suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 12 - November - 2005           Suri Magazine no. 70In deze uitgave:

Jaarlijkse kerstcollecte aktie van het Leger des Heils
Firma Holco uit Alkmaar schenkt 60.000 schoolagenda's
Geen speciale regelingen en voorzieningen
Sino Latin America Youth Festival
Inter-Amerikaanse Waterdag gevierd op Marowijne I
Nita Ramcharan door Caribische landen voorgedragen
Grote partij munitie en wapens aangetroffen
Personeel Centrale Belastingdienst geschoold
Herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat
Nieuwe on-shore oliereserves ontdekt
Kwetsbare landen zullen nodige steun ontvangen
Nieuwe autobus voor stichting Surflandria
Journalisten leveren bijzondere prestatie
Rotary district governor bezoekt Suriname
Duidelijkheid compensatiemaatregelen afgedwongen
Formele bevestiging Verlengde Braamshoopproject
Eerste steenlegging nieuw politiebureau Lelydorp
Dorpen worden voorzien van leidingwater
80 equipes voor Staatsolie Diesel Savanne Rally
Lezing preventie van baarmoederhalskanker
I-Web-training voor micro- en kleine ondernemers
Moira Morroy tweede plaats bij Dansfestival
Noodzaak van een structureel antwoord
Barbadiaans-Surinaamse handelsmissie
Brandstofprijsaanpassing meeste effect op transport
Zelfmoord werknemer Bouterse
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Jaarlijkse kerstcollecte aktie van het Leger des Heils

De jaarlijkse kerstcollecte aktie van het Leger des Heils, is gestart. Het startsein werd gegeven op het Valliantsplein, nadat de direkteur Jack Uden, een donatie deed. Het doel van deze actie is sociaalzwakkeren een prettige kerstperiode te bezorgen.

Dit zal het Leger des Heils doen door het verstrekken van ruim duizend levensmiddelen pakketten. De organisatie verwacht naar aanleiding van de recente economische ontwikkelingen een toename in het aantal aanvragen voor een kerstpakket. Verder zullen ook enkele sociale instellingen worden voorzien van pakketten.

Dit alles is afhankelijk van de donaties. Er zal van 11 november tot en met 17 december 2005 een kerstpotten aktie worden gehouden. Deze collectepotten zullen op 5 locaties in de binnenstad geplaatst worden. Ook zal er een kerstpot staan buiten de stad en wel in de Hermitage Mall.

Dit jaar heeft het Leger des Heils ook een aanvraag gedaan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken om tijdens de jaarbeurs 2005 fondsen te werven. Behalve de inzameling via de gebruikelijke kerstpotten, zal de organisatie ook gebruik maken van collecteboekjes. Verder zullen donatiebrieven aan bedrijven, organisaties en personen verzonden worden.Firma Holco uit Alkmaar schenkt 60.000 schoolagenda's

Op het kabinet van de president ontving First-lady, Liesbeth Venetiaan - Vanenburg, een voorbeeld exemplaar van de eerste gratis schoolagenda's voor minder bedeelde kinderen. Dit is de tiende keer dat de stichting Tamara, schoolagenda's voor minderbedeelde schoolkinderen geeft.

First-lady, Liesbeth Venetiaan - Vanenburg, is blij met het initiatief van de stichting. Volgens Radjen Pahladsing, secretaris van de stichting Tamara , kan de stichting dit jaar ruim 60.000 Surinaamse kinderen blij maken met een mooie schoolagenda.

De agenda's zijn aan Tamara geschonken door de firma Holco in Alkmaar, die gespecialiseerd is in het uitgeven van ondermeer schoolagenda's. De agenda's worden in verschillende series gemaakt en in grote hoeveelheden in Nederlandse winkels aangeboden. De winkelwaarde van zo'n agenda is 15 tot 20 euro.

De onverkochte agenda's worden terruggenomen en aan de stichting Tamara Suriname geschonken,om ze gratis uit te delen. De winkelwaarde van de totale zending bedraagt ruim 720.000 euro.Geen speciale regelingen en voorzieningen

De minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, PLOS, Rick van Ravenswaay is terug in Suriname. Hij was de afgelopen week in Den Haag, Nederland, op uitnodiging van het Nationaal Comitť 30 Jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.

In Nederland hield minister Van Raavenswaay een inleiding tijdens het kongres: Suriname 30 Jaar Staatkundige Onafhankelijkheid: De rol van de Diaspora, Hoe zo? Daarbij riep hij toekomstige remigranten op zich vooral goed voor te bereiden op hun eventuele terugkeer naar Suriname.

Volgens de bewindsman moet men zich realiseren dat het dagelijks leven in ons land, niet alleen uit leuke dingen bestaat. De realiteit moet goed doordringen tot diegenen, die bewust terug willen naar hun Vaderland.

In dit kader stelde van Ravenswaay dat men niet moet verwachten dat de Surinaamse regering voor de groep Surinamers die nu terug wil keren, speciale regelingen en voorzieningen zal treffen.

Minister van Ravenswaay had maandag voor zijn terugkeer naar Suriname een gesprek met Surinaamse politici in Nederland, verenigd in het Platform van Surinaamse Politici. Hij sprak ook nog met de Haagse Burgemeester, Wim Deetman, oud voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer.Sino Latin America Youth Festival

De Sino Latin America Youth Festival is in China van start gegaan. Op uitnodiging van China is een Surinaamse delegatie afgereisd. Richenel Trustfull, directeur van het directoraat jeugdzaken, Melvin Bouva, voorzitter van het Jeugdparlement en jeugdambassadeur Yldiz Beighle maken deel uit van de delegatie.

Verder reizen mee Margo Biervliet en de jonge ondernemer Margo Kassels. Dit festival wordt voor het eerst georganiseerd. Het is een kennismakingsontmoeting van jonge leiders en jeugdactivisten van Latijns-America en het Caraibisch gebied.

Deze landen zullen met Chinese jongeren van gedachten wisselen. De Surinaamse groep zal het recht op participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tijdens dit gebeuren presenteren. Het oppakken van de relatie met China staat ook op de agenda.

De Surinaamse delegatie zal daarnaast een ontmoeting hebben met de All Chin Youth Federation. Er zijn reeds contacten gelegd. Vůůr aankomst in China vinden er ontmoetingen plaats met de Nationale Jeugdraad Nederland en de Rotterdamse Jeugdraad. De Sino Latin America Youth Festival duurt tot 24 november.Inter-Amerikaanse Waterdag gevierd op Marowijne I

De 13e Inter-Amerikaanse Waterdag werd gevierd op de Openbare school Marowijne I aan de Goninistraat. Het thema voor dit jaar is Feti Dengue: ook op school. In samenwerking met de Pan American Health Organization, PAHO, werd er bijzondere aandacht aan deze dag besteed.

Leerlingen en enkele ouders waren aanwezig. Presidentsvrouwe Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, de minister van Volksgezondheid, Celcius Waterberg en de milieudeskundige, Ton Vlugman, waren hiervoor uitgenodigd. De PAHO/WHO vertegenwoordiger, Stephen Simon, sprak de aanwezigen toe.

De slogan voor het waterdecennium 2005-2015 is "Water for Life". Water, zegt Simon, speelt een belangrijke rol in de strijd tegen dengue. Suriname is gezegend met veel en goed water, zei presidentsvrouwe Liesbeth Venetiaan-Vanenburg.

Op de wereld waterlijst bezet Suriname de 6e plaats, hierop moeten wij trots zijn, zegt ze. Na de toespraken werd de recentste publicatie van de PAHO: het Handboek voor Veilige en Gezonde Scholen in Suriname door Simon overhandigd aan minister Waterberg.

De RBTT Bank heeft de druk en uitgave gefinancierd. Het handboek is voor alle Surinaamse scholen geschreven en behandelt gezondheidsaspecten. Er is vooral aandacht besteed aan drinkwater, sanitatie, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, hygiŽne en voedselveiligheid.

De leden van de commissie Inter American Water Day (IAWD), het Gezonde Scholen Comitť, en ex-minister van Onderwijs en Volksontwikkeling ontvingen ook een exemplaar van het handboek. Met de samenstelling van het boek sluit Ton Vlugman zijn werkperiode in Suriname af. Johanna Lakhisaran zal de werkzaamheden voortzetten.

Na verschillende opvoeringen en presentaties werd de tentoonstelling Dengue Maskieta, Sranang Feti Dengue, Kir a Dengue afgekort DEMA, SRAFEDE, KIRADEN - geopend.Nita Ramcharan door Caribische landen voorgedragen

niba - niba suri magazine    Nita Ramcharan is tijdens de bestuursverkiezing van de derde Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM) gekozen tot assistent algemeen secretaris.

De verkiezing vond vorige week op Barbados plaats. Ramcharan is door verschillende Caribische landen voorgedragen en zal Surinaamse journalisten en mediawerkers vertegenwoordigen. Rachel van der Kooye, voorzitter van de Surinaamse Vereniging
van Journalisten, nam ook deel aan de vergadering. Behalve de bestuursverkiezing stonden verder op agenda de nieuwe mediawetten en het vrije verkeer van Caribische mediawerkers in de Caricom-staten.

Deze Associatie van Caribische Mediawerkers is op 28 november 2001 opgericht. Bij de organisatie zijn aangesloten media-associaties en individuele mediawerkers. Dale Enoch uit Trinidad is tot voorzitter gekozen.Grote partij munitie en wapens aangetroffen

Na een binnengekomen informatie heeft de Economische Controle Dienst van het ministerie van Handel en Industrie een inval gedaan aan de Anamoestraat. Daar werd een bestelbusje aangetroffen, volgeladen met patronen van allerhande afmetingen.

Verder werd in het busje aangetroffen een grote partij medicijnen, kwik, handgereedschap en twee pistolen. De chauffeur van het busje werd aangehouden en er werd huiszoeking bij hem gedaan. Hierbij werd een nog grotere partij munitie aangetroffen, zes jachtgeweren en een pistool.

De politie van het Bureau Nieuwe Haven heeft de zaak overgenomen en is bezig met het verdere onderzoek. Bij de Economische Controle Dienst bestaat het vermoeden dat de aangehoudene een leverancier van wapens en munitie aan Brazilianen in het binnenland is.


Volgens informatie van het ministerie van Handel en Industrie, afdeling economische controledienst, heeft betrokkene de vuurwapenwet overtreden en de decreten tegen smokkel en economische delicten. De Economische Controle Dienst meldt verder dat onderzocht zal worden of er in deze zaak sprake is van ruilhandel van wapens en munitie tegen drugs. Dit zou betekenen dat ook de wet op verdovende middelen is overtreden.Personeel Centrale Belastingdienst geschoold

Het directieteam van de Centrale Belastingdienst heeft aan 42 personeelsleden diploma's uitgereikt voor het behalen van de controleurs-, commiezen- en deurwaardersdiploma's. Van de belastingafdeling in Nickerie hebben acht personen meegedaan.

De diploma-uitreiking vond plaats in de conferentiezaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bij de commiezenopleiding is de nadruk gelegd op het fiscaal en controletechnisch beleid. Een training in sociale vaardigheden is ook aan de orde geweest.

Bij de deurwaardersopleiding werd de nadruk gelegd op het invorderen van de verschuldigde belasting. De controleursopleiding was zwaar en intensief, zegt Mahindernath Gobardhan, hoofd van het opleidingscentrum FinanciŽn. 56 personen schreven zich in, waarvan 21 de eindstreep behaalden, aldus Gobardhan.

Alle opleidingen zijn door de samenwerkingsovereenkomst met het Nederlandse ministerie van Financien gefinancierd. De opleidingen hebben in totaal 2 jaar geduurd. Het is echter na 5 jaar dat deze cursussen zijn verzorgd, zei Gobardhan. Roy May, directeur van de Belastingdienst, was ook bij de uitreiking aanwezig.

Eddy Ardjosentono, Ranmatie Soechit en Cynthia Del Prado zijn de best geslaagden. Zij ontvingen elk een geschenk. Een van de cursisten sprak de aanwezigen toe.Herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat zijn reeds in volle gang. De uitvoerders van het project zijn op 7 november met de werkzaamheden begonnen.

Het document voor de uitvoering van dit project werd in de maand september ondertekend. Voor Suriname werd het document ondertekend door de minister van Openbare Werken, Ganeshkoemar Kandhai, en voor Amerika door de Amerikaanse ambassadeur Marsha Barnes.

Met de uitvoering van de werkzaamheden zijn belast aannemer Baitali, de technische staf van de Amerikaanse ambassade, het ministerie van OW en ACE consultancy. Het project moet binnen vijf maanden worden opgeleverd. De kosten die gepaard gaan met de herinrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat zijn voor de Amerikaanse ambassade.Nieuwe on-shore oliereserves ontdekt

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft nieuwe on-shore oliereserves ontdekt in het noordwesten van het Tambaredjoveld. Door exploratieactiviteiten in het gebied werd deze ontdekking gedaan.

De olie komt voor in een aantal op elkaar liggende reservoirs. Het diepste reservoir zit op 500 meter en het hoger liggende op 280 meter. Vorig jaar had Staatsolie het Calcuttaveld ontdekt. De oliereserves in dat veld zijn intussen verhoogd van 16 miljoen naar 24 miljoen vaten.

Met deze resultaten zijn ongeveer 28 miljoen vaten nieuwe olie toegevoegd aan de Staatsolie reserve. Volgend jaar zal een aanvang worden gemaakt met het winnen van die olie. Het Tambaredjoveld zal in 2007 in productie worden gebracht.Kwetsbare landen zullen nodige steun ontvangen

De kwetsbare landen van het Amerikaanse continent zullen de nodige steun ontvangen om hun economie op te krikken. Dit deelde president Ronald Venetiaan de pers mee na terugkomst uit ArgentiniŽ. De Amerika-top is zaterdag afgelopen.

Minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken maakte ook deel uit van de delegatie. Het hoofdthema van de conferentie was het creŽren van werkgelegenheid in het kader van armoedebestrijding in de Amerika's.

Personen moeten in gelegenheid worden gesteld om hun bestaan veilig te stellen, aldus president Venetiaan. Tijdens de pensioenperiode, zei hij, moeten seniore burgers genoeg in handen hebben om te overleven. De besprekingen zijn volgens Venetiaan goed verlopen.

Minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken betreurt de gang van zaken met betrekking tot het bereiken van een consensus. De afgelopen periode, zegt zij, wordt er geen consensus meer genomen bij ingediende verklaringen.Nieuwe autobus voor stichting Surflandria

De stichting Surflandria kreeg de afgelopen week een nieuwe autobus. Dit voertuig werd door Rotary Club Paramaribo Central geschonken. De overdracht vond in aanwezigheid van de Rotary district Governor, Dunstan Barrow plaats.

Cynthia McLeod, oprichtster van de stichting Surflandria, deelde aan de pers mee dat de stichting al ruim elf jaar bezig is met het warme-maaltijdenproject voor behoeftige schoolkinderen in verre gebieden rond Paramaribo.

Het gaat om ruim 800 leerlingen die drie keer in de week een maaltijd krijgen. In samenwerking met Lions en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede kan de stichting Surflandria behoeftige schoolkinderen helpen.

De Rotary district governor, Dustan Barrow, is blij met het doel dat de organisatie nastreeft. Hij zei verder dat dit tot een van de doelen van de Rotary behoort. De autobus vertegenwoordigt een waarde van US$17.500.Journalisten leveren bijzondere prestatie

Surinaamse journalisten hebben in de afgelopen week twee awards en vier "certificates of merit" ontvangen van de Pan American Health Organization (PAHO). De uitreiking vond plaats in het Hilton Hotel op Barbados.

De PAHO media awards worden jaarlijks uitgereikt aan journalisten in het Caribisch gebied die een bijzondere prestatie geleverd hebben op het gebied van de gezondheidsjournalistiek. Suriname deed voor het eerst hieraan mee.Rotary district governor bezoekt Suriname

De Rotary district governor, Dustan Barrow, van het District 7030 is in Suriname. Deze governor zit aan in de periode 2005/2006, en brengt een werkbezoek aan de drie Rotary clubs van Suriname.

Dustan Barrow heeft samen met Surinaamse Rotarians meegedaan aan de 47e Inter Guyana Meeting. De IGM wordt jaarlijks in Suriname, Frans-Guyana of Guyana gehouden. De bijeenkomst vond dit jaar in Kourou (Frans-Guyana) plaats.

Onderlinge kennismaking en fellowship tussen de Rotarians in de drie landen stonden dit jaar op de agenda. Barrow bracht samen met de respectievelijke presidents van de Surinaamse Rotary Clubs een beleefdheidsbezoek aan president Ronald Venetiaan.Duidelijkheid compensatiemaatregelen afgedwongen

De Nationale Assemblee kwam in openbare vergadering bijeen. Dit is de tweede ronde van de vergadering die vorige week van start ging. De verhoging van de brandstofprijs en de compensatiemaatregelen stonden hoog op de agenda.

Nieuw Front-fractievoorzitter Otmar Rodgers wenste wat duidelijkheid in deze kwestie en stelde de regering namens het parlement een aantal vragen. De aanpak van Rodgers bleek in een verkeerd keelgat geschoten te zijn bij de leden van de oppositie.

Rodgers aan de andere kant stelde voor om middels stemming de regering ertoe te dwingen de maatregelen kenbaar te maken. De parlementariŽrs stemden 28 voor en 20 tegen. Na de stemming deelde vice-president Ramdien Sardjoe het parlement mee wat de compensatiemaatregelen inhouden.Formele bevestiging Verlengde Braamshoopproject

De formele bevestiging van het Verlengde Braamshoopproject heeft plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig de ministers van ATM Clifford Marica, NH Gregory Rusland en BiZA Maurits Hassankhan.

Zij werden door de districtscommissaris van Wanica, Ramdjes Soekharnsingh, ontvangen. Door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is ruim een jaar geleden de aanzet gegeven voor het beschikbaar stellen van grond, die door de inzet van de toekomstige eigenaars zelf bouwrijp is gemaakt.

Betsy Keenswijk-Dokman, voorzitter van de Stichting Ontwikkeling Woningbouw de Nieuwe Grond, bood minister Gregory Rusland een petitie aan waarin een verzoek wordt gedaan aan de minister voor de voorziening van water en elektriciteit in dit gebied. De ministers kregen ook een rondleiding om het project te bezichtigen.Eerste steenlegging nieuw politiebureau Lelydorp

De eerstesteenlegging voor de bouw van een nieuw politiebureau op Lelydorp heeft plaatsgevonden. Drs. Georgine Acton, twee politiecollega's van politie Utrecht, de gewestelijke politiecommandant van Wanica, de ressortcommandant van station Lelydorp en andere functionarissen waren daarbij aanwezig.

niba - niba suri magazine
Foto: KPS

Deze bouwactiviteit wordt door de politie van Utrecht gefinancierd en moet volgens planning binnen zes maanden afgerond zijn.Dorpen worden voorzien van leidingwater

De dorpen Asidonhopo, Akisiamau, Bendekondre en Dyumu in het Boven-Surinamegebied worden voorzien van leidingwater. De meeste dorpen in het binnenland zijn voornamelijk aangewezen op kreek- of rivierwater voor hun waterbehoefte.

Deze waterbron is als gevolg van onder andere de goudwinningsactiviteiten, en de extreme droogte die de laatste jaren in de maanden oktober en november in ons binnenland heerst, niet altijd even betrouwbaar meer. Bovendien is de afstand van het dorp naar de rivier niet voor alle dorpsbewoners een even gemakkelijk af te leggen weg.

De rivieroevers zijn vaak steil en oudere dorpsbewoners hebben moeite om de rivier te bereiken en het water naar boven te brengen. Tijdens het bezoek van burgemeester Job Cohen van Amsterdam enkele jaren geleden gaf de lokale bevolking te kennen een drinkwatersysteem in de dorpen te willen.

Burgemeester Cohen gaf het waterleidingbedrijf van Amsterdam, dat reeds vanaf 1996 een samenwerking heeft met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, opdracht na te gaan wat de mogelijkheden waren voor een waterleidingsysteem in het binnenland.

Te Bendekondre bestond reeds een installatie. Helaas voldeed deze niet aan de verwachtingen. Deskundigen van het Waterleiding Bedrijf Amsterdam (WLB) hebben samen met deskundigen van de SWM een installatie ontwikkeld die rivierwater door zandfiltratie en UV-stralen tot goed drinkwater maakt.

Met een pompsysteem dat werkt op zonne-energie wordt het water naar de installatie in het dorp gepompt. In de dorpen werd een waterleidingnetwerk aangelegd, zodat tapkranen konden worden geplaatst op verschillende punten.

Bij het bezoek van wethouders Maij en Stadig eind vorige maand was het al zover dat in twee dorpen, namelijk Akisiamau en Bendeekondre, water uit de kraan kwam, terwijl in Asidonhopo en Dyumu de installaties reeds in een vergevorderd stadium van aanleg verkeerden. De lokale bevolking toonde zich bijzonder verheugd met deze voorziening in de dorpen.

Een lokaal watercomitť dat voornamelijk uit vrouwen bestaat, zal door trainers van de Nationale Vrouwenbeweging worden onderricht in het bedienen van de installaties en het plegen van klein onderhoud. Zij zullen er ook voor zorgen dat de bevolking een maandelijkse financiŽle bijdrage levert.

Voor het groot onderhoud heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zich gecommitteerd. Hiertoe tekenden de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, Jainoel Abdoel, en de directeur van WLB, Carolien van der Wiel, ten overstaan van de kapitein van Asidonhopo een overeenkomst.

De financiŽn voor dit project zijn bijeengebracht door het Waterleiding Bedrijf Amsterdam, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de SWM en het Fonds Ontwikkeling Binnenland, FOB. Als dit pilotproject van high tech, low maintenance installaties succesvol is, kan ook in andere dorpen het drinkwaterprobleem op deze wijze worden aangepakt.80 equipes voor Staatsolie Diesel Savanne Rally

Als alles naar wens verloopt zal de Surinaamse autosport - de Staatsolie Diesel Savanne Rally - dit jaar goed belicht worden in de regionale en Caribische pers. Drie mediawerkers uit de regio - Marvin Hokstam en Gromyko Wilson uit St. Maarten en Trevor Nisbeth uit CuraÁao - kwamen donderdag in Suriname aan op uitnodiging van hotelier en rallyenthousiast Jan van Charante om het spektakel dat vrijdagavond begint te verslaan.

Voor Hokstam is het verslaan van de rally een droom die werkelijkheid wordt. Vroeger journalist bij avondblad De West, is Hokstam nu redacteur van zijn eigen autoblad Tranz en verslaggever voor The Daily Herald op St. Maarten, de Associated Press en de Caribbean Media Corporation. "Het idee alleen om dit als journalist mee te mogen maken is geweldig. Vier dagen lang je auto en jezelf op de proef stellen. Dat is toch wat iedere autobezitter zou willen? Suriname zou meer ruchtbaarheid moeten geven aan deze sport. Het kan een geweldige manier zijn om de diversiteit van Suriname uit te dragen. Er komt een vrij grote groep Trinidadianen naar Suriname om mee te doen. Hun aanwezigheid en participatie hier verdient toch tenminste een foto in de Trinidadiaanse kranten", aldus Hokstam.

Wilson, die meereisde als fotograaf voor Tranz, maar ook fotografeert voor het in Spanje gevestigde persagentschap EFE, is enthousiast. "Het is mijn eerste keer in Suriname, maar ik vind het nu al geweldig. Ik kan bijna niet wachten totdat ik de auto de rimboe in kan sturen," zegt hij. Wilson, zelf een autoliefhebber is aangewezen als chauffeur van het team. Het team heeft een 4WD ter beschikking gekregen, om zelf de rally te kunnen volgen en vast te leggen.

Nisbeth ziet in de rally vooral een gelegenheid om regelmatig terug te komen naar Suriname. De producent/directeur van Kikotakiko, een op jongeren gericht televisieprogramma, is van plan om een editie te wijden aan Suriname. "Maar ik zie nu al dat er zoveel meer in Suriname is. Het Jazz Festival, de Srefidensi-viering, de Owru Yari-viering, de Avondvierdaagse.... Als ik het zo bekijk moet niemand vreemd opkijken als ik mijn vertrek uitstel en dan tegen het einde van het jaar hier nog rondloop".

Zijn programma wordt uitgezonden in CuraÁao, Bonaire, St. Maarten, Aruba en Nederland. Hij hoopt een relatie op te bouwen met een Surinaams televisiestation, waarmee zijn programma een regelmatige uitwisseling kan doen.

De Staatsolie Diesel Savanne Rally wordt ieder jaar georganiseerd door de SARK. Dit jaar hebben circa 80 equipes zich ingeschreven, waarvan een aantal uit Trinidad en Tobago, uit CuraÁao en uit Nederland. Een unieke gelegenheid om met een aantal Surinaamse bedrijven gezamenlijk het land en haar bijzondere evenementen zowel vanuit een sportief- als vanuit een toeristisch perspectief te promoten.Lezing preventie van baarmoederhalskanker

De vakgroep gynaecologie Stichting Lobi, heeft in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum een lezing gehouden. Tijdens deze lezing zijn verschillende onderwerpen besproken waaronder de zorg voor vrouwen met eierstokkanker, en hoe verder met preventie van baarmoederhalskanker in Suriname.

Na de lezing was er een paneldiscussie. Professor Lex Peters van de afdeling Gynaecologie van de Universiteit in Leiden sprak over de nieuwe methode van baarmoederhalskankerbestrijding. Hij noemde een nieuwe methode, die veel effectiever blijkt te zijn en een vaccin dat nog in een ontwikkelingsfase is.

Stichting Lobi werkt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum aan een adequate aanpak van baarmoederhalskanker in Suriname.I-Web-training voor micro- en kleine ondernemers

De stichting Productieve Werkeenheden van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu hield een I-Web-training voor micro- en kleine ondernemers.

De I-Web-training, "Improving Performance through Better Working Conditions", is onderdeel van het ILO-programma dat erop gebaseerd is de werkgelegenheid door kleine ondernemingen verder tot ontwikkeling te brengen.

Micro- en kleine ondernemingen komen het meest voor in het Caribisch gebied. De I-Web-training heeft als doel vaardigheden te helpen ontwikkelen. Ondernemers in Suriname kunnen ondersteuning bieden aan het armoedebestrijdingsbeleid van de overheid.

Met de training kunnen zij verbetering brengen in hun werkomgeving. De training is interactief en afgestemd op de ervaringen en behoeften van de participanten.Moira Morroy tweede plaats bij Dansfestival

Moira Morroy heeft met haar contemporaine choreografie "Flight 293: Destination Unknown" de tweede plaats behaald bij het Festival Internacional de Danca Amazonia - het Internationaal Amazone Dansfestival.

Het 12e Amazone Dansfestival werd van 25 tot en met 30 oktober gehouden in Belem, BraziliŽ. Dansgroepen uit Fortaleza, MacapŠ en S„o Luis namen hieraan ook deel. Het stuk van Moira Morroy werd dit jaar voor het eerst gepresenteerd tijdens de dansshow "Samen Werken, CreŽren, Genieten" in het Cultureel Centrum Suriname.

Voor het festival in BraziliŽ reisden een danseres van Artlab en acht leerlingen van Moira Morroy's Movement Studio mee. Op 29 oktober presenteerde Morroy dit ontwerp samen met de groep.

De dans die werd gepresenteerd, bood de dansers wel de gelegenheid creativiteit uit te beelden. De prijs zal op een later tijdstip worden uitgereikt. De dansgroepen en scholen die aan dit 12e Amazone Dansfestival hebben deelgenomen, ontvingen als aandenken een glazen ballerina.Noodzaak van een structureel antwoord

De recente olieprijsstijging in ons land grijpt dieper in het maatschappelijk en economisch leven in dan de eerste ervaringen ermee deden vermoeden. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is de laatste weken met een speciaal macro-economisch model de gevolgen van deze prijsstijging nagegaan, alsook van wisselende verhogingen van nominale lonen als gevolg daarvan, voor de nationale economie.

De gevolgen voor de diverse sectoren moeten nog worden uitgerekend, vooral voor de reeds door andere factoren verzwakte energie-intensieve bedrijfstakken. De algemene effecten laten echter al direct nadelige invloeden zien op de kosten van levensonderhoud, op investeringen, op de groei van de nationale productie, en daarmee op de werkgelegenheid, en op de deviezenvoorraad, mede omdat Suriname voor zijn olie sterk afhankelijk is van het buitenland.

Een olieprijsstijging leidt direct tot een reŽle inkomensoverdracht aan dat buitenland, het zogenaamde ruilvoetverlies. In een antwoord op de olieprijsstijging zal dan ook een zorgvuldig en weloverwogen budgettair-, monetair- en loonbeleid moeten worden ontwikkeld, waarbij tegelijkertijd rekening gehouden wordt met verschillende economische componenten, te weten:

- het overheidsbudget,
- de financiŽle positie van het bedrijfsleven,
- de monetaire stabiliteit.

Voorts moet rekening worden gehouden met de verwachting dat de wereldmarktprijzen zoals die van aardolie, langere tijd op een hoog niveau zullen blijven.

De roep om compensatiemaatregelen is alleszins te begrijpen vanwege de nadelige gevolgen van de olieprijsstijgingen op de kosten van levensonderhoud. Toch is terughoudendheid geboden om dergelijke compensaties direct toe te kennen.

De modelexercities laten namelijk zien dat daar sterke inflatoire effecten van uitgaan en dat de overheids- en de bedrijfsfinanciŽn onder grote druk komen te staan, waardoor de economie met misschien onoverkomelijke financieringsproblemen komt te zitten. Bovendien verzwakken compensatoire maatregelen prikkels om tot de zo noodzakelijke besparing van energieverbruik te komen.

Het is hieruit duidelijk dat een effectief antwoord op de olieprijsstijging een zaak is van alle sociale partners, die in gezamenlijk overleg voor de nodige aanpassingen moeten zorgen om tot een gezonde verwerking van deze prijsstijging te komen. Zo kan van de overheid verwacht worden dat de extra inkomsten uit de verhoogde verkoopprijs van olie doelmatig wordt besteed met betrekking tot het koopkrachtverlies van vooral de minst draagkrachtigen van de bevolking.

Maar ook aandacht voor de tijdelijke bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven tot het moment dat een economisch beleid gestalte heeft gekregen, dat de nationale economie minder afhankelijk is geworden van de import van brandstoffen en dat alternatieve energiebronnen worden ontwikkeld.

De VSB wil uiteraard haar bijdrage leveren. Zij is evenwel van oordeel dat de werkgevers de kosten van de olieprijsstijging niet volledig kunnen dragen. Zij stelt een oplossing in tripartite overleg voor, om werknemers tegemoet te komen. Hierbij zal een systeem moeten worden ontwikkeld dat ervoor zorgt dat aan het eind van elk kwartaal een (buiten het reguliere loon vallende) energietoeslag voor het komende kwartaal wordt toegekend in de vorm van een gedeeltelijk met het consumenten-prijsindexcijfer variŽrend nominaal bedrag.

Dit systeem moet in ieder geval voortgezet worden totdat meer duidelijkheid verkregen is omtrent de doorwerking van de olieprijsstijging, en van de daardoor opgewekte secundaire reacties, op de diverse sectoren van de economie. Werkgevers kunnen verder een tegemoetkoming overwegen in de kosten van het woon- en werkverkeer van werknemers. De overheid zal gevraagd worden, in het tripartite overleg, om deze tegemoetkomingen buiten de belastingsfeer te houden en om de bestaande onduidelijkheid hieromtrent weg te nemen.

Verder zal aangedrongen worden op de afslanking van het overheidsapparaat en op de vermindering van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het zogenaamde voorwaardenscheppende beleid van de overheid, onder meer door vereenvoudiging van de regelgeving en de diverse wettelijke verplichtingen. Ook zal de overheid gevraagd worden erop toe te zien dat de regionale concurrentiepositie van het Surinaams bedrijfsleven niet onnodig verder verzwakt. Dit laatste vooral in de context van het binnenkort van start gaan van de Caricom Single Market en Economy.Barbadiaans-Surinaamse handelsmissie

Van 14-16 november 2005 zal een handelsmissie van Barbados ons land bezoeken. Vertegenwoordigers van negen dienstverlenende bedrijven (informatietechnologie, consultancies, bedrijfsadviesdiensten, woningtextiel, fotografische diensten, forensische consultancy, bouw- en constructie) zullen op zoek zijn naar samenwerkingsverbanden.

De missie wordt georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Barbados Coalition of Service Industries. Op maandag 14 november wordt in de vergaderzaal van Hotel Krasnapolsky een seminar gehouden waar de Barbadiaanse missie zichzelf zal presenteren en waarbij van Surinaamse zijde ook uitleg zal worden gegeven omtrent de betrokken dienstensectoren in het land.

Belangstellenden voor het bijwonen van dit seminar, dat van 9.00-13.00 uur wordt gehouden, konden zich tot uiterlijk vrijdag 11 november opgeven op het secretariaat van de VSB.

De missie maakt deel uit van een strategisch plan van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven om Surinaamse ondernemers strategische relaties te laten vormen met bedrijven in andere landen. In dat verband was vorige week een missie van Nederlandse en Belgische ondernemers in ons land.

Intussen wordt onder leiding van de VSB een project uitgevoerd waarbij ondernemers van vijf lidlanden van de Caricom, waaronder ook Suriname, met elkaar in contact worden gebracht om na te gaan waar en hoe samenwerkingsrelaties kunnen worden gelegd om een effectief antwoord te kunnen geven op de toenemende concurrentie die het gevolg zal zijn van de vestiging van de Caricom Single Market en Economy, en van de verdere integratie van de nationale economie in regionale en modiale verbanden.Brandstofprijsaanpassing meeste effect op transport

Een brandstofprijsaanpassing heeft het meeste effect op de hoofdsector transport. Dit kwam aan de orde tijdens de publicatie Statistical Papers no. 3 en 4 van het Algemeen Bureau voor de Statistiek . Er zijn vier onderwerpen behandeld namelijk de etniciteit in Surinaamse volkstellingen vanaf 1950, de ontwikkelingen in Suriname's BBP 1956 tot en met 2004, de korte termijn effecten van de brandstofprijsaanpassing op de consumentenprijsindex en de macro- economische analyse van enige effecten van de brandstofprijsverhoging.

De presentatie werd gehouden door John Sontosoemarto en Wendy Cicilson. Tijdens de presentatie van Wendy Cicilson kwam naar voren dat de kosten van de transport sector in september 2005 ten opzichte van augustus 2005 met 20.7% zijn gestegen.

Het ABS streeft ernaar om de publicatie statistical papers steeds in het laatste kwartaal van elk jaar te uit te geven. De publicatie van dit jaar is een combinatie van statistical papers 3 en 4 die gebundeld zijn. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.217

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.


niba - niba suri magazine


Vervolgtraining jeugd en zeden

De vervolgtraining jeugd en zeden is maandagmorgen in het Politie Opleidingscentrum van start gegaan. Deze training vloeit voort uit de samenwerking tussen het Korps Politie Suriname en het politiekorps van Utrecht.

Binnen deze samenwerking is drs. Georgine Acton coŲrdinator voor politie Utrecht, terwijl commissaris Agnes Vieira-Daniels voor het KPS het project monitort. Enkele maanden geleden was er een basiscursus verzorgd. Nu zullen ongeveer zeventig politiemannen verdeeld in twee groepen participeren in de vervolgtraining.

Twee technische rechercheurs van Utrecht zullen de cursus verzorgen. De bedoeling van deze training is om de cursisten die expertise bij te brengen dat ze weten hoe om te gaan met de aangever. Het moet de politieman duidelijk zijn welke houding hij tegenover de aangever aanneemt.

Er moet een goed getuigenverhoor plaatsvinden en een goed dossier in elkaar worden gezet. Tijdens de training komen aan de orde: het medisch onderzoek, zedenset, bejegening, organisatie bij zedenonderzoek en het management op het Plaatsdelict. Het is belangrijk te weten wie als eerste op het PD verschijnt en wat er ter plaatse moet gebeuren. Op het DNA-onderzoek, ofwel Deoxyribo Nucleic Acid, zal ook worden ingegaan.

Voor deze training is dokter Codrington van het Forensisch Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aangetrokken voor het verzorgen van een inleiding. Aan de cursisten die met goed gevolg aan de training afronden, wordt een certificaat uitgereikt.Zelfmoord werknemer Bouterse

Alwin Ewald Koeniroeme, 51 jaar oud heeft met een pistool een eind aan zijn leven gemaakt. Koeniroeme was werkzaam bij de woning van de familie Bouterse te Leonsberg. Volgens informatie was Koeniroeme kok voor de veiligheidsmannen van de familie en verrichtte ook onderhoudswerkzaamheden aan de woning.

Op een onbewaakt moment heeft hij kans gezien de sleutel van een kast te bemachtigen waarin wapens ten behoeve van de veiligheidsmannen opgeborgen worden. Hij nam vervolgens een vuistvuurwapen uit de kast en op het erf dicht bij de poort moet hij zich zelf door het hoofd hebben geschoten.

Een kapper van de heer Bouterse heeft het lijk van de Koeniroeme ontdekt waarna hij alarm sloeg. Het vuistvuurwapen dat aan een bewakingsbedrijf toebehoort, is hangende het onderzoek in beslag genomen. Na de sectie op het ontzielde lichaam werd het ter begrafenis afgestaan aan de nabestaanden.De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 12 November 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,158
U koopt         3,252

POUND STERLING
U verkoopt    4,692
U koopt         4,831

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    4,659
U koopt         3,262

POUND STERLING
U verkoopt    4,730
U koopt         4,841

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


niba - niba suri magazine


Arbeider overleden na bedrijfsongeval

De 59-jarige Krishnapersad Hira die na een bedrijfsongeval met ernstige tweedegraads brandwonden in het ziekenhuis was opgenomen, is komen te overlijden. Het slachtoffer was werkzaam in een houtzagerij aan de Nieuwweergevondenweg.

Het vermoeden bestaat, aldus het voorlopig onderzoek, dat in een container waar gereedschappen de vorige dag waren weggezet acetyleengas uit een cilinder is ontsnapt.

Voor de aanvang van de dagelijkse werkzaamheden moet de container zijn opengemaakt om de gereedschappen eruit te halen. Het ontsnapte gas moet zich dan binnen de ruimte hebben verspreid. Niets vermoedend begon Krishnapersad net naast de container een kruiwagen te lassen. Door de lasvonken die vrijkwamen, ontstond er plotseling vuur, gevolgd door een ontploffing.

Hij werd met ernstige brandwonden in het ziekenhuis opgenomen, waaraan hij op 7 november 2005 is bezweken. Twee andere arbeiders raakten lichtgewond en zijn na medische behandeling heengezonden. Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie van station Leiding 9A voortgezet.Arrestant overleden in cellenhuis

De 32-jarige Jermain Donald die in het cellenhuis van het politie bureau Keizerstraat was ingesloten, is vermoedelijk ten gevolge van een ernstige ziekte overleden. Het ontzielde lichaam is voor sectie in beslag genomen door de politie. In de maand september van dit jaar was Donald aangehouden en in verzekering gesteld terzake mishandeling.niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 14 november kunt u luisteren naar Sombra die praat met Carla Tuinfort. Carla Tuinfort is al decennia actief in het kunstcircuit.

Recenseerde zij eerder voornamelijk beeldende kunst, nu kunnen we vaak haar mening lezen over woordkunst. Carla heeft een wekelijkse column in de Ware Tijd, die in het Sranan wordt geschreven. Ook hierover zal zij met Sombra praten.

Sombra dicht zelf voornamelijk in het Sranan, een taal die hij uitstekend beheerst.

SRS 93.6 FM om 21.15 uShrinivasi geeft Suriname een cadeau

Volgend jaar, op 12 december, wordt Shrinivasi tachtig jaar. Daarom geeft hij Suriname een speciaal cadeau.

Tot zijn verjaardag bezoekt hij scholen om kinderen het wonder van poŽzie te laten ervaren. Onlangs was hij op de Waaldijkschool in Moengo. Van 9 tot en met 11 november zijn Coronie en Nickerie aan de beurt.

Hij gaat dan naar de Tata Colinschool en de Sitalsinghschool. Ook Aruba en CuraÁao krijgen een cadeau, want deze eilanden bezoekt hij in de tweede helft van januari 2006. Shrinivasi heeft een speciale band met de Antillen, waar hij van 1954 tot 1964 als onderwijzer heeft gewerkt.

Door zijn regelmatige bezoeken aan de eilanden is de band behouden gebleven. Shrinivasi spreekt uiteraard vloeiend papiamento. Zelf geniet hij ervan om kinderen in hun moedertaal te laten dichten.

Ook in Moengo heeft hij dit gedaan. Daar hebben veel kinderen het Aucaans als moedertaal. Je ziet de kinderen groeien, als ze de schoonheid van hun moedertaal ontdekken, zegt hij. Het is een prachtig gebaar van Shrinivasi, een initiatief dat zeker ondersteuning verdient.Soecy Gummels en Ismene Krishnadath naar Venezuela

Soecy Gummels en Ismene Krishnadath brengen van 10 tot en met 18 november 2005 op uitnodiging van de Venezolaanse overheid een bezoek aan La Feria Internacional del Libro Venezuela 2005.

Het thema van het festival is "Het Caribische volk" en kinderen zullen de eregasten zijn. Het festival wordt van 11 tot 22 november gehouden in het Oosterpark (Parque del Este), een van de mooiste plekken van Caracas.

Na de 22ste zal het festival toeren door de overige districten van Venezuela. Soecy en Ismene zullen participeren in de Copyright Hall en de Business rounds.

Het is de bedoeling contacten te leggen met uitgevers en schrijversorganisaties in de regio en bekendheid te geven aan Surinaamse literatuur.Nieuws van Stichting Bukutori

Workshop: Goed gestemd voor mijn vak/beroep
Datum: 12 december 2005
Tijd: 17.30 pm

Bukutori probeert middels haar workshops enkele tools te geven om de kwaliteit van het voorlezen en eventueel vertellen te verbeteren. Het volgende onderdeel waarop wij ons gaan richten is het juiste gebruik van de stem, bekeken vanuit de invalshoek van een logopedist (spraakleraar).

Deze workshop is bestemd voor beroepsmatige sprekers waaronder vertellers, leerkrachten, omroepers, leiders van groepen kinderen en volwassenen. Bibliotheekmedewerkers zijn hierbij ook uitgenodigd. Helga Esajas, logopediste en docent Logopedie aan de PABO (Pedagogisch Instituut) in Nederland, zal deze workshop verzorgen. Tarief voor deelname: 35 srd

Workshop:

Voorlezen en vertellen; het belang van een goede taalontwikkeling voor lezen en vertellen
Datum: 13 december 2005
Tijd 17.30 pm

Deze workshop is bestemd voor een ieder die daar interesse voor heeft, maar in het bijzonder voor leerkrachten. Wij nodigen graag bibliotheek-medewerkers en vertellers uit zich op te geven voor deelname. Ook deze workshop wordt verzorgd door Helga Esajas.Tarief voor deelname: 35 srd

29 december 2005 Puwema Neti

Bukutori organiseert samen met De Bron een Puwema Neti.. Op deze avond zullen literaire voordrachten gehouden worden. Opgave voor deelname bij Ruth San A Jong (532 182) en Tieneke Sumter (434 665 of 534 094)

Samen zullen wij het jaar op "literaire" wijze afsluiten met een lekkere borrel en daarna een flinke pagara! Geen analyses van teksten, gewoon een leuke fatu! De tijd geven wij in samenspraak met u door. Doe gezellig mee en haal die krabbels uit de lade!

Sranantongo nyunsu

Het boek Skrifi Sranantongo bun, leysi en bun tu van Eddy van der Hilst is voor 40 srd te koop.

Bibliotheek

De collectie groeit! Wij hebben o.a.: De Da Vinci Code van Dan Brown, Sonny Boy van Annejet van der Zijl, de schitterende serie boeken van Simone de Beauvoir voor de lezer van klassieke boeken en niet te vergeten OSO, tijdschrift voor de Surinaamse Taal- en Letterkunde! Wij zijn verder naarstig op zoek naar een geschikte locatie voor onze bibliotheek. Heeft u tips? Bel ons op 532 182 of 499 800.DONATIES / Contributie

De Schrijversgroep 77 beschikt over een SRD bankrekening bij de RBTT.

Account nr. 19707900. Donaties worden zeer gewaardeerd. Leden worden gevraagd hun contributie op dit rekeningnummer te voldoen. Contributie kan ook voldaan worden bij de voorzitter of penningmeester op de maandelijkse Tori-Oso avonden.

Donaties vanuit het buitenland kunnen gedaan worden via ABN-AMRO onder vermelding van de swiftcode van de RBTT in Paramaribo. De swiftcode is RBTTSRPA.


AGENDA

20 november (A)
Universele dag van de rechten van het kind

25 november (A)
30 jaar Onafhankelijkheid

25 november (A)
Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

8 december (A)
Herdenking van de wrede en zinloze moord op 16 weerloze vooraanstaanden van de Surinaamse samenleving

8 december (J)
Chanuka / Feest van de inwijding van de Tempel van Salomon

10 december (A)
Internationale dag van de mensenrechten

11 december (H)
Gita Jayanti

12 december (C)
Dong Zhi / Winterzonnewende / langste dag van het jaar

25/26 december (K)
Kertfeest / Geboorte van Christus

26 december (J)
Chanuka / Herdenking van de herinwijding van de Tweede Tempel, in 165 B.C.

1 januari (A)
Nieuwjaar in de westerse samenleving

1 januari (A)
Internationale dag van de vrede

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = SurinameDringende oproep van het Ministerie van Volksgezondheid

FETI
DENGUE

niba - niba suri magazine
De muskiet die dengue overbrengt heeft witte strepen op de achterpoten

Dengue verspreidt zich van mens tot mens via muskietenbeten.

Zorg dus dat u niet gestoken wordt en slaap onder een muskietennet.

Zo voorkomt u besmetting van uw huisgenoten.

Er is geen medicijn of vaccin tegen dengue.

U zult dus zelf maatregelen moeten nemen om dengue te voorkomen en de gevolgen van dengue te beperken!

Werk samen met uw buren aan een schone omgeving.

Voorkom dat muskieten broeden

Verwijder en voorkom broedplaatsen op uw erf, trottoir en directe woon-omgeving (vb. autobanden, regenvaten, wateropslag, huisafval, cups, blikjes, plastic zakken, PET flessen), en in huis (vazen, aquaria)
Bedek uw waterreservoirs

Voorkom dat muskieten u steken

Gebruik muskietengaas, muskietennet (klamboe), bedekkende kleding en/of muskieten-gel of muskietenkaarsen
Spuit onder bedden, banken, stoelen en in kasten of gebruik vape mats

Ga tijdig naar de dokter als u de volgende verschijnselen herkent

- Hoge koorts
- Pijn in rug, benen of
  gewrichten
- Stekende (hoofd)pijn
  achter de ogen
- Slapeloosheid,
  lusteloosheid,
  verminderde eetlust,
  bittere smaak in de mond
- Huiduitslag (rode
  puntjes of vlekjes)

GEBRUIK ALLEEN PARACETAMOL BIJ VERSCHIJNSELEN VAN GRIEP OF DENGUE.


Vermijd gebruik van andere pijnbestrijders. Als u om medische redenen toch andere pijnbestrijders moet gebruiken, raadpleeg dan uw arts.

Ga ONMIDDELLIJK naar een arts bij:

Plotselinge bloedingen (neus, menstruatie, tandvlees, ontlasting, overgeven)
Zware en constante buikpijn
Aanhoudend braken
Plotselinge daling lichaamstemperatuur (zweten en duizeligheid)
Rusteloosheid (vooral bij kinderen)
Moeilijk ademhalen of flauwvallen
  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††