suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      


    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine 
niba - niba suri magazine

 19 - November - 2004          SuriMagazine no. 22 Met in deze uitgave:

Minister Gilds bedankt gepensioneerden
Jalaani en het Slot
Informed speelt in op veranderende leefgewoontes
Wim Bos Verschuur heraut van Suriname's Onafhankelijkheid
Ismay van Wilgen Sporthal slecht onderhouden
Nederlandse artsen voor nascholing in Suriname
SRD gepensioneerden Suralco ontevreden
Divali-viering
100 woningen initiatief van verpleegkundigen
Bescherming milieu niet tegen elke prijs
16 miljoen euro voor beter drinkwater
Vocational Excellence Award voor Siegmien Staphorst
Beleefdheidsbezoek van de Ambassadeur van Cyprus
Ajodhia gaat niet in op kwestie DSB
Marja Naarendorp nieuwe voorzitter Rode Kruis
Indira Ghandiweg is een bron van ergenis
Jeugdparlement kiest voor Melvin Bouva
Politiebond kiest niet voor feestvieren
Geen vooropgesteld wantrouwen jegens journalisten
Hoewel vrouwen niet worden uitgesloten
Idul Fitre gebed "live" vanuit Mekka
Zanger van "Ik ben je zat" in Suriname
Kinderboekenfestival 2005
Voorzitter DNA naar ACP-EU JPA in Den Haag
Sikkelcelziekte     Wat is dat?
Politie berichten
Wisselkoersen CBvS
Minister Gilds bedankt gepensioneerden

Op het ministerie van Justitie en Politie kregen 59 gepensioneerden van dit departement een woord van dank van de regering.

Minister Siegfried Gilds van Justitie en Politie, die de jubilarissen toesprak, vroeg de aanwezigen ook 1 minuut stilte in acht te nemen waarmee postume hulde werd gebracht aan de medewerkers die eerder dit jaar zijn overleden.Jalaani en het Slot

Het Theaterstuk "Jalaani en het Slot" is in Thalia in premiere gegaan. De presentatie van dit stuk is een samenwerking van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT,en Naks.

Het stuk handelt over een Nederlands-Surinaamse jongen die de geschiedenis van zijn familie leert kennen. Deze geschiedenis heeft alles te maken met de slaventijd.

Het stuk moet gezien worden om het onderwerp slavernij op een voor de jeugd verteerbare manier aan te bieden. Op verzoek van het KIT maakte theatermaker Jorgen Tjon A Fong dit stuk. Zijn inspiratiebron is geweest het boek "Jalani and the lock" geschreven door Lorenzo Pace. Hij had het boek geschreven voor zijn zoon.Informed speelt in op veranderende leefgewoontes

niba - niba suri magazine     Informed gaat nu officieel van start als gezondheids- en lifestyleblad van Suriname. Nadat het nulnummer in december 2003 uitkwam, is het huidig nummer qua aantal pagina's verdubbeld.

Het full-color magazine is een uitgave van NV Intermed en zal vier keer per jaar verschijnen. Het is de bedoeling dat in elke editie artikelen over gezondheid, sport en voeding, lifestyle, maar vooral ook persoonlijke verhalen worden opgenomen. Net als in de rest van de wereld zijn er ook in Suriname veranderingen in leefgewoontes.

Nieuwe technologieŽn en nieuwe wetenschappen maken het leven makkelijker en zorgen ervoor dat we langer van ons leven kunnen genieten. Maar met deze verandering steken ook weer andere problemen de kop op. We moeten langer onze huid zien jong te houden, aangezien we met andere ziektebeelden te maken krijgen.

Informed wil dat de kennis op deze gebieden snel bij de leesgierigen terechtkomt. De samenstellers geven aan dat het een blad is niet alleen boordevol leesplezier, maar voor iedereen die gezondheid een centrale plaats geeft.Wim Bos Verschuur heraut van Suriname's Onafhankelijkheid

Het boek : "Baas in eigen huis" met als ondertitel "Wim Bos Verschuur heraut van Suriname's Onafhankelijkheid" werd in theater Unique gepresenteerd.

Op 23 mei 2004 was het 100 jaar geleden dat Wim Bos Verschuur te Paramaribo werd geboren. Hij is geen onbekende in Suriname, velen praten liever van "Oom Wim". Uit de betiteling "oom", met name in de Surinaamse context blijkt de waardering en het respect die men voor deze Surinamer heeft gehad en nog heeft. Anderzijds moet geconstateerd worden dat de publicaties over Wim Bos Verschuur een onvolledig en niet samenhangend beeld over deze persoon geven.

Deze publicaties beperkten zich hoofdzakelijk rond de internering van Bos Verschuur. Er zijn echter haast geen maatschappelijke gebieden in het Suriname van zijn tijd te noemen die niet zijn belangstelling hadden of waaraan hij ook een wezenlijke bijdrage geleverd heeft.

Zeker niet in de laatste plaats moet vermeld worden de vele prominenten die door Wim Bos Verschuur werden opgeleid of voor wie hij als gids en role-model heeft gediend. Genoemd kunnen worden Mr. Eddy Bruma, Johan Adolf Pengel, Erwin de Vries en Jack Pinas.

In zijn streven meer bekendheid te geven aan deze verdienstelijke Surinamer heeft de wetenschapper Hans Breeveld in het kader van het ingestelde 'Research and Develepment fund' van de universiteit van Suriname een biografie over Bos Verschuur geschreven.

Als bronnen werden archieven in Suriname en Nederland geraadpleegd, terwijl essentiŽle additionele informatie verkregen werd door middel van interviews.Het resultaat van dit onderzoek vervatte Breeveld in het gisteravond gepresenteerde boekwerk.Ismay van Wilgen Sporthal slecht onderhouden

De staat waarin de Ismay van Wilgen Sporthal verkeert, is heel slecht. De hal is dringend aan renovatie toe. De in Nederland wonende Carmen Reeberg, Kenneth Zandwijken en overige initiatiefnemers voor fundraising ten behoeve van de sporthal, zijn van mening dat dit niet zo kan blijven en aangepakt moet worden.

Er werd een persconferentie gehouden over de activiteiten die ontplooid zullen worden ten behoeve van de renovatie van de sporthal. De renovatie is begroot op 170.000 euro. Aanstaande zondag is de eerste basketbalwedstrijd, een grote fundraisingactiviteit, waarbij oud-basketballers in Suriname en uit Nederland tegen elkaar zullen uitkomen. De wedstrijd wordt gehouden in de Anthony Nesty Sporthal.

De tweede activiteit, een gevarieerd entertainmentprogramma, vindt op 28 november plaats. Als alles volgens planning verloopt, zullen de renovatiewerkzaamheden maximaal zes maanden in beslag nemen.Nederlandse artsen voor nascholing in Suriname

De groep Nederlandse artsen die momenteel in ons land is voor de Nascholingscursus voor Huisartsen, bracht vanmiddag een bezoek aan de President van de Republiek Suriname, Ronald Venetiaan. Dit is de eerste artsen-nascholingscursus in Suriname en heeft als motto "Science and Back to Nature". De gasten kregen uit handen van de President een exemplaar van "Afro Surinaamse Natuurgeneeswijzen".

De President heeft ten behoeve van de Gezondheidszorg in Suriname een schenking medicijnen in ontvangst genomen. Huisartsen, ziekeninstellingen en apothekers in Nederland hebben meegedaan aan deze inzamelingsactie. De schenking heeft een waarde van 75.000 euro.

In Nederland moeten de huisartsen jaarlijks 40 nascholingsuren halen om ingeschreven te staan in het huisartsenregister. Dit wetenschappelijk programma van drie dagen is volledig geaccrediteerd, waarbij 6 Surinaamse huisartsen participeren.

Bij dit wetenschappelijk programma is belangrijk dat er tussen de lokale artsen en de cursisten interactie bestaat. Hot item in Suriname is de diabetesproblematiek, in combinatie met hoge bloeddruk en de verschillende hart- en vaatziekten. Dit kwam tijdens de cursus ook aan de orde bij het onderdeel "Diabetes en cardiovasculair risicomanagement".

De Nederlandse artsen zullen met hun partners ook ons ongerept binnenland verkennen. Terwijl de artsen op de cursus zijn kunnen hun partners onder leiding van een gids de historische binnenstad bekijken. Voorts is er een kunstexcursie voor hen uitgestippeld.

De tweede groep Nederlandse huisartsen met partners arriveert op dinsdag 23 november.SRD gepensioneerden Suralco ontevreden

Een deel van de gepensioneerden van de Surinam Aluminium Company, Suralco, wil een betere honorering, nadat is gebleken dat hun pensioen niet toereikend is.

Onder de gepensioneerden van dit bedrijf is er een onderverdeling, namelijk een groep die het pensioen in Surinaamse dollars krijgt uitgekeerd en een groep die het pensioen ontvangt in buitenlandse valuta. De groep die hun pensioen in Surinaamse dollar ontvangt is ontevreden.

Na een aanvankelijke door de Suralco afgekeurde actie, werd Goegoep Djojowiardjo, initiatiefnemer van de Organisatie Belangen Behartiging Suralco Gepensioneerden, voor een gesprek ontvangen door de leiding van Suralco.Divali-viering

niba - niba suri magazine   niba - niba suri magazine
    Foto's © Myra Winter

Tientallen trokken door de straten van het ressort Blauwgrond waar de traditionele Divali-optocht werd gelopen.

Het licht van de ziel, dat door het vuur van liefde voor de ene wordt aangestoken. En daar er licht is, kan het niet meer donker zijn, licht wint het altijd van duisternis. Een van de kenmerken van licht -en dus ook van een verlichte ziel- is dat het anders kan dan stralen en zo zich verder verspreidt.100 woningen initiatief van verpleegkundigen

MIETO, dat staat voor "Met Inzet, Eigen Toekomst Opbouwen", is de naam van het verpleegkundig woningbouwproject. De verpleegsters en genodigden kregen een rondleiding op het woningbouwproject te Morgenstond, Noord-Paramaribo. Dit project is gesitueerd op de hoek van de verlengde Kasoedjieweg en de verlengde Gompertsstraat. Het bestuur van de Algemene Bond van Verpleegkundigen heeft ervoor gezorgd dat het verpleegkundig korps ook in aanmerking komt voor een stukje grond.

Suze Holband, voorzitter van het bestuur van Algemene Bond van Verpleegkundigen in Suriname, gaf aan dat dit project een initiatief van de verpleegkundigen zelf is. Echter moet het niet gezien worden als een project voor verpleegsters, maar als een project voor Suriname.

Ze gaf verder aan, dat de bond met goede huisvesting voor verpleegkundigen eraan wil werken dat kader niet weg trekt. Zo kan er kwalitatieve gezondheidszorg worden aangeboden en ook zal met het opzetten van de huizen op het project werkgelegenheid worden gecreŽerd in de bouwsector.

In eerste instantie zullen er 100 woningen worden opgezet voor de verpleegkundigen die hebben aangegeven in collectief verband met de bond te willen bouwen. Het project is goed voor ongeveer 238 bouwkavels.Bescherming milieu niet tegen elke prijs

De workshop Barbados Programme of Action (BPOA) is de afgelopen week gehouden en aan de workshop namen naast NGO's ook Overheid en private organisaties deel. Hoewel er 14 prioriteitsgebieden zijn bepaald om bijzondere aandacht te geven, worden in Suriname 3 onderwerpen besproken. De deelnemers richtten zich op specifieke acties en maatregelen in het kader van Small Island Developing States (SIDS). Suriname is hier lid van en neemt ook deel aan internationale en regionale bijeenkomsten van de SIDS.

De SIDS staan in de hedendaagse wereld van globalisatie voor moeilijke uitdagingen. Deze uitdagingen hebben te maken met handel, investeringen op kapitaalmarkten, werkloosheid en armoedebestrijding. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling van ons land heeft een nationaal rapport geschreven.

Dit rapport is toegevoegd aan het regionaal rapport. De Caribische SIDS zijn tot de bevinding gekomen dat de karakteristieken en oorzaken van de kwetsbaarheid niet volledig worden begrepen door nationale overheden.

niba - niba suri magazine
Minister Marica
Foto © Myra Winter
     Minister Clifford Marica van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) opende de workshop en daarbij gaf hij aan, dat zelfwerk- en redzaamheid niet zonder meer ontstaat.

Hij benadrukte verder dat de ontwikkelingslanden gesteld hebben een bijdrage te leveren aan het behoud en bescherming van het milieu.

"Maar niet tegen elke prijs", zei de minister. Dat offer moet zich vertalen in ondersteuning vanuit de geÔndustrialiseerde wereld. Minister Marica zei ook dat het belangrijk is dat iedereen in de samenleving zich bewust wordt van het begrip "duurzame ontwikkeling", dat centraal blijft staan.

Dit concept is twintig jaar geleden ontwikkeld en kent heden ten dage een rode draad, namelijk Milieu en Ontwikkeling. Hierbij bracht de bewindsman tevens in herinnering dat zich in die tijd grote milieu-incidenten voordeden. Chernobyl in de voormalige Sovjet-Unie, Bopal in India en de enorme olievervuiling in Alaska.16 miljoen euro voor beter drinkwater

De Waterleiding Maatschappij Suriname, SWM is verantwoordelijk voor het opzetten van het Korte Termijn Investeringsprogramma Drinkwaterprojecten. Het betreft het gebied rond de Vijfde Rijweg in het westen, de Surinamerivier in het oosten, de Atlantische Oceaan in het noorden en het waterwinningsgebied Republiek in het Zuiden.

Op het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking ondertekenden Minister Kermechand Raghoebarsing, de NH Minister Franco Demon en waarnemend directeur van de SWM, Sven Sjauw Koen Fa, de uitvoeringsovereenkomst. Dit project Korte Termijn Investeringsprogramma Drinkwaterprojecten is begroot op ongeveer zestien miljoen euro, gefinancierd uit de Verdragsmiddelen. Met dit project zal de SWM in staat zijn haar service en waterkwaliteit te verbeteren.

Het waterleidingennetwerk van de SWM zal uitgebreid worden binnen groot Paramaribo, Wanica en Commewijne. Het aantal aansluitingen zal met ongeveer 35% toenemen. De uitvoering van het programma zal 16 maanden in beslag nemen.

De ministers Stanley Raghoebarsing en Franco Demon doen een dringend beroep op een ieder om zuinig met water om te gaan. Vaak genoeg vergeten wij mensen hoe kostbaar water is, wanneer wij het eenmaal uit de kraan krijgen.Vocational Excellence Award voor Siegmien Staphorst

Siegmien Staphorst wordt door velen gezien als een bijzondere exponent binnen de sector Human Development. In stad en district, maar vooral ook in ons binnenland, heeft zij zich steeds ervoor beijverd de economische weerbaarheid van de kansarme bevolking, vooral van de vrouwen te versterken en te verbeteren. Voorts geeft zij hiermee invulling aan ťťn van de millenniumdoelen namelijk het bestrijden van armoede.

De drie Rotary Clubs in Suriname reikten dit jaar de Vocational Excellence Award uit aan Siegmien Staphorst. Het gaat om de Rotary Club Paramaribo, Rotary Club Paramaribo Centraal en Rotary Club Paramaribo Residence. Deze keer werd het accent gelegd op de sector "Human Development".

De Rotary Clubs ontplooien activiteiten voor herstel van het sociaal-economisch evenwicht, de versterking van de democratie en herstel van de rechtsstaat. Ze willen ook bijdragen in de bewustwording van de gemeenschap over de invloeden van de regionalisering en de globalisering van de Caricomlidlanden en kunnen inspelen hierop. De organisaties zijn van mening dat bijzondere aandacht nodig is voor de ontwikkeling en het weerbaar maken van de bevolking.

De Rotary Vocational Excellence Award wordt sinds 1993 toegekend door de Rotary Clubs van Paramaribo aan een landgenoot, die op uitzonderlijke wijze zijn of haar beroep uitoefent of heeft uitgeoefend ten voordele van de Surinaamse gemeenschap. Bij de keuze van de sector wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de maatschappelijke actualiteit in onze gemeenschap, zodat de instemming van onze samenleving met de keuze, van de door Rotary toegekende onderscheiding wordt gedragen. Siegmien Staphorst is de 11de persoon die door de Rotary Clubs is onderscheiden.Beleefdheidsbezoek van de Ambassadeur van Cyprus

De Ambassadeur van Cyprus voor Suriname, Ioanna Malliotis bracht een bezoek aan de waarnemend Voorzitter van De Nationale Assemblee, mr. Ruth Wijdenbosch. Het is de eerste keer dat Malliotis ons land bezoekt.

Zij was aangenaam verrast een vrouw te zien in een hoge functie van waarnemend voorzitter van het parlement.

Mevrouw Wijdenbosch maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat het Surinaams parlement voor ongeveer 20% uit vrouwen bestaat. Zij gaf de ambassadeur tevens meer informatie over het rechtssysteem in ons land en hoe het kiesstelsel in elkaar zit. Ons stelsel vertoont overeenkomsten met dat van Cyprus. Ook heeft Cyprus een relatief kleine bevolking en qua oppervlakte is het land veel kleiner dan Suriname.

niba - niba suri magazine

Ruth Wijdenbosch vertelde over het Surinaams tropisch regenwoud en over de beschermde gebieden in ons binnenland. Voorts dat het ecotoerisme in Suriname tot verder ontwikkeling komt. De ambassadeur bood gelijk ondersteuning aan om het ecotoerisme verder te stimuleren in ons land, aangezien Cyprus daar veel ervaring mee heeft.

Zij gaf verder aan dat Cyprus verdeeld is in twee delen, te weten een Turks deel en een Grieks deel en dat er gewerkt wordt aan een vredige oplossing voor dit probleem. Zij zegt goede impressies te hebben van ons land, dat een vriendelijke bevolking heeft en juicht het toe dat Suriname bezig is de internationale relaties verder uit te breiden in het kader van Caricom, FTAA en de WTO.

De standplaats van de Ambassadeur is Den Haag.

De Informatie- en Voorlichtingsdienst van
De Nationale Assemblee
Ajodhia gaat niet in op kwestie DSB

Tijdens de Raad van Ministers werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder de ontwerp Toerisme Auroriteit en de Begrotingsbehandeling. De Rvm duurde vandaag ook korter dan normaal.

Vice-president Jules Ajodhia zei dat dit gezien moet worden als een positieve ontwikkeling. De aanwezige journalisten stelden vragen over de ontheffing van de president van de Surinaamsche Bank.

VP Ajodhia wilde hier niet nader op ingaan. De vp gaf aan dat de staat als aandeelhouder is geÔnformeerd, maar dat de verdere afhandeling van deze zaak behoort tot de competentie van ASSURIA. Met betrekking tot de begrotingsbehandeling zei hij dat de vergaderingen daarover op 30 november in de Nationale Assemblee zullen beginnen. Tot zover vice-president Jules Ajodhia.Marja Naarendorp nieuwe voorzitter Rode Kruis

Op de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 12 november jongstleden heeft Marja Naarendorp de voorzittershamer van het bestuur van het Surinaamse Rode Kruis overgenomen van Ninon Brunings.

Brunings bedankt wegens persoonlijke redenen voor de functie, die zij overigens vanaf januari 2001 bekleedde. Tijdens de vergadering werd Ninon Brunings bedankt voor haar vele verdiensten. Zij zegde toe het humanitaire werk van het Rode Kruis te blijven ondersteunen.

Marja Naarendorp, die van mevrouw Brunings heeft overgenomen, is geen onbekende van het Rode Kruis. Tot eind 2000 was ze directeur van het SRK, waarna ze enkele jaren voor de Rode Kruis Federatie werkte met als standplaats Trinidad & Tobago.Indira Ghandiweg is een bron van ergenis

Tussen nu en de aanvang van de kleine regentijd in de eerste helft van de maand december aanstaande, is er voor het ministerie van Openbare Werken alles aan gelegen om werkzaamheden uit te voeren aan de wegen.

Op dit moment worden in stad en district diverse werkzaamheden uitgevoerd om het de weggebruiker aangenamer te maken zich te verplaatsen. Arbeiders van de maatschappij "Dalian" zijn gestart het hele wegdek van de verbindingsweg met de Coesewijnestraat weg te halen. Bij zowel kleine als grote regenval loopt deze weg volledig onder water en is het rijden voor elk verkeer praktisch onmogelijk.

De Indira Ghandiweg is een bron van ergenis voor met name de bromfietsers die dagelijks deze weg berijden. Wij kregen van deze groep weggebruikers het verzoek om aandacht te vragen voor de slechte staat waarin het weggedeelte voor hen verkeert. De weggebruikers hopen dat er nog voor het begin van de kleine regentijd enige verlichting valt te bespeuren als gevolg van het herstellen van het wegdek waarover bromfietsers rijden.

Het DNA-lid Ronald Thomas, lid van de vaste commissie Openbare Werken, bevestigt dat er aandacht is voor de Indira Ghandiweg. Drie weken geleden voerde de commissie overleg met de betrokken minister, die hen het schema van aanpak heeft voorgehouden.Jeugdparlement kiest voor Melvin Bouva

Melvin Bouva is in het Lala Rookhgebouw gekozen tot voorzitter van het Jeugdparlement. Hij haalde bij de verkiezingen totaal 15 stemmen. Tot ondervoorzitter werd gekozen Mitesh Bhaggoe en wel met 15 stemmen. 1ste plaatsvervanger is geworden Marciano Armaketo, die binnenkwam met 12 stemmen. De verkiezingscommissie bestond uit de jeudparlementariŽrs Sharon Leysner, Melissa Inge, Morillio Williams, Ritesh Sardjoe en Krishen Bhoendie.

De gekozen jeugdparlementsvoorzitter, Melvin Bouva, zei het niet verwacht te hebben te worden gekozen, maar het wel gehoopt te hebben. Hij gaf verder aan er met het jeudparlement naar te willen streven dat hun achterban, de jeugd, weet dat zij er voor hen zijn. Het jeugdparlement moet ernaar toe werken bekend te worden onder de jeugd en het vertrouwen van de jeugd te winnen.

In december wordt er een Nationaal Jeugdcongres gehouden, dat dan de eerste ontmoeting is met de achterban. Het jeugdparlement zal eraan werken dat hun organisatie van binnen sterk is, hun infrastructuur functioneert, zodat zij naar buiten een goed plaatje maken. Verder wil het parlement zich officieel presenteren aan de regering het parlement en potentiŽle donoren, aldus Bouva.Politiebond kiest niet voor feestvieren

De Surinaamse Politie Bond die op 17 november haar 85-jarig bestaan vierde, hield een rondmars door Paramaribo. Aangezien deze rondmars samen zou vallen met de oefening voor het defilť van 25 november aanstaande, wanneer Suriname zijn 29ste onafhankelijkheidsdag viert, is aan de autoriteiten toestemming gevraagd deze twee activiteiten te combineren.

niba - niba suri magazine       Hoewel 85 jaar een "bigi jari" is, heeft de bond ervoor gekozen niet echt een feest te vieren. Dit vernamen wij van de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, inspecteur John Telgt. De bond heeft wel een aantal activiteiten gepland, waaronder een receptie op de verjaardag zelf, een family-day in december en een seminar eveneens in de maand december.

Januari 2005 zal er als sluitstuk van de activiteiten een concert van de Politiekapel worden aangeboden. Het doel van het seminar is volgens voorzitter Telgt te komen tot eenheidsvorming van de vakbonden die bij de overheid opereren.

Dit is volgens de politie-bondsvoorzitter John Telgt belangrijk wanneer het gaat om de aanpak van integrale zaken, zoals het waardevast maken van de pensioenen, en de interpretatie van salarissen en functiegroepen met betrekking tot het rapport Tjong A Hung. Of dit initiatief van de Surinaamse Politie Bond een succes wordt, moet het seminar uitwijzen, aldus Telgt.

De mars door Paramaribo, begon bij het bureau Keizerstraat, waarna er bij het bondsgebouw aan de Zwartenhovenbrugstraat een stop werd gemaakt om het bestuur te feliciteren.

De mars werd vervolgens voortgezet om te eindigen bij het bureau Keizerstraat.
      niba - niba suri magazine
Foto © Myra Winter
Geen vooropgesteld wantrouwen jegens journalisten

De JeugdparlementariŽrs op hun tweede vergadering bijeen, waarbij zij de voorzitter, onder-voorzitter en de eerste plaatsvervanger kozen, ontvingen ook het certificaat Public Relation en Media training.

Het Nationaal Jeugd Instituut organiseerde in samenwerking met STAS-Caribe deze training. Met de training hebben de organisatoren getracht de JeugdparlementariŽrs handvaten te geven om zich weerbaar te maken in hun nieuwe maatschappelijke functie waarbij de aandacht van de media niet zal ontbreken.

Zij leerden ook hoe je je kunt presenteren en goed na te denken voordat er op vragen van journalisten wordt geantwoord. De trainer, Robert Wijdenbosch, stelt echter meteen vast dat het geenszins de bedoeling van de training is geweest dat de JeugdparlementariŽrs niet vrijelijk en ontspannen met de pers moeten praten of een vooropgesteld wantrouwen jegens journalisten moeten hebben.Hoewel vrouwen niet worden uitgesloten

Man Mit Man bestaat dit jaar 5 jaar. Het bestuur heeft de 5de nationale "Man Mit Man Meeting" gehouden in Ons Erf. Het is een Christelijke Interkerkelijke mannenorganisatie in Suriname met het doel mannen aan te sporen Godvrezend te leven en in hun dagelijks leven het geloof in praktijk te brengen. Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan het HIV-Aidsprobleem.

Man Mit Man werd in 1998 opgericht door Ernest Gimith, Courtney Street en Carl Breeveld. Zij waren van mening dat er een beweging onder de Surinaamse mannen op gang moest komen. Deze beweging is in de rechtpersoonlijke zin een stichting en werkt vanuit een christelijke geloofsovertuiging en is toch toegankelijk voor elke man. Hoewel vrouwen niet worden uitgesloten, is het mannenwerk specifiek gericht op mannen.

Carl Breeveld, voorzitter van het bestuur hierover: De ervaring van de organisatie is, dat mannen zich eerder openstellen als ze door een man over vooral gevoelige zaken worden aangesproken. Vandaar dat het tweede thema van de middagmeeting was: "Als ťťn man voor sterke huwelijken en gezinnen".

Voor veel mannen lijkt bidden een saaie aangelegenheid. Toch zijn er ook mannen die bidden als heel bijzonder ervaren. Het parool van het "Man Mit Man" bestuur is: "We zijn geroepen om waakzaam te zijn in onze gezinnen, onze kerk, onze buurt, ons werk en in ons land. Bidden helpt ons daarbij, aldus Carl Breeveld.Idul Fitre gebed "live" vanuit Mekka

De Madjlies Moesliemin Suriname, het Verbond van Islamitische Organisaties in Suriname, heeft op 14 november 2004, met medewerking van Sky Televisie Suriname, het Idul Fitre gebed om 03.50 uur GMT vanuit Mekka uitgezonden. De herhaling van deze "live" satellietbeelden was te zien om 11.00 uur en 22.00 uur Surinaamse tijd.

De Moslims over de gehele wereld hebben dit jaar wederom het Idul Fitre volgens de richtlijnen van het Protocol van Penan, MaleisiŽ, kunnen vaststellen.

Hierbij is onder meer bepaald dat de landen in de wereld onderscheiden worden in 3 zones, te weten de Amerikas, bestaande uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; Europa en Afrika; en AziŽ & Zuidoost-AziŽ. De meteorologisch berekende dag is de dag waarop men alert moet zijn om naar de geboorte van de nieuwe maan te kijken en daarbij is de beslissende factor het zien van de maan om de dag voor het einde van de Islamitische vasten te bepalen.

Heeft men de maan gezien, dan is de volgende dag het Idul Fitre. Heeft men de maan niet gezien, dan is de daarop volgende dag het einde van de Ramadan.

Op het Onafhankelijkheidsplein vond overdag ook het Ied-gebed plaats. Daarmee werd aangegeven dat de vastemaand Ramadan is afgesloten. Hierna kon het Idul Fitre feest, in de volksmond meer bekend als "bodo", beginnen.

Volwassenen en kinderen gaan in hun beste kleding bij familie en vrienden moslims om er te eten en gezellig bij elkaar te zijn. De maand Ramadan is voor moslims de maand van bezinning over het leven en over ons zijn op deze planeet. Het is ook de maand van sadaka, dat is extra liefdadigheid en sociale solidariteit. Tijdens het ied-gebed werd gebeden voor persoonlijke zaken maar ook voor de wereldvrede en voor land en volk. Zo werd er speciaal gebeden voor onze regeringsleiders.Zanger van "Ik ben je zat" in Suriname

De Nederlandse artiest Brace was de afgelopen week op vakantie in Suriname. Hij is hier bekend om de nummers "Moppie" en "Ik ben je zat". Zijn werkelijke naam is Rashid McDonald, hij is 18 en is geboren uit Surinaamse ouders. Brace is voor een weekje in Suriname. Hij kan niet langer blijven, omdat hij een aantal optredens in Nederland heeft.

Voor deze week vakantie heeft hij reeds een aantal optredens moeten afzeggen. "Ik heb er helemaal geen spijt van", zegt hij. "Ik ben in het land van mijn vader en moeder en vind 't hier gewoon lekker." De song "Moppie" heeft hij samen met de twee Nederlandse rappers "Lange Frans" en "Baas B" geschreven en gezongen. Brace begon op heel jonge leeftijd met zingen.

Hij was 11 toen hij tijdens modeshows optrad. Ook won hij het Kwakoe festival, wat hem bekendheid gaf onder de Nederlandse Surinamers. "Toen merkte ik dat ik wat talent had en vanaf dat moment ben ik doorgegaan met muziek."

Brace wil graag nummers doen met Surinaamse artiesten, omdat hij van Surinaamse muziek houdt. Hij voelt zich er helemaal thuis in. De meeste artiesten hebben ťťn droom: internationaal doorbreken.

Brace komt 27 december terug. "Om de "bombels" hier mee te maken", zegt hij. Behalve in Europa, heeft Brace ook in Suriname heel wat fans.niba - niba suri magazine


 
Kosteloos internet Magazine

Vertel uw vrienden en kennissen over NIBA

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk
Vormgeving: Phillip Lutz

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

Vul uw emailadres in en klik op versturen. U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de email om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wil ontvangen, laat ons dan even weten waarom. Wij proberen steeds ons product te verbeteren en stellen uw mening zeer op prijs.

U kunt zich afmelden via onze website. Vul uw emailadres in en klik afmelden aan. Klik nu op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op link in de email om uw afmelding correct af te ronden.

Maar u kunt zich natuurlijk altijd weer aanmelden....
niba - niba suri magazine
De nationale zender


Kinderboekenfestival 2005

De Stichting Projekten PCOS is in opdracht van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival bezig voorbereidingen te treffen voor de organisatie van het Kinderboekenfestival 2005. Dit jaarlijks terugkerend evenement is erop gericht om kinderen van de basisschool en van de laagste klassen van het VOJ het belang en het plezier van lezen bij te brengen middels toepassing van creatieve verwerkingsvormen.

Het thema van het Kinderboekenfestival dat voor 3 jaar is vastgesteld is : "HET MILIEU".

Elk jaar zullen verschillende aspecten binnen dit thema aan de orde gesteld worden. De slogan voor 2005 is :

"Waar je woont of waar je komt, houd de aarde steeds gezond".

Het Kinderboekenfestival 2005 zal in Paramaribo gehouden worden van 20 tot en met 26 februari in het Flamboyantpark aan de Lalla Rookhweg. Het ligt in de bedoeling dat in 2005 ook in de districten Marowijne en Nickerie een Kinderboekenfestival gehouden wordt.

Voor de organisatie van dit evenement zijn er enorm veel financiŽle middelen nodig maar naast financiŽn is het vooral belangrijk dat vrijwilligers zich ter beschikking stellen om voor, tijdens, en in mindere mate, na de festival periode hulp te bieden bij de uitvoering van de activiteiten.

Wij roepen hierbij een ieder op die onze jeugd een warm hart toedraagt en die bereid is om als vrijwilliger onze activiteiten in het kader van het Kinderboekenfestival 2005 te ondersteunen.

De informatieve bijeenkomst vindt plaats op :

Maandag 22 november

Plaats : Blindencentrum

Dr. Sophie Redmondstraat

Tijd : 18.00 Ė 19.00 uur


Indien u niet in de gelegenheid bent om deze bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op de onderstaande locaties aanmeldingsformulieren op halen en deze ingevuld onder vermelding op de enveloppe van "Vrijwilligers KBF" opsturen aan :

De Stichting Projekten PCOS
Dr. Sophie Redmondstraat 172b
Paramaribo

Voorzitter DNA naar ACP-EU JPA in Den Haag

De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Ramdien Sardjoe is op dinsdag 16 november 2004 vertrokken naar Den Haag, Nederland ter participatie in de 8ste Zitting van de ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. Deze zitting wordt gehouden van 18 tot en met 25 november 2004. Voor de daadwerkelijke zitting aanvangt zullen er voorbesprekingen gevoerd worden en na de zitting, de nabesprekingen.

De parlementsvoorzitter zal op deze vergadering ook aftreden als Co-President van de ACP-EU JPA. Vanwege de komende verkiezingen in 2005 heeft hij deze functie vroegtijdig beŽindigd n.l. na 1 jaar.

Hij was gekozen voor twee jaren. Voorts geeft de voorzitter aan dat de relatie van de ACP-EU zeer belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Suriname. Ons land heeft ingang gekregen tot de organen van de Europese Unie die financiŽle ondersteuning geven.

Zo hebben wij de mogelijkheid om leningen aan te gaan bij de Europese Investeringsbank. Als belangrijkste ondersteuning kunnen genoemd worden die van de bananen en rijstsector.

Met de voorzitter als delegatie leider reisden mee de leden Arnold Kruisland, Chanderdath Tilakdharie en Jiwan Sital. De delegatie wordt terug verwacht op 28 november 2004.

Op dinsdag 29 november zal een aanvang worden gemaakt met de behandeling van de ontwerpbegrotingen. De vergaderingen zullen plaatsvinden van 10.00 uur tot 21.00 uur. De vergaderdagen zijn elke dag behalve de woensdag.

Informatie en Voorlichtingsdienst
van De Nationale AssembleeSikkelcelziekte

Wat is dat?

Inleiding

Bij bloedarmoede (anemie) kan het bloed onvoldoende zuurstof vervoeren door een tekort aan hemoglobine. Hemoglobine bestaat uit vier eiwitketens: twee alfaketens en twee bŤtaketens. Bij sikkelcelanemie zijn de bŤta-eiwitketens veranderd, waardoor abnormale ketens ontstaan die niet meer zoveel zuurstof kunnen transporteren

Bij sikkelcelanemie worden de rode bloedcellen bovendien sikkelvormig. Hierdoor kunnen kleinere bloedvaten verstopt raken en kan het zuurstoftransport plaatselijk helemaal komen stil te liggen.

Sikkelcelanemie wordt het meest aangetroffen in Afrika en bij mensen van Afrikaanse afkomst.

Oorzaken

Sikkelcelanemie, ook wel sikkelcelziekte genoemd, is een erfelijke aandoening. Als de genen van beide ouders de erfelijke informatie voor sikkelcelziekte dragen, worden er twee abnormale bŤtaketens gevormd en heeft het kind sikkelcelanemie.

Als een kind slechts van ťťn ouder een gen ontvangt met de erfelijke informatie voor sikkelcelziekte, wordt er slechts ťťn abnormale betaketen gevormd in het kind en is de andere betaketen normaal. In dit geval is het kind drager van het sikkelcelanemiegen.

Verschijnselen

De abnormale eiwitketens veroorzaken een vervorming van de rode bloedcellen. Aanvankelijk kan deze vormverandering nog worden teruggedraaid, maar op den duur nemen de rode bloedcellen permanent een sikkelvorm aan. Hierdoor kunnen ze moeilijker hun weg vinden door de kleinere bloedvaten van het lichaam. Kleine bloedvaten kunnen hierdoor verstopt raken en daardoor stokt de bloedtoevoer naar het weefsel.

Waar die bloedtoevoer stokt, kan een plotselinge hevige pijn optreden. Dat zien we het vaakst in de onderbuik, botten en longen.

Het weefsel raakt beschadigd en is daardoor vatbaarder voor infecties, zoals botontsteking (osteomyelitis). Gaat het om bloedvaten van de hersenen, dan kan er een beroerte optreden. Is het een bloedvat in het oog, dan kan blindheid het gevolg zijn.

Zo kunnen verschillende organen worden aangetast.

De sikkelvormige rode bloedcellen worden ook nog eens versneld vernietigd in de milt. Hierdoor is er een geringer aantal rode bloedcellen beschikbaar (hemolytische anemie).

Bovenbuik van een kind controleren op bulten

In de bovenbuik bevindt zich rechtsboven de lever en linksboven de milt.

De milt is verantwoordelijk voor het verwijderen van abnormale rode bloedcellen uit het bloed. Bij kinderen die lijden aan sikkelcelanemie moet de milt voortdurend sikkelvormige rode bloedcellen vernietigen. Daardoor raakt dit orgaan vergroot (splenomegalie).

De verstopping van bloedvaten in de lever heeft een vergroting van de lever tot gevolg (hepatomegalie). Als de rode bloedcellen plotseling sikkelvormig worden (bijvoorbeeld door blootstelling aan kou), kunnen hepatomegalie en splenomegalie snel optreden.

Een dergelijke crisissituatie treedt vooral op bij babyís en jonge kinderen. Daarom is het van belang de bovenbuik regelmatig op bulten te controleren.

Diagnose

Een hemoglobine-electroforesetest kan de aanwezigheid van abnormale hemoglobine aantonen.

Behandeling

Er bestaat geen specifieke behandeling voor sikkelcelanemie. Het is belangrijk dat vroegtijdig wordt vastgesteld dat een kind aan de ziekte leidt.

Krijgt iemand met sikkelcelanemie bovendien te weinig foliumzuur via de normale voeding binnen, dan kan het wenselijk zijn foliumzuur als supplement toe te dienen.

Bij vrijwel alle crises is ziekenhuisopname nodig voor een onderzoek naar de achterliggende oorzaak en behandeling met antibiotica, intraveneuze vloeistoffen, zuurstof en pijnbestrijding. Een strikte bewaking is noodzakelijk. Vaak is een bloedtransfusie nodig.

Preventieve maatregelen

Mensen met deze aandoening moeten worden gevaccineerd om infecties te voorkomen (bijvoorbeeld pneumokokkenvaccinatie). Daarnaast wordt hen aangeraden blootstelling aan extreme koude en hoogtes te vermijden.

Prognose

In de loop van de jaren veroorzaakt sikkelcelanemie schade die leidt tot de uitval van diverse vitale organen in het lichaam.

Diagnose vůůr de geboorte

Sikkelcelanemie kan worden vastgesteld vůůr de geboorte door hemoglobine-electroforese uit te voeren op een bloedmonster van de baby. Het bloed van de baby kan bijvoorbeeld door vruchtwaterpunctie worden verkregen.

Bron: CZ info

Politie berichten

19- jarig meisje beneemt zich het leven

De 19- jarige M.R. heeft zich het leven benomen. Nadat familie haar in de badkamer had ontdekt werd zij met spoed naar de afdeling Spoedeisende hulp van het A.Z. gebracht. De dienstdoende arts stelde vast dat het meisje was overleden. De politie van het station de Nieuwe Grond werd ingeschakeld en stelde een onderzoek in.

Het stoffelijk overschot is door justitie vrijgegeven aan haar familieleden nadat uit onderzoek niet van enig misdrijf was gebleken. Zij is vermoedelijk tot haar daad gekomen na ongeveer 9 jaren terug bij een ongeval aan beide benen verlamd te zijn geraakt en haar verdere leven in een rolstoel diende door te brengen.

Verkeersongeval met dodelijk afloop

De 29- jarige Robert Deekman is op de Leo Heinemanstraat te Paramaribo verongelukt. Deekman, die een motor bestuurde, kwam te vallen en was vrijwel op slag dood.

0p grond van de ter plaatse aangetroffen sporen vermoedt de politie van het bureau Geyersvlijt dat Deekman met hoge snelheid over de weg moet hebben gereden, waardoor hij de controle over zijn motorfiets verloor, met het voor hem noodlottige gevolg. Het stoffelijk overschot, dat voor sectie inbeslaggenomen was, is door justitie voor begraving vrijgegeven aan zijn familie.

Valse 50 eurobiljetten

niba - niba suri magazine

De politie van Para heeft de afgelopen dagen aangiften geregistreerd, in welke drie mannen met valse biljetten van 50 euro inkopen deden.

Nadat het drietal de winkelzaken had verlaten kwamen de winkeliers tot de ontdekking dat de ontvangen biljetten vals bleken te zijn.

De oplichters hebben, tot zo ver bekend, in de omgeving van Paranam en Rijsdijk slachtoffers gemaakt.

De politie waarschuwt de gemeenschap voorzichtig te zijn bij het in ontvangst nemen van vreemd geld. Zij die denken ook slachtoffer te zijn van deze drie mannen kunnen alsnog hiervan aangifte doen bij de politie in hun eigen ressort.

Voetganger dodelijk aangereden

De 63- jarige voetganger, Randolf Rawlins, is op de Jagernath Lachmonstraat door een personenauto dodelijk aangereden.

Rawlins stak de weg over, toen hij plotseling door de personenauto werd geschept. Het slachtoffer kwam daarbij op de voorruit terecht en vervolgens op het wegdek te vallen.

De autobestuurder reed over de Jagernath Lachmonstraat, richting Brokopondolaan.

De voetganger is ter plaatse overleden. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed. Op het stoffelijk overschot wordt sectie verricht.

Het rijbewijs van de bestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd en de auto voor algehele keuring inbeslaggenomen. De politie van station Uitvlugt heeft de aanrijding in onderzoek.

Drempels verwijderd

De Motor Surveillance Dienst (M.S.D.) van het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen zes drempels, die in de Coesewijnestraat waren geplaatst, laten verwijderen.

Deze drempels belemmerden de vlotheid van het verkeer. De drempels waren zonder toestemming van de politie aangebracht.


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie-koersen per
20 November 2004

Wissels, cheques en overmakingen


U.S. DOLLAR
Aankoop   2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,515
Verkoop    3,607

POUND STERLING
Aankoop    5,013
Verkoop    5,143

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bankpapier

U.S. DOLLAR
Aankoop    2,700
Verkoop    2,770

EURO
Aankoop    3,505
Verkoop    3,617

POUND STERLING
Aankoop    4,978
Verkoop    5,153

Ned. Ant. GLD.
Aankoop    1,501
Verkoop    1,557

Bron: Centrale Bank van Suriname  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

  ††