suriname Naar Voorpagina

  


         
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Statistieken

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen


      Tabel 4.4: 

Het jaarlijkse aantal geregistreerde 1) motorvoertuigen op de openbare weg naar soort, 1991 - 2000

 
                                         
          Annual Number of Registered 1) Motor Vehicles on Public Roads by Type, 1991 - 2000

 

   
  Type
  motorvoertuig
  1991
1992  
  1993
  1994
  1995
  1996
  1997   1998
  1999
  2000
  Type of
Vehicle
Personenauto 38,668 42 561 46,584 42,169 49,315 46,408 50,161 55,350 59,890 61,365
  Motorcar
Vrachtauto 13,286 13,909 15,544 15 900 15,150 16,738 18,105 18,709 19,909 20,827
  Lorry
Autobus 1,928 1,865 23306
  1,629
1,891 2,517 2,088 2,108 2,333 2,393
  Bus
Motorfiets 844 841 780 832 826 833 834 776 770 765
  Motorcycle
Bromfiets 26,265 25,733 24,809 24,294 28,882 26.735 30,451 30,031 30,658 29,833
  Moped
Totaal 80,991
84909  
90,023
  84824
96,064  93,231 101,639 106,974 113,560 115,183 Total
                                         
  1) De registratie geschiedde op basis van het kopen van een sticker voor de kentekenplaat, maar de verkoop hiervan is afgeschaft per I januari 2001. Indien er geen alternatieve bron is zal deze tabel in het komend Statistisch Jaarboek niet worden opgenomen.                  
  1) Registration took place on the basis of purchasing a sticker for the registration plate, but the sale of this sticker is abolished per 1 January 2001. In case no alternative source can be found, this tabee cannot appear in the next Statistical Yearbook.              
                                         
  Bron   Ministerie van Financiën, afdeling Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen            
  Source   Ministry of Finance, Collector of Import Duties and Excises                      
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: