suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Coronie
 suriname  Coronie  1
 suriname  Coronie  2

Onderwerpen
Distrikten
 suriname  Brokopondo
 suriname  Commewijne
 suriname  Coronie
 suriname  Marowijne
 suriname  Nickerie
 suriname  Para
 suriname  Paramaribo
 suriname  Saramacca
 suriname  Sipaliwini
 suriname  Wanica

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Distrikten - - Coronie

 suriname . NU terug
 

   Distrikt Coronie.

Door de moeilijke bereikbaarheid van Coronie is het distrikt altijd erg geisoleerd geweest. En dit isolement heeft in belangrijke mate het karakter van de Coroniaan en van de Coroniaanse samenleving helpen bepalen. Naar of van Coronie ging men alleen maar als het moest, want een pleziertocht was het niet.

Ook niet voor de ambtenaren, onderwijzers, media e.a. die er naar toe moesten om te werken. Coronianen brachten hun produkten (kokos, kokosolie, varkens, honing) naar Paramaribo voor de verkoop en van Paramaribo werden de produkten meegenomen, waar men in Coronie behoefte aan had. Maar Coronie was in belangrijke mate een zelfgenoegzaam distrikt. Men produceerde zoveel mogelijk alles wat men nodig had, of men leerde leven met wat men had.

De kokoscultuur is vanaf de vorige eeuw voor Coronie erg belangrijk geweest en ook vandaag nog vinden we in Coronie meer kokosbomen dan in de rest van Suriname. Soms werd de kokosnoot als noot verzonden naar Paramaribo, maar in veel gevallen werd reeds in Coronie uit de noot de olie bereid, die in Paramaribo werd verkocht.

De varkensteelt was voor Coronie ook belangrijk en de varkens werden gevoed met de afvalprodukten van de oliebereiding. De kosten waren daardoor minimaal, maar het nadeel was dat het vetgehalte van de varkens erg hoog lag en dat deed afbreuk aan de kwaliteit van het vlees. Coronie heeft ook altijd een redelijk grote rundveestapel gehad, terwijl van oudsher Coronie het distrikt bij uitstek is geweest voor de honingproduktie. Parwahoning van Coronie geldt nog steeds als een der beste honingsoorten van Suriname. Vroeger werd Coronie in het parlement vertegenwoordigd door een afgevaardigde, maar met de inwerkingtreding van de grondwet van 1987 werd dit gebracht op twee. Politiek is Coronie verdeeld in drie ressorten (met daar achter de berekende bevolking per 1 januari 1996 - bron CBB).

ressort Welgelegen 625 personen
ressort Totness 1.613 personen
ressort Johanna Maria 684 personen

Dit geeft een totale berekende bevolking per 1 januari 1996 van 2.992 of 0,69% van de Surinaamse bevolking.
In recente jaren is de rijstcultuur een belangrijk bestaansmiddel geworden in Coronie. Deze cultuur wordt vooral uitgeoefend in de rijstpolders die ten zuiden van het bestaande cultuurareaal zijn aangelegd en ook tangs de oost-west verbinding (de weg naar Wageningen). De oogst wordt voor een groot deel vervoerd naar Wageningen, waar het verder verwerkt/bewerkt wordt.

Ook kustvisserij vanuit Totness en zwampvisserij langs de oost-west verbinding bieden aan velen een goed bestaan.

Te Totness vinden we op het marktplein de markt, waar vooral lokale groenten en vruchten worden aangeboden. Onder de vruchten vallen vooral op de pomme de cythere, de granaatappel en de advocaat, die in Coronie in grote hoeveelheden voorkomen.
Op het marktplein vinden we ook twee monumenten: een monument van de revolutie en een beeld van Tata Colin, die in Coronie een slavenopstand had willen ontketenen.

Mogelijkheden van vermaak zijn er ook in Coronie. Wel andere dan in Paramaribo. Televisie en radio kan men nauwelijks of niet opvangen. Een bioscoop is er niet. Het Cultureel Centrum Coronie ontplooit niet veel activiteiten. Maar de aanwezigheid van waterleiding en van elektrisch licht heeft het leven wet een stuk aantrekkelijker gemaakt. En wie van hengelen houdt: er zijn nog veel kwiekwies in Coronie. En veel krabben als het er de tijd voor is. Of men kan gewoon wandelen door de mooie kokoslanen of naar de zee om te genieten van de frisse zeelucht.

Opvallend in Coronie is het relatief groot aantal Chinese namen van de bewoners. De oorzaak hiervan is terug te voeren tot 1858, toen een groep van 25 chinese immigranten naar Coronie werd gezonden om het Totness kanaal uit te graven. Zij bleven er voor het merendeel wonen en vermengden zich met de lokale bevolking.

Van de sporten wordt vooral voetbal veel beoefend en clubs uit Coronie zijn al vaker doorgedrongen tot de hoogste afdeling van de SVB. In het stadion van Totness worden regelmatig wedstrijden gespeeld tegen ploegen uit Paramaribo. Voor de 2e Wereld Oorlog was ook cricket een veel beoefende sport in Coronie, maar daar wordt tegenwoordig niets meer aan gedaan.

Ook aan de gezondheidszorg is in Coronie altijd ruim aandacht besteed en reeds in de vorige eeuw werd vanwege de overheid altijd gezorgd dat er een medicus en een vroedvrouw aldaar werden gestationeerd. Tegenwoordig bezit Coronie te Friendship ook een gezondheidscentrum.

In de jaren '40 en daarna werd Coronie uit zijn isolement verlost, door de Saramaccaweg door te trekken naar Boskamp en aan de Coronie-zijde de verbinding tot stand te brengen tussen Jenny aan de Coppename en de bestaande weg naar Totness. Aan de Westzijde werd in de jaren '60 een landverbinding aangelegd, die de oude weg van Coronie verbindt met het wegennet van Wageningen en Nieuw-Nickerie. Men kan nu dus van Coronie per auto rijden naar Paramaribo of naar Nickerie en men is niet langer overgeleverd aan de ontberingen van de zeereis.

Hoe plezierig de ligging aan zee ook kan zijn in sommige opzichten, voor Coronie heeft dit eveneens problemen gebracht. De afwatering van alle plantages was gericht op de zee. De zeekust is bij Coronie echter onderhevig aan veranderingen. Soms is er afslag / landverlies. Dan worden de dijken vernield door het zeewater, dat daarmee vrije toegang krijgt tot de plantages, of de sluizen verdwijnen in zee, zoals in de jaren '60 nog is gebeurd met de sluis in het Totnesskanaal. Maar soms is er aanslibbing / landaanwinst. Dan slibt de sluiskreek dicht en kan het overtollige water van de plantage niet meer vrij worden afgevoerd naar zee. In beide gevallen heeft het land dus te lijden van het water.

In 1921 woonden er in Coronie 1.850 mensen, d.i. 2% van de totale Surinaamse bevolking. In 1950 woonden er 3.967 mensen, waarvan 3.551 creolen, 48 hindostanen, 334 javanen, 22 chinezen, 6 europeanen en 6 overigen. In 1996 was iets meer dan eenderde deel van de Coroniaanse bevolking jonger dan 18 jaar en er woonden meer mannen dan vrouwen in het distrikt.
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: