suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 4 - Februari - 2005          SuriMagazine no. 31 Met in deze uitgave:

Zware veiligheid rond bezoek Lula da Silva
Verkiezingswebsite nu reeds succes
Werner Duttenhofer laakt kwaliteit radiostations
Surinaamse gemeenschap helpt Guyana
Kwaliteitszorg in Academisch Ziekenhuis opgevoerd
Nieuw Front toppers onderhandelen over combinatie
Minimaal ongeveer 3185 echte leden nodig
Ziekenfonds verhoogt premies met 10%
Cursus behandeling van kanker
Amerikanen weigeren inspectie persoonlijke bagage
Nu ook vreemde valuta bij de De Schakel
Gastabletten in containers Tsunami slachtoffers
Politieke partijen worden opgeroepen zich te melden
Bona ondanks enorme populariteit zichzelf gebleven
Startsein uitvoering wettelijke verkiezingskalender
DNA nieuws
Politieberichten
Schrijversgroep 77
Zware veiligheid rond bezoek Lula da Silva

niba - niba suri magazine      In verband met het bezoek van de president van de Federatieve Republiek van BraziliŽ, Luiz InŠcio Lula da Silva, is er een voorbereidingsdelegatie in Suriname. Op het kabinet van de president werd overleg gevoerd inzake protocolaire, logistieke en veiligheidskwesties voor de komst van president op 14 februari.

De Braziliaanse president zal de Caricom-top bijwonen, die op 16 en 17 februari in ons land wordt gehouden. Daarnaast zal president Ronald Venetiaan bilaterale gesprekken met hem voeren.

President Lula da Silva's bezoek is onder meer bedoeld om een nauwere samenwerking tussen de Caricom en BraziliŽ te creŽren. Suriname en zijn zuidelijk buurland hopen met dit bezoek de banden die tussen beide landen bestaan, verder te verstevigen en uit te diepen.Verkiezingswebsite nu reeds succes

De belangstelling voor de website in verband met de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen op 25 mei a.s. is nu al zeer goed te noemen. Eind januari is het aantal dagelijkse bezoekers gepeild.

Volgens de meting kwamen er die maand maar liefst 16.118 bezoekers naar de site en was 25 januari de drukste dag. Het gemiddelde aantal page views per dag bedroeg ruim 500.

De website zal in de komende periode regelmatig van nieuwe informatie worden voorzien.

www.verkiezingensuriname.comWerner Duttenhofer laakt kwaliteit radiostations

In Suriname zullen alle betrokkenen een bijdrage moeten leveren om te komen tot een gedragscode voor mediawerkers, mediahuizen en ook de overheid. Het is thans onduidelijk wie wat doet, en deskundig of ondeskundig is op het gebied van de media.

Een kleine groep mensen kwam de afgelopen week bijeen om te praten over een mediabeleid. Initiatiefnemer van de bijeenkomst is de mediawerkersgroep, waarvan Erna Aviankoi als woordvoerder optreedt. Uiteenlopende onderwerpen werden aangesneden.

Er waren verschillende beroepsgroepen en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om de discussie aan te zwengelen. Journaliste Nita Ramcharan stipte de verantwoordelijkheid van de overheid aan op het punt van uitbreiding van de media.

De overheid alleen is niet verantwoordelijk voor een goed mediabeleid. Om een verantwoorde taakstelling te formuleren zijn meerdere instanties nodig, vindt Ewald Gefferie, hoofd ATV-televisie. Omdat dit thans niet het geval is, zit ons land met een media-aanbod dat onverantwoord is.

Op de bijeenkomst was Werner Duttenhofer als enige directeur van een commercieel radiostation aanwezig. Hij vroeg zich overigens af waarom er zo weinig respons was voor deze bijeenkomst. Over het niveau van de verschillende radiostations had hij geen goed woord over en pleitte hij ook voor aanscherping van het mediavergunningenbeleid.

Op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), is een luisterdienst ingesteld. Dit orgaan trekt aan de bel wanneer in radioprogramma's onder andere uitlatingen worden gedaan die beledigend zijn. Eerder op de avond was al aangestipt dat luisterdiensten niet meer passen in deze tijd en feitelijk moeten ophouden te bestaan.

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) werd vertegenwoordigd door de directeur van het Directoraat Cultuur, John Pawiroredjo. Hij is o.m. van mening dat een mediabeleid moet worden ingesteld dat stimulerend is. Waarom zien we op de televisie zo weinig van onszelf, vroeg de directeur van Cultuur zich af.Surinaamse gemeenschap helpt Guyana

Het Surinaamse Rode Kruis houdt samen met de Sanatan Dharm een geldinzamelingsactie voor de slachtoffers van de overstromingen in ons wester-buurland Guyana. Door de aanhoudende regens zijn grote delen van het land blank komen te staan.

Het Surinaams Rode Kruis en het Guyanese Rode Kruis werken samen en staan in nauw contact met elkaar.Palu-kandidaten in district Coronie bekend

Anton Paal en Lygia Vriesde stellen zich voor als Palu-kandidaten in het district Coronie. Dit werd in het afgelopen weekeind bekendgemaakt tijdens een PALU-informatiebijeenkomst in Totness.

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie PALU is hiermee met haar verkiezingscampagne begonnen. De PALU-voorzitter Jim Hok riep bij deze gelegenheid de Coronianen op heel kritisch te zijn op de politici die beloofd hebben problemen in het district op te lossen.Kwaliteitszorg in Academisch Ziekenhuis opgevoerd

"Er komt beweging in de gezondheidszorg en in het Sectorplan." Dit zei minister Rakhieb Khudabux van Volksgezondheid bij het in ontvangst nemen van het rapport genaamd "Reorganisatie en Institutionele versterking van het Academisch Ziekenhuis".

Bij deze verandering is ondersteuning nodig van een ieder die verbonden is aan het Academisch Ziekenhuis. Met capaciteitsverhoging wil niet persť gezegd worden dat er meer mensen in dienst moeten worden genomen, vervolgde de minister.

Enkele aanbevelingen van het rapport zijn al uitgevoerd, waaronder de verdeling van de organisatiestructuur in zes clusters alsook de automatisering. Tevens is de kwaliteit opgevoerd.

Verder moet nog duidelijk worden, hoe de verzelfstandiging van het Instituut en de positie van de Verpleegkundig Directeur in de Organisatiestructuur kunnen worden geÔmplementeerd. Een belangrijk aandachtspunt in het reorganisatiebeleid is ook de mate van aandacht die patiŽnten van het verpleegkundig personeel krijgen.

Eddy Joemankhan, waarnemend directeur van het Academisch Ziekenhuis, zei dat dit rapport een grote stap voorwaarts is om de organisatie beter equipped te maken. Bij de uitvoering van dit rapport moet de uitkomst niet alleen een verhoogde en verbeterde capaciteit van AZ ten behoeve van de gemeenschap opleveren, maar ook dat de kwaliteitszorg zich in de breedte voltrekt.Nieuw Front toppers onderhandelen over combinatie

De partners in de Nieuw Front-combinatie zijn het woensdag 2 februari niet eens geworden over hoe de combinatie de verkiezingen van 25 mei aanstaande ingaat. De voorzitters en andere hoge partijkaders kwamen op het kabinet van de president bijeen.

Tot ťťn uur 's nachts bespraken zij de wensen en voorstellen die bij de vergadering van zondagnacht aan elkaar kenbaar werden gemaakt. Deze zouden intern worden besproken. De woordvoerder van het Nieuw Front-topberaad was nu Salam Paul Somohardjo.

De partijen in de Nieuw Front-combinatie werken reeds vijf jaar samen. In deze vijf jaar deden zich nauwelijks problemen voor. Een definitieve beslissing over de voortzetting laat op zich wachten.SURINAME VANDAAG

niba - niba suri magazine
De nationale zender

(Foto links) Nita Ramcharan ontving Iwan Sno directeur van het Algemeen bureau voor de Statistiek die een toelichting gaf op de afgelopen volkstelling

niba - niba suri magazine     niba - niba suri magazine
Copyright foto: Myra Winter

(Foto rechts) Jenny Geerlings-Simons, fractieleider van de NDP en Winston Jessurun, fractieleider van DA91 gaven hun mening over de aanname van de wet terugroeping volksvertegenwoordigers, meer bekend als het terugroeprecht.Minimaal ongeveer 3185 echte leden nodig

Het Centraal Hoofdstembureau had op dinsdag 1 februari jl. een bijeenkomst met politieke organisaties en combinaties om die te informeren over de registratie van leden door politieke organisaties.

De vertegenwoordigers van de politieke partijen werden geÔnformeerd over de 1%-regeling. Dat wil zeggen dat een politieke partij tenminste 1% van het aantal geregistreerde kiezers als lid moet hebben om mee te kunnen doen aan de verkiezingen op 25 mei aanstaande.

Adjai Moensi, directeur van Binnenlandse Zaken gaf de aanwezigen informatie over de kiezerslijsten. Leden van politieke partijen of combinaties mogen op verschillende lijsten staan. Het hoofdstembureau bepaalt in welke volgorde de kandidaten op de stembiljetten zullen voorkomen. Daarna kan met het drukken van de stembiljetten worden gestart.

Tot en met 14 maart hebben kiesgerechtigden de gelegenheid tot inzage van de voorlopige kiezerslijsten op het ministerie van Binnenlandse Zaken, de districtscommissariaten en op de politiestations in de verschillende districten. Indien correcties moeten worden aangebracht in de kiezerslijsten, moeten deze vůůr 15 maart doorgegeven worden.Ziekenfonds verhoogt premies met 10%

Het Staatsziekenfonds verhoogt zijn premies met 10%. Dit werd bekendgemaakt bij de ondertekening van de Standaardovereenkomst met de Vereniging van Medici in Suriname, VMS. Volgens de beide partijen kan deze overeenkomst een aantal jaren meegaan.

Er zijn een aantal nieuwigheden in deze overeenkomst opgenomen. Een daarvan is dat het maximale patiŽntenbestand van de huisartsen, dat nu op 2000 staat, teruggebracht wordt naar 1500. Het Staatsziekenfonds heeft een klantenbestand van 135.000 personen en een overeenkomst met 85% van alle huisartsen in Suriname.

In de overeenkomst is ook opgenomen dat de huisartsen een aantal verrichtingen zelf mogen doen die in het verleden door specialisten werden gedaan.Amerikanen weigeren inspectie persoonlijke bagage

niba - niba suri magazine      Op het ministerie van Defensie kreeg minister Ronald Assen een bezoek van generaal-majoor Jack Gardner van het Amerikaans leger, SouthCom.

Dit kennismakingsbezoek is tegen de achtergrond van het concept SOFA - de afkorting voor "Standards of Forces Agreement".

In het afgelopen jaar werd er gediscussieŽerd over het inspecteren van de persoonlijke bagage
van de Amerikaanse militairen die voor training in Suriname zijn.

Suriname heeft als standpunt dat er een wettelijke mogelijkheid moet zijn om in een ieders persoonlijke bagage te mogen kijken, terwijl de Amerikanen ervan uitgaan dat deze inspectie niet hoeft omdat ze voor training naar Suriname komen.

Een compromis moet uiteindelijk resulteren in de SOFA, waarbij dezelfde regels worden
     niba - niba suri magazine
toegepast op Franse en Nederlandse militairen die in ons land komen voor een training.

Minister Assen gaf aan dat als de Amerikanen met een helikopter hier naartoe komen, niet alleen de juridische status van de helikopter vastgesteld moet zijn, maar ook de bezittingen van de militairen aan boord.

Tijdens de besprekingen is verder ter sprake gekomen hoe de VS kan assisteren bij de oprichting van de Surinaamse Kustwacht. Het ministerie van Defensie zal zich nu buigen over de expertise die nodig is voordat dergelijke overeenkomsten worden gesloten. In de afgelopen anderhalf jaar hebben 18.000 Surinamers gratis medische behandeling gekregen van Amerikaanse militairen, bij de zogeheten "Medical Readiness Exercise".Cursus behandeling van kanker

De eerste cursus oncologie (behandeling van kanker) voor Surinaamse gezondheidswerkers is zondag 30 januari jl. met succes afgerond. Deze eerste cursus ging over de behandeling van patiŽnten met blaas- en prostaatkanker. Er namen honderddertig mensen uit verschillende beroepsgroepen hieraan deel.

In deze beroepsgroepen zaten vooral specialisten, huisartsen en medisch studenten, apothekers en verpleegkundigen. De voorzitter van de Stichting Post Academische Onderwijs Geneeskunde Suriname, de medicus Issa, die de cursus organiseerde, was tevreden over de grote belangstelling.

Tijdens de drie dagen durende cursus hielden Surinaamse en Nederlandse deskundigen lezingen over de behandeling van kankerpatiŽnten. Er waren ook sessies, waarbij de zaal haar inbreng liet horen. Vooral de presentatie van de conceptrichtlijn voor de behandeling van prostaatkanker leidde tot een constructieve discussie.

De opmerkingen zullen verwerkt worden in een definitief rapport, dat op korte termijn aan het ministerie van Volksgezondheid zal worden aangeboden.Nu ook vreemde valuta bij de De Schakel

De spaar- en kredietcoŲperatie De Schakel G.A. (KCDS) herdacht op woensdag 2 februari jl. haar 33-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan biedt de coŲperatie nu de gelegenheid ook te sparen en leningen af te sluiten in vreemde valuta. Voorheen kon dat alleen in Surinaamse courant. Tevens werd er een "Open House" gehouden.

De KCDS is een financiŽle instelling met een coŲperatieve De dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit het aantrekken, beheren en uitzetten van geld onder haar leden.

De Schakel werd in 1972 opgericht. Aan het eind van het eerste jaar bedroeg het ledenaantal zestig. Nu, anno 2005, heeft de organisatie een ledenbestand van ruim vijfduizend.Gastabletten in containers Tsunami slachtoffers

Drie 40-voet containers zijn op dinsdag 1 februari jl. voor verscheping ingeladen met goederen voor de tsunami-slachtoffers. De goederen werden ingezameld door het Comitť voor Hulp aan Slachtoffers van de zeebeving in IndonesiŽ. De initiatiefneemster is Sonja Quintus Bosz-Sharma.

Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om kleding, schoeisel, conserven, rijst en suiker in te leveren. De containers lagen reeds twee weken klaar om vervoerd te worden naar het rampgebied.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gezorgd voor gastabletten, die bederf van bepaalde producten tegengaan. In Jakarta (IndonesiŽ) zal de Surinaamse ambassadeur de goederen in ontvangst nemen en ervoor zorgen dat deze op hun bestemming terechtkomen.Politieke partijen worden opgeroepen zich te melden

In verband met de Algemene Geheime en Vrije Verkiezingen op 25 mei aanstaande is op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken een Verkiezingscentrum gevestigd van waaruit verschillende werkzaamheden worden gecoŲrdineerd. De Werkgroep Voorlichting Verkiezingen komt er wekelijks bijeen om de voorlichtingskalender te bespreken en uit te zetten.

Directeur Adjai Moensi van Binnenlandse Zaken vergadert er regelmatig met de verschillende commissies en instituten, die ten behoeve van de verkiezingen zijn ingesteld. De afgelopen week nodigde hij de districtscommissarissen uit om hen te informeren over de regelgeving met betrekking tot aanname van personeel voor de stembureaus.

Intussen heeft de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, Lothar Boksteen, alle politieke organisaties en/of combinaties opgeroepen zich te melden.Startsein uitvoering wettelijke verkiezingskalender

De afgelopen weken zijn op diverse plaatsen in Paramaribo borden onthuld met daarop de verkiezingsdatum en het thema van de verkiezingen. Hiermee is het startsein gegeven voor de uitvoering van de wettelijke verkiezingskalender en de intensieve media campagne.

niba - niba suri magazine     niba - niba suri magazine

President Ronald Venetiaan en minister Urmilla Joella-Sewnundun van Binnenlandse Zaken onthulden het eerste bord voor het gebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de mr. Jagernath Lachmonstraat. Ramdien Sardjoe, voorzitter van De Nationale Assemblee, vice-president Jules Ajodhia en andere leden van het Kabinet waren daarbij aanwezig.

niba - niba suri magazine     niba - niba suri magazine

De districtscommissarissen van Paramaribo, Vyent en Martodikromo, hebben enkele dagen later op het Commissariaat Paramaribo-Noord een verkiezingsbord onthuld.

Copyright foto's: Myra WinterBona ondanks enorme populariteit zichzelf gebleven

De wereldbekende basgitarist Richard Bona uit Kameroen is in ons land. Hij arriveerde in de hoofdstad met zijn Bona's Band waarvan Ettiene Stadwijk deel uitmaakt. Stadwijk speelt keyboard in deze band.

Tijdens eerdere bezoeken van Ettiene Stadwijk beloofde hij in het drukke programmaschema mogelijkheden te bekijken om Richard Bona naar Suriname te laten overkomen. De musici in Suriname, van wie Walter Muringen er een is, zijn razend enthousiast dat zij als gastheren van deze grote musicus mogen optreden.

Bona is ondanks zijn enorme populariteit zichzelf gebleven en zijn composities behoren tot een speciaal genre.


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

Email: niba@suriname.nu

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Artiesten op beleefdheidsbezoek bij DNA

De populaire komediant Johnny Lever bracht op donderdag 3 februari jl. een bezoek aan de voorzitter van het parlement. Hij is zeer bekend en gewild als komediant bij vrijwel een ieder.

Johnny Lever is met zijn gezelschap in Suriname voor het verzorgen van twee shows, respectievelijk een in Paramaribo en een in Nickerie.

Bij zijn bezoek aan de parlementsvoorzitter waren de bekende zangers Kunal Gandjawala en Maha Laxmi Iyer ook aanwezig.

De gasten waren onder de indruk van het gebruik van de Hindi-taal door de voorzitter, waarvoor hij werd gecomplimenteerd. De voorzitter merkte op dat behoud van de taal en cultuur in grote mate wordt gesteund door Indiase films. De invloeden van de westerse cultuur zijn wel duidelijk zichtbaar.

niba - niba suri magazine

Hij vroeg de artiesten om te waken voor het verloren gaan hiervan. De artiesten voelen zich, zoals alle andere artiesten die Suriname eerder aandeden, helemaal thuis. De parlementsvoorzitter wenste hen succes toe met hun show.Huishoudelijke Vergadering

Op dinsdag 01 februari werd een huishoudelijke vergadering gehouden. In deze vergadering werden commissies van rapporteurs gekozen voor het ingediende wetsontwerp "Mijnbouwwet" en voor de protocollen voor het Verdrag de Internationale Burgerluchtvaart betreffende.

Voor de Mijnbouwwet is tot voorzitter van de commissie van rapporteurs gekozen het lid Otmar Rodgers. De commissie van rapporteurs die zich zal buigen over het protocol zal worden voorgezeten door het assembleelid mevrouw Socila Angoelal.
De ontwerpwetten "Wet Tarieven Gezondheidszorg" en de "Zaadwet" stonden ook op de agenda van deze huishoudelijke vergadering.

Het vooronderzoek van de Zaadwet is nog niet afgerond, terwijl de ontwerpwet "Wet Tarieven Gezondheidszorg" op de agenda van de openbare vergadering van dinsdag 8 februari is geplaatst.Bezoek Nederlandse Tweede Kamerleden

De commissie die bezig is met de voorbereiding van de komst van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer der Staten Generaal deed ook verslag.

De voorzitter van deze commissie, de heer Arnold Kruisland deelde mee dat het bezoek vastgesteld is van 20 tot en met 25 februari a.s.

De bezoekende leden zijn:

Henk de Haan (CDA),
Hans van Baalen (VVD),
Theo Brinkel (CDA),
Boris Dittrich (D66),
Bert Koenders (PVDA),
Farah Karimi (GroenLinks)
en Nirmala Rambocus (CDA).Openbare Vergadering

Na de huishoudelijke vergadering werd de openbare vergadering aangevangen. In deze vergadering vond de verdere behandeling plaats van de "Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers."

Deze wet regelt nader wat in artikel 68 lid 1c van de Grondwet en de artikelen 6 lid 1c en 20 lid 1c van de wet Regionale Organen is bepaald. Boven aangehaalde artikelen geven aan dat het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt door terugroeping.

De wijze van terugroeping is echter niet in deze artikelen geregeld. De Wet Terugroeping volksvertegenwoordigers regelt dat de politieke partij of partijcombinatie gerechtigd is tot het terugroepen van assembleeleden, districts- en ressortsraden van die partij of combinatie.

De artikelen 2 en 3 van het ontwerp waren de breekpunten geweest tijdens de vele discussies hierover. De vergadering werd enkele malen geschorst. Uiteindelijk werd na de intense debatten en mondelinge akten van wijzigingen de wet, na een hoofdelijke stemming met algemene 27 stemmen aangenomen.


niba - niba suri magazine


Politieberichten

Politiecontrole

De afdelingen Jeugdzaken en de Vreemdelingen Dienst van het politiekorps hebben op verschillende lokaties zoals in bordelen controles uitgevoerd.

In een bordeel zijn acht illegale commerciŽle sekswerkers aangehouden en ingesloten teneinde uit Suriname gezet te worden. Er zijn ook straatcontroles verricht tegen kinderarbeid, jeugdprostitutie en jeugdigen die laat op straat waren zonder begeleiding van een volwassene.

Onder de commerciŽle sekswerkers tegen wie werd opgetreden, bevonden zich geen jeugdigen.Bewerkte cocaÔne in postpakket ontdekt

De douane heeft op het postkantoor te Land van Dijk bij visitatie van een postpakket cocaÔne aangetroffen. Een man bood dit ter verzending aan. Daarin bleken onder meer acht plastieken pakken met cocaÔne te zijn.

Het cocaÔnepoeder is verwerkt in een iets vastere vorm en voorzien van een kleur. Toen de zender doorhad dat de drugs in zijn postpakket was ontdekt, maakte hij zich uit de voeten. Het postpakket is met de cocaÔne overgedragen aan de Anti-Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname voor onderzoek.Drugsbende opgerold

Leden van de Anti Narcoticabrigade, de afdeling Onopvallende Surveillance van het Korps Politie Suriname en de Militaire Politie hebben in een woning aan de AbigaŽlslustweg in het district Wanica een inval gedaan, waarbij een drugsbende werd opgerold.

De bende bestaande uit vier jonge mannen en een jonge vrouw, werd op heterdaad betrapt bij het verpakken van cocaÔnepoeder in ellipsvormige ballen. Het vermoeden bestaat dat de cocaÔnebollen bestemd waren om in geslachtsdelen van vrouwelijke drugskoeriers aan te brengen, ten einde deze uit Suriname te smokkelen.

niba - niba suri magazine

In totaal zijn 20 bollen en 7 zakjes met cocaÔne met een totaal gewicht van 5 kilogram in de woning aangetroffen en in beslag genomen. Deze drugsbende is in verzekering gesteld. Het voorval is in onderzoek bij de Anti-Narcoticabrigade.

Voorlichting KPS
Sjaam BhoelanSchrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 7 februari is Gerda Bijlhout te gast in het programma Skrifiman Taki. Dit programma is te beluisteren via radio SRS 96.3 FM.Gerda is bekend van haar leesbevorderende activiteiten.

Onlangs bracht zij een bezoek aan Antwerpen, de Belgische stad waar Paramaribo een stedenband mee heeft. Ze bezocht daar o.a. bibliotheken, een leesmagazijn en een boekvoorstelling. Met Arlette Codfried zal ze hierover in gesprek zijn.

Het programma wordt om 21.15 uitgezonden.Buku Tori - avond in Unique
(17 februari)


De stichting Bukutori, met als grote voortrekkers Guillaume Pool en Ruth San A Jang, zal zich op donderdag 17 februari 2004 in theater Unique presenteren aan het grote publiek met een avond vol vertellingen, proza, poŽzie en muziek.

De voorstelling begint om 20.00uur.

De toegang is vrij.De Taal van de liefde
(23 februari)


Het thema van de Tori Oso avond van februari is "De literatuur en de liefde".

Inleider is Lesley Welles, in het dagelijks leven manager van het bedrijf Onze Vlag, maar daarnaast actief als huwelijkscounselor en huwelijksambtenaar.

Goede communicatie is een belangrijk ingrediŽnt voor een succesvolle relatie. Lesley Welles schrijft momenteel een boek over de taal van de liefde. De inzichten die daarin te lezen zullen zijn, wil hij alvast met het publiek delen op woensdag 23 februari.

  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††