[rank_math_breadcrumb]


Terug naar vorige pagina

F.O. Lashley en balata

[ad_1] F.O. Lashley  en balata

De Balata industrie nam in Guyana tussen 1890 en 1920 een grote vlucht en kwam ook in Suriname tot bloei. Tot de industriëlen die zich er in Suriname mee bezig hielden behoorden Wix, Belmonte en Lashley

In 1899 staat Francis O’Neil Nicolaas Lashley (1872-1940), afkomstig uit Barbados te Nieuw Nickerie genoteerd met concessies. Hij nam deel aan de Balata Co. Suriname en was de vader van de vooral in Rotterdamse bekende oorlogsheld Leo Lashley. De familienaam Lashley kent meerdere varianten zoals o.a. Leach en Leetch.

In die tijd werd Nickerie een belangrijke balata-producent toen de Guyanese maatschappij Garnett en Winter een uitgestrekt gebied in het district als exploitatieterrein kreeg aangewezen. In 1910 waren er zelfs 2600 balata-bleeders in Nickerie werkzaam.

Balata werd gebruikt als materiaal voor drijfriemen, transportbanden en vooral als isolatiemateriaal voor onderzeese telegraafkabels. Door de ontwikkeling van o.a. de radiotelegrafie nam de vraag naar dit product af en daalden de prijzen op de wereldmarkt. Daardoor verminderde de werkgelegenheid in deze sector. De exportwaarde van balata liep van 4.1 miljoen in 1913 terug naar f 1.3 miljoen in 1932.

De teloorgang van de balata-industrie werd gevisualiseerd toen in 1929 een boot met 3000 kilo Balata van Lashley aan boord tot zinken kwam, al bleef hierna de familie ook in de balata-winning actief. Naast de winning van balata exploiteerde Lashley ook plantage Krappahoek in de jaren 1935 en 1936. In 1936 stond hij vermeld als lid van de Ancient Order of Foresters.

Naar Lashley is in Nieuw-Nickerie de Lashleystraat vernoemd.

 

gereedschap balata bleeder
gereedschap balata bleeder

 

Fosten Tori, Geschiedenis, verleden, fosten, oorsprong, gron, roots, rutu, gron, reis

Auteur: Nico Eigenhuis

[ad_2]

 

 
Terug naar vorige pagina