suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Brokopondo
 suriname  Brokopondo  1
 suriname  Brokopondo  2

Onderwerpen
Distrikten
 suriname  Brokopondo
 suriname  Commewijne
 suriname  Coronie
 suriname  Marowijne
 suriname  Nickerie
 suriname  Para
 suriname  Paramaribo
 suriname  Saramacca
 suriname  Sipaliwini
 suriname  Wanica

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Distrikten - - Brokopondo

 suriname . NU terug
 

   Distrikt Brokopondo.

Veel mensen die uit het stuwmeergebied hadden moeten vertrekken zouden in het nieuwe palmoliebedrijf een werkkring kunnen vinden. Het bedrijf was aanvankelijk een succes. Er werd ruim 1500 ha ingeplant en de eerste oogsten waren veelbelovend. Het bedrijf verschafte aan velen werk en leverde een belangrijke bijdrage aan de nationale economie. In de jaren '80 keerde echter het getij. De speerrot-ziekte ruïneerde de aanplant en de binnenlandse oorlog richtte veel verwoestingen aan.

En nu moeten we helaas constateren dat van het vroeger veelbelovend bedrijf niet veel meer over is. Gelukkig heeft Victoria ook een uitstraling gehad en is zij de aanzet geweest voor een nog groter palmoliebedrijf te Patamacca in het district Marowijne. Ook dit bedrijf heeft in de binnenlandse oorlog veel schade geleden, maar gelukkig is het gevrijwaard gebleven van de speerrot.

Als resultaat van de proeven te Brokobaka kunnen we ook zien de vestiging van een citrusbedrijf te Baboenhol aan de Surinamerivier. De resultaten vielen echter tegen en daarom schakelde men daar over op de kweek van slachtvee. Ook dit bedrijf heeft in de jaren '80 veel te lijden gehad van de binnenlandse oorlog.

Langs de Afobakaweg hebben zich inmiddels ook veel mensen uit het binnenland gevestigd, terwijl er ook enkele grote bedrijven zijn ontstaan voor uitoefening van de veeteelt, voor winning van steenslag en voor houtkap.

Het districtsbestuur van Brokopondo is gevestigd in het gelijknamige plaatsje aan de linkeroever van de Surinamerivier, waar we ook een staatslogeergebouw, een politiepost, een lagere school, een medische post en een monument van de beeldhouwer Jo Rens tegenkomen.

Andere belangrijke plaatsen in het district zijn o.a. Brownsweg, Klaaskreek, Victoria en Kwakoegron. Brownsberg is een geliefd vakantieoord.

Veel dorpen in het district zijn tegenwoordig voorzien van waterleiding en electriciteit, wat met de zorg voor de volksgezondheid en de zorg voor goed onderwijs, de kwaliteit van het leven ten goede komt. De gezondheidszorg in het district is voor een groot deel in handen van de Medische Zending, die op diverse plaatsen medische posten in stand houdt. Vroeger was er te Kabelstation aan de Surinamerivier ook een zendingshospitaal, het Prinses Juliana Zendingshospitaal, maar door het onderlopen van Kabelstation werd het ziekenhuis verplaatst naar Djoemoe in het huidige district Sipaliwini .

Ook aan het onderwijs wordt ruim aandacht besteed. Vooral de Hernhutters (en in iets mindere mate ook de R.K. gemeente) hebben ook in dit opzicht baanbrekend werk verricht en op diverse plaatsen in het district komen we lagere scholen tegen, terwijl er tegenwoordig ook voortgezet onderwijs aan junioren. (V.O.J.) wordt gegeven.

De belangrijkste communicatieweg in het district is de weg die Afobaka verbindt met Paranam, met vertakkingen naar onder meer het dorp Brokopondo, Brownsweg en Victoria. Deze weg is inmiddels doorgetrokken naar Pokigron, aan de zuidzijde van het stuwmeer. Vroeger liep er door een deel van het district een spoorweg, maar deze is voor een deel verzonken in het stuwmeer, terwijl het nog bestaande deel aan verwaarlozing is prijsgegeven.

Toen in 1958 het district Brokopondo werd ingesteld besloeg het een oppervlakte van 17.142 km2, dit is 10% van het grondgebied van Suriname.Er woonden toen ruim 11.000 mensen in het district, of wel 4% van de Surinaamse bevolking. Het grootste deel van hen, ongeveer 90%, waren Boslandcreolen. Bij de nieuwe districtsindeling van 1983 heeft ook Brokopondo gebieden moeten afstaan aan andere districten, te weten Para en het nieuw gevormde district Sipaliwini.

Het oppervlak werd teruggebracht tot 7.364 km2, dit is 5% van het oppervlak van Suriname.Het aantal bewoners van het district bedroeg toen nog maar 6.641, of 2°/0 van de Surinaamse bevolking. Op 1 januari 1996 bedroeg het aantal inwoners van Brokopondo 7.240, dit is 1,71% van de Surinaamse bevolking.

Als wij ervan uitgaan dat alle rechthebbende personen gebruik maken van hun Algemene Oudedags Voorziening (A.O.V.), dan bedroeg het aantal inwoners van Brokopondo van 60 jaar of ouder 576 in 1995.

Het district Brokopondo is in de Nationale Assemblée (D.N.A.) vertegenwoordigd door drie gekozen parlementariërs. Het district is politiek verdeeld in zes ressorten, te weten:

- Kwakoegron met 102 inwoners;
- Maréchalskreek met 297 inwoners;
- Klaaskreek met 1.267 inwoners
- Centrum Brokopondo met 2.302 inwoners;
- Brownsweg met 2.208 inwoners;
- Sarakreek met 1.064 inwoners.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: