suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 3 - September - 2004              SuriMagazine no. 10  

Met in deze uitgave:
 
K.P.S. met website nog dichter bij burger
Suralco blijft de gemeenschap ondersteunen
Inventarisering van klachten
Wekelijkse persconferentie VP
Surinaamse gekozen als Governor Kiwanis
Openbare werken krijgt meer armslag
CHM schenkt auto aan Kennedy School
Paul Woei gehuldigd
Nieuw plan van aanpak bananenteelt
Stibula biedt jeugd uitgebreid programma
Te kleine telecommarkt baart zorgen
BBS wil zijn taken serieus nemen
Website Jeugdparlement
SWM krijgt 16 miljoen voor water
Ons Erf organiseert muziek-worshops voor jongeren
Suriname moet export aanpakken
Oude auto's en bussen mogen toch binnen
Beleidsoverleg met Nederland succesvol
Politieberichten
Poetry in the political history Venezuela (S77)
Saving Grace
Diploma-uitreiking bij de COVAB
Culturele show - Arinze Tours
 

 
Suriname Districten Dag

Een grootse manifestatie die ruimte biedt voor discussie, de agenda van de toekomst, presentatie, netwerken, afgewisseld met cultuur en kunstuitingen. Deze eerste Suriname Districten Dag zal plaatsvinden op 18 en 19 september in het gebouw van de Haagse Hogeschool, aan de Johan Westerdijk 75 in Den Haag.K.P.S. met website nog dichter bij burger

Het Korps Politie Suriname (K.P.S.) beschikt vanaf heden over een prachtige eigen website,
www.korps-politie-suriname.com. Met dit initiatief zal de burger nog meer betrokken kunnen raken bij de
werkzaamheden van de Politie en zal de informatie van vermiste personen en de nog voortvluchtige personen voor iedereen, elke minuut van de dag bereikbaar zijn.

Op de duidelijk overzichtelijke site kunt u onder andere de volgende onderwerpen vinden: de geschiedenis van de politie,actuele informatie, nieuwsberichten, politietips, opsporingen en vermissingen. Het KPS zal alle kritische en opbouwende reacties van bezoekers zeer ter harte nemen.
 

 
Suralco blijft de gemeenschap ondersteunen
 
De Suralco heeft de afgelopen week drie instellingen bedacht met een donatie van complete computerset en toebehoren.
 
niba - niba suri magazine
 
Deze werden door de presidentsvrouwe Liesbeth Venetiaan-Vanenburg en General - Manager Warren Pedersen, overhandigd aan de vertegenwoordigers van de Archief Commissie van de EBGS, het Districtscommissariaat Wanica en de Scholengemeenschap Zorg en Hoop, die bestaat uit: De Christus Koningschool, de
Pascalisschool, de St.Thomas van Aquinoschool en de St.Bernadetteschool.

 
Inventarisering van klachten
 
De stichting Verbruikersraad heeft een meldpunt ingesteld voor storingen. Deze kunnen zijn electriciteitsonderbrekingen, te lage waterdruk, vervuild water, slechte telefoon of mobiele verbindingen, gaten in de wegen, verkeerd geplaatste borden of juist  het ontbreken daarvan, maar ook slechte klantenservice.
 
Het is van belang dat de verbruiker bij het meldpunt naam, adres en de aard van de storing doorgeeft. De raad wil op deze manier gegevens verzamelen, clusteren en de verantwoordelijke instanties hiermee confronteren.  Verder wil zij meewerken aan een structurele oplossing. De verbruikersraad heeft zich tot taak gesteld de belangen van alle verbruikers en gebruikers van voorzieningen van openbaar nut te behartigen. Zij wil verder de kwaliteit van die voorzieningen helpen handhaven en verbeteren.
 

 
Wekelijkse persconferentie VP
 
Binnen de Raad van Ministers is de laatste hand gelegd op de begrotingen van de verschillende ministeries. Zoals gebruikelijk zal president Ronald Venetiaan op 1 oktober de jaarlijkse begrotingsrede presenteren aan het parlement.  Vice-president Jules Ajodhia gaf tijdens zijn wekelijkse persconferentie aan dat er wel een begrotingstekort zal zijn.
 
Over de gasprijzen zei hij het volgende: De regering zal niet overgaan tot objectsubsidie. De gasprijzen moeten zakelijk vastgesteld worden. Wanneer een gascilinder in het binnenland duurder verkocht wordt, het niet alleen aan de regering gelegen is, om de consument te beschermen. De burgers zelf moeten ook zelf initiatieven ontplooien.
 

 
Surinaamse gekozen als Governor Kiwanis
 
Hazel Brandon-Wright is voor 2005-2006 verkozen tot Governor van de -Kiwanis District Convention voor Eastern Canada and the Caribbean-. De Kiwanis Club Paramaribo Central zegt er trots op te zijn dat één van haar leden deze hoge functie in de wereld mag vervullen en stelt dat hiermee eveneens de Republiek Suriname in deze wereldorganisatie een belangrijke plaats inneemt.
 

 
Openbare werken krijgt meer armslag
 
De regering heeft 200 miljoen Amerikaanse  dollar beschikbaar gesteld om de totale infrastructuur aan te pakken. Daarin is geprojecteerd de aanpak van ruim 850 kilometer aan wegen en het herstel van 30 bruggen. Dit zegt minister Dewanand Balesar van Openbare Werken. Ook de weg Meerzorg-Albina wordt aangepakt.
 
De Raad van Ministers heeft onlangs ook de Afvalstoffenwet goedgekeurd. Minister Balesar  hoopt dat hiermee al het afval op een verantwoorde manier wordt opgeruimd. In de wet  zijn ook sancties opgenomen voor personen en bedrijven die niet op de juiste wijze omgaan met het verwerken van afval.
 
De Meursweg, die enkele jaren geleden over een afstand van 100 meter is ingezakt, wordt ook gerepareerd.  De kosten hiervoor worden gedragen door de aannemer die belast was met de asfaltering van deze weg.
 

 
CHM schenkt auto aan Kennedy School
 
De Kennedy School / Internaat voor gehoorgestoorden, heeft van de CHM een auto cadeau gekregen, voor het vervoer van de kinderen van en naar de dokter.  De school en het internaat zijn geheel afhankelijk van donaties van het bedrijfsleven en  religieuze groepen.
 
De zorg voor gehoorgestoorden in Suriname ving aan op 3 november 1964 onder de naam -Doofstommen- en Blinden Instituut, St.Theresia-. In 1964 werd deze naam veranderd in Kennedy School en op 11 november 1965 werd de Kennedystichting opgericht.
 
Momenteel kan de school 77 leerlingen opvangen en in het internaat verblijven kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Deze kinderen komen vooral uit de districten en het binnenland maar ook uit gezinnen met sociale problemen. Het werken met gehoorgestoorden vergt tact, geduld en vooral veel liefde en daarom is het zo belangrijk dat het onderwijs aan gehoorgestoorden in een zo vroeg mogelijk stadium begint.
 

 
Paul Woei gehuldigd
 
De Beeldende kunstenaar Paul Woei Lam-Kong, beter bekend als Paul Woei, is tijdens het Programma -Lights on an Artist- in de bloemetjes gezet.
 
Paul heeft vanaf de oprichting van het Nola Hatterman Instituut, te Fort Zeelandia, pupillen lesgegeven in de beeldende kunsten en kreeg hiervoor tijdens de uitzending een certificaat als waardering voor zijn inzet.
 
Het Directoraat Jeugdzaken is vanaf 1982 bezig om kinderen tussen de 6 en 12 jaar zich creatief te laten uitleven met onder andere potlood, penseel, papier, verf en klei. Dit project was vroeger bekend onder de naam -Het Project  Potlood  &  Penseel-  en werd in 1985 omgedoopt tot het Nola Hatterman Instituut.
 

 
Nieuw plan van aanpak bananenteelt
 
De Stichting Behoud Bananen Sector, SBBS, is op weg naar volledige zelfstandigheid, aldus directeur Anand Ramkisoensing. Deze stichting, voortgesproten uit Surland,  is op 30 september 2002 in het leven geroepen voor de herstructurering en de  privatisering van de bacovensector en heeft als taak de bacovensector van
Suriname veilig te stellen.
 
Het bacovenareaal op Jarikaba en Nickerie Operations, is ruim 2400 hectare groot, waarvan reeds zestig procent beplant is. Omdat herstructurering en privatisering van belang zijn, wordt sinds de oprichting van de SBBS gewerkt met een -nieuw plan van aanpak-, geschreven door Sofreco, een Frans bedrijf, en het nieuwe SBBS
managementteam. Dat houdt in dat de ontwatering, de bemesting en de verzorging van het gewas verbeterd zal worden en dat er alleen ziektevrij en beter plantmateriaal gebruikt wordt. Deze efficiënte aanpak helpt het bedrijf op weg naar zelfstandigheid.
 
Elke week worden er veertig containers verscheept naar Europa. Dat is ruim twintig ton aan bacoven. Het bedrijf streeft ernaar om vanaf eind oktober vijftig containers per week te verzenden. Het grootste deel van de arbeiders die in dienst waren bij Surland, voordat de SBBS werd opgericht, werkt nu voor deze Stichting, aldus Anand Ramkisoensingh.
 

 
Stibula biedt jeugd uitgebreid programma
 
STIBULA (Stichting Buurttehuis Latour) is begonnen met vakantieactiviteiten voor de jeugd van Latour en omgeving. Het gaat om educatieve dagtochten, fietstochten, vakantiekampen en filmvoorstellingen. Op het complex zelf zijn er ook elke dag tussen tien en twaalf uur sport- en spelactiviteiten. De jeugd kan meedoen aan basketbal, touwspringen, voetbal, touwtrekken, slagbal, tafeltennis en sjoelen. Jongeren die hieraan deel willen nemen, kunnen zich bij  Stibula opgeven.
 

 
Te kleine telecommarkt baart zorgen
 
Als de telecom-markt in ons land wordt vrijgegeven, moet dat in feite bijdragen tot een betere dienstverlening en de prijzen daarvoor moeten betaalbaar blijven voor de bevolking. Dit was één van de standpunten van enkele parlementariërs bij de behandeling van de ontwerpwet : - regels met betrekking tot voorzieningen voor telecommunicatie-.  De voorzitter van de commissie van rapporteurs en lid van de Nieuw Front fractie, Soesila Angoelal plaatste enkele kanttekeningen en opmerkingen bij de ingediende ontwerpwet.
 
Na haar voerde Jiwan Sital, lid van de commissie van rapporteurs, het woord, waarbij deze zich afvroeg waartoe liberalisatie van de telecomsector in ons land zal leiden. Volgens hem zijn de prijzen van telefoon- en internetdiensten in ons land veel lager dan de geldige internationale tarieven. Hij bracht verder de cijfers van Telesur naar voren, die aantonen dat er in ons land slechts 102.000 huishoudens zijn, waarvan er 80.000 een vaste telefoonaansluiting hebben.
 
En er zijn slechts 150.000 personen in ons land die een mobiele telefoon hebben. Zullen de nieuwe spelers en Telesur wel kunnen overleven bij een geliberaliseerde telecomsector, aldus Jiwan Sital.
 

 
BBS wil zijn taken serieus nemen
 
In verband met de reorganisatie van het Korps Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, BBS, heeft deze de afgelopen week een werkseminar in de Volks Hogeschool Naks te Lelydorp gehouden.
 
De 51 korpsleden hebben samen met de vakorganisatie gebrainstormd over de plaats van het Korps in de maatschappij. Deze dienst waar, in totaal 192 personen werkzaam zijn, wil zijn taak ten behoeve van de gemeenschap op een verantwoorde en adequate manier gaan vervullen.
 

 
Website Jeugdparlement
 
Jongeren die informatie willen over de verkiezingen rond het Jeugdparlement kunnen vanaf nu de website www.jeugdparlement.org bezoeken, waarop informatie te vinden is, over de verkiezingen, de organisatie, de kandidaten en stembureaus. Er zullen ook foto's van de kandidaten op de site geplaatst worden. Met deze website hebben de jongeren elk moment van de dag toegang tot de informatie.
 

 
SWM krijgt 16 miljoen voor water

De N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij heeft voor haar -korte termijn investeringsprogramma Drinkwaterprojecten- een bedrag van 15,9 miljoen euro ter beschikking gekregen. Dit besluit staat vermeld in de gemeenschappelijke verklaring inzake het beleidsoverleg  ontwikkelingssamenwerking tussen minister Kermechend Raghoebarsingh en Agnes van Ardenne.

De beide bewindslieden plaatsten hun handtekening onder het committeringsbesluit dat onderdeel was van het beleidsoverleg. Het geld is voornamelijk bedoeld voor het oplossen van de drinkwaterproblemen van district Wanica en omgeving.
 

 
Ons Erf organiseert muziek-worshops voor jongeren
 
Het Muziek Vakantie Plan 2004 in samenwerking met het vormingscentrum Ons Erf is begonnen.  Als thema is dit keer
gekozen voor -Integration of the arts with music for children- en het staat onder leiding van de muziekpedagoog Ramon Williams.
 
Het doel is om kinderen een alternatieve, creatieve, gezellige en bovendien leerrijke vakantie aan te bieden. Het programma omvat naast dans, beweging en creatieve handvaardigheid, onder andere muziek, het leren bespelen van verschillende soorten slag- en xylofoonachtige instrumenten.
 

 
Suriname moet export aanpakken
 
Minister Marie Levens van Buitenlandse Zaken wil dat Suriname steeds meer inhoud gaat geven aan het mondialiseren van haar buitenlandse beleid. In een vraaggesprek met de bewindsvrouwe windt ze er geen doekjes om door te stellen dat ons land klappen incasseert.
 
De CARICOM-staatshoofden worden in de relatie met de Europese Unie te vaak voor voldongen feiten geplaatst. Zij is van mening dat de rijke landen opzettelijk de gemaakte afspraken niet nakomen en dat hiermee duidelijk een politiek signaal wordt gegeven. Wanneer Suriname haar producten tegen een lage prijs moet verkopen, staat al bij voorbaat vast dat wij er niets aan verdienen.
 
We moeten de moed niet laten zinken. Suriname heeft voldoende potentie om te groeien en daar zullen we het beleid op moeten afstemmen, aldus mevrouw Levens.
 


Oude auto's en bussen mogen toch binnen
 
Bij Staatsbesluit van 26 augustus 2004 no. 124, is door de President van de Republiek van Suriname, Ronald Venetiaan, eenmalig dispensatie verleend op het importverbod van tweedehandse motorrijtuigen.
 
Deze dispensatie betreft de tweedehandse personenauto's , ouder dan acht jaar en tweedehandse bussen ouder dan tien jaar die na 1 januari 2004 reeds in Suriname waren aangevoerd op het moment dat het invoerverbod op dit soort voertuigen in werking trad.
 
Met deze tegemoetkoming aan de handel heeft het Staatshoofd de patstelling doorbroken en kapitaalvernietiging van vele miljoenen dollars afgewend. Deze oude voertuigen hadden anders weer uitgevoerd moeten worden naar de plaats van herkomst, of als dat niet mogelijk was, vernietigd moeten worden.
 

 
Beleidsoverleg met Nederland succesvol

Minister Kermechend Raghoebarsingh van Ontwikkelingssamenwerking heeft het beleidsoverleg met zijn Nederlandse ambtgenoot Agnes van Ardenne in Den Haag succesvol afgesloten. Uit de gemeenschappelijk verklaring van dit jaarlijks beleidsoverleg valt op te maken dat tussen Suriname en Nederland overeenstemming is bereikt over de
resterende schenkingsmiddelen uit het Verdrag van 1975.
 
Suriname heeft kennisgenomen van de Nederlandse beleidsnotitie -Een Rijke Relatie- terwijl minister Rhagoebarsingh verslag deed van het debat in De Nationale Assemblee over de relatie Suriname-Nederland. Tijdens het overleg overhandigde de bewindsman het Surinaams beleidskader voor de verdere ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en Nederland. Over de duur en voorwaarden van de afbouw zal tussen de Verdragspartijen nader overleg worden gevoerd. Daarbij streeft Nederland naar afbouw in een periode van vijf jaar. De aandacht voor de komende periode is de komende jaren vooral gericht op milieu, cultuur en veiligheid.
 

 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Politieberichten
 
(Door: Sjaam Bhoelan, Voorlichting en Publiciteit K.P.S.)
 
Wapen in cellenhuis aangetroffen

De politie van Bureau Keizerstraat heeft na een tip een jachtgeweer met afgezaagde loop in de bergruimte van het
cellenhuis gevonden en in beslag genomen.

Het gaat in deze om een jachtgeweer kaliber 16, gewikkeld in krantenpapier waarvan de loop vanaf het staartstuk gedemonteerd en snel in elkaar te zetten is.

In de bergruimte waar het wapen zich bevond, is er ook een jachtpatroon kaliber 16 gevonden. Het wapen was dus geladen. Hangende het onderzoek zijn het wapen en de patroon in beslag genomen.

De zaak is overgedragen aan de afdeling 

O.P.Z. van het Korps Politie Suriname.

Dodelijk ongeval

De 48 jarige Ardi, Andre, Sandimin is na een ongeval op de Afobakkaweg overleden. Twee trekkers met enkele boomstammen als lading reden over de Afobakkaweg richting Paramaribo.

Ter hoogte van mast 13/14 merkte Andre, bestuurder van de ene trekker dat hij bandenpech had. Beide trekkers stopten langs de weg voor het verwisselen van de lekke band.

De bestuurder van de andere trekker liep naar zijn voertuig voor het halen van een jack. Door tot nog toe onbekende redenen, raakte de lading los en vielen de boomstammen van de trekker met de lekke band op Andre, met het voor hem noodlottig gevolg. Hij overleed ter plaatse. Het ontzielde lichaam van Andre is aan de familie voor de begrafenis afgestaan. De zaak is in onderzoek bij de politie van station Paranam.Afdeling Parketwacht verhuist

Het Korps Politie Suriname stelt de gemeenschap in kennis dat met ingang van maandag 6 september 2004 de afdeling Parket-wacht gevestigd zal zijn aan de Combeweg no. 7.

De afdeling is vanaf voormelde datum
te bereiken op het telefoonnumer 478759.

Op iedereen wordt een beroep gedaan hiermede rekening te houden.

 

 

Aanrijdingen met dodelijk afloop

De  66 jarige Henry Richenel Linger is bij het oversteken van de Dr. Sophie Redmondstraat aangereden door een bestuurder die geen geldig rijbewijs had en overleed ter plaatse. Het vermoeden bestaat dat voormeld voertuig met een hoge snelheid reed.

Ook de 5 jarige Jerrel Johnson is na een aanrijding aan de Gravenbergstraat overleden.

Het slachtoffer zat  bij zijn vader achterop de fiets. Het tweetal werd op een bepaald moment door een Mitsubishi Pajero pick-up aangereden. Het vermoeden bestaat dat pick-up met een zeer hoge snelheid reed en daarbij het tweetal op de fiets  aan de uiterste linkerkant van de weg reed schepte.

Gezien de remsporen zijn de slachtoffers ongeveer 100 meter  door het voertuig meegesleurd.

 

 
 
 
Schrijversgroep 77
 
Willy Alberga, lid van S77 heeft de tweede prijs behaald in de Kwakoe literatuurwedstrijd.
 
Poetry in the political history Venezuela is de titel van de inleiding die Luis Carlos Alvarez op woensdag 29 september voor Schrijversgroep 77 zal verzorgen. Er zal ook een tentoonstelling zijn van Venezolaanse literatuur en het publiek krijgt ruim de gelegenheid vragen te stellen. De heer Alvarez is directeur van het Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperacion.
 
 
 
 
Diploma-uitreiking
bij de COVAB
 
foto's :Myra Winter
 
niba - niba suri magazine
 
Op dinsdag 31 augustus vond bij de COVAB (Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Aanverwante Beroepen) de diploma-uitreiking plaats van de geslaagden van de opleidingen voor verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, managers en voor de afdeling intensive care.
 
niba - niba suri magazine
 
 
niba - niba suri magazine
 
Van de managment-opleiding die in 2002 startte, ontvingen 11 personen hun diploma. Intensive care 1 persoon, Verpleegkundigen 17 personen, Zieken-verzorgenden 27 personen.
 
De diploma's werden door Chief Nursing Officer Heidy Heimans uitgereikt.
 
 
 
Culturele show
 
Elke eerste zaterdag van de maand organiseert Arinze tours een wervelende show in Fort Zeelandia, met onder andere Apintie drum, Muziekoptreden, Voordracht van gedichten door bekende Surinaamse dichters, Culturele dansgroepen Saïsa en Denku (Vuurdans)
 
Zaterdag 4 september zal het voor de 3e maal zijn, dat u van deze prachtige show kunt genieten.
 
Het programma loopt tot eind december.
 
Arinze Tours wil met deze vorm van presentatie voor behoud en stimulans van deze cultuuruiting van de Marrons zorgen en hierbij ook de jongeren betrekken, zodat zij zich in de vuurdanstechniek zullen verdiepen en verder ontwikkelen.
 
Het is een leuke culturele avond op een historische plek: Fort Zeelandia.
 
Plaats: Fort Zeelandia
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA