andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies    : Werkprocedure Onbeheerde Opslag Nieuwe Haven


Werkprocedure Onbeheerde Opslag Nieuwe Haven

1.    de opslagfaciliteiten zijn in Loods 8, open opslag en andere nader door
       of namens de Chef Visitatiepost aan te wijzen locaties.

2.    het Coördinatieteam voor Publiek Entrepot (CPE) is belast met de
       administratieve en organisatorische zaken van de opslag.

3.    de taken en bevoegdheden van de Ontvanger worden onverkort
       uitgeoefend.

4.    hetzelfde formulier van het Opslagdocument onbeheerde goederen
       (OOG)
mag als aanvraagformulier (concept) bij het voornemen tot
       opslag worden gebruikt.

5.    na overbrenging, inname en opmeting van de lading wordt het formulier
       OOG in 3voud definitief opgemaakt en door het CPE middels een
       handtekening gewaarmerkt.

6.    het gewaarmerkte OOG wordt ten spoedigste bij de Ontvanger ingediend,
       die het afstempelt, nummert alle 3 exemplaren identiek, verheft daarmede
       het formulier tot Document en trekt een exemplaar in.

7.    de 2 exemplaren van het genummerd OOG wordt bij de afdeling Manifest
       ter afschrijving / aanzuivering aangeboden.

8.    na afschrijving wordt 1 exemplaar aan de CPE aangeboden en
       1 exemplaar berust bij het betreffend scheepvaartbedrijf.

9.    in deze opslagprocedure wordt het ASYCUDA systeem niet
       aangesproken.

10.  er wordt een overgangsperiode van 3 maanden ingebouwd waarin
       een OOG voor lading van verschillende cognossementen (BL's)
       mag worden gebruikt.

11.  na 15 mei 2002 is het slechts toegestaan om onbeheerde opslag te
       doen met één OOG voor lading voorkomende op één BL.

12.  uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit OOG geen wegvoeringdocument is,
       doch slechts voor goederenbeweging onder douaneverband binnen
       het haventerrein.

13.  voorafgaand aan de opslag van goederen, geschikt voor menselijke
       consumptie, dient er een verklaring van het Bureau voor Voedingswaren
       of een andere daartoe bevoegde te worden overgelegd, waarin blijkt dat
       die goederen minimaal nog 120 dagen na de geplande opslag houdbaar
       zullen zijn.

14.  alle verbodsbepalingen en termijnen zoals vervat in de Scheepvaartwet,
       geldende tekst 1939 blijven gehandhaafd.

15.  de regelgeving in de In-en Uitvoerkostenwet 1940 en de Wet op
       entrepotrechten 1908 met de daarin aangebrachte wijzigingen,
       blijven onverkort van kracht.

16.  voor goederen door of vanwege de Inspectie der Invoerrechten
       en Accijnzen
opgeslagen wordt eveneens van het OOG
       gebruik gemaakt.

17.  de Chef Visitatiepost Nieuwe Haven ziet toe op de juiste naleving van
       deze werkprocedure en is bevoegd, in overleg met belanghebbenden
       nadere regels in te stellen.

18.  deze werkprocedure gaat in per 15 februari en geldt tot nader orde.

Paramaribo, 20 februari 2002
Namens de Inspecteur,

Isaak Soerokarso
Public Relations & Klantenservice


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: