suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 4 - Maart - 2005           SuriMagazine no. 35 


Met in deze uitgave:

Nog geen besluit route Dusseldorff - Paramaribo
Somohardjo overhandigt opbrengst telethon
Agenten met afwijkend gedrag krijgen psychische begeleiding
Geen militairen aangehouden bij operatie ficus
Grondenrechten kunnen worden misbruikt door derden
DNA-lid schrijft minister over gesprongen waterleiding
Pompgemaal La Poule na 20 jaar gerepareerd
Suralco schenkt plotter voor kaarten gronduitgifte
Ringweg Paramaribo officieel geopend
NDP-tenuedragers schimpten naar NPS-ers
Met onmiddellijke ingang stop- en parkeerverbod
Vrouwenorganisatie Mafondo viert Tapu Yari
Nieuwe directeur Militair Hospitaal benoemd
Marowijne krijgt Cassavezetmeelproject onder voorwaarden
Niet meer naar de stad voor toewijzing van grond
Suriname zit ruim onder vrouwen minimum
IMEAO krijgt nieuwe studierichting Toerisme stream
BOG waarschuwt bevolking voor complicaties dengue
Krutu met presentatie Abenaswietie cassavebeschuitjes
Slechts door het beste van jezelf te geven
Een handicap is nu eenmaal niet de schuld van de persoon
Grensoverschrijdende drugsgerelateerde criminaliteit aangepakt
Nationale Assemblee
Politieberichten

Schrijversgroep 77
Nog geen besluit route Dusseldorff - Paramaribo

Het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme heeft op vrijdag 4 maart 2005 laten weten van de Duitse luchtvaartmaatschappij LTU een verzoek in behandeling te hebben om te vliegen tussen Dusseldorff en Paramaribo. Dit verzoek is thans in behandeling.

niba - niba suri magazine      Er is nog geen besluit genomen.
Het ministerie laat in een persbericht weten dat het zeer ingenomen is met de belangstelling van LTU en heeft de maatschappij uitgenodigd om in de periode 4-15 april 2005 te praten over de vergunningsaanvraag.

De directeur van TCT, Marlene Harris roept echter het publiek op voorlopig niet in te gaan op aanbiedingen voor deze luchtverbinding met Suriname. Derhalve stelt het ministerie het zeer op prijs dat met het initiatief van LTU het toerisme en de handel een goede impuls krijgen.Somohardjo overhandigt opbrengst telethon

De initatiefnemer van de telethon voor Tsunami slachtoffers, Paul Salam Somohardjo, heeft het ingezamelde geld overhandigd aan het United Nations Development Program (U.N.D.P). De U.N.D.P. vertegenwoordiger in Suriname, Max Ooft, nam de symbolische cheque van SRD.83.383 in ontvangst. Het comitť telethon tsunami slachtoffers had erop gerekend ongeveer SRD.100.000,- te kunnen doneren aan slachtoffers van de ramp in Zuid-oost Azie. Dit bedrag zou tijdens een op 12 januari gehouden telethon bijeen zijn gebracht. Een aantal donateurs heeft echter verzuimd zich te houden aan hun belofte.

Volgens Isaak Soerokarso, secretaris van de organisatie, heeft het daarom lang geduurd voordat het geld kon worden overgedragen. Al deze mensen moesten worden aangesproken. Daarnaast moesten nog andere problemen worden opgelost. Zo is lang gezocht naar een koper voor een door Erwin de Vries gedoneerd schilderij, met een waarde van 15.000 euro.

Soerokarso zei ook dat mensen per ongeluk geld hebben gestort op verkeerde rekeningen. Dit alles moest worden rechtgezet voordat men een beeld kreeg van de werkelijke telethon opbrengst. Volgens Ooft heeft Suriname, heel goed ingespeeld op de oproep van zijn organisatie om een bijdrage te leveren.Agenten met afwijkend gedrag krijgen psychische begeleiding

Het aantal klachten over ongeoorloofd geweld door politiefunctionarissen is toegenomen. Volgens de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) zijn hierover stemmen opgegaan. Bij de afdeling Onderzoek Personeel Zaken (OPZ) ligt een aantal aangiften tegen politieambtenaren. De korpsleiding heeft met hoge politiefunctionarissen van gedachten gewisseld over deze kwestie, waarbij de aandacht vooral werd gelegd op gedragsombuiging bij politieagenten, die geweld gebruiken dat niet in overeenstemming is met het politiehandvest.

Besloten is dat elke commandant zal nagaan hoe het probleem op zijn bureau het beste aan te pakken is. Agenten die een afwijkend gedrag vertonen, worden voorgedragen voor psychische begeleiding. Ook hulpmiddelen als training en coaching zouden moeten leiden tot het terugdringen van het probleem van ongeoorloofd toegepast geweld.Geen militairen aangehouden bij operatie ficus

De afdeling voorlichting van het Ministerie van Defensie, geeft melding dat er tijdens de operatie ficus geen militairen zijn aangehouden. De berichtgeving hieromtrent berust dus op onjuistheid.

Het Ministerie betreurt echter dat er bij de roofmoord aan de Gonggrijpstraat wel een militair betrokken is. Deze zaak wordt verder door de Militaire Politie in samenwerking met het Korps Politie Suriname onderzocht.Grondenrechten kunnen worden misbruikt door derden

Door resoluut optreden van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is het dorp Witagron niet in handen van een particulier terechtgekomen. Deze kwestie kwam onder meer aan de orde in een onderhoud dat minister Franco Demon van NH had met de Raad voor de Ontwikkeling van het Binnenland (ROB). Traditionele bewoners verliezen hun rechten wanneer hypotheken niet op tijd afgelost kunnen worden

De bewindsman maakt zich er zorgen over, dat grondenrechten dan kunnen worden misbruikt door derden in wiens handen het eigendomsrecht komt. Minister Demon vroeg de ROB om met hem mee te denken en hem van advies te dienen bij grondrechten. In de ROB zitten vertegenwoordigers van de overheid, de grootopperhoofden der Marrons, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname en de Organisatie van Inheemsen in Suriname.DNA-lid schrijft minister over gesprongen waterleiding

De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Franco Demon heeft een brief gekregen van het DNA-lid, Hubert Asmowiredjo, over de watervoorziening in Commewijne.
niba - niba suri magazine
Asmowiredjo
(foto DNA)
   Asmowiredjo schrijft dat de bewoners van de plantages Lust & Rust, Zoelen en omgeving, Nieuw Amsterdam en Voorburg, al drie dagen geen water uit de kraan krijgen. U begrijpt dat dit voor een zeer groot ongerief zorgt in de huishouding.

Nadat ik mij persoonlijk had georiŽnteerd op het kantoor van de waterleiding te Meerzorg, werd mij door ambtenaren van de afdeling meegedeeld, dat de hoofdleiding aan de Thurkowweg was "gesprongen".
Om dat te herstellen is het inbrengen van een graafmachine vereist, reden waarom ik mij tot u wend, om het ongerief zo spoedig mogelijk tot het verleden te laten behoren. Aldus het DNA-lid Hubert Asmowiredjo, in zijn brief aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.Pompgemaal La Poule na 20 jaar gerepareerd

Het gerepareerde pompgemaal te La Poule in Saramacca moet ertoe bijdragen, dat een eind komt aan het wegtrekken van jongeren uit dat gebied. Dit zei vice-president Ajodhia bij de wederingebruikneming van het gemaal, dat ruim 20 jaar kapot was. Door het gebrekkig functioneren van de waterhuishouding hebben door de jaren heen veel landbouwers La Poule verlaten.

Jongeren van deze plaats hebben hun keuzen anders bepaald en het gebied verlaten, hetgeen tot vergrijzing in de agrarische populatie heeft geleid. Het pompgemaal te La Poule moet zorgdragen voor de afwatering van ongeveer 350 hectare landbouwgrond.Suralco schenkt plotter voor kaarten gronduitgifte

Op het kantoor van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen werd door Suralco's Managing Director Warren Pedersen een plotter overhandigd aan Minister Franco Demon. Deze gift moet gezien worden als een aanvullende ondersteuning in het streven van het ministerie om te geraken tot een efficiŽnte grondregistratie en -uitgifte. Het ministerie doet op dit ogenblik de aanmaak van kaarten en de verwerking daarvan handmatig, hetgeen gemoeid gaat met veel tijdverlies en kans op het insluipen van menselijke fouten.
niba - niba suri magazine
(foto: Suralco)
     De plotter met een waarde van $3.500,- zal tegen deze achtergrond bezien een enorme verbetering betekenen, de efficiency vergroten en de slagvaardigheid verruimen.Minister Demon toonde zich blij met de geste, die hij als een welkome typeerde en welke volgens hem volledig past in zijn streven naar verbetering van de transparantie en het algemeen documentenbeheer.
Onder de aanwezigen bevonden zich van NH directeur Jainul Abdoel, onderdirecteur Grondzaken Daisy van Exel en Hoofd Geodesie Harridath Kalloe en van Suralco Chief Public Relations and Communications Henk Esajas.Ringweg Paramaribo officieel geopend

Het is vanaf nu gemakkelijker geworden om het noorden van Paramaribo te bereiken vanaf het zuidwesten van de stad. President Ronald Venetiaan opende officieel de Ringweg die deze ontsluiting mogelijk maakt. De Ringweg is het product van een groots particulier initiatief dat in samenwerking met de regering werd uitgevoerd. De City Group, waarvan de president-directeur de heer Oemar Chiragally is, kwam tot dit mooie initiatief.

Het openingsevenement bij de ingebruikneming van deze nieuwe ontsluitingsweg was druk bezocht. Honderden nieuwsgierigen waren erop uitgetrokken en genoten van de festiviteiten. In verband met de openstelling vonden er langs een gedeelte van de weg verschillende activiteiten plaats. Behalve de braderie konden bezoekers genieten van kanowedstrijden, paardenraces, worstelpartijen en er waren ook verscheidene muziekgroepen die optredens verzorgden. Voor de kinderen waren er diverse attracties. De Ringweg is gedeeltelijk al van straatverlichting voorzien.NDP-tenuedragers schimpten naar NPS-ers

In de binnenstad van Paramaribo zijn jongeren van de Nationale Partij Suriname (NPS) gehinderd tijdens hun activiteiten door een groep mensen die tenues droegen van de Nationale Democratische Partij (NDP). NPS-jongeren geven reeds enkele maanden op de zaterdag in de binnenstad informatie en maken propaganda voor hun partij. NDP-tenuedragers schimpten naar de NPS-ers waardoor een reactie niet uitbleef. De reactie van de NPS-jongeren was het aanheffen van NPS-strijdliederen.

De Werkgroep Voorlichting Verkiezingen is een agressieve campagne gestart om alle jongeren te informeren over de terinzagelegging van kiezerslijsten. Het is bedoeling van de Werkgroep om zoveel mogelijk jongeren erop te wijzen dat de terinzagelegging van de kiezerslijsten ook voor hen bestemd is. Bij de verkiezingen van 25 mei zullen tienduizenden jongeren vanaf achttien jaar voor het eerst naar de stembus kunnen. Om er zeker van te zijn of alle gegevens juist zijn vermeld op de kiezerslijsten, is het noodzakelijk dit persoonlijk te verifiŽren.Met onmiddellijke ingang stop- en parkeerverbod

De minister van Justitie en Politie, Siegfried Gilds, heeft medegedeeld met ingang van 1 maart 2005 een stopverbod/parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de Zwartenhovenbrugstraat, gelegen tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Keizerstraat.

niba - niba suri magazine
Zwartenhovenbrugstraat
(foto: JBDK)
     Dit besluit is genomen omdat het parkeren van voertuigen aan beide zijden van de Zwartenhovenbrugstraat een versmalling van de straat veroorzaakt, hetgeen niet verantwoord is bij de hoge verkeersintensiteit.

Het rijdende verkeer ondervindt hiervan last. In het belang van de veiligheid van het verkeer op de wegen is deze wijziging noodzakelijk.
Weggebruikers wordt gevraagd hiermee rekening te houden.Vrouwenorganisatie Mafondo viert Tapu Yari

"De motivatie van marronvrouwen om zich te bundelen is niet voldoende aanwezig", zei de voorzitter van de vrouwenorganisatie Mafondo tijdens de "Tapu Yari". De "Tapu Yari" is de officiŽle afsluiting van een afgelopen jaar. Dit evenement zou eigenlijk in januari moeten plaatsvinden, maar vanwege financiŽle tekorten bij de organisatie Mafondo kon dat niet in een eerder stadium plaatsvinden dan op zondag 27 februari jl.

Eindelijk was het eindelijk zover: de "Tapu Yari" kon worden gevierd. Dit werd mogelijk gemaakt door enkele assembleeleden die het binnenland vertegenwoordigen en minister Romeo van Russel van Regionale Ontwikkeling, die de vrouwenorganisatie hebben ondersteund. Op het Fort Zeelandia-complex werd het nieuwe jaar feestelijk ingeluid door Mafondo en genodigden.

Toeristen die zich in de buurt bevonden en vele andere belangstellenden waren getuige van het feestelijke gebeuren van vele vrolijk dansende Marrons. Mafondo is een organisatie die zich voornamelijk inzet voor marronvrouwen, omdat die, zoals Nolda King het heeft verwoord, een grote achterstand in Paramaribo hebben. Daarom heeft de organisatie zich ten doel gesteld de sociale en economische problemen, alsook culturele achterstanden van haar doelgroep weg te werken. Mafondo werkt nauw samen met andere vrouwenorganisaties en is aangesloten bij de Nationale Vrouwen Beweging.Nieuwe directeur Militair Hospitaal benoemd

Minister van Defensie Ronald Assen heeft een nieuwe directeur van het Militair Hospitaal benoemd, de heer Ivan Amatdasim. Hij volgt de heer George Cooper op die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Ivan Amatdasim, die op 1 maart aantrad bij het afscheid van George Cooper, zei onder meer dat het militair hospitaal dringend aan renovatie toe is, gekwalificeerd personeel nodig heeft en verbetering van werkomstandigheden. Hij pleitte voor een SZF-plus pakket voor het burgerpersoneel en ging in op het medisch strategisch plan, dat binnenkort aan de minister van Defensie wordt gepresenteerd.

Minister Ronald Assen zei dat George Cooper ter beschikking blijft van de krijgsraad en dat de afdeling Voedingsketen van het hospitaal zijn aandacht geniet. Ronald Assen deed verder een beroep op de militairen om zich administratief aan te sluiten bij het SZF. Ook deed hij een beroep op de vijf defensieartsen om zich aan te sluiten bij het SZF.Marowijne krijgt Cassavezetmeelproject onder voorwaarden

Het district Marowijne krijgt ook een "Cassavezetmeelproject". Eerder is er voor het district Brokopondo een project opgezet voor het planten van bittere cassave. Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij werd een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend tussen de overheid en de Surinaamse onderneming NV Global Business Support.
niba - niba suri magazine      Dit cassavezetmeelproject zal worden opgezet op de gronden van de voormalige Landbouwmaatschappij Patamacca NV.

Hiervoor is een areaal van ongeveer 3.800 ha. beschikbaar gesteld en de cassavezetmeel is bedoeld voor export.
NV Global Business Support mag het project opzetten onder voorwaarde dat de dorpen van de binnenlandbewoners en de gronden voor openbare diensten worden uitgesloten.
Voorts mogen de rechten van de in stamverband levende volken niet worden geschaad en hen zoveel mogelijk werkgelegenheid bieden, zei minister Geetapersad Gangaram Panday.Niet meer naar de stad voor toewijzing van grond

De achterstand in grondaanvragen is sterk ingelopen sinds de start van het "Glis systeem" in 2003. In twee jaar tijd zijn 60.000 aanvragen ingevoerd waarvan er nu 1000 zijn goedgekeurd. Het Glis is een geautomatiseerd systeem, dat volledige ordening van het kadaster mogelijk maakt.

Volgens minister Franco Demon van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie was deze ordening noodzakelijk. Alhoewel het project nog niet is uitgewerkt, meent het ministerie dat de eerste resultaten moeten worden bekendgemaakt. Dit omdat, volgens de bewindsman, de nood hoog is. Volgens minister Demon heeft zijn ministerie er baat bij dat de achterstanden snel worden ingelopen, zodat nieuwe aanvragen kunnen worden uitgegeven.

De minister is heel tevreden met de resultaten tot nu toe. Het is de bedoeling dat op alle districtscommissariaten computers komen als onderdeel van dit project. Personen uit het district hoeven dan niet meer naar de stad voor zaken betreffende aanvragen en toewijzing van grond.Suriname zit ruim onder vrouwen minimum

Het Vrouwen Parlement Forum (VPF) wil de samenleving bewuster maken van de noodzaak van gelijkwaardige participatie van vrouwen in het politieke besluitvormingsproces. Daarom had het VPF op donderdag 25 februari jongstleden een discussieavond over de mogelijke invoering van een quotumbeleid. Dit vond plaats in theater Unique en bleek na evaluatie een vruchtbare discussie te zijn geworden.

Het Vrouwen Parlement Forum heeft in het jaar 2000 in Suriname de internationale lobby gestart voor een evenredige (50% om 50%) vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke beleids- en besluitvormingsposities. Internationaal is gebleken dat een minimum kritische massa van 30% vrouwen in die posities noodzakelijk is om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

Suriname zit met 20% vrouwelijke parlementsleden en 2 vrouwelijke ministers tegenover 14 mannelijke, ruim onder dat minimum. Het percentage vrouwen in beleids- en besluitvormingsfuncties is anno 2005 nog steeds laag, ondanks de strijd van vrouwenorganisaties van bijkans 30 jaar.IMEAO krijgt nieuwe studierichting Toerisme stream

Het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs, IMEAO, krijgt er een nieuwe studierichting bij. Deze richting is de "Toerisme stream" en start per 1 oktober aanstaande. Het IMEAO telt momenteel drie "streams"; de administratief-economische, de statistische en de secretariŽle stream. In verband met de nieuwe studierichting toerisme werd een informatiedag georganiseerd voor de brugklassers van het IMEAO. Ruim vijfhonderd studenten kwamen hiervoor bijeen in de Congreshal.

Deze informatie moest de studenten meer inzicht geven in de werkelijke betekenis van toerisme. De studenten konden zich goed laten informeren over de nieuwe studierichting. De toerisme stream duurt drie jaar en bestaat uit drie modules. Deze zijn "hospitality industry services", "tour operators" en "frontdesk operations".

Toerisme is een sector die tegenwoordig het snelst groeit. We hebben dus goed opgeleid kader nodig, verklaarde de directeur van het IMEAO, Ivan Fernald. Niet alleen het IMEAO speelt in op deze ontwikkelingen, maar ook het Nijverheidsonderwijs en het NATIN, vermeldde hij. In verband hiermee werd in het afgelopen jaar een commissie ter "voorbereiding van toerisme en horeca opleidingen" geÔnstalleerd door minister Guno Castelen van Transport, Communicatie en Toerisme. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Stichting Toerisme Suriname, het Natin, het Nijverheidsonderwijs en het IMEAO. Behalve directeur Fernald, hebben ook de studenten goede verwachtingen die de nieuwe opleiding aan hun instituut zal bieden.BOG waarschuwt bevolking voor complicaties dengue

niba - niba suri magazine      Er worden steeds vaker gevallen gemeld van dengue. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft dit bevestigd.

Daarom is het BOG begonnen de bevolking te waarschuwen voor de complicaties en dengue-gevallen met dodelijke afloop.

Het BOG heeft een persbericht uitgestuurd met instructies voor mensen die met dengue zijn besmet. Die zullen na medisch onderzoek de voorgeschreven medicijnen moeten innemen en geen andere pijnstillers zoals de bekende paracetamol.

Wanneer eenmaal dengue is vastgesteld, wordt aanbevolen dat de patiŽnt veel moet rusten en ook veel moet drinken. Hoe is dengue te ontdekken bij een kind of een volwassene? Op de huid ziet men rode of blauwe plekken, er treden neus- en tandvleesbloedingen op, hevige buikpijn, slaperigheid, erge dorst en kinderen worden rusteloos.

Ook heeft men moeilijkheden bij het ademhalen en bij vrouwen treedt plotseling de menstruatie op. Het BOG roept een ieder op zich te melden bij de huisarts wanneer deze klachten optreden.Krutu met presentatie Abenaswietie cassavebeschuitjes

Een politiepost in Atjoni is noodzakelijk. Dit maakten de bewoners van Boven-Suriname bekend tijdens een werkbezoek van de minister van Regionale Ontwikkeling, Romeo van Russel, en de minister van FinanciŽn, Humphrey Hildenberg, aan Abenaston. Op de krutu die werd belegd door de bewoners van Abenaston, Pamboko en Amakakondre, pleitten de vrouwen voor VOJ-onderwijs in hun dorp en een kinderopvang.

Ook werd gevraagd wanneer het Telesur-station op Brownsberg operationeel wordt, zodat de lokale bevolking gebruik kan maken van cellulair en GSM-toestellen. Voorts is er grote behoefte aan voorlichting van de politie en de gezondsheidsautoriteiten. Bij dit werkbezoek werd een beroep op de gemeenschap gedaan om gebruik te maken van haar democratisch recht op 25 mei aanstaande.

Het is van belang dat kiesgerechtigden hun persoonsgegevens controleren op de voorlopige kiezerslijsten. Tijdens de krutu vond een presentatie plaats van cassavebeschuitjes van het merk Abenaswietie. Er werd ook een eerste steen gelegd voor de productiehal waarin de cassavebeschuitjes worden gemaakt.Slechts door het beste van jezelf te geven

Hoeveel wordt er gedaan voor "mensen met een handicap" of met hen samengewerkt? Hierover werd gediscussieerd in Ons Erf. Het congres "Neurovisie, samen bekeken" is gehouden in verband met het 35-jarig bestaan van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie, en 15 jaar Epilepsie Vereniging Suriname op 23 maart aanstaande.

Het programma op het congres was toegespitst op neurologie, epilepsie en gezondheidszorg. In het verleden werd altijd een workshop of symposium georganiseerd bij een lustrumviering. Maar deze keer is er kunst bij om het geheel op te fleuren en zoveel mogelijk mensen hierbij te betrekken. Er was ook een mini-beurs georganiseerd.

niba - niba suri magazine      "Slechts door het beste van jezelf te geven kun je een ander gelukkig maken", is de boodschap van het sprookje van de "Blauwe vogel" van de Mytylschool. De mens met een handicap staat niet vaak in de belangstelling.

Er wordt af en toe wel eens een kerstdiner, een bonte avond georganiseerd of een schenking gedaan.
Maar mensen met een handicap betrekken bij het mee helpen denken aan veranderingsprocessen voor een betere kwaliteit van het leven, komt nauwelijks voor, zei Tanya Frijmersum.Een handicap is nu eenmaal niet de schuld van de persoon

De Nationale Adviesraad voor het beleid voor mensen met een handicap, de NARG heeft een workshop met het thema "Beleid Mensen met een Handicap" gehouden. Aanleiding voor deze workshop was, dat de uitvoering van de beleidsintenties niet vlot verloopt.

Vertegenwoordigers van particuliere organisaties en de overheid hebben zich gebogen over hoe de beleidsintenties en actieplannen nader te concretiseren. Hierbij werd onder andere het document van de Verenigde Naties "Standaardregels inzake het bieden van gelijke kansen voor mensen met een handicap" geraadpleegd. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO, zijn meer dan 5 miljoen mensen gehandicapt, waarvan 80% in ontwikkelingslanden.

20 procent van de 5 miljoen mensen is met een handicap geboren; deze handicap is meestal een gevolg van ondervoeding. In principe kan "gehandicapt zijn" voorkomen worden, als men zich laat vaccineren, zich houdt aan veiligheidsvoorschriften en de medische- en voedselvoorzieningen adequaat zijn. Het gehandicapt-zijn dat werd veroorzaakt door een ongeval of geweld, infecties, ziekten en ook door suikerziekte, kon voorkomen worden.

"Een handicap is nu eenmaal niet de schuld van de persoon, maar het staat altijd in relatie tot de samenleving", zei minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, in zijn openingstoespraak.Grensoverschrijdende drugsgerelateerde criminaliteit aangepakt

Suriname en Nederland hebben rechtshulpverzoeken met elkaar uitgewisseld in het kader van de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende drugsgerelateerde criminaliteit. Ter uitvoering van deze rechtshulp verzoeken werden deze week in Suriname handelingen gepleegd onder supervisie van de rechter-commissaris in tegenwoordigheid van Surinaamse en Nederlandse opsporings- en vervolgingsambtenaren.

Simultaan met de uitvoering van de rechtshulpverzoeken is tevens uitvoering gegeven tot voorlopige aanhouding. Van de personen om wie de voorlopige aanhouding werd verzocht, is een hunner aangetroffen en inmiddels in verzekering gesteld. De handelingen van de rechter-commissaris hadden betrekking op doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden.

Bij deze operatie, die begon in de nacht van maandag op dinsdag jongstleden, zijn in totaal drie personen aangehouden. Er wordt nog gezocht naar andere verdachten. 
Kosteloos internet Magazine


Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Foto's: Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)
Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 33.009

Email: niba@suriname.NU

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:
www.suriname.NU

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

U kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....


Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA
Nationale Assemblee

De voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, Ulrich Aron, heeft het Rekenkamerverslag 2004 gepresenteerd aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe.

Het verslag werd ingeleverd lang voor het verstrijken van de wettelijke datum van indiening. De bedoeling hiervan is dat de rapportage niet betrokken wordt bij de verkiezingsstrijd, maar dat het een zakelijk rapport blijft waarin de besteding en het beheer van staatsgelden is aangegeven.

niba - niba suri magazine

In dit verslag is een aantal nieuwe aspecten opgenomen. Zo is er een overzicht gegeven van de investeringen in opleidingen voor het personeel op de verschillende ministeries. Ook het jaarverslag van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking is deze keer in het document opgenomen.

DNA-voorzitter Sardjoe zei bij de in ontvangstneming van het Rekenkamerverslag 2004 dat met het rapport uitvoering is gegeven aan de wettelijke voorschriften. Wettelijk moet de Rekenkamer controle uitoefenen, maar ook toezicht houden op de overheidsbestedingen.

Sardjoe sprak de hoop uit dat de intentie van de Rekenkamer het verslag niet tot een politiek object te maken wordt geapprecieerd.Vergaderingen in DNA

In De Nationale Assemblťe zijn de afgelopen week vergaderingen belegd.Er werd eerst in de huishoudelijke vergadering van dinsdag 1 maart een commissie van rapporteurs gekozen voor het ingekomen wetsontwerp "Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation".

Het assembleelid Adiel Kallan is tot voorzitter van deze commissie van rapporteurs gekozen. Verder werd in deze huishoudelijke vergadering het vooronderzoek afgerond van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de kiesregeling, de ontwerpwet uitvoerrecht op hout, de ontwerpwet tot nadere wijziging van de Wet Bieraccijns, de ontwerpwet Postwet 2004 en de ontwerpwetten voor de vaststelling van de begrotingsrekening voor de dienstjaren 1988 tot en met 1997 en voor de vaststelling van het slot van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 1998, 1999 en 2000. Alle pre-adviezen zijn omgezet in eindverslagen.

De ontwerpwet over de nadere wijziging van de kiesregeling werd gelijk na deze huishoudelijke vergadering openbaar behandeld. Deze wet werd met 26 stemmen voor aangenomen. De wijziging op de kiesregeling houdt in dat de president de mogelijkheid wordt geboden de wet in fasen te laten afkondigen vanwege het kort tijdsbestek naar de verkiezingen toe.

Deze wijzigingen hebben ten doel een beter verloop en betere controle van elke te houden verkiezing voor volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname mogelijk te maken.

De commissie van rapporteurs voor de "Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation onder voorzitterschap van het lid Adiel Kallan, heeft de afgelopen week ook vergaderd.

Het merendeel van de commissieleden staat een stilzwijgende goedkeuring voor. Dit voorstel zal in de huishoudelijke vergadering kenbaar worden gemaakt. Deze overeenkomst is in 1998 door Suriname getekend, maar moet op grond van artikel 104 lid 1 van de Grondwet door De Nationale Assemblee bij wet worden goedgekeurd.

De Memorie van Toelichting van deze wet zegt dat de overeenkomst beoogt het investeringsklimaat in Suriname te bevorderen. De Inter-American Investment Corporation biedt aan lidlanden de mogelijkheid tot het aangaan van leningen.

De commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet Zaadwet die onder voorzitterschap van het lid Chan Tilakdharie staat, heeft ook vergaderd.

Deze ontwerpwet stond op de agenda van de openbare vergadering van dinsdag 1 maart j.l. onder voorbehoud van afronding van het vooronderzoek. De commissie van rapporteurs was echter nog niet zover met het vooronderzoek, vandaar dat de vergadering van 1 maart na aanname van de wijziging van de kiesregeling werd verdaagd tot een nader te bepalen datum.

De Zaadwet houdt in dat voor het ontwikkelen van verbeterde plantenrassen en het produceren van zaad van goede kwaliteit regels worden vastgesteld.

Op deze manier kan een efficiŽnte en duurzame landbouw voorzien in een gezonde en veilige nationale voedselbehoefte tegen redelijke prijzen. Ook kan het land grotere deviezeninkomsten genereren door export.
niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG


Politieberichten

Voorlichting KPS
Sjaam Bhoelan

Ingebruikneming politiebureau Albina

Het nieuwe politiebureau van Albina wordt op 7 maart in gebruik genomen. In verband hiermee zal een delegatie van de politie Amsterdam-Amstelland naar Suriname afreizen.

niba - niba suri magazine

Het project is volledig door de Amsterdamse politie gefinancierd. Ook het meubilair, dat inmiddels is overgebracht, is door deze politieorganisatie aan het Korps Politie Suriname geschonken.

Het nieuwe gebouw heeft een multi-departementale functie hetgeen inhoudt dat het districtscommissariaat in een deel daarvan wordt ondergebracht.Daders moord gepakt

Het is de recherche van het bureau Nieuwe Haven na intensief speurwerk gelukt de zaak op te lossen waarbij de zestigjarige winkelier mevrouw Lau Lee Yau Mui om het leven werd gebracht. Dit voorval had plaats in januari 2005 in haar winkel annex woning aan de Gonggrijpstraat.

In deze zaak zijn drie verdachten aangehouden te weten een 22-jarige militair S.S., een 27-jarige timmerman J.T. en een 21-jarige schilder D.S.

De aangehoudenen hebben een volledige bekentenis afgelegd. Volgens verklaring moet de timmerman J.T. als chauffeur hebben opgetreden nadat de anderen, S.S en D.S., de vrouw hadden beroofd en vermoord.

De rovers gingen ervandoor met een geldbedrag, belkaarten en levensmiddelen. De buit werd daarna onderling verdeeld. Het onderzoek duurt voort.Motief dubbele zelfmoord niet bekend

De politie van het ressort Meerzorg slaagde er in een tweede lijk op te vissen. Het betreft het ontzielde lichaam van de 24-jarige Soekimin Sewbhajen. Soekimin sprong afgelopen maandag samen met de 17-jarige Susan Ramasre, wier lijk eerder werd geborgen.

De twee sprongen vanaf de Wijdenboschbrug de Surinamerivier in. Een hengelaar merkte de leegstaande auto op, nabij de brug met daarnaast een paar damesslippers. Daar hij niemand in de omgeving zag en hij de situatie vreemd vond, gaf hij dit door aan de politie van Meerzorg.

Het motief waarom zij een einde aan hun leven maakten, is niet bekend. Ze hadden elkaar twee weken tevoren leren kennen, waarna zij mochten gaan samenwonen.

Echter werd vooraf door de familie een kerkdienst georganiseerd.NOG

80 dagen

www.
verkiezingensuriname
.com


Schrijversgroep 77

Op maandag 6 maart wordt in het programma Skrifiman Taki het gesprek van Ismene Krishnadath met Prof. Dr. Pushpati vervolgd. Professor Pushpati is afkomstig uit Uttar Pradesh, India.

Zij heeft Hindi en Sanskriet talen en literatuur gestudeerd aan de Banaras Hindu University en stond van 1984 -2001 aan het hoofd van het Hindi Language and Literature Department van het Vasanta College for Women van deze universiteit.

Momenteel is professor Pushpati werkzaam bij het Cultureel Centrum van India in Suriname. Het eerste interview met professor Pushpati is uitgezonden op maandag 7 februari 2005.

In het vervolg interview op 6 maart zal gesproken worden over de Indiase Literatuur en schrijversorganisaties.Kinderboekenfestival in Moengo (17 - 18 maart)

Het boekenfeest komt eraan voor de bewoners van Marowijne. De karavaan vertrekt op 16 maart naar Moengo om het terrein in te richten.

De festivaldagen zijn 17 en 18 maart. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen dan genieten van allerhande leesactivteiten.

Marilyn Simons van S 77 zal in Moengo aanwezig te zijn om haar nieuwe vertel-cd Ballon Blaas te promoten.


niba - niba suri magazine

De Wisselkoers

De koersen zijn
indicatie-koersen
per 19 Februari 2005


Wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
Aankoop   2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,515
Verkoop    3,607

POUND STERLING
Aankoop    5,112
Verkoop    5,246

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,680
Verkoop    2,750

EURO
Aankoop    3,504
Verkoop    3,617

POUND STERLING
Aankoop    5,076
Verkoop    5,256

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,490
Verkoop    1,546

Bron: Centrale Bank van Suriname  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††