andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Werkinstructies


Suralco ontheffing van betaling van omzetbelasting


Werkprocedure C414 & C480

Bij Beschikking LaB no.2588 van 15 december 2000 heeft de Minister van FinanciŽn aan de Suralco ontheffing van betaling van omzetbelasting verleend voor haar importen. Deze ontheffing geldt eveneens voor importen, die ten behoeve van Suralco door toeleveringsbedrijven worden verzorgd.

In punt 2 van dienstorder no.29 van 16 oktober 2001 heeft de Inspecteur de APC's voor de enig documenten bepaald. Om de efficiŽntie te bevorderen is met de Suralco de volgende werkprocedure afgesproken;

o   Suralco wijst de toeleveringsbedrijven aan en maakt dit schriftelijk
     kenbaar aan de Douane.

o   Voor de eerste maal heeft de Suralco de volgende importeurs als
     haar toeleveringsbedrijven aangewezen;

1.   Intermed NV

2.   Shell Suriname Verkoopmaatschappij NV

3.   Surmac NV


o   De bepalingen van de Scheepvaartwet, geldende tekst 1939 blijven voor
     deze importeurs onverkort van kracht.

o   Elke aangifte bij invoer op het enig document dient vergezeld te gaan
     van een verklaring van de Suralco, waarvan de tekst of bewoordingen
     van gelijke strekking als bijlage van deze werkprocedure wordt aangehecht.

o   Elke verklaring moet voorzien zijn van een uniek doorlopend volgnummer,
     jaarlijks te beginnen met 1 voorafgaand door nullen. De administratie van
     deze nummering wordt door Suralco bijgehouden.

o   Bij elke visitatie en aftekening is de ambtenaar gehouden het nummer van
     deze verklaring op het enig document te vermelden. Tevens is deze
     ambtenaar belast met de invulling van het voor de Douane bestemde vak in
     de verklaring van de Suralco.

De door Suralco aangewezen importeurs mogen dan ook gebruik maken van de APC's C414 en C 480, afhankelijk van de douanetechnische bestemming, nl document tot lossing of wegvoering met bestemming Suralco.

Door de Douane is voor de controle een speciaal programma ontworpen, dat bereids aan U en Uw toeleveringsbedrijven is gedemonstreerd en alszodanig bij de Douane verkrijgbaar is.

Middels voornoemde programma is de Douane in staat:

o   Exact te kunnen vaststellen, de behoefte en aanbesteding van Suralco
     per toeleveringsbedrijf.

o   Vast te stellen dat de goederen daadwerkelijk ten behoeve van de
     Suralco worden aangeleverd en aangewend.

o   Misbruik van de vrijstelling ten behoeve van derden zoveel als
     mogelijk te voorkomen.


Paramaribo,
De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

w.g.
Harold Louisville
Bijlage 1 van Werkprocedure C414 & C480

Aan :
de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
Nieuwe Haven
Paramaribo

Betreft: Verklaring voor ontheffing Omzetbelasting bij import

Geachte heer,

Suralco, L.L.C. verklaart hierbij dat op grond van de Beschikking La B no. 2588 van 15 december 2000 door de Minister van FinanciŽn ontheffing van de betaling van Omzetbelasting wordt verleend.

Zij machtigt hierbij onderstaande firma tot de import van de goederen volgens de daarbij vermelde bijzonderheden;

Factuur no.                  op naam van

Environment no.per item op de factuur

AWB / BL no.                  op naam van

Aangeversnummer gemachtigde                  APC


Door de Douane in te vullen


Enig document no:

Kwitantie no:

Bestemming opslag:


Paramaribo,
Suriname Aluminum Company, L.L.C.,


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††