andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


WERKPROCEDURE


Voor door ROSEBEL GOLDMINES in te voeren goederen.

Ingevolge de beschikking van de Minister van Financien van 7 november 2002, La.B No.1926, krachtens artikel 8 van de Delfstoffen Overeenkomst van 7 april 1994, wordt aan Rosebel Goldmines NV (RGM) bij invoer van goederen vrijstelling van rechten verleend. Deze vrijstelling geldt ook voor importen, die ten behoeve van RGM worden verzorgd.

De voorwaarden waaronder deze vrijstelling wordt verleend zijn:

1. Op het Enig Document in het vak bestemd voor additionele informatie, dient een betrokken bij de goudwinning door RGM, onder vermelding van de relevante facturen, cognossementen en eventuele purchase (inkoop) orders. De gedagtekende verklaring zal als volgt luiden: RGM verklaart hierbij dat de aan de ommezijde vermelde goederen bestemd zijn ten behoeve van de goudwinning. Op grond van de Minister van Financien van 7 november 2002, La.B No.1926, krachtens artikel 8 van de Delfstoffen Overeenkomst van 7 april 1994, wordt hierbij vrijstelling aangevraagd van alle rechten bij invoer. Zie factuurs nr(s)..........dd....; B/L nr(s).......dd......Purchase order nr(s).....dd.....

2. RGM zal de namen en handtekeningen van de functionarissen, die gerechtigd zijn bovengenoemde verklaring te ondertekenen, opgeven bij de Douane.

3. Voor de import van goederen, waarvan de bestelling is uitbesteed aan andere bedrijven of firma's, dient in voornoemde verklaring steeds de purchase order (inkoop order) van RGM te worden vermeld. Deze order zal ook moeten worden overgelegd bij de indiening van het verzoek tot vrijstelling. Tevens zal RGM de namen opgeven bij de Douane van deze toeleveringsbedrijven of- firma's.

4. Voor goederen die zelf door RGM worden ingevoerd behoeft geen purchase order te worden overgelegd. Wel dienen de betreffende facturen en cognossementen te worden overgelegd.

5. De Aangifte Procedure Codes (APC) die voor de Enig Documenten zal worden gehanteerd zijn:

- C415 - invoer met vrijstelling t.b.v. Rosebel Gold Mines N.V. vanuit tijdelijke bergplaats;
- C445- invoer met vrijstelling t.b.v. Rosebel Gold Mines N.V. vanuit entrepot.

6. De bescheiden benodigd bij de inklaring van de goederen, kunnen door de Douane worden gebruikt om de bestemming en het doel van het gebruik / verbruik van de goederen te controleren.

7. Restitutie van betaalde rechten bij invoer zal geenszins verleend worden. De toeleveringsbedrijven, kunnen op verzoek in aanmerking komen voor het houden van een particulier entrepot voor het opslaan van goederen, die bestemd zijn voor RGM. Hierdoor kunnen zij uit voorraad leveren aan RGM.

8. De Douane kan ten alle tijde controle uitoefenen teneinde na te gaan als de goederen voor het doel zijn of worden aangewend waarvoor zij worden ingevoerd. De hiervoor genoemde purchase orders zijn van belang bij de controle door de Douane.

9. Goederen die met vrijstelling worden ingevoerd mogen pas 3 jaren na de datum van invoer worden doorverkocht aan derden. Bij overtreding hiervan zal bij doorverkoop de verschuldigde rechten bij invoer alsnog betaald moeten worden aan de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.

10. Bij misbruik van de vrijstelling zal RGM aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van de verschuldigde rechten bij invoer en eventueel volgens de vigerende wetgeving op te leggen boete.


Paramaribo, 27 januari 2003,
De Inspekteur der Invoerrechten en Accijnzen

H. Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: