suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Para
 suriname  Para  1
 suriname  Para  2

Onderwerpen
Distrikten
 suriname  Brokopondo
 suriname  Commewijne
 suriname  Coronie
 suriname  Marowijne
 suriname  Nickerie
 suriname  Para
 suriname  Paramaribo
 suriname  Saramacca
 suriname  Sipaliwini
 suriname  Wanica

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Distrikten - - Para

 suriname . NU terug
 

   Distrikt Para.

Het verkeer in het Paragebied ging vroeger uitsluitend over water, maar in deze eeuw kwam daar verandering in. Er werd een spoorweg aangelegd die Paramaribo moest verbinden met de goudvelden in de huidige distrikten Brokopondo en Sipaliwini. Deze spoorweg liep door het Para distrikt en gaf aan de bewoners van het gebied de mogelijkheid om nu met het spoor te reizen naar b.v. Paramaribo en om hun produkten gemakkelijker te vervoeren. Ook voor de werkgelegenheid van het distrikt was de spoorweg belangrijk, omdat vele bewoners van het distrikt een baan vonden bij de aanleg en het onderhoud van de spoorbaan en ook bij de exploitatie daarvan (b.v. door hout te leveren waarmee de locomotieven werden gestookt).

Ook het wegennet heeft in deze eeuw een grote uitbreiding ondergaan. Langs de spoorweg werd, tot Onverwacht, een rijweg aangelegd (vroeger geheten Pad van Wanica, nu Indira Gandhiweg), die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd doorgetrokken naar Zanderij, de internationale luchthaven van Suriname, die in de oorlogsjaren voor de geallieerde oorlogvoering erg belangrijk was en die ook in de jaren daarna voor de militaire luchtvaart en voor de civiele luchtvaart belangrijk bleef. In recente tijd werd de naam van het vliegveld veranderd en genoemd naar Johan Adolf Pengel, een invloedrijke politicus, in de jaren '60 minister-president van Suriname.

De rijweg tussen Onverwacht en de luchthaven - nu geheten Kennedyweg werd aangelegd door de Amerikanen. Er waren tijdens de oorlog Amerikaanse troepen gelegerd in Suriname om het vliegveld en de bauxietvindplaatsen Moengo, Paranam en Billiton te beschermen tegen mogelijke vijandelijke aanvallen. Het was voor de Amerikaanse troepen belangrijk dat er een snelle verbinding was tussen Zanderij en Paramaribo. Het boemeltreintje liep naar hun mening veel te traag.

Er werden kosten noch moeite gespaard om de weg snel aan te leggen, waardoor de kosten van aanleg erg hoog kwamen te liggen. Mede omdat de weg zo duur werd, sprak men spottend van "een weg aangelegd op mahoniehout", een dure houtsoort.

Maar de weg kwam. En in latere jaren kwam van hieruit niet alleen een verbinding met de Afobakaweg tot stand, maar door aanleg van de tweede Oost West verbinding ook met WestSuriname. Bovendien werden diverse plaatsen die voordien alleen met de trein of over water bereikbaar waren of na lange voettochten door het bos, nu gemakkelijk bereikbaar gemaakt, zoals b.v. Republiek, dat door een weg verbonden werd met de rijweg naar Zanderij.

In de jaren '30 werd langs de Surinamerivier over de bestaande polderdammen een rijweg aangelegd, die Paramaribo verbond met Domburg (nu geheten de Sir Winston Churchillweg).
Toen omstreeks 1940 Paranam en Billiton in produktie kwamen werd deze weg doorgetrokken tot die plaatsen. Ook de Meursweg, die loopt van Onverwacht naar Billiton/Paranam, werd in de jaren '30 aangelegd.
Omstreeks 1970 kreeg Paranam een snelle verbinding met Paramaribo, door de aanleg van de "Highway", nu geheten de Martin Luther Kingweg.
Voor de watervoorziening van Paramaribo is het Para distrikt ook erg belangrijk (geweest). Tijdens de grote droogte die Suriname teisterde in 1912 / 1913 werd voor Paramaribo met de trein water aangevoerd uit het Paragebied en in 1933 werd het pompstation van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (S.W.M.) gevestigd te Republiek, van waar het daar gewonnen water werd gepompt naar Paramaribo.
Republiek is, mede hierdoor, een belangrijk vakantieoord geworden in Suriname, waar reeds tientallen jaren mensen naar toe gaan, vroeger met de trein, nu met de auto of op de fiets, om te verpozen en een heerlijk bad te nemen in de Coropinakreek.

Andere belangrijke rekreatie-oorden in het distrikt zijn o.a. Bosbivak en Colakreek, die beide tot ontwikkeling gekomen zijn in de jaren van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Blakawatra werd tot ontwikkeling gebracht in de jaren '60, als buitenverblijf van de toenmalige minister-president van Suriname.
Ook Zanderij I, waar 's Lands Bosbeheer vanouds activiteiten ontplooide, en Bersaba zijn voor velen een geliefd ontspanningsoord.

Joden-Savanne is een van de oudste nederzettingen in Suriname. Het dorp werd in het laatste kwart van de 17e eeuw aangelegd als religieus en cultureel centrum van de in Suriname wonende Joden. In 1685 werd er een synagoge gebouwd, waarvan nu alleen nog maar de ruines te zien zijn. Ook is er daar nog de oude begraafplaats. Ook jagers en vissers komen op diverse plaatsen in het distrikt aan hun trekken.

De belangrijkste ekonomische activiteit in het distrikt Para is de ontginning van bauxiet (nu in de pas geopende Lelydorp III mijn) en de verwerking ervan tot aluinaarde en aluminium te Paranam, waar de aluinaardefabriek en de aluminiumsmelterij in 1965 in gebruik werden gesteld. 80% van de landsinkomsten komen uit de export van bauxietprodukten en velen vinden er een goed bestaan.

De in de jaren '80 opgezette Para Industries werd na aanvankelijke successen een mislukking, vooral door mismanagement. Een bakstenenindustrie bestaat er nog wel in het distrikt, t.w. het bedrijf Keram aan de Indira Gandhiweg. Voor velen in het distrikt is de landbouw toch nog het belangrijkste bestaansmiddel. Bekende produkten van de kleinlandbouwers in het distrikt zijn cassave, tajer, ananas en napi.

Opvallend in dit distrikt zijn ook de familienamen, waarvan vele zijn afgeleid van boomsoorten (purperhart, groenhart, bruinhart, ceder). De vraag rijst dan of er enig verband bestaat met het feit dat de houtkap in Para altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen.
Ook opvallend is dat in bepaalde gebieden veel namen met dezelfde letter beginnen, zoals b.v. in de omgeving van Prosperite de namen Pengel, Pierau, Perotie, Pinas.

De zorg voor de volksgezondheid doet in dit distrikt niet onder voor de andere distrikten. Er werken enkele artsen en bij de bauxietbedrijven zijn er ook goed geoutilleerde bedrijfspoliklinieken.
Op sportgebied zijn er, behalve de normale, dagelijkse sportactiviteiten, zoals voetbal en slagbal, minstens tweemaal per jaar bijzondere activiteiten, wanneer de zwemmarathon plaats vindt van Domburg naar Paramaribo en wanneer de savanne-rally gereden wordt, waarvan een deel van de route ook door het distrikt Para voert.
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: