andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies


Klantnummers

In ASYCUDA wordt de administratie van klanten thans bijgehouden in 2 bestanden, te weten;

·   die voor vaste klanten met een uniek klantnummer en

·   die voor incidentele klanten, de 999 999 999.

Door de ontwikkelingen van de goederenbeweging is het thans noodzakelijk gebleken deze administratie beter te stroomlijnen. Hierdoor zal de Douane elke aangever als een vaste klant beschouwen en als zodanig registreren. Elke klant krijgt een uniek klantnummer. In het systeem zullen enkele belangrijke exercities worden uitgevoerd om de nieuw op te zetten bestand te kunnen beheren. Het wordt dus nuttig dat een werkinstructie voor de afdelingen Aangifteproces en Informatie Technologie in werking treedt.

1.   Het huidige bestand voor vaste klanten wordt gecontinueerd, met
      dien verstande dat dit uitsluitend wordt aangewend
      voor handelszendingen.

2.   Het bestand voor klanten met het nummer 999 999 999 wordt
      afgebouwd en opgeheven.

3.   Aan elke natuurlijke persoon als aangever van een goederenzending
      die géén handelskarakter heeft, wordt een uniek ASYCUDA klantnummer
      (AKN) verstrekt, dat zal gelden voor alle toekomstige aangiften.

4.   Bij natuurlijke personen wordt onderscheid gemaakt tussen ingezetenen en
      niet ingezetenen.

5.   Een natuurlijke persoon als aangever moet de leeftijd van 18 jaar
      reeds hebben bereikt. Deze aangevers moeten zich laten vertegenwoordigen
      door hun ouders of voogd. Uitzondering hierop geldt uitsluitend voor niet
      ingezetenen
.

6.   Het uniek AKN voor ingezetenen zal zijn het door het Centraal Bureau voor
      Burgerzaken (CBB Suriname) afgegeven nummer van diens identiteitskaart,
      met toevoeging van een door de afdeling IT bedachte code van 2 karakters.


      Het uniek AKN voor niet ingezetenen zal zijn het nummer van diens
      overgelegde officiële paspoort, met toevoeging van een door de afdeling
      IT bedachte code van 2 karakters.

7.   Voor ingezetenen geldt verder dat bij indiening van elke aangifte
      het originele identiteitsbewijs, voor niet ingezetenen het originele
      paspoort moet worden overgelegd.

8.   Natuurlijke personen die reeds van een uniek AKN zijn voorzien,
      mogen voortaan daarvan gebruik maken zonder de bescheiden van
      KKF- of Belasting vastnummer hoeven te overleggen.

9.   Bij aanvaarding van het enig document moeten de ambtenaren erop
      toezien dat de nummers van de identiteitskaart of paspoort in de vakken
      2 en 7 worden vermeld.

10. Deze maatregelen en werkinstructie treden in werking op 20 mei 2002.


Paramaribo, 13 mei 2002
De Inspecteur,

Harold Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: