suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 PROJECT STRAATNAAMBORDEN


Met het plaatsen van straatnaamborden is sinds 2001 door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een aanvang gemaakt m.n. door de afdeling Straatnamen en Huizennummering. Hierbij zijn alleen straatnaamborden en palen t.b.v. straatnaamborden geplaatst waarvan er een beschikking is aangetroffen.


Een in 2002 gepleegde evaluatie heeft uitgewezen dat er straten voorkomen die nog geen formele grondslag hebben. Tevens was er een capaciteits tekort op de Afdeling Straatnaamborden en Huizennummering.

Eind 2003 is er een aanvang gemaakt met de vervolg activiteiten, waarbij het CBB structureel voortgegaan met het beschrijven en benoemen van straatnamen en het landelijk plaatsen van straatnaamborden. Hierbij is gewerkt aan capaciteitsuitbreiding d.m.v. het aantrekken van contractanten, waardoor het werk met grotere intensiteit kon worden uitgevoerd en binnen korte termijn kunnen worden afgerond.


De contractanten zijn in 5 groepen gestart t.w.

Groep 1:
11 contractanten, gestart in de periode 6 januari 2004 t/m 9 maart 2004

Groep 2:
13 contractanten, gestart in de periode 7 april 2004 t/m 4 mei 2004

Groep 3:
3 contractanten, gestart in de periode 5 mei 2004 t/m 10 mei 2004

Groep 4:
5 contractanten, gestart in de periode 2 juni 2004 t/m 8 juni 2004

Groep 5:
5 contractanten, gestart op 15 juni 2004Het project Straatnaamborden bestaat uit de volgende facetten t.w.

I. ORIENTATIE/INVENTARISATIE

Ten eerste vindt er oriŽntatie plaats, wat inhoudt het opnemen van straten zonder borden en palen op het veld aan de hand van de ressortkaarten. Hierbij worden opgenomen straatnaamborden en palen die vervangen moeten worden met nieuwe straatnaamborden en palen. Hierbij gaat het alleen om straten die voorkomen in het straatnamenbestand. De oriŽntatie is gestart op 20 januari 2004 in het district Paramaribo met het ressort Blauwgrond en is geŽindigd op 19 augustus 2004 in het district Marowijne. Deze oriŽntatie heeft uitgewezen dat landelijk 3012 palen en 3121 straatnaamborden geplaatst moeten worden.


II. VERIFICATIE EN VERWERKING

Zo snel de resultaten van de oriŽntatie worden afgegeven op de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB, vindt er verwerking plaats. De verwerking houdt in :

- Het schematisch rangschikken van de binnengekomen oriŽntatie - resultaten;

- Verificatie van de oriŽntatie - resultaten met het straatnamenbestand d.w.z. nagaan of de georiŽnteerde straten voorkomen in het straatnamenbestand;

- Nagaan of de georiŽnteerde straten die voorkomen in het straatnamenbestand een beschikking oftewel een resolutie hebben;

- Van de georiŽnteerde straten die wel in het straatnamenbestand voorkomen, zijn lijsten opgemaakt en verstuurd om borden te maken.

- Van de georiŽnteerde straten die wel in het straatnamenbestand voorkomen, maar geen beschikking is aangetroffen zijn lijsten verstuurd naar de Commissie Straatnaamgeving om een resolutie op te maken (ondertussen zijn deze borden wel gemaakt voor plaatsing en zijn deze ook geplaatst).


III. PLAATSING

Na de verwerking geschiedt de plaatsing, waarmee op 5 maart 2004 er een start is gemaakt. Dit houdt in het plaatsen van straatnaambordenborden en palen t.b.v. de straatnaamborden, zoals gebleken uit oriŽntatie, voor straten die wel in het straatnamenbestand voorkomen, maar niet van een straatnaambord, danwel paal zijn voorzien, of waar de straatnaambord en/of paal in zodanige staat verkeerde dat vervanging hiervan noodzakelijk was.


Tijdens de plaatsing van straatnaamborden en palen voor dit jaar zijn er momenten geweest van stagnatie. Namelijk in de maanden mei en juni 2004 is de plaatsing van straatnaamborden en palen stopgezet, vanwege het feit dat door de aanhoudende regens de levering van palen heel miniem was geworden en ook doordat op vele plaatsen de bodem zodanig zacht was geworden dat de plaatsing niet mogelijk was.


Van de 3079 georiŽnteerde palen t.b.v. straatnaamborden, zijn per 10 december 2004 1964 palen reeds geplaatst en moeten nog 1030 palen nog geplaatst worden.

Van de 3105 georiŽnteerde straatnaamborden zijn per 10 december 2004 reeds 2063 straatnaamborden geplaatst en moeten er nog 1042 straatnaamborden worden geplaatst.

Volgens een voorbereide uitvoeringsschema zou de plaatsing van straatnaamborden en de palen t.b.v. straatnaamborden worden afgerond medio februari 2005 (landelijk).

Vanwege de aanhoudende regens van de afgelopen maanden zijn de reguliere leveranciers niet in staat geweest om de benodigde hoeveelheid palen te leveren, wat heeft geleid tot vertraging in de plaatsing, waardoor er een achterstand in de uitvoeringsschema van plaatsing is opgetreden van 7 weken. Tevens is de levering van palen gestagneerd door het ontbreken van financiŽle middelen, welke vanwege het lang uitblijven van de financiŽle autorisatie van het Ministerie van FinanciŽn is veroorzaakt.


IV. CONTROLE NA PLAATSING

Een dag nadat de plaatsing is geschiedt, vindt er controle plaats door het geselecteerde ambtenaren van het CBB, welke jarenlange ervaring hebben opgebouwd bij de plaatsing van straatnaamborden en palen. Hierbij wordt er nagegaan of de plaatsing volgens de gestelde richtlijnen geschiedt. Hierbij wordt gelet op:

- De plaatsing in de juiste rijrichting;

- Dat de palen recht zijn geplaatst;

- Dat de georiŽnteerde palen en straatnaamborden werkelijk zijn geplaatst.


Gebleken onjuistheden tijdens de controle worden doorgegeven aan de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering, die dan zorgt voor rectificatie van deze gevallen.


COMMISSIE STRAATNAAMGEVING:

- Straten waarvan de beschikking niet te achterhalen zijn, maar die wel voorkomen in het straatnamenbestand, worden volgens de gegevens van de ressortkaart waarop zij voorkomen, beschreven en in een algemene resolutie vastgesteld.

- Straten waarvan bij de oriŽntatie is gebleken dat deze niet voorkomen in het straatnamenbestand en dus ook geen beschikking hebben, worden na een gedegen veldonderzoek beschreven en in de Commissie Straatnaamgeving behandeld, waarna het in een concept - resolutie wordt aangeboden aan de President ter vastlegging.

- Aanvragen ingediend door individuen voor het benoemen van straten, wordt na gedegen onderzoek door de Commissie Straatnaamgeving, beschreven en indien goed bevonden per concept - resolutie aangeboden aan de President ter vastlegging.


suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††