Helstone versus Schneider

[ad_1] Helstone versus Schneider

Eind 19e en begin 20-ste eeuw lagen over de situatie in Suriname de nodige mensen met elkaar overhoop. Johannes Nicolaas Helstone deed hierbij ook een duit in het zakje door de degens te kruisen met zijn EBG-broeder H.G. Schneider. Helstone’s inzet was een verbetering van de positie van de inheemsen binnen het zendingswerk.

Het verhaal van de Surinamer Johannes Nicolaas Helstone (1853- 1927) is in Suriname bekend. Hij werd geboren te Berg en Dal aan de Surinamerivier en volgde wegens zijn muzikaal talent gesteund door de EBG een opleiding in het Duitse Leipzig. Naast zijn muzikale verdiensten, met als hoogtepunt het werk Het pand der Goden, was hij een deskundige in de Surinaamse taal en genoot hij de eer als eerste Surinamer als Professor te worden aangemerkt.

Herman Gustav Schneider (1842-1914) was binnen de EBG actief met het op afstand beoordelen van het uitgevoerde zendingswerk. In 1891 bracht hij in dit verband een verslag uit over de situatie in Suriname onder de titel Ein besuch in Paramaribo. Hiernaast verscheen in 1893 van zijn hand Sopal ein Indischer Kuli en datzelfde jaar Die Buschneger Surinames.

Het werk Ein besuch in Paramaribo van Schneider viel niet in goede aarde bij Johannes Nicolaas Helstone. Hij zou naar aanleiding ervan een uitgebreide correspondentie starten waarin hij de hernhutter zending verwijt dat zij de inheemse broeders te weinig betrekt bij het zendingswerk, en tevens een schrijven waarin hij zijn ongenoegen uit over de gang van zaken bij de hernhutter zending in Suriname.

De door Helstone opgestarte correspondentie maakt meerdere zaken duidelijk. Hieronder het gegeven dat Helstone naast zijn aandacht voor de Afro-Surinaamse gemeenschap ook oog had voor andere bevolkingsgroepen in het land. Hiernaast geeft het aan dat Helstone als erkend Professor een zodanige status had binnen het zendingswerk dat hij er niet voor schroomde om het gehanteerde beleid ter discussie te stellen.

Wellicht is deze casus een mooi startschot voor een nader onderzoek naar de positie en rol die de Surinaamse evangelisten binnen de EBG in de loop der jaren in hebben ingevuld.

anda suriname anda suriname ebg kerk
[ad_2]