

    De maand december is altijd een drukke maand voor de posterijen. Op maandag 13 december is de eerste zending kerstpost gearriveerd.

Nu vindt bij Surpost te Land van Dijk, de sortering van poststukken plaats.
Over niet al te lange tijd kunnen mensen hun kerstpost thuis ontvangen.


In verband met de feestdagen worden meer dan door het jaar postpakketten gepost en vooral met bestemming naar Nederland.

Daarnaast wordt er ook uit Nederland veel post ontvangen. Vooral op de sluitingsdagen is het in de hal heel druk. Het is traditioneel dat Surinamers groenten, fruit en andere Surinaamse producten naar familie en vrienden in Nederland sturen.

Voor degenen die hun kerstkaarten nog moeten versturen en deze denken dat de poststukken nog voor de kerstdagen ontvangen worden, is het nu al laat. Natuurlijk kan men nog kerstkaarten versturen, maar deze zullen na de kerstdagen door de geadresseerde ontvangen worden.Training levert bijdrage in diabeteszorg

Het diabetesopleidingstraject, werd mogelijk gemaakt door de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Anand Joti Welcare, GG&GD Amsterdam, "Niay Del" en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het diabetesopleidingstraject, volgens het train-de-trainerprincipe, bestond uit een Basiscursus Diabetes ten behoeve van diabetespatiŽnten en partners en een Diabetes Informatie Post (de DIP-opleiding).

De DIP-opleiding is bestemd voor diabetespatiŽnten die zich willen inzetten om voorlichting en begeleiding te geven aan andere diabetespatiŽnten. Negentien verpleegkundigen van de RGD en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo hebben deelgenomen aan de training. Met de training wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan verbetering van de diabeteszorg.

Zo kunnen onder meer de voorlichting, de zorg en de begeleiding van deze patiŽnten en hun omgeving positief worden beÔnvloed. Alle negentien participanten hebben het traject succesvol doorlopen. De opleiding duurde twee weken en werd verzorgd door de Nederlandse medewerkers van de GG&GD Amsterdam en Anand Joti Welcare.

In Nederland werken beide organisaties reeds jaren samen aan verschillende voorlichtingsprojecten op gezondheidsgebied voor Suriname. Tijdens het programma werd als attractie een toneelstuk opgevoerd: "Sang joe saai, dat joe maai" (wat je zaait zul je oogsten).Huldiging burgerpersoneel en politieambtenaren

Op het hoofd bureau van politie aan de Duisburglaan vond hedenmorgen de huldiging plaats van 81 medewerkers.

niba - niba suri magazine     Vijfentwintig burger personeelsleden werden voor 25 jaar en langer gehuldigd voor hun bewezen diensten bij Korps Politie Suriname.

56 ambtenaren van politie zijn eveneens gehuldigd voor respectievelijk 10 (brons), 18 (zilver) en 25 jaar (goud), die het korps trouw en onafgebroken hebben gediend.

Tijdens dit heuglijk feit werd het woord gevoerd door een vertegenwoordiger van de Bond burgerpersoneel bij het Korps Politie Suriname , mevrouw R.Ommel- van Gom, gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond de inspecteur van politie John Telgt.

De vertegenwoordiger van de Minister van Justitie en politie , de onder directeur K.Ramchand voerde vervolgens het woord. De rij van sprekers werd afgesloten door een korte toespraak van de Korpschef Delano Braam. De gehuldigden werden op toepasselijke wijze bedankt voor de bewezen diensten.

Voorlichting & Publiciteit K.P.S.  (Sjaam Bhoelan)Verhitte DNA debatten begroting

De begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2005 in De Nationale Assemblee blijft niet verschoond van irritatie en persoonlijke spanningen tussen de Assembleeleden. Waarnemend DNA-voorzitter, Ruth Wijdenbosch, wees onlangs het lid Anton Paal van de PALU de deur, omdat hij de orde verstoorde.

Arnold Kruisland van de Nieuw Front Fractie kreeg van het oppositielid Jennifer Geerlings-Simons een veeg uit de pan. Kruisland zou haar opzettelijk verkeerd hebben geciteerd in verband met haar opmerking over de aandacht van de regering voor drugskapitaal, dat zijn weg vindt in de samenleving.

Voorzitter Ramdien Sardjoe drong er bij de twee leden op aan zich te beheersen en hem niet te kwalificeren als rechter. Hij is de voorzitter van het Parlement en wil zijn taak niet anders invullen dan de discussies in goede banen leiden. Arnold Kruisland wondt zich op omdat het lid Jennifer Geerlings-Simons hem beschuldigde van onwaarheid spreken. Kruisland citeerde een deel van de opmerking, die Simons maakte op 1 december jongstleden. Hij voegde er nog aan toe dat het lid Jennifer Geerlings-Simons zich niet van de domme moet houden en hem dan maar moest aantonen dat ze wat anders had gezegd.

Ramdien Sardjoe vond dit niet nodig. Simons daarentegen was van mening dat ze toch het bewijs wilde aantonen van de onwaarheid van Kruisland.

Jennifer Geerlings Simons hield voet bij stuk dat zij wat anders had gezegd en ten onrechte door het lid Arnold Kruisland opzettelijk verkeerd werd geciteerd.Ronald Hooghart voorzitter CLO

In het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) is het hoofdbestuur onder leiding van Ronald Hooghart gekozen. Na de verkiezing gaf de voorzitter een algemeen verslag van de huidige situatie, waarin de vakcentrale verkeert. Hooghart haalde uit naar de media en beschuldigt hen van manipulatie. Op de vraag welke media hij bedoelt, zei de CLO-voorman dat hij de mening is toegedaan dat de media verslag moeten doen van hetgeen hij te vertellen heeft en geen verdraaiingen moeten publiceren.

Het verslag van de penningmeester van de CLO geeft ook dit jaar aan dat de contributies van de lidbonden niet toereikend zijn en de begroting een tekort laat zien. Het Jaarverslag van de CLO, van december 2001 tot en met vandaag, geeft een opsomming van de wijze waarop het hoofdbestuur haar taak heeft uitgevoerd.

Een zorgpunt blijft de afronding van de zaak waarbij de voorzitter, de secretaris-generaal en een bestuurslid betrokken zijn. Het Huizenbouwprogramma van de CLO komt langzaam op gang. In 2002 kreeg de vakcentrale een stuk grond met 100 kavels toegewezen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

In het Jaarverslag staat ook vermeld dat sommige ambtenaren het niet nauw nemen met de verplichting om schulden, die ze zijn aangegaan, af te lossen.Occupatie is sluipende anarchie

Wilde Occupatie of gewone occupatie, voor minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen is het sluipende anarchie. Niemand mag grond die niet zijn eigendom is in bezit nemen, dat is tegen elke regel en wet. De NH-bewindsman sprak in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling door de clusterministeries van de begroting 2005.

Het uitgeven van grond is niet gemakkelijk omdat er een onoverzichtelijke situatie is ontstaan als gevolg van ondoordacht gronduitgiftebeleid. Een ander probleem dat de bewindsman aanhaalde, is de concessieverlening in het binnenland van ons land. Hij drukt de districtscommissarissen daarom op het hart om constant overleg te plegen met de binnenlandbewoners voordat ze hem het groene licht geven om een concessie te verlenen.

Het mag niet voorkomen dat zijn ministerie een concessie verleent waardoor de sociaal-economische structuur van de bewoners ontwricht wordt. Maar in het binnenland moet er veel geleerd worden hoe er met verleende concessies omgesprongen zou moeten worden. Vooral het traditionele gezag en hun relaties verdienen bijzondere aandacht.

De Stichting Bos Beheer (SBB) heeft een zogenaamde bosbouwlegger waarin alle concessies en de procedure van aanvragen staan geregistreerd. Deze informatie is openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd, zei minister Demon.JomaÔra Vijber Little Miss Suriname

De achtjarige JomaÔra Vijber is in de Anthony Nesty Sporthal uitgeroepen tot Little Miss Suriname 2004. De opkomst van het publiek was hierbij bijzonder goed. Er namen tien meisjes aan deze Miss-verkiezingen deel. De meisjes lieten zich van hun beste zijde zien, wat betreft kleding, zang, dans, muziekoptredens, sketches, voordracht en declamatie.

Het is de derde keer dat de sportclub "Body Heat" deze Miss-verkiezingen houdt. Om mee te doen aan dit evenement speelde de nationaliteit geen rol, echter moesten de meisjes ten minste 1 jaar in Suriname wonen en vlot zijn in het Nederlands. Dit was een van de vereisten, aangezien ook de mening van de deelneemsters werd gevraagd over bepaalde onderwerpen.Suriname als officieel lid toegelaten

Suriname is tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van het International Paralympic Committee officieel als lid toegelaten, op 25 november jongstleden. Dit is een wereldsportorganisatie van personen met een lichamelijke beperking. Deze bijzondere bijeenkomst vond plaats in Cairo, Egypte en werd bijgewoond door Shendie Arumjo en Frank Cameron.Onderzoekscommissie brengt verslag uit

De onderzoekscommissie "Olielekkage Texaco en goudverwerkingsbedrijven", die in oktober jongstleden werd geÔnstalleerd, heeft in kaart gebracht wat onderzocht moet worden. Deze commissie werd geÔnstalleerd door de minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu, Clifford Marica.

Bij de Texaco aan de Kwattaweg moeten het grondwater, de stroomrichting hiervan en de bodemsamenstelling onderzocht worden. De commissie heeft hierover gesprekken gevoerd met de maatschappij.

Waarschijnlijk zal het onderzoek van de grondwaterstroomrichting in januari 2005 starten. Het grondwater en de bodem worden al onderzocht. De commissie is aangewezen voor een periode van een half jaar; van juni tot en met december 2004.Nieuw Front partners tekenen verklaring

De politieke partijen die thans de regeringscoalitie vormen, hebben een intentieverklaring getekend waarmee zij hun samenwerking voor de verkiezingen in mei volgend jaar bevestigen. In het partijgebouw van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) kwamen de voorzitter van deze partij en de voorzitters van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), Pertjajah Luhur (PL) en de Nationale Partij Suriname (NPS), bijeen om de verklaring te ondertekenen.

De samenwerkingsrelatie wordt voortgezet als het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling, verkort aangeduid als Nieuw Front. In de intentieverklaring staat onder meer dat de vier partijen voldoende garanties bieden voor eenheid en politieke stabiliteit, die onmisbare voorwaarden vormen voor de ontwikkeling van het land en volk.

Voorts wil het Nieuw Front haar breed en sterk politiek draagvlak verstevigen om het proces van democratisering en ontwikkeling krachtig verder ter hand te nemen. De voorzitters van de NPS, VHP, SPA en PL plaatsten weliswaar hun handtekening, maar het plechtig Protocol van Voortgezette Samenwerking volgt nog.

Er zal tussen de Nieuw Front-partners in de maanden die voorafgaan aan de registratie van de politieke partijen en combinaties ook overeenstemming moeten worden bereikt over een werkbaar model voor deze voortgezette samenwerking.Nu ook prikcentrum in Saramacca

In Saramacca wonen overwegend Javanen en Hindoestanen. De meest voorkomende ziekten daar zijn hypertensie (hoge bloeddruk) en diabetes mellitus (suikerziekte), evenals een te hoog cholesterolgehalte. Ook zijn er vrij veel gevallen van worminfecties. Drs. Jerrel Mahabier, arts op de RGD-poli te Groningen, zegt dat in al deze gevallen voortaan snel bloed en urine geprikt kan worden, en het resultaat dezelfde dag nog binnen kan zijn, zodat de patienten sneller behandeld kunnen worden.

niba - niba suri magazine     Vanaf vandaag kunnen patienten namelijk terecht bij het prikcentrum van MyLab te Catharina Sophia, dat naast een moskee is gevestigd.

De gezondheidssituatie van mensen ligt voor een groot deel in hun eigen handen, "maar dit is wel een manier om die gezondheidssituatie te verbeteren", meent Mahabier.

Op de RGD-poli bestaat reeds de mogelijkheid om te testen op bloedsuiker, urine en zwangerschap, en wordt ook faecesonderzoek gedaan. Met de komst van het nieuwe prikcentrum wordt het urine- en bloedonderzoek echter vele malen uitgebreid.

Zo kan worden getest op HIV, ziekten zoals dengue en malaria, cholesterol, hemoglobine en kunnen ook drugstesten (onder meer cocaÔne en marihuana) worden gedaan. Mahabier: "Als je een patiŽnt hebt met een bepaald ziektebeeld, dan is het fijn te weten dat je alle testen hier kan doen.

Mensen boven 35 of 40 jaar, die een bepaalde ziekte binnen de familie hebben, kun je dus ook laten checken." De RGD-arts krijgt dagelijks 60 - 80 patiŽnten op de poli. Van dit aantal worden er 5 tot 10 personen verwezen voor labonderzoek. In de nabije omgeving van het prikcentrum zijn er 4 poli's. Jim Rasam, executive officer MyLab, spreekt zijn verwachting uit: "Als we 10 patiŽnten per dag kunnen helpen, dan zijn we zeer tevreden."

Aan het hoofd van het prikcentrum te Catharina Sophia staat Oni Pryor: "Ik verwacht een drukte van jewelste. Ik heb meer dan 50 jaar in Saramacca gewerkt, en ik ken de mensen. Dus ik weet dat het druk zal zijn." Dagelijks ziet hij er onder meer op toe dat de lokatie schoon wordt gehouden en veilig wordt gewerkt.

HygiŽne en veiligheid zijn namelijk zaken waarop MyLab streng toeziet. Elke medewerker die blootstaat aan infectiegevaar wordt op kosten van het bedrijf gevaccineerd tegen hepatitis B. De labassistenten dragen speciale nitriele handschoenen, en bij het afnemen van bloed en overige lichaamsvloeistoffen zijn de medewerkers verplicht steeds nieuwe handschoenen aan te trekken.CBB spoort niet geregistreerde kiezer op

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is bezig met voorbereidingswerkzaamheden in verband met de verkiezingen in 2005.

Ingevolge het Decreet Verplichte Burgerregistratie is het CBB gestart om personen die niet staan geregistreerd als kiesgerechtigde, te achterhalen. Dit project wordt uitgevoerd door medewerkers van het CBB, die zich kunnen legitimeren met een speciale badge van het CBB.

Indien bij bezoek niemand thuis wordt aangetroffen, wordt er een oproepingsbriefje voor belanghebbende achtergelaten.ShrinivŠsi gehuldigd

De Surinaamse Vereniging van Neerlandici, SVN organiseerde in Tori Oso een feestelijke bijeenkomst in verband met de 78ste verjaardag van de Surinaamse dichter ShrinivŠsi. ShrinivŠsi is een veel geprezen dichter.

In 1974 kreeg hij voor zijn tot dan verschenen werk de Gouverneur Currieprijs. In 1989 werd hij Ridder in de Ere-orde van de Gouden Palm. Voor de laatste bundel "Sangam", dat wil zeggen "ontmoeting", kreeg hij de driejaarlijkse Literatuurprijs van Suriname voor de periode 1989 tot 1991.

Op zijn vijfenzeventigste verjaardag werd te Nieuw Amsterdam een plaquette onthuld. In februari 2002 ontving de dichter een award van de culturele afdeling van de Indiaase ambassade. In 2002 reikte de Stichting Jnan Adhin-Fonds hem de VedŠntaprijs 2001 uit voor zijn gehele oeuvre.

ShrinivŠsi begon, na de Paulusschool te hebben doorlopen, als hulponderwijzer in Paramaribo. Zowel in Suriname als op CuraÁao heeft hij gewerkt als onderwijzer. Vanaf zijn bijdrage in tijdschriften als Tongoni en Soela en zijn debuutbundel Anjali is de toon gezet die zo onmiskenbaar eigen is aan ShrinivŠsi"s poŽzie.

"Alleen het menselijk wezen bezit het zelfbewust-zijn en alleen de menselijke geest kan tekens scheppen; tekens met betekenis, die wij woorden noemen", zegt ShrinivŠsi. "En deze woorden zijn poŽzie geworden met veelal als thema liefde, dood en eenzaamheid."Comitť Nieuwbouw Sophia's Lust bij vice-voorzitter DNA

Na gesprekken gevoerd te hebben met vertegenwoordigers van de volkswoningprojecten Helena Christina en Flora waren de bewoners van het project Sophia's Lust op bezoek in DNA.

Het comitť, dat uit 48 leden bestaat met mevr. Gard als voorzitter, blijkt dezelfde problemen te hebben als die op de andere volkswoningprojecten. Rond 1999/2000 zijn er huurcontracten getekend met de stichting B.E.W. die over deze projecten gaat in de plaats van de Stichting Volkshuisvesting. In het contract is opgenomen dat de bewoners 1 jaar na de ondertekening in de gelegenheid gesteld zouden worden om de woningen onder huurkoopvoorwaarden te kopen.

Het blijkt dat in het jaar 2000 enkele bewoners de gelegenheid hebben gehad via de Stichting Volkshuisvesting hun woning voor SRD 585,-- te kopen. Thans worden er verkoop-bedragen van SRD 16.000,-- tot SRD 22.000,-- genoemd.

niba - niba suri magazine     Deze bedragen vinden de bewoners te hoog.

Sinds de woningen gehuurd zijn heeft de Stichting nimmer de nodige reparaties gepleegd. Bovendien waren bepaalde woningen niet afgebouwd.

Deze zijn door hen zelf afgebouwd.

Rederlijkerwijs zouden deze investeringen van de koopsom afgetrokken moeten worden. Ook de huurprijs, die SRD 40,-- bedraagt, is in eerste instantie verhoogd naar SRD 55,--. Hiervan zijn niet alle bewoners in kennis gesteld. Er hangt hen bovendien nog een verhoging tot SRD 150,-- boven het hoofd.

Gesteld wordt dat het sociale karakter van volkswoningen voor sociaal zwakkeren hiermee verlaten wordt. Aan de vice-voorzitter werd tevens medegedeeld dat de woningen die heel veel mankementen vertonen in feite zijn afgekeurd. De bewoners zeggen moe te zijn van het wachten op een oplossing van de problemen die zij ondervinden in hun project.

Zij wensen zo snel mogelijk tegen een redelijk bedrag na aftrek van de gepleegde investerings- en reparatiekosten de woningen op huurkoopbasis te kopen.

Na deze klachten aangehoord te hebben deed de vice-voorzitter de toezegging ook deze kwestie met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te bespreken. Zij heeft tevens met het bestuur afgesproken dat erop aangedrongen wordt bij degenen die een huurachterstand hebben deze in te lopen. Aan het Comitť Nieuwbouw Sophia's Lust zal verslag van de bespreking met de minister worden gedaan.Moiwana kunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers

De beeldend kunstenaar, Marcel Pinas, heeft vrijdag zijn kunstwerk ter nagedachtenis van de Moiwanna slachtoffers overgedragen aan de samenleving. Het bureau voorlichting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling deelde ons mee dat minister Romeo van Russel namens de regering de onthulling van het kunstwerk heeft verricht.

Marcel Pinas heeft het werk op eigen initiatief heeft gemaakt.

Ronni Brunswijk voerde ook het woord. Hij zei dat hij ervan overtuigd is dat de regering zich, behalve met de ontwikkeling van het land bezighoudt, ook aandacht heeft voor wat er te Moiwanna is gebeurd. Maar elke Surinamer heeft ook de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Daarom stelt hij het zeer op prijs dat de kunstenaar Marcel Pinas het initiatief heeft genomen om een herinnering aan Moiwanna langs de weg neer te zetten. Iedereen die voorbij rijdt, kan zien waar de slachting in 1986 heeft plaats gevonden. Tot zover Ronni Brunswijk.

DNA-lid, Cornelis Kingswijk, zei in zijn toespraak dat deze gruweldaad nooit vergeten mag worden. Voor de democratie die weer in Suriname is hersteld, is gevochten en die zullen we moeten koesteren en behouden, zei Kingswijk. Vooral jonge mensen in de samenleving moeten weten wat er is gebeurd. Hij zei ook dat De Nationale Assemblee de wet op verjaring van de gruweldaden tijdens de binnenlandse oorlog en de dictatuur van de jaren tachtig heeft kunnen stuiten door een wet te maken.

Minister Romeo van Russel riep de nabestaanden van Moiwanna op te blijven zoeken naar rechtvaardigheid. De regering zal u daarbij altijd ondersteunen, zei hij. Minister van Russel wees er verder ook op dat deze regering nooit heeft gewild dat Moiwanna op een dergelijke wijze in herinnering moet worden gehouden.Het was een ordentelijke kleine gemeenschap waar men met respect elkaar bejegende en saamhorigheid de boventoonde voerde. Tot de kunstenaar richtte de bewindsman een persoonlijk woord van dank. Hij hoopt dat het kunstwerk meer dan een symbolische waarde voor het distrikt Marowijne zal hebben. 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....Eerste Bukuwosu officieel geopend

De Stichting Projekten Protestants-Christelijk Onderwijs te Brownsweg heeft de eerste Bukuwosu officieel geopend. Dit als resultaat van een direkt verzoek vanuit de dorpsgemeenschap van Brownsweg aan de Stichting Projekten PCOS.

De Stichting BELVOSUR zorgde voor de financiering van de bouw en Geeske Verbree uit Amsterdam leverde een financiŽle bijdrage voor de inrichting van de bibliotheek en de training van plaatselijke bibliotheekwerkers.

De bibliotheek die bestemd is voor de totale dorpsgemeenschap van Brownsweg, zal worden beheerd door het bestuur van de Stichting VGOV, Vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging. Deze stichting is actief in het distrikt Brokopondo en is te Brownsweg al met bibliotheekactiviteiten bezig.

Door de VVOG is voorgesteld om de bibliotheek te Brownsweg te vernoemen naar de vrouw van wie de eerste boekenzending afkomstig is, mevrouw Anna Elshot. Voor de feestelijke opening van de bibliotheek waren behalve de dorpsbestuurders van Brownsweg ook de schoolleiders van de Rasmus Schmidtschool , de Pater van der Pluymschool, medewerkers van de Medische Zending, de Vrouwenorganisaties en andere organisaties van Brownsweg en omgeving uitgenodigd.

BELVOSUR, BelgiŽ voor Suriname, heeft al eerder projekten van de Stichting Projekten gefinancierd. Volgens planning zullen het komend jaar dorpsbibliotheken door de Stichting Projekten worden opgezet te Pokigron en te Stoelmanseiland.
Afscheidsbezoek ambassadeur OAS

De ambassadeur van de Organisatie van Amerikaanse Staten, Z.E. Kingsley Lane bracht op vrijdag 10 december een afscheidsbezoek aan de voorzitter van De Nationale Assemblee.

Z.E. Layne zal na een vruchtbare periode van drie jaar terugkeren naar zijn residentie in Washington.

niba - niba suri magazine


De ambassadeur zei vooral te hebbengenoten van de unieke culturele diversiviteit en de natuur van Suriname. De Assembleevoorzitter zei trots te zijn op de inzet en ondersteuning van de ambassadeur bij de verdere professionalisering van Surinaamse deskundigen op allerlei gebied.

Ook is de Assembleevoorzitter de ambassadeur dankbaar voor de ondersteuning bij het in stand helpen houden van de democratie. De ambassadeur zegde toe dat de OAS deze ondersteuning zal blijven bieden.

Ook zal bij de aanstaande verkiezingen van mei 2005 alle medewerking worden geboden om vooral de stabiliteit te blijven behouden in de Republiek Suriname.


niba - niba suri magazine


Politieberichten

Voorlichting & Publiciteit K.P.S.  (Sjaam Bhoelan)


Winkelier doodgestoken

De 28-jarige winkelier Zhaugua Ruan overleed ten gevolge van verwondingen welke hij heeft opgelopen als gevolg van een steekpartij. Dit voorval heeft zich voorgedaan dicht bij de kruising van de Welgedacht A weg en de Bomaweg.

Zhaugua had kort tevoren een meningsverschil met de verdachte Z.V.R., die met een vriend een borrel nam. Z V.R. wilde op gegeven moment op rekening borrelen hetgeen Zhaugua weigerde.

De verdachte bracht Zhuagua enkele slagen toe, waarna Zhuagua een eind hout pakte waarmee hij de verdachte enkele slagen toebracht. Tijdens de schermutseling trok de verdachte een mes te voorschijn waarmee hij Zhaugua verschillende steken toebracht.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie van Santo Boma heeft de verdachte Z.V.R aangehouden. Het mes is niet achterhaald, maar wel de hoes waarin het mes vermoedelijk was gestopt.Aanrijding met vier gewonden

Vier personen zijn gewond geraakt bij een aanrijding op de Ds. Martin Luther Kingweg ter hoogte van mast 141. Een bestelwagen komende vanuit Paranam gaande richting Paramaribo en een personenauto die uit tegenovergestelde richting reed, zijn op een bepaald moment in een botsing geraakt.

De bestuurder van de personenauto moet de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren met het gevolg deze ernstige botsing. Daarbij hebben beide bestuurders ernstige letsels opgelopen en twee inzittenden van de bestelwagen zijn gewond geraakt.

De gewonden zijn per ontboden ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd.


CommerciŽle sexwerkers voor verhoor opgebracht

De politie van de Keizerstraat heeft tijdens controle in Paramaribo en omgeving 23 commerciŽle sexwerkers die de orde in dit gebied verstoren aangehouden. De groep is voor verhoor door de politie opgebracht en aan hen zullen de te treffen sancties worden voorgehouden.

De afgelopen periode hebben klachten de politie bereikt dat sexwerkers de binnenstad en omgeving onveilig maken. Op grond hiervan was de politie genoodzaakt een actie onder deze groep mensen te houden.


Man met aantal vuurwapens aangehouden

Een 43-jarige man is te Phedra met een aantal vuurwapens en munitie in zijn bezit door de JustitiŽle Dienst van de politie aangehouden. Deze verdachte is na een gedegen opsporing ingerekend.

Bij hem zijn in beslag genomen: vier rifles met telescoop, drie jachtgeweren, grote partij zware munitie, 1500 stuks patronen van verschillende kalibers. De verdachte is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.


Communiquť

Het strafrechterlijk onderzoek over plannen die zouden bestaan om een aanslag te plegen op de Amerikaanse ambassade en/of tegen de Amerikaanse ambassadeur in Suriname is geresulteerd in de aanhouding van een verdachte. Volgens de informatie zou deze verdachte coŲrdinator zijn van deze plannen.

Bij deze verdachte zijn ook verdovende middelen aangetroffen en door de politie in beslag genomen. Uit het strafrechterlijk onderzoek dat in samenwerking met verschillende buitenlandse diensten werd verricht, is uit verklaringen van de verdachte voorshands niet gebleken dat er sprake was van een aanslag of plannen in die richting. De verdachte blijft uit hoofde van andere strafbare zaken aangehouden.

Er wordt thans gewerkt aan de afronding van dit onderzoek.


Man beschoten in zijn woning

Familie A. aan de Helana Christinaweg is omstreeks 02.45 uur in de ochtend verrast door 3 met pistolen gewapende mannen, van wie de gezichten bedekt waren met zakdoeken. De mannen drongen de woning binnen door enkele shutters van het keukenraam te lichten.

Het echtpaar, dat lag te slapen, schrok wakker door een knal die zij in hun slaapkamer hoorden. De heer des huizes werd gelijk door een der rovers onder schot gehouden die naar geld en sieraden vroeg.

De moedige slachtoffer verzette zich op kundige wijze, waarna er een schermutseling plaatsvond tussen hem en de rover. De crimineel loste twee schoten uit zijn wapen, waarbij de heer A.F. in zijn buikstreek en dijbeen werd geraakt.

Door het gestommel en hulpgeroep van de echtgenote werden de buren wakker, die alarm sloegen. De criminelen werden gestoord in hun daad en gingen op de vlucht. Het slachtoffer is voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis, waar er operatief is ingegrepen.

Hij verkeert buiten levensgevaar. De politie van station de Nieuwe Grond trof op de vloer in de slaapkamer een kogel aan.
niba - niba suri magazine
De nationale zender


CocaÔne verborgen in dubbele bodem van aluminiumpan

niba - niba suri magazine

De douane recherche heeft een man, een zekere S.S., aangehouden bij Surpost. De verdachte heeft op donderdag 9 december jl. gepoogd ongeveer 900 gram cocaÔne het land uit te smokkelen door die in een dubbele bodem van een aluminiumpan te verbergen.

De douane rook lont, waardoor het plan van S.S. mislukte. Hij werd met de cocaÔne overgedragen aan de anti-narcoticabrigade, alwaar hij is ingesloten. Het onderzoek duurt voort!Douane recherche treft cocaÔne in (kerst)brood aan

niba - niba suri magazine

De verdachte, P.G. werd door de douane recherche aangehouden op donderdag 16 december jl. bij Surpost, nadat hij gepoogd heeft om cocaÔne het land uit te smokkelen. Het verderfelijk spul, dat een totaal gewicht van ongeveer 900 gram heeft, had hij verstopt in vier kerstbroden.

P.G. is samen met het spul overgedragen aan de anti-narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname.


Tentoonstelling gewijd aan Erwin de Vries

Erwin de Vries wordt binnenkort jarig en zijn collega's beeldende kunstenaars hadden een gelegenheid om voor hem een tentoonstelling te organiseren. Zij deden dit in samenwerking met de Suriname Hotel Association (SHA). Kit-Ling Tjon Pian Gi van de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname (FVAS) deelde ons mee dat Erwin de Vries het middelpunt is van deze tentoonstelling.

In verband met zijn 75ste verjaardag op 21 december a.s. hebben we de opening van deze tentoonstelling geheel gewijd aan onze kunstambassadeur en erelid van de Federatie. Kit-Ling zegt dat binnen korte tijd 26 leden van de FVAS in totaal 81 werken ter beschikking hebben gesteld voor de tentoonstelling, die in een dag is ingericht.

De kunstwerken, op een enkele na van de jarige meester, worden verkocht. Op de tentoonstelling vindt ook een multimedia-CD-presentatie plaats. De FVAS organiseerde van april tot en met augustus 2004 een kunstproject "Coronie 2004".

Ten behoeve van dit project werd de documentatie gepresenteerd op een multimedia-CD. Het samenwerkingsproject van de SHA en de FVAS is donderdag afgesloten met een "Evening of Arts".Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 21 december kunt u in het programma Skrifiman Taki luisteren naar Arlette Codfried die napraat met dichter ShrinivŠsi over zijn 78ste verjaardag die hij op 12 december vierde in Tori Oso, te midden van vrienden en familie.

De Surinaamse Vereniging van Neerlandici (die het feest organiseerde) gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag het boek "De dichter en het woord / Kavi aur Shabd" uit.

Dit boek is een studie van een aantal gedichten- bundels van ShrinivŠsi. Het is geschreven door de Nederlands/Antilliaanse literatuurwetenschapper Wim Rutgers.

SVN voorzitter Lila Gobardhan en neerlandicus/vriend Hein Eersel bespraken het werk van ShrinivŠsi. De jarige kreeg felicitatietoespraken van o.a. Schrijversgroep '77, presentatrice Willy Alberga, zijn klasgenoot de heer Brohim en collega-auteur Don Walther.

Van zijn goede vriend Geert Koefoed werd een felicitatieboodschap voorgelezen. Een groep MULO-Leerlingen bracht het gedicht "Ik zou jullie willen binden" op de planken.

SRS, 96.3 FM. Om 21.15 uur.


Vitas van Dijk en Janique Jessurun Tennissterren 2004

De nationale en jeugdtenniskampioenen, Janique Jessurun en Vitas van Dijk zijn tot tennisspeler en -speelster van dit jaar gekozen. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse tennisgala van de Surinaamse Tennis Bond (STB) in De Dolfijn dinsdagavond. Zij wonnen met ruim verschil van hun runners-up.

De commissie die tot taak had spelers te nomineren en te verkiezen, deed dit op grond van vooraf besproken criteria die op de avond zijn bekendgemaakt door het lid Patricia van Aerde. De commissie bestond verder uit voorzitter Lorenzo Irion, de leden Edje Samson en Remy Cabenda.

Directeur Sportzaken, Ro Poelsingh, voorzitter Manodj Hindori van de STB reikten de trofeeŽn uit aan de winnaars, terwijl de wisseltrofeeŽn, vernoemd naar de familie Kaboord-Consen en Nel Silos, door de respectievelijke families zijn uitgereikt.

Alle genomineerden kregen prijzen. De MC van de avond, Brian Kamperveen, liet zien wat van tennissen af te weten en verzorgde een vlotte presentatie.

De eerstvolgende activiteit van de STB wordt het End of the Year tennistoernooi waaraan Frans-Guyanese spelers meedoen. Het toernooi vindt plaats op de banen van Oase en duurt van vrijdag 17 december tot en met zondag 19 december.

De volledige uitslag van het tennisgala: Motivation Prices: Female- Ashlyn Chehin, Sarah Hew en Sabrina Stienstra en bij de male- Joel Lutchman, Daniel Pitti en Fion Valk.

Genomineerden Fairest Female Player 2004: Nathalie Hew, Ashlyn Chehin en Sabrina Stienstra. Winnaar: Nathalie Hew.

Genomineerden Fairest Male Player 2004: Kariem Breeveld, Fion Valk en Cliff Byron. Winnaar: Kariem Breeveld.

Genomineerden Most Improved Female Player 2004: Faye d"Hamecourt, Jamille Sairas en Zamar Samson. Winnaar: Faye d'Hamecourt.

Genomineerden Most Improved Male Player 2004: Gian Issa, Xavier Robles de Medina en Eric Dawson. Winnaar: Gian Issa.

Genomineerden Female Player 2004: Janique Jessurun (95), Faye d'Hamecourt (76) en Vanessa Sholles (64). Winnaar: Janique Jessurun.

Genomineerden Male Player 2004: Vitas van Dijk (96), Ranjiv Jadnanansing (78) en Chris Bouterse (66). Winnaar: Vitas van Dijk.  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††