suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 27 - Augustus - 2005           Suri Magazine no. 59
In deze uitgave:

Kandidaatministers door de screening heen
Boothouders nu meer bewust van onveilige situaties
Onschendbaarheid ex-minister Balesar opgeheven
CFS roept consumenten op om waakzaam te zijn
Sector toerisme goede bron van inkomsten
Herstructurering verloopt niet naar wens
Nationale culinaire wedstrijden
HIV/Aids Train de Trainers-cursus
Kort en Blauw vakantiescholen begonnen
NAKS houdt Tap Kromanti Prey
Dorpsbibliotheek te Pokigron in gebruik genomen
A bun wroko mus go doro
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen
Kandidaatministers door de screening heen

De volgende personen zijn voorgedragen voor een ministerspost en door de screening heen gekomen:

Lygia Kraag-Keteldijk - (Ministerie van Buitenlandse Zaken),
Alice Amafo - (Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme),
Ivan Fernald - (Ministerie Defensie),
Chandrikapersad Santhoki - (Ministerie van Justitie en Politie),
Edwin Wolf - (Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling),
Michel Felisie - (Ministerie van Regionale Ontwikkeling),
Hendrik Setrowidjojo - (Ministerie van Sociale Zaken en Volksontwikkeling),
Michael Jong Tjien Fa - (Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeleid),
Celsius Waterberg - (Ministerie van Volksgezondheid),
Rick van Raavensway - (Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking),
Gregory Rusland - (Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen),
Ganeshkoemar Kandhai - (Ministerie van Openbare Werken),
Maurits Hassankhan - (Ministerie van Binnenlandse Zaken),
Keremchand Ragoebarsingh - (Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij),
Clifford Marica - (Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu)
Siegfried Gilds - (Ministerie van Handel en Industrie)

De door NPS voorgedragen Sylvano Tjon A Hin voor de functie van minister van FinanciŽn, heeft om privť-redenen de aanstelling niet aanvaard. Voor die post wordt nog een geschikte kandidaat gezocht.Boothouders nu meer bewust van onveilige situaties

Boothouders die passagiers vervoeren moeten de veiligheid kunnen garanderen. De afgelopen periode hebben meer dan 70 boothouders de cursus "Veilig varen" van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) met succes doorlopen. Enkele bootslieden die bij Leonsberg aanleggen, merkten op dat de brug en de aanmeersteiger niet in orde zijn.

Hiermee geven zij aan dat als het om veiligheid gaat, ook deze aspecten in beschouwing moeten worden genomen. De waarnemend directeur van de MAS, Marlene Harris, gaf aan dat de boothouders op hun vaargedrag moeten letten, wanneer het gaat om eigen veiligheid en dat van de passagiers. De passagiers kunnen zelf ook een bijdrage leveren, door bewust niet in een boot te stappen die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, zei Harris.

Ook zei ze dat nieuwe vergunningaanvragen of aanvragen voor verlengingen van de vergunning, strenger zullen worden beoordeeld. Aan aanvragers die met hun vaartuig niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, zal geen vergunning worden verstrekt.Onschendbaarheid ex-minister Balesar opgeheven

De Nationale Assemblee kwam donderdag in openbare vergadering bijeen. Het belangrijkste agendapunt was de bespreking van de in staat van beschuldigingstelling van de op non-actief gestelde minister van Openbare Werken, Dewanand Balesar.

Dit gebeurde conform de brief van de procureur-generaal van 7 juli 2005. De PG deed in deze brief een verzoek aan het college om de onschendbaarheid van de minister op te heffen, wat ook gebeurd is op de aanklachten die de PG geformuleerd heeft.CFS roept consumenten op om waakzaam te zijn

Consumenten moeten opletten en niet meer dan de adviesprijs voor goederen betalen, vindt de Consumenten Federatie Suriname, CFS. De federatie is van mening dat handelaren bij prijsverhogingen doen alsof het maar om een kleine verhoging gaat, terwijl het de consument is die het gelag moet betalen. Elke cent die meer voor een product wordt betaald, betekent een aanzienlijke koopkrachtvermindering, aldus de secretaris van de Consumenten Federatie Suriname, Terence Overdiep.Sector toerisme goede bron van inkomsten

De toerismesector is de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid. Vanaf januari tot en met maart van dit jaar, hebben in totaal 37.036 toeristen een bezoek gebracht aan ons land. Karen Tjon Pian Gi is de manager, marketing en promotion van de stichting Toerisme Suriname.

Suriname heeft in het jaar 2004 meer dan US$ 120 miljoen verdiend aan toerisme. Deze omzet werd bereikt door de 137.808 buitenlanders die het land bezochten.Herstructurering verloopt niet naar wens

In totaal 150 gemeenteleden nemen deel aan de Synode 2005. De Synode 2005, de grote kerkvergadering van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS), is in de Wanicakerk begonnen. De deelnemers, ook wel synodalen genoemd, zijn verdeeld over acht werkgroepen.

niba - niba suri magazine
De vlag hangt halfstok in verband met het overlijden van dominee Doelwijt

Tijdens de werkgroepsvergaderingen buigen ingewijden zich over verslagen en geven hun bevindingen daarover aan het bestuur. Franklin Vreden is voorzitter van het synodebestuur. Het bestuur geeft richting aan de verschillende vergaderingen en zorgt ervoor dat deze vlot en ordelijk verlopen. Voor de beraadslagingen hebben verschillende geestelijke leiders uit de regio toespraken gehouden. Gelijk hierna begonnen de verschillende werkgroepen met hun taken.

Vreden verwacht niet dat alle groepen verslag zullen doen vanwege de veelheid aan informatie. Tijdens de besprekingen komt ook de verkiezing van de praeses aan de orde. De laatste synode werd in 2002 gehouden. John Kent werd in dat jaar tot bisschop van EBGS gekozen. De verkiezing tot bisschop vindt dit jaar niet plaats, omdat de provincie Suriname er geen behoefte aan heeft.

Daarnaast is ongeveer tien jaar geleden een herstructureringsprogramma ingezet in de provincie Suriname. Vreden, die voor de tweede maal deze grote kerkvergadering voorzit, gaf aan dat deze herstructurering niet naar wens verloopt.

Vanwege een dringende behoefte in de samenleving aan kennis over de historie van de Synode alsook over de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS), werd besloten een Synode Koranti uit te geven. John Hoft, lid van de publiciteitsdienst, bevestigde dit.

In verband met de synode 2005 is deze eenmalige uitgave in kleur uitgebracht. Eerder verscheen er een synodekrant in zwartwitdruk. De samenstelling van de krant is vlot verlopen.

Roy Belfor is voorzitter van de commissie en Hoft is belast met de logistiek. Met de inzet van overige redactieleden is het gelukt de krant voor aanvang van de synode af te hebben. De oplage is 500 exemplaren.Nationale culinaire wedstrijden

Koken en een drankje klaarmaken kan bijna iedereen. Maar niet iedereen kan dat op een professionele manier. Koks, bartenders en bedienend personeel werkzaam in de horeca worden in de gelegenheid gesteld aan te tonen wat zij kunnen tijdens de nationale culinaire wedstrijden. Dit evenement heet "The taste of Suriname".

"Tourism Union of the Republic of Suriname" (TOURS) is de initiatiefnemer. Volgens de voorzitter Jan van Charante van TOURS is er in Suriname dringend behoefte aan vakbekwaam en goed opgeleid personeel. Hetty van den Ouwelen is coŲrdinator van deze wedstrijden. Van den Ouwelen gaf tijdens een persconferentie een uitgebreide uiteenzetting hoe het er allemaal aan toe zal gaan.

Voor de koks is er een andere procedure weggelegd. Zij moeten een driegangenmenu bereiden en opdienen. De jury zal bestaan uit gecertificeerde personen uit het buitenland die ook workshops zullen geven. Hierdoor zullen Surinaamse chef-koks op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen in de wereld, aldus Hetty van den Ouwelen.HIV/Aids Train de Trainers-cursus

De Train de Trainers-cursus voor HIV-verpleegkundigen is gehouden. De cursus is een voorbereiding op de opleiding HIV/Aids-verpleegkunde die in het schooljaar 2005-2006 van start gaat. Nu worden 26 deelnemers getraind en zullen worden ingezet als praktijkbegeleiders bij de nieuwe opleiding HIV/Aids-verpleegkunde.

Participanten aan deze opleiding zullen tijdens hun praktijk door een van deze 26 opgeleide trainers worden begeleid. De training duurde een week en wordt door Covab in samenwerking met de Global Fund gehouden. Judith Oostendorp is docent aan de Hogeschool Leiden en is speciaal voor deze training in Suriname.Kort en Blauw vakantiescholen begonnen

De stichting Kort en Blauw is begonnen met een vakantieschool. Dit doet zij in samenwerking met het directoraat Sportzaken en de Stadsgemeente Kortenberg in BelgiŽ. Het is de tweede keer dat de stichting een vakantieschool houdt.

De opening vond plaats op het Indra Mayu-terrein te Geyersvlijt. Ruim 100 kinderen van 6 tot 14 jaar, waren bij de opening aanwezig. Kinderen die met de vakantieschool meedoen, zijn gedurende drie weken bezig onder leiding van 30 begeleiders.

De begeleiders zijn door het directoraat Sportzaken getraind om deze kinderen met verschillende sportactiviteiten bezig te houden. De vakantieschool duurt tot 9 september 2005. Lydia Nok is voorzitter van de stichting Kort en Blauw.NAKS houdt Tap Kromanti Prey

De Culturele organisatie NAKS heeft een Tap Kromanti Prey gehouden op het erf aan de Thompsonstraat waar zowel jong als oud aan deelnamen. Humbert Oosterwolde en Ernie Wolf van de NAKS Kawina Dron (drum) zeggen dat deze festiviteit vaker georganiseerd zal worden omdat die in een behoefte voorziet.

De jongeren kunnen overdag naar ons toe komen en worden geÔnformeerd over een cultureel religieuze stroming van Suriname, vinden zij. Tevens is de activiteit van een mogelijkheid om fondsen te verzamelen voor het grote renovatieplan van NAKS. De organisatie bestaat in 2007 al zestig jaar en is de oudste culturele vereniging van Suriname.Dorpsbibliotheek te Pokigron in gebruik genomen

De afgelopen week is er te Pokigron in het district Sipaliwini een dorpsbibliotheek, een Bukuwosu, in gebruik genomen. Dit gebeurde onder auspiciŽn van de Stichting Projecten Protestants Onderwijs Suriname.

Het doel van deze ingebruikneming is boeken, kranten, tijdschriften en ander leesmateriaal in de nabijheid van de totale dorpsgemeenschap te brengen. Hierdoor wordt het lezen van zowel kinderen als volwassenen bevorderd en de mogelijkheid tot creatieve educatieve activiteiten, zoals voorleesdagen, vertelavonden of toneelmiddagen in de dorpen gestimuleerd.

In december 2004 werd te Brownsweg de eerste Bukuwosu in gebruik genomen. Gelet op de positieve resultaten werd besloten de tweede Bukuwosu te Pokigron op te zetten, terwijl de derde te Stoelmanseiland zal worden gebouwd. De bouw van deze dorpsbibliotheken wordt mogelijk gemaakt door de organisatie BELVOSUR, BelgiŽ voor Suriname, die door de heer Abdoelrahman wordt vertegenwoordigd. Voor de financiering van de inventaris, de boeken en de training van lokale bibliotheekwerkers worden steeds vrienden in binnen- en buitenland, sponsors en donoren benaderd. Bij de ingebruikneming werd de Bukuwosu officieel overgedragen aan de dorpsgemeenschap van Pokigron, die de bibliotheek zal beheren. Tot de beheersgroep behoren onder andere vertegenwoordigers van het dorpsbestuur, van de vrouwenorganisatie en van het schoolteam van de EBG-school Pokigron.

De beheersgroep zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Bukuwosu en van de inventaris, voor de registratie en de uitleen van boeken, en voor de organisatie van creatieve activiteiten. In oktober zal een training voor plaatselijke bibliotheekmedewerkers plaatsvinden. De plechtigheid te Pokigron werd bijgewoond door vertegenwoordigers van BELVOSUR, van de Stedenband Antwerpen Paramaribo en door frater Lucianus van de congregatie Fraters van Maastricht.A bun wroko mus go doro

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft tijdens een buitengewone vergadering van haar congres de vier kandidaten voor een ministersfunctie bekendgemaakt. In het hoofdkwartier Grun Dyari hadden zich de vertegenwoordigers van de afdelingen en onderafdelingen, de Adviesraad JAPIN, de Jongerenraad, NPS Fa Tjauw, en van de Stichtingen Frambo, Bella Richaards en Tai Orie verzameld.

Alle kandidaten voor het ministerschap zullen worden gescreend alvorens de president hen de eed zal afnemen. Dit onderzoek zal zeer uitgebreid worden gedaan, zei NPS-voorzitter Ronald Venetiaan. Niets zal aan het toeval worden overgelaten. Hoewel de NPS met een nieuwe groep personen deelneemt aan de nieuw te vormen regering mag geenszins worden gezegd dat de scheidende bewindslieden niet goed hebben gepresteerd. Integendeel, zij hebben zich zeer goed van hun taak gekweten en onze verkiezingsslogan is niet voor niets geweest: A bun wroko mus'go doro, zei de NPS-voorzitter.

Tijdens het verslag van voorzitter Ronald Venetiaan over de gevoerde besprekingen met de partners van Nieuw Front Plus (NFP) werd al duidelijk dat onder de vier ministerskandidaten geen voormalige bewindslieden waren. In de afgelopen weken heeft Ronald Venetiaan zware besprekingen moeten voeren met alle voorzitters van de elf afdelingen van de NPS. Het zijn namelijk de afdelingen van de partij die stemrecht hebben in het Congres van de NPS en niet de besturen van de aan de partij gelieerde stichtingen. Overigens hebben de voorzitter en het Congresbestuur alsook de Jongerenraad en Fa Tjauw geen stemrecht. 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Website: www.suriname.NU

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 48.510

E-mail: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via:
www.suriname.NU

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden.Guyanese visser verongelukt

De 20- jarige Guyanese visser Anthony Courtney is te Nieuw-Amsterdam, tijdens ontladingswerkzaamheden, om het leven gekomen. Anthony was op die dag bezig vis vanuit een vissersboot in de laadbak van een vrachtwagen te laden, die op een ponton geparkeerd stond, waarlangs de vissersboot lag aangemeerd.

Op een gegeven moment was het nodig dat de vrachtwagen iets meer naar achteren moest worden gereden, zodat de laadbak dichter bij de vissersboot kon komen. De 17- jarige helper J.L. nam toen plaats achter het stuur van de vrachtwagen, een 3 tons pick-up. De helper trapte bij het achteruitrijden te hard op het gaspedaal, waardoor de vrachtwagen naar achteren schoot.

Het gevolg was dat een groot deel van de vrachtwagen op de vissersboot terecht kwam. Anthony kwam daarbij onder de vrachtwagen terecht en liep zodanige verwondingen aan het hoofd en andere delen van het lichaam op dat hij kort nadien overleed. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van Anthony vast.

De eigenaar van de vrachtwagen was op het moment van het ongeluk niet ter plaatse. Kort daarvoor zou de eigenaar van de vrachtwagen zich onwel hebben gevoeld en zou hij lopend naar een dokter zijn gegaan. Bij die gelegenheid liet hij J.L., die zijn helper is, achter bij de vrachtwagen. De vrachtwageneigenaar had daarbij verzuimd om de contactsleutel van de wagen mee te nemen.

Houthakker verongelukt

De 27- jarige Kenneth Thalia is vermoedelijk tijdens ontbossingswerkzaamheden verongelukt. Thalia moest voor een eigenaar in het Pattamaccagebied een kostgrond ontbossen. Toen de eigenaar zich op het afgesproken tijdstip naar de kostgrond begaf om Thalia op te halen ontbrak elk spoor van hem.

Wel trof hij enkele gereedschappen van de houthakker op de grond aan en ging op zoektocht uit. Midden in het bos ontdekte hij het ontzielde lichaam van de houthakker, die vermoedelijk reeds geruime tijd was overleden.

De politie van Moengo werd ingeschakeld. Het vermoeden bestaat dat Thalia tijdens het omhakken van een boom door een slag van een der takken noodlottig is geraakt.

Fatale steekpartij

De 16- jarige Verlon Burgrust door de 17- jarige jongen E.L. neergestoken. Het delict vond plaats op plantage Osembo, in het district Para. Omstreeks 20.00 uur kreeg het latere slachtoffer een woordenwisseling met de 17- jarige E.L, die hij op een bepaald moment trachtte te slaan. E.L. trok daarop een mes en stak Verlon daarmee in de linkerborst.

Na enkele meters gelopen te hebben zeeg Verlon ineen. De ingeschakelde arts kon slechts de dood van Verlon vaststellen. Kort na het gebeurde is E.L. als verdachte door de politie van het district Para aangehouden en in verzekering gesteld.


niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMASchrijversgroep 77

Radionieuws

Door een misverstand is 15 augustus het interview met Monique Pool niet uitgezonden. U kunt hier nu naar luisteren op 29 augustus. Monique schreef eerder in opdracht van de Rotarians Peter reist door de Guyanas, een avontuurlijk kinderboek in drie talen.

Zelf bracht zij Monique pool en de luiaard uit, een kijk- en leesboek voor de hele kleintjes. Binnenkort verschijnt Shaliza gaat naar het bos, een dierenprentenboek waarbij de tekst op cd wordt aangeleverd.

SRS 93.6 FM om 21.15 u


AGENDA

19 augustus
Raksha Bandhan

26 augustus
Shri Krishna Janamashtmi

3 september
Miraadj Shareef

17 september
Sab E Baraat

18/9 -3/10
Pitri Paksha

4/10 - 12/10
Narak Chaturdashi

4 oktober
Ranzaam

28/29 oktober
Sab el Kader

1 november
Dipvali
(Maha Lakshmi puja)


3 november
Ied Ul Fitre

25 november
30 jaar Onafhankelijkheid


De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 27 Augustus 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,323
Verkoop    3,421

POUND STERLING
Aankoop    4,873
Verkoop    5,018

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,780

EURO
Aankoop    3,313
Verkoop    3,431

POUND STERLING
Aankoop    4,839
Verkoop    5,028

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††