suriname Naar Voorpagina

  


         
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Statistieken

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelenVOORWOORD            
PREFACE
   
                         
De afdeling Sociaal-Culturele Statistieken (SCS) van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is verantwoordelijk voor het Statistisch Jaarboek van Suriname, waarin hoofdzakelijk secundaire data is opgenomen.     The Section of Social and Cultural Statistics (SCS) of the General Bureau of Statistics (GBS) is responsible for the Statistical Yearbook of Suriname, which contains mainly secondary data.
                         
Het eerste Statistisch Jaarboek voor Suriname werd in december 1962 uitgegeven als no. 26 in de reeks Suriname in Cijfers. Hierna werden onder de namen Statistisch Jaarboek en Suriname in Vogelvlucht dergelijke publikaties uitgegeven tot december 1987, waarbij de frequentie -- ondanks de grote vraag naar het product -- niet jaarlijks maar vrijwel onvoorspelbaar was. In maart 1996 ging het ABS na circa 10 jaar weer van start met het Statistisch Jaarboek en ondanks vele tegenslagen en problemen is het Bureau erin geslaagd om sedertdien jaarlijks deze publikatie te produceren.           The first Statistical Yearbook for Suriname was issued in December 1962 as no. 26 in the Series: "Suriname in Figures." After this, similar publications were issued under the names Statistical Yearbook and Bird's-eye View of Suriname till December 1987, whereby -- notwithstanding the high demand -the frequency was not annual but practically unpredictable. In March 1996, after almost 10 Years, the GBS resumed issuing the Statistical Yearbook and despite many set backs, since then succeeded in producing this publication annually.
           
                         
Ook nu is weer gebleken dat de inzet en het statistiekbewustzijn van het personeel van de afdeling Sociaal-Culturele Statistieken, van geselecteerde collega's op het ABS en van de personen en instanties buiten het ABS die regelmatig hun bijdrage leveren hebben geleid tot een publikatie die de interne toets der kritiek wederom heeft doorstaan. Aan al deze personen en instanties onze dank, terwijl wij wederom een beroep doen op non-respondenten om hun burgerplicht met betrekking tot de totstandkoming van adequate statistieken na te komen. Tegenover het recht om te beschikken over adequate = tijdige, betrouwbare, relevante, onpartijdige) statistieken staat uiteraard de plicht om mee te werken aan hun totstandkoming.            
  It turns out again that the dedication and Statistics-mindedness of the staff of the Section of Social and Cultural Statistics, of selected Colleagues within the GBS and of people and institutions outside the GBS that contribute regularly, have resulted in a publication that again could stand up under internal scrutiny. We thank all these persons and institutions, whilst we call upon non-respondents again to fulfil their civic duty with respect to the compilation of adequate Statistics.
           
  Vis-à-vis the entitlement to adequate (i.e. timely, reliable, relevant, impartial) statistics is the obligation to contribute towards their realization.
           
                         
Het overnemen van gegevens is toegestaan, mits er duidelijke bronvermelding plaatsvindt, terwijl aanvullingen en opbouwende kritiek nog steeds door ons op prijs worden gesteld.     Data may be reproduced with duly acknowledgement from source, while complementary information as well as constructive criticism are still appreciated by us.
                         
Nadere informatie zullen Hoofd SCS, Mw. N. Beerensteyn en haar personeel u steeds gaarne verschaffen, telefonisch: +597-473737, of persoonlijk indien u het ABS bezoekt, aan de Kromme Elleboogstraat 10.     More information will readily be supplied by the Head of SCS, Ms. N. Beerensteyn and her staff by telephone: +597-473737, or in person if one visits the premises of the GBS, at 10 Kromme Elleboogstraat.
                         
  Algemeen Bureau voor de Satistiek                  General Bureau of Statistics
             
             
           
             
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: