suriname Naar Voorpagina

  
      &             
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Statistieken

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen


 
  Tabel 6.3 : 

Het jaarlijkse aantal gefokte dieren naar soort, 1993 - 2000


  ( Annual Number of Livestock by Type, 1993 - 2000 )
 
  SOORT
  1993
  1994
  1995
1996  
  1997
  1998
1999  
2000  
  TYPE
  Runderen:
               
  Cattle:
Melkkoeien  
  33,876
35,856 39,185
  42,521
45,095
  47,384
  50,056
  47,453
  Milk Cows
  Jongvee (vrouwelijk)
  19,798
19,723 20,477
  21,846
23,610
  25,372
  26,903
  29,557
  Young Cattle (Female)
  Jongvee (mannelijk)
  16,305
16,955
  17,676
  18,983
20,961
  22,868
  24,207
  27,370
  Young Cattle (Male)
Stieren  
  4,540
6,299 8,372
  10,171
  12,273
15,369
  18,926
  24,227
  Bulls
Ossen  
  36
50 40
110  
  125
100 110
120  
  Oxen
  TOTAAL
  74,555
78,883
  85,750
  93,631
  102,064
111,093 120,202
  128,727
  TOTAL
  Varkens:
               
  Pigs:
Zeugen  
  8,684
5,385 4,095
7,901  
4,404
  5,685
5,995  
5,575  
  Sows
Beren  
  1,502
1,175 725
1,369  
1,291 1,700
1,455  
1,600  
  Boars
Biggen  
  25,774
22.700
  15,355
  1.1,810
  13,920
12,265
12,665  
15,105  
  piglets
  TOTAAL
  35,960
29,260 20,175
  21,080
  19,615
19,650
20,115  
22,280  
  TOTAL
  Pluimvee (x 1.000 st) 1)
               
  Poultry ( x 1,000 pcs.) 1)
  Slachtkippen
  4,343
2636 #
  2393 #
2 716#  
  3347 #
  2,336
3,327  
 
  Slaughter poultry
  Overig vee:
                Other Livestock:
Karbouwen  
  786
710 722
670  
735
  540
  648
425  
  Water Buffaloes
Paarden  
  367
295 328
280  
280
  241
  267
252  
  Horses
Ezels en Muilezels  
  10
27 25
  30
25
  23
  23
  8
  Donkeys and Mules
Geiten  
  7,995
5,985 7,775
8,050  
7,590
  7,490
7,710  
6,930  
  Goats
Schapen  
  8,010
7,690 7,975
8,650  
7,405 7,385
  7,813
7,360  
  Sheep
1) Aantal legkippen en overige pluimvee onbekend /Total of laying hens and other poultry is unknown.
 
 
  Bron : Miniserie van Landbouw,Veeteelt en Visser, afdeling Landbouwstatistieken
 
Source Ministry ofAgriculture,  
Animal Husbandry and Fisheries, Section of Agricultural Statistics 
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: