suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Nickerie
 suriname  Nickerie  1
 suriname  Nickerie  2

Onderwerpen
Distrikten
 suriname  Brokopondo
 suriname  Commewijne
 suriname  Coronie
 suriname  Marowijne
 suriname  Nickerie
 suriname  Para
 suriname  Paramaribo
 suriname  Saramacca
 suriname  Sipaliwini
 suriname  Wanica

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Distrikten - - Nickerie

 suriname . NU terug
 

   Distrikt Nickerie.

Met de toenemende bloei van het distrikt Nickerie en de levendige communicatie met het buurland nam De Punt in uitbreiding en bevolking toe. Deze uitbreiding geschiedde in oostelijke en zuidelijke richting. De oostzijde was, op een klein deel na, het terrein onmiddellijk grenzende aan de achterdam van plantage Diamond - vóór 1850 reeds met erven bezet. Zuidwaarts werden de erven begrensd door een brede weg die naar de aan zee gelegen plantages leidde. De grond langs de rivier nam zichtbaar toe en was al spoedig geschikt om ingepolderd te worden; ook wegens de gunstige ligging was dit voor neringdoenden een aanwinst. De gestadige aanwas der bevolking en het toenemende vertier eisten omstreeks 1850 verdere gebiedsuitbreiding van De Punt. De indruk die het dorpje maakte vanuit zee was zeer schilderachtig. Het gold vanwege de aanhoudende zeewind als het gezondste deel van Suriname, redenen waarom deze plaats ook als herstellingsoord dienst deed.

Naarmate het distrikt in bloei toenam, werd De Punt uitgebreid en nam ook de bevolking toe. Omstreeks 1850 kreeg het dorpje de naam Nieuw Rotterdam. Er verliepen 9 jaren van bloei en welvaart, alvorens de bewoners plotseling met schrik en ontzetting ontdekten dat de gehele Nickerie-kust afspoelde.

Het duurde echter tot 1863 voordat de zee Nw. Rotterdam begon aan te vreten, maar toen ging de afspoeling ook in snel tempo. Zelfs een in allerijl opgeworpen aarden dam bleek niet bestand tegen het geweld van de golven en een watersnood met al zijn verschrikkingen deed zich aan de bewoners voor. Verschillende maatregelen tegen het binnendringende water werden nog getroffen, doch in 1866 vond al de eerste overstroming plaats.

In 1866 besloot de regering de bewoners van Nw. Rotterdam te evacueren. Het nieuwe dorp, de Nieuwewijk genaamd, werd gesticht aan de zuidzijde van het bedreigde gebied. In 1869 werd het terrein ingepolderd, terwijl in het jaar daarop de commissariswoning alsmede enkele andere landsgebouwen werden overgeplaatst.

Na vier jaren stonden er ruim 400 woningen en waren er 732 inwoners. De oude wijk was toen helemaal verlaten en aan de hoge vloeden prijs gegeven. Het terrein was op sommige plaatsen ruim één meter onder het peil van springvloed. Aanvankelijk had men gehoopt dat de Nieuwewijk niet door afspoeling zou worden aangetast; de zee zette echter haar vernielingswerk voort en bedreigde de bezittingen voor de tweede maal. In een rapport uit 1872 betreffende het aanbrengen van een zeewering kan men lezen dat: „In elk geval voor die verdedigingsmiddelen veel meer geld vereischt worden dan de geheele plaats waard is".

Met het oog hierop werd op de linkeroever van de Nickerierivier, tussen de plantages Margarethenburg en Waterloo, „ongeveer 3/4 uur afstand van de zee", in 1879 de vestigingsplaats Nieuw Nickerie in gebruik genomen.

De grootste plaats in Nickerie is Nieuw Nickerie (Njoenton) en is standplaats van de Districtscommissaris, verder zijn er gevestigd het hoofdkwartier van de districtspolitie, bestuurspost, doktersstandplaats en landsziekenhuis. NieuwNickerie heeft een elektrische centrale en een waterleidingbedrijf. De dienstverlening is een belangrijke bestaansbron, waarbij naast de werknemers in overheidsdienst de werknemers in de handel, vooral de winkelstand, een voorname plaats innemen. Nieuw-Nickerie heeft een verzorgingsfunctie voor een groot deel van het district. Diverse warenhuizen en banken uit Paramaribo hebben hier een filiaal. De industrie is vnl. een industrie van genots- en voedingsmiddelen en enkele zaagmolens. Het havenbedrijf beperkt zich tot de export van agrarische produkten (rijst en bacoven).

Naast het gebouw van het commissariaat zijn vermeldenswaard de monumenten voor emancipatie en immigratie, zoals op het Willemsplein (50 jaar emancipatie), op het Julianaplantsoen (75 jaar emancipatie), op het Statuutpark (90 jaar Hindostaanse immigratie en 80 jaar Javaanse immigratie) en op het D.C. Roblesplantsoen (100 jaar emancipatie). Nieuw-Nickerie telt naast diverse scholen voor LO ook twee ULO- en MULO-scholen.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: