Richenel Charles Moll

[ad_1] Richenel Charles Moll

Al snel na de oprichting van de Unie Suriname zou initiatiefnemer Wim Bos Verschuur door Kielstra worden geïnterneerd te Copieweg. Het was het moment dat secretaris Charles Moll naar voren stapte en alles in het werk stelde hem vrij te krijgen.

Richenel Charles ‘Charles’ Moll (1911-2008) werd op Nieuwe Meerzorg geboren. Hij trad in 1936 in Paramaribo in het huwelijk met Juliette Edwardina Kuster (1913-1986) met wie hij meerdere kinderen kreeg. In de oorlogsjaren zou hij secretaris worden van de op initiatief van Wim Bos Verschuur opgerichte Unie Suriname, waarbij ze beiden vanuit de Wagenwegstraat opereerden.

anda suriname anda suriname wim bosverschuur 2

Wim Bosverschuur (oom Wim)

Bos Verschuur maakte van de komst van de Amerikanen tijdens de tweede wereldoorlog gebruik om de weerstand die vele Surinamers tegen gouverneur Kielstra hadden te bundelen. Met zijn eigen US, de Unie Suriname en zijn thema “Baas in eigen huis” zou hij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het nationalistisch gedachtengoed in Suriname. Hij stelde een petitie tegen Kielstra op die hij niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels liet afdrukken. Hem werd verweten hiermee ook de in Suriname aanwezige Amerikanen bij het conflict te willen betrekken en zijn internering volgde.

Charles Moll zou namens de Unie Suriname samen met A.L.R. Smit en J.A. de Miranda de vrijlating van Wim Bos Verschuur bepleitten, een wens die na het vertrek van Kielstra werd gehonoreerd. Nadien behield Moll zijn prominente positie in de Unie en werkte hij samen met de nieuwe voorzitter Johan Ferrier.

De familie Moll werd in 1947 hard getroffen toen in Indonesië militair Max Gerald Moll (1918-1947) om het leven kwam nadat er na een vechtpartij in een dancing op hem was geschoten. De dader kwam met de aanklacht “moord” voor de krijgsraad, maar werd vrijgesproken en de vraag staat nog altijd open of er wellicht ook raciale motieven een rol hadden gespeeld. Het was voor Wim Bos Verschuur aanleiding om over deze zaak het gouvernement met vragen te bestoken.

In 1963 was er een sprake van een hoogoplopend conflict nadat Frits Moll, destijds voorzitter van de Vereniging Ons Suriname (VOS) als lid van de Nationalistische Partij Suriname door Pengel als communist en anti-Nederlands werd aangemerkt en een baan in zijn geboorteland werd ontzegd. In de nasleep werden in Suriname door Pengel twee ambtenaren ontslagen, te weten R. Raveles ( R. Dobru) en Th. UIterloo.

Charles Moll was in die periode werkzaam als Districtscommissaris Paramaribo en raakte zijn baan kwijt. Nadat in 1969 de val van Pengel had plaatsgevonden zou hij worden benaderd om zijn oude plek in te nemen, maar hij bedankte om principiële redenen voor de eer.

Richenel Charles Moll

Geboren 10 februari 1911 – Nieuwe Meerzorg , Suriname Overleden 19 april 2008 – Rotterdam, Nederland, leeftijd bij overlijden: 97 jaar oud

Gehuwd 25 maart 1936, Paramaribo, Suriname, met Juliette Edwardina Kuster, geboren 16 november 1913 – Paramaribo, Suriname, overleden 10 april 1986 – Paramaribo, Suriname leeftijd bij overlijden: 72 jaar oud

Vader Willem Christiaan Frederik Moll, geboren 28 juli 1861 – Paramaribo, Suriname, overleden 15 oktober 1929 – Paramaribo, Suriname leeftijd bij overlijden: 68 jaar oud

Gehuwd 27 december 1899, Boven Para, Suriname, met Francis Andresa Eleonora Greeber, geboren 1 mei 1862 – Paramaribo, Suriname, overleden 15 juni 1953 – Paramaribo, Suriname leeftijd bij overlijden: 91 jaar oud

 

[ad_2]