suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Index   V-2005   Draaiboek

U kunt een keuze maken uit de volgende onderdelen:


    ¤.             Inhoud en afkortingen

    1.             Introductie

    2.             Internationale Praktijk Verkiezingsmanagement
                      & Verkiezingsorganisatie


    2.2.          Definiering en Reikwijdte verkiezingsmanagement

    2.3.          Pilaren en Principes Verkiezingsmanagement

    2.4.          Facetten Verkiezingsmanagement

                        1. Specifieke management aspecten

                        2. Administratieve aspecten

                        3. Financiele aspecten

    2.5.          Concrete Planningsaspecten Verkiezingsmanagement

    2.6.          Facetten verkiezingsorganisatie

    2.6.1.       Wettelijk Kader

    2.6.2.       Delimitatie van Grenzen

    2.6.3.       Kiezerseducatie ("Voters Education")

    2.6.4.       Kiezersregistratie

    2.6.5.       Voorzieningen t.b.v. Stemming

    2.6.6.       Politieke partijen en Kandidaten

    2.6.7.       Stemtelling

    3.             Kiesstelsel van de Republiek Suriname

    3.1.          Saillante Beschrijving van het Kiesstelsel van Suriname

    3.1.1.       Verkiezing Volksvertegenwoordigende Organen

    3.1.1.1.    Verkiezing van de DNA-leden

    3.1.1.2.    Verkiezing van RR-leden

    3.1.1.3.    Verkiezing van DR-leden

    3.1.2.       Kiesgerechtigden

    3.1.3.       Relevante aspecten Politieke Organisaties

    3.2.          Formele verkiezingsorganen

    3.2.1.       Stembureau's

    3.2.2.       Hoofdstembureau's

    3.2.3.       Het Centraal Hoofdstembureau

    3.2.4.       Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)

    3.3.          Geconstateerde Probleemgebieden binnen het Kiessysteem

    3.4.          Voorgestelde wettelijke veranderingen in het Kiesstelsel

    3.5.          Institutionele Voorstellen
                      i.h.k.v. Eventuele Wettelijke Aanpassingen Kiesstelsel


    4.             Organisatie & Management Algemene,
                      Vrije en Geheime Verkiezingen 2000


    4.1.          "Strenghts and Weaknesses" Analyse van Verkiezingen 2000

    4.1.1.       "Strengths" Verkiezingen 2000

    4.1.2.       "Weaknesses" Verkiezingen 2000

    4.1.2.1.    Bevindingen & Recommendaties Centraal
                      Hoofd Stembureau Verkiezingen


    4.1.2.2.    Andere Bevindingen

    4.1.2.2.1. Bevindingen "Common Service Unit Organisatie
                      Verkiezingen 2000"


    4.1.2.2.2. Bevindingen "Commissie Integrale Evaluatie Verkiezingen 2000"

    4.1.2.3.    Internationale Bevindingen

    4.1.2.2.3. Specifiek OAS Geindentificeerde Knelpunten

    4.1.2.3.2. Specifiek EU Geidentificeerde Tekortkomingen

    4.1.2.3.3. Recommendaties OAS en EU

    4.1.2.4.    Beroepschriften

    4.1.2.5.    Concluderende Opmerkingen

    5.             Planningsactiviteiten i.h.k.v. Verkiezingen 2005:
                      De wettelijke Verkiezingskalender


    5.1.          Vaststelling Wettelijk Bepaalde Verkiezingstermijnen
                      c.q. activiteiten


    5.2.          Tentatief Wettelijke Verkiezingskalender V-2005  

    6.             Technische - Organisatorische Aspecten Algemene,
                       Vrije en Geheime Verkiezingen 2005


    6.2.          Categorisering van Concrete Activiteiten
                       naar de Organisatie van V-2005  


    6.3.          Checklist V-2005  

    7.             Institutionele Structuren & Voorzieningen
                       t.b.v. Management en Organisatie V-2005  


    7.1.          Introductie:
                       Politiek - Bestuurlijke - en Ambtelijke Structuren


    7.2.          Organisatiestructuur V-2005  

    7.2.1.       Verkiezingsautoriteiten

    7.2.1.1.    Verkiezingsautoriteiten op Politiek-Bestuurlijk Nivo

    7.2.1.2.    Verkiezingsautoriteiten op Ambtelijk Nivo

    7.2.1.2.1. De Beleidscommissie V-2005  

    7.2.1.2.2. De Technische en Financiele Commissie V-2005  

    7.2.2.       Verkiezingsorganen V-2005  

    7.3.          Institutionele Maatregelen ter Versterking Verkiezingsorganen

    7.3.1.       Ter introductie

    7.3.2.       Kader t.b.v. Minister en Directeur Binnenlandse Zaken

    7.3.3.       Kader t.b.v. het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)

    7.3.4.       Kader t.b.v. het Centraal Hoofdstembureau,
                      Hoofd Stembureau's & Stembureau's


    7.3.5.       Kader t.b.v. het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)

    8.             Monitoring & Evaluatie van Verkiezingen
                       Internationale Aspecten


    8.1.          Introductie

    8.2.          Monitoring van Verkiezingen

    8.2.1.       Definiering, Doel & Relevantie van Waarnemersmissies

    8.2.2.       Type Waarnemers & Reikwijdte Activiteiten

    8.2.2.1.    "Long Term Observers"

    8.2.2.2.    "Short Term Observers"

    8.2.3.       Criteria voor Beoordeling van Verkiezingen door Waarnemers

    8.2.4.       Relevante Factoren i.h.k.v. de Betrokkenheid van Waarnemers

    8.3.          Monitoring & Evaluatie van Verkiezingen :
                       Praktijk & Ervaringen Suriname


    8.3.1.       Monitorings - en Evaluatie instantie(s) in Suriname

    8.3.2.       Betrokkenheid Internationale Waarnemers
                       tijdens Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen


    8.3.2.1.    Media Monitoring Unit van de EU Observation Missie

    8.3.3.       Strekking Internationale Donorfinanciering
                       t.b.v. Verkiezingen 2000


    8.3.3.1.    Beschikbare Fondsen Verkiezingen 2000

    8.3.3.2.    Bijzondere EU Projecten

    8.3.3.3.    Verplichtingen Regering ingevolge
                       EU-UNDP Financieringsproject Verkiezingen 2000


    8.3.4.       Voorzieningen i.h.k.v.de Betrokkenheid van
                       Internationale Waarnemers aan Verkiezingen van 2000


    8.3.4.1.    "Code of Conduct" Waarnemers

    9.             Procedures i.h.k.v. de installatie van Nieuw gekozen
                       DNA-leden en de Verkiezing van President en Vice- President


    9.1.          Acties en Procedures Installatie DNA-leden
                       en Verkiezing President en Vice-President


    10.           Integrale Verkiezingskalender c.q. Activiteiten-kalender
                       Organisatie & Management V-2005  


    10.1.        Introductie

    10.2.        Tentatief Jaarkalender 2004suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: