suriname Naar Voorpagina   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname  Verkiezing VVV
 suriname  DNA leden 2005
 suriname  Overzicht uitslagen
 suriname  Districtsraden
 suriname  RR Paramaribo
 suriname  RR Brokopondo
 suriname  RR Para
 suriname  RR Commewijne
 suriname  RR Sipaliwini
 suriname  RR Coronie
 suriname  RR Marowijne
 suriname  RR Nickerie
 suriname  RR Saramacca

     Informatie
 suriname  Kiesstelsel
 suriname  Grondwet
 suriname  Memorie van
     Toelichting

 suriname  Organisatie
 suriname  Samenstelling
 suriname  Opleiding
 suriname  Draaiboeken
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Binnenland
 suriname  ID-Kaarten
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Materiaal
 suriname  Begroting
 suriname  Financiering
 suriname  Oproepkaarten
 suriname  Verkiezingskader
 suriname  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname  Algemeen
 suriname  Partijen
 suriname  bijeenkomst CHS
 suriname  Themaborden
 suriname  Binnenland
 suriname  Kiezerslijsten
 suriname  Stembureau
 suriname  Straatnaamborden
 suriname  Registratie 1
 suriname  Registratie 2
 suriname  Kiezerslijsten

 suriname  DNA 2000 leden


Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Paramaribo
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 KIEZERSLIJSTEN


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken ( C.B.B.) is reeds vanaf 2001 bezig met post-electorale verkiezingsactiviteiten, die later vanaf 2001 omgezet zijn in verkiezingsgerelateerde activiteiten toegespitst op de voorbereidingen van de verkiezingen van mei 2005.

Hierbij kan genoemd worden:

Het instellen van de sectie Kiezersunit in 2001. De Kiezersunit is een aparte zelfstandige sectie binnen het CBB, die rechtstreeks valt onder de Directeur van het C.B.B.

Het doel van de sectie Kiezersadministratie is het produceren van valide kiezerslijsten in het kader van de te houden Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen en het toezien op de naleving en het richtig bij houden van de Kiezersadministratie ingevolge de Kiesregeling.

∑ In (maart) 2001 heeft het CBB, het bevolkingsbestand overgenomen van het CEBUMA.

∑ Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en met name het CBB is bij Wet de bevoegde instantie voor het bijhouden en op nahouden van persoonsgegevens en het verstrekken van informaties daaruit.

∑ Vanwege het gebrek aan benodigde equipement was door de toenmalige Directeur van het CBB beslist een afgeleide van het geautomatiseerd bevolkingsbestand bij het CEBUMA voor beheer onder te brengen. Ondertussen werd vanuit het CBB gewerkt naar de mogelijkheden om conform haar wettelijk bevoegde taakstelling gevolg te geven, en zo te komen tot eigen beheer van het geautomatiseerd bevolkingsbestand.

∑ Bij overname van het CEBUMA bestand door het CBB vertoonde het bestand heel wat onvolkomenheden waardoor het voor het CBB noodzakelijk was om in eigen beheer opschonings - en structureringswerkzaamheden uit te voeren.

∑ Samenwerking met CEBUMA werd niet meer als toereikend gezien vanwege het feit dat het bestand onder beheer stond van een instantie die qua haar taakstelling niet berekend was om het geautomatiseerd bestand en systemen draaiende te houden. c.q. tot ontwikkeling te brengen.

Onbekendheid met het wezen van de bevolkingsboekhouding en de bevolkingsadministratie zijn eveneens redenen waarom samenwerking niet mogelijk werd geacht. Het CBB had niet voldoende overzicht over het geautomatiseerd bestand met alle gevolgen van dien, oneigenlijk gebruik en afstandelijk beheer. Om bovenstaande redenen kon het CBB niet zelf beslissen hoe het bevolkingsbestand verder te ontwikkelen.

Steeds moest met het CEBUMA hiertoe overleg worden gepleegd om gegevens en statistieken uit het bestand te verkrijgen. Het bestand moest op het CEBUMA zelf worden gemuteerd, wat met zich meebracht dat CBB personeel op de CEBUMA locatie moest worden ondergebracht.

Het CBB heeft vaker moeten ervaren, dat de verbinding van de CEBUMA computers op de loketten op de CBB kantoren zonder opgaaf van redenen werden verbroken, wat tot irritaties leidt van het personeel en het publiek.

∑ Thans kan gesteld worden dat het CBB en met name de afdeling Automatisering er hard naar toe hebben gewerkt om de verbetering van de knowhow en het equipement te bewerkstelligen om zodoende de gewenste ontwikkelingen op het gebied van de geautomatiseerde administratie te kunnen verwezenlijken.


∑ Hiertoe heeft het CBB de volgende activiteiten ondernomen:

1. aanscherping van knowhow en expertise door trainingen (zowel hardware als software)

2. verbetering van de machinepark

3. met eigen deskundigen, na het uitvoeren van gedegen studies, programma's te ontwikkelen die het verder ontwikkelen van de bevolkingsadministratie ten goede komen.


I. Bij overname van het CEBUMA bestand kwam men tot de ontdekking dat dit niet "up to date" was. Zodoende is het CBB in maart 2001 direct gestart met opschoningswerkzaamheden, waarbij de persoonskaarten zijn uitgegooid tegen het bestand van CEBUMA, om zekerheid te kunnen hebben m.b.t. kwaliteit en kwantiteit van het CBA-bestand.

II. In mei 2003 werd er een aanvang gemaakt met het landelijk opschonen van het kiezersbestand waarbij per bureau, de kiezerslijsten worden uitgedraaid en ter inzage worden gelegd op de diverse Bureaus voor Burgerzaken. Middels bekendmakingen werd het publiek opgeroepen om hun persoongegevens te verifiŽren.

III. In verband met het wegwerken van ontbrekende data in het bevolkingsbestand was crosscheck nodig met de diverse bureaus voor burgerzaken.

∑ Voor het " cross-checken " van informatie werd het noodzakelijk geacht om de ter beschikking zijnde capaciteiten op het CBB en de diverse Bureaus voor Burgerzaken uit te breiden en te versterken. Hiertoe werd het project Opschoning Kiezersadministratie geÔnitieerd.

∑ Binnen dit kader werden vanaf april 2004 ruim 22 contractors projectmatig aangetrokken tbv. het verrichten van diverse werkzaamheden binnen het kader van het versterken van het Centraal Bevolkings Administratie bestand en het uitvoeren van opschoningswerkzaamheden tbv. kiezersadministratie en op de diverse bureaus voor burgerzaken (mutaties).

Het project Opschoning Kiezersadministratie is gericht op het bijstellen en bijwerken van de kiezerslijsten en het registreren van niet-geregistreerde kiesgerechtigden.

De werkzaamheden houden in dat op de diverse bureaus voor burgerzaken als op het CBB de persoonskaarten worden uitgegooid tegen de uitgedraaide kiezerslijsten. Bij verschil van de persoonskaarten en kiezerslijst wordt er een mutatie formulier opgemaakt, welke na onderzoek wordt verwerkt in het geautomatiseerd bestand op het CBB.

∑ De binnengekomen mutaties worden door het CBB verwerkt in zowel het Centraal Bevolkingsadministratie bestand als het Kiezersbestand.

∑ In totaal kost het project opschonings kiezersadministratie SRD 13.200 per maand aan personele kosten.


* aantal kiezers in 2000: 297665
* aantal geschatte kiezers in 2005: 335275


De kiezers die in 2005 bij zullen komen zijn middels:

1. geboorte ( ongeveer 56411)
2. af zullen nemen alsgevolg van overlijden ( ongeveer 15000)
3. af zullen nemen alsgevolg van emigratie (ongeveer 4385)
4. totale afname ( ongeveer 19385)
( over van geboorte is dus 37026 kiezers komen bij t.o.v. 2000)


Van belang is om aan te geven dat vanaf het moment dat CBB, de CEBUMA bestanden heeft overgenomen in maart 2001, ruim 276.060 burgers tot eind September 2004 zich hebben aangemeld op het CBB voor zaken.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††