andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Uittreksel van de Bijlage behorende bij:

Staatsbesluit van 18 september 2003 (S.B. 2003 no.74)
Negatieve Lijst 2003


Sub A. Verboden Invoer

  1   Bestrijdingsmiddelen (FAO Negatieve lijst)

  2   ChemicaliŽn (FAO Negatieve lijst)

  3   Chemische en radioactieve afvalstoffen

  4   Chemische, biologische en nucleaire wapens, alsmede stoffen welke
       worden aangewend voor de aanmaak van voornoemde producten

  5   Goederen die in het land van herkomst onwettig zijn verkregen,
       verzameld, vervaardigd, vervoerd of uitgevoerd.

  6   Tweedehandse (auto)bussen ouder dan tien jaar

  7   Tweedehandse personenauto's ouder dan acht jaarSub B. Invoer met Vergunning

  1   Vuurwapens, waaronder explosieven en munitie in artikel 1 van de
       Vuurwapenwet
       (G.B. 1930 no.73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1990 no.1)

  2   Vuurwerk

  3   Verdovende middelen en psychotrope stoffen bedoeld in artikel 1 van de
       Wet Verdovende Middelen S.B.1998 no. 14).
       Medicamenten (geneesmiddelen voor mensen ), sera.

  4   Medicamenten (genees- bestrijdingsmiddelen t.b.v. van dieren en planten )

  5   Kwik

  6   Bestrijdingsmiddelen (met uitzondering van de bestrijdingsmiddelen
       die voorkomen op de FAO-negatieve lijst)

  7   Radioactieve mineralen

  8   Beschermde diersoorten (CITES app.1 Hoofdstuk 1.) In het wild
       levende diersoorten alsmede delen of producten daarvan inclusief eieren

  9   Eieren, huiden, delen van huiden, veren en andere lichaamsdelen
       van beschermde diersoorten, al of niet geprepareerd, zomede de daaruit
       vervaardigde goederen.

10   Dieren, dierlijke producten en producten van dierlijke herkomst.

11   Tweedehandse (auto)banden

13   Polychloorbifenylen (PCB) en polychloorterfenylen (PCT) bevattende
       apparatuur

14   Zaad, voortplantingsmaterialen en teelaarde en andere onbewerkte grond

15   Motorfietsen en bromfietsen ouder dan drie jaarSub C. Gereguleerde goederen bij Invoer (certificering of registratie)

(certificering of registratie)


1   Micro-organismen (bacteriŽn, gist en schimmels)

2   Afvalstoffen (met uitzondering van chemische of radioactieve afvalstoffen)

3   Alle chlorofluorcarbons (CFC's) bevattende apparaten

4   Planten, plantedelen en het pakmateriaal daarvan.
     Plastiek, Papier, Jute, Zakken

5   Reeds gebruikte ledige zakken voor baaltransportSub D. Verboden Uitvoer


1   Antiquiteiten

2   Chemische wapens

3   Goederen die in Suriname onwettig zijn verkregen, verzameld,
     vervaardigd, vervoerd of zouden worden uitgevoerd.Sub E. Uitvoer met Vergunning


1   Vuurwapens, waaronder explosieven en munitie in artikel 1 van
     de Vuurwapenwet
     (G.B. 1930 no.73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1990 no.1)

2   Geneeskrachtige kruiden en planten

3   De verdovende middelen en psychotrope stoffen bedoeld in
     artikel 1 van de Wet Verdovende Middelen (S.B.1998 no. 14).
     Medicamenten (geneesmiddelen voor mensen ), sera.

4   Beschermde diersoorten (CITES app.1 Hoofdstuk 1).
     In het wild levende diersoorten alsmede delen of producten
     daarvan inclusief eieren

5   Eieren, huiden, delen van huiden, veren en andere lichaamsdelen
     van beschermde diersoorten, al of niet geprepareerd, zomede de
     daaruit vervaardigde goederen.

6   Onbewerkt hout, rondhout, paalhout rond of bekapt, bewerkt hout,
     hout -producten en bosbijproducten

5   Planten en dieren, onderdelen daarvan voor commercieel gebruik
     als genees middel, reuk -, kleur - en smaakstoffen bedrijfsmiddelen
     en dergelijke (i.v.m. bioprospecting)Sub F. Gereguleerde goederen bij Uitvoer


1   Alle andere goederen waarvan de wet- of regelgeving van het land
     van invoer registratie of keuring in het land van uitvoer vereist.Sub G. Vergunning - Certificering - Registratie


a   Voor de Vergunningplichtige goederen bij invoer en uitvoer
     in Sub A en B is de Dienst Invoer-Uitvoer en Deviezencontrole
     van het Ministerie van Handel en Industrie belast met het verlenen van de
     nieuwe ingestelde H 03 vergunning.

b   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C1 wordt de
     certificering / registratie door het Ministerie van Volksgezondheid verricht.

c   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C3 wordt de
     certificering / registratie door het Ministerie van Arbeid, Technologische
     Ontwikkeling en Milieu (ATM) verricht.

d   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C4 wordt
     de certificering door het land van herkomst (m.u.v. diepvriesfruit- en
     groenten) en keuring door de Directeur van het Ministerie van Landbouw,
     Veeteelt en Visserij (LVV) verricht.

e   Voor de Gereguleerde goederen onder Sub C5 geschiedt dat
     middels certificering door het land van herkomst vermeldende dat de
     goederen vůůr verzending afdoende zijn ontsmet of gefumigeerd

f   Voor inklaring van de niet vergunningplichtige goederen dient men de
     documenten voor de invoer eerst ter registratie bij de Dienst IUD aan
     te bieden.

     Deze registratieplicht geldt dus voor alle goederen.
    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††