Sybren Tulp NSB

[ad_1] Tulp

Bij de uitzetting van Anton de Kom uit Suriname speelde het optreden van het hoofd van de troepenmacht in Suriname een belangrijke rol. Het was niet de laatste keer dat Sybren Tulp de verkeerde man op de verkeerde plaats bleek.

Sybren Tulp (1891 -1942) was 14 jaar oud toen zijn ouders scheidden en zou twee jaar later de cadettenschool in Alkmaar volgen, waarna hij werd toegelaten tot de Koninklijke Militaire Academie (KMA). In 1912 reisde hij af naar Nederlands-Indië waar hij bijna twintig jaar actief was en in 1929 trouwde met Jessie Baidenmann.

In 1932 werd hij aangesteld als commandant van de Troepen in Suriname. Aanleiding voor zijn komst was de hongeroproer van 1931, die initiatiefnemer Hugo van Vliet moest bekopen met een tweejarige opsluiting in ’s lands inrichting Wolffenbuttel. Een jaar na zijn komst zorgde hij voor de oprichting van een Surinaamse burgerwacht. Hij ontwikkelde een antenne voor het werk van de ‘communisten’ en moet goed hebben geweten wat er onder de Javaanse contractanten speelde, waardoor hij ten tijde van de komst van Anton de Kom op scherp stond.

Het neerslaan van de betogers begin 1933 waarbij twee doden vielen en die zou leiden tot de uitwijzing van de Kom zou nadien niet Tulp worden aangerekend, maar gouverneur Rutgers, die werd vervangen door Kielstra, die er tot diens tevredenheid tot 1936 met Tulp zou blijven samenwerken. Tulp zou nadien weer in Nederlands-Indie actief zijn, maar reisde in 1938 wegens gezondheidsproblemen af naar Europa.

Sybren Tulp werd in 1939 lid van de NSB en zou na de Amsterdamse Februaristaking van 1941 door Seyss-Inquart, rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied worden benoemd tot hoofdcommissaris van politie van Amsterdam. Onder Tulp’s bevel werd in 1942 een Nederlands politiebataljon ingezet om Joden op te pakken en bij de daarop volgende razzia’s was Tulp gewoonlijk zelf aanwezig.

Nadat hij in 1942 ernstig ziek werd en overleed kreeg zijn weduwe van Heinrich Himmler persoonlijk een telegram waarin hij haar overleden echtgenoot prees.

Na zijn overlijden kreeg het eerste Amsterdamse politiebataljon de naam Sybren Tulp-compagnie.


[ad_2]

Source