suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 6 - November - 2004          SuriMagazine no. 20 

 
Met in deze uitgave:

Venetiaan feliciteert Bush
Shirley Defares nieuwe directeur ATM
Klaverblad en Kaaimangrasie eind 2006 klaar voor productie
Stroomonderbreking, pech of niet?
Jeugdparlement nu aan de slag
Ergernis straatnaamborden in december opgelost
Rassoelbaks nieuw lid Hof van Justitie
Banden redden leven van kraanoperator
Boeren Coronie hebben vertrouwen in DNA
36 ste Dies Natalis van ADEK
SLM neemt geen onnodige risico's
Meer vrouwen dan mannen op Universiteit
Weer Amerikaanse steun voor drugsbestrijding
Vuilstortplaatsen schaden milieu
VPF eist rol vrouwen in politiek
Telethon voor sociale instellingen
Toch geen Surinaamse toren van Pisa
SuikerpatiŽnten richten belangenvereniging op
Politie berichten
Venetiaan feliciteert Bush

De president van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, heeft zijn gelukwensen per telegram aangeboden aan de herkozen Amerikaanse president George W.Bush.

De inhoud van het gelukwenstelegram luidt als volgt: "It is my honor to extend to you on behalf of myself and the Government and People of the Republic of Suriname my sincere congratulations and best wishes to you and your family, on your re-election as President of the United States of America.

I also express my best wishes to you for success in your second term in leading your people and in contributing to peace and prosperity in the world. The government of Suriname looks forward to continuing the friendly and cordial relations that exist between our two nations during your second term in office as well."

De President is op 5 oktober naar Trinidad and Tobago vertrokken waar hij de Caricom staatshoofden vergadering bij zal wonen.Shirley Defares nieuwe directeur ATM

Op het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) werd Shirley Defares als nieuwe ATM-directeur welkom geheten. Dit gebeurde op vrijdag 5 november door de ATM-minister, Clifford Marica, en door directie en medewerkers van dit ministerie.

De vorige directeur, Pearl Antonius, beŽindigde in maart van dit jaar zijn werkrelatie met het, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Toen werd waargenomen door Alphons Karg. In de tussentijd werd uitgekeken naar een geschikte kandidaat die voldeed aan de gestelde eisen.

"Eindelijk is het gelukt een kandidaat te vinden", zei de minister. De bewindsman zei ook dat er gelet wordt op de capaciteit en ervaring van de persoon:

Voor Shirley Defares was dit een bijzondere dag. Eťn vol blijdschap en emoties. "De directeursfunctie is niet zomaar een functie", zei ze. "Het is er ťťn met grote verantwoordelijkheid." Toen de nieuwe directeur gevraagd werd voor de job, nam ze het bewust aan. Dit, omdat het onder meer bekend bedrijfsterrein voor haar is. Ze werkte van 1987 tot 1991 als hoofd van de afdeling werkgelegenheidsbevorderingen op het ministerie van ATM. Ze zal zich extra inzetten voor vrouwen en gehandicapten. Aldus de nieuwe ATM-directeur, Shirley Defares, die een vruchtbare samenwerking met haar medewerkers tegemoet ziet.Klaverblad en Kaaimangrasie eind 2006 klaar voor productie

De Suralco LLC en de BHP Billiton bauxietmaatschappijen kunnen nu met de expansie van de raffinaderij te Paranam de productie met 250.000 ton alumina opvoeren. Minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen bracht een bezoek aan de Paranam Operations en Kaaimangrasie. Het is precies een jaar geleden dat de raffinaderij te Paranam werd opgevoerd om zoveel als mogelijk alumina uit bauxiet te halen. Met deze expansie kan de Suralco de produktie met 250.000 ton alumina per jaar verhogen. Omdat de vraag naar alumina steeds groter wordt, moeten er nieuwe exploitatie gebieden ontwikkeld worden.

Om de productie te continueren wordt op dit moment gekeken naar de exploitatie van Klaverblad en Kaaimangrasie. Deze ontwikkeling is versneld omdat de productiecapaciteit van Suralco is toegenomen. De minister ervoer zijn bezoek als zeer plezierig, vooral omdat de multinationals te kennen hebben gegeven dat ze in ons land willen investeren. Het is op dit moment nog te vroeg om precies te zeggen hoeveel inkomsten de staat zal ontvangen uit de exploitatie van Klaverblad en Kaaimangrasie.

De bewindsman kan nog niets hierover kwijt omdat er nog niet geproduceerd wordt.Op dit moment wordt de infrastructuur opgezet om de productiecapaciteit mogelijk te maken. Eind 2006 zullen Klaverblad en Kaaimangrasie klaar zijn voor de productie.Stroomonderbreking, pech of niet?

De nieuwe dieselgenerator ten behoeve van de Saramaccastraat van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) is reeds in de maak bij de leverancier MAN B en M in Duitsland. Op 29 oktober jongstleden liep de aangevoerde generator schade op tijdens het laden op de ponton. Deze set wordt door MAN B en M teruggestuurd naar Duitsland. Intussen wordt er een nieuwe vervaardigd, die midden december in Suriname verwacht wordt.

De onderdelen voor een andere 7 megawatt-generator aan de Saramaccastraat, die de vorige maand defect raakte, zijn reeds besteld. Ze worden over een week verwacht, zei de EBS-directeur, Oemar Chiragally, tijdens een gehouden persconferentie. Doordat deze machine is uitgevallen, is "loadshedding" nodig, zegt hij verder. Tijdens de "loadshedding" wordt om beurten de elektriciteit in de woonwijken uitgeschakeld, omdat er gewoon onvoldoende energie ter beschikking is om aan de behoefte te voldoen. De EBS verwacht dat de generator op 15 november aanstaande weer in orde zal zijn.

Oemar Chiragally weet niet wanneer er voldoende energie zal zijn, zodat stroomonderbrekingen tot het verleden kunnen behoren. De EBS werkt eraan om "van de rekken energie te verkopen". Dat wil zeggen dat wanneer iemand energie nodig heeft, deze gelijk ter beschikking moet zijn.

Tijdens deze persconferentie in de grote vergaderzaal van de N.V. Energie Bedrijven aan de Noorderkerkstraat, viel ook nu de stroom uit. Dit gebeurde rond half twee. Dit keer kwam dit door een storing in de omgeving van het CKC-Warenhuis, aldus de mededeling tijdens de persconferentie.

Van de operations-manager van Hotel Krasnapolsky vernamen wij dat er rook kwam uit de transformatorkast van de EBS, die op het terrein van het hotel staat. Er was een oranje-rode vuurgloed te zien, vertelt de manager. Kort na aankomst van de brandweer, was er ook een luide knal te horen. Deze kon echter niets doen omdat er verder geen brand uitbrak. Na enige tijd kwam er een ploeg van de EBS, die de kast inspecteerde en het probleem oploste. Om half drie was er weer elektriciteit in dat gebied.Jeugdparlement nu aan de slag

Suriname is nu het enige land in de Caribische regio met een Jeugdparlement. President Ronald Venetiaan heeft afgelopen week de 29 leden van dit belangrijke orgaan geÔnstalleerd. In de Congreshal kwamen hiervoor de notabelen bijeen samen met de familieleden van de jonge mannen en vrouwen, die in augustus jongstleden zijn gekozen voor het Jeugdparlement.

Bij de installatie waren ook vertegenwoordigers van de Caricom aanwezig. Ons zeer gerespecteerde staatshoofd installeerde ook de 64 leden van de Jeugddistrictsraden.Ergernis straatnaamborden in december opgelost

De afdeling "Huisnummering en straatnaamborden" van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is bezig met het project "Vervanging van straatnaamborden".

Op het terrein van CBB aan de Jaggernath Lachmonstraat worden de straatnaamborden klaargemaakt. Deze worden geschilderd, waarna de naam er door middel van sjablonen op wordt aangebracht. Ook aan de palen wordt de nodige aandacht besteed.

Na onderzoek is gebleken dat er ruim 3200 straten in Suriname van een nieuw naambord voorzien moeten worden. Voor de nieuwe straten die officieel nog geen naam hebben, wordt door een Commissie Straatnaamgeving een naam bedacht.

De CBB-directeur, Ganesh Kandhai, zegt over dit project het volgende: Het is belangrijk voor de bevolkingsadministratie omdat een adres noodzakelijk is bij registratie. Per dag worden ruim vijftien borden geplaatst, aldus Kandhai.

In Livorno en omgeving werden de nieuwe borden al geplaatst. Zo kreeg onder meer de Koemapariweg een ander bordje. Het streven is erop gericht dit project in december af te ronden. Dat is zes maanden voor de verkiezingen, want dan moet de bevolkingsadministratie up to date zijn.Rassoelbaks nieuw lid Hof van Justitie

De jurist Iwan Rasoelbaks is op 3 november tijdens een plechtige buitengewone openbare zitting geÔnstalleerd als lid van het Hof van Justitie. Deze installatie gebeurde in aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen. De zitting werd geleid door de waarnemend president van het Hof van Justitie, John van Niessewand.

Vorige maand werd Rasoelbaks door de President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan, beŽdigd. Met de installatie van Rasoelbaks is de rechterlijke macht versterkt.Banden redden leven van kraanoperator

De technici van de Energie Bedrijven Suriname moesten woensdag ijlings naar de Willem Campangestraat ter hoogte van de Zwarten Hovenbrugstraat, omdat daar de oorzaak zat van de totale black-out van Paramaribo.

Een leverancier van straatstenen was gehuurd om trottoirstenen te verwijderen en te verplaatsen. Door nog onbekende reden trok het magnetisch veld van de stroomleiding de stalen grijper van de truck tegen de hoogspanningskabel aan waardoor met een klap en een geknetter van vonken kortsluiting ontstond. De machinist kwam met de schrik vrij omdat hij op dat moment op de truck zelf stond. Door de enorme ruk werd de man letterlijk en figuurlijk van de truck geslingerd. Als de truck een ander bedieningsmechanisme had gehad waarbij de machinist normaal op de grond staat tijdens de bediening van de grijpkraan, was hij zeker op slag dood geweest. Op de hoogspanningskabel staat 33.000 volt.

Nadat was onderzocht wat de schade was aan de hoogspanningskabel bleek dat de stroomtoevoer weer kon worden hersteld. De vrachtwagen had op een paar gesprongen banden na lichte schade. Sendar van EBS coŲrdineerde de calamiteit ter plaatse.

Tevens kregen de mediaredacties een schema van de Energiebedrijven Suriname waarmee per gebied is aangegeven wanneer en welk dagdeel de energie wordt uitgeschakeld.Boeren Coronie hebben vertrouwen in DNA

De Voorzitter van De Nationale Assemblee ontving op woensdag 3 november jl. een vertegenwoordiging van Coroniaanse boeren die met het aanbieden van een petitie hun misnoegen kenbaar maakten. De vertegenwoordiging bestond uit leden van de CoŲperatie van Coroniaanse Boeren, de Landbouwers CoŲperatie Coronie en de Surinaamse Padieboeren Associatie.

In de petitie is aangehaald dat ondanks herhaaldelijke beroepen op de autoriteiten geen oplossingen zijn aangedragen voor de ernstige situatie van de padieproductie en padieproducenten in het district. Enkele van de problemen die zijn aangekaart zijn bij voorbeeld: het oplopen van de schulden bij de Landbouwbank als gevolg van omstandigheden buiten het vermogen van de padieboeren, het niet in optimale conditie zijn van de dam die de rijstarealen moet beschermen, de op handen zijnde veiling door de Landbouwbank en het niet meer verschaffen van kredieten door de Landbouwbank aan de padieboeren.

niba - niba suri magazine

De Voorzitter van het parlement zei zich bewust te zijn van de situatie van vooral de kleine padieboeren. Hij sprak zijn waardering uit voor het feit dat de aanbieders van het verzoekschrift het vertrouwen hebben gesteld in de volksvertegenwoordiging om hun misnoegen kenbaar te maken.

De Assembleevoorzitter verzekerde de aanwezigen dat deze problematiek met de nodige zorg zal worden behandeld. De desbetreffende commissies binnen het parlement zullen zich buigen over de aangehaalde problemen en zullen helpen in het zoeken naar oplossingsmodellen.36 ste Dies Natalis van ADEK

De Anton de Kom Universiteitvierde de afgelopen week haar 36ste Dies Natalis en het 7de lustrum van de Faculteit der Medische Wetenschappen in de Aula van de Universiteit aan het Kerkplein feestelijk gevierd. Het Universiteitskoor, het Nationaal koor en het Eddy Snijdersorkest zorgden voor het muzikaal gedeelte. Na de aankomst van de President van de Republiek van Suriname in de Aula, werd het CortŤge aangekondigd om zich naar hun plaatsen te begeven.

Hoogwaardigheidsbekleders, zoals de voorzitter van de nationale assemblee, ministers, vertegenwoordigers van het corps diplomatique, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, docenten en studenten van de Universiteit waren aanwezig.

Gregory Rusland, voorzitter van het Bestuur van de Universiteit, deed met de richtlijnen van 2000, "the Policy Guide Lines", verslag van het academisch jaar 2003 - 2004. Met betrekking tot de wetgeving moet het Universiteitsbestuur de onderbouwing van deze conceptwetten nog afronden. Daarna moeten deze aan de Nationale Assemblee voorgelegd worden.

Mevrouw Rinia Codfried-Kranenburg sprak de diesrede uit, getiteld "Health Sector Reform in Suriname; Hordeloop naar verbetering van de Gezondheidszorg". Meestal hebben politieke, economische en sociale druk voor deze hervorming gezorgd, maar ook de toenemende vraag naar rechtvaardigheid. Suriname heeft de resolutie van de WHO "Health for all, by 2000" in 1978 geratificeerd, welke inhoudt gezondheidszorg voor alle wereldburgers, ook voor hen in de rurale gebieden.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een strategisch plan 2004 - 2008 opgesteld waarin de 7 strategieŽn zijn uitgestippeld. Om de doelstellingen van de 7 strategieŽn te bereiken, is een krachtige aanstuwing van de sector vereist, ging Codfried verder. Hierbij is nodig herstructurering van het Ministerie van Volksgezondheid. Maar daarnaast moet de bevolking zich ook ervan bewust zijn, dat zij verantwoordelijk is voor haar eigen gezondheid.

Best geslaagde eerstejaars studenten van de drie faculteiten kregen van de voorzitter prijzen uitgereikt.SLM neemt geen onnodige risico's

De Boeing 747 - 300 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) begon de afgelopen week aan haar 38-ste vlucht, richting Amsterdam, met 278 passagiers aan boord.

Kort na het opstijgen kreeg de cockpitbemanning een signaal dat de temperatuur in motor twee te hoog opliep. Dit was voor gezagvoerder Frans de Bruyn reden om die bewuste motor uit te schakelen. De Boeing 747 - 300 had makkelijk op 3 motoren kunnen doorvliegen, maar conform de SLM-veiligheidsvoorschriften werd door de bemanning het besluit genomen op het dichtstbijzijnde vliegveld te landen, in dit geval terug te keren naar de Johan Adolf Pengelluchthaven om het euvel te verhelpen.

Kerosine werd uit de tanks geloosd en conform alle overige voorschriften van veiligheid werd de machine om kwart voor negen 's avonds aan de grond gezet. De deskundigen van de technische dienst werden erbij gehaald en CASAS werd op de hoogte gesteld.

Passagiers en bemanning zijn naar Paramaribo vervoerd en degenen die er prijs op stelden zijn zoveel als mogelijk in hotels ondergebracht. Intussen ging de technische dienst aan de slag en heel gauw was het probleem opgespoord. Het bleek dat door een minuscuul lek in een pneumatische hogedrukleiding onnodig hete lucht in de motorgondel terechtkwam. Dit deed de temperatuur in de ruimte rondom de motor iets stijgen, waardoor de gevoelige sensoren direct het kleine mankement registreerden.

niba - niba suri magazine

De bewuste leiding werd onmiddellijk vervangen door een nieuwe en na de reparatie werd rond half een in de ochtend proefgedraaid. Alles bleek weer in perfecte staat te zijn.

Toch werd het besluit genomen de vlucht met 24 uur uit te stellen, aangezien de crew anders over hun maximale toegestane werkuren zou komen. De onderbroken vlucht PY 994 is de volgende dag om zes uur 's middags richting Amsterdam voortgezet.Meer vrouwen dan mannen op Universiteit

De Surinaamse Universiteit is hard op weg de beste Universiteit van de regio te worden. Het bestuur doet er alles aan dit collegejaar nog te starten met de eerste mastersopleiding.

De decaan van de Faculteit der medische wetenschappen, Glenn Oelers, ziet in het internationaliseren van het medisch onderwijs zowel in Caricom- als in EU-verband een grote uitdaging. Bij de door het MWI ondernomen acties om te komen tot het internationaliseren van het onderwijs wordt niet voldoende medewerking verkregen.

Onderwijsminister Walther Sandriman gaf aan dat de artsenopleiding geŽvalueerd moet worden. Daarbij moet worden nagegaan of deze afgestemd is op het versterken en het verbreden van de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit is een van de 7 strategieŽn die richting moet geven aan de implementatie van de beoogde veranderingen in de gezondheidszorg.

Op dit moment hebben zich 1120 heren en 2000 dames op de 3 faculteiten ingeschreven. Zoals aangevraagd door het ministerie van Onderwijs zal er een onderzoek naar de oorzaken hiervan worden uitgevoerd. Eerder deze week werd ook het startsein gegeven voor de bouw van een servicecenter. Het servicecenter komt vůůr de bibliotheek staan waarin een kopieercenter, een snackbar en een boekenwinkel gehuisvest zullen worden.

Voor de agrarische richting hebben zich dit jaar 3 studenten aangemeld. Dit valt erg tegen, omdat de regering ernaar streeft het landbouwkundig onderwijs en onderzoek een strategische plaats te geven. Er zijn deskundigen op dit vlak nodig, omdat geteelde producten moeten voldoen aan de eisen van de markt met betrekking tot onder andere voedselveiligheid, milieuaspecten, verpakking en kwaliteit.Weer Amerikaanse steun voor drugsbestrijding

"Het is niet de eerste bijeenkomst die u en ik ondertekenen en ik hoop dat het ook niet de laatste zal zijn", zei minister Gilds van Justitie en Politie vanmiddag bij het ondertekenen van een overeenkomst met de Amerikaanse ambassadeur, Marsha Barnes.

Deze "Second Amendment to the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement" moet ervoor zorgen dat Suriname aanvullende Amerikaanse steun krijgt ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Het sluit aan op de overeenkomst van september 2000, met betrekking tot de bestrijding van de drugssmokkel en de criminaliteit.

niba - niba suri magazine
Marsha Barnes ambassadeur van de VS
    Vůůr de ondertekening zei de Amerikaanse ambassadeur het fijn te vinden dat Suriname zijn eerste money-laundering-vervolging reeds is begonnen. Ook merkte ze op, dat we erin geslaagd zijn in de afgelopen maanden grote hoeveelheden drugs in beslag te nemen.

"Samenwerking is uitermate belangrijk", zei de minister. "Of dat nu op beleids- of op uitvoeringsniveau is." Dit geldt vooral op het gebied van rechts- en wetshandhaving. De bewindsman onderhoudt al geruime tijd een goede samenwerking met de Ambassade van de Verenigde Staten.

Deze overeenkomst zal de capaciteit van ons politieapparaat versterken, aldus Siegfried Gilds, minister van Justitie en Politie.Vuilstortplaatsen schaden milieu

Studenten van de studierichting Milieuwetenschappen maakten de vorige maand een educatieve trip naar CuraÁao, om daar de technische installaties te bekijken, die Suriname niet heeft. De overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven hebben het mogelijk gemaakt dat de begroting van ruim 23 duizend Amerikaanse dollar voor deze trip is gedekt.

Van 19 tot en met 29 september hebben 22 studenten, onder leiding van docenten, hun lang gekoesterde educatieve trip kunnen waarmaken. Vanaf 1 maart jongstleden spaarden de studenten elke vrijdag tien Surinaamse dollar tot aan het moment van vertrek, zodat de kosten voor hun maaltijden gedekt konden worden.

De studentenvertegenwoordigster van de richting Milieuwetenschappen, Verginia Wortel, zegt dat ze veel heeft opgestoken.

Farida Monsels, studente van de studie Milieutechnologie zegt over de trip het volgende: "Dit afvalverwerkingsbedrijf heeft erg veel indruk op me gemaakt. Het is milieuvriendelijk. Daar wordt het afval samengeperst, waarna er een laag zand overheen wordt gestort. Op deze manier worden bodem, lucht en oppervlaktewater beschermd."

De openlucht-stortplaatsen die we in Suriname gebruiken, zijn milieu-onvriendelijk en niet bevorderlijk voor de gezondheid.

Docente Milieuwetenschappen en coŲrdinator van de educatieve trip, Audrey Singh, vindt dit een belangrijke stap in de ontwikkeling van de studenten, maar in het bijzonder voor de universiteit. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de UNA; de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Dit houdt in, een uitwisseling van studenten en docenten en stage- en afstudeermogelijkheden.VPF eist rol vrouwen in politiek

Het Vrouwen Parlement Forum (VPF) voert naar de verkiezingen van 2005 toe een aantal belangrijke projecten uit. Deze projecten vloeien voort uit de twee algemene beleidslijnen van het VPF. Politieke partijen zouden bijzondere aandacht kunnen besteden aan de positie van vrouwen.

Mireille Brunings-Stolz, voorzitter van de VPF, vertelde ons het volgende: Politieke partijen en partijcombinaties, die deelnemen aan de verkiezingen van mei 2005, zullen terdege rekening moeten houden met de wens van de Surinaamse vrouw. De meeste besturen van politieke partijen bestaan uit mannen en die houden vaak geen rekening met de wensen van vrouwen.

Ook in de besturen van nieuwe politieke partijen worden nauwelijks vrouwen geteld. Tot zover Mireille Brunings-Stolz.Telethon voor sociale instellingen

De Telethon die de afgelopen week ten behoeve van drie sociale instellingen werd gehouden, heeft ruim 51.000,-- SRD opgebracht, ten behoeve van de interkerkelijke stichting 'Nieuwe Grond' Herstel Centrum, de stichting 'Oasis of Hope' en de commissie 'Feeding Program'.

Ongeveer vijf jaar geleden zijn deze instellingen vanwege de steeds groter wordende sociaal-economische problemen in Suriname, zoals armoede, criminaliteit, werkloosheid, alcohol en drugsverslaving, verwaarloosde en achtergestelde kinderen, opgericht en gefinancierd door kerkelijke organisaties. Hierbij werd ervan uitgegaan dat mensen ondanks hun slechte omstandigheden niet afgeschreven hoeven te worden, aangezien er daadwerkelijk hulp en verandering mogelijk is. In de instellingen worden kinderen opgevangen, die verwaarloosd, achtergesteld of weeskinderen zijn, evenals alcohol-, gok- en drugsverslaafde mannen.

Elk kwartaal wordt er ook aan 1000 behoeftigen in Groot Paramaribo en omgeving gratis een portie eten, kleding en schoeisel verstrekt. Verder ontvangen behoeftigen jaarlijks een kerstpakket en schoolbenodigdheden voor hun schoolgaande kinderen.

De opbrengst van de gehouden telethon is bedoeld om de sociale instellingen financieel te ondersteunen zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Verder is het de bedoeling om uit te breiden en meer deskundig kader aan te trekken, wat volgens het organiserend comitť de Surinaamse gemeenschap ten goede zal komen.Toch geen Surinaamse toren van Pisa

niba - niba suri magazine     De toren op het gebouw van het ministerie van FinanciŽn is thans in de steigers geplaatst. Twee weken geleden maakte wij er melding van dat de toren scheef staat en dat de kunstenaar Erwin de Vries sprak van de Surinaamse toren van Pisa.

De Vries kijkt als kunstenaar anders naar gebouwen dan menige andere burger en constateerde de scheve toren. Het gebouw van FinanciŽn dateert uit 1863 en is ťťn van de vele monumenten in de binnenstad van Paramaribo.

Nu om commentaar gevraagd, zei hij dat hij tevreden is dat na zijn constatering de Overheid meteen actie heeft ondernomen. Het zou zonde zijn als we zo'n belangrijk monument aan de tand des tijds zouden opofferen, aldus De Vries.SuikerpatiŽnten richten belangenvereniging op

14 november aanstaande is het "Wereld Diabetes Dag". Gisteren proclameerde First Lady Liesbeth Venetiaan - Vanenburg de "patientenbelangenvereniging". Deze vereniging is een initiatief van de Stichting Diabetes Educatie Suriname en is bedoeld om in het bijzonder de diabeten en de gemeenschap te informeren over diabetes mellitis. Een heleboel mensen en zelf patiŽnten zijn er zich niet van bewust dat diabetes keihard is. Met diabetes is te leven, maar met de complicaties niet.

Zodra er geconstateerd is dat een patiŽnt de zogenaamde suikerziekte heeft, is dat voor de rest van zijn leven. De cijfers van het aantal nieuwe suikerziektepatiŽnten worden steeds groter. Een aanzienlijk deel van de patiŽnten had dit kunnen voorkomen door veranderingen in levensstijl.

Veel mensen denken dat diabetes niet veel voorstelt. Dat denken sommige mensen die de ziekte zelf hebben, en ook sommige zorgverleners. Volgens dr. Berggraaf, voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie, moeten zaken als het niet in voorraad hebben van meters, insulinepennen en glucagon tot het verleden behoren. Mevrouw Venetiaan zegt dat de toename van het aantal patiŽnten een zorgwekkende ontwikkeling is, die niet zou mogen. Ze is daarom blij met het initiatief van de stichting.

Iemand met diabetes kan veel doen om zijn kans op complicaties te verkleinen. Maar hij moet wel eerst weten dat de complicaties ernstig kunnen zijn. Door die laconieke houding vindt onderbehandeling plaats en een onnodig grote groei van het aantal patiŽnten en complicaties. De stichting heeft daarom ook een contactenblad geintroduceerd.

Het is heel belangrijk dat ook de diabeten onderling hun ervaringen en weetjes in het blad publiceren, om op deze manier de gemeenschap te informeren over diabetes mellitis. Ook kinderen met diabetes mellitis vinden dat gezond leven en veel beweging belangrijk is.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....
Politie berichten

De Politie slaapt niet

Twee agenten, werkzaam bij de Ongevallendienst en het Ondersteuningsteam van het korps Politie, waren getuige van mishandeling en grepen direct in.

Op dinsdagavond 2 november zagen zij toevallig dat iemand werd met en pistool bedreigd. Ook mishandelde de man (A.R) met het pistool zijn slachtoffer. De twee agenten die op dat moment welliswaar geen dienst hadden en in alle rust gezellig aan het praten waren, aarzelden geen ogenblik en grepen onmiddelijk in. Ze arresteerden de dader, die bij nader onderzoek een tas bij zich had met wat leek op meerdere grammen cocaÔne en kwart pond heroÔne.Man uit Saramaccakanaal nog onbekend

De politie van Latour heeft het stoffelijk overschot van een man, van wie de identiteit vooralsnog onbekend is, in het Saramaccakanaal, bij de sluis ter hoogte van de Molen uit het water gehaald. Op donderdag 28 oktober jl. kreeg de politie omstreeks 8.30 uur bericht dat een man van de Coesewijnebrug in het Saramaccakanaal was gesprongen. Volgens de melding was het een man van gemengd ras en droeg een geel T-shirt en een blauwe jeansbroek.

Volgens het voorlopig onderzoek op het stoffelijk overschot dat uit het water werd gehaald, betreft het een creool van ongeveer 30 jaar, gekleed in wit T-shirt en zonder broek. Informatie die kan leiden tot vaststelling van de identiteit van de man kan worden doorgegeven aan de politie van Latour of de Centrale Meldkamer 115.Beruchte rover aangehouden

De beruchte rover Andre Adjako alias "Papa An" is in de middag van zaterdag 30 oktober door de politie van Paranam, alsook leden van de recherche van het bureau Geyersvlijt, op de weg naar Brokpondo, uiteindelijk aangehouden. Bij hem werd een hoeveelheid jachtpatronen en 200 gram vermoedelijke cocaÔne aangetroffen. Adjako werd sedert 2000 door de politie gezocht.

Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan vele gewapende berovingen en overvallen, waarbij een slachtoffer werd doodgeschoten. Adjako opereerde voornamelijk in district Brokopondo, onder meer op het stuwmeer, tot in het zogenaamde Boven-Suriname gebied. Volgens het voorlopig onderzoek heeft Adjako reeds een aantal misdrijven bekend, die hij alleen of met anderen pleegde. De verdachte verklaarde dat bij een beroving in 2003, op een goudconsessie, een van zijn comparanten tijdens een vuurgevecht met de slachtoffers dodelijk werd getroffen.


Divali

Duizenden hindoes zullen op 12 november in Suriname Divali vieren.

niba - niba suri magazine
Een kraampje op het Valliantsplein met verschillende kleurige diya's te koop

Dit feest symboliseert de overwinning van het goed op het kwaad, van het licht op de duisternis. Het is ook gewijd aan de verering van Lakshmi, de godin van geluk en licht, rijkdom en voorspoed.

Zowel in huizen als op de erven en zelfs in de bomen worden de talrijke lichtjes ontstoken waarbij naast de traditionele verlichting met diya's ook kaarsen en elektrische lampjes worden gebruikt.

niba - niba suri magazine
Een toeriste bekijkt de met de hand gemaakte diya's

Divali (ook wel Dipavali) betekent letterlijk: "rij van lichtjes". Het lichtfeest wordt gevierd in de nacht van de nieuwe maan (amavasya)van de maand Katik of Kartika.

Foto's: Myra Winter


Diabetes Mellitus
Wat is dat?


Diabetes Mellitus is een aandoening, waarbij de glucosespiegels in het bloed te hoog zijn. Deze ontstaan door problemen met het hormoon insuline. Insuline zorgt er voor dat glucose (bloedsuiker) door de lichaamscellen wordt opgenomen.

Er zijn twee vormen te onderscheiden van Diabetes Mellitus:

Diabetes Mellitus type 1 ontstaat vaak in een korte periode, meestal in een paar dagen of weken. Het manifesteert zich doorgaans al op jonge leeftijd. Bij dit type diabetes produceert de alvleesklier onvoldoende insuline. De oorzaak hiervan is onduidelijk. In de westerse landen komt type 1 voor bij ongeveer 2-4% van de bevolking.

Diabetes Mellitus type 2 wordt ook wel ouderdoms- diabetes genoemd omdat het meestal optreedt na het veertigste levensjaar. Dit type Diabetes Mellitus komt vaak voor bij mensen die te zwaar zijn. Dit type komt veel voor bij mensen zonder dat ze zich daar bewust van zijn.

Verschijnselen

Beide vormen van Diabetes Mellitus hebben vergelijkbare symptomen. Bij type 1 ontwikkelt de ziekte zich meestal snel, terwijl bij type 2 de ontwikkeling echter vaak zo langzaam gaat dat de desbetreffende persoon dit nauwelijks merkt.

De meest voorkomende symptomen zijn:
* de aandrang om vaak en veel te plassen (vooral 's nachts)
* veel dorst
* gewichtsafname ondanks toegenomen eetlust (vaak een kenmerk van type I diabetes bij kinderen en jongeren, vooral als het snel ontstaat)
* vatbaarder voor infecties, met name schimmelinfectie van de genitaliŽn
* zwak, lusteloos en moe gevoel
* wazig zien.

Diagnose

Om de diagnose van Diabetes Mellitus te stellen zal de huisarts het glucosegehalte in het bloed laten bepalen. Meestal wordt dit 's ochtends gedaan voordat u heeft gegeten. Het is een eenvoudig onderzoek dat door uw huisarts zelf uitgevoerd kan worden. Mogelijk zijn er hierna andere onderzoeken nodig naar onder andere de bloeddruk, gewicht, ogen et cetera.

Als u denkt dat u diabetes hebt, kunt u het beste naar uw huisarts gaan. Als u inderdaad diabetes heeft, kan hij u vertellen wat de beste behandelingsmethode is.

Het is belangrijk dat u zelf weet wat uw ziekte inhoudt, zodat u ook weet wanneer u medische hulp moet inroepen en wat u moet doen als u onwel wordt.

Complicaties bij suikerziekte ontstaan meestal doordat het bloedglucosegehalte gedurende lange tijd niet goed gereguleerd is. Daardoor kan schade ontstaan aan de ogen, de nieren, de bloedvaten en de zenuwen.

Oogziekten

DiabetespatiŽnten hebben meer kans op oogaandoeningen. Regelmatige controle bij de oogarts is nodig. De belangrijkste aandoening waarop gelet moet worden is diabetische retinopathie (netvliesschade). De aandoening ontstaat door schade aan de bloedvaatjes van het netvlies en heeft een slecht gezichtsvermogen tot gevolg, wat kan leiden tot blindheid.

Daarnaast kunnen diabetici last krijgen van grijze staar (cataract) en glaucoom. Grijze staar leidt tot vertroebeling van de transparante ooglens. Glaucoom is een verhoging van de druk in de oogbal die leidt tot verminderd zicht en in sommige gevallen zelfs tot blindheid. De aandoening kan snel en gemakkelijk worden verholpen. Bij tijdige behandeling hoeft een glaucoom niet tot blindheid te leiden.

Nieraandoeningen

Uw nieren kunnen beschadigd raken als gevolg van langdurige diabetes mellitus (diabetische nefropathie). De problemen ontwikkelen zich meestal vrij langzaam. De nieren functioneren hierbij steeds slechter, waardoor in een verder gevorderd stadium nierdialyse nodig kan zijn. Nieraandoeningen kunnen in een vroeg stadium worden ontdekt door middel van urine- en bloedonderzoeken.

Hart- en vaatziekten

Diabetes mellitus kan leiden tot vernauwing van de bloedvaten en zo de bloedsomloop verminderen. Mensen met diabetes hebben daardoor tweemaal zoveel kans op een hartinfarct. Als u diabetes hebt, laat u hierover dan goed voorlichten en neem voorzorgsmaatregelen om het risico van hart - en vaatziekten te beperken.

Aandoeningen van de zenuwen

Diabetes kan de zenuwen in uw lichaam aantasten (diabetische neuropathie):

DiabetespatiŽnten kunnen problemen krijgen aan voeten en benen. Zo kunt u een tintelend of branderig gevoel krijgen. U kunt zelfs het gevoel in uw benen gedeeltelijk kwijtraken. Als dat gebeurt, moet u oppassen dat u zichzelf niet per ongeluk verwondt of verbrandt.

Als dat toch gebeurt, kunnen er ernstige zweren ontstaan. Soms genezen deze erg slecht en raken geÔnfecteerd. Een amputatie kan dan nodig zijn. Het is van groot belang om uw benen en voeten goed te verzorgen en na te kijken. Mensen die al lange tijd aan diabetes lijden, kunnen problemen krijgen met plassen. Er kan urine in de blaas achter blijven waardoor er een verhoogde kans is op infectie van de blaas. Verder kunnen er seksuele problemen (impotentie) ontstaan.

Hypoglycaemie

Hypoglycaemie betekent dat het glucosegehalte in het bloed te laag is. Dit is vaak een complicatie van de behandeling van diabetes. Het bloedglucosegehalte kan namelijk teveel verlaagd worden door sommige bloedglucose verlagende medicijnen of door insuline. Het kan ook komen doordat u te weinig heeft gegeten, te veel alcohol heeft gedronken of zich te veel heeft ingespannen.

Symptomen zijn:

* angstig, gespannen of zwak voelen
u voelt zich vreemd
* transpireren en een tintelend gevoel rond de mond
* moeite hebben met de eenvoudigste handelingen
* wazig zien
* hongergevoel of misselijkheid
* gaan rillen of beven
* agressief, duizelig of prikkelbaar worden

Zorg dat u altijd glucose of suiker bij u hebt, voor het geval u een hypoglycaemie-aanval krijgt. Als u daar namelijk niets aan doet, kunt u buiten bewustzijn raken en hebt u een glucose-injectie nodig in een van uw bloedvaten nodig of een glucagoninjectie in een bloedvat of spier. Daarvan komt u meteen weer bij.

Als u vaak last hebt van hypoglycaemie, zeg dat dan tegen uw huisarts.

Waarschijnlijk moet de dosering van uw medicijnen worden aangepast.
niba - niba suri magazine
De nationale zenderDe Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen
per 6 november 2004Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,471
Verkoop    3,561

POUND STERLING
Aankoop    4,975
Verkoop    5,104

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,461
Verkoop    3,571

POUND STERLING
Aankoop    4,940
Verkoop    5,114

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van Suriname  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††