andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies    : Werkinstructie Houtexport


Werkinstructie Houtexport

Bij de export maken we onderscheid van 4 categorieŽn.

      a.   Gezaagd hout in pakketten

      b.   Rondhout in stammen

      c.   Ruw bewerkte en vierkant bekapte hout

      d.   Triplex platen


1.   Elke aanvraag voor export bij de Sectie Uitvoer van de Douane (SUD)
      dient vergezeld te gaan van de volgende bescheiden;

      o   een volledig ingevuld enig document (APC- E serie)

      o   een H99 vergunning

      o   IT formulier

      o   een keuringslijst van SBB (Stichting Bosbeheer & Bostoezicht) in 2voud

      o   een factuur van de zending


      De in deze bescheiden opgenomen waarden van het exporthout moeten
      voldoen aan de criteria gesteld in de Beschikking van 2 november 1998
      no.1974/98 Staatsblad 1999 no.27


2.   Na goedkeuring van de aanvraag wordt de exporteur Fiat tot Inname
      verstrekt.


      Na inname van de totaal te exporteren partij wordt een Fiat tot Inlading
      verleend, beide door de afdeling Uitvoertafel.


      Bij elke van deze fiats wordt steeds een afschrift van de gewaarmerkte
      keuringslijst aangehecht. Zonder deze keuringslijst van SBB is het
      onnodig aangifte tot export te doen, daar deze zonder meer door
      de Douane geweigerd zal worden.


3.   Inname van exporthout geschiedt, tenzij anders vergund, steeds
      via de hoofdingangen van de Nieuwe Haven en de overige visitatieposten.

      Voorts geldt dat;


      o   de inname geschiedt door de Scheepvaartmaatschappij in aanwezigheid
           van een douane ambtenaar en een SBB-functionaris


      o   de inlading van het ingenomen hout geschiedt onder toezicht van de SBB,
           de Scheepvaartmaatschappij en de Douane.


4.   Vanwege de specifieke deskundigheid wordt de controle opgedeeld in;

      o   Bosbouwtechnische controle door SBB

      o   Fiscaal-technische visitatie door de Douane

      o   Stuwadoortechnische controle door de Scheepvaartmaatschappij


5.   Bij inname wordt reeds bij de hoofdingang door de Douane mede de
      volgende bijzonderheden gecontroleerd;

      o   de omschrijving van de Fiat tot Inname en de keuringslijst

      o   de merken en nummers van de zending

      o   de soort en hoeveelheden van de zending

6.   Na inlading zijn de douaneambtenaar en de dienstdoende SBB-functionaris,
      beiden belast met het toezicht bij de inlading, gehouden de bijzonderheden
      te vermelden en af te tekenen op zowel de keuringslijst als en dorso van
      de Fiat Inlading


7.   Om eventuele verschillen bij inname en inlading te voorkomen,
      is de Scheepvaartmij gehouden het Proces-verbaal van Inlading van de
      SBB (afdeling Productiecontrole) mede te ondertekenen.


8.   Na inlading wordt door de Scheepvaartmaatschappij onder overlegging
      van de Fiats Inname en Inlading een rapport bij de afdeling Uitvoertafel
      ingeleverd, waarin het niet ingeladen deel van het ingenomen hout
      duidelijk wordt aangetoond en geÔnventariseerd door de SUD.


9.   Met een door de SUD voor akkoord getekende Fiat Inname is
      de exporteur bevoegd het niet ingeladen hout wederom in het vrije
      verkeer te brengen.


10. Aanzuivering en afschrijving van de zending in het Manifest
      bij Uitvoer door de SUD vindt plaats onder overlegging van het
      Proces-verbaal van Inlading van de SBB en alle andere
      onderliggende bescheiden.


11. De SUD is gehouden periodiek uitgebreid rapportage te doen aan
      de afdeling Informatie Technologie met een overzicht van de
      definitieve exportgegevens.


12. De regelgeving in de Scheepvaartwet, de Houtwet, en de Wet op het
      Bosbeheer blijven onverkort van kracht.


Paramaribo, 30 mei 2002,
De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.

Harold Louisville


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††