suriname Naar Voorpagina

  


         
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Statistieken

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen      5. Economie                        ( Economy )        
                                 
        Tabel 5.1   

Betalingsbalans (niet-monetaire sector) in mln. Sf. op kasbasis, 1994 - 2000

   
                                 
     Balance of Payments (Non-Monetary Sector) in Mln. Sf. on a Cash Basis, 1994 - 2000  
                                 
  OMSCHRIJVING
  1994
  1995           
  1996         
  1997         
  1998
  1999___
  2000"_    
  DESCRIPTION
  Goederen: uitvoer
  59789,0   183899,9
  157957,3  
 159056,5  
 138468,2  
 294531,1    
 533145,6  
  Goods : Export  
  invoer
  40747,7   131737,8
  158689,8  
 144752,0  
 149288,3  
 256357,8  
 324252,0  
  Import  
  saldo
  19041,3    52162,1
  -732,5  
 14304,5  
 -10820,1  
  38 173,3
 208893,6  
  Balance  
  Diensten: uitvoer
  15873,5
   45569,9
  35,367.6  
 36292,2  
  28574,4   69667,7
  107873,7
  Services: Export  
  invoer
 23 152,7
   69284,7
    67395,7
 76850,9  
  77942,8  156 169,6
  253274,8
  Import  
  saldo
  -7279,2
  -23714,8   -32,028.1#
 -40558,7  
 -49368,4  
  -86501,9 -145401,1
  Balance  
               

 

 
  Primair inkomen:
             
  Primary Income  
  - van het buitenland
  266,1  
 1222,0  
  2780,6  
  2855,2
  2545,5
   7141,9  
  22 161,8
  - from the Rest of the World
  - naar het buitenland
  1003,7
  2485,0
  1754,7  
  3917,3
  2832,2
   7422,3  
  11045,1
  - to the Rest of the world
  - saldo
 -737,6  
  -1263,0
  1,025,9  
  -1062,1
  -286,7  
  -280,4  
  11 116,7
  -Balance
               

 

 
  Inkomens overdrachten:
             
  Unrequited Private Transfers
  - van het buitenland
 133,6  
  822,9  
  1458,9  
  1597,5
   560,0  
  1494,0  
 1462,9  
  - from the Rest of the World
  - naar het buitenland
 457,9  
  1013,9
   980,2  
  1 188,0
  1430,9
  2744,4  
 4 058,9  
  - to the Rest of the World
  - saldo
 -324,3  
 -191,0  
   478,7  
     409,5  
   -870,9  
  -1250,4  
  -2 596,0
  - Balance
                 
  Saldo:
             
  Balance
  Lopende rekening
 10700,2    26996,3
-31256,0  
-26906,8  
-61346,1  
-49,859.4
  72 013,2
  Current Account  
  Kapitaal rekening
  -1439,7
    7061,5
  27740,4
  16655,2
 13 243,1 -13,178.0 -206787,6
  Capital Account  
  Overige posten
   74,5  
    7884,4
  -4,223.6
-10,152.9  
-47001,2  
  54891,0
  141020,9
   Other Items
               

 

 
Betalings balans :
  9335,0
   41942, 2    -7,739.2   -20,404.5
 -1,101.8  
  -8146,4  
 6 246,5  
  Balance of Payments
                                 
  Bron   : Centrale Bank van Suriname 

Source: Central Bank of Suriname

                       
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: