suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine
 24 - September - 2004          SuriMagazine no. 14 

Met in deze uitgave:

Burgers kiezen het parlement, geen President
Staatsmedia hebben geen verbod
Ook nu is uw hulp weer nodig
Vrouwen moeten bewuster worden
CreJon geeft het goede voorbeeld
Schade door lekkende tank
President Venetiaan uitgenodigd keynote-spreker
Henk Shields in bestuur telecom Americas
Snel optreden brandweer voorkomt grote schade
Ik wil geen salaris, zegt Jairam
Wybo geen stereotype clown
CVV heeft draaiboek verkiezingen klaar
Negenjarige Wishwanand volgt cursus Plantmateriaal
Albina verstoken van schoon drinkwater
Stinasu nu ook in Coesewijne actief
Grootste vlieger aller tijden
Waarnemend Vz DNA op bezoek bij pasgeboren drieling
Vader redt leven van eigen kind
Berovingdirecteur van een vliegmaatschappij
Project Vakantiecentra schoolgaande jeugd afgesloten
Nieuwe wegenkaart
Gedicht Polly Levens
Kunst en CultuurBurgers kiezen het parlement, geen President

De politieke partijencombinatie Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling, die nu de regering vormt, heeft bij monde van president Ronald Venetiaan, de voordracht voor een eventuele presidentskandidaat verduidelijkt.

Met de Algemene Geheime en Vrije Verkiezingen in zicht laait telkens dezelfde discussie weer op of er voorafgaande aan de stembusgang een presidentskandidaat bekend moet zijn. Verkiezingen worden in Suriname echter gehouden om een nieuw Parlement te kiezen en geen president.Staatsmedia hebben geen verbod

De Staatsmedia hebben geen verbod gekregen van het kabinet van de vice-president om andere politieke vertegenwoordigers dan die van het Nieuw Front in de publiciteit te brengen. Verscheidene media hebben zich gestoord aan dit vermeende en niet bestaande verbod.

Een van de ochtendbladen meldde dat de directeur van de STVS niet voor commentaar bereikbaar zou zijn. Onze nieuwsdienst heeft dit nagetrokken en heeft achterhaald dat er geen contact is geweest met de directeur van het televisiestation. Ook heeft het verzoek om commentaar de STVS nooit bereikt.Ook nu is uw hulp weer nodig

Suriname heeft zich internationaal in tijd van nood en tegenspoed altijd een goede vriend getoond. Onze bevolking heeft in het verleden steeds hulp geboden bij rampsituaties. Zo ook in 1953, toen Nederland gebukt ging onder een zware watersnoodramp en een groot deel van Nederland onder water stond. Er zijn toen enorm veel hulpgoederen vanuit Suriname naar de slachtoffers in Nederland gestuurd.

Nu het Caribische gebied getroffen is door een orkaan wordt u wederom om hulp en een bijdrage gevraagd. Zoals bekend heeft deze orkaan, die van de zwaarste categorie 5 was, een ware ravage in het Caribisch gebied aangericht. De Initiatiefgroep "Hulp aan slachtoffers Orkaan Ivan", die op 16 september werd opgericht ten behoeve van de slachtoffers, heeft bij drie handelsbanken rekeningen geopend waar donaties kunnen worden gestort.

FinanciŽle hulp

FinanciŽle bijdragen kunnen worden gestort op de volgende rekeningen onder vermelding van Hurricane Ivan:

Hakrinbank N.V.     SRD 645.73.12 en USD 588.57.79

D.S.B. Bank N.V.    SRD 50.56.640

R.B.T.T. Bank (Suriname)    SRD 19715267De financiŽle administratie van de Initiatiefgroep zal verricht worden door het Surinaamse Rode Kruis dat ook een succesvolle actie hield ten behoeve van de slachtoffers van de overstromingsramp in de Dominicaanse Republiek en HaÔti in de maanden juni en juli.

Goederenhulp

De hulporganisaties op de diverse eilanden hebben om specifieke hulp gevraagd zoals:

materialen om noodonderkomens op te zetten, o.a. tarpaulins, bouwfolie, bedding, tenten, stretchers etc., voedsel dat lang houdbaar is, water en watercontainers, benodigdheden voor persoonlijke hygiŽne, o.a. badzeep, scheergerei, tandpasta en tandenborstels, alsook benodigdheden speciaal voor de hygiŽne van de vrouw, transistorradio"s en alle maten batterijen.

Binnen tien dagen is er een verschepingsmogelijkheid. Het Nationaal CoŲrdinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is belast met de coŲrdinatie en inzameling van de aangeboden goederen. De hulpgoederen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2004 afgegeven worden bij het Magazijn van de NCCR per adres het terrein van de Memre Buku Kazerne (Zuid) aan de Verlengde Gemenelandsweg tussen 08.00 uur en 14.00 uur

Voor dienstenhulp wordt de mogelijkheid bekeken zowel medische als paramedische hulp aan te bieden en ook hulp in het kader van de wederopbouw en het herstel van infrastructuur alsook op het gebied van ordehandhaving en veiligheid.Vrouwen moeten bewuster worden

Het Vrouwenparlement Forum (VPF) wil bevordering van deelname van vrouwen in leidinggevende posities. Mede aan de hand hiervan zal er op 2 oktober aanstaande een workshop "Vrouwen en Leiderschap" georganiseerd worden.

Deze workshop maakt deel uit van het project van de VPF dat zeggenschap, besluitvorming en institutionele mechanismen ter verbetering van de positie van vrouwen stimuleert. Voor dit project werd de VPF benadert door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel van de workshop is om samen met vertegenwoordigers van onder meer de overheid, NGO's en religieuze organisaties na te gaan wat vrouwen ervan weerhoudt om op gelijkwaardige manier te participeren in leidinggevende posities.

De voorzitter van het Vrouwenparlement Forum, Mireille Brunings-Stolz, zegt daarover het volgende: De workshop "Vrouwen en Leiderschap" is heel belangrijk omdat je geen adequate vrouwelijke vertegenwoordigers kan hebben als de gemeenschap daar niet op voorbereid is. Dit moet vanuit twee invalshoeken aangepakt worden.

Als het beleid meer gendergevoelig is, zal aan vrouwen meer ruimte geboden worden om die plaats in te nemen waar ze recht op hebben. "Als vrouwen meer bewust zijn, zijn ze er meer van overtuigd dat ze het zelf kunnen." Aldus Mireille Brunings-Stolz

De aanbevelingen die uit de workshop voortvloeien zullen in een verslag verwerkt worden en dit jaar nog aan de regering worden gepresenteerd.CreJon geeft het goede voorbeeld

De groep Creatieve Jongeren (GreJon) bracht de afgelopen week een bezoek aan de seniore burgers van Huize Ashiana in verband met "Prisirie dei nanga un Bigi wan". Deze dag was een projectidee, dat ze in praktijk moesten brengen in verband met een training van Stichting Projekta waaraan ze deelnamen.

Het geld voor deze dag hebben de jongeren bij elkaar kunnen verdienen door middel van een carwash die ze twee weken geleden georganiseerd hadden.

De Ashiana-bewoners konden "fosten tori"s" vertellen, kregen activiteiten aangeboden en werden verrast met een cadeautje. De training van Stg. Projekta is bestemd voor jongeren tot en met 30 jaar. Ze heeft als doel, werken aan actieve participatie van jongeren.

De training bestaat uit vier fasen: referentiekader, persoonlijke vaardigheden, projectmatig werken en analyses maken omtrent politieke partijen. In totaal hebben er 33 jongeren aan de training deelgenomen, verspreid over vijf groepen. De groepen moesten hetgeen ze opgestoken hebben in praktijk brengen. Zo heeft CreJon het project "Prisirie dei nanga un Bigi wan" uitgevoerd.Schade door lekkende tank

In Moengo zijn op woensdag 15 september jongstleden door de oliemaatschappij Texaco tanks uit de grond gehaald van een servicestation dat tien jaar geleden werd gesloten. De tanks hebben al maanden lang olie gelekt, zegt de beheerder van het terrein, we hebben de klacht aan de oliemaatschappij doorgegeven.

Inmiddels is er reeds enorme schade aan het milieu aangebracht. De sloot die langs de plek loopt waar de servicestation stond, zit boordevol resten olie. Via deze trens stroomt het zeer vervuilde water naar de Coermotibokreek, naar de Ricanaukreek en uiteindelijk de Cotticarivier in.

niba - niba suri magazine
Minister Marica in gesprek met Henry Strijk voor de STVS.
Links op de foto: cameraman H.Helstone

De minister, die zeer serieus omgaat met milieuzaken, heeft zich ter plekke persoonlijk op de hoogte laten stellen van de ontstane problemen. Voor de schade aan het milieu maar vooral het opruimen van de vervuilde grond, zal de oliemaatschappij verantwoordelijk worden gesteld, aldus minister Marica over de milieuvervuiling in het district Marowijne.President Venetiaan uitgenodigd keynote-spreker

President Ronald Venetiaan was vanavond zeven uur locale tijd de keynote-spreker tijdens de vergadering van de VN waar de vertegenwoordigers van de "Caribbean Congres Caucus" bijeen waren. Het Staatshoofd deed dat in Washington DC, Verenigde Staten.

Nadat hij de hoge gasten persoonlijk had begroet, richtte ons staatshoofd zich tot de congresgangers Robert Ney en Donald Payne, die hij bedankte voor de uitnodiging hem als keynote-spreker te vragen. President Venetiaan zei in zijn toespraak het belangrijk te vinden dat de Caribische naties als ťťn geheel zich bundelen en zich presenteren aan de Verenigde Staten van Amerika.

Hiervoor bedankte hij de Inter American Economic Council, die dit initiatief ondersteunt. Ook sprak ons staatshoofd veel dank uit aan het adres van de Stanford Financial Group, die namens de private sector dergelijke relaties van groepen naties een warm hart toedraagt.

Met betrekking tot het internationale terrorisme is Suriname zich ervan bewust dat gezamenlijk en met de Caricomlanden dit kwaad moet worden bestreden. Maar, zei het Staatshoofd, terwijl we ons richten op de strijd tegen het internationale terrorisme moeten we ons ook vergewissen wat de oplossingen zouden kunnen zijn voor de oorzaken die leiden tot dit kwaad.

Hij noemde in dit verband de onacceptabele moraal, oneerlijke handel, het verschil tussen arm en rijk en het niet met respect omgaan vanwege de verschillen in cultuur en tradities. Ook haalde president Venetiaan de FTAA aan, waarbij hij erop wees dat de kleine en grote economieŽn met elkaar samen moeten werken om er het beste voordeel uit te halen.

In het Caribisch gebied hebben de naties een Caribbean Single Market ingesteld die per 1 januari 2005 in werking treedt. Het is vanzelfsprekend dat sterke economieŽn gebaat zijn bij factoren die moeten leiden tot het wegwerken van armoede en vermindering van criminaliteit. Dit is te bereiken door het vestigen van sterke democratieŽn, aldus ons staatshoofd.

Nadat hij Surinames kandidaat, Albert Ramdien, voor de functie van assistent-secretaris-generaal van de OAS had voorgedragen, nodigde president Venetiaan alle leden van de "Congressional Caribbean Caucus" uit Suriname te bezoeken.Henk Shields in bestuur telecom Americas

Eerder in de maand september werden in Mexico City, Mexico onder auspiciŽn van de Union Network International, UNI enkele vakbondsactiviteiten gehouden, waarbij de Communicatie Werknemers Organisatie Suriname CWOS werd vertegenwoordigd door haar voorzitter Henk Shields en tweede secretaris Elfriede van Hetten.

Het ging om de "Meeting of UNI Americas Executive Committee". Op deze bestuursvergadering, waarin Henk Shields participeerde als ťťn van de vier bestuursleden van de Caraibische regio, werden diverse agendapunten besproken. Het belangrijkste agendapunt was het activiteitenprogramma 2004 - 2005.

Hierbij richtten de discussies zich vooral op regionale handelsovereenkomsten, de dochterondernemingen van multinationals in onze regio en hun invloed op de werkende klasse. Een andere activiteit was de Telekom Conferentie, die werd bijgewoond door alle landen uit de Americas.

De heer Henk Shields werd tijdens deze conferentie gekozen als de enige vertegenwoordiger van het Caribisch gebied in het bestuur van telecom Americas. Mevrouw Van Hetten, die deelnam aan de vrouwenconferentie, werd gekozen als tweede vervanger van Joanne de Freitas van Trinidad and Tobago in het bestuur van de vrouwensectie van UNI Americas.Snel optreden brandweer voorkomt grote schade

De brandweer heeft de afgelopen week door snel en moedig optreden aan de Dr. Jamaluddinstraat erger kunnen voorkomen. In een woonhuis annex snackbar, magazijn heeft de brandweer bij een brand met succes kunnen ingrijpen.

Het betrof een locatie waar voeding voor gedetineerden wordt klaargemaakt. De familie Lieuw Kie Fa aan wie het pand toebehoort, was niet thuis, terwijl een ventilator aanstond.

De bedrading van de ventilator en een aantal zekeringkasten hebben op onverklaarbare wijze vlam gevat. Een van de gezinsleden rook bij haar thuiskomst een brandlucht, maar sloeg daar geen acht op. Pas toen ze een zware rookontwikkeling opmerkte vanuit het achterste gedeelte van het pand, drong het tot haar door wat er aan de hand was.

Volgens de pr-officer Ruben Cooman van de brandweer is het opvallend dat de woning wel een alarminstallatie heeft tegen inbraak, maar geen brandmelders. Hoewel de brandweer erger heeft kunnen voorkomen, is toch de gehele keukeninventaris verloren gegaan.Ik wil geen salaris, zegt Jairam

De coŲrdinator van de hoofdafdeling Regio West van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soedeschand Jairam heeft vandaag zijn taken overgedragen. Jaraim werd ontheven uit zijn functie omdat het dienstbelang zulks vordert, laat het persbericht van het ministerie van LVV in naam van de regering weten. Met de waarneming van de hoofdafdeling Regio West is thans Soekdew Chotoe belast.

Onze nieuwsdienst informeerde bij de ontheven ambtenaar wat hij nu doet. Omdat ik thans ter beschikking moet blijven van de directeur van het ministerie, wacht ik nadere instructies af, zegt Jairam.

niba - niba suri magazine      Indien ik na twee weken geen werk aangeboden krijg, zal ik de regering vragen om mijn salaris niet uit te betalen, want ik wil mij niet bezondigen aan het ontvangen van salaris en niet ervoor werken.

Op de vraag wat er van waar is dat hij een eis zou hebben gesteld aan de regering inzake zijn benoeming in een andere ambtenarenschaal, reageerde hij als volgt: De Ambtenarenrechter heeft op 6 augustus jongstleden in de zaak, die Jairam aanhangig heeft gemaakt tegen de Staat om zijn benoeming af te dwingen, meer duidelijkheid gevraagd hierin. Volgens Jairam heeft de rechter ook aan de Staat gevraagd of het geen tijd wordt om de ambtenaar met zo een staat van dienst hoger in te schalen. Hij zou conform de staat van dienst kunnen worden ingeschaald op het niveau van onder-directeur.

De ambtenarenrechter heeft deze zaak weer op de rol voor 8 oktober aanstaande.Wybo geen stereotype clown

In het PSV-gebouw aan de Keizerstraat was de afgelopen week een knutselochtend voor de kinderen georganiseerd onder leiding van Wybo de Clown. Het begon om ongeveer 10.00 uur en kinderen van verschillende leeftijden variŽrend van 4 tot en met 12 jaar namen deel aan deze activiteit.

Het is geen traditionele ochtend met kinderen om een tafel met lijm en papier geworden. De kinderen moesten met elkaar knutselen en er zijn hele mooie creaties ontstaan, nadat ze de opdracht van de Clown hadden gekregen om elkaar na te maken. Het doel van de activiteit was om bij het Surinaamse kind het stereotype clown te doorbreken en het creatief denken van het kind te helpen stimuleren. Voorts wilde hij de kinderen erop wijzen dat ze ook buitenshuis leuke dingen kunnen doen.

De volgende keer wil Wybo deze activiteit in de vrije natuur en in Nickerie organiseren.CVV heeft draaiboek verkiezingen klaar

De Commissie Voorlichting Verkiezingen (CVV) 2005 wil met het samengestelde draaiboek dat maandag 20 september aan de minister van Binnenlandse Zaken, Urmila Joella Sewnundun is aangeboden, de hoogste opkomst ooit voor verkiezingen in Suriname bewerkstelligen. Ten behoeve van de voorlichting voor de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen, uiterlijk te houden in mei 2005, installeerde de bewindsvrouwe deze Commissie op 29 juli jongstleden, die onder leiding staat van Roselina Daan. De opdracht van de Commissie is een integraal draaiboek samen te stellen waarmee de overheid de voorlichting ter hand kan nemen.

Naar de voorzitter van de Commissie heeft laten doorschemeren, zal bij de voorlichting gebruik worden gemaakt van alle moderne technieken om de samenleving te informeren. Indien alles volgens plan verloopt zal er vanaf 1 oktober 2004 een animatiefamilie worden gecreŽerd, die tot aan de datum van de verkiezingen de bevolking zal oproepen om gebruik te maken van haar democratisch recht om te gaan stemmen. Deze familie wordt symboliseerd door de rode potloden waarmee het hokje op stemformulier wordt gekleurd.

De CVV zal behalve radio, televisie, krant ook via sms-jes en voor het binnenland door middel van video en dvd's de samenleving voorlichten; traditionele manieren worden echter niet nagelaten. Sommige traditionele manieren worden juist ingezet zoals de geluidswagen. Speciale aandacht krijgen de community en service clubs (NGO's), vakbonden en buurt- en wijkcentra om de verschillende doelgroepen volgens eigen structuren te informeren.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) zal ten behoeve van de onder haar ressorterende Radio Boskopu een zender installeren op de Brownsberg, waardoor de bevolking in het verre binnenland geÔnformeerd kan worden.

De buitenlandse interesse voor de verkiezingen van Suriname zal worden opgevangen door het operationeel maken van de speciale www.verkiezingensuriname.com website. Op deze website komt informatie over Suriname met name de kiesdistricten, deelnemende partijen/combinaties, de constitutie en voorts kan men er terecht met vragen.

In de Commissie Voorlichting Verkiezingen hebben zitting Roselina Daan (voorzitter), Sabitrie Gangapersad (onder-voorzitter), Lina Black (secretaris) en de leden Monica Drenthe, Arun Hardien, Lesley Linger, John van Coblijn en Henry Strijk.Negenjarige Wishwanand volgt cursus Plantmateriaal

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op verzoek van de landbouwers in het district Saramacca een cursus "vermeerdering van Plantmateriaal" gehouden. De jongste deelnemer was de negenjarige Wishwanand Debie, die met zijn aanwezigheid bewees, dat een goede basis zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van ons land.

Gedurende de cursus is aandacht besteed aan de vermeerdering en verzorging van plantmateriaal op een verantwoorde wijze. De cursisten is kennis bijgebracht van enten, oculeren en marcotteren. Verder is de cursisten geleerd hoe ze een selectie van hun zaden moeten maken en hoe ze moeten uitzaaien.

Het ministerie streeft ernaar om ook de landbouwers van de gebieden Wayambo en Lareco deze kennis bij te brengen, zodat zij zelfstandig kunnen werken. Dit wil zij doen omdat landbouwers vaak afhankelijk zijn van anderen, wat betreft vermeerdering van plantmateriaal.

In het lespakket wordt ook aandacht besteed aan marketing, om de landbouwers op de hoogte te stellen hoe zij hun kostprijsberekeningen kunnen doen. De cursus wordt geheel verzorgd door medewerkers van het ministerie van LVV.Albina verstoken van schoon drinkwater

De grensplaats Albina krabbelt langzaam uit het dal waarin het jaren is geweest als gevolg van de binnenlandse oorlog. Voor de argeloze toerist is het advies om in gezelschap naar Albina te reizen omdat de vele bootsmannen alleen het Frans of Sranan spreken. De vakantieganger uit de stad kan goede tijden doormaken in Albina, want het is er prettig vertoeven. Korjalen komen en gaan met goederen en de handel tussen Oost-Suriname, Frans-Guyana en het verre binnenland bloeit.

niba - niba suri magazine
Foto Myra Winter
  Maar de bewoners van Albina kampen al geruime tijd met een onregelmatige en verlaagde waterdruk en gebrek aan schoon drinkwater.
Gladys Banda, onderwijzeres van de St. Gerardusschool, laat onze Senior correspondent een fles water zien, zoals dat uit de kraan komt.

Beata Remak-Zaalman, de beheerder van het Marimbo-park, verklaarde dat ze haar schone drinkwater uit het naburige Marijke dorp haalt. Dat komt uit twee waterputten waarin regenwater wordt opgevangen.Stinasu nu ook in Coesewijne actief

Het project "Ontwikkeling Natuurreservaat Boven-Coesewijne" is van start gegaan en omvat duurzame en verstandige ontwikkeling van het Boven-Coesewijne Natuurreservaat. Het betreft het deel dat langs de bovenloop van de Coesewijnerivier ligt, ongeveer in het midden van Suriname en een kleine 100 km. verwijderd van Paramaribo: een gebied van ongeveer 27.000 hectare. De uitgestrekte vlakte heeft een uitgebreide biologische diversiteit (met onder meer zeekoeien, reuzennotters en kaaimannen) en verschillende landschappen met zwampen, savannes van verschillende typen en droog hoogland bos.

Goed management is noodzakelijk om deze waardevolle bezittingen te behouden. Dicht bij de omgeving van het reservaat bevindt zich de inheemse gemeenschap Bigi Poika, die de "traditionele" rechten heeft in dit gebied. De gemeenschap van Bigi Poika heeft actief geparticipeerd in activiteiten van het Boven Coesewijne Natuurreservaat.

Lange-termijnbeheer zou gedaan kunnen worden door de bewoners van Bigi Poika. Het is dus belangrijk dat er onder meer een goede infrastructuur en administratieve systemen zijn. WWF is, via hun Guianas Forests and Environmental Conservation program (GFECP programma), bereid dit project te financieren tot een bedrag van US$ 350.000 voor het oprichten van een duurzame overlegstructuur en de ontwikkeling en implementatie van de benodigde infrastructuur en administratieve systemen.Grootste vlieger aller tijden

Op het terrein van Shadien aan de Anton Dragtenweg werd de afgelopen week het Noel Vliegerfestijn gehouden. Dit vliegerfeest, waar de jeugd massaal aan deelnam, werd georganiseerd door HJ de Vries Engros NV. Behalve vliegeren waren er ook verschillende kinderspelen waaronder baltrappen, paalklimmen, paren zoeken en stokvangen.

Er waren prijzen voor de grootste, de kleinste, de sterkste en de meest unieke vlieger en een brassband die voor een leuke sfeer zorgde. Tijdens dit vliegerfeest werd ook de grootste vlieger aller tijden opgelaten en werden "Strť Koti" wedstrijden gehouden 

Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Waarnemend Voorzitter DNA op bezoek bij pasgeboren drieling

De waarnemend Voorzitter van De Nationale Assemblee, mevrouw mr. Ruth Wijdenbosch bezocht op maandag 20 september 2004 de pasgeboren drieling Lakeesha, Jair en Shaneen Koulen.

De drieling, twee meisjes en een jongen, is geboren in het St. Vincentius Ziekenhuis van Paramaribo en verkeert in goede gezondheid.

niba - niba suri magazine

De waarnemend Voorzitter was zeer verheugd en vond het een warm gevoel om bij de babyís te zijn.

niba - niba suri magazine

Ze feliciteerde de moeder, de vader en de oma die allen aanwezig waren in het ziekenhuis.

Ze bracht onder de aandacht dat de kinderen Godís gave zijn en dat de ouders samen goed moeten zorgen voor de kinderen. Het gezin bestaat uit nog twee zoontjes van twee en vijf jaar.

Mevrouw Wijdenbosch zei zich steeds ingezet te hebben voor gezinnen waar een drieling is geboren. Ook bij deze ouders kwam naar voren dat zij geen adequate huisvesting hebben. Hoewel de waarnemend Voorzitter geen toezegging kon doen hieromtrent, is zij wel bereid dit gezin alle medewerking te verlenen om via het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aan een woning te komen.

De Informatie en Voorlichtingsdienst van De Nationale Assemblee

Politie berichten

Vader redt leven van eigen kind

Een gehuurde staatsbus die de route Paramaribo-Nickerie onderhoudt, is ter hoogte van de Bernhardpolder gekanteld en in een trens beland. De bus vertrok omstreeks 13.00 uur vanaf het Marktplein te Nickerie met veertig passagiers richting Paramaribo. Volgens verklaring van de bestuurder raakte ter hoogte van de Bernhardpolder de stuurinrichting defect. Hierdoor slingerde de bus van de weg en kwam op de berm terecht, waarna hij kantelde en in de trens belandde.

Het voertuig liep gedeeltelijk onder water, maar gelukkig konden de inzittenden inclusief de bestuurder door omstanders uit de bus worden gehaald. Een baby die tijdens het ongeval uit de handen van een vader werd geslingerd en in het water terechtkwam, kon tijdig worden gered door de vader die mond-op-mondbeademing toepaste op het kind.

Vierentwintig van de inzittenden werden voor medische behandeling gebracht naar de EHBO te Nickerie, van wie eenentwintig direct heengezonden konden worden, terwijl de overige drie personen, waaronder de bestuurder, de baby en een vrouw voor observatie in het ziekenhuis zijn opgenomen. Allen verkeren buiten levensgevaar en maken het goed.

Vanwege het onder water lopen van het voertuig konden de bescheiden van de bestuurder niet gelijk overlegd worden en bevinden deze zich nog met andere bezittingen van passagiers in de bus. De zaak is in onderzoek bij de politie van station Paradise.Beroving

De directeur van een vliegmaatschappij aan de Dhoekhieweg-Oost is beroofd door 3 met pistolen gewapende mannen. De daders stapten de zaak binnen en hielden de directeur en personeel onder schot. Onder bedreiging werd de directeur 200 gram goud en een groot geldbedrag in Surinaamse dollars en vreemde valuta afhandig gemaakt. De criminelen, die buiten werden opgewacht door een vierde man in een gereedstaande blauw gelakte Toyota Starlet, met het kenteken 24-23 HP kozen daarna het hazenpad.Project Vakantiecentra schoolgaande jeugd afgesloten

Dit project wordt elk jaar georganiseerd door het Onder-Directoraat Jeugdcentra van het Direktoraat Jeugdzaken. De vakantiecentra van het district Saramacca hebben gekozen voor een afsluiting in de Paramaribo Zoo. In tegenstelling tot voorgaande jaren mochten de centra dit jaar zelf beslissen waar de afsluiting plaats vond.

Behalve schommelen of wippen in de speeltuin, konden de ruim 80 jongens en meisjes vragen stellen en kregen ze uitleg over de dieren. Het Direktoraat Jeugdzaken mag wederom terugzien op geslaagde vakantiecentra, waaraan dagelijks ruim 2000 kinderen hebben deelgenomen.Nieuwe wegenkaart

Minister van Transsport Communicatie en Toerisme (TCT), Guno Castelen, heeft vandaag de nieuwste wegenkaart van Paramaribo gekregen van Gerrit Barron van Afaka International.

Barron, verdienstelijk kinderboeken schrijver, is behalve actief als uitgever ook betrokken bij het nieuwste radio-station in het district Marowijne.


niba - niba suri magazine
 
De nationale zender
 

niba - niba suri magazine

de borrelÖ

wordt
belangrijker
dan de inhoud
van
de meeting
als men
doelbewust
de status quo
wilt handhaven

Amsterdam 5 -2- 2000
© polly levens
Kunst en Cultuur   Foto's: Myra Winter

In de gallery voor beeldende kunst Ready Tex kunnen liefhebbers van schilderijen een groepstentoonstelling zien van verschillende kunstenaars, Renť Tosari, Rinaldo Klas, Marcel Pinas, Erwin de Vries, Soeki Irodikromo, Reinier Asmoredjo, Ron Flu en George Struikelblok.

Erwin de Vries, 74 jaar, maakt zich klaar voor een tentoonstelling op CuraÁao. De kunstenaar is net terug uit Nederland waar hij opnieuw aan zijn been is geopereerd omdat de operatie hier in Suriname niet goed was uitgevoerd.

Struikelblok, Klas, Asmoredjo en Pinas zijn allen docent aan het Nola Hatterman Instituut, terwijl Soeki Irodikromo ook wel lessen verzorgt aan dit instituut als gastdocent.

Vermeldenswaard is ook dat de kunstenaar George Struikelblok dit weekend in het huwelijk trad met Asha Orie.

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazineLinga, geslaagde Saramaccaanse houtkunstenaar

De afgelopen 2 weken heeft David Linga met een groot aantal houten kunstwerken een tentoonstelling gehouden in Hotel Krasnapolsky. Linga is pas anderhalf jaar in ons land terug en heeft voor het eerst hier een solo-expositie gehouden.

12,5 jaar lang heeft hij gewerkt en gewoond in Frans-Guyana, waar hij meerdere keren heeft geŽxposeerd. Hij gebruikt voornamelijk de houtsoorten moetoesie en slangengenhout. "Die soorten zijn gemakkelijk te bewerken, duurzaam en zeer geschikt om kunstwerken van te maken. Ik probeer in mijn werk vooral het dagelijks leven uit te beelden, verwerkt met Saramaccaanse invloeden", aldus de Surinaamse kunstenaar van Saramaccaanse origine.

De kunstenaar, die in 1962 geboren is, maakte in het binnenland de basisopleiding af, waarna hij naar de stad kwam. Hij werkte hier en daar een beetje om uiteindelijk naar het binnenland terug te keren om van daaruit naar Frans-Guyana te gaan.

Eerder heeft Linga tijdens Carifesta ook werkstukken aan het publiek gepresenteerd. Zijn volgende solo-expo is medio november.  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††