andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Overzicht aangifteprocedure-codes (APC).

Het Enig document wordt gebruikt voor een groot aantal douaneprocedures. Middels codes wordt zichtbaar welke douane procedure men wenst te vervullen. Het invullen van de juiste APC is enorm belangrijk omdat aan deze code het heffings- en vrijstellingsregiem gekoppeld wordt.

De code is opgebouwd uit een letter welke aangeeft import, export, wederuitvoer, entrepot opslag of transito verkeer.

En een cijferreeks welke de verbijzondering aangeeft.

* = gereserveerd nummer.

OPMERKING:
De vakken vermeld aan de voorzijde van het Enig Document mogen slechts middels machineschrift worden ingevuld.APC coderingen:

Invoer.

C4        DEFINITIEVE INVOER

C400    Invoer tot gebruik niet elders begrepen met betaling van
            alle belastingen (zie C470, C474, C476, C600).

C401    Invoer met CARICOM certificaat (zie C471, C475, C478, C601).

C402    Invoer met CARICOM certificaat t.b.v. de SURALCO zonder
            heffing van Omzetbelasting.

C403    *

C404    Invoer met vrijstelling - artikel 29 lid 1 letter a, b, c.
            ( zie C431).

C405    Invoer met vrijstelling - artikel 32 lid 1 letter d.
            ( Zie C432, C 621, C622 ).

C406    Invoer met vrijstelling artikel 33 ( zie C433).

C407    Invoer met vrijstelling - artikel 36 - diplomatieke -,
            consulaire missies, en internationale organisaties (C434).

C408    Invoer met vrijstelling - artikel 39 (zie C435).

C409    Invoer met vrijstelling - artikel 40 - vliegtuigbrandstof
            voor binnenlandse vluchten.

C410    Invoer met vrijstelling - artikel 41 (zie C437).

C411    Invoer met vrijstelling - artikel 42 (zie C438).

C412   Invoer met vrijstellingen niet elders onder begrepen (zie C439).

C413    Invoer met vrijstelling basisgoederen (zie C444).

C414    Invoer t.b.v. de SURALCO zonder heffing van Omzetbelasting.

C415    Invoer met vrijstelling t.b.v. Rosebel Gold Mines N.V.
            vanuit tijdelijke bergplaats.

C419    Invoer met vrijstelling ingevolge de investeringswet (zie C440). C420 Invoer met vrijstelling voor NHAS goederen.
            ( verdragsmiddelen projecten - zie C441).

C421    Invoer met vrijstelling ingevolge een ministeriele concessie
            (zie C422).

C422    Invoer met vrijstelling - artikel 47 - ingevolge het
            grondstoffenbesluit (zie C443).

C426    Invoer van investeringsgoederen onder voorlopige
            voorwaardelijke vrijstelling.

C430   *Invoer met vrijstelling - t.b.v. offshore en buitenlandse
            verkoop corporaties.


Entrepot verkeer met vrijstellingen.

C431    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 29 lid 1
            letter a, b, c.

C432    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot -
            artikel 31 lid 1 letter d.

C433    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 33.

C434    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 36.

C435    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 39.

C436    Invoer met vrijstelling vanuit fictief entrepot minerale olien
            ingevolge o.a. artikel 36 en artikel 40 voor diplomatieke en
            dergelijke missies alsmede voor binnenlandse en andere
            bijzondere bestemmingen.

C437    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 41.

C438    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 42.

C439    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot niet elders begrepen.

C440    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot ingevolge de
            Investeringwet.

C441    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot voor NHAS-goederen.

C442    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot ingevolge een
            ministriele concessie.

C443    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - artikel 47 - ing.
            Het Grondstoffen- besluit.

C444    Invoer met vrijstelling vanuit entrepot - basisgoederen.

C445    Invoer met vrijstelling t.b.v. Rosebel Gold Mines N.V.
            vanuit entrepot.

C446    Invoer van Investeringsgoederen onder voorlopige voorwaardelijke
            Vrijstelling vanuit entrepot.


Overig entrepot verkeer.

C470    Invoer vanuit publiek entrepot.

C471    Invoer vanuit publiek enterpot met CARICOM certificaat.

C472    Invoer vanuit publiek entrepot met inslag voor 01-01-1996.

C473    Invoer vanuit particulier entrepot met inslag voor 01-01-1996.

C474    Invoer vanuit particulier entrepot.

C475    Invoer vanuit particulier entrepot met CARICOM certificaat.

C476    Invoer vanuit fictief entrepot minerale olien.

C477    Invoer vanuit publiek entrepot SAIL / SUJAFI.

C478   ** Invoer vanuit fictief entrepot minerale olien met CARICOM
            certificaat.

C479   ** Invoer vanuit fictief entrepot minerale olien met vrijstelling
            ingevolge ministeriele beschikking.

C480    Invoer t.b.v. de SURALCO zonder heffing omzetbelasting vanuit
            entrepot.

C481    Invoer met CARICOM certificaat t.b.v. de SURALCO zonder
            heffing van Omzetbelasting vanuit entrepot.


Overige invoer.

C490    Aangifte ten invoer van in het openbaar verkochte goederen
            ingevolge art. 53 van de S.W. GB 1939 No. 30
            (zie Do no.30 d.d. 08-11-2002).

C499    Invoer van passagiers bagage, met betaling van rechten indien op
            ED zonder handelskarakter.


C5    TIJDELIJKE INVOER

C500    Tijdelijke invoer voor wederuitvoer in onveranderde staat.

C501    Tijdelijke invoer voor reparatie - art. 31 letter a.

C502    Tijdelijke invoer actieve verdeling - art. 31 letter b, c en d -
            voor gebruik In te fabriceren goederen voor uitvoer naar
            derde landen extra regionaal.

C503    Tijdelijke invoer voor actieve veredeling - art 31 letter b en c - voor
            gebruik in te fabriceren goederen voor uitvoer naar CARICOM lidlanden
            met certificaat.


C504    Tijdelijke invoer voor actieve verdeling - art. 31 letter b en c -
            voor gebruik in te fabriceren goederen voor uitvoer naar CARICOM
            lidlanden zonder certificaat.


C6    WEDERINVOER.

C600    Wederinvoer vanuit derde landen.

C601    Wederinvoer vanuit CARICOM met certificaat.

C620    Wederinvoer na tijdelijke uitvoer - art 34 letter a.

C621    Wederinvoer na reparatie - art 32 letter a, artikel 34 letter a.

C622    Wederinvoer na passieve veredeling - art 32 letter b,c.


C9    OVERIGE REGELINGEN INVOER.

C900    Vernietiging bij invoer onder ambtelijk toezicht.

C971    Vernietiging na voorafgaande opslag in publiek entrepot

C972    Vernietiging na voorafgaande opslag in particulier entrepot.

C973    Vernietiging na voorafgaande opslag in fictief entrepot voor
            minerale olien.


Export.

E1   DEFINITIEVE UITVOER UIT HET VRIJE VERKEER.

E100    Uitvoer naar derde landen.

E101    Uitvoer naar derde landen met vrijstelling.

E102    Uitvoer met CARICOM certificaat.

E103    Uitvoer met CARICOM certificaat en met vrijstelling.

E104    Uitvoer met EURO - 1 certificaat.

E105    Uitvoer met EURO - 1 en met vrijstelling.

E106    Bevoorrading zee schepen en internationale vliegtuigen.

E107    Uitvoer naar CARICOM zonder certificaat.

E108    Uitvoer naar CARICOM zonder certificaat en met vrijstelling.

E109    Uitvoer onder CARICOM - Venezuela accoord.

E110    Uitvoer onder CARICOM - Venezuela accoord met vrijstelling.

E111    Uitvoer door diplomatieke- en consulaire missies alsmede
            internationale Organisaties ( UNCTAD, UNICEF, IDB, PAHO ect).

E112    Uitvoer door aangewezen bijzondere bedrijven.

E113    Vereenvoudigde aangifte voor geschenkpakketten.

E114    Uitvoer onder CARICOM - Columbia accoord.

E115    Uitvoer onder CARICOM - Columbia accoord met vrijstelling.

E116    Uitvoer van ingevoerde goederen door Rosebel Goldmines
            met vrijstelling.


E2    TIJDELIJKE UITVOER.

E200    Tijdelijke uitvoer naar derde landen.

E201    Tijdelijke uitvoer naar derde landen met vrijstelling.

E202    Tijdelijke uitvoer met CARICOM certificaat.

E203    Tijdelijke uitvoer met CARICOM certificaat en met vrijstelling.

E204    Tijdelijke uitvoer met EURO - 1 certificaat.

E205    Tijdelijke uitvoer met EURO - 1 certificaat en met vrijstelling.

E206    Tijdelijke uitvoer zonder CARICOM certificaat.

E207    Tijdelijke uitvoer zonder CARICOM certificaat en met vrijstelling.

E208    Tijdelijke uitvoer onder CARICOM - Venezuela accoord.

E209    Tijdelijke uitvoer onder CARICOM - Venezuela accoord met vrijstelling.

E210    Tijdelijke uitvoer door diplomatieke- en consulaire missies
            alsmede internationale organisaties.

E211   * Tijdelijke uitvoer door aangewezen bijzondere bedrijven.

E212    Tijdelijke uitvoer onder CARICOM - Columbia accoord.

E213    Tijdelijke uitvoer onder CARICOM - Columbia accoord met vrijstelling.


R3     WEDERUITVOER.

R341    Wederuitvoer met verzoek om teruggaaf.

R342    Wederuitvoer zonder verzoek teruggaaf (goederen moeten nog onder
            beheer staan van de Douane.

R350    Wederuitvoer in ongewijzigde staat na tijdelijke invoer.

R351    Wederuitvoer na reparatie.

R352    Wederuitvoer door scheepvaart-agenten en/of goederen
            afhandelings- maatschappijen onder overlegging van een schrijven
            van de afzender/ verscheper.

R353    Wederuitvoer na actieve veredeling naar derde landen.

R354    Wederuitvoer na actieve veredeling met CARICOM certificaat.

R355    Wederuitvoer na actieve veredeling zonder CARICOM certificaat.

R356   Wederuitvoer na actieve veredeling onder CARICOM -
            Venezuela accoord.

R357    Wederuitvoer na actieve veredeling onder CARICOM -
            Columbia accoord.

R370    Wederuitvoer na entrepot opslag naar derdelanden
            ( extra regionaal ).

R371    Wederuitvoer na entrepot opslag met CARICOM certificaat.

R372    Wederuitvoer na entrepot opslag zonder CARICOM certificaat.

R373    Wederuitvoer na entrepot opslag onder CARICOM -
            Venezuela accoord.

R374    Wederuitvoer na entrepot opslag onder CARICOM -
            Columbia accoord.

R375    Wederuitvoer na entrepot opslag voor bevoorrading zee schepen
            en internationale vliegtuigen
            (gebruik aan boord -zie 2.2.7).

R376    Wederuitvoer na fictief entrepot opslag minerale olien
            bevoorrading zeeschepen en internationale vliegtuigen
            (gebruik aan boord - 2.2.7).   R377    Wederuitvoer na fictief entrepot opslag minerale olien naar
            andere bestemmingen buiten Suriname.

R378    Wederuitvoer na opslag in publiek entrepot met inslag
            voor 01-01-1996.

R379    Wederuitvoer na opslag in particulier entrepot met
            inslag voor 01-01-1996.


S    OVERIGE PROCEDURES.

S700    Overbrengen en opslag in publiek entrepot.

S702    Overbrengen en opslag in particulier entrepot.

S703    Overbrengen en opslag in entrepot Sujafi / Sail / Cevihas / Holsu
            ingevolge ministriele concessie.

S705    Overbrengen en opslag in fictief entrepot minerale olien.

S710    Overbrengen van publiek naar particulier entrepot.

S711    Overbrengen van particulier naar een ander particulier of
            een fictief entrepot van dezelfde entrepositaris.

S712    Overbrengen van publiek naar een ander publiek entrepot.

S713    Overbrengen van particulier entrepot naar tax free shop.

S714    Overbrengen van het ene naar het andere entrepot op naam
            van een andere entrepositaris.

S715    Overbrengen van fictief entrepot minerale olien naar een
            ander fictief entrepot minerale olien.

S716    overbrengen van fictief entrepot minerale olien met
            inslag voor 01-01-1996.

S719    Overschrijving in een publiek-entrepot op naam van een
            andere entrepositaris.

S720    Verkavelen binnen een entrepot.

S790    Aanzuiveren entrepot opslag tussen twee aangiftepunten.
            Intern document voor afboeking kantoor van vertrek.

S800    Transito verkeer (zie 2.2.8).

S801    Transit levering aan zeegaande schepen.

S802    Transit levering aan internationale vliegtuigen.
    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: