suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Wanica
 suriname  Wanica  1
 suriname  Wanica  2
    suriname  Santigron

Onderwerpen
Distrikten
 suriname  Brokopondo
 suriname  Commewijne
 suriname  Coronie
 suriname  Marowijne
 suriname  Nickerie
 suriname  Para
 suriname  Paramaribo
 suriname  Saramacca
 suriname  Sipaliwini
 suriname  Wanica

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Distrikten - - Wanica

 suriname . NU terug
 

   Distrikt Wanica

Het district Wanica werd ingesteld in 1983 en beslaat een deel van het district Suriname, dat toen veel groter was en het gehele stroomgebied van de Surinamerivier omvatte.

In 1958 werd het zuidelijk deel van het district Suriname afgescheiden, om er het district Brokopondo van te maken. Toen in 1968 het district Para werd ingesteld, moest opnieuw het district Suriname een deel van zijn grondgebied afstaan voor het nieuwe district.

Bij de nieuwe districtenindeling van 1983 moest het district Suriname opnieuw een grote aderlating ondergaan en grote delen van zijn gebied afstaan aan Paramaribo, aan het district Commewijne en aan het district Para.

Het kleine deel dat was overgebleven kreeg toen ook een andere naam en werd herdoopt in het district Wanica.
    


De volgende cijfers laten de verkleining duidelijk zien:

In 1950 was het district Suriname groot 20.892 km2 en er woonden toen 56.300 personen, d.i. 30,6°/o van de bevolking. Hiervan waren van hindostaanse origine 29.477, van indonesische origine 12.605 en van afrikaanse origine 9.965.

In 1964 was het grondgebied groot 2.617 km2 (Brokopondo was eraf), d.i. 2% van het grondgebied van Suriname en er woonden toen 111.691 personen, of 35% van de Surinaamse bevolking.

In 1972 was het district Suriname 1.628 km2 groot,of 1 % van het grondgebied van Suriname (Para was er af) en er woonden toen 152.135 personen, d.i. 40% van de Surinaamse bevolking.

In 1980 woonden er 166.494 mensen, d.i. 47% van de bevolking (het grondgebied was ongewijzigd).

In 1983 werd het grondgebied teruggebracht tot 443 km2 en er woonden nog maar 60.779 mensen, d.i. 17% van de Surinaamse bevolking. Grote, dichtbevolkte delen had het district moeten afstaan aan Paramaribo, aan Para en aan Commewijne.

In 1996 woonden er in het inmiddels Wanica geheten district 72.446 mensen (17°/o van de Surinaamse bevolking), van wie iets meer dan de helft mannen waren. In 1995 waren 4.415 personen ingeschreven als A.O.V.-ers, dus 60 jaar of ouder.

Bij de verandering van de naam van het district werd o.m. overwogen, dat de districtsnaam Suriname verwarrend kon werken met de naam van het land en dat het dus wenselijk was aan het district een andere naam te geven.

Een ad-hoc commissie die de naam Wanica voorstelde overwoog hierbij o.m.:
• dat de hoofdweg naar de hoofdplaats van het district (=Lelydorp) het Pad van Wanica heette (inmiddels is de naam van de weg veranderd in Indira Gandhiweg);
• dat de kreek die stroomde door het noordwestelijk deel van het district de Wanicakreek heette;
• dat in dit gebied ook de Wanica polder lag;
• dat de naam Wanica voor dit gebied reeds op de oudste kaarten voorkwam;
• dat het suffix -ica duidt op oude Indiaanse herkomst.

Het district Wanica ligt geheel in de jonge, alluviale kustvlakte, waar we veel kleigronden vinden, doorsneden door zand- en schelpritsen.

Het district Wanica grenst aan de districten Commewijne in het oosten (gescheiden door de Surinamerivier), Paramaribo in het oosten en noorden, Saramacca in het westen en Para in het zuiden.De noordgrens wordt mede gevormd door de Atlantische Oceaan.

Het district Wanica wordt in de Nationale Assemblée vertegenwoordigd door zeven parlementariërs en is verdeeld in zeven ressorten, te weten:

• Houttuin met 9.128 inwoners;
• De Nieuwe Grond met 17.604 inwoners;
• Lelydorp met 15.576 inwoners;
• Kwatta met 7.462 inwoners;
• Domburg met 5.216 inwoners;
• Saramaccapolder met 6.158 inwoners;
• Koewarasan met 11.302 inwoners.

Het districts-commissariaat van Wanica is gevestigd te Lelydorp. Deze plaats was vroeger een klein gehucht, dat bekend stond als Kofidjompo, omdat op die plaats een slaaf Kofi zich op de vlucht in veiligheid had kunnen brengen door ter plaatse over een kreek te springen.

Toen in het begin van de 20e eeuw de spoorweg werd aangelegd van Paramaribo naar het binnenland, werd Kofidjompo een belangrijke halte op de route. En om eer te bewijzen aan de gouverneur die de spoorweg aanlegde (gouverneur Lely, de persoon die later als minister in Nederland de Zuiderzeedijk realiseerde), werd de naam van het plaatsje veranderd in Lelydorp.

Om de oude naam niet verloren te laten gaan kreeg in 1983 het plein in het centrum van het dorp de naam van Kofidjompoplein. De spoorbaan is verdwenen, maar Lelydorp is inmiddels uitgegroeid tot een klein stadje, met alle voorzieningen die daarbij horen, zoals gezondheidscentrum, politiepost, waterleiding, electriciteit, lagere scholen, V.O.J. scholen en zeer recent zelfs een V.O.S. school, bioscoop, sportvelden (w.o. het Brielle en het Singhstadion), een Volkshogeschool van NAKS en een markt.

In de jaren '20 werd er ook een nederzetting gevestigd van javaanse immigranten, die na afloop van hun contract zich als vrije kolonisten daar vestigden. De bevolking van Lelydorp nam mede hierdoor sterk toe.

Het district Wanica heeft een druk verkeer, dat zich vooral toespitst op de uitvalswegen van Paramaribo, die door het district lopen.
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: