andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   Suriname


   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname  Algemeen
 suriname  De Douane
 suriname  Telefoonnummers
 suriname  In- & uitvoer
 suriname  Smokkelen
 suriname  Lijfsvisitatie
 suriname  Verbruiksbelasting
 suriname  Transito
 suriname  Douaneloodsen
 suriname  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname  Overzicht geldboetes

 suriname  APC-codering
 suriname  Enig Document
 suriname  Inhoud Enig Document
 suriname  Gebruik formulier
 suriname  Invulling vakken
 suriname  Vakken A,B,C en D
 suriname  Additionele informatie
 suriname  Vragen
 suriname  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname  Scheepvaartwet
 suriname  Deviezenwet
 suriname  Smokkeldecreet
 suriname  Wet op statistiekrecht
 suriname  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname  Vuurwapenwet
 suriname  Wet verdovende middelen
 suriname  Wet wegen van goederen
 suriname  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname  Invoer verhuisboedel
 suriname  Houtexport
 suriname  Afdeling OAP
 suriname  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname  Onbeheerde Opslag NH

 suriname  Vergoeding teruggaaf
 suriname  Hoogte der geldboete
 suriname  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname  Origineel Inkoopfactuur
 suriname  Importverbod

 suriname  Heffing accijnzen 2004
 suriname  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname  Geschenkzendingen
 suriname  In- en uitvoer veboden
 suriname  Wat is CITES
 suriname  ZOOGDIEREN
 suriname  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname  De Douane

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     

SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname DOUANE

 suriname . NU terug
 


Vrijstellingen    : Pakketvaartvrijstelling (Geschenkzendingen)


Ministerie van FinanciŽn

La.F No. 2319

De Minister van FinanciŽn;

Beschikking van de Minister van FinanciŽn van 20 april 1994
La.B.no. 472, houdende verlening van vrijstelling van invoerrechten
voor geschenkzendingen:

Gelet op artikel 16n lid 1, onder e, van de Invoerrechtenregeling 1981 (S.B.1981 no.132, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 47);

Overwegende, dat in verband met de uitvoering van de Beschikking van de Minister van FinanciŽn van 30 maart 1994 La.B. no. 402 houdende aanwijzing van de bij importen toe te passen wisselkoers (S.B. 1994 no. 23), het wenselijk is voorziening te treffen met betrekking tot het te betalen invoerrecht op geschenkzendingen voor persoonlijk gebruik;

Dat het nodig is gebleken het gedeelte van de waarde tot en met Nf. 200,- vrij te stellen van invoerrecht.

HEEFT BESLOTEN :

I.    Te bepalen, dat:

A.   gehele vrijstelling van invoerrecht wordt verleend voor de invoer van geschenkzendingen, voorzover het bedrag van Nf. 200,- niet te boven gaat, met inachtneming van de onder B opgenomen voorwaarde.

B.   de onder A bedoelde vrijstelling slechts wordt verleend voor zover het betreft de invoer van goederen, voor persoonlijk gebruik, zoals:

1. levensmiddelen ;

2. huishoudelijke artikelen;

3. kleding en schoeisel ;

4. gebruikte fietsen.

II.   Voorts te bepalen dat deze beschikking in het staatsblad en het advertentieblad van de Republiek Suriname wordt geplaatst en in werking treedt met ingang van heden, met dien verstande dat zij terugwerkt tot 1 april 1994.

III.   Afschrift van deze beschikking te zenden aan de President en de Vice-president van de Republiek Suriname, de Rekenkamer van Suriname, alle ministers, de President van de Centrale Bank, alle deviezenbanken in Suriname, de Deviezencommissie, de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen en de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.


De Minister van FinanciŽn,

( Drs. H.S. Hildenberg )    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††