andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Dienstorders    : Vaststelling vergoeding teruggaaf


Paramaribo, 22 december 2003.

Dienstorder no. 22

Onderwerp: Vaststelling vergoeding teruggaaf

Ter kennis van alle ambtenaren wordt gebracht dat bij Beschikking La B no.2208 van de Minister van FinanciŽn van 5 november 2003, de Vergoeding bij verzoek om teruggaaf van betaalde Invoerrechten is vastgesteld op SÉ.15000,00 (vijftien duizend gulden) per artikel.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 10 november 2003.

Voor alle duidelijkheid wordt hierbij eveneens gebracht, dat elk verzoek om teruggaaf van invoerrechten uitsluitend op grond van de artikelen 49 en 50 van de WTI 1996 kan worden gedaan. Het daartoe strekkend verzoekschrift aan de Inspecteur moet vergezeld gaan van de volgende bescheiden;

°    Het origineel aangevers exemplaar van het enig document, voorzien van een verklaring van de ambtenaar die met verificatie/ visitatie is belast

°    Een bewijs van storting van de verschuldigde vergoeding bij de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen

°    Alle relevante documenten, die betrekking hebben op de zending waarover teruggaaf wordt verzocht, zoals factuur, cognossement, paklijst etc.

De ambtenaren worden verzocht hiermede rekening te houden.

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

P. Pawirosemito
Wnd Hoofd van de Dienst    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††