suriname Naar Voorpagina
U kunt nu ook alleen binnen  Suriname  zoeken


      
 

    SURINAME  Nieuws: - NIBA Suri Magazine



 
niba - niba suri magazine

 23 - December - 2005           Suri Magazine no. 76

De volgende week, op 31 December a.s.   zal NIBA niet verschijnen.



Wij wensen iedereen een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar, veel wijsheid, gezondheid en een goede samenwerking in 2006

De ontwikkeling in Suriname op alle gebieden verloopt zoals in elk land met pieken en dalen. Maar het moet gezegd worden, de ontwikkeling vooruit van land en volk is al enige jaren niet meer te stuiten.

Alle lof gaat uit naar het Surinaamse volk, dat in een bewogen jaar heeft laten zien, dat zij juiste keuzes kan maken en vooral heeft getoond een keuze te kunnen maken die uit het hart komt.

Van de leiders verwachten wij de wijsheid, om in 2006 de opbouwende krachten in binnen- en buitenland te bundelen.

Wij moeten met elkaar samenwerken, zeer kritisch de verrichtingen volgen en waar noodzakelijk deze met vereende krachten corrigeren.


Suriname, ik ben er trots op





In deze uitgave:

Traditionele Volkskerstzang op het Onafhankelijkheidsplein
Historicus André Loor ontsluit nationale database
Extra lang kerstbrood
Suralco werknemers hebben 18 instellingen bedacht
Openingsmanifestatie Surifesta 9
Global Campaign For Education
Nieuwe bestuursambtenaren in Saramacca
Certificaat productveiligheid
Lezing over Avian influenza of Vogelgriep
Kerstviering voor leden BBGO
Gedoogzone straatventers Jodenbreestraat opgeheven
Opening expositie in Andres Bello
13 DNA leden schitteren door afwezigheid
Structurele aanpak van petflessenprobleem
Stichting Kort en Blauw kerstviering
SURALCO maakt renovatie gehoorzaal CCS mogelijk
Bouw gemeenschapscentrum Weg naar Zee opengesteld
Hernhutter Archieven Suriname binnekort toegankelijk
Interbuurten jeugdmanifestatie in de Palmentuin
Expertise van Amerikaanse leger voor opleiding
Ontruimingsoefening scholencomplex Zorg en Hoop
Omgevallen boom richt schade aan
Politieberichten
Schrijversgroep 77
De Agenda
De wisselkoersen




Traditionele Volkskerstzang op het Onafhankelijkheidsplein

De traditionele Volkskerstzang vond zoals gewoonlijk op het Onafhankelijkheidsplein plaats. President Ronald Venetiaan, en de firstlady Liesbeth Venetiaan-Vanenburg waren erbij. Ook de leden van de ministerraad en assembleeleden waren op het Onafhankelijkheidsplein.

Deze traditie is in 1963 gestart in de Brutusclub. Er werd toen een werkcomité gevormd om het idee verder uit te werken, dat later het Comite Volks Kerstzang werd genoemd. In oktober 1999 werd de stichting Volkskerstzang Suriname opgericht, die ook dit jaar in samenwerking met het Comité Christelijke Kerken, C.C.K, het geheel heeft georganiseerd.



Historicus André Loor ontsluit nationale database

De historicus, André Loor viel de eer te beurt om de nationale database Suriname officieel te lanceren. Voor bibliografische informatie over personen en literatuur kan iedereen nu terecht op de website van de nationale database. André Loor stelde de website in werking door de eerste zoekopdracht in te voeren. Hij liet zien hoe informatie kan worden opgehaald.

Het was voor de werkgroep geen gemakkelijke opgave om deze dienst ter beschikking te stellen zei de voorzitter van de werkgroep nationale database Suriname, Jane Smith, maar door hulp van donoren is het gelukt.

Er werden ook diploma's uitgereikt aan personeelsleden van verschillende bedrijven die de Train de Trainers Course WINISIS hebben gevolgd. WINISIS is het software programma waarmee de database is opgezet. De training was bedoeld om deelnemers bekend te maken met het nationaal database programma zodat zij hun informatie op de juiste manier kunnen aanbieden, zegt Smith.



Extra lang kerstbrood

Dit is het derde jaar dat er een lang kerstbrood wordt gebakken. Vorig jaar was het kerstbrood 6 meter lang. Elk jaar komt er een meter bij, aldus de initiatiefnemer van het lange kerstbrood, Ronny Pahlad. Dit jaar is het brood 7 meter.

Hij vertelde dat het kerstbrood op de normale manier wordt gebakken. Er zijn geen broden aan elkaar gelijmd om deze lengte te bereiken. Dit kerstbrood is in bakkerij Rosa gebakken en heeft een half uur geduurd. Het publiek kon ook een sneedje van dit 7 meter lange kerstbrood proeven.



Suralco werknemers hebben 18 instellingen bedacht

Suralco werknemers die het Life! programma uitvoeren hebben 18 Surinaamse instellingen bedacht. Caroline Ramdin - Tjin-Tham-Sjin, Human Resource manager van de Suralco, overhandigde cadeaubonnen aan enkele instellingen. Er werden ook cheques uitgereikt aan organisaties voor de aanschaf van benodigdheden.

Het Life! programma is een initiatief van de Surinam Aluminum Company, Suralco, en Jimmy Narain is de voorzitter. Alleen personeelsleden van Suralco hebben zitting in de commissie. Het doel van het programma is om het geestelijk, emotioneel en lichamelijk welzijn van de Suralco medewerkers te versterken.



Openingsmanifestatie Surifesta 9

(zie foto's in rechterkolom)

De openingsmanifestatie van Surifesta 9 vond plaats door "Art in 't Vat" plaats. Art in 't Vat is een initiatief van de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname, FVAS. Ze gaf het startsein door een 24 meter doek te beschilderen.

Soeki Irodikromo en George Struikelblok hadden de leiding tijdens de openingsmanifestatie. Kunstliefhebbers kunnen een stuk van het grote doek kopen. De opbrengsten zijn voor het Kunst Educatie Fonds van de FVAS. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, Alice Amafo, sprak op de openingsmanifestatie.

Het is de 9e keer dat Surifesta wordt gehouden. De uitbater van 't Vat heeft voor zijn vaste klant Erwin de Vries een vaste cafétafel gekocht en door de kunstenaar laten beschilderen. De minister van TCT mocht de eerste penseelstreek plaatsen, waarna de kunstenaar onder toeziend oog van het publiek, het kunstwerk afmaakte. Voor de FVAS was het dubbelfeest want Erwin de Vries is op 21 december jongstleden 76 jaar geworden.



Global Campaign For Education

De Global Campaign For Education zal van 24 tot en met 30 april gehouden worden. Ter gelegenheid van de Global Action week was er een Kick off in het Blindencentrum.

Het educatie Netwerk wordt getrokken door de stichting Projecten PCOS. Deze organisatie streeft ernaar om onderwijs voor een ieder in Suriname mogelijk en toegankelijk te maken. De Global Action Week is de laatste week van de Global Campaign voor Education.

Tijdens deze week, slaan alle landen in de wereld de handen in een, om ervoor te zorgen dat deze goals worden bereikt. In die week wordt een dag uitgekozen om aandacht te besteden aan het recht van onderwijs voor ieder kind: "Education For All".

De doelstelling van de Global Campaign voor Education is beleidsmakers er op blijven wijzen om de gestelde Millennium Development Goals, na te streven zodat er vanaf 2015 kwalitatief goed onderwijs moet zijn voor allen.



Nieuwe bestuursambtenaren in Saramacca

De nieuw benoemde bestuursambtenaren van het district Saramacca, zijn Nomina Gangaram-Panday, district-secretaris van Saramacca en de Adjunct Seceretaris Eugene Jaroena Eme.

Zij kregen de bij hun rang behorende distinctieven opgespeld door minister Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling. Het De minister werd bijgestaan door directeur van RO, Joyce van Varsseveld. De bewindsman hield bij deze gelegenheid een toespraak waarbij hij de bestuursambtenaren wees op hun nieuwe taken.

De deken van de districtscommissarissen, Rudy Strijk, wees de ambtenaren op de verantwoordelijke taak die nu op hun schouders rust. In dit verband noemde hij loyaliteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid.



Certificaat productveiligheid

De Internationale erkenning "Hazard Analysis of critical control points certificate" werd uitgereikt aan de directeur Jainanan Roopram van de gelijknamige rotishop. Op 26 oktober jongstleden heeft HACCP 4 vestigingen van Roopram onderzocht.

Het certificaat is in 4 talen gedrukt, in het Engels, Frans, Portugees en in het Nederlands. Jainanan Bissumbhar, de coördinator van het project gaf aan, dat de HACCP certificering een een internationale erkenning, waarbij de afnemer en consument verzekerd zijn van productveiligheid. Om het HACCP certificaat te behouden zal elk halfjaar opnieuw een productveiligheidstoets met succes afgelegd moeten worden.



Lezing over Avian influenza of Vogelgriep

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft de afgelopen week een lezing gehouden over Avian influenza of Vogelgriep. Inleider was Edmund Rozenblad, hoofd van de Veterinaire Dienst en Soebhaas Ganpat verzorgde een presentatie over Emergency Preparation Plan for Poultry in het Caraibisch gebied, en het werkprogramma van de Associatie Pluimvee Sector in Suriname.

Vogelgriep is een ziekte die bij pluimvee en ander gevogelte voorkomt. Er zijn echter verschillende soorten subtypen die van de vogel op de mens kunnen overslaan en bij de mens een dodelijke ziekte kunnen veroorzaken. De verspreiding en besmetting van pluimvee vindt plaats door watervogels die in het wild leven, mensen en materialen die in contact zijn gekomen met de besmette dieren.

Verder kunnen ratten en andere ongedierte die in contact komen met de mest van de besmette dieren en die overbrengen naar andere eventueel niet besmette dieren.



Kerstviering voor leden BBGO

Ten behoeve van gepensioneerde ambtenaren, heeft de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, een kerstviering gehouden voor de leden. Er was muziek van de militaire kapel en leden van de bond hebben enkele voordrachten gedaan.

De bond vormde met haar leden een koor dat optrad. De kerstpakketten ontbraken dit jaar ook niet. Jane de Bies, voorzitter van de BBGO, sprak de aanwezigen toe. Iedereen weet wat kerstfeest is, zei ze, maar door de jaren heen is de betekenis ervan veranderd.

Wij moeten de werkelijke betekenis van het feest het hele jaar door in ons leven toepassen, zodat we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn. Tijdens de kerstdagen wordt er altijd gesproken over vrede op aarde, aldus Jane de Bies. In werkelijkheid is er niet overal op de wereld vrede. Om harmonie te bewerkstelligen moeten ouderen liefde uitdragen.



Gedoogzone straatventers Jodenbreestraat opgeheven

De gedoogzone van straatventers aan de Jodenbreestraat wordt opgeheven. Dit is het resultaat van de bespreking met de verschillende actoren, op het kabinet van de vice-president. De bespreking vond plaats onder leiding van de vice-president Ramdien Sardjoe.

Bij de bespreking waren ook aanwezig de minister van Regionale Ontwikkeling(RO), Michel Felisie, de minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, de districtcommissaris van Paramaribo Noord Oost, Rudi Vyent, de leiding van de centrale markt en leden van de commissie Ordening Binnenstad Paramaribo.

VP Sardjoe benadrukte dat het belangrijk is om het probleem zo snel als mogelijk op te lossen. Meer dan 4000 mensen bezoeken elke dag de markt. Tijdens het gesprek is besloten dat de minister van RO zal laten weten binnen welke termijn de gedoogzone in de Jodenbreestraat wordt opgeheven.

De bewindsman zal de straatventers oproepen dat zij zich aanmelden voor een stand op de centrale markt. Uit inventarisatie van de leiding van de centrale markt blijkt, dat er nog 90 vrije stands op de markt zijn. Die zullen worden toegewezen aan de geregistreerde straatventers.

De politie zal erop toezien dat de orde op de markt wordt gehandhaafd en dat er geen koopwaar bij de ingang en op de looppaden wordt aangeboden. Aan de RO minister is ook gevraagd de mogelijkheid te bekijken om de centrale markt uit te breiden met het aan grenzend terrein van Profosoe.



Opening expositie in Andres Bello

Met een optreden van de dansgroep Kifoko vond in Andres Bello de opening plaats van de expositie van de beeldende kunstenaars Obentiyé Boodoe en André van Frederici. Familieleden en vrienden waren bij deze gelegenheid aanwezig.

De geëxposeerde kunstwerken zijn voornamelijk olieverf schilderijen. Een deel van de opbrengst van de verkochte kunstwerken, zal worden gedoneerd aan het Parelhuis.



13 DNA leden schitteren door afwezigheid

Bij de voortzetting van de verdaagde openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) hadden 38 leden de presentielijst getekend maar er waren 25 leden in de zaal. Hierdoor was er geen quorum.

DNA-voorzitter Salam Somohardjo deelde het parlement mee dat 3 DNA leden de WTO conferentie in Hong Kong bijwonen en Nieuw Front-fractievoorzitter, Otmar Rodgers, haalde aan dat 13 personen de presentielijst getekend hebben, maar niet in de zaal aanwezig waren.



Structurele aanpak van petflessenprobleem

Distributeurs, producenten en importeurs van petflessen onderhandelden met de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Clifford Marica. Zij onderhandelden over modellen om te komen tot adequaat beheer van afval zoals plastiek verpakkingsmateriaal en petflessen. De afgelopen tijd is gebleken dat plastiek afval toeneemt omdat men na het consumeren zich op onverantwoorde wijze ontdoet van de flessen.

Hierdoor raken trenzen verstopt en neemt de vervuiling van het milieu en gevaar voor ziekten toe. Het ministerie van ATM is verantwoordelijk voor de algemene milieuzorg. ATM moet erop toezien dat gebruik van milieuonvriendelijke materialen geregeld wordt in onder meer het tot stand brengen van nationale wetgeving.

Ook moet het ministerie controle uitoefen op bedrijven en andere ondernemers, stimuleert zij het gebruik van milieuvriendelijke technologieën en geeft voorlichting. De ontmoeting had ook een algemeen doel namelijk komen tot een structurele aanpak van het petflessenprobleem. Er is een voorstel besproken om een werkgroep in te stellen, die in januari weer bijeen komt om de oplossingsmodellen voor te stellen.



Stichting Kort en Blauw kerstviering

De ressort raad Blauwgrond (RRB) heeft in samenwerking met de stichting Kort en Blauw een kerstviering voor seniorenburgers gehouden. Ruim 200 seniorenburgers van Blauwgrond en omgeving namen deel aan de kerstviering "Bigi Sma Dey".

Het is inmiddels de 4e keer dat het RRB zo'n activiteit organiseert. De senioren kregen een kerstpakket met levensmiddelen mee naar huis.



SURALCO maakt renovatie gehoorzaal CCS mogelijk

Het Cultureel Centrum Suriname, CCS, kan met de renovatie van de Eddy Wessels gehoorzaal beginnen. De directeur van SURALCO, Warren Pedderson, overhandigde een cheque ter waarde van 30.000 Amerikaanse dollar aan Nadia Becker, de voorzitter van het stichtingsbestuur van het CCS.

De plechtigheid werd voorafgegaan met muziek en dans. Na een lange periode van wachten is het eindelijk zover, aldus Becker. Het bestuur is blij. Om er voor te zorgen dat het gebouw niet weer in verval raakt, wordt er een onderhoudscommissie geïnstalleerd.

Deze commissie moet er ook op toezien dat overige CCS eigendommen in ere worden hersteld. Dit geld is niet van het CCS, benadrukte Becker, maar het behoort de totale gemeenschap toe. Voor Suralco directeur, Warren Pedderson, betekent deze dag meer dan alleen een overhandiging van een geldsbedrag.

CCS heeft over de jaren heen talenten de kans gegeven waarvan sommigen wereldwijd bekendheid hebben verworven. Nieuw talent moet nu ook de kans worden geboden, zegt Pedderson.



Bouw gemeenschapscentrum Weg naar Zee opengesteld

De stichting Welzijn door collectiviteit heeft het project "Bouw gemeenschapscentrum Weg naar Zee" opengesteld. Vice-president Ramdien Sardjoe verrichtte de opening in aanwezigheid van omwonenden en andere hoogwaardigheidsbekleders.

De voorzitter van de stichting is de jurist Mahinder Rathipal, die ook lid is van De Nationale Assemblee. Met het realiseren van dit project geeft de stichting Welzijn door collectiviteit uitvoering aan de doelstelling.

Die is het bevorderen van sociale-, culturele en sportactiviteiten. In het gemeenschapscentrum zullen onder meer knip- en naaicursussen worden gegeven en kunnen jongeren terecht voor huiswerkbegeleiding en zal er aan landbouwvoorlichting worden gedaan. Het centrum is gevestigd op de hoek van de Henri Fernandesweg en Awarahee.



Hernhutter Archieven Suriname binnekort toegankelijk

Als alles volgens plan verloopt, verschijnt vóór juni 2006 de eerste publicatie van een serie over de Hernhutter Archieven Suriname. In het gebouw van de stadszending van de Evangelische Broedergemeente Suriname wordt onderzoek gedaan naar deze archieven.

In het wetenschapsteam zitten behalve Lamur ook de onderzoekers Boldewijn en Dors. De wetenschappers analyseren momenteel de informatie. Het ligt in de bedoeling dat de gegevens gereed gemaakt worden voor een publicatie in het Nederlands, Duits en Engels.



Interbuurten jeugdmanifestatie in de Palmentuin

Jongeren uit verschillende buurten kwamen in de Palmentuin bijeen voor een 'interbuurten' jeugdmanifestatie. Zij konden aan verschillende activiteiten deelnemen en hun talenten tonen door zang, dans en voordrachten.

Deze activiteit staat in het teken van kinderdag , kerstfeest en oud op nieuw. Voor de organisatie is verantwoordelijk het onderdirectoraat Jeugdcentra in samenwerking met de Stichting Jongeren Welzijn en de Jongerenwerkgroep.



Expertise van Amerikaanse leger voor opleiding

Het ministerie van Defensie zal over niet al te lange tijd een seminar organiseren waarbij de kustwacht centraal staat. Minister Ivan Fernald van Defensie heeft aan generaal Bantz Craddock van de Verenigde Staten van Amerika gevraagd hiervoor expertise van het Amerikaanse leger ter beschikking te stellen.

De vier sterren generaal bracht een werkbezoek aan de minister van Defensie. Bantz Craddock is commandant van het zuidelijk commando van de Verenigde Staten van Amerika. Minister Ivan Fernald besprak met deze hoge militair de samenwerking en de mogelijke uitbreiding.

De samenwerking op defensiegebied ligt vooral op het vlak van opleiding. Dit jaar zijn 38 officieren getraind op diverse gebieden. Generaal Craddock bracht ook bezoeken aan president Ronald Venetiaan en de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Ernst Mercuur.



Ontruimingsoefening scholencomplex Zorg en Hoop

Ongeveer 1200 leerlingen en leerkrachten van het RKBO - scholencomplex te Zorg en Hoop hebben meegedaan aan een gezamenlijke ontruimingsoefening. Het complex bestaat uit de Christus Koningschool, de Pascallisschool, de Bernadetteschool, het Mariahofje en de Thomas van Aquinoschool.

De ontruiming vond plaats onder supervisie van Securico dat een samenwerking heeft met het Korps Brandweer Suriname en het Korps Politie Suriname. Het scholencomplex is uitgekozen voor deze oefening vanwege de grote concentratie van leerlingen, die zonder in paniek te raken in korte tijd het schoolgebouw en het scholencomplex moeten kunnen verlaten.



Omgevallen boom richt schade aan

Een omgevallen boom richtte de afgelopen week schade aan de elektriciteitskabels van de Energie Bedrijven Suriname en belemmerde de doorgang voor het verkeer. Dit gebeurde aan de Leatitia Vriesdelaan. Op het moment toen de boom omviel, was de weg verlaten.

De Leatitia Vriesdelaan is een prachtige koele laan maar vanwege het slechte onderhoud van de bomen, loopt menige weggebruiker gevaar. Om dit soort calamiteiten te voorkomen, zou een bomendokter regelmatig de staat van bomen langs de openbare wegen moeten controleren.



Zware jongens aangehouden

S.T. alias Srieba, die enige tijd geleden ontvluchtte uit het cellenhuis van het politiebureau Geyersvlijt en zijn comparant V.M., alias Blaka, zijn door het AT aangehouden op de Houraweg en de ander op de Parijstraat. Deze 2 mannen worden ervan verdacht een aantal berovingen in en rondom Paramaribo gepleegd te hebben. 0p V.M. werd een revolver met scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen.



Acties recherche Geyersvlijt werpt vruchten af

Op verschillende locaties 11 mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij verschillende berovingenen. Een van de personen die werden aangehoudenen wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het om het leven brengen van een taxichauffeur op de Frederikslustweg.



Diefstal gasbom loopt slecht af

V.H. is bij het stelen van een gasbom bij een moskee aan de Commissaris Roblesweg door iemand met een jachtgeweer in het been geschoten. Hangende het onderzoek heeft de politie van Geyersvlijt ook de beheerder in verzekering gesteld. De verdachte vertoeft illegaal in Suriname. Na het strafproces zal hij het land worden uitgezet.



Kerstmannen in de fout

Twee met vuistvuurwapen gewapende mannen, verkleed als kerstman, zijn er vandoor gegaan met de dagopbrengst van C.I.C. aan de Industrieweg Zuid. Deze verdachten renden het terrein op, waarop een van hen de wachter onder schot hield en hem met de dood bedreigde.

De andere "kerstman" rende het kantoor binnen waar de brandkast stond en hield het personeel onder schot, hierbij naar geld vragend. Omdat de sleutel aan de brandkast hing was het op simpele wijze mogelijk om de brandkast leeg te halen. Na hun daad renden beiden naar de straatzijde en stapten in een gereedstaande witte Toyota Corolla, waarin een derde man zat.



Chinese bende in gestolen vissersboot aangehouden

Bij de politie van station Kwatta werd door een vrouw aangifte gedaan van een gestolen vissersboot. Terwijl de aangifte werd opgenomen kreeg aangeefster een tip van haar echtgenoot dat drie Chinezen met de boot op zee zouden zijn gesignaleerd.

De eigenaar ging daarop samen met enkele vrienden op zoek naar de ontvreemde boot. Enige tijd daarna belde hij de politie dat de klopjacht succes had en dat men de boot met de daders ter hoogte van het crematie-oord te Weg naar Zee had waargenomen.

Volgens verklaring van de eigenaar bevonden zich meerdere Chinezen in de boot, waarop na actie ter hoogte van de Modderbank één van hen in zee moet zijn gesprongen en naar de oever zou zijn gezwommen. De politie ging onmiddellijk naar de plaats van waarneming en trof de boot aan. Twee van de daders werden aangehouden.

In de boot trof de politie diverse zaken aan, waaronder een partij levensmiddelen, een vuistvuurwapen, kennelijk behorende aan één van de Chinezen, drie Chinese paspoorten, diverse bescheiden, vier zakken en drie tassen met mannelijke kledingstukken, Chinese literatuur, een radiocassetterecorder met taalcassettes Chinees - Engels en twee Chinees - Engelse woordenboeken.

Uit voorlopig onderzoek rijst het vermoeden dat het een Chinese bende van vier á vijf man betreft, die ongeveer twee weken lang bezig was met het maken van een boottocht en hoogstwaarschijnlijk richting Guyana koersten.



 
Kosteloos internet Magazine


Uitgever:
Stichting Suriname

Eindredactie:
Juliette Moesa
John Brouwer de Koning
Clifford Brathwaite

Senior correspondent / redacteur: Henry Strijk

Copyright foto's:
Myra Winter
(tenzij anders aangegeven)

Vormgeving: Phillip Lutz

Oplage: 50.792

U kunt NIBA ook printen en doorgeven aan anderen.

Personen of organisaties die NIBA gratis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven via de website:

www. suriname. NU
Suriname


Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van NIBA en wordt niet aan derden doorgegeven.

Vul uw e-mailadres in en klik op versturen.

(MSN en Hotmail adressen geven soms problemen bij het ontvangen van de NIBA)

U ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van ons.

Belangrijk:
Klik op de link in de e-mail om uw aanvraag correct af te ronden.

Indien u NIBA niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan even weten.

U kunt zich afmelden via onze website.
Vul uw e-mailadres in en klik afmelden aan. Klik daarna op versturen en u ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging.

Let op !
Klik op de link in de e-mail om uw afmelding correct af te ronden.



niba - niba suri magazine


De Wisselkoers

De koersen zijn indicatie- koersen en geven de waarde aan van onze
Surinaamse Dollar
per 23 December 2005 t.o.v. de volgende buitenlandse valutasoorten.

Voorbeeld:
Als u 1 US Dollar verkoopt aan de Centrale Bank krijgt u daarvoor op dit moment 2,70 SRD voor terug
(exclusief transactiekosten)

Bij wissels, cheques en overmakingen

U.S. DOLLAR
U verkoopt   2,70
U koopt        2,78

EURO
U verkoopt    3,202
U koopt         3,297

POUND STERLING
U verkoopt    4,685
U koopt         4,824

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Voor bankpapier

U.S. DOLLAR
U verkoopt    2,70
U koopt         2,78

EURO
U verkoopt    3,192
U koopt         3,307

POUND STERLING
U verkoopt    4,652
U koopt         4,834

Ned. Ant. GLD.
U verkoopt    1,501
U koopt         1,563

Bron: Centrale Bank van Suriname


Surifesta 9

niba - niba suri magazine
Soeki Irodikromo

niba - niba suri magazine

Erwin de Vries en de Minister van TCT die Erwin's eigen borreltafel bij 't VAT mede signeerde

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

niba - niba suri magazine

Sri Irodikromo, de dochter van Soeki Irodikromo

niba - niba suri magazine


niba - niba suri magazine
De nationale zender

SURINAME VANDAAG

ACTUALITEITEN
PROGRAMMA




4- jarige Chaira 73ste verkeersslachtoffer

De 4-jarige Chaira Blackman is tengevolge van een aanrijding op de kruising Calcuttastraat en de Rozenhoutstraat, overleden. Het slachtoffertje was vergezeld van haar 7- jarige broertje en werd na schooltijd, bij het oversteken van een straat, door een auto aangereden.

De chauffeur was in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcoholhoudende drank. Het ontzielde lichaam van Chaira is voor sectie in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet door de Ongevallendienst van het bureau Nieuwe Haven. Chaira is de 73ste verkeersdode in 2005.



Wegpiraten aangehouden. Controle wordt opgevoerd

Het is de politie van station Uitvlugt gebleken dat in het weekend en in de nachtelijke uren de mr. Jagernath Lachmonstraat - het gedeelte vanaf de hoek van de Leysweg tot de Lalarookhweg - als autoracebaan wordt gebruikt.

Zodra dat ons ter ore komt treden wij daar tegen op. Zoals in de nacht van vrijdag 16 december, toen tussen 02.00 en 02.30 uur twee van de wegpiraten zijn aangehouden. De voertuigen van de overtreders zijn beslag genomen.



Clubeigenaar aangehouden

Vorige week is voor verduistering en onder meer vrouwenhandel de eigenaar van een club aangehouden. Een Braziliaanse vrouw deed bij de politie aangifte tegen de man. De vrouw bleek onder valse voorwendsels naar Suriname te zijn gelokt, waar zij, zo werd vooraf overeengekomen, in de club als serveerster te werk zou worden gesteld.

Eenmaal in de club aangekomen bleek dat niet zo te zijn en diende ze als prostituee te moeten functioneren. Zij weigerde dit echter en eiste haar - achtergehouden - documenten op. De documenten waren achtergehouden omdat zij geld terug moest betalen, zei de man.



Dader moord meldt zich bij Parket

Goed speurwerk leidde het rechercheteam van Geyersvlijt naar de grijze Toyota Sprinter, kenteken 04-14 NP, van de vermoorde taxichauffer Pertab Nanhoe. De auto, die na een levensdelict was weggenomen, werd onbeheerd op een zijweg, 10 km vanaf Moengo aangetroffen. De auto is beslaggenomen.

De 42- jarige taxichauffeur Pertab werd op 16 november 2005 op de Frederikslustweg van het leven beroofd. In deze zaak heeft een verdachte - P.D. - zich gemeld op het parket, bij een officier van justitie. De man is daarop voor nader onderzoek overgedragen aan de recherche van het politiebureau Geyersvlijt.



Schrijversgroep 77

Radionieuws

Op maandag 26 december, tweede kerstdag is er geen uitzending van Skrifiman Taki.

Arlette Codfried, coördinator van Skrifiman Taki is te bereiken op de volgende telefoonnummers: 483947 en 08764449

29 december 2005 Puwema Neti

Bukutori organiseert samen met De Bron een Puwema Neti. Op deze avond zullen literaire voordrachten gehouden worden. Opgave voor deelname bij Ruth San A Jong (532 182) en Tieneke Sumter (434 665 of 534 094)

Samen zullen wij het jaar op "literaire" wijze afsluiten met een lekkere borrel en daarna een flinke pagara! Geen analyses van teksten, gewoon een leuke fatu! De tijd geven wij in samenspraak met u door. Doe gezellig mee en haal die krabbels uit de lade!

Stichting Bukutori zal het komend jaar een programma opzetten t.b.v. (aankomende) schrijvers van kinder- en jeugdboeken. Als voorloper op dit traject doen zij een klein onderzoek om het animo en de specifieke behoeften te peilen. Geïnteresseerden kunnen onderstaande vragen beantwoorden en sturen naar Stichting Bukutori, Borretstraat 4 - Paramaribo, Suriname.
De training is specifiek bedoeld voor (aankomende) schrijvers van kinder- en jeugdboeken en zal ongeveer 8 weken duren in de tweede helft van 2006. Er zullen niet meer dan 20 deelnemers kunnen participeren. De sluitingsdatum voor opgave deelname is 31 maart 2006.

Schrijf op niet meer dan anderhalf A4

1. Titel en korte samenvatting van het verhaal waarmee u aan de slag wilt tijdens de workshops.

2. Korte motivatie waarom u mee wilt doen aan de workshops.

3. Welke sfeer heeft uw verhaal (bijvoorbeeld spannend, komisch, luchtig, onheilspellend, sprookjesachtig) en hoe bereikt u dit effect/bent u van plan dit effect te bereiken?

4. Met welk gevoel zal de lezer achterblijven na het verhaal te hebben gelezen en waarom? (in een of twee zinnen beantwoorden s.v.p.)

5. Heeft u eerder uitgegeven/ geschreven voor een krant/blad/ kinderkrant e.d.?

6. Heeft u al eerder meegedaan aan dergelijke workshops? Indien ja, welke?


AGENDA

25/26 december (K)
Kertfeest / Geboorte van Christus

26 december (J)
Chanuka / Herdenking van de herinwijding van de Tweede Tempel, in 165 B.C.

1 januari (A)
Nieuwjaar in de westerse samenleving

1 januari (A)
Internationale dag van de vrede

9 januari (I)
Begin van de Hadj, jaarlijkse bedevaart naar Mekka, die iedere volwassen moslim, die daartoe de middelen heeft, ten minste eens zijn leven moet verrichten.

10 januari (I)
Id ul Adha / Offerfeest
Op deze dag vieren de moslims het grote feest. ook wel Hari Raja Haji, of Aid al Kabir, of Kurban Bayrami

16 januari (S)
Oprichting van de VHP in 1949

29 januari (C)
Chinees Nieuwjaar
Het jaar van de hond breekt aan. Volgens de Chinese jaartelling leven we dan in het jaar 4703.

31 januari (I)
Aal Hijra
Islamitisch Nieuwjaar
Datum van de verhuizing dat Mohamed de stad Mekka verliet. Beginpunt van de Islamistische jaartelling in 622 (AD)

(I) = Islamitisch
(H) = Hindoe
(A) = Algemeen
(C) = Chinees
(J) = Joods / Israelisch
(K) = Kerkelijk
(S) = Suriname





  
NIEUWS
NIBA - Suri Magazine
  niba suri magazine No. 112  (16-09-06)
  niba suri magazine No. 111  (09-09-06)
  niba suri magazine No. 110  (02-09-06)
  niba suri magazine No. 109  (26-08-06)
  niba suri magazine No. 108  (19-08-06)
  niba suri magazine No. 107  (12-08-06)
  niba suri magazine No. 106  (05-08-06)
  niba suri magazine No. 105  (29-07-06)
  niba suri magazine No. 104  (22-07-06)
  niba suri magazine No. 103  (15-07-06)
  niba suri magazine No. 102  (07-07-06)
  niba suri magazine No. 101  (01-07-06)
  niba suri magazine No. 100  (24-06-06)
  niba suri magazine No. 99  (17-06-06)
  niba suri magazine No. 98  (10-06-06)
  niba suri magazine No. 97  (03-06-06)
  niba suri magazine No. 96  (27-05-06)
  niba suri magazine No. 95  (19-05-06)
  niba suri magazine No. 94  (12-05-06)
  niba suri magazine No. 93  (06-05-06)
  niba suri magazine No. 92  (29-04-06)
  niba suri magazine No. 91  (21-04-06)
  niba suri magazine No. 90  (07-04-06)
  niba suri magazine No. 89  (01-04-06)
  niba suri magazine No. 88  (25-03-06)
  niba suri magazine No. 87  (18-03-06)
  niba suri magazine No. 86  (11-03-06)
  niba suri magazine No. 85  (04-03-06)
  niba suri magazine No. 84  (25-02-06)
  niba suri magazine No. 83  (18-02-06)
  niba suri magazine No. 82  (11-02-06)
  niba suri magazine No. 81  (04-02-06)
  niba suri magazine No. 80  (28-01-06)
  niba suri magazine No. 79  (21-01-06)
  niba suri magazine No. 78  (14-01-06)
  niba suri magazine No. 77  (07-01-06)
  niba suri magazine No. 76  (23-12-05)
  niba suri magazine No. 75  (17-12-05)
  niba suri magazine No. 74  (10-12-05)
  niba suri magazine No. 73  (03-12-05)
  niba suri magazine No. 72  (25-11-05)
  niba suri magazine No. 71  (19-11-05)
  niba suri magazine No. 70  (12-11-05)
  niba suri magazine No. 69  (05-11-05)
  niba suri magazine No. 68  (29-10-05)
  niba suri magazine No. 67  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 66  (14-10-05)
  niba suri magazine No. 65  (08-10-05)
  niba suri magazine No. 64  (01-10-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 63  (24-09-05)
  niba suri magazine No. 62  (17-09-05)
  niba suri magazine No. 61  (10-09-05)
  niba suri magazine No. 60  (03-09-05)
  niba suri magazine No. 59  (27-08-05)
  niba suri magazine No. 58  (20-08-05)
  niba suri magazine No. 57 F  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 D  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57 C  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 57  (12-08-05)
  niba suri magazine No. 56  (05-08-05)
  niba suri magazine No. 55  (30-07-05)
  niba suri magazine No. 54  (23-07-05)
  niba suri magazine No. 53  (16-07-05)
  niba suri magazine No. 52  (09-07-05)
  niba suri magazine No. 51  (02-07-05)
  niba suri magazine No. 50  (24-06-05)
  niba suri magazine No. 49  (17-06-05)
  niba suri magazine No. 48  (11-06-05)
  niba suri magazine No. 47  (28-05-05)
  niba suri magazine No. 46  (21-05-05)
  niba suri magazine No. 45  (15-05-05)
  niba suri magazine No. 44  (07-05-05)
  niba suri magazine No. 43  (30-04-05)
  niba suri magazine No. 42  (23-04-05)
  niba suri magazine No. 41  (16-04-05)
  niba suri magazine No. 40  (09-04-05)
  niba suri magazine No. 39  (02-04-05)
  niba suri magazine No. 38  (26-03-05)
  niba suri magazine No. 37  (19-03-05)
  niba suri magazine No. 36  (11-03-05)
  niba suri magazine No. 35  (04-03-05)
  niba suri magazine No. 34  (26-02-05)
  niba suri magazine No. 33  (18-02-05)
  niba suri magazine No. 32  (11-02-05)
  niba suri magazine No. 31  (04-02-05)
  niba suri magazine No. 30  (28-01-05)
  niba suri magazine No. 29  (21-02-05)
  niba suri magazine No. 28  (14-01-05)
  niba suri magazine No. 27  (07-02-05)
  niba suri magazine No. 26  (18-12-04)
  niba suri magazine No. 25  (10-12-04)
  niba suri magazine No. 24  (03-12-04)
  niba suri magazine No. 23  (26-11-04)
  niba suri magazine No. 22  (19-11-04)
  niba suri magazine No. 21  (12-11-04)
  niba suri magazine No. 20  (06-11-04)
  niba suri magazine No. 19  (29-10-04)
  niba suri magazine No. 18  (22-10-04)
  niba suri magazine No. 17  (15-10-04)
  niba suri magazine No. 16  (08-10-04)
  niba suri magazine No. 15  (01-10-04)
  niba suri magazine No. 14  (24-09-04)
  niba suri magazine No. 12  (17-09-04)
  niba suri magazine No. 11  (11-09-04)
  niba suri magazine No. 10  (03-09-04)
  niba suri magazine No. 09  (28-08-04)
  niba suri magazine No. 08  (21-08-04)
  niba suri magazine No. 07  (14-08-04)
  niba suri magazine No. 06  (06-08-04)
  niba suri magazine No. 05  (31-07-04)
  niba suri magazine No. 04  (23-07-04)
  niba suri magazine No. 03  (17-07-04)
  niba suri magazine No. 02  (10-07-04)
  niba suri magazine No. 01  (02-07-04)


AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

    




















Suriname">