suriname Naar Voorpagina

  


         
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Statistieken

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen


        Tabel 5.2 :

Bruto Binnenlands Produkt (BBP) en Bruto Nationaal Produkt (BNP) tegen faktorkosten, respectievelijk marktprijzen alsook het Nationaal Inkomen en het Inkomen per Capita, 1995 - 2000 3)

 
                                 
  Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product (GNP) at Factor Cost, respectively at market prices

  as well as National Income and Income per Capita, 1995 - 2000  3)

 
  1995____
  1996___
  1997____
  1998*__
  1999*__
  2000*__
  Description
  Nominaal BBP (faktorkosten = fk)1)
  186040
238454 
  251934
  298344
505 923 773 632
  Current GDP (Factor Cost = FC)1)
  Nominaal BBP (faktorkosten = Ik) 2)
  239484
293042
  308839
  364600
596 701 898 694
  Current GDP (Factor Cost = FC) 2)
  Nominaal BBP (marktprijzen = mp) 1)
  210115
274297
  277299
  358114
603 483 873 865
  Current GDP (Market Prices = MP)1)
INominaal BBP (marktprijzen = mp) 2)
  263560
328885
  334205
  424369
694 262 998 927
  Current GDP (Market Prices = MP) 2)
  Nominaal BNP (fk)1)
  184777
239480
  250872
  298058
505 642 784 748
  Current GNP (FC )1)
  Nominaal BNP (fk) 2)
  238222
294067
  307777
  364313
596 421 909 810
  Current GNP (FC )2)
  Nationaal Inkomen 1)
  208852
275323
  276237
  357827
603 203 884 982
  National Income 1)
  Nationaal Inkomen 2)
  262297
329911
  333143
  424082
693 982 1010044
  National Income 2)
  Nationaal Inkomen per capita 1)
  510809
665952
  659402
  842759
140L947 2039129
  National Income per capita 1)
  Nationaal Inkomen per capita 2)
  641523
797989
  795240
  998805
1612932 2327290
  National Income per capita 2)
                                 
Noot / Note:

1) Exclusief informele sector / Exclusive of lnformal Sector

2) Inclusief informele sector / Inclusive oflnformal Sector

 

 

 

       
         
 

3) Met uitzondering van het per capita nationaal inkomen dat in guldens is uitgedrukt, zijn alle cijfers in miljoenen Surinaamse guldens, Nationale Rekeningen schattingen per 1 oktober 2001

     
   

 

With excepiion of the per capita national income, which is expressed in Surinamese guilders, all data are in millions of Surinamese guilders, National Accounts estimates as at October 1 2001    
                                 
  Bron   : Algemeen Bureau voor de Statistiek, afdeling Nationale Rekeningen 

Source : General Bureau of Statistics, Section of National Accounts Statistics

               
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: