suriname Naar Voorpagina

  


         
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Statistieken

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen


        Tabel 6.2 : 

De jaarlijkse fysieke produktie (x 1.000 kg) in de landbouw naar gewas, 1993 - 2000 

( Annual Output (x 1,000 kg) in Agriculture by Type of Crop,1993 - 2000 )

 
                                     
  SOORT GEWAS
  1993
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2000
  CROP
Eenjarige gewassen:                 Annual Crops:
Padie (14% vocht)  
216,890 217,980 216,005 228,650 213,050 188,410 180,296 163,655
  Paddy (14% humidity)
Mais  
349 336 318 167 137 110 33 40
  Maize
Aardvruchten  
7,910 8,723 11,156 6,157 6,346 4,215 4,793 3,915
  Roots
Pinda  
477 513 463 255 287 201 256 254
  Peanuts
Mais  
253 206 197 215 196 151 182 188
  Other Pulses
Groenten'  
43,923 38,370 35,658 33,218 33,123 21185 15,021 15,758
  Vegetables'
Selni-meerjarige gewassen:                 Semi-Perennial Crops:
Watermeloen  
5,736 3,714 5,936 3,229 2,956 1,972 2,080 2,272
  Watermelon
Bacoven  
44050  51777 53005  44058 45156  37582  54,710 48,706
  Bananas
Bananen  
18,928 18,249
  17,160
12,907 12,189 14,004 10,874 10,782
  Plantains
Overige semi-meerjarige gewassen  
1,009 920 886 973 797 660 550 620
  Other Semi- Perennial Crops
Meerjarige gewassen:                 Perennial Crops:
Cacao  
17 23 25 22 14 12
  9
7
  Cocoa
Koffie  
42 43 45 33 16
  11
10 4
  Coffee
Palmtrossen  
8,681 6,890 2,250 583        
  Oil Palm
Kokosnoten  
11,762 10,896
  10,355
9,783 9,434 9,186 8,934 8,517
  Coconuts
Sinaasappelen  
15,530 15,132
  14,252
  10,335
11,854 11,165 10,264 9,817
  Oranges
Grapefruit  
1,150 1,201 902 990 975 857 772 819
  Grapefruit
Overige citrusvruchten  
2,288 2,900 2,268 2,076 2,159 2,098 2,607 1,948
  Other Citrus Fruits
Overige meerjarige gewassen  
4,891 4,508 4,318 4,385 4,076 3,761 3,302 2,900
  Other Perennial Crops
                                     
  Noot / Note:                                
    1000 kg kokosnoten   = 1000 stuks l 1000 kg Coconuts   = 1000 pcs.                    
    1000 kg sinaasappels   = 4000 stuks l 1000 kg Oranges   = 4000 pcs. 1000 kg grapefruit   = 2000 stuks l 1000 kg Grapefruit   = 2000 pcs. 1000 kg overige citrus = 6350 stuks l 1000 kg Other Citrus Fruits = 6350 pcs.

1)  w. o. kool en tomaten / Including Cabbage en Tomatoes

                 
                                     
  Bron   : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, afdeling Landbouwstatistieken                
  Source : Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fishery, Section ofAgricultural Statistica            
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: