andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Toelichting op het gebruik van het formulier Enig Document,
Suriname 6e druk, januari 2004Naar Pagina:                             Bijlagen


4.    Toelichting op de vakken A,B,C en D in te vullen door de douane.


**ATTENTIE!

De volgende vakken mogen uitsluitend worden ingevuld door de Douane. Deze toelichting bevat echter voor de aangever van belang zijnde informatie.Vak A     Vak voor geldigmaking.

Dit vak is afgedrukt op zowel de Hoofdaangifte als op de Bislijst.

Het dient voor de geldigmaking van de aangifte. De aangifte is tot document ( geldig ) verheven als:

- het registratienummer is vermeld

- het is voorzien van datum, handtekening en naam van de ambtenaar

- het is voorzien van een dienststempel

- er eventueel een geldigheidstermijn is vastgesteld

Tevens is er in de rechterbovenzijde van vak A, om administratieve redenen ruimte vrijgelaten voor intern ambtelijk gebruik.

De verschuldigde rechten worden automatisch door het systeem berekend. Er wordt een mededeling uitgeprint met daarop vermeld de verschuldigde rechten, de zogenaamde verschuldigdheids-mededeling (Assessement-notice). Door de computer wordt aan deze mededeling een nummer toegekend, welke ook in vak A wordt vermeld.


Vak B.     Verificatie.

Als de factuurcontrole heeft plaatsgevonden, moet het cijfer 1, 2, 3 of 4 worden aangekruisd dat overeenkomt met de soort controle, die door de verifiŽrende ambtenaar is verricht.

Aankruisen het cijfer:

1.   als globale controle heeft plaatsgevonden, onder aantekening
        van vereiste fysieke controle;

2.   als verificatie aan de hand van bescheiden heeft plaatsgevonden;

3.   als 2 doch met toelichting van de aangever;

4.   met vooraf vastgestelde waarde.

Tevens vindt doorhaling plaats van de tekst "conform" of "niet conform" naar gelang van de bevindingen. Tevens wordt het document voorzien van naam en handtekening van de controlerende ambtenaar en een dienststempel. Als de uitslag van de controle niet conform is, worden aan de achterkant van het formulier, in vak C a, de bevindingen vermeld.


Vak C    Ambtelijke bevindingen / opmerkingen.

a.    Modificaties

Bij verificatie bevonden afwijkingen en mededelingen worden in dit vak vermeld.

Als er factuurcontrole heeft plaatsgevonden, worden bevonden afwijkingen door de Douane in dit vak vermeld, onder verwijzing naar artikel- en vaknummer.

b.   Paraaf.

Als er, bij controle afwijkingen worden bevonden moeten deze worden ingevoerd in het computersysteem. Degene die deze afwijkingen in het systeem invoert zet in dit vakje zijn paraaf.

c.   Visitatie.

De ambtenaar welke de daadwerkelijke visitatie verricht, vermeldt hier zijn bevindingen.

d.    Overige:

In dit vak worden onder andere de bevindingen bij opneming van de goederen vermeld. Als er verschillen zijn geconstateerd wordt het bijbehorende vakje aangekruist en de verschillen gespecificeerd.

Dit vak wordt ook gebruikt in gevallen bij identiteitsvaststelling, zoals bij tijdelijke in- of uitvoer en bij monsteronderzoek voor vermelding van de monsteropname en de uitslag van het eventueel onderzoek.


Vak D     Controle.

In dit vak worden de aantekeningen gesteld door de controle kamer van de douane.Naar Pagina:                             Bijlagen


OPMERKING:

De vakken vermeld aan de voorzijde van het Enig Document mogen slechts middels machineschrift worden ingevuld

(de vakken 11 en 15 mogen indien nodig ook met de hand worden ingevuld). Zie ook 2.2.1.    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††