andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Toelichting op het gebruik van het formulier Enig Document,
Suriname 6e druk, januari 2004


Naar Pagina:                          Bijlagen
Voorwoord en Inhoudsopgave


Voorwoord bij de 6e druk, januari 2004

Met de inwerkingtreding van het geautomatiseerd systeem ASYCUDA per 1 januari 1996 en de toetreding van Suriname tot de CARICOM per zelfde datum, werd een herziene versie van de toelichting op het gebruik van het Enig Document uitgegeven.

In april en november 1997 en in september 1999 werd met het oog op aanpassingen en vernieuwingen een hernieuwde druk uitgegeven. Onder andere zijn van invloed geweest, nieuwe APC's, bijwerking diverse codes, liberalisatie van het goederenverkeer met als gevolg de invoering van het IT-formulier en het H-99 formulier.

Deze vernieuwde uitgave heeft enige tijd op zich laten wachten vanwege het feit dat er gewacht werd op in te stellen zaken als vooruitbetaling bij de kassa, instelling van de afdeling afgifteproces en andere maatregelen voor een efficienter aangifteproces.

De uitgifte valt dan ook mooi samen met feit dat de Douane op deze datum 139 jaar bestaat. Een uitdaging om het volgend jaar met veel genoegen terug te kunnen zien op de bereikte successen.

Met betrekking tot de in deze druk vernieuwde zaken, is er op de laatste pagina een lijst die aangeeft wat er zoal is gewijzigd of bijgevoegd. Commentaren en suggesties zijn eveneens verwerkt en wij blijven openstaan voor opbouwende kritiek.

Wij spreken de hoop uit, dat met deze uitgave het proces zowel voor de handel alswel voor de Overheid/Douane een positieve bijdrage is en zal resulteren in een efficientere doorstroming van goederen bij in- uit- en doorvoer.


Paramaribo, 01 januari 2004

Het Hoofd AangifteprocesINHOUDSOPGAVE TOELICHTING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET FORMULIER ENIG DOCUMENTsuriname    Voorwoord

1.1         Voorwoord bij 1e druk, januari 1995.
1.2         Voorwoord bij 2e druk, januari 1996.
1.3         Voorwoord bij 3e druk, april 1997.
1.4         Voorwoord bij 4e druk, november 1997.
1.5         Voorwoord bij 5e druk, september 1999.
1.6         Voorwoord bij 6e druk, januari 2003.


suriname    Algemeen

2.1.A.    Inleiding.
2.1.1.    Gebruik formulier Enig Document.
2.1.2.    Samenstelling formulier Enig Document.
2.1.3.    Verkrijgbaarstelling formulieren.

2.2.B.    Aanwijzingen bij het gebruik van het formulier.
2.2.1.    Invulling met de schrijfmachine e.d.
2.2.2.    Invulling met de hand.
2.2.3.    Wijzigingen.
2.2.4.    Met hoofdletters gemerkte vakken.
2.2.5.    Handtekening.
2.2.6.    Verklaring/betekenis IT-form., H99-form. en Certificaten vak-ministeries.
2.2.6.1  Het IT-formulier.
2.2.6.2  Het H99-formulier.
2.2.6.3  Certificaten vak-ministeries
2.2.7.    Procedurele aanpassing APC's: R375 en R376.
2.2.8.    Nadere toelichting S800.
2.2.9.    Specificatie CIF-waarde.


suriname    Invulling van de vakken.

Vak 1     Importeur / exporteur.
Vak 2     Im-/ exporteurnummer.
Vak 3     APC.
Vak 4     Aangiftepunt.
Vak 5     Vak Aantal artikelen / bislijsten.
Vak 6     Aangever.
Vak 7     Aangevernummer.
Vak 8     Totaal aantal colli.
Vak 9     Referentienummer.
Vak 10   Aard van de transactie.
Vak 11   Manifest / bill of lading.
Vak 12   Wijze van betaling.
Vak 13   Vrijstellingsartikel.
Vak 14   Leveringsvoorwaarden.
Vak 15   Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel.
Vak 16   Vervoerwijze.
Vak 17   Plaats van de goederen.
Vak 18   Land van herkomst.
Vak 19   Land van bestemming.
Vak 20   Wisselkoers.
Vak 21   Plaats van bestemming.
Vak 22   Artikelnummer.
Vak 23   Goederenomschrijving.
Vak 24   Aantal colli.
Vak 25   Soort verpakking.
Vak 26   Goederencode.
Vak 27   Aanvullende eenheden.
Vak 28   Voorafgaand document.
Vak 29   Land van oorsprong.
Vak 30   Factuurwaarde.
Vak 31   Vergunning nummer. (H99 formulier nummer).
Vak 32   Vracht.
Vak 33   Assurantie.
Vak 34   Andere kosten.
Vak 35   Merken en nummers- container nr (s).
Vak 36   Bruto massa.
Vak 37   Netto massa.
Vak 38   Douanewaarde.
Vak 39   Type belasting.
Vak 40   Maatstaf van heffing.
Vak 41   Hoeveelheid.
Vak 42   Tarief.
Vak 43   Verschuldigd.
Vak 44   Ondertekening.
Vak 45   Totaal verschuldigd.


suriname    Vakken in te vullen door de douane.

Vak A    Geldigmaking.
Vak B    Geverifieerd.
Vak C    Ambtelijke bevindingen / opmerkingen.
Vak D    Controle.


suriname    Vak voor additionele informatie / aantekeningen.


suriname    Vragen.


suriname    Toelichting op de routing van uw aangifte behandeling middels ASYCUDA.


suriname    Bijlagen.

Bijlage 1A   Voorzijde Hoofdaangifte.
Bijlage 1B   Achterzijde Hoofdaangifte.
Bijlage 1C   Voorzijde Bislijst.
Bijlage 2     Aangifte Procedure Code.
Bijlage 3     Overzicht Incoterms.
Bijlage 4     Landen- en valutanomenclatuur.
Bijlage 5     Model toelichting waardeberekening.
Bijlage 6     Werkinstructie klantnummers dd.13-05-2002.
Bijlage 7     Lijst aanvullende eenheden.
Bijlage 8     Verplichte informatie op de factuur.


Naar Pagina:                       Bijlagen

OPMERKING:

De vakken vermeld aan de voorzijde van het Enig Document mogen slechts middels machineschrift worden ingevuld

(de vakken 11 en 15 mogen indien nodig ook met de hand worden ingevuld). Zie ook 2.2.1.    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††