andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Dienstorders    : Overlegging Originele Inkoopfactuur


Paramaribo, 22 augustus 2003

Dienstorder nr. 11

Betreft: Overlegging Originele Inkoopfactuur

Ter kennis van alle ambtenaren wordt het volgende gebracht:

Voor een meer adequate beoordeling van de douanewaarde bij de import van goederen is het noodzakelijk met ingang van 25 augustus 2003 enkele ordemaatregelen te nemen.

Per die datum is de aangever/importeur verplicht bij elke aangifte ten invoer, ingevolge artikel 18 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (WTI) de originele inkoopfactu(u)r(en) te overleggen.

Het niet voldoen aan de hierboven vermelde vereiste, houdt in dat de bedoelde aangifte ten invoer wordt geweigerd.

Behalve de inkoopfactuur, het cognossement en de paklijst kan de Douane eveneens vorderen dat telkens:

°  de koopovereenkomst
°  de bankovermakings- en betalingsbewijzen
°  de electronische correspondentie
°  de kantoorboeken en
°  alle overige bescheiden die op de koop of de levering
    van de goederen betrekking hebben, worden overgelegd.
°  de verzekeringsdocumenten

De ambtenaren worden gevraagd bij de uitoefening van hun werkzaamheden strikt de hand hieraan te houden. Aan deze dienstorder wordt een bijlage aangehecht, waarin de begripsomschrijving van originele factuur en de werkinstructie zijn vervat.

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,

R. Soebhag
Adjunct-inspecteur,
Wnd plv. Hoofd van de Dienst


    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: